GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUSTAFA TÜZENž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Mustafa TÜZEN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mustafa.tuzen@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Kimya Bölümü 

Anabilim Dalı

Analitik Kimya Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, (1994- 1997)

-

YÜKSEK LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1990- 1994)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1990- 1990)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Bazı Yabani Ve Kültür Mantarlarında Ağır Metal Tayini İle Bu Metallerin Akümülasyon (Birikme) Özelliklerinin İncelenmesi", ,

YÜKSEK LİSANS, "Galanthus Elwesii Hoker (Kardelen) Bitkisinin Organik Asitlerinin Analizi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1994

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Kimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Analitik Kimya Anabilim Dalı, (2010- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Analitik Kimya Anabilim Dalı, (2004- 2010)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Analitik Kimya Anabilim Dalı, (1998- 2004)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, (2004- 2009)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Ayşe Nihan AÇIKKAPI, "Manyetik Katı Faz Mikroekstraksiyon Yöntemi İle Selenyumun Ayrılması, Zenginleştirilmesi Ve Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Tayini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Özden YILDIZ, "Katı Faz Ekstraksiyonu İle Zenginleştirildikten Sonra Bazı Eser Elementlerin Tayini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, İnci KAYGUSUZ, "Kayısı Ve Toprak Örneklerinde Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Eser Metal Tayini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Demet ÖZGAT, "Bazı Gıda Maddelerinde Ambalaj Malzemesinden Kaynaklanan Eser Metal Kirliliğinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Şule DEMİREL, "Bazı Gıda Maddelerinde Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemle Eser Metal Tayini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2006

Yüksek Lisans, Kurban PARLAR, "İçme Sularında Kurşun Ve Kadmiyumun Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Tayini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2004

Yüksek Lisans, Engin AYDEMİR, "Tokat Yöresi Yeşilırmak Nehrinde Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Parametrelerin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2001

Doktora, Yunusemre ÜNSAL, "Sudan Blue Iı, Rodamin B Ve Kurkumin Boyar Maddelerinin Ayrılması, Zenginleştirilmesi Ve Spektrofotometrik Tayini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2016

Doktora, Özgür Doğan ULUÖZLÜ, "Bazı Eser Elementlerin Zenginleştirilmesi, Türlendirmesi Ve Biyosorpsiyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2010

Doktora, Kadriye Özlem SAYGI, "Katı Faz Ekstraksiyonu Ve Birlikte Çöktürme İle Bazı Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi Ve Türlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2010

Doktora, Ali DURAN, "Aas İle Tayin Öncesi Bazı Ağır Metallerin Zenginleştirilmesi Ve Türlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2010

Doktora, Demirhan ÇITAK, "Katı Faz Ekstraksiyonu, Birlikte Çöktürme Ve Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle Bazı Metallerin Zenginleştirilmesi Ve Türlemesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2010

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Panhwar Abdul Haleem,TÜZEN MUSTAFA,Kazi Tasneem Gul, (2017). "Ultrasonic Assisted Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Method Based On Deep Eutectic Solvent For Speciation, Preconcentration And Determination Of Selenium Species (Iv) And (Vı) İn Water And Food Samples", Talanta, 175352-358., Doi: 10.1016/j.talanta.2017.07.063 (Yayın No: 3753504)

BAĞDA ESRA,TÜZEN MUSTAFA, (2017). "A Simple And Sensitive Vortex-Assisted İonic Liquid-Dispersive Microextraction And Spectrophotometric Determination Of Selenium İn Food Samples", Food Chemistry, 23298-104., Doi: 10.1016/j.foodchem.2017.03.104 (Yayın No: 3753724)

Zounr Rizwan Ali,TÜZEN MUSTAFA,Khuhawar Muhammad Yar, (2017). "Ultrasound Assisted Deep Eutectic Solvent Based On Dispersive Liquid Liquid Microextraction Of Arsenic Speciation İn Water And Environmental Samples By Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry", Journal Of Molecular Liquids, 242441-446., Doi: 10.1016/j.molliq.2017.07.053 (Yayın No: 3753835)

Ali Jamshed,TÜZEN MUSTAFA,Kazi Tasneem G,HAZER BAKİ, (2016). "Inorganic Arsenic Speciation İn Water Samples By Miniaturized Solid Phase Microextraction Using A New Polystyrene Polydimethyl Siloxane Polymer İn Micropipette Tip Of Syringe System", Talanta, 161450-458., Doi: 10.1016/j.talanta.2016.08.075 (Yayın No: 3139448) [SCI-Expanded]

BAĞDA ESRA,TÜZEN MUSTAFA, (2016). "Determination Of Uranium İn Water Samples With Chromogenic Reagent 4 2 Thiazolylazo Resorcinol After İonic Liquid Based Dispersive Liquid Liquid Microextraction", Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, 309453-459., Doi: 10.1007/s10967-015-4645-9 (Yayın No: 3139857) [SCI-Expanded]

ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA, (2016). "Solidified Floating Organic Drop Microextraction For Speciation Of Se Iv And Se Vı İn Water Samples Prior To Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Detection", Turkısh Journal Of Chemıstry, 401012-1018., Doi: 10.3906/kim-1606-16 (Yayın No: 3139765) [SCI-Expanded]

Duran Ali,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA, (2015). "Separation And Enrichment Of Gold İn Water Geological And Environmental Samples By Solid Phase Extraction On Multiwalled Carbon Nanotubes Prior To İts Determination By Flame Atomic Absorption Spectrometry", Journal Of Aoac International, 98(6), 1733-1738., Doi: 10.5740/jaoacint.10-487 (Yayın No: 1778296) [SCI-Expanded]

Habila Mohamed,Unsal Yunus E,Alothman Zeid A,Shabaka Aza,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA, (2015). "Speciation Of Chromium İn Natural Waters Tea And Soil With Membrane Filtration Flame Atomic Absorption Spectrometry", Analytical Letters, 48(14), 2258-2271., Doi: 10.1080/00032719.2015.1025278 (Yayın No: 1779202) [SCI-Expanded]

ÜNSAL Yunus Emre,SOYLAK MUSTAFA,TÜZEN MUSTAFA,HAZER BAKİ, (2015). "Determination Of Lead Copper And Iron İn Cosmetics Water Soil And Food Using Polyhydroxybutyrate B Polydimethyl Siloxane Preconcentration And Flame Atomic Absorption Spectrometry", Analytical Letters, 48(7), 1163-1179., Doi: 10.1080/00032719.2014.971365 (Yayın No: 1779318) [SCI-Expanded]

Khan Naeemullah,Kazi Tasneem Gul,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA, (2015). "A Multivariate Study Of Solid Phase Extraction Of Beryllium Iı Using Human Hair As Adsorbent Prior To İts Spectrophotometric Detection", Desalination And Water Treatment, 55(4), 1088-1095., Doi: 10.1080/19443994.2014.922439 (Yayın No: 1779651) [SCI-Expanded]

ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA, (2015). "Ultrasonication İonic Liquid Based Dispersive Liquid Liquid Microextraction Of Palladium İn Water Samples And Determination Of Microsampler System Assisted Faas", Desalination And Water Treatment, 53(10), 2686-2691., Doi: 10.1080/19443994.2013.868838 (Yayın No: 1779685) [SCI-Expanded]

Alothman ZA,Unsal YE,Habila MO,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA, (2015). "A Membrane Filtration Procedure For The Enrichment Separation And Flame Atomic Absorption Spectrometric Determinations Of Some Metals İn Water Hair Urine And Fish Samples", Desalination And Water Treatment, 53(13), 3457-3465., Doi: 10.1080/19443994.2013.874958 (Yayın No: 1779864) [SCI-Expanded]

ÜNSAL YUNUS EMRE,SOYLAK MUSTAFA,TÜZEN MUSTAFA, (2015). "Ultrasound Assisted İonic Liquid Based Dispersive Liquid Liquid Microextraction For Preconcentration Of Patent Blue V And İts Determination İn Food Samples By Uv Visible Spectrophotometry", Environmental Monitoring And Assessment, 187(4), , Doi: 10.1007/s10661-015-4427-4 (Yayın No: 1779907) [SCI-Expanded]

Alothman Zeid,AlShaalan Nora H,Habila Mohamed,Unsal Yunus E,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA, (2015). "Dispersive Liquid Liquid Microextraction Of Lead Iı As 5 4 Dimethylaminobenzylidene Rhodanine Chelates From Food And Water Samples", Environmental Monitoring And Assessment, 187(2), , Doi: 10.1007/s10661-014-4160-4 (Yayın No: 1780135) [SCI-Expanded]

Kazi Tasneem Gul,Wadhwa Sham Kumar,Afridi Hassan Imran,Talpur Farah Naz,TÜZEN MUSTAFA,Baig Jameel Ahmed, (2015). "Comparison Of Essential And Toxic Elements İn Esophagus Lung Mouth And Urinary Bladder Male Cancer Patients With Related To Controls", Environmental Science And Pollution Research, 22(10), 7705-7715., Doi: 10.1007/s11356-014-3988-z (Yayın No: 1780254) [SCI-Expanded]

BAĞDA ESRA,TÜZEN MUSTAFA, (2015). "Ionic Liquid Dispersive Microextraction And Spectrophotometric Determination Of Trace Uranyl İon İn Water Samples", Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, 306(2), 385-392., Doi: 10.1007/s10967-015-4126-1 (Yayın No: 1780359) [SCI-Expanded]

BAĞDA ESRA,TÜZEN MUSTAFA, (2015). "Determination Of Zirconium İn Water Dental Materials And Artificial Saliva After Surfactant Assisted Dispersive İonic Liquid Based Microextraction", Rsc Adv., 5(130), 107872-107879., Doi: 10.1039/c5ra21267g (Yayın No: 1780401) [SCI-Expanded]

MENDİL DURALİ,KARATAS MURAT,TÜZEN MUSTAFA, (2015). "Separation And Preconcentration Of Cu Iı Pb Iı Zn Iı Fe Iıı And Cr Iıı İons With Coprecipitation Method Without Carrier Element And Their Determination İn Food And Water Samples", Food Chemistry, 177320-324., Doi: 10.1016/j.foodchem.2015.01.008 (Yayın No: 1780517) [SCI-Expanded]

TÜZEN MUSTAFA,PEKİNER ÖZLEM ZEYNEP, (2015). "Ultrasound Assisted İonic Liquid Dispersive Liquid Liquid Microextraction Combined With Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric For Selenium Speciation İn Foods And Beverages", Food Chemistry, 188619-624., Doi: 10.1016/j.foodchem.2015.05.055 (Yayın No: 1780573) [SCI-Expanded]

Khan Naeemullah,Kazi Tasneem Gul,TÜZEN MUSTAFA, (2015). "Magnetic Stirrer İnduced Dispersive İonic Liquid Microextraction For The Determination Of Vanadium İn Water And Food Samples Prior To Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry", Food Chemistry, 172161-165., Doi: 10.1016/j.foodchem.2014.09.053 (Yayın No: 1780886) [SCI-Expanded]

ALTUNDAĞ HÜSEYİN,Albayrak Sinem,DÜNDAR MUSTAFA ŞAHİN,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA, (2015). "Investigation Of The Influence Of Selected Soil And Plant Properties From Sakarya Turkey On The Bioavailability Of Trace Elements By Applying An In Vitro Digestion Model", Biological Trace Element Research, 168(1), 276-285., Doi: 10.1007/s12011-015-0330-7 (Yayın No: 1781088) [SCI-Expanded]

Durduran Esra,ALTUNDAĞ HÜSEYİN,İMAMOĞLU MUSTAFA,YILDIZ SALİH ZEKİ,TÜZEN MUSTAFA, (2015). "Simultaneous Icp Oes Determination Of Trace Metals İn Water And Food Samples After Their Preconcentration On Silica Gel Functionalized With N 2 Aminoethyl 2 3 Dihydroxybenzaldimine", Journal Of Industrial And Engineering Chemistry, 27245-250., Doi: 10.1016/j.jiec.2014.12.041 (Yayın No: 1781272) [SCI-Expanded]

ÖZKANTAR NEBİYE,YILMAZ ERKAN,SOYLAK MUSTAFA,TÜZEN MUSTAFA, (2015). "Solid Phase Extraction Of İridium From Soil And Water Samples By Using Activated Carbon Cloth Prior To İts Spectrophotometric Determination", Environmental Monitoring And Assessment, 187(8), , Doi: 10.1007/s10661-015-4720-2 (Yayın No: 1781404) [SCI-Expanded]

ULUÖZLÜ ÖZGÜR DOĞAN,TÜZEN MUSTAFA, (2015). "Carrier Element Free Coprecipitation And Speciation Of İnorganic Tin İn Beverage Samples And Total Tin İn Food Samples Using N Benzoyl N N Diisobutylthiourea And İts Determination By Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry", Lwt - Food Science And Technology, 63(2), 1091-1096., Doi: 10.1016/j.lwt.2015.04.025 (Yayın No: 1781599) [SCI-Expanded]

CANER NECMETTİN,SARI AHMET,TÜZEN MUSTAFA, (2015). "Adsorption Characteristics Of Mercury Iı Ions From Aqueous Solution Onto Chitosan Coated Diatomite", Industrial & Engineering Chemistry Research, 54(30), 7524-7533., Doi: 10.1021/acs.iecr.5b01293 (Yayın No: 1781722) [SCI-Expanded]

ÜNSAL YUNUS EMRE,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA, (2015). "Separation And Preconcentration Of Sudan Blue Iı Using Membrane Filtration And Uv Visible Spectrophotometric Determination İn River Water And Industrial Wastewater Samples", Journal Of Aoac International, 98(1), 213-217., Doi: 10.5740/jaoacint.13-037 (Yayın No: 1781798) [SCI-Expanded]

ÜNSAL YUNUS EMRE,SOYLAK MUSTAFA,TÜZEN MUSTAFA, (2015). "Dispersive Liquid Liquid Microextraction Spectrophotometry Combination For Determination Of Rhodamine B İn Food Water And Environmental Samples", Desalination And Water Treatment, 55(8), 2103-2108., Doi: 10.1080/19443994.2014.930699 (Yayın No: 1781856) [SCI-Expanded]

Othman Zeid Al,Unsal YUNUS EMRE,Habila Mohamed,Shabaka Aza,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA, (2015). "Determination Of Copper İn Food And Water By Dispersive Liquid Liquid Microextraction And Flame Atomic Absorption Spectrometry", Analytical Letters, 48(11), 1738-1750., Doi: 10.1080/00032719.2014.999276 (Yayın No: 1781965) [SCI-Expanded]

ALTUNDAĞ HÜSEYİN,Sinem Albayrak,DÜNDAR MUSTAFA ŞAHİN,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA, (2015). "Application Of Wet Vs Microwave Digestion For Trace Element Determination İn Soil Vegetable Nuts And Grain Samples By Icp Oes", Atomic Spectroscopy, 36(4), 159-164., Doi: - (Yayın No: 1870256) [SCI-Expanded]

MENDİL DURALİ,Hilmi Bardak,TÜZEN MUSTAFA, (2015). "Trace Element Concentrations İn Edible Wild Mushroom Samples From Turkey Determined By Atomic Absorption Methodsusing Microwave Digestion Vs Wet Ashing", Atomic Spectroscopy, 36(6), 266-272., Doi: - (Yayın No: 1870453) [SCI-Expanded]

TÜZEN MUSTAFA, (2013). "Evaluation Of Metal Contents Of Household Detergent Samples From Turkey By Flame Atomic Absorption Spectrometry", Environmental Monitoring And Assessment,, (Yayın No: 433600)

TÜZEN MUSTAFA, (2013). "Arsenic İn Water Food And Cigarettes A Cancer Risk To Pakistani Population", Journal Of Environmental Science And Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, (Yayın No: 433598)

TÜZEN MUSTAFA, (2013). "Determination Of Heavy Metals And Their Speciation İn Street Dusts By İnductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry After A Community Bureau Of Reference Sequential Extraction Procedure", Journal Of Aoac International, (Yayın No: 433593)

TÜZEN MUSTAFA, (2013). "Evaluation Of Metal Concentration İn Food Packaging Materials Relation To Human Health", Atomic Spectroscopy, (Yayın No: 433592)

TÜZEN MUSTAFA, (2013). "Pressure Assisted İonic Liquid Dispersive Microextraction Of Vanadium Coupled With Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry", Journal Of Analytical And Atomic Spectrometry, (Yayın No: 433589)

TÜZEN MUSTAFA, (2013). "Trace Element Contents Of Raisins Grapes And Soil Samples From Incesu Kayseri Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 433586)

TÜZEN MUSTAFA, (2013). "Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Detection Of Vanadium İn Water And Food Samples After Solid Phase Extraction On Multiwalled Carbon Nanotubes", Talanta, (Yayın No: 433583)

TÜZEN MUSTAFA, (2013). "The Use Of A Sequential Extraction Procedure For Heavy Metal Analysis Of House Dusts By Atomic Absorption Spectrometry", Journal Of Aoac International, (Yayın No: 433580)

TÜZEN MUSTAFA, (2013). "Separation Preconcentration Of Cu Cd Pb And Ni İn Various Water And Food Samples On Sepabeads Sp 207", International Journal Of Food Science And Technology, (Yayın No: 433570)

TÜZEN MUSTAFA, (2013). "Selective Speciation Of İnorganic Antimony On Tetraethylenepentamine Bonded Silica Gel Column And İts Determination By Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry", Talanta, (Yayın No: 433567)

TÜZEN MUSTAFA, (2012). "Adsorption Of Silver From Aqueous Solution Onto Raw Vermiculite And Manganese Oxide Modified Vermiculite", Microporous And Mesoporous Materials, (Yayın No: 433565)

TÜZEN MUSTAFA, (2012). "Trace Metal Concentrations İn Cigarette Brands Commonly Available İn Turkey Relation With Human Health", Toxicological And Environmental Chemistry, (Yayın No: 433561)

TÜZEN MUSTAFA, (2012). "Cloud Point Extraction Of Copper Lead Cadmium And İron Using 2 6 Diamino 4 Phenyl 1 3 5 Triazine And Nonionic Surfactant And Their Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination İn Water And Canned Food Samples", Journal Of Aoac International, (Yayın No: 433558)

TÜZEN MUSTAFA, (2012). "Membrane Filtration Of Sudan Orange G On A Cellulose Acetate Membrane Filter For Separation Preconcentration And Spectrophotometric Determination İn Water Chili Powder Chili Sauce And Tomato Sauce Samples", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433555)

TÜZEN MUSTAFA, (2012). "Equilibrium Thermodynamic And Kinetic Studies On Biosorption Of Mercury From Aqueous Solution By Macrofungus Lycoperdon Perlatum Biomass", Separation Science And Technology, (Yayın No: 433553)

TÜZEN MUSTAFA, (2012). "Antimony Iıı Adsorption From Aqueous Solution Using Raw Perlite And Mn Modified Perlite Equilibrium Thermodynamic And Kinetic Studies", Industrial & Engineering Chemistry Research, (Yayın No: 433549)

TÜZEN MUSTAFA, (2012). "Column Solid Phase Extraction Of Sunset Yellow And Spectrophotometric Determination Of İts Use İn Powdered Beverage And Confectionery Products International Journal Of Food Science And Technology", International Journal Of Food Science And Technology, (Yayın No: 433546)

TÜZEN MUSTAFA, (2012). "Determination Of Toxic And Essential Elements İn Sunflower Honey From Thrace Region Turkey", International Journal Of Food Science And Technology, (Yayın No: 433544)

TÜZEN MUSTAFA, (2011). "Determination Of Copper Lead And İron İn Water And Food Samples After Column Solid Phase Extraction Using 1 Phenylthiosemicarbazide On Dowex Optipore L 493 Resin", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433541)

TÜZEN MUSTAFA, (2011). "Equilibrium Thermodynamic And Kinetic İnvestigations On Biosorption Of Arsenic From Aqueous Solution By Algae Maugeotia Genuflexa Biomass", Chemical Engineering Journal, (Yayın No: 433534)

TÜZEN MUSTAFA, (2011). "Spectrophotometric Determination Of Trace Levels Of Allura Red İn Water Samples After Separation And Preconcentration", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433529)

TÜZEN MUSTAFA, (2011). "Speciation Of Cr Iıı And Cr Vı İn Geological And Water Samples By Ytterbium Iıı Hydroxide Coprecipitation System And Atomic Absorption Spectrometry", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433523)

TÜZEN MUSTAFA, (2011). "Determination Of Rhodamine B İn Soft Drink Waste Water And Lipstick Samples After Solid Phase Extraction", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433520)

TÜZEN MUSTAFA, (2011). "Comparison Of Dry Wet And Microwave Digestion Methods For The Multi Element Determination İn Some Dried Fruit Samples By Icp Oes", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433516)

TÜZEN MUSTAFA, (2010). "Equilibrium Thermodynamic And Kinetic Studies On Adsorption Of Sb Iıı From Aqueous Solution Using Low Cost Natural Diatomite", Chemical Engineering Journal,, (Yayın No: 433512)

TÜZEN MUSTAFA, (2010). "Trace Element Concentrations Of Some Pet Foods Commercially Available İn Turkey", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433507)

TÜZEN MUSTAFA, (2010). "Biosorption Of Antimony From Aqueous Solution By Lichen Physcia Tribacia Biomass", Chemical Engineering Journal, (Yayın No: 433502)

TÜZEN MUSTAFA, (2010). "Determination Of Trace Metals İn Different Fish Species And Sediments From The River Yesilırmak İn Tokat Turkey", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433500)

TÜZEN MUSTAFA, (2010). "A Novel Preconcentration Procedure Using Cloud Point Extraction For Determination Of Lead Cobalt And Copper İn Water And Food Samples Using Flame Atomic Absorption Spectrometry", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433497)

TÜZEN MUSTAFA, (2010). "Determination Of As Iıı And As V Species İn Some Natural Water And Food Samples By Solid Phase Extraction On Streptococcus Pyogenes İmmobilized On Sepabeads Sp 70 And Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433493)

TÜZEN MUSTAFA, (2010). "Biosorption Of Selenium From Aqueous Solution By Green Algae Cladophora Hutchinsiae Biomass Equilibrium Thermodynamic And Kinetic Studies", Chemical Engineering Journal, (Yayın No: 433489)

TÜZEN MUSTAFA, (2010). "Seasonal İnvestigation Of Trace Element Contents İn Commercially Valuable Fish Species From The Black Sea Turkey", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433487)

TÜZEN MUSTAFA, (2010). "Coprecipitation Of Trace Elements With Ni2 2 Nitroso 1 Naphthol 4 Sulfonic Acid And Their Determination By Flame Atomic Absorption Spectrometry Journal Of Hazardous Materials", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 433483)

TÜZEN MUSTAFA, (2010). "Biosorption Of As Iıı And As V From Aqueous Solution By Lichen Xanthoria Parietina Biomass Separation Science And Technology", Separation Science And Technology, (Yayın No: 433479)

TÜZEN MUSTAFA, (2010). "Selective Speciation Anddetermination Of İnorganic Arsenic İn Water Food And Biological Samples", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433477)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Speciation Of Mn Iı Mn Vıı And Total Manganese İn Water And Food Samples By Coprecipitation Atomic Absorption Spectrometry Combination Journal Of Hazardous Materials", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 433473)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Equilibrium Thermodynamic And Kinetic Studies On Aluminum Biosorption From Aqueous Solution By Brown Algae Padina Pavonica Biomass Journal Of Hazardous Materials", Equilibrium, Thermodynamic And Kinetic Studies On Aluminum Biosorption From Aqueous Solution By Brown Algae (Padina Pavonica) Biomass, Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 433467)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Speciation And Separation Of Cr Vı And Cr Iıı Using Coprecipitation With Ni2 2 Nitroso 1 Naphthol 4 Sulfonic Acid And Determination By Faas İn Water And Food Samples Food And Chemical Toxicology", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433465)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "3 Ethyl 4 P Chlorobenzylidenamino 4 5 Dihydro 1H 1 2 4 Triazol 5 One Ephbat As Precipitant For Carrier Element Free Coprecipitation And Speciation Of Chromium Iıı And Chromium Vı", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 433463)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Removal Of Mercury Iı From Aqueous Solution Using Moss Drepanocladus Revolvens Biomass Equilibrium Thermodynamic And Kinetic Studies", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 433460)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Simultaneous Coprecipitation Of Lead Cobalt Copper Cadmium İron And Nickel İn Food Samples With Zirconium Iv Hydroxide Prior To Their Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433456)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Toxic And Essential Trace Elemental Contents İn Fish Species From The Black Sea Turkey", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433454)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Mercury Iı And Methyl Mercury Determinations İn Water And Fish Samples By Using Solid Phase Extraction And Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometry Combination", Food And Chemical Toxicology, (Yayın No: 433449)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Preconcentration Of Some Trace Elements Via Using Multiwalled Carbon Nanotubes As Solid Phase Extraction Adsorbent", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 433446)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Mercury Iı And Methyl Mercury Speciation On Streptococcus Pyogenes Loaded Dowex Optipore Sd 2", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 433383)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Biosorptive Removal Of Mercury Iı From Aqueous Solution Using Lichen Xanthoparmelia Conspersa Biomass Kinetic And Equilibrium Studies", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 433380)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Equilibrium Thermodynamic And Kinetic Studies On Biosorption Of Pb Iı And Cd Iı From Aqueous Solution By Macrofungus Lactarius Scrobiculatus Biomass", Chemical Engineering Journal, (Yayın No: 433377)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Preconcentration System For Determination Of Copper And Nickel İn Water And Food Samples Employing Flame Atomic Absorption Spectrometry", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 433373)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Adsorption Of Pb Iı And Cr Iıı From Aqueous Solution On Celtek Clay", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 398661)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Multi Element Coprecipitation For Separation And Enrichment Of Heavy Metal İons For Their Flame Atomic Absorption Spectrometric Determinations", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 433370)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Evaluation Of Trace Element Contents Of Dried Apricot Samples From Turkey", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 415095)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Kinetic And Equilibrium Studies Of Pb Iı And Cd Iı Removal From Aqueous Solution Onto Colemanite Ore Waste", Desalination, (Yayın No: 415047)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Assessment Of Trace Metal Levels İn Some Moss And Lichen Samples Collected From Near The Motorway İn Turkey", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 414978)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Arsenic Speciation İn Natural Water Samples By Coprecipitation Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry Combination", Talanta, (Yayın No: 414832)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Investigation Of The Levels Of Some Element İn Edible Oil Samples Produced İn Turkey By Atomic Absorption Spectrometry", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 414781)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Column Solid Phase Extraction Nickel And Silver İn Environmental Samples Prior To Their Flame Atomic Absorption Spectrometric Determinations", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 414614)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Assessment Of Trace Element Contents Of Chicken Products From Turkey", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 414545)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Kinetic And Equilibrium Studies Of Biosorption Of Pb Iı And Cd Iı From Aqueous Solution By Macrofungus Amanita Rubescens Biomass", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 414429)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Biosorption Of As Iıı And As V From Aqueous Solution By Macrofungus Inonotus Hispidus Biomass Equilibrium And Kinetic Studies", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 414360)

TÜZEN MUSTAFA, (2009). "Trace Metal Contents İn Chewing Gums And Candies Marketed İn Turkey", Environmental Monitoring And Assessment, (Yayın No: 410228)

TÜZEN MUSTAFA,Kadriye Ozlem Saygi,SOYLAK MUSTAFA, (2008). "Solid Phase Extraction Of Heavy Metal İons İn Environmental Samples On Multiwalled Carbon Nanotubes", Journal Of Hazardous Materials, 152(2), 632-639., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.07.026 (Yayın No: 409693) [SCI-Expanded]

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Removal Of Cr Vı From Aqueous Solution By Turkish Vermiculite Equilibrium Thermodynamic And Kinetic Studies", Separation Science And Technology, (Yayın No: 415146)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Evaluation Of Trace Element Contents Of Powdered Beverages From Turkey", Journal Of Food And Nutrition Research, (Yayın No: 414655)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Determination Of Traces Heavy Metals İn Some Textile Products Produced İn Turkey", Bulletin Of Chemical Society Of Ethiopia, (Yayın No: 414282)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Evaluation Of Trace Metal Contents Of Some Wild Edible Mushrooms From Black Sea Region", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 414228)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Biosorption Of Total Chromium From Aqueous Solution By Red Algae Ceramium Virgatum Equilibrium Kinetic And Thermodynamic Studies", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 410413)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Trace Element Content İn Marine Algae Species From The Black Sea Turkey", Environmental Monitoring And Assessment, (Yayın No: 410357)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Solid Phase Extraction Of Copper İron And Zinc İons On Bacillus Thuringiensis İsraelensis Loaded On Dowex Optipore V 493", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 410317)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "5 Chloro 2 Hydroxyaniline Copper Iı Coprecipitation System For Preconcentration And Separation Of Lead Iı And Chromium Iıı At Trace Levels", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 410275)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Assesment Of Trace Elements Levels İn Rhododendron Honeys Of Black Sea Region Turkey", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 410162)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Novel Solid Phase Extraction Procedure For Gold Iıı On Dowex M 4195 Prior To İts Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 410130)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Biosorption Of Cadmium Iı From Aqueous Solution By Red Algae Ceramium Virgatum Equilibrium Kinetic And Thermodynamic", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 410092)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Biosorption Of Aluminum On Pseudomonas Aeruginosa Loaded On Chromosorb 106 Prior To İts Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Determination", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 410043)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Chromium Speciation By Solid Phase Extraction On Dowex M 4195 Chelating Resin And Determination By Atomic Absorption Spectrometry", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 409985)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "A Biosorption System For Metal İons On Penicillium İtalicum Loaded On Sepabeads Sp 70 Prior To Flame Atomic Absorption Spectrometric Determinations", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 409931)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Evaluation Of Various Digestion Procedures For Trace Element Contents Of Some Food Materials", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 409909)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Coprecipitation Of Gold Iıı Palladium Iı And Lead Iı For Their Flame Atomic Absorption Spectrometric Determinations", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 409654)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Biosorption Of Pb Iı And Cd Iı From Aqueous Solution Using Green Alga Ulva Lactuca Biomass", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 409627)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Trace Element Levels İn Some Dried Fruit Samples From Turkey", International Journal Of Food Sciences And Nutrition, (Yayın No: 409605)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Biosorption Of Pb Iı And Cr Iıı From Aqueous Solution By Lichen Parmelina Tiliaceae Biomass", Bioresource Technology, (Yayın No: 409413)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Bacillus Thuringiensis İsraelensis İmmobilized On Chromosorb 101 A New Solid Phase Extractant For Preconcentration Of Heavy Metal İons İn Environmental Samples", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 400470)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Biosorption Of Pb Iı And Ni Iı From Aqueous Solution By Lichen Cladonia Furcata Biomass", Biochemical Engineering Journal, (Yayın No: 400431)

TÜZEN MUSTAFA, (2008). "Pseudomonas Aureginosa Immobilized Multiwalled Carbon Nanotubes As Biosorbent For Heavy Metal İons", Bioresource Technology, (Yayın No: 400115)

TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA, (2007). "Multiwalled Carbon Nanotubes For Speciation Of Chromium İn Environmental Samples", Journal Of Hazardous Materials, 147(1-2), 219-225. (Yayın No: 398836) [SCI-Expanded]

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Optimization Of Microwave Assisted Digestion Procedure For The Determination Of Zinc Copper And Nickel İn Tea Samples Employing Flame Atomic Absorption Spectrometry", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 399766)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Adsorption Characteristics Of Cu Iı And Pb Iı Onto Expanded Perlite From Aqueous Solution", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 399277)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Equilibrium Kinetic And Thermodynamic Studies Of Adsorption Of Pb Iı From Aqueous Solution Onto Turkish Kaolinite Clay", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 399813)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Equilibrium Kinetic And Thermodynamic Studies Of Adsorption Of Pb Iı From Aqueous Solution Onto Turkish Kaolinite Clay", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 399814)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Trace Metal Levels İn Lichen Samples From Roadsides İn East Black Sea Region Turkey", Biomedical And Environmental Sciences, (Yayın No: 398990)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Copper Iı 8 Hydroxquinoline Coprecipitation System For Preconcentration And Separation Of Cobalt Iı And Manganese Iı İn Real Samples", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 398922)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Trace Metal Content İn Nine Species Of Fish From The Black And Aegean Seas Turkey", Food Chemistry, (Yayın No: 398881)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Determination Of Trace Element Contents Of Baby Foods From Turkey", Food Chemistry, (Yayın No: 398804)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Cr Vı And Cr Iıı Speciation On Bacillus Sphaericus Loaded Diaion Sp 850 Resin", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 398768)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Determination Of Trace Metals İn Canned Fish Marketed İn Turkey", Food Chemistry, (Yayın No: 398722)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Evaluation Of Trace Metal Contents İn Canned Foods Marketed From Turkey", Food Chemistry, (Yayın No: 398686)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Biosorption Of Copper Iı Lead Iı İron Iıı And Cobalt Iı On Bacillus Sphaericus Loaded Diaion Sp 850 Resin", Analytica Chimica Acta, (Yayın No: 398627)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Trace Element Levels İn Honeys From Different Regions Of Turkey", Food Chemistry, (Yayın No: 398593)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Speciation Of Selenium Iv And Selenium Vı İn Environmental Samples By The Combination Of Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Determination And Solid Phase Extraction On Diaion Hp 2Mg", Talanta, (Yayın No: 398559)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Evaluation Of Metal Levels Of Drinking Waters From Tokat Black Sea Region Of Turkey", Polish Journal Of Environmental Studies, (Yayın No: 398512)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Separation And Speciation Of Selenium İn Food And Water Samples By The Combination Of Magnesium Hydroxide Coprecipitation Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Determination", Talanta, (Yayın No: 398477)

TÜZEN MUSTAFA, (2007). "Trace Metal Levels Of Mushroom Samples From East Black Sea Region Of Turkey", Food Control, (Yayın No: 398432)

TÜZEN MUSTAFA, (2006). "Characterization Of Biosorption Process Of As Iıı On Green Algae Ulothrix Cylindricum", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 414741)

TÜZEN MUSTAFA, (2006). "Biosorption Of Heavy Metals On Aspergillus Fumigatus İmmobilized Diaion Hp 2Mg Resin For Their Atomic Absorption Spectrometric Determinations", Talanta, (Yayın No: 398396)

TÜZEN MUSTAFA, (2006). "Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination Of Cadmium Iı And Lead Iı After Their Solid Phase Extraction As Dibenzyldithiocarbamate Chelates On Dowex Optipore V 493", Analytica Chimica Acta, (Yayın No: 397648)

TÜZEN MUSTAFA, (2006). "Diaion Sp 850 Resin As A New Solid Phase Extractor For Preconcentration Seperation Of Trace Metal İons İn Environmental Samples", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 397602)

TÜZEN MUSTAFA, (2006). "Sorbent Extraction Of Rubeanic Acid Metal Chelates On A New Adsorbent Sepabeads Sp70", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 397580)

TÜZEN MUSTAFA, (2006). "Celtek Clay As Sorbent For Separation Preconcentration Of Metal İons From Environmental Samples", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 397565)

TÜZEN MUSTAFA, (2006). "Micro And Macroelement Contents İn Fruiting Bodies Of Edible Wild Growing Mushrooms İn Artvin Province Of Turkey", Asian Journal Of Chemistry, (Yayın No: 397534)

TÜZEN MUSTAFA, (2006). "A Solid Phase Extraction Procedure For İndium Prior To İts Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Determination", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 397498)

TÜZEN MUSTAFA, (2006). "The Date Palm Phoenix Dactylifera As Biomonitor Of Traces Heavy Metals İn Denizli Turkey", Biomedical And Environmental Sciences, (Yayın No: 397467)

TÜZEN MUSTAFA, (2006). "Trace Metal Contents İn Human Hair From Industrial And Residential Areas İn Tokat Turkey", Trace Element And Electrolytes, (Yayın No: 397444)

TÜZEN MUSTAFA, (2006). "Comparison Of Digestion Procedures On Commercial Powdered Soup Samples For The Determination Of Trace Metal Contents By Atomic Absorption Spectrometry", Journal Of Food And Drug Analysis, (Yayın No: 397415)

TÜZEN MUSTAFA, (2006). "Chromium Speciation İn Environmental Samples By Solid Phase Extraction On Chromosorb 108", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 397392)

TÜZEN MUSTAFA, (2006). "Solid Phase Extraction Of İron And Lead İons İn Environmental Matrices On Amberlite Xad 1180 Pv", Quimica Nova, (Yayın No: 397157)

TÜZEN MUSTAFA, (2006). "Trace Heavy Metal Levels İn Microwave Digested Honey Samples From Middle Anatolia Turkey", Journal Of Food And Drug Analysis, (Yayın No: 397150)

TÜZEN MUSTAFA, (2005). "Determination Of Chemical Properties Of Walnut Juglans Regia L Cultivars Grown İn Turkey", Asian Journal Of Chemistry, (Yayın No: 397135)

TÜZEN MUSTAFA, (2005). "Aas Determination Of Trace Metals İn Some Moss Samples From Trabzon Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 397123)

TÜZEN MUSTAFA, (2005). "Determination Of Some Metals İn Popcorn Zea Mays L Genotypes", Asian Journal Of Chemistry, (Yayın No: 397114)

TÜZEN MUSTAFA, (2005). "Trace Metal Levels İn Some Modern Cultivars And Turkish Landraces Of Potato", Asian Journal Of Chemistry, (Yayın No: 397105)

TÜZEN MUSTAFA, (2005). "Cadmium And Lead Contamination İn Tap Water Samples From Tokat Turkey", Bulletin Of Environmental Contamination And Toxicology, (Yayın No: 397097)

TÜZEN MUSTAFA, (2005). "Trace Metal Levels İn Tissues Of Fish Capoeta Tinca From The River Yesilirmak İn Tokat Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 397072)

TÜZEN MUSTAFA, (2005). "An İncrease Of The Mineral Contents Of Barley Grain By Genotype Planting Time And Seed Size", Asian Journal Of Chemistry, (Yayın No: 397064)

TÜZEN MUSTAFA, (2005). "Multi Element Pre Concentration Of Heavy Metal İons By Solid Phase Extraction On Chromosorb 108", Analytica Chimica Acta, (Yayın No: 397056)

TÜZEN MUSTAFA, (2005). "Heavy Metal Content Of Potato And Corn Chips From Turkey", Bulletin Of Environmental Contamination And Toxicology, (Yayın No: 397050)

TÜZEN MUSTAFA, (2005). "Trace Metal Levels İn Moss Samples Collected From The Roadside İn Tokat Turkey", Trace Element And Electrolytes, (Yayın No: 397040)

TÜZEN MUSTAFA, (2005). "Determination Of Trace Metal Levels İn Seven Fish Species İn Lakes İn Tokat Turkey", Food Chemistry, (Yayın No: 397025)

TÜZEN MUSTAFA, (2005). "Mercury Contamination İn Mushroom Samples From Tokat Turkey", Bulletin Of Environmental Contamination And Toxicology, (Yayın No: 397034)

TÜZEN MUSTAFA, (2005). "Heavy Metals İn Lichens From Roadsides And An İndustrial Zone İn Trabzon Turkey", Bulletin Of Environmental Contamination, (Yayın No: 397028)

TUZEN MUSTAFA, (2005). "Trace Metal Levels İn Mushroom Samples From Ordu Turkey", Food Chemistry, (Yayın No: 397013)

TUZEN MUSTAFA, (2005). "Determination Of Trace Metals İn Mushroom Samples From Kayseri Turkey", Food Chemistry, (Yayın No: 397006)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Enrichment Separation Of Cadmium Iı And Lead Iı İn Environmental Samples By Solid Phase Extraction", Journal Of Hazardous Materials, (Yayın No: 397000)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Heavy Metal Content Of Hard Biscuits Produced İn Turkey", Bulletin Of Environmental Contamination And Toxicology, (Yayın No: 362757)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Determination Of Trace Metals İn Soil Bean And Tomato Samples Collected From Agricultural Areas Near The Motorway İn Tokat Turkey", Asian Journal Of Chemistry, (Yayın No: 396990)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Trace Metal Levels Of Some Medical And Aromatic Plants Collected From High Density Traffic Areas İn Tokat Turkey", Asian Journal Of Chemistry, (Yayın No: 396983)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Comparison Of Sample Preparation Procedures For The Determination Of Trace Heavy Metals İn House Dust Tobacco And Tea Samples By Atomic Absorption Spectrometry", Annali Di Chimica, (Yayın No: 396976)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Potentiometric Determination Of Pka Values Of 1 4 5 8 Tetrahydroxy 9 Oxo 10 Pentyl 9 10 Dihydro Acridine 2 3 6 7 Tetracarboxylic Acid Tpat Extracted From Laurus Nobilis", Chemia Analityczna, (Yayın No: 396972)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Investigation Of Trace Metal Levels İn Fish Species From The Black Sea And The River Yesilirmak Turkey By Atomic Absorption Spectrometry", Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 363019)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Application Of The Sequential Extraction Procedure For Dust Samples From Kayseri Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 362929)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Comparison Of Microwave Dry And Wet Digestion Procedures For The Determination Of Trace Metal Contents İn Spice Samples Produced İn Turkey", Journal Of Food And Drug Analysis, (Yayın No: 362690)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Microwave And Wet Digestion Procedures For Atomic Absorption Spectrometric Determination Of Trace Metals Contents Of Sediment Samples", Analytical Letters, (Yayın No: 362819)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Column Solid Phase Extraction Of Copper Iron And Zinc Ions At Trace Levels İn Environmental Samples On Amberlite Xad 7 For Their Flame Atomic Absorption Spectrometric Determinations", Analytical Letters, (Yayın No: 362591)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Aluminium Determination İn Environmental Samples By Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry After Solid Phase Extraction On Amberlite Xad 1180 Pyrocatechol Violet Chelating Resin", Talanta, (Yayın No: 362507)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Xad 4 Pan Solid Phase Extraction System For Atomic Absorption Spectrometric Determinations Of Some Trace Metals İn Environmental Samples", Analytical Letters, (Yayın No: 362465)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Determination Of İron Copper Manganese Zinc Lead And Cadmium İn Mushroom Samples From Tokat", Food Chemistry, (Yayın No: 362412)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "A Column System Using Diaion Hp 2Mg For Determination Of Some Metal Ions By Flame Atomic Absorption Spectrometry", Analytical Chimica, (Yayın No: 362332)

TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Analysis Of Heavy Metals İn Some Wild Grown Edible Mushrooms From The Middle Black Sea Region Turkey", Food Chemistry, (Yayın No: 362272)

TÜZEN MUSTAFA, (2003). "Aas Determination Of Heavy Metals İn Moss Samples Of Giresun Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 362208)

TÜZEN MUSTAFA, (2003). "Lead Levels İn Plant And Soil Samples Collected From Vicinity Of Ankara İstanbul Highway Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 361421)

TÜZEN MUSTAFA, (2003). "Chromatographic Determination Of Phenolic Acids İn The Snowdrop By Hplc", Turkish Journal Of Chemistry, (Yayın No: 361368)

TÜZEN MUSTAFA, (2003). "Investigation Of Heavy Metal Levels İn Street Dust Samples İn Tokat Turkey", Journal Of Trace And Microprobe Techniques, (Yayın No: 361324)

TÜZEN MUSTAFA, (2003). "Exploration Of Biological Richness And Water Quality Of Stream Kelkit Tokat Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 361196)

TÜZEN MUSTAFA, (2003). "Determination Of Heavy Metals İn Soil Mushroom And Plant Samples By Atomic Absorption Spectrometry", Microchemical Journal, (Yayın No: 361133)

TÜZEN MUSTAFA, (2003). "Determination Of Heavy Metals İn Fish Samples Of The Middle Black Sea Turkey By Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry", Food Chemistry, (Yayın No: 361055)

TÜZEN MUSTAFA, (2003). "Determination Of Trace Metals İn The River Yeşilırmak Sediments İn Tokat Turkey Using Sequential Extraction Procedure", Microchemical Journal, (Yayın No: 361010)

TÜZEN MUSTAFA, (2003). "Atomic Absorption Spectrometric Determination Of Trace Metal Contents Of Mushroom Samples From Tokat", Analytical Letter, (Yayın No: 360972)

TÜZEN MUSTAFA, (2002). "Comparison Of Sample Preparation Procedures For The Determination Of Heavy Metals İn Lichen Samples By Gfaas", Analytical Letter, (Yayın No: 360899)

TÜZEN MUSTAFA, (2002). "Determination Of Some Trace Elements İn Whole Blood And Serum By Gfaas", Trace Elements And Electrolytes, (Yayın No: 360792)

TÜZEN MUSTAFA, (2002). "Investigation Of Some Physical And Chemical Parameters İn The River Yesilırmak İn Tokat Region Turkey", Fresenius Environmental Bulletin,, (Yayın No: 360745)

TÜZEN MUSTAFA, (2002). "Determination Of Trace Metals İn Sea Lettuce Ulva Lactuca By Atomic Absorption Spectrometry", Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 360690)

TÜZEN MUSTAFA, (2002). "Determination Of Some Metals İn Honey Samples For Monitoring Environmental Pollution", Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 360633)

TÜZEN MUSTAFA, (1999). "Levels Of Trace Elements İn The Fruiting Bodies Of Macrofungi Growing İn The East Black Sea Region Of Turkey", Food Chemistry, (Yayın No: 360525)

TÜZEN MUSTAFA, (1998). "Heavy Metal Bioaccumulation By Cultivated Agaricus Bisporus From Artificially Enriched Sustrates", Unters Forsch A, (Yayın No: 360481) [SSCI]

TÜZEN MUSTAFA, (1998). "Study Of Heavy Metals İn Some Cultivated And Uncultivated Mushrooms Of Turkish Origin", Food Chemistry, (Yayın No: 360408) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Zounr Rizwan Ali,TÜZEN MUSTAFA,Khuhawar Muhammad Yar (2017). A sensitive determination of vanadium in food samples based on ultrasonic assisted deep eutectic solvent liquid-phase microextraction followed by electrothermal atomic absorption spectroscopy. 4th International Turk- Park Conference on Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3754462)

Açıkkapı Ayşe Nihan,TÜZEN MUSTAFA,HAZER BAKİ (2017). Separation and preconcentration of selenium by magnetic solid phase micro extraction and determination of its in water and food samples by graphite furnace atomic absorption spectrometry. 4th International Turk- Park Conference on Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3754369)

Panhwar Abdul Haleem,TÜZEN MUSTAFA,DELİGÖNÜL NİHAL,Kazi Tasneem Gul (2017). Ultrasound- Assisted dispersive liquid Phase microextraction method based on novel deep eutectic solvent for preconcentration, speciation and determination of chromium in water and food samples. 4th International Turk- Park Conference on Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3754331)

Naeem Ullah,TÜZEN MUSTAFA,SARI AHMET,MENDİL DURALİ (2017). Removal of aluminum from wastewater samples using macrofungus as low cost biosorbent: Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies. 4th International Turk- Park Conference on Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3754301)

Zounr Rizwan Ali,TÜZEN MUSTAFA,DELİGÖNÜL NİHAL,Khuhawar Muhammad Yar (2017). Deep eutectic solvent based ultrasonic assisted dispersive liquid phase microextraction and determination of cadmium in water and food samples prior to graphite furnace atomic absorption spectrometry. 4th International Turk- Park Conference on Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3754259)

Panhwar Abdul Haleem,TÜZEN MUSTAFA,Kazi Tasneem Gul (2017). Ultrasonic enhanced the efficiency of advance microextraction method for determination of aluminium in environmental samples using multivariate study by electrothermal atomic absorption spectrometry. 4th International Turk- Park Conference on Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3754210)

Naeem Ullah,TÜZEN MUSTAFA,Kazi Tasneem Gul (2017). A new solid phase microextraction procedure for vanadium speciation in water and food samples and their graphite furnace atomic absorption spectrometric determination. 4th International Turk- Park Conference on Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3754159)

Panhwar Abdul Haleem,TÜZEN MUSTAFA,Kazi Tasneem Gul (2017). A New Digestion Method for the Determination of Selenium and Arsenic in Fish Samples by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry. 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3754090)

TÜZEN MUSTAFA (2017). Microextraction Techniques and Analytical Applications for the Determination of Trace Species in Environmental Samples. 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3754037)

TÜZEN MUSTAFA (2016). Optimization of Digestion Procedures for the Determination of Lead and Cadmium in Mussel Samples. 2th International Turkic World Conference On Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST) (Poster) (Yayın No:3141494)

TÜZEN MUSTAFA (2016). Atomic Absorption Spectrometric Determination of Some Heavy Metal Ions in Boiled Grape Juice Samples. 2th International Turkic World Conference On Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST) (Poster) (Yayın No:3141555)

SOYLAK MUSTAFA,Zied Alothman,Yunus Unsal,Mohamed Habila,Azza Shabaka,TÜZEN MUSTAFA (2015). Copper II enrichment by dispersive liquid liquid microextraction before flame atomic absorption spectrometric detection. The 6th International Conference on Optical Spectroscopy, Laserand their Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:1858037)

Mohamed Habila,Yunus Unsal,Zied Alothman,Azza Shabaka,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2015). Selective and sensitive speciation and separation of chromium in natural water black tea and soil samples using membrane filtration and FAAS combination. The 6th International Conference on Optical Spectroscopy, Laserand their Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:1858110)

Sevtap Yigit,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA,Mehmet Dogan (2015). Supramolecular assembly microextraction of Sudan blue II in environmental samples prior to its spectrophotometric determination. Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX (Özet Bildiri) (Yayın No:1858327)

Bagda Esra,TÜZEN MUSTAFA (2015). Spectrophotometric determination of uranium after ionic liquid based dispersive liquid liquid microextraction. Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX (Özet Bildiri) (Yayın No:1858522)

Bagda Esra,TÜZEN MUSTAFA (2015). Determination of zirconium with 2 5 Bromo 2 pyridylazo 5 diethylamino phenol in water artificial saliva and dental materials after ionic liquid based microextraction. Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX (Özet Bildiri) (Yayın No:1858540)

TÜZEN MUSTAFA,Unsal YunusEmre,SOYLAK MUSTAFA (2015). Ultrasound assisted ionic liquid dispersive liquid liquid microextraction of curcumin and its spectrophotometric determination in food samples. 7 th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:1858595)

Mehmet Dogan,Yunus Emre Unsal,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2015). Cloud point extraction and spectrophotometric determination of selenium at trace levels in cosmetic food and environmental samples. 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Crete-Greece (Özet Bildiri) (Yayın No:1865392)

TÜZEN MUSTAFA,Unsal YunusEmre,SOYLAK MUSTAFA,HAZER BAKİ (2015). Separation and Preconcentration of Palladium on Magnetic Polyhydroxybutyrate bPolydimethylsiloxane PHB b PDMS and Its Determination in EnvironmentalSamples by Flame Atomic Absorption Spectrometry. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:1779515)

TÜZEN MUSTAFA,Ullah Naeem,Tasneem Gul Kazi (2015). Enrichment of vanadium by green extraction methods and its GFAAS determination in water and food samples. Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX (Özet Bildiri) (Yayın No:1858477)

TÜZEN MUSTAFA,Ali Jamshed Separation preconcentration and determination of mercury in environmental samples by using water exchangeable liquid liquid microextraction as green extraction method couple with cold vapor technique. European Symposium on Atomic Spectrometry (ESAS) (Poster) (Yayın No:3140854)

TÜZEN MUSTAFA,Ullah Naeem Switchable solid liquid dispersive microextraction of selenium on MWCNTS and GFAAS determination of its in water samples. European Symposium on Atomic Spectrometry (ESAS) (Poster) (Yayın No:3140930)

Ali Jamshed,TÜZEN MUSTAFA Solidified Floating Organic Drop Microextraction of Mercury from Water and Environmental Samples by Spectrophotometer and CVAAS. International Conference 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster) (Yayın No:3141058)

ALTINTIĞ ESRA,Sentürk Ozlem,ALTUNDAĞ HÜSEYİN,TÜZEN MUSTAFA,SARI AHMET Removal of Methylene Blue from Aqueous Solution with Acorn Based Magnetic Activated Carbon. International Conference 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster) (Yayın No:3141212)

Ullah Naeem,TÜZEN MUSTAFA A Simple and Rapid Dispersive Liquid Liquid Microextraction of Uranium and Spectrophotometric Determination of Its in Water Samples. International Conference 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster) (Yayın No:3141322)

TÜZEN MUSTAFA Selenium Determination in Milk Samples by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry. 2th International Turkic World Conference On Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST) (Poster) (Yayın No:3141603)

Esma Söylemez,Öztekin Selma,Kaya Yalçın,Altıntaş Gülçin,TÜZEN MUSTAFA Total and Extractable Levels of Heavy Metals of Soil Samples in Greenhouse from Tokat Turkey. 2th International Congress of Forensic Toxicology (Poster) (Yayın No:3141830)

Esma Soylemez,Oztekin Selma,Kaya Yalçın,Altıntaş Gülçin,TÜZEN MUSTAFA Heavy Metal Levels in Irrigation Water in Greenhouse from Tokat Turkey. 2th International Congress of Forensic Toxicology (Poster) (Yayın No:3141751)

Yunus Emre Unsal,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA,HAZER BAKİ A Simple Rapid and Sensitive Method Based on Modified PHB PDMS Resin for Preconcentration and Determination of Thorium Ion in Environmental Samples. The 7th International Conference on Optical Spectroscopy, Laser and Their Applications (Poster) (Yayın No:3141901)

TÜZEN MUSTAFA Separation and Preconcentration of Trace Elements by Using Green Extraction Techniques. 2th International Turkic World Conference On Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3141447)

TÜZEN MUSTAFA Speciation of selenium by ionic liquid dispersive microextraction A green extraction method. European Symposium on Atomic Spectrometry (ESAS) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3140658)

TÜZEN MUSTAFA Coprecipitation of Some Elements with Ni 2 Nitroso 1 Naphthol 4 Sulfonic Acid and Atomic Absorption Spectrometric Determination. 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Fatsa-Ordu, Turkey (Poster) (Yayın No:433807)

TÜZEN MUSTAFA Multi Element Coprecipitation by Zirconium Hydroxide and Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination. 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Fatsa-Ordu, Turkey (Poster) (Yayın No:433803)

TÜZEN MUSTAFA Selective Speciation and Cold Vapour Atomic Absorpton Spectrometric Determination of Mercury II and Methyl Mercury. 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Fatsa-Ordu, Turkey (Poster) (Yayın No:433797)

TÜZEN MUSTAFA Biosorption and Speciation of Mercury II and Methyl Mercury on Streptococcus Pyogenes Loaded Dowex Optipore SD 2. 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Fatsa-Ordu, Turkey (Poster) (Yayın No:433791)

TÜZEN MUSTAFA Coprecipitation for Speciation of Chromium III And Chromium VI in Water Samples usıng New Senthesis Organic Precipitant. 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Fatsa-Ordu, Turkey (Poster) (Yayın No:433787)

TÜZEN MUSTAFA Heavy Metal Distribution in Some Cigarette Samples Available in Turkish Market. 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Fatsa-Ordu, Turkey (Poster) (Yayın No:433783)

TÜZEN MUSTAFA Chromium Speciation in Environmental Samples Using Dowex M 4195 Chelating Resin. TraceSpect 11 th Workshop on Progress in Analytical Methodologies for Trace Metal Speciation, Münster, Germany (Poster) (Yayın No:433725)

TÜZEN MUSTAFA Trace Heavy Metal Levels in Honeys from Different Region of Anatolia. 1st Egyptian-Jordanian Conference, Cairo-Egypt (Poster) (Yayın No:433718)

TÜZEN MUSTAFA Solid Phase Extraction of Indium Prior to its Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Determination. 3. Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 3rd BBCAC, Constanta-Romania (Poster) (Yayın No:433715)

TÜZEN MUSTAFA Determination of Trace Metals in Honey Samples from Middle Anatolia after Wet And Microwave Digestion Procedures 3 Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry. 3rd BBCAC, Constanta-Romania (Poster) (Yayın No:433711)

TÜZEN MUSTAFA The Date Palm Phoenix Dactylifera as Biomonitor of Traces Heavy Metals in Denizli Turkey. 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Kuşadası-Aydın, Turkey (Poster) (Yayın No:433707)

TÜZEN MUSTAFA Enrichment and Separation of Iron and Lead Ions in Environmental Matrices on Xad 1180 Pv Resin. 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Kuşadası-Aydın, Turkey, (Poster) (Yayın No:433698)

TÜZEN MUSTAFA Determination of Phenolic Acids in Snowdrop and Origanum Sipyleum by HPLC. Chimia, 36th IUPAC Congress, Switzerland (Poster) (Yayın No:433686)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

TÜZEN MUSTAFA Aktif karbon kumaşı kullanılarak eser düzeydeki iridyumun zenginleştirilmesi. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2013. (Poster) (Yayın No:459141)

TÜZEN MUSTAFA Dispersif sıvı sıvı mikroekstraksiyon Uv vis spektrometri kombinasyonu ile Sudan blue II tayini. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2013. (Poster) (Yayın No:459120)

TÜZEN MUSTAFA Şelat yapıcı polimer kullanarak Pb II Cu II ve Fe III iyonlarının zenginleştirilmesi ve alevli AAS ile tayinleri. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2013. (Poster) (Yayın No:459105)

TÜZEN MUSTAFA Rodamin B nin dispersif sıvı sıvı mikroekstraksiyonu ile zenginleştirilmesi ve kozmetik gıda ve endüstriyel atık sularda tayini. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2013. (Poster) (Yayın No:459085)

TÜZEN MUSTAFA İki fazlı sıvı sıvı mikroekstraksiyon yöntemiyle vanadyum türlemesi. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2013. (Poster) (Yayın No:459067)

TÜZEN MUSTAFA Ionic liquid dispersive microextraction for vanadium coupled to electrothermal atomic absorption spectrometry. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2013. (Poster) (Yayın No:459046)

TÜZEN MUSTAFA Evaluation of Arsenic Levels in Biological Samples of Arsenic Exposed Cancer Patients Through Contaminated Drinking Water with Related to Non exposed Cancerous Patients. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012. (Poster) (Yayın No:459016)

TÜZEN MUSTAFA Birlikte Çöktürme Tekniği ile Su Gıda ve Çevresel Örneklerde Kalay Türlemesi. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012 (Poster) (Yayın No:458988)

TÜZEN MUSTAFA Miniaturize preconcentration methods based on dispersive liquid liquid microextraction for determination of cadmium in real water samples followed by flame atomic absorption spectrometry. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012. (Poster) (Yayın No:458969)

TÜZEN MUSTAFA Katı Faz Ekstraksiyonu ile Zenginleştirildikten Sonra Kozmetik Örneklerinde ve Endüstriyel Atık Sularda Rodamin B Tayini. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012. (Poster) (Yayın No:458942)

TÜZEN MUSTAFA Bis 3 aminopropil amin Bağlı Silikajel ile Cu II İyonlarının Zenginleştirilerek Çeşitli Gıda Örneklerinde Alevli AAS ile Tayini. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012 (Poster) (Yayın No:458917)

TÜZEN MUSTAFA Tetraetilenpentamin ile Modifiye Edilmiş Silikajel Dolgulu Mini Kolonda Sb III ve Sb V Türlendirilmesi ve GFAAS ile Tayini. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012 (Poster) (Yayın No:458894)

TÜZEN MUSTAFA Ultrasonik Destekli İyonik Sıvı Dağılımlı Sıvı Sıvı Mikroekstraksiyon Yöntemiyle Pd II Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayini. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012 (Poster) (Yayın No:458871)

TÜZEN MUSTAFA Kayseri de Tüketilen Bazı Balık Örneklerinin Ağır Metal İçerikleri. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012 (Poster) (Yayın No:458850)

TÜZEN MUSTAFA Gıda Paket Kağıdı Örneklerindeki Ağır Metal İçeriklerinin AAS ile Tayinleri. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 92, 2010 (Poster) (Yayın No:458831)

TÜZEN MUSTAFA Balık ve Sediment Örneklerinde Eser Element Tayini için Çözünürlestirme Tekniklerinin Karsılaştırılması. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 85, 2010 (Poster) (Yayın No:458810)

TÜZEN MUSTAFA Gıda ve Su Örneklerinde Kursun Kobalt ve Bakır ın Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginlestirilmesi ve AAS ile Tayinleri. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 73, 2010 (Poster) (Yayın No:458788)

TÜZEN MUSTAFA Kursun Demir ve Bakır ın Katı Faz Ekstraksiyonu ile Zenginlestirilmesi ve AAS ile Tayinleri I Eser Analiz Çalıştayı Denizli 72 2010. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 72, 2010 (Poster) (Yayın No:458755)

TÜZEN MUSTAFA Streptococcus Pyogenes Mikroorganizması Yüklenmis Sepabeads Sp 70 Reçinesi ile Katı Faz Ekstraksiyonu Yöntemiyle Arsenik Türlemesi. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 55, 2010. (Poster) (Yayın No:458727)

TÜZEN MUSTAFA Birlikte Çöktürme Tekniği ile Ni 2 Nitrozo 1 Naftol 4 Sülfonik Asit Kullanılmasıyla Krom Türlemesi. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 54, 2010. (Poster) (Yayın No:458700)

TÜZEN MUSTAFA Zirkonyum IV Hidroksit Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Mangan Türlemesi. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 53, 2010 (Poster) (Yayın No:458679)

TÜZEN MUSTAFA Cr VI ve Cr III ün Birlikte Çöktürme Yöntemi ileZenginlestirilmesi ve Türlemesi. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 49, 2010. (Poster) (Yayın No:457970)

TÜZEN MUSTAFA Cr VI ve Cr III ün Birlikte Çöktürme Yöntemi ileZenginlestirilmesi ve Türlemesi. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 49, 2010. (Poster) (Yayın No:457971)

TÜZEN MUSTAFA Cr VI ve Cr III ün Birlikte Çöktürme Yöntemi ileZenginlestirilmesi ve Türlemesi. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 49, 2010. (Poster) (Yayın No:457969)

TÜZEN MUSTAFA Katı Faz Ekstraksiyonu ve Türleme. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 40, 2010. (Poster) (Yayın No:457963)

TÜZEN MUSTAFA Alevli AAS ile Tayin Öncesi Altının Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Üzerinde Zenginleştirilmesi. XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 52, Ankara, 2009 (Poster) (Yayın No:457948)

TÜZEN MUSTAFA Bakir ve Nikel İyonlarinin Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayinleri İçin Bir Kati Faz Ekstraksiyon Sistemi. IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 144, Elazig (2008). (Poster) (Yayın No:457944)

TÜZEN MUSTAFA Bazi Tavuk Urunlerinde Eser Element Seviyelerinin Belirlenmesi. IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 129, Elazig (2008). (Poster) (Yayın No:457936)

TÜZEN MUSTAFA Bazi Karayosunu ve Likenlerde Agir Metal Tayini. IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 177, Elazig (2008 (Poster) (Yayın No:457926)

TÜZEN MUSTAFA Çesitli Kedi ve Kopek Mamalarinin Agir Metal Duzeyleri IV Ulusal Analitik Kimya Kongresi 124 Elazig 2008. IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 124, Elazig (2008). (Poster) (Yayın No:457913)

TÜZEN MUSTAFA Kurşun Altın ve Palladyumun Birlikte Çöktürme ile Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS ile Tayini. 10. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, 2007. (Poster) (Yayın No:457909)

TÜZEN MUSTAFA Bakır Demir ve Çinko İyonlarının Biyolojik Sorpsiyonu ve Alevli AAS ile Tayini. 10. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, 2007 (Poster) (Yayın No:457894)

TÜZEN MUSTAFA Karbon Nanotüp Kullanılarak Eser Metallerin Ayrılması ve Zenginleştirilmesi. 10. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, 2007. (Poster) (Yayın No:457885)

TÜZEN MUSTAFA Bakır II ve Kurşun II İyonlarının Yüzey Alanı Genişletilmiş Perlit Üzerindeki Adsorpsiyon Karakteristiklerinin İncelenmesi. 10. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, 2007. (Poster) (Yayın No:457641)

TÜZEN MUSTAFA Liken Parmelina tiliaceae ile Sulu Çözeltiden Pb II ve Cr III ün Uzaklaştırılması. 10. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, 2007. (Poster) (Yayın No:457628)

TÜZEN MUSTAFA Kayseri Marketlerinde Sunulan Çeşitli Şekerleme ve Sakız Örneklerinin Ağır Metal Düzeylerinin AAS ile Belirlenmesi. 10. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, 2007 (Poster) (Yayın No:457618)

TÜZEN MUSTAFA Balık Örneklerinde Eser Metal Tayini İçin Yaş ve Mikrodalga Çözünürleştirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 20. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, 2006. (Poster) (Yayın No:457610)

TÜZEN MUSTAFA Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemle Bazı Gıda Maddelerinde Eser Metal Tayini İçin Örnek Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 20. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, 2006. (Poster) (Yayın No:457599)

TÜZEN MUSTAFA Selenyumun Birlikte Çöktürme ile Türlendirilmesi ve GFAAS ile Tayini. 20. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, 2006 (Poster) (Yayın No:457588)

TÜZEN MUSTAFA Kayseri Yöresinden Toplanan Kuru Kayısı Örneklerinde Eser Metal Tayini İçin Yaş ve Mikrodalga Çözünürleştirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 20. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, 2006. (Poster) (Yayın No:457578)

TÜZEN MUSTAFA Diaion SP 850 Dolgulu Kolonlarda Bazı Metallerin Alfa Benzoin Oksim Kompleksleri Halinde Katı Faz Ekstraksiyonu. 3. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006. (Poster) (Yayın No:457573)

TÜZEN MUSTAFA Selenyumun Katı Faz Ekstraksiyonu ile Türlemesi ve GFAAS ile Tayini. 3. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006 (Poster) (Yayın No:457553)

TÜZEN MUSTAFA Hazır Bebek Mamalarında Eser Metal Tayini için Üç Farklı Çözünürleştirme Yönteminin Karşılaştırılması. 3. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006. (Poster) (Yayın No:457545)

TÜZEN MUSTAFA Kayseri Yöresinden Toplanan Kuru Meyve Örneklerinin Ağır Metal İçerikleri. 3. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006 (Poster) (Yayın No:457538)

TÜZEN MUSTAFA Bazı Hazır Çorbaların Ağır Metal İçerikleri. 19. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005 (Poster) (Yayın No:457531)

TÜZEN MUSTAFA Patates ve Mısır Cipslerinin Demir Çinko Mangan ve Bakır İçeriklerinin Alevli AAS ile Tayini. 2. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Malatya, 2004 (Poster) (Yayın No:434473)

TÜZEN MUSTAFA Karayolu Kenarından Toplanan Bazı Aromatik Bitkilerde Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemiyle Eser Metal Tayini. 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. (Poster) (Yayın No:434417)

TÜZEN MUSTAFA Orta Karadeniz ve Yeşilırmak Nehrindeki Bazı Balık Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması. 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. (Poster) (Yayın No:434410)

TÜZEN MUSTAFA Kayseri ve Çevresinde Üretilen Bazı Baharat Örneklerinin Eser Ağır Metal İçerikleri. 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. (Poster) (Yayın No:434406)

TÜZEN MUSTAFA Endüstri ve Şehir Merkezlerinde Yaşayan İnsanların Saçlarında Eser Metal İçerikleri. 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. (Poster) (Yayın No:434398)

TÜZEN MUSTAFA Defne Yapraklarından Ekstrakte Edilen 1 4 5 8 Tetrahydroxy 9 Oxo 10 Pentyl 9 10 Dihydro Acridine 2 3 6 7 Tetracarboxylic Acid in TPAT Potansiyometrik Olarak Asitlik Sabitlerinin. Tayini, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004 (Poster) (Yayın No:434385)

TÜZEN MUSTAFA Hartford Referans Sistemiyle Sığır Serumunda İyonize Kalsiyum Tayini. 17. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, (Poster) (Yayın No:434375)

TÜZEN MUSTAFA Ardarda Ekstraksiyon Metoduyla Nehir Sedimentlerinde Eser Metal Tayini. 17. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul (Poster) (Yayın No:434367)

TÜZEN MUSTAFA Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemiyle Bazı Karayosunlarında Eser Metal Tayini. 17. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, (Poster) (Yayın No:434362)

TÜZEN MUSTAFA Bazı Mantar Numunelerinde Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metotla Eser Metal Tayini. 17. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul (Poster) (Yayın No:433858)

TÜZEN MUSTAFA Bazı Liken Türlerinde Ağır Metal Düzeyinin Belirlenmesi. 15. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:433851)

TÜZEN MUSTAFA Tokat Yöresi Yeşilırmak Nehrinde Bazı Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Araştırılması. 15. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:433847)

TÜZEN MUSTAFA Covington A K Potansiyometrik Olarak 2 4 6 Trifosforikasit 1 3 5 triazin TPAT in Asitlik Sabitinin Tayini. 15. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:433842)

TÜZEN MUSTAFA Origanum Sipyleum Bitkisinin Organik Asitlerinin HPLC ile Analizi. 11. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:433832)

TÜZEN MUSTAFA Farklı Bileşimlerde Yetiştirilen Agaricus Bisporus Kültür Mantarında Ağır Metal Tayini. 2. Spil Fen Bilimleri Kongresi (Poster) (Yayın No:433825)

TÜZEN MUSTAFA Kardelen Bitkisinin Organik Asitlerinin Analizi. 1. Spil Fen Bilimleri Kongresi, (Poster) (Yayın No:433818)

TÜZEN MUSTAFA Multiwalled Carbon Nanotubes as Solid Phase Extraction Adsorbent for the Preconcentration of Some Trace Elements. 6nd Aegean Analytical Chemistry Days, Karahayit-Denizli (Poster) (Yayın No:433776)

TÜZEN MUSTAFA Preconcentration and Determination of Arsenic III and Arsenic V in Environmental Samples by Cloud Point Extraction and Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry. 6nd Aegean Analytical Chemistry Days, Karahayit-Denizli (Poster) (Yayın No:433770)

TÜZEN MUSTAFA Arsenic Speciation on Alterneria Solani Loaded Diaion HP 2MG by Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric. 6nd Aegean Analytical Chemistry Days, Karahayit-Denizli (Poster) (Yayın No:433769)

TÜZEN MUSTAFA Biosorption of Palladium II from aqueous Solution by Moss Racomitrium Lanuginosum Biomass Equilibrium Kinetic and Thermodynamic Studies. 6nd Aegean Analytical Chemistry Days, Karahayit-Denizli (Poster) (Yayın No:433766)

TÜZEN MUSTAFA Separation and Speciation of Arsenic in Environmental Samples by the Combination of Aluminium Hydroxide Coprecipitation and Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Determination. 6nd Aegean Analytical Chemistry Days, Karahayit-Denizli (Poster) (Yayın No:433747)

TÜZEN MUSTAFA Microwave and Wet Digestion Procedures for the Digestion of Sediment Samples for Trace Metal Analysis. 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Kuşadası-Aydın, Turkey (Poster) (Yayın No:433694)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Sudan Blue II Rodamin B ve Kurkimin Boyar Maddelerinin Ayrılması Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 13.04.2012-26.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"MANYETİK KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE SELENYUMUN AYRILMASI, ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE GRAFİT FIRINLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 21.02.2017-22.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İyonik Sıvı Dağılımlı Mikroekstraksiyon Yöntemiyle İnorganik Selenyum Türlerinin Ayrılması Zenginleştirilmesi ve Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemle Tayini", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.03.2014-19.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Arı ürünlerinde farklı materyalden kaşık kullanımının etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 08.12.2014-06.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"BAP", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"BAP", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"BAP", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"BAP", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"BAP", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"BAP", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"BAP", BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Tübitak", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2010- , Prof. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Öğretim Üyesi, (Diğer)

1994-1997, Araştırma Görevisi, Celal Bayar Üniversitesi, Araştırma Görevisi, (Diğer)

1998-2004, Yard. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yard. Doç. Dr., (Diğer)

2004-2010, Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Doç. Dr., (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mustafa.tuzen@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1994-1997Tez Adı:Bazı Yabani Ve Kültür Mantarlarında Ağır Metal Tayini İle Bu Metallerin Akümülasyon (Birikme) Özelliklerinin İncelenmesi
Yüksek Lisans
1990-1994
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Tez Adı:Galanthus Elwesii Hoker (Kardelen) Bitkisinin Organik Asitlerinin Analizi
Lisans
1990-1990
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya BölümüAkademik Görevler

Profesör
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
Doçent
2004-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
1998-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
2004-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Engin AYDEMİR, (2001)., "Tokat yöresi Yeşilırmak Nehrinde bazı fiziksel ve kimyasal parametrelerin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
2.Şule DEMİREL, (2006)., "Bazı gıda maddelerinde atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle eser metal tayini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
3.Kurban PARLAR, (2004)., "İçme sularında kurşun ve kadmiyumun atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.İnci KAYGUSUZ, (2009)., "Kayısı ve toprak örneklerinde atomik absorpsiyon spektrometresi ile eser metal tayini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Demet ÖZGAT, (2009)., "Bazı gıda maddelerinde ambalaj malzemesinden kaynaklanan eser metal kirliliğinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Özgür Doğan ULUÖZLÜ, (2010)., "Bazı eser elementlerin zenginleştirilmesi, türlendirmesi ve biyosorpsiyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Doktora
7.Kadriye Özlem SAYGI, (2010)., "Katı faz ekstraksiyonu ve birlikte çöktürme ile bazı metal iyonlarının zenginleştirilmesi ve türlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Doktora
8.Ali DURAN, (2010)., "AAS ile tayin öncesi bazı ağır metallerin zenginleştirilmesi ve türlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Doktora
9.Demirhan ÇITAK, (2010)., "Katı faz ekstraksiyonu, birlikte çöktürme ve bulutlanma noktası ekstraksiyonu ile bazı metallerin zenginleştirilmesi ve türlemesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Doktora
10.Özden YILDIZ, (2011)., "Katı faz ekstraksiyonu ile zenginleştirildikten sonra bazı eser elementlerin tayini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Yunusemre ÜNSAL, (2016)., "Sudan blue II, rodamin B ve kurkumin boyar maddelerinin ayrılması, zenginleştirilmesi ve spektrofotometrik tayini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Doktora
12.Ayşe Nihan AÇIKKAPI, (2017)., "Manyetik katı faz mikroekstraksiyon yöntemi ile selenyumun ayrılması, zenginleştirilmesi ve grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Panhwar Abdul Haleem,TÜZEN MUSTAFA,Kazi Tasneem Gul (2017). Ultrasonic assisted dispersive liquid-liquid microextraction method based on deep eutectic solvent for speciation, preconcentration and determination of selenium species (IV) and (VI) in water and food samples. Talanta, 175352-358., Doi: 10.1016/j.talanta.2017.07.063 (Yayın No: 3753504)
2.BAĞDA ESRA,TÜZEN MUSTAFA (2017). A simple and sensitive vortex-assisted ionic liquid-dispersive microextraction and spectrophotometric determination of selenium in food samples. Food Chemistry, 23298-104., Doi: 10.1016/j.foodchem.2017.03.104 (Yayın No: 3753724)
3.Zounr Rizwan Ali,TÜZEN MUSTAFA,Khuhawar Muhammad Yar (2017). Ultrasound assisted deep eutectic solvent based on dispersive liquid liquid microextraction of arsenic speciation in water and environmental samples by electrothermal atomic absorption spectrometry. Journal of Molecular Liquids, 242441-446., Doi: 10.1016/j.molliq.2017.07.053 (Yayın No: 3753835)
4.Ali Jamshed,TÜZEN MUSTAFA,Kazi Tasneem G,HAZER BAKİ (2016). Inorganic arsenic speciation in water samples by miniaturized solid phase microextraction using a new polystyrene polydimethyl siloxane polymer in micropipette tip of syringe system. Talanta, 161450-458., Doi: 10.1016/j.talanta.2016.08.075 (Yayın No: 3139448)
5.BAĞDA ESRA,TÜZEN MUSTAFA (2016). Determination of uranium in water samples with chromogenic reagent 4 2 thiazolylazo resorcinol after ionic liquid based dispersive liquid liquid microextraction. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 309453-459., Doi: 10.1007/s10967-015-4645-9 (Yayın No: 3139857)
6.ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA (2016). Solidified floating organic drop microextraction for speciation of Se IV and Se VI in water samples prior to electrothermal atomic absorption spectrometric detection. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 401012-1018., Doi: 10.3906/kim-1606-16 (Yayın No: 3139765)
7.Duran Ali,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2015). Separation and Enrichment of Gold in Water Geological and Environmental Samples by Solid Phase Extraction on Multiwalled Carbon Nanotubes Prior to its Determination by Flame Atomic Absorption Spectrometry. Journal of AOAC International, 98(6), 1733-1738., Doi: 10.5740/jaoacint.10-487 (Yayın No: 1778296)
8.Habila Mohamed,Unsal Yunus E,Alothman Zeid A,Shabaka Aza,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2015). Speciation of Chromium in Natural Waters Tea and Soil with Membrane Filtration Flame Atomic Absorption Spectrometry. Analytical Letters, 48(14), 2258-2271., Doi: 10.1080/00032719.2015.1025278 (Yayın No: 1779202)
9.ÜNSAL Yunus Emre,SOYLAK MUSTAFA,TÜZEN MUSTAFA,HAZER BAKİ (2015). Determination of Lead Copper and Iron in Cosmetics Water Soil and Food Using Polyhydroxybutyrate B polydimethyl Siloxane Preconcentration and Flame Atomic Absorption Spectrometry. Analytical Letters, 48(7), 1163-1179., Doi: 10.1080/00032719.2014.971365 (Yayın No: 1779318)
10.Khan Naeemullah,Kazi Tasneem Gul,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2015). A multivariate study of solid phase extraction of beryllium II using human hair as adsorbent prior to its spectrophotometric detection. Desalination and Water Treatment, 55(4), 1088-1095., Doi: 10.1080/19443994.2014.922439 (Yayın No: 1779651)
11.ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA (2015). Ultrasonication ionic liquid based dispersive liquid liquid microextraction of palladium in water samples and determination of microsampler system assisted FAAS. Desalination and Water Treatment, 53(10), 2686-2691., Doi: 10.1080/19443994.2013.868838 (Yayın No: 1779685)
12.Alothman ZA,Unsal YE,Habila MO,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2015). A membrane filtration procedure for the enrichment separation and flame atomic absorption spectrometric determinations of some metals in water hair urine and fish samples. Desalination and Water Treatment, 53(13), 3457-3465., Doi: 10.1080/19443994.2013.874958 (Yayın No: 1779864)
13.ÜNSAL YUNUS EMRE,SOYLAK MUSTAFA,TÜZEN MUSTAFA (2015). Ultrasound assisted ionic liquid based dispersive liquid liquid microextraction for preconcentration of patent blue V and its determination in food samples by UV visible spectrophotometry. Environmental Monitoring and Assessment, 187(4), , Doi: 10.1007/s10661-015-4427-4 (Yayın No: 1779907)
14.Alothman Zeid,AlShaalan Nora H,Habila Mohamed,Unsal Yunus E,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2015). Dispersive liquid liquid microextraction of lead II as 5 4 dimethylaminobenzylidene rhodanine chelates from food and water samples. Environmental Monitoring and Assessment, 187(2), , Doi: 10.1007/s10661-014-4160-4 (Yayın No: 1780135)
15.Kazi Tasneem Gul,Wadhwa Sham Kumar,Afridi Hassan Imran,Talpur Farah Naz,TÜZEN MUSTAFA,Baig Jameel Ahmed (2015). Comparison of essential and toxic elements in esophagus lung mouth and urinary bladder male cancer patients with related to controls. Environmental Science and Pollution Research, 22(10), 7705-7715., Doi: 10.1007/s11356-014-3988-z (Yayın No: 1780254)
16.BAĞDA ESRA,TÜZEN MUSTAFA (2015). Ionic liquid dispersive microextraction and spectrophotometric determination of trace uranyl ion in water samples. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 306(2), 385-392., Doi: 10.1007/s10967-015-4126-1 (Yayın No: 1780359)
17.BAĞDA ESRA,TÜZEN MUSTAFA (2015). Determination of zirconium in water dental materials and artificial saliva after surfactant assisted dispersive ionic liquid based microextraction. RSC Adv., 5(130), 107872-107879., Doi: 10.1039/c5ra21267g (Yayın No: 1780401)
18.MENDİL DURALİ,KARATAS MURAT,TÜZEN MUSTAFA (2015). Separation and preconcentration of Cu II Pb II Zn II Fe III and Cr III ions with coprecipitation method without carrier element and their determination in food and water samples. Food Chemistry, 177320-324., Doi: 10.1016/j.foodchem.2015.01.008 (Yayın No: 1780517)
19.TÜZEN MUSTAFA,PEKİNER ÖZLEM ZEYNEP (2015). Ultrasound assisted ionic liquid dispersive liquid liquid microextraction combined with graphite furnace atomic absorption spectrometric for selenium speciation in foods and beverages. Food Chemistry, 188619-624., Doi: 10.1016/j.foodchem.2015.05.055 (Yayın No: 1780573)
20.Khan Naeemullah,Kazi Tasneem Gul,TÜZEN MUSTAFA (2015). Magnetic stirrer induced dispersive ionic liquid microextraction for the determination of vanadium in water and food samples prior to graphite furnace atomic absorption spectrometry. Food Chemistry, 172161-165., Doi: 10.1016/j.foodchem.2014.09.053 (Yayın No: 1780886)
21.ALTUNDAĞ HÜSEYİN,Albayrak Sinem,DÜNDAR MUSTAFA ŞAHİN,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2015). Investigation of the Influence of Selected Soil and Plant Properties from Sakarya Turkey on the Bioavailability of Trace Elements by Applying an In Vitro Digestion Model. Biological Trace Element Research, 168(1), 276-285., Doi: 10.1007/s12011-015-0330-7 (Yayın No: 1781088)
22.Durduran Esra,ALTUNDAĞ HÜSEYİN,İMAMOĞLU MUSTAFA,YILDIZ SALİH ZEKİ,TÜZEN MUSTAFA (2015). Simultaneous ICP OES determination of trace metals in water and food samples after their preconcentration on silica gel functionalized with N 2 aminoethyl 2 3 dihydroxybenzaldimine. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 27245-250., Doi: 10.1016/j.jiec.2014.12.041 (Yayın No: 1781272)
23.ÖZKANTAR NEBİYE,YILMAZ ERKAN,SOYLAK MUSTAFA,TÜZEN MUSTAFA (2015). Solid phase extraction of iridium from soil and water samples by using activated carbon cloth prior to its spectrophotometric determination. Environmental Monitoring and Assessment, 187(8), , Doi: 10.1007/s10661-015-4720-2 (Yayın No: 1781404)
24.ULUÖZLÜ ÖZGÜR DOĞAN,TÜZEN MUSTAFA (2015). Carrier element free coprecipitation and speciation of inorganic tin in beverage samples and total tin in food samples using N Benzoyl N N diisobutylthiourea and its determination by graphite furnace atomic absorption spectrometry. LWT - Food Science and Technology, 63(2), 1091-1096., Doi: 10.1016/j.lwt.2015.04.025 (Yayın No: 1781599)
25.CANER NECMETTİN,SARI AHMET,TÜZEN MUSTAFA (2015). Adsorption Characteristics of Mercury II Ions from Aqueous Solution onto Chitosan Coated Diatomite. Industrial & Engineering Chemistry Research, 54(30), 7524-7533., Doi: 10.1021/acs.iecr.5b01293 (Yayın No: 1781722)
26.ÜNSAL YUNUS EMRE,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2015). Separation and Preconcentration of Sudan Blue II Using Membrane Filtration and UV Visible Spectrophotometric Determination in River Water and Industrial Wastewater Samples. Journal of AOAC International, 98(1), 213-217., Doi: 10.5740/jaoacint.13-037 (Yayın No: 1781798)
27.ÜNSAL YUNUS EMRE,SOYLAK MUSTAFA,TÜZEN MUSTAFA (2015). Dispersive liquid liquid microextraction spectrophotometry combination for determination of rhodamine B in food water and environmental samples. Desalination and Water Treatment, 55(8), 2103-2108., Doi: 10.1080/19443994.2014.930699 (Yayın No: 1781856)
28.Othman Zeid Al,Unsal YUNUS EMRE,Habila Mohamed,Shabaka Aza,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2015). Determination of Copper in Food and Water by Dispersive Liquid Liquid Microextraction and Flame Atomic Absorption Spectrometry. Analytical Letters, 48(11), 1738-1750., Doi: 10.1080/00032719.2014.999276 (Yayın No: 1781965)
29.ALTUNDAĞ HÜSEYİN,Sinem Albayrak,DÜNDAR MUSTAFA ŞAHİN,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2015). Application of Wet vs Microwave Digestion for Trace Element Determination in Soil Vegetable Nuts and Grain Samples by ICP OES. Atomic Spectroscopy, 36(4), 159-164., Doi: - (Yayın No: 1870256)
30.MENDİL DURALİ,Hilmi Bardak,TÜZEN MUSTAFA (2015). Trace Element Concentrations in Edible Wild Mushroom Samples From Turkey Determined by Atomic Absorption MethodsUsing Microwave Digestion vs Wet Ashing. Atomic Spectroscopy, 36(6), 266-272., Doi: - (Yayın No: 1870453)
31.TÜZEN MUSTAFA (2013). Evaluation of metal contents of household detergent samples from Turkey by flame atomic absorption spectrometry. Environmental Monitoring and Assessment,, (Yayın No: 433600)
32.TÜZEN MUSTAFA (2013). Arsenic in water food and cigarettes A cancer risk to Pakistani population. Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, (Yayın No: 433598)
33.TÜZEN MUSTAFA (2013). Determination of heavy metals and their speciation in street dusts by inductively coupled plasma optical emission spectrometry after a community bureau of reference sequential extraction procedure. Journal of AOAC International, (Yayın No: 433593)
34.TÜZEN MUSTAFA (2013). Evaluation of metal concentration in food packaging materials Relation to human health. Atomic Spectroscopy, (Yayın No: 433592)
35.TÜZEN MUSTAFA (2013). Pressure assisted ionic liquid dispersive microextraction of vanadium coupled with electrothermal atomic absorption spectrometry. Journal of Analytical and Atomic Spectrometry, (Yayın No: 433589)
36.TÜZEN MUSTAFA (2013). Trace element contents of raisins grapes and soil samples from Incesu Kayseri Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 433586)
37.TÜZEN MUSTAFA (2013). Graphite furnace atomic absorption spectrometric detection of vanadium in water and food samples after solid phase extraction on multiwalled carbon nanotubes. Talanta, (Yayın No: 433583)
38.TÜZEN MUSTAFA (2013). The use of a sequential extraction procedure for heavy metal analysis of house dusts by atomic absorption spectrometry. Journal of AOAC International, (Yayın No: 433580)
39.TÜZEN MUSTAFA (2013). Separation preconcentration of Cu Cd Pb and Ni in various water and food samples on Sepabeads SP 207. International Journal of Food Science and Technology, (Yayın No: 433570)
40.TÜZEN MUSTAFA (2013). Selective speciation of inorganic antimony on tetraethylenepentamine bonded silica gel column and its determination by graphite furnace atomic absorption spectrometry. Talanta, (Yayın No: 433567)
41.TÜZEN MUSTAFA (2012). Adsorption of silver from aqueous solution onto raw vermiculite and manganese oxide modified vermiculite. Microporous and Mesoporous Materials, (Yayın No: 433565)
42.TÜZEN MUSTAFA (2012). Trace metal concentrations in cigarette brands commonly available in Turkey relation with human health. Toxicological and Environmental Chemistry, (Yayın No: 433561)
43.TÜZEN MUSTAFA (2012). Cloud point extraction of copper lead cadmium and iron using 2 6 Diamino 4 Phenyl 1 3 5 Triazine and nonionic surfactant and their flame atomic absorption spectrometric determination in water and canned food samples. Journal of AOAC International, (Yayın No: 433558)
44.TÜZEN MUSTAFA (2012). Membrane filtration of Sudan orange G on a cellulose acetate membrane filter for separation preconcentration and spectrophotometric determination in water chili powder chili sauce and tomato sauce samples. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433555)
45.TÜZEN MUSTAFA (2012). Equilibrium Thermodynamic and Kinetic Studies on Biosorption of Mercury from Aqueous Solution by Macrofungus Lycoperdon perlatum Biomass. Separation Science and Technology, (Yayın No: 433553)
46.TÜZEN MUSTAFA (2012). Antimony III Adsorption from Aqueous Solution Using Raw Perlite and Mn Modified Perlite Equilibrium Thermodynamic and Kinetic Studies. Industrial & Engineering Chemistry Research, (Yayın No: 433549)
47.TÜZEN MUSTAFA (2012). Column solid phase extraction of sunset yellow and spectrophotometric determination of its use in powdered beverage and confectionery products International Journal of Food Science and Technology. International Journal of Food Science and Technology, (Yayın No: 433546)
48.TÜZEN MUSTAFA (2012). Determination of toxic and essential elements in sunflower honey from Thrace Region Turkey. International Journal of Food Science and Technology, (Yayın No: 433544)
49.TÜZEN MUSTAFA (2011). Determination of copper lead and iron in water and food samples after column solid phase extraction using 1 phenylthiosemicarbazide on Dowex Optipore L 493 resin. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433541)
50.TÜZEN MUSTAFA (2011). Equilibrium thermodynamic and kinetic investigations on biosorption of arsenic from aqueous solution by algae Maugeotia genuflexa biomass. Chemical Engineering Journal, (Yayın No: 433534)
51.TÜZEN MUSTAFA (2011). Spectrophotometric determination of trace levels of allura red in water samples after separation and preconcentration. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433529)
52.TÜZEN MUSTAFA (2011). Speciation of Cr III and Cr VI in geological and water samples by ytterbium III hydroxide coprecipitation system and atomic absorption spectrometry. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433523)
53.TÜZEN MUSTAFA (2011). Determination of rhodamine B in soft drink waste water and lipstick samples after solid phase extraction. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433520)
54.TÜZEN MUSTAFA (2011). Comparison of dry wet and microwave digestion methods for the multi element determination in some dried fruit samples by ICP OES. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433516)
55.TÜZEN MUSTAFA (2010). Equilibrium thermodynamic and kinetic studies on adsorption of Sb III from aqueous solution using low cost natural diatomite. Chemical Engineering Journal,, (Yayın No: 433512)
56.TÜZEN MUSTAFA (2010). Trace element concentrations of some pet foods commercially available in Turkey. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433507)
57.TÜZEN MUSTAFA (2010). Biosorption of antimony from aqueous solution by lichen Physcia tribacia biomass. Chemical Engineering Journal, (Yayın No: 433502)
58.TÜZEN MUSTAFA (2010). Determination of trace metals in different fish species and sediments from the River Yesilırmak in Tokat Turkey. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433500)
59.TÜZEN MUSTAFA (2010). A novel preconcentration procedure using cloud point extraction for determination of lead cobalt and copper in water and food samples using flame atomic absorption spectrometry. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433497)
60.TÜZEN MUSTAFA (2010). Determination of As III and As V species in some natural water and food samples by solid phase extraction on Streptococcus pyogenes immobilized on Sepabeads SP 70 and hydride generation atomic absorption spectrometry. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433493)
61.TÜZEN MUSTAFA (2010). Biosorption of selenium from aqueous solution by green algae Cladophora hutchinsiae biomass Equilibrium thermodynamic and kinetic studies. Chemical Engineering Journal, (Yayın No: 433489)
62.TÜZEN MUSTAFA (2010). Seasonal investigation of trace element contents in commercially valuable fish species from the Black sea Turkey. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433487)
63.TÜZEN MUSTAFA (2010). Coprecipitation of trace elements with Ni2 2 Nitroso 1 naphthol 4 sulfonic acid and their determination by flame atomic absorption spectrometry Journal of Hazardous Materials. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 433483)
64.TÜZEN MUSTAFA (2010). Biosorption of As III and As V from aqueous solution by lichen Xanthoria parietina biomass Separation Science and Technology. Separation Science and Technology, (Yayın No: 433479)
65.TÜZEN MUSTAFA (2010). Selective speciation anddetermination of inorganic arsenic in water food and biological samples. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433477)
66.TÜZEN MUSTAFA (2009). Speciation of Mn II Mn VII and total manganese in water and food samples by coprecipitation atomic absorption spectrometry combination Journal of Hazardous Materials. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 433473)
67.TÜZEN MUSTAFA (2009). Equilibrium thermodynamic and kinetic studies on aluminum biosorption from aqueous solution by brown algae Padina pavonica biomass Journal of Hazardous Materials. Equilibrium, thermodynamic and kinetic studies on aluminum biosorption from aqueous solution by brown algae (Padina pavonica) biomass, Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 433467)
68.TÜZEN MUSTAFA (2009). Speciation and separation of Cr VI and Cr III using coprecipitation with Ni2 2 Nitroso 1 naphthol 4 sulfonic acid and determination by FAAS in water and food samples Food and Chemical Toxicology. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433465)
69.TÜZEN MUSTAFA (2009). 3 ethyl 4 p chlorobenzylidenamino 4 5 dihydro 1H 1 2 4 triazol 5 one EPHBAT as precipitant for carrier element free coprecipitation and speciation of chromium III and chromium VI. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 433463)
70.TÜZEN MUSTAFA (2009). Removal of mercury II from aqueous solution using moss Drepanocladus revolvens biomass Equilibrium thermodynamic and kinetic studies. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 433460)
71.TÜZEN MUSTAFA (2009). Simultaneous coprecipitation of lead cobalt copper cadmium iron and nickel in food samples with zirconium IV hydroxide prior to their flame atomic absorption spectrometric determination. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433456)
72.TÜZEN MUSTAFA (2009). Toxic and essential trace elemental contents in fish species from the Black Sea Turkey. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433454)
73.TÜZEN MUSTAFA (2009). Mercury II and methyl mercury determinations in water and fish samples by using solid phase extraction and cold vapour atomic absorption spectrometry combination. Food and Chemical Toxicology, (Yayın No: 433449)
74.TÜZEN MUSTAFA (2009). Preconcentration of some trace elements via using multiwalled carbon nanotubes as solid phase extraction adsorbent. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 433446)
75.TÜZEN MUSTAFA (2009). Mercury II and methyl mercury speciation on Streptococcus pyogenes loaded Dowex Optipore SD 2. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 433383)
76.TÜZEN MUSTAFA (2009). Biosorptive removal of mercury II from aqueous solution using lichen Xanthoparmelia conspersa biomass Kinetic and equilibrium studies. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 433380)
77.TÜZEN MUSTAFA (2009). Equilibrium thermodynamic and kinetic studies on biosorption of Pb II and Cd II from aqueous solution by macrofungus Lactarius scrobiculatus biomass. Chemical Engineering Journal, (Yayın No: 433377)
78.TÜZEN MUSTAFA (2009). preconcentration system for determination of copper and nickel in water and food samples employing flame atomic absorption spectrometry. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 433373)
79.TÜZEN MUSTAFA (2009). Adsorption of Pb II and Cr III from aqueous solution on Celtek Clay. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 398661)
80.TÜZEN MUSTAFA (2009). Multi element coprecipitation for separation and enrichment of heavy metal ions for their flame atomic absorption spectrometric determinations. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 433370)
81.TÜZEN MUSTAFA (2009). Evaluation of trace element contents of dried apricot samples from Turkey. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 415095)
82.TÜZEN MUSTAFA (2009). Kinetic and equilibrium studies of Pb II and Cd II removal from aqueous solution onto colemanite ore waste. Desalination, (Yayın No: 415047)
83.TÜZEN MUSTAFA (2009). Assessment of trace metal levels in some moss and lichen samples collected from near the motorway in Turkey. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 414978)
84.TÜZEN MUSTAFA (2009). Arsenic speciation in natural water samples by coprecipitation hydride generation atomic absorption spectrometry combination. Talanta, (Yayın No: 414832)
85.TÜZEN MUSTAFA (2009). Investigation of the levels of some element in edible oil samples produced in Turkey by atomic absorption spectrometry. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 414781)
86.TÜZEN MUSTAFA (2009). Column solid phase extraction nickel and silver in environmental samples prior to their flame atomic absorption spectrometric determinations. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 414614)
87.TÜZEN MUSTAFA (2009). Assessment of trace element contents of chicken products from Turkey. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 414545)
88.TÜZEN MUSTAFA (2009). Kinetic and equilibrium studies of biosorption of Pb II and Cd II from aqueous solution by macrofungus Amanita rubescens biomass. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 414429)
89.TÜZEN MUSTAFA (2009). Biosorption of As III and As V from aqueous solution by macrofungus Inonotus hispidus biomass Equilibrium and kinetic studies. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 414360)
90.TÜZEN MUSTAFA (2009). Trace metal contents in chewing gums and candies marketed in Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, (Yayın No: 410228)
91.TÜZEN MUSTAFA,Kadriye Ozlem Saygi,SOYLAK MUSTAFA (2008). Solid phase extraction of heavy metal ions in environmental samples on multiwalled carbon nanotubes. Journal of Hazardous Materials, 152(2), 632-639., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.07.026 (Yayın No: 409693)
92.TÜZEN MUSTAFA (2008). Removal of Cr VI from aqueous solution by Turkish vermiculite Equilibrium thermodynamic and kinetic studies. Separation Science and Technology, (Yayın No: 415146)
93.TÜZEN MUSTAFA (2008). Evaluation of trace element contents of powdered beverages from Turkey. Journal of Food and Nutrition Research, (Yayın No: 414655)
94.TÜZEN MUSTAFA (2008). Determination of traces heavy metals in some textile products produced in Turkey. Bulletin of Chemical Society of Ethiopia, (Yayın No: 414282)
95.TÜZEN MUSTAFA (2008). Evaluation of trace metal contents of some wild edible mushrooms from Black Sea Region. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 414228)
96.TÜZEN MUSTAFA (2008). Biosorption of total chromium from aqueous solution by red algae Ceramium virgatum Equilibrium kinetic and thermodynamic studies. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 410413)
97.TÜZEN MUSTAFA (2008). Trace element content in marine algae species from the Black Sea Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, (Yayın No: 410357)
98.TÜZEN MUSTAFA (2008). Solid phase extraction of copper iron and zinc ions on Bacillus thuringiensis israelensis loaded on Dowex optipore V 493. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 410317)
99.TÜZEN MUSTAFA (2008). 5 chloro 2 hydroxyaniline copper II coprecipitation system for preconcentration and separation of lead II and chromium III at trace levels. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 410275)
100.TÜZEN MUSTAFA (2008). Assesment of Trace elements levels in Rhododendron honeys of Black Sea Region Turkey. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 410162)
101.TÜZEN MUSTAFA (2008). Novel solid phase extraction procedure for gold III on Dowex M 4195 prior to its flame atomic absorption spectrometric determination. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 410130)
102.TÜZEN MUSTAFA (2008). Biosorption of cadmium II from aqueous solution by red algae Ceramium virgatum Equilibrium kinetic and thermodynamic. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 410092)
103.TÜZEN MUSTAFA (2008). Biosorption of aluminum on Pseudomonas aeruginosa loaded on Chromosorb 106 prior to its graphite furnace atomic absorption spectrometric determination. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 410043)
104.TÜZEN MUSTAFA (2008). Chromium speciation by solid phase extraction on Dowex M 4195 chelating resin and determination by atomic absorption spectrometry. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 409985)
105.TÜZEN MUSTAFA (2008). A biosorption system for metal ions on Penicillium italicum loaded on Sepabeads SP 70 prior to flame atomic absorption spectrometric determinations. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 409931)
106.TÜZEN MUSTAFA (2008). Evaluation of various digestion procedures for trace element contents of some food materials. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 409909)
107.TÜZEN MUSTAFA (2008). Coprecipitation of gold III palladium II and lead II for their flame atomic absorption spectrometric determinations. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 409654)
108.TÜZEN MUSTAFA (2008). Biosorption of Pb II and Cd II from aqueous solution using green alga Ulva lactuca biomass. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 409627)
109.TÜZEN MUSTAFA (2008). Trace element levels in some dried fruit samples from Turkey. International Journal of Food Sciences and Nutrition, (Yayın No: 409605)
110.TÜZEN MUSTAFA (2008). Biosorption of Pb II and Cr III from aqueous solution by lichen Parmelina tiliaceae biomass. Bioresource Technology, (Yayın No: 409413)
111.TÜZEN MUSTAFA (2008). Bacillus thuringiensis israelensis immobilized on Chromosorb 101 A new solid phase extractant for preconcentration of heavy metal ions in environmental samples. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 400470)
112.TÜZEN MUSTAFA (2008). Biosorption of Pb II and Ni II from aqueous solution by lichen Cladonia furcata biomass. Biochemical Engineering Journal, (Yayın No: 400431)
113.TÜZEN MUSTAFA (2008). Pseudomonas Aureginosa ımmobilized multiwalled carbon nanotubes as biosorbent for heavy metal ions. Bioresource Technology, (Yayın No: 400115)
114.TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2007). Multiwalled carbon nanotubes for speciation of chromium in environmental samples. Journal of Hazardous Materials, 147(1-2), 219-225. (Yayın No: 398836)
115.TÜZEN MUSTAFA (2007). Optimization of microwave assisted digestion procedure for the determination of zinc copper and nickel in tea samples employing flame atomic absorption spectrometry. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 399766)
116.TÜZEN MUSTAFA (2007). Adsorption characteristics of Cu II and Pb II onto expanded perlite from aqueous solution. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 399277)
117.TÜZEN MUSTAFA (2007). Equilibrium kinetic and thermodynamic studies of adsorption of Pb II from aqueous solution onto Turkish Kaolinite Clay. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 399813)
118.TÜZEN MUSTAFA (2007). Equilibrium kinetic and thermodynamic studies of adsorption of Pb II from aqueous solution onto Turkish Kaolinite Clay. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 399814)
119.TÜZEN MUSTAFA (2007). Trace metal levels in lichen samples from roadsides in East Black Sea Region Turkey. Biomedical and Environmental Sciences, (Yayın No: 398990)
120.TÜZEN MUSTAFA (2007). Copper II 8 hydroxquinoline coprecipitation system for preconcentration and separation of cobalt II and manganese II in real samples. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 398922)
121.TÜZEN MUSTAFA (2007). Trace metal content in nine species of fish from the Black and Aegean Seas Turkey. Food Chemistry, (Yayın No: 398881)
122.TÜZEN MUSTAFA (2007). Determination of trace element contents of baby foods from Turkey. Food Chemistry, (Yayın No: 398804)
123.TÜZEN MUSTAFA (2007). Cr VI and Cr III Speciation on Bacillus sphaericus loaded Diaion SP 850 Resin. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 398768)
124.TÜZEN MUSTAFA (2007). Determination of trace metals in canned fish marketed in Turkey. Food Chemistry, (Yayın No: 398722)
125.TÜZEN MUSTAFA (2007). Evaluation of trace metal contents in canned foods marketed from Turkey. Food Chemistry, (Yayın No: 398686)
126.TÜZEN MUSTAFA (2007). Biosorption of copper II lead II iron III and cobalt II on Bacillus sphaericus loaded Diaion SP 850 Resin. Analytica Chimica Acta, (Yayın No: 398627)
127.TÜZEN MUSTAFA (2007). Trace element levels in honeys from different regions of Turkey. Food chemistry, (Yayın No: 398593)
128.TÜZEN MUSTAFA (2007). Speciation of selenium IV and selenium VI in environmental samples by the combination of graphite furnace atomic absorption spectrometric determination and solid phase extraction on Diaion HP 2MG. Talanta, (Yayın No: 398559)
129.TÜZEN MUSTAFA (2007). Evaluation of metal levels of drinking waters from Tokat Black Sea Region of Turkey. Polish Journal of Environmental Studies, (Yayın No: 398512)
130.TÜZEN MUSTAFA (2007). Separation and speciation of selenium in food and water samples by the combination of magnesium hydroxide coprecipitation graphite furnace atomic absorption spectrometric determination. Talanta, (Yayın No: 398477)
131.TÜZEN MUSTAFA (2007). Trace metal levels of mushroom samples from East Black Sea Region of Turkey. Food Control, (Yayın No: 398432)
132.TÜZEN MUSTAFA (2006). Characterization of biosorption process of As III on green algae Ulothrix cylindricum. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 414741)
133.TÜZEN MUSTAFA (2006). Biosorption of heavy metals on Aspergillus fumigatus immobilized Diaion HP 2MG resin for their atomic absorption spectrometric determinations. Talanta, (Yayın No: 398396)
134.TÜZEN MUSTAFA (2006). Flame atomic absorption spectrometric determination of cadmium II and lead II after their solid phase extraction as dibenzyldithiocarbamate chelates on Dowex Optipore V 493. Analytica Chimica Acta, (Yayın No: 397648)
135.TÜZEN MUSTAFA (2006). Diaion SP 850 resin as a new solid phase extractor for preconcentration seperation of trace metal ions in environmental samples. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 397602)
136.TÜZEN MUSTAFA (2006). Sorbent extraction of rubeanic acid metal chelates on a new adsorbent Sepabeads SP70. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 397580)
137.TÜZEN MUSTAFA (2006). Celtek Clay as sorbent for separation preconcentration of metal ions from environmental samples. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 397565)
138.TÜZEN MUSTAFA (2006). Micro and macroelement contents in fruiting bodies of edible wild growing mushrooms in Artvin Province of Turkey. Asian Journal of Chemistry, (Yayın No: 397534)
139.TÜZEN MUSTAFA (2006). A Solid phase extraction procedure for indium prior to its graphite furnace atomic absorption spectrometric determination. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 397498)
140.TÜZEN MUSTAFA (2006). The Date Palm Phoenix Dactylifera as biomonitor of traces heavy metals in Denizli Turkey. Biomedical and Environmental Sciences, (Yayın No: 397467)
141.TÜZEN MUSTAFA (2006). Trace metal contents in human hair from ındustrial and residential areas in Tokat Turkey. Trace Element and Electrolytes, (Yayın No: 397444)
142.TÜZEN MUSTAFA (2006). Comparison of digestion procedures on commercial powdered soup samples for the determination of trace metal contents by atomic absorption spectrometry. Journal of Food and Drug Analysis, (Yayın No: 397415)
143.TÜZEN MUSTAFA (2006). Chromium speciation in environmental samples by solid phase extraction on Chromosorb 108. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 397392)
144.TÜZEN MUSTAFA (2006). solid phase extraction of iron and lead ions in environmental matrices on Amberlite XAD 1180 PV. Quimica Nova, (Yayın No: 397157)
145.TÜZEN MUSTAFA (2006). Trace heavy metal levels in microwave digested honey samples from Middle Anatolia Turkey. Journal of Food and Drug Analysis, (Yayın No: 397150)
146.TÜZEN MUSTAFA (2005). Determination of chemical properties of walnut Juglans regia L cultivars grown in Turkey. Asian Journal of Chemistry, (Yayın No: 397135)
147.TÜZEN MUSTAFA (2005). AAS determination of trace metals in some moss samples from Trabzon Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 397123)
148.TÜZEN MUSTAFA (2005). Determination of some metals in popcorn Zea mays L genotypes. Asian Journal of Chemistry, (Yayın No: 397114)
149.TÜZEN MUSTAFA (2005). Trace metal levels in some modern cultivars and turkish landraces of potato. Asian Journal of Chemistry, (Yayın No: 397105)
150.TÜZEN MUSTAFA (2005). Cadmium and lead contamination in tap water samples from Tokat Turkey. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, (Yayın No: 397097)
151.TÜZEN MUSTAFA (2005). Trace metal levels in tissues of fish Capoeta tinca from the river Yesilirmak in Tokat Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 397072)
152.TÜZEN MUSTAFA (2005). An increase of the mineral contents of Barley grain by genotype planting time and seed size. Asian Journal of Chemistry, (Yayın No: 397064)
153.TÜZEN MUSTAFA (2005). Multi element pre concentration of heavy metal ions by solid phase extraction on Chromosorb 108. Analytica Chimica Acta, (Yayın No: 397056)
154.TÜZEN MUSTAFA (2005). Heavy metal content of potato and corn chips from Turkey. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, (Yayın No: 397050)
155.TÜZEN MUSTAFA (2005). Trace metal levels in moss samples collected from the roadside in Tokat Turkey. Trace Element and Electrolytes, (Yayın No: 397040)
156.TÜZEN MUSTAFA (2005). Determination of trace metal levels in seven fish species in lakes in Tokat Turkey. Food Chemistry, (Yayın No: 397025)
157.TÜZEN MUSTAFA (2005). Mercury contamination in mushroom samples from Tokat Turkey. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, (Yayın No: 397034)
158.TÜZEN MUSTAFA (2005). Heavy metals in lichens from roadsides and an industrial zone in Trabzon Turkey. Bulletin of Environmental Contamination, (Yayın No: 397028)
159.TUZEN MUSTAFA (2005). Trace metal levels in mushroom samples from Ordu Turkey. Food Chemistry, (Yayın No: 397013)
160.TUZEN MUSTAFA (2005). Determination of trace metals in mushroom samples from Kayseri Turkey. Food Chemistry, (Yayın No: 397006)
161.TÜZEN MUSTAFA (2004). Enrichment separation of cadmium II and lead II in environmental samples by solid phase extraction. Journal of Hazardous Materials, (Yayın No: 397000)
162.TÜZEN MUSTAFA (2004). Heavy metal content of hard biscuits produced in Turkey. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, (Yayın No: 362757)
163.TÜZEN MUSTAFA (2004). Determination of trace metals in soil bean and tomato samples collected from agricultural areas near the motorway in Tokat Turkey. Asian Journal of Chemistry, (Yayın No: 396990)
164.TÜZEN MUSTAFA (2004). Trace metal levels of some medical and aromatic plants collected from high density traffic areas in Tokat Turkey. Asian Journal of Chemistry, (Yayın No: 396983)
165.TÜZEN MUSTAFA (2004). Comparison of sample preparation procedures for the determination of trace heavy metals in house dust tobacco and tea samples by atomic absorption spectrometry. Annali Di Chimica, (Yayın No: 396976)
166.TÜZEN MUSTAFA (2004). Potentiometric determination of pKa values of 1 4 5 8 Tetrahydroxy 9 Oxo 10 Pentyl 9 10 Dihydro Acridine 2 3 6 7 Tetracarboxylic Acid TPAT extracted from Laurus Nobilis. Chemia Analityczna, (Yayın No: 396972)
167.TÜZEN MUSTAFA (2004). Investigation of trace metal levels in fish species from the Black Sea and the River Yesilirmak Turkey by atomic absorption spectrometry. Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 363019)
168.TÜZEN MUSTAFA (2004). Application of the sequential extraction procedure for dust samples from Kayseri Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 362929)
169.TÜZEN MUSTAFA (2004). Comparison of microwave dry and wet digestion procedures for the determination of trace metal contents in spice samples produced in Turkey. Journal of Food and Drug Analysis, (Yayın No: 362690)
170.TÜZEN MUSTAFA (2004). Microwave and wet digestion procedures for atomic absorption spectrometric determination of trace metals contents of sediment samples. Analytical letters, (Yayın No: 362819)
171.TÜZEN MUSTAFA (2004). Column solid phase extraction of copper ıron and zinc ıons at trace levels in environmental samples on Amberlite XAD 7 for their flame atomic absorption spectrometric determinations. analytical letters, (Yayın No: 362591)
172.TÜZEN MUSTAFA (2004). Aluminium determination in environmental samples by graphite furnace atomic absorption spectrometry after solid phase extraction on Amberlite XAD 1180 pyrocatechol violet chelating resin. talanta, (Yayın No: 362507)
173.TÜZEN MUSTAFA (2004). XAD 4 PAN solid phase extraction system for atomic absorption spectrometric determinations of some trace metals in environmental samples. analytical letters, (Yayın No: 362465)
174.TÜZEN MUSTAFA (2004). Determination of iron copper manganese zinc lead and cadmium in mushroom samples from Tokat. food chemistry, (Yayın No: 362412)
175.TÜZEN MUSTAFA (2004). A Column system using Diaion HP 2MG for determination of some metal ıons by flame atomic absorption spectrometry. analytical chimica, (Yayın No: 362332)
176.TÜZEN MUSTAFA (2004). Analysis of heavy metals in some wild grown edible mushrooms from the Middle Black Sea Region Turkey. food chemistry, (Yayın No: 362272)
177.TÜZEN MUSTAFA (2003). AAS Determination of heavy metals in moss samples of Giresun Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 362208)
178.TÜZEN MUSTAFA (2003). Lead levels in plant and soil samples collected from vicinity of Ankara İstanbul Highway Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 361421)
179.TÜZEN MUSTAFA (2003). Chromatographic determination of phenolic acids in the snowdrop by HPLC. Turkish Journal of Chemistry, (Yayın No: 361368)
180.TÜZEN MUSTAFA (2003). Investigation of heavy metal levels in street dust samples in Tokat Turkey. Journal of Trace and Microprobe Techniques, (Yayın No: 361324)
181.TÜZEN MUSTAFA (2003). Exploration of biological richness and water quality of stream Kelkit Tokat Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 361196)
182.TÜZEN MUSTAFA (2003). Determination of heavy metals in soil mushroom and plant samples by atomic absorption spectrometry. MİCROCHEMİCAL JOURNAL, (Yayın No: 361133)
183.TÜZEN MUSTAFA (2003). Determination of heavy metals in fish samples of the Middle Black Sea Turkey by graphite furnace atomic absorption spectrometry. FOOD CHEMİSTRY, (Yayın No: 361055)
184.TÜZEN MUSTAFA (2003). Determination of trace metals in the river Yeşilırmak sediments in Tokat Turkey using sequential extraction procedure. MİCROCHEMİCAL JOURNAL, (Yayın No: 361010)
185.TÜZEN MUSTAFA (2003). Atomic absorption spectrometric determination of trace metal contents of mushroom samples from Tokat. ANALYTİCAL LETTER, (Yayın No: 360972)
186.TÜZEN MUSTAFA (2002). Comparison of sample preparation procedures for the determination of heavy metals in lichen samples by GFAAS. ANALYTİCAL LETTER, (Yayın No: 360899)
187.TÜZEN MUSTAFA (2002). Determination of some trace elements in whole blood and serum by GFAAS. Trace Elements and Electrolytes, (Yayın No: 360792)
188.TÜZEN MUSTAFA (2002). Investigation of some physical and chemical parameters in the River Yesilırmak in Tokat Region Turkey. Fresenius Environmental Bulletin,, (Yayın No: 360745)
189.TÜZEN MUSTAFA (2002). Determination of trace metals in sea lettuce Ulva lactuca by atomic absorption spectrometry. Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 360690)
190.TÜZEN MUSTAFA (2002). Determination of some metals in honey samples for monitoring environmental pollution. Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 360633)
191.TÜZEN MUSTAFA (1999). Levels of trace elements in the fruiting bodies of macrofungi growing in the East Black Sea Region of Turkey. FOOD CHEMİSTRY, (Yayın No: 360525)
192.TÜZEN MUSTAFA (1998). Heavy metal bioaccumulation by cultivated agaricus bisporus from artificially enriched sustrates. Unters Forsch A, (Yayın No: 360481)
193.TÜZEN MUSTAFA (1998). Study of heavy metals in some cultivated and uncultivated mushrooms of Turkish origin. Food Chemistry, (Yayın No: 360408)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Sevtap Yigit,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA,Mehmet Dogan (2015). Supramolecular assembly microextraction of Sudan blue II in environmental samples prior to its spectrophotometric determination. Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX (Özet Bildiri) (Yayın No:1858327)
2.Bagda Esra,TÜZEN MUSTAFA (2015). Spectrophotometric determination of uranium after ionic liquid based dispersive liquid liquid microextraction. Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX (Özet Bildiri) (Yayın No:1858522)
3.Bagda Esra,TÜZEN MUSTAFA (2015). Determination of zirconium with 2 5 Bromo 2 pyridylazo 5 diethylamino phenol in water artificial saliva and dental materials after ionic liquid based microextraction. Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX (Özet Bildiri) (Yayın No:1858540)
4.TÜZEN MUSTAFA,Ullah Naeem,Tasneem Gul Kazi (2015). Enrichment of vanadium by green extraction methods and its GFAAS determination in water and food samples. Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX (Özet Bildiri) (Yayın No:1858477)
5.Zounr Rizwan Ali,TÜZEN MUSTAFA,Khuhawar Muhammad Yar (2017). A sensitive determination of vanadium in food samples based on ultrasonic assisted deep eutectic solvent liquid-phase microextraction followed by electrothermal atomic absorption spectroscopy. 4th International Turk- Park Conference on Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3754462)
6.Açıkkapı Ayşe Nihan,TÜZEN MUSTAFA,HAZER BAKİ (2017). Separation and preconcentration of selenium by magnetic solid phase micro extraction and determination of its in water and food samples by graphite furnace atomic absorption spectrometry. 4th International Turk- Park Conference on Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3754369)
7.Panhwar Abdul Haleem,TÜZEN MUSTAFA,DELİGÖNÜL NİHAL,Kazi Tasneem Gul (2017). Ultrasound- Assisted dispersive liquid Phase microextraction method based on novel deep eutectic solvent for preconcentration, speciation and determination of chromium in water and food samples. 4th International Turk- Park Conference on Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3754331)
8.Naeem Ullah,TÜZEN MUSTAFA,SARI AHMET,MENDİL DURALİ (2017). Removal of aluminum from wastewater samples using macrofungus as low cost biosorbent: Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies. 4th International Turk- Park Conference on Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3754301)
9.Zounr Rizwan Ali,TÜZEN MUSTAFA,DELİGÖNÜL NİHAL,Khuhawar Muhammad Yar (2017). Deep eutectic solvent based ultrasonic assisted dispersive liquid phase microextraction and determination of cadmium in water and food samples prior to graphite furnace atomic absorption spectrometry. 4th International Turk- Park Conference on Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3754259)
10.Panhwar Abdul Haleem,TÜZEN MUSTAFA,Kazi Tasneem Gul (2017). Ultrasonic enhanced the efficiency of advance microextraction method for determination of aluminium in environmental samples using multivariate study by electrothermal atomic absorption spectrometry. 4th International Turk- Park Conference on Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3754210)
11.Naeem Ullah,TÜZEN MUSTAFA,Kazi Tasneem Gul (2017). A new solid phase microextraction procedure for vanadium speciation in water and food samples and their graphite furnace atomic absorption spectrometric determination. 4th International Turk- Park Conference on Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3754159)
12.TÜZEN MUSTAFA,Unsal YunusEmre,SOYLAK MUSTAFA,HAZER BAKİ (2015). Separation and Preconcentration of Palladium on Magnetic Polyhydroxybutyrate bPolydimethylsiloxane PHB b PDMS and Its Determination in EnvironmentalSamples by Flame Atomic Absorption Spectrometry. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:1779515)
13.Mehmet Dogan,Yunus Emre Unsal,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2015). Cloud point extraction and spectrophotometric determination of selenium at trace levels in cosmetic food and environmental samples. 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Crete-Greece (Özet Bildiri) (Yayın No:1865392)
14.Panhwar Abdul Haleem,TÜZEN MUSTAFA,Kazi Tasneem Gul (2017). A New Digestion Method for the Determination of Selenium and Arsenic in Fish Samples by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry. 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3754090)
15.TÜZEN MUSTAFA (2017). Microextraction Techniques and Analytical Applications for the Determination of Trace Species in Environmental Samples. 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3754037)
16.TÜZEN MUSTAFA (2016). Optimization of Digestion Procedures for the Determination of Lead and Cadmium in Mussel Samples. 2th International Turkic World Conference On Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST) (Poster) (Yayın No:3141494)
17.TÜZEN MUSTAFA (2016). Atomic Absorption Spectrometric Determination of Some Heavy Metal Ions in Boiled Grape Juice Samples. 2th International Turkic World Conference On Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST) (Poster) (Yayın No:3141555)
18.TÜZEN MUSTAFA,Unsal YunusEmre,SOYLAK MUSTAFA (2015). Ultrasound assisted ionic liquid dispersive liquid liquid microextraction of curcumin and its spectrophotometric determination in food samples. 7 th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:1858595)
19.SOYLAK MUSTAFA,Zied Alothman,Yunus Unsal,Mohamed Habila,Azza Shabaka,TÜZEN MUSTAFA (2015). Copper II enrichment by dispersive liquid liquid microextraction before flame atomic absorption spectrometric detection. The 6th International Conference on Optical Spectroscopy, Laserand their Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:1858037)
20.Mohamed Habila,Yunus Unsal,Zied Alothman,Azza Shabaka,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2015). Selective and sensitive speciation and separation of chromium in natural water black tea and soil samples using membrane filtration and FAAS combination. The 6th International Conference on Optical Spectroscopy, Laserand their Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:1858110)
21.TÜZEN MUSTAFA,Ali Jamshed (2015). Separation preconcentration and determination of mercury in environmental samples by using water exchangeable liquid liquid microextraction as green extraction method couple with cold vapor technique. European Symposium on Atomic Spectrometry (ESAS) (Poster) (Yayın No:3140854)
22.TÜZEN MUSTAFA,Ullah Naeem (2015). Switchable solid liquid dispersive microextraction of selenium on MWCNTS and GFAAS determination of its in water samples. European Symposium on Atomic Spectrometry (ESAS) (Poster) (Yayın No:3140930)
23.Ali Jamshed,TÜZEN MUSTAFA (2015). Solidified Floating Organic Drop Microextraction of Mercury from Water and Environmental Samples by Spectrophotometer and CVAAS. International Conference 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster) (Yayın No:3141058)
24.ALTINTIĞ ESRA,Sentürk Ozlem,ALTUNDAĞ HÜSEYİN,TÜZEN MUSTAFA,SARI AHMET (2015). Removal of Methylene Blue from Aqueous Solution with Acorn Based Magnetic Activated Carbon. International Conference 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster) (Yayın No:3141212)
25.Ullah Naeem,TÜZEN MUSTAFA (2015). A Simple and Rapid Dispersive Liquid Liquid Microextraction of Uranium and Spectrophotometric Determination of Its in Water Samples. International Conference 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster) (Yayın No:3141322)
26.TÜZEN MUSTAFA (2015). Selenium Determination in Milk Samples by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry. 2th International Turkic World Conference On Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST) (Poster) (Yayın No:3141603)
27.Esma Söylemez,Öztekin Selma,Kaya Yalçın,Altıntaş Gülçin,TÜZEN MUSTAFA (2015). Total and Extractable Levels of Heavy Metals of Soil Samples in Greenhouse from Tokat Turkey. 2th International Congress of Forensic Toxicology (Poster) (Yayın No:3141830)
28.Esma Soylemez,Oztekin Selma,Kaya Yalçın,Altıntaş Gülçin,TÜZEN MUSTAFA (2015). Heavy Metal Levels in Irrigation Water in Greenhouse from Tokat Turkey. 2th International Congress of Forensic Toxicology (Poster) (Yayın No:3141751)
29.Yunus Emre Unsal,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA,HAZER BAKİ (2015). A Simple Rapid and Sensitive Method Based on Modified PHB PDMS Resin for Preconcentration and Determination of Thorium Ion in Environmental Samples. The 7th International Conference on Optical Spectroscopy, Laser and Their Applications (Poster) (Yayın No:3141901)
30.TÜZEN MUSTAFA (2015). Separation and Preconcentration of Trace Elements by Using Green Extraction Techniques. 2th International Turkic World Conference On Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3141447)
31.TÜZEN MUSTAFA (2015). Speciation of selenium by ionic liquid dispersive microextraction A green extraction method. European Symposium on Atomic Spectrometry (ESAS) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3140658)
32.TÜZEN MUSTAFA (2015). Coprecipitation of Some Elements with Ni 2 Nitroso 1 Naphthol 4 Sulfonic Acid and Atomic Absorption Spectrometric Determination. 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Fatsa-Ordu, Turkey (Poster) (Yayın No:433807)
33.TÜZEN MUSTAFA (2015). Multi Element Coprecipitation by Zirconium Hydroxide and Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination. 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Fatsa-Ordu, Turkey (Poster) (Yayın No:433803)
34.TÜZEN MUSTAFA (2015). Selective Speciation and Cold Vapour Atomic Absorpton Spectrometric Determination of Mercury II and Methyl Mercury. 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Fatsa-Ordu, Turkey (Poster) (Yayın No:433797)
35.TÜZEN MUSTAFA (2015). Biosorption and Speciation of Mercury II and Methyl Mercury on Streptococcus Pyogenes Loaded Dowex Optipore SD 2. 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Fatsa-Ordu, Turkey (Poster) (Yayın No:433791)
36.TÜZEN MUSTAFA (2015). Coprecipitation for Speciation of Chromium III And Chromium VI in Water Samples usıng New Senthesis Organic Precipitant. 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Fatsa-Ordu, Turkey (Poster) (Yayın No:433787)
37.TÜZEN MUSTAFA (2015). Heavy Metal Distribution in Some Cigarette Samples Available in Turkish Market. 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Fatsa-Ordu, Turkey (Poster) (Yayın No:433783)
38.TÜZEN MUSTAFA (2015). Chromium Speciation in Environmental Samples Using Dowex M 4195 Chelating Resin. TraceSpect 11 th Workshop on Progress in Analytical Methodologies for Trace Metal Speciation, Münster, Germany (Poster) (Yayın No:433725)
39.TÜZEN MUSTAFA (2015). Trace Heavy Metal Levels in Honeys from Different Region of Anatolia. 1st Egyptian-Jordanian Conference, Cairo-Egypt (Poster) (Yayın No:433718)
40.TÜZEN MUSTAFA (2015). Solid Phase Extraction of Indium Prior to its Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Determination. 3. Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 3rd BBCAC, Constanta-Romania (Poster) (Yayın No:433715)
41.TÜZEN MUSTAFA (2015). Determination of Trace Metals in Honey Samples from Middle Anatolia after Wet And Microwave Digestion Procedures 3 Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry. 3rd BBCAC, Constanta-Romania (Poster) (Yayın No:433711)
42.TÜZEN MUSTAFA (2015). The Date Palm Phoenix Dactylifera as Biomonitor of Traces Heavy Metals in Denizli Turkey. 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Kuşadası-Aydın, Turkey (Poster) (Yayın No:433707)
43.TÜZEN MUSTAFA (2015). Enrichment and Separation of Iron and Lead Ions in Environmental Matrices on Xad 1180 Pv Resin. 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Kuşadası-Aydın, Turkey, (Poster) (Yayın No:433698)
44.TÜZEN MUSTAFA (2015). Determination of Phenolic Acids in Snowdrop and Origanum Sipyleum by HPLC. Chimia, 36th IUPAC Congress, Switzerland (Poster) (Yayın No:433686)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TÜZEN MUSTAFA (2015). Aktif karbon kumaşı kullanılarak eser düzeydeki iridyumun zenginleştirilmesi. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2013. (Poster) (Yayın No:459141)
2.TÜZEN MUSTAFA (2015). Dispersif sıvı sıvı mikroekstraksiyon Uv vis spektrometri kombinasyonu ile Sudan blue II tayini. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2013. (Poster) (Yayın No:459120)
3.TÜZEN MUSTAFA (2015). Şelat yapıcı polimer kullanarak Pb II Cu II ve Fe III iyonlarının zenginleştirilmesi ve alevli AAS ile tayinleri. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2013. (Poster) (Yayın No:459105)
4.TÜZEN MUSTAFA (2015). Rodamin B nin dispersif sıvı sıvı mikroekstraksiyonu ile zenginleştirilmesi ve kozmetik gıda ve endüstriyel atık sularda tayini. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2013. (Poster) (Yayın No:459085)
5.TÜZEN MUSTAFA (2015). İki fazlı sıvı sıvı mikroekstraksiyon yöntemiyle vanadyum türlemesi. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2013. (Poster) (Yayın No:459067)
6.TÜZEN MUSTAFA (2015). Ionic liquid dispersive microextraction for vanadium coupled to electrothermal atomic absorption spectrometry. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 2013. (Poster) (Yayın No:459046)
7.TÜZEN MUSTAFA (2015). Evaluation of Arsenic Levels in Biological Samples of Arsenic Exposed Cancer Patients Through Contaminated Drinking Water with Related to Non exposed Cancerous Patients. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012. (Poster) (Yayın No:459016)
8.TÜZEN MUSTAFA (2015). Birlikte Çöktürme Tekniği ile Su Gıda ve Çevresel Örneklerde Kalay Türlemesi. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012 (Poster) (Yayın No:458988)
9.TÜZEN MUSTAFA (2015). Miniaturize preconcentration methods based on dispersive liquid liquid microextraction for determination of cadmium in real water samples followed by flame atomic absorption spectrometry. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012. (Poster) (Yayın No:458969)
10.TÜZEN MUSTAFA (2015). Katı Faz Ekstraksiyonu ile Zenginleştirildikten Sonra Kozmetik Örneklerinde ve Endüstriyel Atık Sularda Rodamin B Tayini. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012. (Poster) (Yayın No:458942)
11.TÜZEN MUSTAFA (2015). Bis 3 aminopropil amin Bağlı Silikajel ile Cu II İyonlarının Zenginleştirilerek Çeşitli Gıda Örneklerinde Alevli AAS ile Tayini. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012 (Poster) (Yayın No:458917)
12.TÜZEN MUSTAFA (2015). Tetraetilenpentamin ile Modifiye Edilmiş Silikajel Dolgulu Mini Kolonda Sb III ve Sb V Türlendirilmesi ve GFAAS ile Tayini. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012 (Poster) (Yayın No:458894)
13.TÜZEN MUSTAFA (2015). Ultrasonik Destekli İyonik Sıvı Dağılımlı Sıvı Sıvı Mikroekstraksiyon Yöntemiyle Pd II Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayini. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012 (Poster) (Yayın No:458871)
14.TÜZEN MUSTAFA (2015). Kayseri de Tüketilen Bazı Balık Örneklerinin Ağır Metal İçerikleri. II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012 (Poster) (Yayın No:458850)
15.TÜZEN MUSTAFA (2015). Gıda Paket Kağıdı Örneklerindeki Ağır Metal İçeriklerinin AAS ile Tayinleri. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 92, 2010 (Poster) (Yayın No:458831)
16.TÜZEN MUSTAFA (2015). Balık ve Sediment Örneklerinde Eser Element Tayini için Çözünürlestirme Tekniklerinin Karsılaştırılması. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 85, 2010 (Poster) (Yayın No:458810)
17.TÜZEN MUSTAFA (2015). Gıda ve Su Örneklerinde Kursun Kobalt ve Bakır ın Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginlestirilmesi ve AAS ile Tayinleri. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 73, 2010 (Poster) (Yayın No:458788)
18.TÜZEN MUSTAFA (2015). Kursun Demir ve Bakır ın Katı Faz Ekstraksiyonu ile Zenginlestirilmesi ve AAS ile Tayinleri I Eser Analiz Çalıştayı Denizli 72 2010. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 72, 2010 (Poster) (Yayın No:458755)
19.TÜZEN MUSTAFA (2015). Streptococcus Pyogenes Mikroorganizması Yüklenmis Sepabeads Sp 70 Reçinesi ile Katı Faz Ekstraksiyonu Yöntemiyle Arsenik Türlemesi. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 55, 2010. (Poster) (Yayın No:458727)
20.TÜZEN MUSTAFA (2015). Birlikte Çöktürme Tekniği ile Ni 2 Nitrozo 1 Naftol 4 Sülfonik Asit Kullanılmasıyla Krom Türlemesi. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 54, 2010. (Poster) (Yayın No:458700)
21.TÜZEN MUSTAFA (2015). Zirkonyum IV Hidroksit Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Mangan Türlemesi. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 53, 2010 (Poster) (Yayın No:458679)
22.TÜZEN MUSTAFA (2015). Cr VI ve Cr III ün Birlikte Çöktürme Yöntemi ileZenginlestirilmesi ve Türlemesi. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 49, 2010. (Poster) (Yayın No:457970)
23.TÜZEN MUSTAFA (2015). Cr VI ve Cr III ün Birlikte Çöktürme Yöntemi ileZenginlestirilmesi ve Türlemesi. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 49, 2010. (Poster) (Yayın No:457971)
24.TÜZEN MUSTAFA (2015). Cr VI ve Cr III ün Birlikte Çöktürme Yöntemi ileZenginlestirilmesi ve Türlemesi. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 49, 2010. (Poster) (Yayın No:457969)
25.TÜZEN MUSTAFA (2015). Katı Faz Ekstraksiyonu ve Türleme. I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 40, 2010. (Poster) (Yayın No:457963)
26.TÜZEN MUSTAFA (2015). Alevli AAS ile Tayin Öncesi Altının Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Üzerinde Zenginleştirilmesi. XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 52, Ankara, 2009 (Poster) (Yayın No:457948)
27.TÜZEN MUSTAFA (2015). Bakir ve Nikel İyonlarinin Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayinleri İçin Bir Kati Faz Ekstraksiyon Sistemi. IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 144, Elazig (2008). (Poster) (Yayın No:457944)
28.TÜZEN MUSTAFA (2015). Bazi Tavuk Urunlerinde Eser Element Seviyelerinin Belirlenmesi. IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 129, Elazig (2008). (Poster) (Yayın No:457936)
29.TÜZEN MUSTAFA (2015). Bazi Karayosunu ve Likenlerde Agir Metal Tayini. IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 177, Elazig (2008 (Poster) (Yayın No:457926)
30.TÜZEN MUSTAFA (2015). Çesitli Kedi ve Kopek Mamalarinin Agir Metal Duzeyleri IV Ulusal Analitik Kimya Kongresi 124 Elazig 2008. IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 124, Elazig (2008). (Poster) (Yayın No:457913)
31.TÜZEN MUSTAFA (2015). Kurşun Altın ve Palladyumun Birlikte Çöktürme ile Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS ile Tayini. 10. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, 2007. (Poster) (Yayın No:457909)
32.TÜZEN MUSTAFA (2015). Bakır Demir ve Çinko İyonlarının Biyolojik Sorpsiyonu ve Alevli AAS ile Tayini. 10. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, 2007 (Poster) (Yayın No:457894)
33.TÜZEN MUSTAFA (2015). Karbon Nanotüp Kullanılarak Eser Metallerin Ayrılması ve Zenginleştirilmesi. 10. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, 2007. (Poster) (Yayın No:457885)
34.TÜZEN MUSTAFA (2015). Bakır II ve Kurşun II İyonlarının Yüzey Alanı Genişletilmiş Perlit Üzerindeki Adsorpsiyon Karakteristiklerinin İncelenmesi. 10. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, 2007. (Poster) (Yayın No:457641)
35.TÜZEN MUSTAFA (2015). Liken Parmelina tiliaceae ile Sulu Çözeltiden Pb II ve Cr III ün Uzaklaştırılması. 10. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, 2007. (Poster) (Yayın No:457628)
36.TÜZEN MUSTAFA (2015). Kayseri Marketlerinde Sunulan Çeşitli Şekerleme ve Sakız Örneklerinin Ağır Metal Düzeylerinin AAS ile Belirlenmesi. 10. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, 2007 (Poster) (Yayın No:457618)
37.TÜZEN MUSTAFA (2015). Balık Örneklerinde Eser Metal Tayini İçin Yaş ve Mikrodalga Çözünürleştirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 20. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, 2006. (Poster) (Yayın No:457610)
38.TÜZEN MUSTAFA (2015). Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemle Bazı Gıda Maddelerinde Eser Metal Tayini İçin Örnek Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 20. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, 2006. (Poster) (Yayın No:457599)
39.TÜZEN MUSTAFA (2015). Selenyumun Birlikte Çöktürme ile Türlendirilmesi ve GFAAS ile Tayini. 20. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, 2006 (Poster) (Yayın No:457588)
40.TÜZEN MUSTAFA (2015). Kayseri Yöresinden Toplanan Kuru Kayısı Örneklerinde Eser Metal Tayini İçin Yaş ve Mikrodalga Çözünürleştirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 20. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, 2006. (Poster) (Yayın No:457578)
41.TÜZEN MUSTAFA (2015). Diaion SP 850 Dolgulu Kolonlarda Bazı Metallerin Alfa Benzoin Oksim Kompleksleri Halinde Katı Faz Ekstraksiyonu. 3. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006. (Poster) (Yayın No:457573)
42.TÜZEN MUSTAFA (2015). Selenyumun Katı Faz Ekstraksiyonu ile Türlemesi ve GFAAS ile Tayini. 3. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006 (Poster) (Yayın No:457553)
43.TÜZEN MUSTAFA (2015). Hazır Bebek Mamalarında Eser Metal Tayini için Üç Farklı Çözünürleştirme Yönteminin Karşılaştırılması. 3. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006. (Poster) (Yayın No:457545)
44.TÜZEN MUSTAFA (2015). Kayseri Yöresinden Toplanan Kuru Meyve Örneklerinin Ağır Metal İçerikleri. 3. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006 (Poster) (Yayın No:457538)
45.TÜZEN MUSTAFA (2015). Bazı Hazır Çorbaların Ağır Metal İçerikleri. 19. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005 (Poster) (Yayın No:457531)
46.TÜZEN MUSTAFA (2015). Patates ve Mısır Cipslerinin Demir Çinko Mangan ve Bakır İçeriklerinin Alevli AAS ile Tayini. 2. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Malatya, 2004 (Poster) (Yayın No:434473)
47.TÜZEN MUSTAFA (2015). Karayolu Kenarından Toplanan Bazı Aromatik Bitkilerde Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemiyle Eser Metal Tayini. 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. (Poster) (Yayın No:434417)
48.TÜZEN MUSTAFA (2015). Orta Karadeniz ve Yeşilırmak Nehrindeki Bazı Balık Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması. 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. (Poster) (Yayın No:434410)
49.TÜZEN MUSTAFA (2015). Kayseri ve Çevresinde Üretilen Bazı Baharat Örneklerinin Eser Ağır Metal İçerikleri. 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. (Poster) (Yayın No:434406)
50.TÜZEN MUSTAFA (2015). Endüstri ve Şehir Merkezlerinde Yaşayan İnsanların Saçlarında Eser Metal İçerikleri. 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. (Poster) (Yayın No:434398)
51.TÜZEN MUSTAFA (2015). Defne Yapraklarından Ekstrakte Edilen 1 4 5 8 Tetrahydroxy 9 Oxo 10 Pentyl 9 10 Dihydro Acridine 2 3 6 7 Tetracarboxylic Acid in TPAT Potansiyometrik Olarak Asitlik Sabitlerinin. Tayini, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004 (Poster) (Yayın No:434385)
52.TÜZEN MUSTAFA (2015). Hartford Referans Sistemiyle Sığır Serumunda İyonize Kalsiyum Tayini. 17. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, (Poster) (Yayın No:434375)
53.TÜZEN MUSTAFA (2015). Ardarda Ekstraksiyon Metoduyla Nehir Sedimentlerinde Eser Metal Tayini. 17. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul (Poster) (Yayın No:434367)
54.TÜZEN MUSTAFA (2015). Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemiyle Bazı Karayosunlarında Eser Metal Tayini. 17. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, (Poster) (Yayın No:434362)
55.TÜZEN MUSTAFA (2015). Bazı Mantar Numunelerinde Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metotla Eser Metal Tayini. 17. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul (Poster) (Yayın No:433858)
56.TÜZEN MUSTAFA (2015). Bazı Liken Türlerinde Ağır Metal Düzeyinin Belirlenmesi. 15. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:433851)
57.TÜZEN MUSTAFA (2015). Tokat Yöresi Yeşilırmak Nehrinde Bazı Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Araştırılması. 15. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:433847)
58.TÜZEN MUSTAFA (2015). Covington A K Potansiyometrik Olarak 2 4 6 Trifosforikasit 1 3 5 triazin TPAT in Asitlik Sabitinin Tayini. 15. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:433842)
59.TÜZEN MUSTAFA (2015). Origanum Sipyleum Bitkisinin Organik Asitlerinin HPLC ile Analizi. 11. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:433832)
60.TÜZEN MUSTAFA (2015). Farklı Bileşimlerde Yetiştirilen Agaricus Bisporus Kültür Mantarında Ağır Metal Tayini. 2. Spil Fen Bilimleri Kongresi (Poster) (Yayın No:433825)
61.TÜZEN MUSTAFA (2015). Kardelen Bitkisinin Organik Asitlerinin Analizi. 1. Spil Fen Bilimleri Kongresi, (Poster) (Yayın No:433818)
62.TÜZEN MUSTAFA (2015). Multiwalled Carbon Nanotubes as Solid Phase Extraction Adsorbent for the Preconcentration of Some Trace Elements. 6nd Aegean Analytical Chemistry Days, Karahayit-Denizli (Poster) (Yayın No:433776)
63.TÜZEN MUSTAFA (2015). Preconcentration and Determination of Arsenic III and Arsenic V in Environmental Samples by Cloud Point Extraction and Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry. 6nd Aegean Analytical Chemistry Days, Karahayit-Denizli (Poster) (Yayın No:433770)
64.TÜZEN MUSTAFA (2015). Arsenic Speciation on Alterneria Solani Loaded Diaion HP 2MG by Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric. 6nd Aegean Analytical Chemistry Days, Karahayit-Denizli (Poster) (Yayın No:433769)
65.TÜZEN MUSTAFA (2015). Biosorption of Palladium II from aqueous Solution by Moss Racomitrium Lanuginosum Biomass Equilibrium Kinetic and Thermodynamic Studies. 6nd Aegean Analytical Chemistry Days, Karahayit-Denizli (Poster) (Yayın No:433766)
66.TÜZEN MUSTAFA (2015). Separation and Speciation of Arsenic in Environmental Samples by the Combination of Aluminium Hydroxide Coprecipitation and Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Determination. 6nd Aegean Analytical Chemistry Days, Karahayit-Denizli (Poster) (Yayın No:433747)
67.TÜZEN MUSTAFA (2015). Microwave and Wet Digestion Procedures for the Digestion of Sediment Samples for Trace Metal Analysis. 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Kuşadası-Aydın, Turkey (Poster) (Yayın No:433694)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Sudan Blue II Rodamin B ve Kurkimin Boyar Maddelerinin Ayrılması Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 13.04.2012-26.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.MANYETİK KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE SELENYUMUN AYRILMASI, ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE GRAFİT FIRINLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 21.02.2017-22.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.İyonik Sıvı Dağılımlı Mikroekstraksiyon Yöntemiyle İnorganik Selenyum Türlerinin Ayrılması Zenginleştirilmesi ve Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemle Tayini, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.03.2014-19.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Arı ürünlerinde farklı materyalden kaşık kullanımının etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 08.12.2014-06.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.BAP, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.BAP, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.BAP, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.BAP, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.BAP, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.BAP, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.BAP, BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)
12.Tübitak, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2010- Prof. Dr.Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Öğretim Üyesi, (Diğer)
2004-2010 Doç. Dr.Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Doç. Dr., (Diğer)
1998-2004Yard. Doç. Dr.Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yard. Doç. Dr., (Diğer)
1994-1997Araştırma GörevisiCelal Bayar Üniversitesi, Araştırma Görevisi, (Diğer)