GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İBRAHİM ARPACIž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. İbrahim ARPACI

Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ibrahim.arpaci@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

ibrahim.arpaci@gop.edu.tr 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2009- 2013)

Enformatik Enstitüsü - Bilişim Sistemleri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2006- 2009)

Enformatik Enstitüsü - Bilişim Sistemleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2002- 2005)

Eğitim Fakültesi - Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Organizational Adoption Of Mobile Communication Technologies", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "Technological İnnovation Model For Public Sector", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/ (2017- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı/ (2014- 2017)

Araştırma Görevlisi, Ted Rogers School Of Information Technology Management (2012- 2013)

Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Enformatik Enstitüsü/Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)/ (2005- 2013)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Eğitim Teknolojileri Komisyonu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

İleri Veri Analiz Teknikleri, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Lisans, (2020-2021)

Bilgisayar Ağları, Lisans, (2020-2021)

Öğretim Tasarımı, Lisans, (2020-2021)

İleri Veri Analiz Teknikleri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Bilgisayar Ağları, Lisans, (2019-2020)

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Lisans, (2019-2020)

Programlama Dilleri 2, Lisans, (2018-2019)

Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Lisans, (2018-2019)

İleri Veri Analiz Teknikleri, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı, Lisans, (2018-2019)

Bilgisayar Ağları, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Kadir SEVİNÇ, "Siber Güvenlik Ölçeği Geliştirme: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Sümeyye ELDEMİR, "Psikolojik İhtiyaçlar, Bilinçli Farkındalık Ve Nomofobi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Yasemin ŞENGÖR, "İyi Oluşun Yordayıcıları Olarak Yalnızlık Ve Nomofobi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Yasin TOPRAK, "Maneviyat, Yaşam Amaçları Ve İyi Oluş Arasındaki İlişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018

Editörlük

Advances İn Computers And Electronics (SCI-Expanded), Dergi, Syncsci Publishing

Contemporary Educational Technology (Journals Indexed in Eric ), Dergi, Editör, (Ulakbim, Eric, Scopus)

Cyber Crime And Information Technology (SCI-Expanded), Dergi, Boffin Access

Human Behaviour İn Online Environment (Google Scholar), Dergi, Asian Scholar Network

Information Management (Index Copernicus- ICI World of Journals), Dergi, Editör, Ankara University BIL-BEM

International Journal Of Artificial Intelligence And Machine Learning (DBLP, ACM), Dergi, IGI Global, Hershey, PA, USA

Journal Of Artificial Intelligence (Crossref), Dergi, SciFed USA

Knowledge Management And E-Learning (SSCI), Dergi, The University of Hong Kong

Technology, Mind, And Behavior (APA Pubmed), Dergi, APA

Turkish Journal Of Electrical Engineering Computer Sciences (SCI-Expanded), Dergi, Editör, TUBITAK

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ARPACI İBRAHİM, ALSHEHABI SHADI, MAHARIQ IBRAHIM, TOPCU AHMET ERCAN, (2021). "An Evolutionary Clustering Analysis Of Social Media Content And Global İnfection Rates During The Covıd-19 Pandemic", Journal Of Information &Amp; Knowledge Management, 20(3), 2150038, Doi: 10.1142/S0219649221500386 (Yayın No: 7017260)

KARATAŞ KASIM, ARPACI İBRAHİM, (2021). "The Mediating Role Of Tolerance İn The Relationship Between Cultural İntelligence And Xenophobia", Asia Pacific Education Review, 22(1), 119-127., Doi: 10.1007/s12564-021-09675-z (Yayın No: 6908915) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM, Tak Preeti, Shekhawat Himanshu, (2021). "The Moderating Role Of Exhibitionism İn The Relationship Between Psychological Needs And Selfie-Posting Behavior", Current Psychology, , Doi: 10.1007/s12144-021-01732-5 (Yayın No: 7017998) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,KARATAŞ KASIM,BALOĞLU MUSTAFA,HAKTANIR ABDULKADİR, (2021). "Covıd-19 Phobia İn The United States: Validation Of The Covıd-19 Phobia Scale (C19p-Se)", Death Studies, , Doi: 10.1080/07481187.2020.1848945 (Yayın No: 6585616) [SSCI]

KARATAŞ KASIM,ARPACI İBRAHİM, (2021). "The Role Of Self-Directed Learning, Metacognition, And 21St Century Skills Predicting The Readiness For Online Learning", Contemporary Educational Technology, 13(3), , Doi: 10.30935/cedtech/10786 (Yayın No: 6721785)

ARPACI İBRAHİM, KARATAŞ KASIM, Kıran Fettah, KUŞCİ İSMAİL, TOPCU AHMET ERCAN, (2021). "The Mediating Role Of Positivity İn The Relationship Between State Anxiety And Problematic Social Media Use During The Covıd-19 Pandemic", Death Studıes, , Doi: 10.1080/07481187.2021.1923588 (Yayın No: 7039410) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,Shigao Huang,Al Emran Mostafa,AlKabi Mohammed N,Peng Minfei, (2021). "Predicting The Covıd-19 İnfection With Fourteen Clinical Features Using Machine Learning Classification Algorithms", Multimedia Tools And Applications, 8011943-11957., Doi: 10.1007/s11042-020-10340-7 (Yayın No: 6674647) [SCI-Expanded]

ARPACI İBRAHİM, Sevinç Kadir, (2021). "Development Of The Cybersecurity Scale (Cs-S): Evidence Of Validity And Reliability", Information Development, , Doi: 10.1177/0266666921997512 (Yayın No: 6907659) [SSCI]

Barzegari Saeed,ARPACI İBRAHİM, (2021). "Validity, Reliability, And Optimal Cut-Off Points Of The Who-5, Phq-9, And Phq-2 To Screen Mild Depression Among Medical University Students İn Iran.", International Journal Of Mental Health And Addiction, , Doi: 10.1007/s11469-021-00483-5 (Yayın No: 6730600) [SSCI]

Al Emran Mostafa,Al Maroof Rana,AlSharafi Mohammed A,ARPACI İBRAHİM, (2021). "What İmpacts Learning With Wearables? An İntegrated Theoretical Model", Interactive Learning Environments, , Doi: 10.1080/10494820.2020.1753216 (Yayın No: 6188932) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,GÜNDOĞAN SELİM, (2021). "Mediating Role Of Psychological Resilience İn The Relationship Between Mindfulness And Nomophobia", Brıtısh Journal Of Guıdance Counsellıng, , Doi: https://doi.org/10.1080/03069885.2020.1856330 (Yayın No: 6605946) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM, (2021). "Relationships Between Early Maladaptive Schemas And Smartphone Addiction: The Moderating Role Of Mindfulness", International Journal Of Mental Health And Addiction, , Doi: 10.1007/s11469-019-00186-y (Yayın No: 5544209) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM, (2021). "Gender Differences İn The Relationship Between Problematic Internet Use And Nomophobia", Current Psychology, , Doi: https://doi.org/10.1007/s12144-020-01160-x (Yayın No: 6567902) [SSCI]

Muhammad Alshurideh,Al Kurdi Barween,Salloum Said A,ARPACI İBRAHİM,Al Emran Mostafa, (2021). "Predicting The Actual Use Of M-Learning Systems: A Comparative Approach Using Pls-Sem And Machine Learning Algorithms", Interactıve Learnıng Envıronments, , Doi: 10.1080/10494820.2020.1826982 (Yayın No: 6444805) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,KARATAŞ KASIM,BALOĞLU MUSTAFA, (2020). "The Development And Initial Tests For The Psychometric Properties Of The Covıd-19 Phobia Scale (C19p-S)", Personality And Individual Differences, 164, Doi: 10.1016/j.paid.2020.110108 (Yayın No: 6227753) [SSCI]

Al Emran Mostafa,ARPACI İBRAHİM,Salloum Said A, (2020). "An Empirical Examination Of Continuous İntention To Use M-Learning: An İntegrated Model", Education And Information Technologies, 25(4), 2899-2918., Doi: 10.1007/s10639-019-10094-2 (Yayın No: 5640863) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,BAŞOL GÜLŞAH, (2020). "The İmpact Of Preservice Teachers’ Cognitive And Technological Perceptions On Their Continuous İntention To Use Flipped Classroom", Education And Information Technologies, 25(5), 3503-3514., Doi: 10.1007/s10639-020-10104-8 (Yayın No: 5752035) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,Abdeljawad Thabet,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN,Mahariq Ibrahim, (2020). "The Mediating Effect Of Internet Addiction İn The Relationship Between İndividualism And Cyberbullying", Journal Of Medıcal Internet Research, , Doi: 10.2196/16210 (Yayın No: 6170487) [SCI-Expanded]

BALOĞLU MUSTAFA,ŞAHİN RUKİYE,ARPACI İBRAHİM, (2020). "A Review Of Recent Research İn Problematic İnternet Use: Gender And Cultural Differences", Current Opinion İn Psychology, , Doi: https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.05.008 (Yayın No: 6249247) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, (2020). "Moderating Role Of Gender İn The Relationship Between Big Five Personality Traits And Smartphone Addiction", Psychıatrıc Quarterly, 91(2), 577-585., Doi: 10.1007/s11126-020-09718-5 (Yayın No: 6061703) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,Alshehabi Shadi,Al Emran Mostafa,Khasawneh Mahmoud,Mahariq Ibrahim,Abdeljawad Thabet,Hassanien Aboul Ella, (2020). "Analysis Of Twitter Data Using Evolutionary Clustering During The Covıd-19 Pandemic", Cmc-Computers Materials Continua, 65(1), 193-204., Doi: 10.32604/cmc.2020.011489 (Yayın No: 6264394)

ARPACI İBRAHİM,Al Emran Mostafa,AlSharafi Mohammed A, (2020). "The İmpact Of Knowledge Management Practices On The Acceptance Of Massive Open Online Courses (Moocs) By Engineering Students: A Cross-Cultural Comparison", Telematıcs And Informatıcs, 54101468, Doi: 10.1016/j.tele.2020.101468 (Yayın No: 6352596) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM, (2020). "The İnfluence Of Social İnteractions And Subjective Norms On Social Media Postings", Journal Of Information And Knowledge Management, , Doi: 10.1142/S0219649220500239 (Yayın No: 6002656)

ARPACI İBRAHİM,EŞGİ NECMİ, (2020). "Psychometric Properties Of The Turkish Version Of The Smartphone Addiction İnventory (Spaı)", Current Psychology, 39(6), 2246-2251., Doi: 10.1007/s12144-018-9913-8 (Yayın No: 4297429) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM, (2020). "What Drives Students’ Online Self-Disclosure Behavior On Social Media? A Hybrid Sem And Artificial İntelligence Approach", International Journal Of Mobile Communications, 18(1), 1, Doi: 10.1504/IJMC.2020.10017999 (Yayın No: 4402887) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,ONAY DURDU PINAR,MUTLU ALEV, (2019). "The Role Of Self-Efficacy And Perceived Enjoyment İn Predicting Computer Engineering Students’ Continuous Use İntention Of Scratch", International Journal Of E-Adoption, 11(2), 1-12., Doi: 10.4018/IJEA.20190701 (Yayın No: 5066303)

ARPACI İBRAHİM,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN, (2019). "A Multi-Group Analysis Of The Effects Of İndividual Differences İn Mindfulness On Nomophobia", Information Development, 35(2), 333-341., Doi: 10.1177/0266666917745350 (Yayın No: 3634978) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM, (2019). "Culture And Nomophobia: The Role Of Vertical Versus Horizontal Collectivism İn Predicting Nomophobia", Information Development, 35(1), 96-106., Doi: 10.1177/0266666917730119 (Yayın No: 3569158) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM, (2019). "A Hybrid Modeling Approach For Predicting The Educational Use Of Mobile Cloud Computing Services İn Higher Education", Computers In Human Behavıor, 90(1), 181-187., Doi: 10.1016/j.chb.2018.09.005 (Yayın No: 4345562) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,YALÇIN SÜLEYMAN BARBAROS,KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA, (2018). "The Moderating Effect Of Gender İn The Relationship Between Narcissism And Selfie-Posting Behavior", Personalıty And Indıvıdual Dıfferences, 134(11), 71-74., Doi: 10.1016/j.paid.2018.06.006 (Yayın No: 4415122) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM, (2018). "An İnvestigation Of The Relationship Between University Students’ İnnovativeness Profile And Their Academic Success İn The Project Development Course", Journal Of Entrepreneurship And Innovation Management, 7(2), 79-95. (Yayın No: 4679577)

ARPACI İBRAHİM,KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA, (2018). "Individualism And Internet Addiction: The Mediating Role Of Psychological Needs", Internet Research, 28(2), 293-314., Doi: 10.1108/IntR-11-2016-0353 (Yayın No: 3562973) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN, (2018). "The Relationship Among İndividual Differences İn İndividualism-Collectivism, Extraversion, And Self-Presentation", Personality And Individual Differences, 121(1), 89-92., Doi: 10.1016/j.paid.2017.09.034 (Yayın No: 3585783) [SSCI]

KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH,ARPACI İBRAHİM, (2018). "Investigation Of Emerging Technology Usage Characteristics As Predictors Of Innovativeness", Contemporary Educational Technology, 9(3), 225-245., Doi: 10.30935/cet.444100 (Yayın No: 4308537)

ARPACI İBRAHİM, (2017). "Antecedents And Consequences Of Cloud Computing Adoption İn Education To Achieve Knowledge Management", Computers İn Human Behavior, 70(5), 382-390., Doi: 10.1016/j.chb.2017.01.024 (Yayın No: 3356490) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,BALOĞLU MUSTAFA,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,KESİCİ ŞAHİN, (2017). "Individual Differences İn The Relationship Between Attachment And Nomophobia Among College Students: The Mediating Role Of Mindfulness", Journal Of Medical Internet Research, 19(12), 404, Doi: 10.2196/jmir.8847 (Yayın No: 3625075) [SCI-Expanded]

ARPACI İBRAHİM, (2017). "The Role Of Self-Efficacy İn Predicting Use Of Distance Education Tools And Learning Management Systems", Turkish Online Journal Of Distance Education, 18(1), 52-62., Doi: 10.17718/tojde.285715 [ESCI] (Yayın No: 2584979)

ARPACI İBRAHİM, (2016). "Understanding And Predicting Students' İntention To Use Mobile Cloud Storage Services", Computers İn Human Behavior, 58(5), 150-157., Doi: 10.1016/j.chb.2015.12.067 (Yayın No: 2005086) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,BALOĞLU MUSTAFA, (2016). "The İmpact Of Cultural Collectivism On Knowledge Sharing Among İnformation Technology Majoring Undergraduates", Computers İn Human Behavior, 56(3), 65-71., Doi: 10.1016/j.chb.2015.11.031 (Yayın No: 2004979) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,KILIÇER KEREM,BARDAKÇI SALİH, (2015). "Effects Of Security And Privacy Concerns On Educational Use Of Cloud Services", Computers İn Human Behavior, 45(4), 93-98., Doi: 10.1016/j.chb.2014.11.075 (Yayın No: 1268505) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM, (2015). "A Comparative Study Of The Effects Of Cultural Differences On The Adoption Of Mobile Learning", British Journal Of Educational Technology, 46(4), 699-712., Doi: 10.1111/bjet.12160 (Yayın No: 1268504) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,ÇETİN YASEMİN,TÜRETKEN ÖZGÜR, (2015). "A Cross Cultural Analysis Of Smartphone Adoption By Canadian And Turkish Organizations", Journal Of Global Information Technology Management, 18(3), 214-238., Doi: 10.1080/1097198X.2015.1080052 (Yayın No: 1733140) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,ÇETİN YASEMİN,TÜRETKEN ÖZGÜR, (2015). "Impact Of Perceived Security On Organizational Adoption Of Smartphones", Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking, 18(10), 602-608., Doi: 10.1089/cyber.2015.0243 (Yayın No: 1733279) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM, (2015). "A Qualitative Study On The Adoption Of Bring Your Own Device Byod Practice", International Journal Of E-Adoption, 7(2), 1-14., Doi: 10.4018/IJEA.2015070101 (Yayın No: 2005607)

ARPACI İBRAHİM,ÇETİN YASEMİN,ÖZKAN YILDIRIM SEVGİ,TÜRETKEN ÖZGÜR, (2012). "Organizational Adoption Of İnformation Technologies A Literature Review", International Journal Of Ebusiness And Egovernment Studies, 4(2), 37-50. (Yayın No: 100302)

ARPACI İBRAHİM,GÜRBÜZ TARKAN, (2011). "Innovation İn Learning Innovative Tools And Techniques For Learning", International Journal Of E-Adoption, 3(1), 29-37., Doi: 10.4018/jea.2011010104 (Yayın No: 100362)

ARPACI İBRAHİM, (2010). "E-Government And Technological İnnovation İn Turkey: Case Studies On Governmental Organizations", Transforming Government: People, Process And Policy, 4(1), 37-53., Doi: 10.1108/17506161011028795 (Yayın No: 100368)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN,ARPACI İBRAHİM, (2019). "The Role Of Personality And Psychological Needs On The Problematic Internet Use And Problematic Social Media Use", Addicta: The Turkish Journal On Addictions, 6(2), 203-219., Doi: 10.15805/addicta.2019.6.2.0029 (Yayın No: 5048815)

SEYFİ MURAT,ARPACI İBRAHİM, (2016). "The Relationship Between Appearance Concerns And Selfie Sharing On Social Media", Connectist: Istanbul University Journal Of Communication Sciences, 51(2), 143-154., Doi: 10.17064/iuifd.289386 [ESCI] (Yayın No: 2870723)

ARPACI İBRAHİM, (2016). "An İnvestigation Of The Relationship Between Cultural Orientations And Collaborative Learning And İts İmplications On Higher Education", Sakarya University Journal Of Education, 6(2), 209-221., Doi: http://dx.doi.org/10.19126/suje.22570 (Yayın No: 2856963)

ARPACI İBRAHİM, (2015). "Eğitim Fakültesinde Verilen Girişimcilik Dersinin Öğretim Etkinliğinin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2015), 138-154. (Yayın No: 1733902)

ARPACI İBRAHİM, (2015). "A Study On The Adoption Of Scratch By Pre Service İnformation Technology Teachers", Istanbul Journal Of Open And Distance Education, 1(2), 77-85. (Yayın No: 1809604)

ARPACI İBRAHİM, (2011). "Innovation Policy And Technological İnnovation İn The Public Organizations", Metu Studies İn Development, 38(2), 111-123. (Yayın No: 100346)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Seong Mihyeon, ARPACI İBRAHİM (2021). Pandemic Awareness Scale (PAS) development and evidence of validity and reliability.. The Korean Society of Psychiatric Nursing Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:7011268)

ARPACI İBRAHİM, Barzegari Saeed (2021). Psychometric characteristics of the Iranian Smartphone Addiction Inventory Short Form (SPAI-SF). International Conference on Emerging Technologies and Intelligent Systems (ICETIS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6975508)

ARPACI İBRAHİM, Barzegari Saeed (2021). Adoption of picture archiving and communication system (PACS) by healthcare professionals.. International Conference on Emerging Technologies and Intelligent Systems (ICETIS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6975510)

ARPACI İBRAHİM,ELDEMİR SÜMEYYE (2019). An Investigation of the Relationship Between Nomophobia and Smartphone Addiction. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5399461)

ARPACI İBRAHİM,ELDEMİR SÜMEYYE (2019). An Investigation of the Relationships between Mindfulness, Personality Characteristics and Nomophobia. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5399484)

ARPACI İBRAHİM,EŞGİ NECMİ,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.. 12 International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Özet Bildiri) (Yayın No:4995252)

ARPACI İBRAHİM,Çobanoğlu Latif (2018). An investigation of the relationship between school administrators’ technology leadership competencies and project submissions. 13th International Congress on Educational Administration (Özet Bildiri) (Yayın No:4345565)

ARPACI İBRAHİM,Öner İbrahim Enes (2018). The relationship between the socio-cultural orientations and technological pedagogical and content knowledge (TPACK) competencies. 13th International Congress on Educational Administration (Özet Bildiri) (Yayın No:4345566)

ARPACI İBRAHİM,BALOĞLU MUSTAFA,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,KESİCİ ŞAHİN (2017). Individual differences in the relationship between attachment and nomophobia: The mediating role of mindfulness. 2nd International Academic Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3813216)

ARPACI İBRAHİM (2017). Factors predicting the use of smartphones for information management in education. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3501195)

ARPACI İBRAHİM,ÖZDAĞ MUHAMMET ESAT (2017). Designing a Prerequisite Knowledge Level Determination Algorithm for Intelligent Tutoring Systems. 11th International Computer Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3501204)

ARPACI İBRAHİM (2016). Classical and contemporary learning paradigms theories and models A systematic review. 10th International Computer Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2762074)

ARPACI İBRAHİM (2016). Understanding the antecedents and determinants of educational use of knowledge management systems. International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2829879)

ARPACI İBRAHİM,ONAY DURDU PINAR,MUTLU ALEV (2016). Acceptance of Scratch programming environment by computer engineering students. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:2632899)

ARPACI İBRAHİM (2014). Using tablets to enhance teaching and learning: Advantages limitations and suggested solutions. 8th International Computer Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:1268502)

ARPACI İBRAHİM,ÇETİN YASEMİN,TÜRETKEN ÖZGÜR (2013). The impact of cultural differences on smartphone adoption by organizations. IEEE 3rd International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2013) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:270555)

ARPACI İBRAHİM,ÇETİN YASEMİN,ÖZKAN YILDIRIM SEVGİ,TÜRETKEN ÖZGÜR (2012). Organizational adoption of mobile communication technologies. 9th European, Mediterranean Middle Eastern Conference on Information Systems (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:270707)

ARPACI İBRAHİM,GÜRBÜZ TARKAN (2010). Innovation in learning: Innovative tools and techniques for learning. 3rd International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: e-Learning (Özet Bildiri) (Yayın No:2762027)

ARPACI İBRAHİM,GÜRBÜZ TARKAN,YARLIKAŞ SERDAR (2010). New technologies in eLearning: Creative tools of web 2 0 and semantic web. 3rd International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: e-Learning (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:270843)

ARPACI İBRAHİM,UZUN YASİN (2010). The innovation portfolio: Strategies concepts and methodologies. 2nd International Eurasia Business and Economic Society Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:270946)

ARPACI İBRAHİM,YARLIKAŞ SERDAR,AFACAN GÜLGÜN (2010). User acceptance of e government services Analysis of users satisfaction level based on technology acceptance model. 4th International Conference on Industrial Dynamics, Innovation Policy and Growth (Özet Bildiri) (Yayın No:271098)

ARPACI İBRAHİM,ATEŞ HAMZA (2010). Organizational and cultural challenges of eGovernment. 2nd International Conference on eGovernment and eGovernance (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:271023)

ARPACI İBRAHİM,GÜRBÜZ TARKAN (2009). Innovative learning environments for new approaches in education. 3rd International Computer Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:271480)

ARPACI İBRAHİM (2009). IT driven public sector reform and service innovation. 7th International Knowledge, Economy Management Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3842663)

ARPACI İBRAHİM (2009). eGovernment and service innovation: Challenges and drivers. International Conference on eGovernment: Sharing Experiences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:271302)

ARPACI İBRAHİM (2009). Managing public innovation: Toward developing a new model for public organizations. 4th Mediterranean Conference on Information Systems (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:271215)

ARPACI İBRAHİM,ARİFOĞLU ALİ (2009). E-transformation and technological innovation in Turkey. European and Mediterranean Conference on Information Systems (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3094017)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ARPACI İBRAHİM,ŞAHİNCİ ŞAHİN (2010). İnovasyonun kaynakları: Yeni fikirlerin üretilmesinde kalifiye elemanın rolü. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:271702)

ARPACI İBRAHİM,ŞAHİNCİ ŞAHİN (2010). Hizmet sektöründe bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının çalışanlar üzerindeki etkileri. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:271634)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Emerging Technologies During The Era Of Covıd-19 Pandemic (2021)., ARPACI İBRAHİM, Switzerland: Springer International Publishing, Sayfa Sayısı: 385, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6633077)

Technological İnnovation Model For Public Sector Management Of İnnovation İn The Public Organizations (2010)., ARPACI İBRAHİM,ARİFOĞLU ALİ, Lambert Academic Publishing, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1841839)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Recent Advances İn Technology Acceptance Models And Theories (2021)., Al Emran Mostafa, Malik Sohail Iqbal, ARPACI İBRAHİM, Mathew Roy, Springer, Editör: Al-Emran, M. &Amp; Shaalan, K. (Eds.), Sayfa Sayısı: 520, ISBN: 978-3-030-64986-9, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7106658)

Recent Advances İn Technology Acceptance Models And Theories. (2021)., ARPACI İBRAHİM, Springer International Publishing Ag., Editör: Al-Emran, M. Shaalan, K. (Ed.), ISBN: 978-3-030-64986-9, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5211984)

Emerging Technologies During The Era Of Covıd-19 Pandemic (2021)., BALOĞLU MUSTAFA,KARATAŞ KASIM,ARPACI İBRAHİM, Springer Nature, Editör: Arpaci, İbrahim; Al-Emran, Mostafa; Al-Sharafi, Mohammed A.; Marques, Gonçalo., ISBN: 978-3-030-67715-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6664352)

Bilişim Sistemleri (2021)., ARPACI İBRAHİM, Nobel, Editör: Tunçhan Cura, ISBN: 978-3-030-67715-x, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 7011281)

Emerging Technologies During The Era Of Covıd-19 Pandemic (2021)., Al Emran Mostafa, ARPACI İBRAHİM, Switzerland: Springer Nature, Editör: Arpaci, I., Al-Emran, M., Al-Sharafi, M. A., Marques, G., ISBN: 978-3-030-67715-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6711626)

Recent Advances İn İntelligent Systems And Smart Applications. Studies İn Systems, Decision And Control, Vol 295. (2021)., ARPACI İBRAHİM,Al Emran Mostafa,AlSharafi Mohammed A,Shaalan Khaled, Springer, Cham., Editör: Al-Emran, M. Shaalan, K., Hassanien, A. E., ISBN: 978-3-030-47410-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5365717)

Recent Advances İn Intelligent Systems And Smart Applications. Studies İn Systems, Decision And Control, Vol 295. (2021)., Al Maroof Rana,ARPACI İBRAHİM,Al Emran Mostafa,Salloum Said A,Shaalan Khaled, Springer, Cham., Editör: Al-Emran, M. Shaalan, K., Hassanien, A. E., ISBN: 978-3-030-47410-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6340289)

Handbook Of Research On Technology Integration İn The Global World (2019)., ARPACI İBRAHİM, Igı Global, Information Science Reference. Doi: 10.4018/978-1-5225-6367-9.Ch06., Editör: Efosa C. Idemudia, Sayfa Sayısı: 350, ISBN: 9781522563679, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4212967)

Blended Learning: Concepts, Methodologies, Tools, And Applications (2017)., ARPACI İBRAHİM, Igı Global, Information Science Reference. Doi: 10.4018/978-1-5225-0783-3.Ch018., Editör: Management Association, Information Resources, Sayfa Sayısı: 2265, ISBN: 9781522507833, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3546431)

Wearable Technology And Mobile Innovations For Next-Generation Education (2016)., ARPACI İBRAHİM, Igı Global, Information Science Reference, Editör: Janet L. Holland, Sayfa Sayısı: 321, ISBN: 9781522500698, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2105584)

Public Affairs And Administration: Concepts, Methodologies, Tools, And Applications (2015)., YARLIKAŞ SERDAR,ARPACI İBRAHİM,AFACAN GÜLGÜN, Igı Global, Information Science Reference, Sayfa Sayısı: 2307, ISBN: 1466683589, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3581121)

Industrial Dynamics İnnovation Policy And Economic Growth Through Technological Advancements (2013)., YARLIKAŞ SERDAR,ARPACI İBRAHİM,AFACAN GÜLGÜN, Igı Global, Information Science Reference, Editör: I. Yetkiner, M. Pamukcu, E. Erdil, Sayfa Sayısı: 374, ISBN: 978-1-4666-1978-4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2761954)

Adoption Of Virtual Technologies For Business, Educational, And Governmental Advancements (2012)., ARPACI İBRAHİM,GÜRBÜZ TARKAN, Igı Global, Information Science Reference, Editör: Sharma, S. K., ISBN: 9781466620537, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3571662)

Global Strategy And Practice Of E Governance Examples From Around The World (2011)., ARPACI İBRAHİM, Igı Global, Information Science Reference, Editör: D. Piaggesi, K. Sund, W. Castelnovo (Eds.), Sayfa Sayısı: 564, ISBN: 9781609604899, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 30591)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"ODTÜ Bütünleşik Bilgi Sistemi Projesi (METU Integrated Information Systems Project)", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 15.01.2009-15.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Distance Education Financial Information (FI) System [Proje No: 2016/04]", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.04.2016-03.01.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Öğretmenlere yönelik uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarının tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.08.2019-01.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İnternete Dayalı Özel Öğretici ve Alıştırma Yazılımları Projesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 03.09.2002-01.06.2005 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İnternete Dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programının Tasarımı ve Faaliyete Geçirilmesi Projesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.06.2003-01.06.2004 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2016, Panelist, TÜBİTAK, Eğitim Teknolojisi panelinde (SOBAG – Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu’na sunulan) TÜBİTAK 1001 projeleri değerlendirme jürisi

2014, Danışman, Middle East Technical University, ”Knowledge Management Awareness and Maturity Levels of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Techno Parks of Turkey” by M. Prabu Wibowo

2017, Danışman, TÜBİTAK, SOBAG - Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu Dış Danışman

2018, Panelist, TÜBİTAK, Gerçek Yaşam Temelli Materyaller Panelinde (SOBAG – Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu’na sunulan) ARDEB 1003 Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Değerlendirme Jürisi

2003-2004, Öğretim Teknoloğu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnternete Dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programının Tasarımı ve Faaliyete Geçirilmesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir

2002-2005, Öğretim Teknoloğu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları Projesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir

2012-2013, Misafir Araştırmacı - Visiting Scholar, Ryerson University, Ted Rogers School of Information Technology Management, Toronto, ON, Kanada

2016-2017, Juri Üyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Bir Yazılım Masalı Projesi kapsamında geliştirilen "Scratch Programlama Dilinde Oyun" Yarışması

2019-2019, Hackathon Düzenleme Kurulu ve Juri Üyesi, Tokat Teknopark, Hackathon: Akıllı Tarım Uygulamaları

2019-2019, Hakem-Değerlendirme Jürisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Tokat Kodluyor Projesi

2019-2019, Hakem, TÜBİTAK, TEYDEB 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

2019-2019, Konuşmacı/Panelist, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 2018-1-TR01-KA104-052316 nolu “Çocuğuma dokunma!” projesi kapsamında Kanal 60 Televizyonunda 21.Yüzyıl Çocuğuna Dijital Rehberlik ve Teknoloji Bağımlılığı konusunda konuşmacı/panelist.

2020-2020, Danışman, TÜBİTAK, TÜBİTAK 1005–National New Ideas and Products Research Support Program

2020-2020, Panelist, TÜBİTAK, TÜBİTAK 1071 Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) Psikoloji Paneli

2021-2021, Panelist, TÜBİTAK, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

2021-2021, Panelist, TÜBİTAK, TÜBİTAK 1001 Projects in Educational Technology Panel

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Eğitmen, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan eğitim ve işbirliği protokolü kapsamında yüksek lisans veya doktora yapan öğretmenlere “İleri Veri Analizi” eğitimi, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kurs, 01.04.2018 (Ulusal)

Eğitmen, Anadolu Üniversitesi öğrencileri için düzenlenen kişisel gelişim etkinliklerinde ”Web Tasarımı” eğitmeni, Eskişehir, Kurs, 01.06.2004-31.08.2004 (Ulusal)

çalıştay

Chair, International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education, Istanbul, Turkey, Çalıştay, 02.06.2016-03.06.2016 (Uluslararası)

Chair, International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Malatya/Turkey, Çalıştay, 24.05.2017-26.05.2017 (Uluslararası)

 

sertifika

TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 04.04.2015-06.04.2015 (Ulusal)

Nitel Veri Analizi, Nvivo 10 ile Nitel Veri Analizi, 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Çalıştayı, Sertifika, 18.09.2014-20.09.2014 (Ulusal)

TRIZ Problem Çözme Teknikleri ve Tasarımcı Düşünme Eğitimi, TRIZ Problem Çözme Teknikleri ve Tasarımcı Düşünme Eğitimi Sertifikası, Teknopark, Sertifika, 07.09.2019-22.09.2019 (Ulusal)

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası, Teknoloji Transfer Ofisinde gerçekleştirilen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 17.02.2018-25.02.2018 (Ulusal)

Başarı Sertifikası, Girişimcilik Sertifika Programı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknopark, Sertifika, 17.02.2018-25.02.2018 (Ulusal)

C ile Sistem Programlama, C Programlama Dili ile Sistem Programlama, Anadolu Üniversitesi, Sertifika, 17.11.2003-31.12.2003 (Ulusal)

 

araştırma

Organizational Adoption of Mobile Communication Technologies, Ted Rogers School of Information Technology Management Internal Research Grant, Ryerson University, Toronto, ON, Canada, Araştırma, 15.10.2012-15.04.2013 (Uluslararası)

E-Government Research Group (Member), The e-Government Research Group aims to accelerate the “e-Transformation” period of Turkey by supporting the e-Government applications through initiating and execution of concepts and processes of the realization of “e-Transformation of Turkey” initiative and increasing the social benefits to be gained by bringing together Public Institutions, and Private Sector organizations under the umbrella of the University. The group works closely with EDMER which is e-Government Center of Middle East Technical University, METU, Araştırma, 15.09.2009-16.06.2012 (Ulusal)

 

çalışma

Öğretim Tasarımcısı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnternete Dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programının (Türkiye'nin ilk çevrimiçi önlisans programı) Tasarımı ve Faaliyete Geçirilmesi Projesi, (Tanıtım ve Pazarlama Araçları Dersi için Internet-Tabanlı Etkileşimli Çoklu Ortam Tasarımı ve Geliştirilmesi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, Çalışma, 01.06.2003-01.06.2004 (Ulusal)

Eğitim Teknoloğu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları Projesi, (Endüstri İlişkileri, Stratejik Yönetim, Hukuka Giriş, İktisada Giriş ve Genel Matematik Dersleri için Etkileşimli Çoklu Ortam (Animasyon & Simülasyon) ve Alıştırma Yazılımı Geliştirilmesi), Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, Çalışma, 03.09.2002-01.06.2005 (Ulusal)

Eğitim Yazılımı Geliştirici, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, ("Introduction to Information Technologies and Applications" ve Informatics Online "Current Topics in Information Systems" Çevrimiçi Dersleri için Internet-Tabanlı Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Geliştirilmesi), ODTÜ, Ankara, Çalışma, 08.09.2006-01.09.2008 (Ulusal)

 

rapor

Student Affairs Information System, "Database Concepts and Applications". This research report contains the scenario, ER diagram, assumptions, schema design, program's screenshots and manual, all queries and results, populated database tables, and reports screenshots. During the implementation phase of the project, MySQL was used as a relational database management system. The web applications were built by using the PHP scripting language, METU, Rapor, 10.10.2009-08.01.2010 (Ulusal)

Implementing a Grid Based E-Learning Environment, "Grid Computing". In this research report, architectures for an LMS and grid were designated. The overall design for a grid based e-learning was provided, and the pseudo-code of the parallelized version of the word-frequency program was developed, METU, Rapor, 15.03.2007-08.05.2007 (Ulusal)

Development of a Multimedia Content Based on Instructional Design Guidelines, "Instructional Message Design". This research report presents findings from the evaluation of the multimedia project designed for the 6th grade Science and Technology course. This project aims to teach basic principles of motion with constant velocity. The project is evaluated according to the guidelines of Clark, Nguyen, and Sweller (2006) based on Cognitive Load Theory, Middle East Technical University (METU), Rapor, 20.09.2009-10.01.2010 (Ulusal)

A User-Centered Approach to Usability Evaluation of E-Government Services, "Human Computer Interaction". This research report aims to evaluate e-government services in Turkey to identify design related problems. The users/citizens were asked to complete predefined tasks that were particular to the services. The analysis of the observations and recorded data identified the weaknesses and strengths of the services in terms of usability. The findings provided recommendations for increasing effectiveness, efficiency, and satisfaction of the e-government services, METU, Rapor, 20.09.2008-20.01.2009 (Ulusal)

Kartal Foundation Life Insurance Management System (K-LIMS) Information Systems Project, Application of the IEEE Standards for Information Technology in the design and development of the K-LIMS: Concept of Operations (IEEE Std.1362-1998 ConOps), System Requirements Specification (IEEE Std. 1233-1998 SyRS), Software Requirements Specification (IEEE Std. 830-1998 SRS), Software Design Description (IEEE Std. 1016-2009 SDD), METU, Rapor, 16.01.2008-26.05.2008 (Ulusal)

Learning and Teaching in Knowledge Management Life Cycle, The research report first examines the previous and current applications on learning and teaching in the knowledge management framework. Second, it creates use cases for the learning and teaching platform. Finally, it proposes a methodology to design a Learning Management System, METU, Rapor, 01.03.2006-29.05.2006 (Ulusal)

 

 

 
E-Posta Adresi:ibrahim.arpaci@gop.edu.tr
Adres:ibrahim.arpaci@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2009-2013
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Enformatik Enstitüsü/Bilişim Sistemleri (Dr)

Tez Adı:Organizational Adoption Of Mobile Communication Technologies
Yüksek Lisans
2006-2009
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Enformatik Enstitüsü/Bilişim Sistemleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Technological İnnovation Model For Public Sector
Lisans
2002-2005
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doçent
2017-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/
Yardımcı Doçent
2014-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2012-2013
Ted Rogers School of Information Technology Management
Araştırma Görevlisi
2005-2013
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ/BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)/


İdari Görevler

Eğitim Teknolojileri Komisyonu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bologna Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİTürkçe4
(2020-2021)BİLGİSAYAR AĞLARITürkçe4
(2020-2021)ÖĞRETİM TASARIMITürkçe4
(2019-2020)BİLGİSAYAR AĞLARITürkçe4
(2019-2020)VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİTürkçe4
(2018-2019)PROGRAMLAMA DİLLERİ 2Türkçe5
(2018-2019)EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe5
(2018-2019)ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMITürkçe4
(2018-2019)BİLGİSAYAR AĞLARITürkçe4
Yüksek Lisans
(2020-2021)İLERİ VERİ ANALİZ TEKNİKLERİTürkçe3
(2019-2020)İLERİ VERİ ANALİZ TEKNİKLERİTürkçe3
(2018-2019)İLERİ VERİ ANALİZ TEKNİKLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Yasin TOPRAK, "Manevi anlam, yaşam amaçları, yaşamın anlamı ve iyi oluş düzeylerinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi", Yüksek Lisans
2.Yasin TOPRAK, (2018)., "Maneviyat, yaşam amaçları ve iyi oluş arasındaki ilişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Yasemin ŞENGÖR, (2020)., "İyi oluşun yordayıcıları olarak yalnızlık ve nomofobi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Kadir SEVİNÇ, (2021)., "Siber güvenlik ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Sümeyye ELDEMİR, (2021)., "PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR, BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE NOMOFOBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Contemporary Educational Technology(Journals Indexed in Eric ), Dergi, Editör, (Ulakbim, Eric, Scopus)
2.Technology, Mind, and Behavior(APA Pubmed), Dergi, APA
3.International Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning(DBLP, ACM), Dergi, IGI Global, Hershey, PA, USA
4.Human Behaviour in Online Environment(Google Scholar), Dergi, Asian Scholar Network
5.Information Management(Index Copernicus- ICI World of Journals), Dergi, Editör, Ankara University BIL-BEM
6.Cyber Crime and Information Technology(SCI-Expanded), Dergi, Boffin Access
7.Advances in Computers and Electronics(SCI-Expanded), Dergi, Syncsci Publishing
8.Knowledge Management and E-Learning(SSCI), Dergi, The University of Hong Kong
9.Journal of Educational Technology and Online Learning(ESJI, J-Gate, BASE, DRJI, Index Copernicus, DRJI, ROAD, Cite Factor), Dergi, JETOL
10.Journal of Artificial Intelligence(Crossref), Dergi, SciFed USA
11.Innovations in Educational Research, Dergi, Editör, Bilingual Publishing Co.
12.Computer Science and Engineering, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Editorial Board, Peertechz
13.Turkish Journal of Electrical Engineering Computer Sciences(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TUBITAK
14.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Kongresi, Diğer Yayınlar, Yayın Kurulu Üyeliği, Bilim Kurulu


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ARPACI İBRAHİM, ALSHEHABI SHADI, MAHARIQ IBRAHIM, TOPCU AHMET ERCAN (2021). An evolutionary clustering analysis of social media content and global infection rates during the COVID-19 pandemic. Journal of Information & Knowledge Management, 20(3), 2150038, Doi: 10.1142/S0219649221500386 (Yayın No: 7017260)
2.KARATAŞ KASIM, ARPACI İBRAHİM (2021). The Mediating Role of Tolerance in the Relationship between Cultural İntelligence and Xenophobia. Asia Pacific Education Review, 22(1), 119-127., Doi: 10.1007/s12564-021-09675-z (Yayın No: 6908915)
3.ARPACI İBRAHİM, Tak Preeti, Shekhawat Himanshu (2021). The moderating role of exhibitionism in the relationship between psychological needs and selfie-posting behavior. CURRENT PSYCHOLOGY, , Doi: 10.1007/s12144-021-01732-5 (Yayın No: 7017998)
4.ARPACI İBRAHİM,KARATAŞ KASIM,BALOĞLU MUSTAFA,HAKTANIR ABDULKADİR (2021). COVID-19 Phobia in the United States: Validation of the COVID-19 Phobia Scale (C19P-SE). Death Studies, , Doi: 10.1080/07481187.2020.1848945 (Yayın No: 6585616)
5.KARATAŞ KASIM,ARPACI İBRAHİM (2021). The Role of Self-directed Learning, Metacognition, and 21st Century Skills Predicting the Readiness for Online Learning. Contemporary Educational Technology, 13(3), , Doi: 10.30935/cedtech/10786 (Yayın No: 6721785)
6.ARPACI İBRAHİM, KARATAŞ KASIM, Kıran Fettah, KUŞCİ İSMAİL, TOPCU AHMET ERCAN (2021). The mediating role of positivity in the relationship between state anxiety and problematic social media use during the COVID-19 pandemic. DEATH STUDIES, , Doi: 10.1080/07481187.2021.1923588 (Yayın No: 7039410)
7.ARPACI İBRAHİM,Shigao Huang,Al Emran Mostafa,AlKabi Mohammed N,Peng Minfei (2021). Predicting the COVID-19 infection with fourteen clinical features using machine learning classification algorithms. Multimedia Tools and Applications, 8011943-11957., Doi: 10.1007/s11042-020-10340-7 (Yayın No: 6674647)
8.ARPACI İBRAHİM, Sevinç Kadir (2021). Development of the Cybersecurity Scale (CS-S): Evidence of validity and reliability. Information Development, , Doi: 10.1177/0266666921997512 (Yayın No: 6907659)
9.Barzegari Saeed,ARPACI İBRAHİM (2021). Validity, reliability, and optimal cut-off points of the WHO-5, PHQ-9, and PHQ-2 to screen mild depression among medical university students in Iran.. International Journal of Mental Health and Addiction, , Doi: 10.1007/s11469-021-00483-5 (Yayın No: 6730600)
10.Al Emran Mostafa,Al Maroof Rana,AlSharafi Mohammed A,ARPACI İBRAHİM (2021). What impacts learning with wearables? An integrated theoretical model. Interactive Learning Environments, , Doi: 10.1080/10494820.2020.1753216 (Yayın No: 6188932)
11.ARPACI İBRAHİM,GÜNDOĞAN SELİM (2021). Mediating role of psychological resilience in the relationship between mindfulness and nomophobia. BRITISH JOURNAL OF GUIDANCE COUNSELLING, , Doi: https://doi.org/10.1080/03069885.2020.1856330 (Yayın No: 6605946)
12.ARPACI İBRAHİM (2021). Relationships between early maladaptive schemas and smartphone addiction: The moderating role of mindfulness. International Journal of Mental Health and Addiction, , Doi: 10.1007/s11469-019-00186-y (Yayın No: 5544209)
13.ARPACI İBRAHİM (2021). Gender differences in the relationship between problematic Internet use and nomophobia. CURRENT PSYCHOLOGY, , Doi: https://doi.org/10.1007/s12144-020-01160-x (Yayın No: 6567902)
14.Muhammad Alshurideh,Al Kurdi Barween,Salloum Said A,ARPACI İBRAHİM,Al Emran Mostafa (2021). Predicting the actual use of m-learning systems: A comparative approach using PLS-SEM and machine learning algorithms. INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, , Doi: 10.1080/10494820.2020.1826982 (Yayın No: 6444805)
15.ARPACI İBRAHİM,KARATAŞ KASIM,BALOĞLU MUSTAFA (2020). The Development and Initial Tests for the Psychometric Properties of the COVID-19 Phobia Scale (C19P-S). Personality and Individual Differences, 164, Doi: 10.1016/j.paid.2020.110108 (Yayın No: 6227753)
16.Al Emran Mostafa,ARPACI İBRAHİM,Salloum Said A (2020). An empirical examination of continuous intention to use m-learning: An integrated model. Education and Information Technologies, 25(4), 2899-2918., Doi: 10.1007/s10639-019-10094-2 (Yayın No: 5640863)
17.ARPACI İBRAHİM,BAŞOL GÜLŞAH (2020). The impact of preservice teachers’ cognitive and technological perceptions on their continuous intention to use flipped classroom. Education and Information Technologies, 25(5), 3503-3514., Doi: 10.1007/s10639-020-10104-8 (Yayın No: 5752035)
18.ARPACI İBRAHİM,Abdeljawad Thabet,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN,Mahariq Ibrahim (2020). The mediating effect of Internet addiction in the relationship between individualism and cyberbullying. JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH, , Doi: 10.2196/16210 (Yayın No: 6170487)
19.BALOĞLU MUSTAFA,ŞAHİN RUKİYE,ARPACI İBRAHİM (2020). A review of recent research in problematic internet use: Gender and cultural differences. Current Opinion in Psychology, , Doi: https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.05.008 (Yayın No: 6249247)
20.ARPACI İBRAHİM,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2020). Moderating role of gender in the relationship between big five personality traits and smartphone addiction. PSYCHIATRIC QUARTERLY, 91(2), 577-585., Doi: 10.1007/s11126-020-09718-5 (Yayın No: 6061703)
21.ARPACI İBRAHİM,Alshehabi Shadi,Al Emran Mostafa,Khasawneh Mahmoud,Mahariq Ibrahim,Abdeljawad Thabet,Hassanien Aboul Ella (2020). Analysis of Twitter data using evolutionary clustering during the COVID-19 pandemic. CMC-Computers Materials Continua, 65(1), 193-204., Doi: 10.32604/cmc.2020.011489 (Yayın No: 6264394)
22.ARPACI İBRAHİM,Al Emran Mostafa,AlSharafi Mohammed A (2020). The impact of knowledge management practices on the acceptance of Massive Open Online Courses (MOOCs) by engineering students: A cross-cultural comparison. TELEMATICS AND INFORMATICS, 54101468, Doi: 10.1016/j.tele.2020.101468 (Yayın No: 6352596)
23.ARPACI İBRAHİM (2020). The influence of social interactions and subjective norms on social media postings. Journal of Information and Knowledge Management, , Doi: 10.1142/S0219649220500239 (Yayın No: 6002656)
24.ARPACI İBRAHİM,EŞGİ NECMİ (2020). Psychometric properties of the Turkish version of the smartphone addiction inventory (SPAI). CURRENT PSYCHOLOGY, 39(6), 2246-2251., Doi: 10.1007/s12144-018-9913-8 (Yayın No: 4297429)
25.ARPACI İBRAHİM (2020). What drives students’ online self-disclosure behavior on social media? A hybrid SEM and artificial intelligence approach. International Journal of Mobile Communications, 18(1), 1, Doi: 10.1504/IJMC.2020.10017999 (Yayın No: 4402887)
26.ARPACI İBRAHİM,ONAY DURDU PINAR,MUTLU ALEV (2019). The role of self-efficacy and perceived enjoyment in predicting computer engineering students’ continuous use intention of Scratch. International Journal of E-Adoption, 11(2), 1-12., Doi: 10.4018/IJEA.20190701 (Yayın No: 5066303)
27.ARPACI İBRAHİM,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN (2019). A multi-group analysis of the effects of individual differences in mindfulness on nomophobia. Information Development, 35(2), 333-341., Doi: 10.1177/0266666917745350 (Yayın No: 3634978)
28.ARPACI İBRAHİM (2019). Culture and nomophobia: The role of vertical versus horizontal collectivism in predicting nomophobia. Information Development, 35(1), 96-106., Doi: 10.1177/0266666917730119 (Yayın No: 3569158)
29.ARPACI İBRAHİM (2019). A hybrid modeling approach for predicting the educational use of mobile cloud computing services in higher education. COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, 90(1), 181-187., Doi: 10.1016/j.chb.2018.09.005 (Yayın No: 4345562)
30.ARPACI İBRAHİM,YALÇIN SÜLEYMAN BARBAROS,KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA (2018). The moderating effect of gender in the relationship between narcissism and selfie-posting behavior. PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 134(11), 71-74., Doi: 10.1016/j.paid.2018.06.006 (Yayın No: 4415122)
31.ARPACI İBRAHİM (2018). An investigation of the relationship between university students’ innovativeness profile and their academic success in the project development course. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 7(2), 79-95. (Yayın No: 4679577)
32.ARPACI İBRAHİM,KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA (2018). Individualism and Internet addiction: The mediating role of psychological needs. Internet Research, 28(2), 293-314., Doi: 10.1108/IntR-11-2016-0353 (Yayın No: 3562973)
33.ARPACI İBRAHİM,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN (2018). The relationship among individual differences in individualism-collectivism, extraversion, and self-presentation. Personality and Individual Differences, 121(1), 89-92., Doi: 10.1016/j.paid.2017.09.034 (Yayın No: 3585783)
34.KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH,ARPACI İBRAHİM (2018). Investigation of Emerging Technology Usage Characteristics as Predictors of Innovativeness. Contemporary Educational Technology, 9(3), 225-245., Doi: 10.30935/cet.444100 (Yayın No: 4308537)
35.ARPACI İBRAHİM (2017). Antecedents and consequences of cloud computing adoption in education to achieve knowledge management. Computers in Human Behavior, 70(5), 382-390., Doi: 10.1016/j.chb.2017.01.024 (Yayın No: 3356490)
36.ARPACI İBRAHİM,BALOĞLU MUSTAFA,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,KESİCİ ŞAHİN (2017). Individual differences in the relationship between attachment and nomophobia among college students: The mediating role of mindfulness. Journal of Medical Internet Research, 19(12), 404, Doi: 10.2196/jmir.8847 (Yayın No: 3625075)
37.ARPACI İBRAHİM (2017). The role of self-efficacy in predicting use of distance education tools and learning management systems. Turkish Online Journal of Distance Education, 18(1), 52-62., Doi: 10.17718/tojde.285715 [ESCI] (Yayın No: 2584979)
38.ARPACI İBRAHİM (2016). Understanding and predicting students' intention to use mobile cloud storage services. Computers in Human Behavior, 58(5), 150-157., Doi: 10.1016/j.chb.2015.12.067 (Yayın No: 2005086)
39.ARPACI İBRAHİM,BALOĞLU MUSTAFA (2016). The impact of cultural collectivism on knowledge sharing among information technology majoring undergraduates. Computers in Human Behavior, 56(3), 65-71., Doi: 10.1016/j.chb.2015.11.031 (Yayın No: 2004979)
40.ARPACI İBRAHİM,KILIÇER KEREM,BARDAKÇI SALİH (2015). Effects of security and privacy concerns on educational use of cloud services. Computers in Human Behavior, 45(4), 93-98., Doi: 10.1016/j.chb.2014.11.075 (Yayın No: 1268505)
41.ARPACI İBRAHİM (2015). A comparative study of the effects of cultural differences on the adoption of mobile learning. British Journal of Educational Technology, 46(4), 699-712., Doi: 10.1111/bjet.12160 (Yayın No: 1268504)
42.ARPACI İBRAHİM,ÇETİN YASEMİN,TÜRETKEN ÖZGÜR (2015). A cross cultural analysis of smartphone adoption by Canadian and Turkish organizations. Journal of Global Information Technology Management, 18(3), 214-238., Doi: 10.1080/1097198X.2015.1080052 (Yayın No: 1733140)
43.ARPACI İBRAHİM,ÇETİN YASEMİN,TÜRETKEN ÖZGÜR (2015). Impact of perceived security on organizational adoption of smartphones. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 18(10), 602-608., Doi: 10.1089/cyber.2015.0243 (Yayın No: 1733279)
44.ARPACI İBRAHİM (2015). A qualitative study on the adoption of Bring Your Own Device BYOD practice. International Journal of E-Adoption, 7(2), 1-14., Doi: 10.4018/IJEA.2015070101 (Yayın No: 2005607)
45.ARPACI İBRAHİM,ÇETİN YASEMİN,ÖZKAN YILDIRIM SEVGİ,TÜRETKEN ÖZGÜR (2012). Organizational adoption of information technologies A literature review. International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 4(2), 37-50. (Yayın No: 100302)
46.ARPACI İBRAHİM,GÜRBÜZ TARKAN (2011). Innovation in learning Innovative tools and techniques for learning. International Journal of E-Adoption, 3(1), 29-37., Doi: 10.4018/jea.2011010104 (Yayın No: 100362)
47.ARPACI İBRAHİM (2010). E-government and technological innovation in Turkey: Case studies on governmental organizations. Transforming Government: People, Process and Policy, 4(1), 37-53., Doi: 10.1108/17506161011028795 (Yayın No: 100368)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN,ARPACI İBRAHİM (2019). The Role of Personality and Psychological Needs on the Problematic Internet Use and Problematic Social Media Use. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(2), 203-219., Doi: 10.15805/addicta.2019.6.2.0029 (Yayın No: 5048815)
2.SEYFİ MURAT,ARPACI İBRAHİM (2016). The relationship between appearance concerns and selfie sharing on social media. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 51(2), 143-154., Doi: 10.17064/iuifd.289386 [ESCI] (Yayın No: 2870723)
3.ARPACI İBRAHİM (2016). An investigation of the relationship between cultural orientations and collaborative learning and its implications on higher education. Sakarya University Journal of Education, 6(2), 209-221., Doi: http://dx.doi.org/10.19126/suje.22570 (Yayın No: 2856963)
4.ARPACI İBRAHİM (2015). Eğitim fakültesinde verilen girişimcilik dersinin öğretim etkinliğinin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2015), 138-154. (Yayın No: 1733902)
5.ARPACI İBRAHİM (2015). A study on the adoption of Scratch by pre service information technology teachers. Istanbul Journal of Open and Distance Education, 1(2), 77-85. (Yayın No: 1809604)
6.ARPACI İBRAHİM (2011). Innovation policy and technological innovation in the public organizations. METU Studies in Development, 38(2), 111-123. (Yayın No: 100346)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ARPACI İBRAHİM,ÇETİN YASEMİN,TÜRETKEN ÖZGÜR (2013). The impact of cultural differences on smartphone adoption by organizations. IEEE 3rd International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2013) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:270555)
2.ARPACI İBRAHİM (2016). Understanding the antecedents and determinants of educational use of knowledge management systems. International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2829879)
3.ARPACI İBRAHİM (2017). Factors predicting the use of smartphones for information management in education. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3501195)
4.ARPACI İBRAHİM,ÖZDAĞ MUHAMMET ESAT (2017). Designing a Prerequisite Knowledge Level Determination Algorithm for Intelligent Tutoring Systems. 11th International Computer Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3501204)
5.ARPACI İBRAHİM,UZUN YASİN (2010). The innovation portfolio: Strategies concepts and methodologies. 2nd International Eurasia Business and Economic Society Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:270946)
6.ARPACI İBRAHİM (2009). Managing public innovation: Toward developing a new model for public organizations. 4th Mediterranean Conference on Information Systems (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:271215)
7.ARPACI İBRAHİM,ELDEMİR SÜMEYYE (2019). An Investigation of the Relationship Between Nomophobia and Smartphone Addiction. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5399461)
8.ARPACI İBRAHİM,ELDEMİR SÜMEYYE (2019). An Investigation of the Relationships between Mindfulness, Personality Characteristics and Nomophobia. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5399484)
9.ARPACI İBRAHİM,BALOĞLU MUSTAFA,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,KESİCİ ŞAHİN (2017). Individual differences in the relationship between attachment and nomophobia: The mediating role of mindfulness. 2nd International Academic Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3813216)
10.ARPACI İBRAHİM,YARLIKAŞ SERDAR,AFACAN GÜLGÜN (2010). User acceptance of e government services Analysis of users satisfaction level based on technology acceptance model. 4th International Conference on Industrial Dynamics, Innovation Policy and Growth (Özet Bildiri) (Yayın No:271098)
11.ARPACI İBRAHİM (2014). Using tablets to enhance teaching and learning: Advantages limitations and suggested solutions. 8th International Computer Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:1268502)
12.ARPACI İBRAHİM,ARİFOĞLU ALİ (2009). E-transformation and technological innovation in Turkey. European and Mediterranean Conference on Information Systems (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3094017)
13.ARPACI İBRAHİM,GÜRBÜZ TARKAN (2010). Innovation in learning: Innovative tools and techniques for learning. 3rd International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: e-Learning (Özet Bildiri) (Yayın No:2762027)
14.ARPACI İBRAHİM,ONAY DURDU PINAR,MUTLU ALEV (2016). Acceptance of Scratch programming environment by computer engineering students. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:2632899)
15.ARPACI İBRAHİM,Çobanoğlu Latif (2018). An investigation of the relationship between school administrators’ technology leadership competencies and project submissions. 13th International Congress on Educational Administration (Özet Bildiri) (Yayın No:4345565)
16.ARPACI İBRAHİM,Öner İbrahim Enes (2018). The relationship between the socio-cultural orientations and technological pedagogical and content knowledge (TPACK) competencies. 13th International Congress on Educational Administration (Özet Bildiri) (Yayın No:4345566)
17.ARPACI İBRAHİM,ATEŞ HAMZA (2010). Organizational and cultural challenges of eGovernment. 2nd International Conference on eGovernment and eGovernance (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:271023)
18.ARPACI İBRAHİM (2016). Classical and contemporary learning paradigms theories and models A systematic review. 10th International Computer Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2762074)
19.ARPACI İBRAHİM,GÜRBÜZ TARKAN,YARLIKAŞ SERDAR (2010). New technologies in eLearning: Creative tools of web 2 0 and semantic web. 3rd International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: e-Learning (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:270843)
20.ARPACI İBRAHİM (2009). eGovernment and service innovation: Challenges and drivers. International Conference on eGovernment: Sharing Experiences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:271302)
21.ARPACI İBRAHİM,GÜRBÜZ TARKAN (2009). Innovative learning environments for new approaches in education. 3rd International Computer Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:271480)
22.ARPACI İBRAHİM,ÇETİN YASEMİN,ÖZKAN YILDIRIM SEVGİ,TÜRETKEN ÖZGÜR (2012). Organizational adoption of mobile communication technologies. 9th European, Mediterranean Middle Eastern Conference on Information Systems (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:270707)
23.ARPACI İBRAHİM,EŞGİ NECMİ,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.. 12 International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Özet Bildiri) (Yayın No:4995252)
24.ARPACI İBRAHİM (2009). IT driven public sector reform and service innovation. 7th International Knowledge, Economy Management Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3842663)
25.Seong Mihyeon, ARPACI İBRAHİM (2021). Pandemic Awareness Scale (PAS) development and evidence of validity and reliability.. The Korean Society of Psychiatric Nursing Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:7011268)
26.ARPACI İBRAHİM, Barzegari Saeed (2021). Psychometric characteristics of the Iranian Smartphone Addiction Inventory Short Form (SPAI-SF). International Conference on Emerging Technologies and Intelligent Systems (ICETIS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6975508)
27.ARPACI İBRAHİM, Barzegari Saeed (2021). Adoption of picture archiving and communication system (PACS) by healthcare professionals.. International Conference on Emerging Technologies and Intelligent Systems (ICETIS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6975510)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ARPACI İBRAHİM,ŞAHİNCİ ŞAHİN (2010). İnovasyonun kaynakları: Yeni fikirlerin üretilmesinde kalifiye elemanın rolü. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:271702)
2.ARPACI İBRAHİM,ŞAHİNCİ ŞAHİN (2010). Hizmet sektöründe bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının çalışanlar üzerindeki etkileri. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:271634)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Emerging Technologies During the Era of COVID-19 Pandemic (2021)., ARPACI İBRAHİM, Switzerland: Springer International Publishing, Sayfa Sayısı: 385, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6633077)
2.Technological innovation model for public sector Management of innovation in the public organizations (2010)., ARPACI İBRAHİM,ARİFOĞLU ALİ, Lambert Academic Publishing, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1841839)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Recent Advances in Technology Acceptance Models and Theories (2021)., Al Emran Mostafa, Malik Sohail Iqbal, ARPACI İBRAHİM, Mathew Roy, Springer, Editör: Al-Emran, M. &Amp; Shaalan, K. (Eds.), Sayfa Sayısı: 520, ISBN: 978-3-030-64986-9, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 7106658)
2.Recent Advances in Technology Acceptance Models and Theories. (2021)., ARPACI İBRAHİM, Springer International Publishing Ag., Editör: Al-Emran, M. Shaalan, K. (Ed.), ISBN: 978-3-030-64986-9, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5211984)
3.Emerging Technologies During the Era of COVID-19 Pandemic (2021)., BALOĞLU MUSTAFA,KARATAŞ KASIM,ARPACI İBRAHİM, Springer Nature, Editör: Arpaci, İbrahim; Al-Emran, Mostafa; Al-Sharafi, Mohammed A.; Marques, Gonçalo., ISBN: 978-3-030-67715-2, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6664352)
4.Bilişim Sistemleri (2021)., ARPACI İBRAHİM, Nobel, Editör: Tunçhan Cura, ISBN: 978-3-030-67715-x, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 7011281)
5.Emerging Technologies During the Era of COVID-19 Pandemic (2021)., Al Emran Mostafa, ARPACI İBRAHİM, Switzerland: Springer Nature, Editör: Arpaci, I., Al-Emran, M., Al-Sharafi, M. A., Marques, G., ISBN: 978-3-030-67715-2, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6711626)
6.Recent advances in intelligent systems and smart applications. Studies in Systems, Decision and Control, vol 295. (2021)., ARPACI İBRAHİM,Al Emran Mostafa,AlSharafi Mohammed A,Shaalan Khaled, Springer, Cham., Editör: Al-Emran, M. Shaalan, K., Hassanien, A. E., ISBN: 978-3-030-47410-2, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5365717)
7.Recent Advances in Intelligent Systems and Smart Applications. Studies in Systems, Decision and Control, vol 295. (2021)., Al Maroof Rana,ARPACI İBRAHİM,Al Emran Mostafa,Salloum Said A,Shaalan Khaled, Springer, Cham., Editör: Al-Emran, M. Shaalan, K., Hassanien, A. E., ISBN: 978-3-030-47410-2, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6340289)
8.Handbook of Research on Technology Integration in the Global World (2019)., ARPACI İBRAHİM, Igı Global, Information Science Reference. Doi: 10.4018/978-1-5225-6367-9.Ch06., Editör: Efosa C. Idemudia, Sayfa Sayısı: 350, ISBN: 9781522563679, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4212967)
9.Blended Learning: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (2017)., ARPACI İBRAHİM, Igı Global, Information Science Reference. Doi: 10.4018/978-1-5225-0783-3.Ch018., Editör: Management Association, Information Resources, Sayfa Sayısı: 2265, ISBN: 9781522507833, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3546431)
10.Wearable Technology and Mobile Innovations for Next-Generation Education (2016)., ARPACI İBRAHİM, Igı Global, Information Science Reference, Editör: Janet L. Holland, Sayfa Sayısı: 321, ISBN: 9781522500698, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2105584)
11.Public Affairs and Administration: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (2015)., YARLIKAŞ SERDAR,ARPACI İBRAHİM,AFACAN GÜLGÜN, Igı Global, Information Science Reference, Sayfa Sayısı: 2307, ISBN: 1466683589, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3581121)
12.Industrial dynamics innovation policy and economic growth through technological advancements (2013)., YARLIKAŞ SERDAR,ARPACI İBRAHİM,AFACAN GÜLGÜN, Igı Global, Information Science Reference, Editör: I. Yetkiner, M. Pamukcu, E. Erdil, Sayfa Sayısı: 374, ISBN: 978-1-4666-1978-4, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2761954)
13.Adoption of Virtual Technologies for Business, Educational, and Governmental Advancements (2012)., ARPACI İBRAHİM,GÜRBÜZ TARKAN, Igı Global, Information Science Reference, Editör: Sharma, S. K., ISBN: 9781466620537, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3571662)
14.Global strategy and practice of e governance Examples from around the world (2011)., ARPACI İBRAHİM, Igı Global, Information Science Reference, Editör: D. Piaggesi, K. Sund, W. Castelnovo (Eds.), Sayfa Sayısı: 564, ISBN: 9781609604899, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 30591)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.ODTÜ Bütünleşik Bilgi Sistemi Projesi (METU Integrated Information Systems Project), ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 15.01.2009-15.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Distance Education Financial Information (FI) System [Proje No: 2016/04], Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.04.2016-03.01.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Öğretmenlere yönelik uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarının tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.08.2019-01.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İnternete Dayalı Özel Öğretici ve Alıştırma Yazılımları Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 03.09.2002-01.06.2005 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İnternete Dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programının Tasarımı ve Faaliyete Geçirilmesi Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.06.2003-01.06.2004 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2021-2021PanelistTÜBİTAK, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı
2021-2021PanelistTÜBİTAK, TÜBİTAK 1001 Projects in Educational Technology Panel
2020-2020DanışmanTÜBİTAK, TÜBİTAK 1005–National New Ideas and Products Research Support Program
2020-2020PanelistTÜBİTAK, TÜBİTAK 1071 Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) Psikoloji Paneli
2019-2019Hackathon Düzenleme Kurulu ve Juri ÜyesiTokat Teknopark, Hackathon: Akıllı Tarım Uygulamaları
2019-2019Hakem-Değerlendirme JürisiMilli Eğitim Bakanlığı, Tokat Kodluyor Projesi
2019-2019HakemTÜBİTAK, TEYDEB 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
2019-2019Konuşmacı/PanelistAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 2018-1-TR01-KA104-052316 nolu “Çocuğuma dokunma!” projesi kapsamında Kanal 60 Televizyonunda 21.Yüzyıl Çocuğuna Dijital Rehberlik ve Teknoloji Bağımlılığı konusunda konuşmacı/panelist.
2018PanelistTÜBİTAK, Gerçek Yaşam Temelli Materyaller Panelinde (SOBAG – Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu’na sunulan) ARDEB 1003 Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Değerlendirme Jürisi
2017DanışmanTÜBİTAK, SOBAG - Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu Dış Danışman
2016PanelistTÜBİTAK, Eğitim Teknolojisi panelinde (SOBAG – Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu’na sunulan) TÜBİTAK 1001 projeleri değerlendirme jürisi
2016-2017Juri ÜyesiMilli Eğitim Bakanlığı, Bir Yazılım Masalı Projesi kapsamında geliştirilen "Scratch Programlama Dilinde Oyun" Yarışması
2014DanışmanMiddle East Technical University, ”Knowledge Management Awareness and Maturity Levels of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Techno Parks of Turkey” by M. Prabu Wibowo
2012-2013Misafir Araştırmacı - Visiting ScholarRyerson University, Ted Rogers School of Information Technology Management, Toronto, ON, Kanada
2003-2004Öğretim TeknoloğuAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnternete Dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programının Tasarımı ve Faaliyete Geçirilmesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
2002-2005Öğretim TeknoloğuAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları Projesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
Kurs
1.Eğitmen, Anadolu Üniversitesi öğrencileri için düzenlenen kişisel gelişim etkinliklerinde ”Web Tasarımı” eğitmeni, Eskişehir, Kurs, 01.06.2004-31.08.2004 (Ulusal)
2.Eğitmen, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan eğitim ve işbirliği protokolü kapsamında yüksek lisans veya doktora yapan öğretmenlere “İleri Veri Analizi” eğitimi, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kurs, 01.04.2018 (Ulusal)
Çalıştay
1.Chair, International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Malatya/Turkey, Çalıştay, 24.05.2017-26.05.2017 (Uluslararası)
2.Chair, International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education, Istanbul, Turkey, Çalıştay, 02.06.2016-03.06.2016 (Uluslararası)
Sertifika
1.Nitel Veri Analizi, Nvivo 10 ile Nitel Veri Analizi, 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Çalıştayı, Sertifika, 18.09.2014-20.09.2014 (Ulusal)
2.C ile Sistem Programlama, C Programlama Dili ile Sistem Programlama, Anadolu Üniversitesi, Sertifika, 17.11.2003-31.12.2003 (Ulusal)
3.KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası, Teknoloji Transfer Ofisinde gerçekleştirilen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 17.02.2018-25.02.2018 (Ulusal)
4.Başarı Sertifikası, Girişimcilik Sertifika Programı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknopark, Sertifika, 17.02.2018-25.02.2018 (Ulusal)
5.TRIZ Problem Çözme Teknikleri ve Tasarımcı Düşünme Eğitimi, TRIZ Problem Çözme Teknikleri ve Tasarımcı Düşünme Eğitimi Sertifikası, Teknopark, Sertifika, 07.09.2019-22.09.2019 (Ulusal)
6.TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 04.04.2015-06.04.2015 (Ulusal)
Araştırma
1.Organizational Adoption of Mobile Communication Technologies, Ted Rogers School of Information Technology Management Internal Research Grant, Ryerson University, Toronto, ON, Canada, Araştırma, 15.10.2012-15.04.2013 (Uluslararası)
2.E-Government Research Group (Member), The e-Government Research Group aims to accelerate the “e-Transformation” period of Turkey by supporting the e-Government applications through initiating and execution of concepts and processes of the realization of “e-Transformation of Turkey” initiative and increasing the social benefits to be gained by bringing together Public Institutions, and Private Sector organizations under the umbrella of the University. The group works closely with EDMER which is e-Government Center of Middle East Technical University, METU, Araştırma, 15.09.2009-16.06.2012 (Ulusal)
Çalışma
1.Eğitim Yazılımı Geliştirici, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, ("Introduction to Information Technologies and Applications" ve Informatics Online "Current Topics in Information Systems" Çevrimiçi Dersleri için Internet-Tabanlı Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Geliştirilmesi), ODTÜ, Ankara, Çalışma, 08.09.2006-01.09.2008 (Ulusal)
2.Eğitim Teknoloğu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları Projesi, (Endüstri İlişkileri, Stratejik Yönetim, Hukuka Giriş, İktisada Giriş ve Genel Matematik Dersleri için Etkileşimli Çoklu Ortam (Animasyon & Simülasyon) ve Alıştırma Yazılımı Geliştirilmesi), Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, Çalışma, 03.09.2002-01.06.2005 (Ulusal)
3.Öğretim Tasarımcısı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnternete Dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programının (Türkiye'nin ilk çevrimiçi önlisans programı) Tasarımı ve Faaliyete Geçirilmesi Projesi, (Tanıtım ve Pazarlama Araçları Dersi için Internet-Tabanlı Etkileşimli Çoklu Ortam Tasarımı ve Geliştirilmesi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, Çalışma, 01.06.2003-01.06.2004 (Ulusal)
Rapor
1.Development of a Multimedia Content Based on Instructional Design Guidelines, "Instructional Message Design". This research report presents findings from the evaluation of the multimedia project designed for the 6th grade Science and Technology course. This project aims to teach basic principles of motion with constant velocity. The project is evaluated according to the guidelines of Clark, Nguyen, and Sweller (2006) based on Cognitive Load Theory, Middle East Technical University (METU), Rapor, 20.09.2009-10.01.2010 (Ulusal)
2.A User-Centered Approach to Usability Evaluation of E-Government Services, "Human Computer Interaction". This research report aims to evaluate e-government services in Turkey to identify design related problems. The users/citizens were asked to complete predefined tasks that were particular to the services. The analysis of the observations and recorded data identified the weaknesses and strengths of the services in terms of usability. The findings provided recommendations for increasing effectiveness, efficiency, and satisfaction of the e-government services, METU, Rapor, 20.09.2008-20.01.2009 (Ulusal)
3.Kartal Foundation Life Insurance Management System (K-LIMS) Information Systems Project, Application of the IEEE Standards for Information Technology in the design and development of the K-LIMS: Concept of Operations (IEEE Std.1362-1998 ConOps), System Requirements Specification (IEEE Std. 1233-1998 SyRS), Software Requirements Specification (IEEE Std. 830-1998 SRS), Software Design Description (IEEE Std. 1016-2009 SDD), METU, Rapor, 16.01.2008-26.05.2008 (Ulusal)
4.Implementing a Grid Based E-Learning Environment, "Grid Computing". In this research report, architectures for an LMS and grid were designated. The overall design for a grid based e-learning was provided, and the pseudo-code of the parallelized version of the word-frequency program was developed, METU, Rapor, 15.03.2007-08.05.2007 (Ulusal)
5.Student Affairs Information System, "Database Concepts and Applications". This research report contains the scenario, ER diagram, assumptions, schema design, program's screenshots and manual, all queries and results, populated database tables, and reports screenshots. During the implementation phase of the project, MySQL was used as a relational database management system. The web applications were built by using the PHP scripting language, METU, Rapor, 10.10.2009-08.01.2010 (Ulusal)
6.Learning and Teaching in Knowledge Management Life Cycle, The research report first examines the previous and current applications on learning and teaching in the knowledge management framework. Second, it creates use cases for the learning and teaching platform. Finally, it proposes a methodology to design a Learning Management System, METU, Rapor, 01.03.2006-29.05.2006 (Ulusal)