GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ZAFER KİRAZž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Zafer KİRAZ

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

zafer.kiraz@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2009- 2014)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi (2007- 2009)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1994- 1999)

Eğitim Bilimleri Fakültesi - Eğitim Yönetimi Ve Planlaması Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Türkiye’Xxde Öğretmenlerin İşsizliği Ve Ataması Yapılmayan Öğretmenler Hareketinin Çözümlemesi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Kent İlköğretim Okulları Arasındaki Ayrışmanın Dinamiklerinin Çözümlenmesi: Ankara İli Çankaya İlçesi Örneği", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

Danimarkaca

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı/ (2016- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı/ (2010- 2016)


İdari Görevler

Birim Risk Koordinatörü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi, Lisans, (2020-2021)

Eğitimde Reform, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Yönetim Bilimine Giriş, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Eğitim Politikası, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Eğitimde Reform, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Eğitim Politikası, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Yönetim Bilimine Giriş, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Eğitim Hukuku, Lisans, (2019-2020)

Eğitime Giriş, Lisans, (2019-2020)

Yönetim Bilimine Giriş, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Eğitim Politikası, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Eğitimde Reform, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Sınıf Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Eğitime Giriş, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Rasime ERDOĞAN, "İlkokul Ve Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmen Ve Yöneticilerin Kadınların Yöneticilik Talepleri İle Kadın Yöneticilere İlişkin Tutumların Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Hilal YERLİKAYA, "Meslek Tanıtımlarının Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Eğilimlerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Burak AYDOĞMUŞ, "Üniversite Öğrencilerinin Demokratik Tutum Ve Tolerans Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KİRAZ ZAFER,TAŞKIRAN GÜLÇİN, (2019). "Skilled Labor’S Test With Becoming Cheap Labor İn Neoliberal Process: A Field Study On The Relationship Between Education And Employment", International Journal Of Current Research, 11(1), 865-871., Doi: https://doi.org/10.24941/ijcr.33763.01.2019 (Yayın No: 4838856)

BAKİOĞLU FUAD,KİRAZ ZAFER, (2019). "Loneliness And Resilience Of Teacher Candidates: The Mediator Role Of Cynicism", International Online Journal Of Educational Sciences, 11(3), 62-72., Doi: 10.15345/iojes.2019.03.005 (Yayın No: 5060288)

BAKİOĞLU FUAD,KİRAZ ZAFER, (2019). "Burnout And Wellbeing Of Teacher Candidates: The Mediator Role Of Cynicism", Anales De Psicologia, 35(3), 521-528., Doi: 10.6018/analesps.35.3.354441 (Yayın No: 5030253) [SSCI]

KİRAZ ZAFER, (2018). "School Admınıstrators’ Opınıonsregardıng Admınısterıng The School", European Journal Of Education Studies, 4(3), 44-60., Doi: 10.5281/zenodo.1189308 (Yayın No: 4192743)

DURSUN FEVZİ,KİRAZ ZAFER, (2017). "The Views Of Teacher Candidates Attending The Pedagogical Formation Program Regarding The Teaching Practice Course", European Journal Of Educational Research, 6(4), 510-521., Doi: 10.12973/eu-jer.6.4.510 (Yayın No: 3628822)

KİRAZ ZAFER,BAKİOĞLU FUAD, (2016). "Adaptation Of Hunter Cynism Scale To Turkish Validity And Reliability Study", Universal Journal Of Educational Research, 4(11), 2643-2650., Doi: 10.13189/ujer.2016.041118 (Yayın No: 2889556)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AYDOĞMUŞ Burak,KİRAZ ZAFER, (2020). "Üniversite Öğrencilerinin Demokratik Tutum Ve Tolerans Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1322-1339. (Yayın No: 6455113)

KİRAZ ZAFER,KURUL NEJLA, (2018). "Türkiye’De Öğretmen İşsizliği Ve Ataması Yapılmayan Öğretmenler Hareketi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14270-302., Doi: 10.17860/mersinefd.344474 (Yayın No: 4247097)

TAŞKIRAN GÜLÇİN,KİRAZ ZAFER, (2017). "Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencilerinin Sendika Kavramına İlişkin Metaforik Algılar", Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (50), 61-77. (Yayın No: 3705236)

PAMUK ERBİL,KİRAZ ZAFER, (2016). "Ortaokullarda Okutulan Seçmeli Ders Uygulamalarında Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Problemler", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 977-1003., Doi: 10.12738 (Yayın No: 2882434)

TAŞKIRAN GÜLÇİN,KİRAZ ZAFER, (2016). "Okul Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Esnek Çalışma Kavramına İlişkin Metaforik Algıları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Makü) (Elektronik), (40), 318-342., Doi: 10.21764/efd.33581 (Yayın No: 3007454)

KİRAZ ZAFER, (2015). "Üniversite Öğrencilerinin Sorunları Tokat Örneği", The Journal Of Academic Social Science, (9), 521-534. (Yayın No: 1382516)

KİRAZ ZAFER,DURSUN FEVZİ, (2015). "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Aldıkları Eğitime İlişkin Algıları", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 1008-1028., Doi: 10.17860/efd.37544 (Yayın No: 1807697)

KİRAZ ZAFER, (2014). "Okullar Arasındaki Ayrışmanın Çözümlenmesi Çankaya Örneği", The Journal Of Academic Social Science, (7), 72-100. (Yayın No: 1382508)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KİRAZ ZAFER,TAŞKIRAN GÜLÇİN (2019). A situational analysis of substitute teachers in a Turkish school. IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:5133116)

KİRAZ ZAFER (2018). Examination Of The Views Of Students On The ”management, Inspection, Planning And Economics Of Education” Postgraduatebranch Which They Attend/Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Devam Ettikleri Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018)/27th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4247022)

DURSUN FEVZİ,KİRAZ ZAFER (2018). Examination Of Problems And Solution Methods In Education Faculties By The View OfTeacher Candidates /Öğretmen Adayı Gözüyle Eğitim Fakültelerindeki Sorunlar ve Çözüm Yollarının İncelenmesi. 27th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2018) /27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4247052)

TAŞKIRAN GÜLÇİN,KİRAZ ZAFER (2018). Skilled Labor’s Test With Becoming Cheap Labor In Neoliberal Process: A Field Study On TheRelationship Between Education And Employment. 7. International Congress on Current Debates in Social Science (Özet Bildiri) (Yayın No:4245503)

BAKİOĞLU FUAD,KİRAZ ZAFER (2017). Investigation of The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Teaching-Learning Conceptions and Self-Efficacy. VII. International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3549131)

KİRAZ ZAFER,BAKİOĞLU FUAD (2017). Investigation Of The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Epistemological and Educational Beliefs. VII. International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3549133)

DURSUN FEVZİ,KİRAZ ZAFER (2017). Pedagojik Formasyon Eğitimi Kapsamında Metaforlar. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3549176)

FIRAT DENİZ,KİRAZ ZAFER (2017). Teknolojinin Eğitimdeki Dönüştürücü Etkisi Üzerine Yeniden Düşünmek. IV th International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3549149)

KİRAZ ZAFER (2016). Okul yönetiminde niteliğin artırılması konusunda yöneticileringörüşlerinin incelenmesi. E R P A International Congresses on Education 2 0 1 6 (Özet Bildiri) (Yayın No:2847580)

TAŞKIRAN GÜLÇİN,KİRAZ ZAFER (2016). Okul yöneticisi ve öğretmenlerin esnek çalışma kavramınailişkin metaforik algılar. E R P A International Congresses on Education 2 0 1 6 (Özet Bildiri) (Yayın No:2847585)

KİRAZ ZAFER,DURSUN FEVZİ,TAŞKIRAN GÜLÇİN (2016). The Opinion Analysis of the Teachers Attending Teaching Practice within the Scope ofPedagogical Education Program. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2860475)

TAŞKIRAN GÜLÇİN,KİRAZ ZAFER (2016). Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencilerinin Sendika Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2882642)

KİRAZ ZAFER,BAYRAM ARSLAN (2015). Students Studying at the Faculty of Education A Class Analysis. 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:1520953)

BAYRAM ARSLAN,KİRAZ ZAFER,YOLCU HÜSEYİN (2015). Economy Policy of Pedagogical Formation Program. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (Özet Bildiri) (Yayın No:1808267)

KİRAZ ZAFER (2014). Investigating the university student’s problems faced in university life: A sample of Turkey. 5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6958913)

KİRAZ ZAFER (2013). Üniversite Öğrencilerinin Sosyo Ekonomik Kökenleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği. 3th International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:1382595)

KİRAZ ZAFER (2010). Analysis of the dynamics of seperation between the urban primary schools. World Conference on Educational Sciences (WCES-2010) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6958931)

Nacar Demir, Zafer Kiraz Social Segregation in Education Within Schools in Turkey. European Educational Research Association (Özet Bildiri) (Yayın No:425682)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KİRAZ ZAFER,DURSUN FEVZİ (2015). PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BU EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARI. 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1520943)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Öğretmenlerin İşsizliği Ve Ataması Yapılmayan Öğretmenler Hareketi (2017)., KİRAZ ZAFER, Lap Lambert Academic Publishing, Sayfa Sayısı: 192, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4192769)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Türkiye’De Eğitim İktisadı Disiplini (2020)., KİRAZ ZAFER,TAŞKIRAN GÜLÇİN, Anı Yayıncılık, Editör: Nurettin Beltekin, Sayfa Sayısı: 480, ISBN: 978-605-170-377-0, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 6453940)

Sınıf Yönetimi (2018)., KİRAZ ZAFER, Pegem Yayınevi, Editör: Türkan Argon, Şenay Sezgin Nartgün, Sayfa Sayısı: 335, ISBN: 978-605-241-219-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1382533)

Kapitalizm Ve Paternalizm Kıskacında Çocuk (2016)., KİRAZ ZAFER, Eğitim Sen Yayınları, Editör: Mihriban Şengül, Tarık Kaya, Sayfa Sayısı: 504, ISBN: 978-975-535-028-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4234857)

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi (2013)., KİRAZ ZAFER, Maya Akademi, Editör: Aycan Çiçek Sağlam, Sayfa Sayısı: 290, ISBN: 978-605-4515-38-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 417964)

Otelcilik Ve Turizm Alanında Öğretim Planlama Uygulama Ve Değerlendirme (2013)., KİRAZ ZAFER, J&Amp;D Dağyeli Verlag Gmbh, Editör: Hasan Coşkun, Sayfa Sayısı: 402, ISBN: 987-393-5597-27-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1382526)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tokat ın Engelli Haritası ve Eğitimi EDES ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.02.2014-31.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Mutlu Çocuk Akademisi", Avrupa Birliği, Eğitmen, 03.06.2019-29.02.2020 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Kırşehir in Engelli Haritası ve Eğitimi EDES ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 05.02.2015-05.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1999-2001, ÖĞRETMEN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2001-2004, ASİSTANT, La Belinda DANMARK

2007-2008, REHBER ÖĞRETMEN/MÜDÜR YARDIMCISI, UĞUR EĞİTİM KURUMLARI

2008-2010, ÖĞRETMEN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:zafer.kiraz@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2009-2014
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması (Dr)

Tez Adı:Türkiye’Xxde Öğretmenlerin İşsizliği Ve Ataması Yapılmayan Öğretmenler Hareketinin Çözümlemesi
Yüksek Lisans
2007-2009
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kent İlköğretim Okulları Arasındaki Ayrışmanın Dinamiklerinin Çözümlenmesi: Ankara İli Çankaya İlçesi Örneği
Lisans
1994-1999
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi/Eğitim Yönetimi Ve Planlaması Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI/
Öğretim Görevlisi
2010-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Enstitü Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Birim Risk Koordinatörü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİTürkçe2
(2019-2020)EĞİTİM HUKUKUTürkçe2
(2019-2020)EĞİTİME GİRİŞTürkçe6
(2018-2019)SINIF YÖNETİMİTürkçe8
(2018-2019)EĞİTİME GİRİŞTürkçe6
Yüksek Lisans
(2020-2021)EĞİTİMDE REFORMTürkçe3
(2020-2021)YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3
(2020-2021)EĞİTİM POLİTİKASITürkçe3
(2019-2020)EĞİTİMDE REFORMTürkçe3
(2019-2020)EĞİTİM POLİTİKASITürkçe6
(2019-2020)YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3
(2018-2019)YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2018-2019)EĞİTİM POLİTİKASITürkçe3
(2018-2019)EĞİTİMDE REFORMTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Burak AYDOĞMUŞ, (2018)., "Üniversite öğrencilerinin demokratik tutum ve tolerans düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Hilal YERLİKAYA, (2019)., "Meslek tanıtımlarının sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki eğilimlerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Rasime ERDOĞAN, (2020)., "İlkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin kadınların yöneticilik talepleri ile kadın yöneticilere ilişkin tutumların değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KİRAZ ZAFER,TAŞKIRAN GÜLÇİN (2019). Skilled labor’s test with becoming cheap labor in neoliberal process: a field study on the relationship between education and employment. International Journal of Current Research, 11(1), 865-871., Doi: https://doi.org/10.24941/ijcr.33763.01.2019 (Yayın No: 4838856)
2.BAKİOĞLU FUAD,KİRAZ ZAFER (2019). Loneliness and Resilience of Teacher Candidates: The Mediator role of Cynicism. International Online Journal of Educational Sciences, 11(3), 62-72., Doi: 10.15345/iojes.2019.03.005 (Yayın No: 5060288)
3.BAKİOĞLU FUAD,KİRAZ ZAFER (2019). Burnout and Wellbeing of Teacher Candidates: The Mediator Role of Cynicism. Anales de Psicologia, 35(3), 521-528., Doi: 10.6018/analesps.35.3.354441 (Yayın No: 5030253)
4.KİRAZ ZAFER (2018). SCHOOL ADMINISTRATORS’ OPINIONSREGARDING ADMINISTERING THE SCHOOL. European Journal of Education Studies, 4(3), 44-60., Doi: 10.5281/zenodo.1189308 (Yayın No: 4192743)
5.DURSUN FEVZİ,KİRAZ ZAFER (2017). The Views of Teacher Candidates Attending the Pedagogical Formation Program Regarding the Teaching Practice Course. European Journal of Educational Research, 6(4), 510-521., Doi: 10.12973/eu-jer.6.4.510 (Yayın No: 3628822)
6.KİRAZ ZAFER,BAKİOĞLU FUAD (2016). Adaptation of Hunter Cynism Scale to Turkish Validity and Reliability Study. Universal Journal of Educational Research, 4(11), 2643-2650., Doi: 10.13189/ujer.2016.041118 (Yayın No: 2889556)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.AYDOĞMUŞ Burak,KİRAZ ZAFER (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUM VE TOLERANS DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1322-1339. (Yayın No: 6455113)
2.KİRAZ ZAFER,KURUL NEJLA (2018). Türkiye’de Öğretmen İşsizliği ve Ataması Yapılmayan Öğretmenler Hareketi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14270-302., Doi: 10.17860/mersinefd.344474 (Yayın No: 4247097)
3.TAŞKIRAN GÜLÇİN,KİRAZ ZAFER (2017). ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SENDİKA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILAR. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (50), 61-77. (Yayın No: 3705236)
4.PAMUK ERBİL,KİRAZ ZAFER (2016). Ortaokullarda Okutulan Seçmeli Ders Uygulamalarında Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Problemler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 977-1003., Doi: 10.12738 (Yayın No: 2882434)
5.TAŞKIRAN GÜLÇİN,KİRAZ ZAFER (2016). Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Esnek Çalışma Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), (40), 318-342., Doi: 10.21764/efd.33581 (Yayın No: 3007454)
6.KİRAZ ZAFER (2015). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARI TOKAT ÖRNEĞİ. The Journal of Academic Social Science, (9), 521-534. (Yayın No: 1382516)
7.KİRAZ ZAFER,DURSUN FEVZİ (2015). PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALDIKLARI EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARI. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 1008-1028., Doi: 10.17860/efd.37544 (Yayın No: 1807697)
8.KİRAZ ZAFER (2014). OKULLAR ARASINDAKİ AYRIŞMANIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇANKAYA ÖRNEĞİ. The Journal of Academic Social Science, (7), 72-100. (Yayın No: 1382508)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KİRAZ ZAFER,TAŞKIRAN GÜLÇİN (2019). A situational analysis of substitute teachers in a Turkish school. IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:5133116)
2.KİRAZ ZAFER,BAYRAM ARSLAN (2015). Students Studying at the Faculty of Education A Class Analysis. 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:1520953)
3.KİRAZ ZAFER (2018). Examination Of The Views Of Students On The ”management, Inspection, Planning And Economics Of Education” Postgraduatebranch Which They Attend/Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Devam Ettikleri Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018)/27th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4247022)
4.DURSUN FEVZİ,KİRAZ ZAFER (2018). Examination Of Problems And Solution Methods In Education Faculties By The View OfTeacher Candidates /Öğretmen Adayı Gözüyle Eğitim Fakültelerindeki Sorunlar ve Çözüm Yollarının İncelenmesi. 27th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2018) /27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4247052)
5.BAYRAM ARSLAN,KİRAZ ZAFER,YOLCU HÜSEYİN (2015). Economy Policy of Pedagogical Formation Program. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (Özet Bildiri) (Yayın No:1808267)
6.KİRAZ ZAFER (2013). Üniversite Öğrencilerinin Sosyo Ekonomik Kökenleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği. 3th International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:1382595)
7.TAŞKIRAN GÜLÇİN,KİRAZ ZAFER (2016). Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencilerinin Sendika Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2882642)
8.TAŞKIRAN GÜLÇİN,KİRAZ ZAFER (2018). Skilled Labor’s Test With Becoming Cheap Labor In Neoliberal Process: A Field Study On TheRelationship Between Education And Employment. 7. International Congress on Current Debates in Social Science (Özet Bildiri) (Yayın No:4245503)
9.DURSUN FEVZİ,KİRAZ ZAFER (2017). Pedagojik Formasyon Eğitimi Kapsamında Metaforlar. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3549176)
10.FIRAT DENİZ,KİRAZ ZAFER (2017). Teknolojinin Eğitimdeki Dönüştürücü Etkisi Üzerine Yeniden Düşünmek. IV th International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3549149)
11.KİRAZ ZAFER (2014). Investigating the university student’s problems faced in university life: A sample of Turkey. 5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6958913)
12.BAKİOĞLU FUAD,KİRAZ ZAFER (2017). Investigation of The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Teaching-Learning Conceptions and Self-Efficacy. VII. International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3549131)
13.KİRAZ ZAFER,BAKİOĞLU FUAD (2017). Investigation Of The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Epistemological and Educational Beliefs. VII. International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3549133)
14.KİRAZ ZAFER (2010). Analysis of the dynamics of seperation between the urban primary schools. World Conference on Educational Sciences (WCES-2010) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6958931)
15.KİRAZ ZAFER (2016). Okul yönetiminde niteliğin artırılması konusunda yöneticileringörüşlerinin incelenmesi. E R P A International Congresses on Education 2 0 1 6 (Özet Bildiri) (Yayın No:2847580)
16.TAŞKIRAN GÜLÇİN,KİRAZ ZAFER (2016). Okul yöneticisi ve öğretmenlerin esnek çalışma kavramınailişkin metaforik algılar. E R P A International Congresses on Education 2 0 1 6 (Özet Bildiri) (Yayın No:2847585)
17.KİRAZ ZAFER,DURSUN FEVZİ,TAŞKIRAN GÜLÇİN (2016). The Opinion Analysis of the Teachers Attending Teaching Practice within the Scope ofPedagogical Education Program. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2860475)
18.Nacar Demir, Zafer Kiraz (2016). Social Segregation in Education Within Schools in Turkey. European Educational Research Association (Özet Bildiri) (Yayın No:425682)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KİRAZ ZAFER,DURSUN FEVZİ (2015). PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BU EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARI. 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1520943)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.ÖĞRETMENLERİN İŞSİZLİĞİ VE ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER HAREKETİ (2017)., KİRAZ ZAFER, Lap Lambert Academic Publishing, Sayfa Sayısı: 192, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4192769)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Türkiye’de Eğitim İktisadı Disiplini (2020)., KİRAZ ZAFER,TAŞKIRAN GÜLÇİN, Anı Yayıncılık, Editör: Nurettin Beltekin, Sayfa Sayısı: 480, ISBN: 978-605-170-377-0, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 6453940)
2.Sınıf Yönetimi (2018)., KİRAZ ZAFER, Pegem Yayınevi, Editör: Türkan Argon, Şenay Sezgin Nartgün, Sayfa Sayısı: 335, ISBN: 978-605-241-219-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1382533)
3.Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk (2016)., KİRAZ ZAFER, Eğitim Sen Yayınları, Editör: Mihriban Şengül, Tarık Kaya, Sayfa Sayısı: 504, ISBN: 978-975-535-028-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4234857)
4.Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2013)., KİRAZ ZAFER, Maya Akademi, Editör: Aycan Çiçek Sağlam, Sayfa Sayısı: 290, ISBN: 978-605-4515-38-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 417964)
5.Otelcilik ve Turizm Alanında Öğretim Planlama Uygulama ve Değerlendirme (2013)., KİRAZ ZAFER, J&Amp;D Dağyeli Verlag Gmbh, Editör: Hasan Coşkun, Sayfa Sayısı: 402, ISBN: 987-393-5597-27-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1382526)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tokat ın Engelli Haritası ve Eğitimi EDES , Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.02.2014-31.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Mutlu Çocuk Akademisi, Avrupa Birliği, Eğitmen, 03.06.2019-29.02.2020 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
3.Kırşehir in Engelli Haritası ve Eğitimi EDES , Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 05.02.2015-05.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2010ÖĞRETMENMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2007-2008REHBER ÖĞRETMEN/MÜDÜR YARDIMCISIUĞUR EĞİTİM KURUMLARI
2001-2004ASİSTANTLa Belinda DANMARK
1999-2001ÖĞRETMENMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI