GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AYGÜL KISSALž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Aygül KISSAL

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

aygul.kissal@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Hemşirelik Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Dokuz Eylül Üniversitesi (2008- 2012)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı Hemşireliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (2006- 2008)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı Hemşireliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1993- 1997)

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Sağlığı Geliştirme Modelleri İle Yapılan Hemşirelik Girişimlerinin Yaşlı Kadınlarda Meme Ve Serviks Kanserine Yönelik Erken Tanı Davranışlarına Etkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012

YÜKSEK LİSANS, "İzmir’Xxde Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Yaşlıların İstismar Ve İhmal İle Karşılaşma Durumları Ve Etkili Olan Etmenlerin İncelenmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Halk Sağlığı Hemşireliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/ (2018- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Sağlık Yüksekokulu/ (2014- 2018)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Sağlık Yüksekokulu/ (2005- 2013)

Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Hemşireliği (Dr)/ (2008- 2012)

Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Hemşireliği (Yl) (Tezli)/ (2006- 2008)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Sağlık Yüksekokulu/ (2000- 2005)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hemşirelik Bölüm Bşk Yrd, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Evde Bakım (Hemşirelik Lisans 3 . Sınıf), Lisans, (2020-2021)

Sağlık Bilimlerinde Epidemiyoloji (Ebelik Lisans 3. Sınıf), Lisans, (2020-2021)

Bilim Etiği Ve Araştırma Ve Yöntemleri (Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans), Yüksek Lisans, (2020-2021)

Bilimsel Araştırma Ve Yöntemleri (Hemşirelik Doktora), Doktora, (2020-2021)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Acil Tıp Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans), Yüksek Lisans, (2020-2021)

Halk Sağlığı Hemşireliği (Hemşirelik Lisans 4. Sınıf)_Bahar, Lisans, (2019-2020)

Hemşirelikte Araş. Ve Kanıta Dayalı Uygulama(Uzaktan Eğitim Hemşirelik Lisans Tamamlama)_Bahar, Lisans, (2019-2020)

Araştırma Yöntemleri (Hemşirelik Lisans 4. Sınıf)_Bahar, Lisans, (2019-2020)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği(Acil Tıp Hemşireliği Tezliyüksek Lisans)_Bahar, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi (Acil Tıp Hemşireliği Tezliyüksek Lisans)_Bahar, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Halk Sağlığı Hemşireliği (Hemşirelik Lisans 4. Sınıf)-Güz, Lisans, (2019-2020)

Evde Bakım (Hemşirelik Lisans 3 . Sınıf)-Güz, Lisans, (2019-2020)

Sağlık Bilimlerinde Epidemiyoloji (Ebelik Lisans 3. Sınıf)-Güz, Lisans, (2019-2020)

Bilimsel Araştırma Esasları (Acil Tıp Hemşireliği Tezliyüksek Lisans)_Güz, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi (Acil Tıp Hemşireliği Tezliyüksek Lisans)_Güz, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri(Hemşirelik Lisans 3 . Sınıf)-Bahar, Lisans, (2018-2019)

Halk Sağlığı Hemşireliği(Hemşirelik Lisans 4 . Sınıf)-Bahar, Lisans, (2018-2019)

Halk Sağlığı Hemşireliği(Uzaktan Eğitim Hemşirelik Lisans Tamamlama)-Bahar, Lisans, (2018-2019)

Hemşirelikte Araş. Ve Kanıta Dayalı Uygulama(Uzaktan Eğitim Hemşirelik Lisans Tamamlama)-Bahar, Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Iı(Acil Tıp Hemşireliği Tezliyüksek Lisans)_Bahar, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Uzmanlık Alan Dersi(Acil Tıp Hemşireliği Tezliyüksek Lisans)-Bahar, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Halk Sağlığı(Hemşirelik Lisans 4. Sınıf)_Güz, Lisans, (2018-2019)

Evde Bakım(Hemşirelik Lisans 2 . Sınıf)_Güz, Lisans, (2018-2019)

Sağlık Bilimlerinde Epidemiyoloji (Hemşirelik/Ebelik Lisans 3. Sınıf)-Güz, Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Bilimsel Araştırma Esasları (Acil Tıp Hemşireliği Tezliyüksek Lisans)-Güz, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Esasları (Acil Tıp Hemşireliği Tezliyüksek Lisans)_Güz, Yüksek Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Emre DOKGÖZ, "Acil Servis Ve Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamlarının Hasta Güvenliği Tutumuna Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Şeyma GÖRPÜZ, "Acil Servise Başvuran Koah Hastalarının Hastalık Ve Dispne Şiddeti İle Covid-19 Korkusu Ve Ölüm Kaygısı Düzeyi Arasındaki İlişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 2021

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇEVİK GÜNER ÜMRAN, KISSAL AYGÜL, (2021). "Mothers' Knowledge, Attitudes And Practices Regarding Probiotic Use During Pregnancy And For Their İnfants İn Turkey", Public Health Nutrition, 51-22., Doi: 10.1017/S1368980021000951 (Yayın No: 6986138) [SCI-Expanded]

KISSAL AYGÜL,KAVİCİ SÜMEYYE,OKAN FATİH,AVŞAR FATMA, (2020). "Health Sciences Students' Knowledge, Attitudes And Behaviors About Covid-19: A Review Study", Journal Of Higher Education And Science, 10(3), 391-403., Doi: 10.5961/jhes.2020.399 (Yayın No: 6834402)

KARTAL BAHTIŞEN,KISSAL AYGÜL,KAYA MUSTAFA, (2020). "Comparison Of Athletes And Sedentary Students İn Terms Of Premenstrual Syndrome And Dysmenorrhea", Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3(2), 125-135. (Yayın No: 6498535)

KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN, (2020). "Attitudes Of Nursing And Medical School Students Towards Ageism", Medicine Science | International Medical Journal, 9(4), 848-855., Doi: 10.5455/medscience.2020.05.072 (Yayın No: 6498580)

KISSAL AYGÜL,KARTAL BAHTIŞEN, (2019). "Effects Of Health Belief Model-Based Education On Health Beliefs And Breast Self-Examination İn Nursing Students", Asia-Pacific Journal Of Oncology Nursing, 6(4), 403-410., Doi: 10.4103/apjon.apjon_17_19 (Yayın No: 5431052) [SCI-Expanded]

KISSAL AYGÜL,KARTAL BAHTIŞEN, (2019). "Bir Üniversite Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım İçeriğinin Değerlendirilmesi", Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 36-42., Doi: 10.30934/kusbed.481681 (Yayın No: 4731446)

KISSAL AYGÜL,SOYSAL GONCA,KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,GÜLPINAR SERHAT,ÖNDER YALÇIN, (2019). "Knowledge And Skill Needs Of Home Caregivers And Their Care Burden Perceptions", Journal Of Human Sciences, 16(3), 833-845., Doi: 10.14687/jhs.v16i3.5610 (Yayın No: 5431112)

KISSAL AYGÜL, (2019). "Vitamin D Maternal, And Fetal Well-Being", Ec Gynaecology, 8(12), 1-2. (Yayın No: 5559847)

ERSİN FATMA,ÇAPIK CANTÜRK,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,BEŞER AYŞE, (2018). "Breast Cancer Fatalism Scale: A Validity And Reliability Study İn Turkey", International Journal Of Caring Sciences, 11(2), 783-791. (Yayın No: 4529496)

BEŞER AYŞE,BAHAR ZÜHAL,KISSAL AYGÜL,ÇAL AYŞE,ÇAVUŞOĞLU FİGEN,MERT HATİCE,ÇAPIK CANTÜRK, (2018). "Propriedades Psicométricas Da Versão Turca Da Escala Tuberculosis-Related Stigma", Acta Paulista De Enfermagem, 31(4), 374-381., Doi: 10.1590/1982-0194201800053 (Yayın No: 5444278) [SCI-Expanded]

KISSAL AYGÜL,OKAN FATİH, (2018). "Tokat İlinde Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Çalışanlarının Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları", Türkiye Aile Hekimleri Dergisi, 22(4), 202-212., Doi: 10.155.11/tahd.18.00494 (Yayın No: 4860609)

KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,KOÇ MEDİNE,VURAL BİRGÜL,ÇETİN ÖZNUR, (2018). "Determination Of Women's Health Beliefs, Breast Cancer Fears, And Fatalism Associated With Behaviors Regarding The Early Diagnosis Of Breast Cancer", International Journal Of Cancer Management, 11(12), , Doi: 10.5812/ijcm.80223 (Yayın No: 4529511)

KISSAL AYGÜL,ÇEVİK GÜNER ÜMRAN,BATKIN DÖNDÜ, (2017). "Use Of Herbal Product Among Pregnant Women İn Turkey", Complementary Therapies İn Medicine, 3054-60., Doi: 10.1016/j.ctim.2016.11.001 (Yayın No: 2939580) [SCI-Expanded]

KISSAL AYGÜL,VURAL BİRGÜL,ERSİN FATMA,SOLMAZ TUĞBA, (2017). "The Effect Of Women’S Breast Cancer Fear And Social Support Perceptions On The Process Of Participating İn Screening", Global Health Promotion, 25(3), 52-59., Doi: 10.1177/1757975916677174 (Yayın No: 4529462) [SSCI]

BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL, (2017). "Nursing Interventions İn The Prevention Of Needlestick And Sharps Injuries: The Case Of A University Hospital İn Turkey", Studies On Ethno-Medicine, 11(4), 350-358., Doi: 10.1080/09735070.2017.1387394 (Yayın No: 3704311)

GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ÇAPIK CANTÜRK,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL,BAHAR ZÜHAL, (2017). "The Reliability And Validity Of Prostate Cancer Fatalism Inventory İn Turkish Language", Journal Of Religion And Health, 56(5), 1670-1682., Doi: 10.1007/s10943-016-0302-z (Yayın No: 2862050) [SSCI]

KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE, (2017). "Results Of Breast And Cervical Cancer Health Promotion Model For Older Turkish Women", Journal Of Human Sciences, 14(3), 2374-2385., Doi: 10.14687/jhs.v14i3.4430 (Yayın No: 3548553)

KISSAL AYGÜL,KAYA MUSTAFA,KOÇ MEDİNE, (2016). "Hemşirelik İle Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi", Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, (3), 134-141. (Yayın No: 2862051)

KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE, (2014). "Perceptions Of Barriers And Facilitators Of Cervical Cancer Early Detection Behaviors Among Elderly Women", International Journal Of Caring Sciences, 7(1), 157-168. (Yayın No: 316337)

BAHAR ZÜHAL,KIZILCI SEVGİ,BEŞER AYŞE,BÜYÜKKAYA BESEN DİLEK,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL,ÇAPIK CANTÜRK, (2013). "Herbal Therapies Used By Hypertensive Patients İn Turkey", African Journal Of Traditional, Complementary And Alternative Medicines, 10(2), 292-298., Doi: 10.4314/ajtcam.v10i2.14 (Yayın No: 309121)

ÖZBIÇAKÇI FATMA ŞEYDA,ÇAPIK CANTÜRK,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL, (2012). "Bir Okul Toplumunda Gürültü Düzeyi Tanılaması Ve Duyarlılık Eğitimi (Assesment Of Noise Level And Hearing Conservation İn A School Community)", Egitim Ve Bilim-Education And Science, 37(165), 238-245. (Yayın No: 316301) [SSCI]

BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL, (2012). "Traditional And Religious Death Practices İn Western Turkey", Asian Nursing Research, 6(3), 107-114., Doi: 10.1016/j.anr.2012.08.003 (Yayın No: 316292) [SSCI]

BEŞER AYŞE,BAHAR ZÜHAL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL, (2012). "Validity And Reliability Study For The Self Efficacy Scale", Health Med, 6(1), 195-200. (Yayın No: 316306) [SCI-Expanded]

KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE, (2011). "Knowledge Facilitators And Perceived Barriers For Early Detection Of Breast Cancer Among Elderly Turkish Women", Asian Pacific J Cancer Prev, 12(4), 975-984. (Yayın No: 316315) [SCI-Expanded]

KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE, (2011). "Elder Abuse And Neglect İn A Population Offering Care By A Primary Health Care Center İn Izmir, Turkey", Social Work İn Health Care, 50(2), 158-175., Doi: 10.1080/00981389.2010.527570 (Yayın No: 316325) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KISSAL AYGÜL,KARTAL BAHTIŞEN,ÇETİN ÖZNUR, (2017). "The Determination Of Knowledge, Applications And Health Beliefs Of Third- And Fourth-Grade Nursing Students Regarding Breast Self-Exam", Journal Of Breast Health, 13(1), 10-15., Doi: 10.5152/tjbh.2016.3207 (Yayın No: 3256615)

ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL,POLAT PERİHAN,DÜZGÜN KOCA BENAN,ERDOĞAN MENEKŞE, (2016). "Kadın Sağlık Personelinin Servikal Kansere Yönelik Algıları Ve Bunu Etkileyen Faktörler", Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 1831-43. (Yayın No: 3572240)

KISSAL AYGÜL,KARTAL BAHTIŞEN,BAHAR ZÜHAL, (2016). "Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinin Yeterliliği Ve Hemşirenin Rolü", Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, (28), 42-45. (Yayın No: 3187336)

BAHAR ZÜHAL,GÖZÜM SEBAHAT,BEŞER AYŞE,ÇAPIK CANTÜRK,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA, (2015). "İki Farklı Bölgedeki Üniversite Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri Ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi", Deuhfed, 8(4), 232-240. (Yayın No: 1756604)

KISSAL AYGÜL, (2015). "Geleceğin Önemli Bir Sorunu: Yaşlı İstismar Ve İhmali", Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, (16), 38-40. (Yayın No: 1756680)

BEŞER AYŞE,BAHAR ZÜHAL,KISSAL AYGÜL, (2013). "İş Sağlığı, İş Yeri Hemşireliği Ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İş Yeri Hemşireliği Uygulamaları", Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 452-53. (Yayın No: 316387)

KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE, (2012). "Yaşlı Kadınlarda Meme Kanseri Erken Tanı Davranışları Arttırılabilir Mi? Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları", Dokuz Eylül Üniversitesi Hemsirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 5(3), 116-128. (Yayın No: 316399)

KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE, (2009). "Yaşlı İstismar Ve İhmalinin Değerlendirilmesi", Taf Prev Med Bull, 8(4), 357-364. (Yayın No: 316417)

BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL, (2009). "Critical Thinking Dispositions And Problem Solving Skills Among Nursing Students", Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2(3), 88-94. (Yayın No: 316349)

BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA, (2009). "Pdö’De Yönlendirici Performansının Öğrenciler Ve Yönlendiriciler Tarafından Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Çalışma", Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 1(1), 30-45. (Yayın No: 316359)

BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL, (2008). "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği Iı ’Nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1), 1-13. (Yayın No: 316367)

BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA, (2007). "Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Alan Çalışması", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(11), 13-14. (Yayın No: 316374)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KISSAL AYGÜL, DOKGÖZ EMRE (2021). Acil Servis ve Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamlarının Hasta Güvenliği Tutumuna Etkisi. 1. Uluslararası 6. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:7104824)

KAVİCİ PORSUK SÜMEYYE, ŞİRİN BURAK, KISSAL AYGÜL (2021). Artificial Intelligence Applications in Nursing: Review Study. II. Uluslararası Yapay Zeka Kongresi (Covid-19 Pandemisi) (Özet Bildiri) (Yayın No:7066160)

KISSAL AYGÜL,VERGİ İLKNUR (2021). Bir Üniversite Hastanesinin Sağlık Çalışanlarında Kovid-19 Korkusu ve El Hijyeni Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6833077)

KISSAL AYGÜL,OKAN FATİH (2017). Tokat İlinde Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Çalışanlarının Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3772831)

KISSAL AYGÜL,ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FUNDA (2017). Hemşirelik Birinci ve Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlari ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3773035)

KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA (2017). Kutanoz Leishmaniasis ve Türkiye’deki Durumu. 1. Uluslararası GAP Entegre Vektör Mücadelesi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3973915)

KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,KOÇ MEDİNE,VURAL BİRGÜL,ÇETİN ÖZNUR (2017). Kur’an Kurslarındaki Kadınların Meme Kanseri Taramalarına Yönelik Sağlık İnançları, Korku ve Kadercilik Algısı. 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi: Küresel Değişim Rüzgarları ve Hemşirelik (Özet Bildiri) (Yayın No:6137649)

KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN (2017). Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6137899)

KARTAL BAHTIŞEN,KISSAL AYGÜL,KAYA MUSTAFA (2017). Sporcu ile Sedanter Öğrencilerin Premenstural Sendrom ve Dismenore Sıklığı. Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6140022)

KARTAL BAHTIŞEN,KISSAL AYGÜL,KAYA MUSTAFA (2017). SPORCU İLE SEDANTER ÖĞRENCİLERİN PREMENSTURAL SENDROM VE DİSMENORE SIKLIĞI. I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3554234)

KISSAL AYGÜL,KOÇ MEDİNE (2014). Adölesanlarda Sigara Bırakma ve Transteoretik Model Kullanımı. III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. Günümüzde Psikiyatri Hemşireliği: Yapı Taşları ve Yeni Ufuklar (Özet Bildiri) (Yayın No:1756844)

KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL (2014). Alzheimer Hastalarında Palyatif Bakım. III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. Günümüzde Psikiyatri Hemşireliği: Yapı Taşları ve Yeni Ufuklar (Özet Bildiri) (Yayın No:1283075)

ERSİN FATMA,ÇAPIK CANTÜRK,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,BEŞER AYŞE (2014). Meme Kanseri Kadercilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1283062)

KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,AÇIL DİLAY,ERSİN FATMA (2012). Education of Doctoral Students of DEU Faculty of Nursing and Their Perceptions about the Universty. Quality Indicators of Nursing PhD Education:International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:6137439)

BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,Yılmazmış Fatma,Cin Sevil,Ateş Aslı,Canbolat Berrin,Çoşkun Nuran,Çınar Aliye,Duran Melike,Ergüven Zahide,Geresinli Derya,Gökmen Gülay,Gül Sema,Kara Serap,Yetiişen Ayşe (2012). Nursing Interventions Aimed at Preventing The Sharp Object Injuries Dokuz Eylul University Hospital Case. The 1 st İnternational Clinical Nursing Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1283053)

AÇIL DİLAY,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE (2012). Perceptions of Doctoral Students at DEU Faculty of Nursing Regarding Their Advisors. Quality Indicators of Nursing PhD Education: International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:1283056)

Durmaz Nazgül,Yanık Zekiye Türkan,Günay Sultan,Mustu Burcu,BAHAR ZÜHAL,ÖZBIÇAKÇI FATMA ŞEYDA,ÖZTÜRK HANEY MERYEM,KISSAL AYGÜL (2011). Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı İntörn Öğrencileri Gözüyle Halk Sağlığı Uygulaması. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1283040)

BAHAR ZÜHAL,GÖZÜM SEBAHAT,BEŞER AYŞE,ÇAPIK CANTÜRK,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA (2009). Barriers to and Factors Affecting use of Research Finding by Nurses in University Hospitals in Two Different Regions of Turkey. 1 st İnternational Congress on Nursing Education, Research Practice (Özet Bildiri) (Yayın No:6138819)

BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL (2009). Investigation of Death Related Traditional and Religious Practices in Narlıdere, Izmir. 1 st International Congress on Nursing Education, Research and Practice (Özet Bildiri) (Yayın No:1283032)

KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE (2008). Abuse and Neglect among Elderly People Living in a Primary Health Care Center Area in Izmir and Evaluation of Factors Associated with Elder Abuse. 1 st European Transcultural Nurses’Association (ETNA) International Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:340820)

BEŞER AYŞE,BAHAR ZÜHAL,KISSAL AYGÜL (2008). Occupational Health Nursing Practices for Undergraduates. Scientific Committee Education Training in Occupational Health: The 8th International Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:340958)

BAHAR ZÜHAL,KIZILCI SEVGİ,BEŞER AYŞE,BÜYÜKKAYA BESEN DİLEK,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL,ÇAPIK CANTÜRK (2008). Traditional Therapies Used By Hypertensive Patients in Turkey Background. 1 st European Transcultural Nurses’Association (ETNA) International Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:341148)

BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA (2008). Comparison of Perceived Tutor Performance Between Students and Tutors. 7th European Conference of Nurse Educators (Özet Bildiri) (Yayın No:341992)

BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA (2007). Public Health Nursing Practices at Dokuz Eylul University School of Nursing. 2 nd International Nursing Conference in Kosovo (Özet Bildiri) (Yayın No:340658)

BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL (2006). Critical Thinking Disposition and Problem Solving Skills Among Nursing Students. 10th International Nursing Research Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:339476)

KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,BEŞER AYŞE,BAHAR ZÜHAL Chronic Obstructive Lung Disease and Home Care Services. 1. Uluslararası Evde Bakım Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1283078)

KISSAL AYGÜL State of the Doctoral Education in Turkey: 1. HOW DO YOU MEASURE AND ASSESS QUALITY OF PHDTHESIS?2. HOW DO YOU MEASURE AND ASSESS QUALITY OF PHDSUPERVISION?. Quality Indicatorsof Nursing PhDEducation:InternationalSymposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6143237)

AKPINAR SÖYLEMEZ BURCU,KISSAL AYGÜL,METE SAMİYE Doctoral Program at Dokuz Eylül University School of Nursing. 6th ORPHEUS Conference-PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:1283042)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KISSAL AYGÜL,ÇEVİK GÜNER ÜMRAN,BATKIN DÖNDÜ (2015). Gebelerin Bitkisel Ürün Kullanma Durumları. 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1757559)

ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL,FATMA YENİDOĞAN (2015). Bir Yataklı Tedavi Kurumunda Kanser Tanısı Alan Hastalarda Hastalık Algısının Belirlenmesi. 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1758009)

ÇAPIK CANTÜRK,ERSİN FATMA,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,KISSAL AYGÜL,BAHAR ZÜHAL (2014). Prostat Kanseri Kadercilik Skalasının Türk Dilinde Geçerlik ve Güvenirliği. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1283059)

KISSAL AYGÜL,VURAL BİRGÜL,ERSİN FATMA,SOLMAZ TUĞBA (2014). Kadınların Meme Kanseri Korkusu ve Sosyal Destek Algılarının Taramaya Katılım Sürecine Etkisi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1283064)

KISSAL AYGÜL (2013). Kanserden Korunma, Erken Tanı ve Taramalar. 20. ULUSAL KANSER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5130819)

KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE (2012). Yaşlı Kadınların ”Meme Kanseri Erken Tanı Davranışına” İlişkin Bilgi Engel ve Kolaylaştırıcıları Nedir?. Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1283068)

KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE (2012). Yaşlı Kadınların Servikal Kanser Erken Tanı Davranışında Engel ve Kolaylaştırıcı Algıları: Kalitatif Bir Çalışma. Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1283069)

Girgeç Selma,BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL (2012). Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Halk Sağlığı İntern Öğrenci Uygulamalarına Yansımaları. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6143307)

KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE (2012). Yaşlı Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesini Yapma Becerisine Hemşirelik Girişimlerinin Etkisi. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1283066)

Budak P,Cihan F,Gökçe G,Sarıgül S,Onbaşı Z,Arslan T,İkiz E,Yıldırım Z,Gündüz Y,Güler A,Kösem G,BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL (2009). Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Alan Çalışması Deneyimi. 8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:342520)

Kaya Hafize,Ergün Betül,Çay Zeynep,Erol Funda,Ergün Sümeyra,Erol Figen,Eskiizmirli Hülya,Kuzu Perihan,Tozcuoğlu Hülya,BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL (2008). Susuzluğun Çaresi Sizsiniz. V. Aktif Eğitim Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341514)

ÖZBIÇAKÇI FATMA ŞEYDA,ÇAPIK CANTÜRK,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL (2007). Bir Okul Eğitiminde Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:339728)

BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL (2007). Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:340117)

BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL (2006). İzmir’de Bir Hemşirelik Yüksek Okulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:339301)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Yaşam Döngüsünde Sağlığı Geliştirme: Hemşirelik Uygulamaları (2019)., KISSAL AYGÜL,TEZEL AYFER, Türkiye Klinikleri, Editör: Zühal Bahar, ISBN: 978-605-7597-75-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5118794)

Evde Bakım (2017)., KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE, Akademi Basın Ve Yayıncılık, Editör: Zuhal Bahar, Ayşe Beşer, Sayfa Sayısı: 23, ISBN: 978-605-82106-0-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3766853)

Yaşlılık Disiplinlerarası Yaklaşım Sorunlar (2016)., BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Editör: Kalınkara Velittin, Sayfa Sayısı: 15, ISBN: 978-605-320-426-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2862077)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Hemşirelik Bölümü Beceri Geliştirme Laboratuvarı Alt Yapı Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 13.08.2018-13.08.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Simülasyon Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Bulgularını Ölçme Becerisi, Anksiyete ve Öz Yeterlik Düzeyleri Üzerine Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 13.08.2018-12.08.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Meme ve Servikal Kansere Yönelik Sağlığı Geliştirme Modeli ve Hemşirelik Girişimlerinin Etkinliği", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.01.2009-02.01.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Derslikleri Teknolojik Donanım Alt Yapı Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.11.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1997-2000, Hemşire, C.Ü Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hemşiresi

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Niteliksel Araştırma (Düzenleme Kurulu ve Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 04.06.2012-04.06.2012 (Ulusal)

Yenidoğan Bebeklerde Kanguru ve Annne Sütü ile Beslenme Eğitim Programı (Katılımcı), ., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 05.05.2015-05.05.2015 (Ulusal)

Qualitative Research (Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 03.10.2011-05.11.2011 (Ulusal)

Ethics in Health Care (Düzenleme Kurulu ve Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 04.03.2013-06.03.2013 (Ulusal)

’Evde Bakım Hemşireliği Kursu’ (Kurs Düzenleme kurulu ve katılımcı), ., İzmir-DEUHYO, Kurs, 01.07.2013-06.07.2013 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu (Katılımcı), ., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 06.11.2014-12.11.2014 (Ulusal)

Palyatif Bakıma Giriş Kursu (Katılımcı), ., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 12.05.2015-13.05.2015 (Ulusal)

Mentorship in Nursing (Düzenleme Kurulu ve Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 13.09.2011-14.09.2011 (Ulusal)

Cultural Theories and Models and Their Applications to Practice, Administration, Education, Research (Düzenleme Kurulu ve Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 13.09.2011-14.09.2011 (Ulusal)

Kanıt ile Uygulama Arasında Bir Köprü: Uygulamalı Yara ve Stoma Bakım Kursu (Katılımcı), ., İzmir, Kurs, 13.10.2012-14.10.2012 (Ulusal)

Uygulamalı Metaanaliz Kursu (Katılımcı), Uygulamalı Metaanaliz, Online , Kurs, 14.01.2021-15.01.2021 (Ulusal)

ASHP Temel Eğitim Modülü-Temel Yaşam desteği (Katlımcı), ., Tokat, Kurs, 12.01.2015-16.01.2015 (Ulusal)

X. Ege Diyabet Günleri (Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 17.11.2012-18.11.2012 (Ulusal)

V. Meme Kanserinde Eğitimcinin Eğitimi Kursu (Katılımcı), ., Ankara, Kurs, 16.01.2012-21.01.2012 (Ulusal)

Neonatal Resüsitasyon Kursu (Katılımcı), ., Tokat, Kurs, 19.06.2013-21.06.2013 (Ulusal)

Kolerektal Kanserler ve Hemşirelik Bakımı (Katılımcı), ., Ankara, Kurs, 20.11.2000-22.11.2000 (Ulusal)

Evde Bakım Hemşireliği Kursu (Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 24.09.2012-26.09.2012 (Ulusal)

İletişimde Güçlenme: Kendimizle Tanışmak (Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 27.09.2012-27.09.2012 (Ulusal)

Kalitatif Araştırma Yöntemleri Kursu (Katılımcı), ., Yeditepe Üniversitesi, Kurs, 26.02.2009-28.02.2009 (Ulusal)

HTT-TRK Eğitim Modülü (Katılımcı), ., Tokat-, Kurs, 25.05.2015-28.05.2015 (Ulusal)

Neonatolojide Yenilikler Kursu (Katılımcı), ., Samsun, Kurs, 25.06.2001-28.06.2001 (Ulusal)

How to Desing and Conduct Clinical Research (Düzenleme Kurulu ve Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 27.09.2012-29.09.2012 (Ulusal)

çalıştay

The Value of Nursing Research Based on Models and Theories (Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Çalıştay, 08.07.2008-08.07.2008 (Ulusal)

Niteliksel Araştırmalar (Katılımcı), ., Antalya Sağlık Yüksekokulu, Çalıştay, 12.01.2009-14.01.2009 (Ulusal)

Program Değerlendirme Ne? Ne için? Nasıl? (Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Çalıştay, 16.02.2007-16.02.2007 (Ulusal)

Hemşirelikte Kavramsal Model Kullanımı (Katılımcı), ., Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Çalıştay, 18.12.2009-19.12.2009 (Ulusal)

Halk Sağlığı Hemşireliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceği (Katılımcı), ., Ege Üniversitesi, Çalıştay, 20.02.2010-20.02.2010 (Ulusal)

Halk Sağlığı Hemşireliğinin Eğitim ve Uygulamalarında Aile Hekimliğinin Etkileri (Katılımcı), ., Nevşehir Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksek Okulu, Çalıştay, 22.09.2011-23.09.2011 (Ulusal)

Tokat ili Anne ve Bebek Ölümleri ile Mücadele Çalıştayı (Raportör ve katılımcı olarak), ., Tokat-Halk Sağlıı Müdürlüğü, Çalıştay, 23.05.2016-28.05.2016 (Ulusal)

 

sertifika

Yara Bakımı ve Doku Onarımı Hemşire Sertifika Programı, ., İzmir, Sertifika, 02.04.2009-04.04.2009 (Ulusal)

Neonatal Resisütasyon Programı Uygulayıcısı Sertifikası, ., Tokat, Sertifika, 03.06.2014-05.06.2014 (Ulusal)

Öğretmenlik Sertifikası Programı (Katılımcı), ., Cumhuriyet Üniversitesi, Sertifika, 23.06.1993-23.06.1997 (Ulusal)

Yabancı Dil Kursu Sertifikası, ., Tokat, Sertifika, 12.04.2001-28.06.2001 (Ulusal)

Yabancı Dil Kursu Sertifikası, ., Tokat, Sertifika, 14.07.2003-29.08.2003 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:aygul.kissal@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2008-2012
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Hemşireliği (Dr)

Tez Adı:Sağlığı Geliştirme Modelleri İle Yapılan Hemşirelik Girişimlerinin Yaşlı Kadınlarda Meme Ve Serviks Kanserine Yönelik Erken Tanı Davranışlarına Etkisi
Yüksek Lisans
2006-2008
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Hemşireliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İzmir’Xxde Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Yaşlıların İstismar Ve İhmal İle Karşılaşma Durumları Ve Etkili Olan Etmenlerin İncelenmesi
Lisans
1993-1997
Cumhuriyet Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/
Doktor Öğretim Üyesi
2014-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU/
Araştırma Görevlisi
2005-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU/
Araştırma Görevlisi
2008-2012
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (DR)/
Araştırma Görevlisi
2006-2008
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Öğretim Görevlisi
2000-2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU/


İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Bölüm Bşk Yrd
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)EVDE BAKIM (HEMŞİRELİK LİSANS 3 . SINIF)Türkçe2
(2020-2021)SAĞLIK BİLİMLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ (EBELİK LİSANS 3. SINIF)Türkçe2
(2019-2020)HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (HEMŞİRELİK LİSANS 4. SINIF)_BAHARTürkçe16
(2019-2020)HEMŞİRELİKTE ARAŞ. VE KANITA DAYALI UYGULAMA(UZAKTAN EĞİTİM HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA)_BAHARTürkçe3
(2019-2020)ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (HEMŞİRELİK LİSANS 4. SINIF)_BAHARTürkçe4
(2019-2020)HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (HEMŞİRELİK LİSANS 4. SINIF)-GÜZTürkçe16
(2019-2020)EVDE BAKIM (HEMŞİRELİK LİSANS 3 . SINIF)-GÜZTürkçe2
(2019-2020)SAĞLIK BİLİMLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ (EBELİK LİSANS 3. SINIF)-GÜZTürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ(HEMŞİRELİK LİSANS 3 . SINIF)-BAHARTürkçe3
(2018-2019)HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ(HEMŞİRELİK LİSANS 4 . SINIF)-BAHARTürkçe16
(2018-2019)HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ(UZAKTAN EĞİTİM HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA)-BAHARTürkçe2
(2018-2019)HEMŞİRELİKTE ARAŞ. VE KANITA DAYALI UYGULAMA(UZAKTAN EĞİTİM HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA)-BAHARTürkçe3
(2018-2019)HALK SAĞLIĞI(HEMŞİRELİK LİSANS 4. SINIF)_GÜZTürkçe16
(2018-2019)EVDE BAKIM(HEMŞİRELİK LİSANS 2 . SINIF)_GÜZTürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK BİLİMLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ (HEMŞİRELİK/EBELİK LİSANS 3. SINIF)-GÜZTürkçe2
Yüksek Lisans
(2020-2021)BİLİM ETİĞİ VE ARAŞTIRMA VE YÖNTEMLERİ (HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS)Türkçe3
(2020-2021)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (ACİL TIP HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS)Türkçe2
(2019-2020)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ(ACİL TIP HEMŞİRELİĞİ TEZLİYÜKSEK LİSANS)_BAHARTürkçe3
(2019-2020)UZMANLIK ALAN DERSİ (ACİL TIP HEMŞİRELİĞİ TEZLİYÜKSEK LİSANS)_BAHARTürkçe4
(2019-2020)BİLİMSEL ARAŞTIRMA ESASLARI (ACİL TIP HEMŞİRELİĞİ TEZLİYÜKSEK LİSANS)_GÜZTürkçe2
(2019-2020)UZMANLIK ALAN DERSİ (ACİL TIP HEMŞİRELİĞİ TEZLİYÜKSEK LİSANS)_GÜZTürkçe4
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II(ACİL TIP HEMŞİRELİĞİ TEZLİYÜKSEK LİSANS)_BAHARTürkçe2
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİ(ACİL TIP HEMŞİRELİĞİ TEZLİYÜKSEK LİSANS)-BAHARTürkçe4
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ESASLARI (ACİL TIP HEMŞİRELİĞİ TEZLİYÜKSEK LİSANS)-GÜZTürkçe3
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA ESASLARI (ACİL TIP HEMŞİRELİĞİ TEZLİYÜKSEK LİSANS)_GÜZTürkçe2
Doktora
(2020-2021)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YÖNTEMLERİ (HEMŞİRELİK DOKTORA)Türkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Gökay GÜNGÖR, "Acil Çalışanlarında İş Yeri Nezaketsizliği ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans
2.Emre DOKGÖZ, "Acil Servis ve Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamlarının Hasta Güvenliği Tutumuna Etkisi", Yüksek Lisans
3.Emre DOKGÖZ, (2021)., "ACİL SERVİS VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN ÇALIŞMA ORTAMLARININ HASTA GÜVENLİĞİ TUTUMUNA ETKİSİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Şeyma GÖRPÜZ, (2021)., "Acil Servise Başvuran KOAH Hastalarının Hastalık ve Dispne Şiddeti ile Covid-19 Korkusu ve Ölüm Kaygısı Düzeyi Arasındaki İlişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÇEVİK GÜNER ÜMRAN, KISSAL AYGÜL (2021). Mothers' knowledge, attitudes and practices regarding probiotic use during pregnancy and for their infants in Turkey. Public Health Nutrition, 51-22., Doi: 10.1017/S1368980021000951 (Yayın No: 6986138)
2.KISSAL AYGÜL,KAVİCİ SÜMEYYE,OKAN FATİH,AVŞAR FATMA (2020). Health Sciences Students' Knowledge, Attitudes and Behaviors About Covid-19: A review study. Journal of Higher Education and Science, 10(3), 391-403., Doi: 10.5961/jhes.2020.399 (Yayın No: 6834402)
3.KARTAL BAHTIŞEN,KISSAL AYGÜL,KAYA MUSTAFA (2020). Comparison of Athletes and Sedentary Students in terms of Premenstrual Syndrome and Dysmenorrhea. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3(2), 125-135. (Yayın No: 6498535)
4.KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN (2020). Attitudes of Nursing and Medical School Students towards Ageism. Medicine Science | International Medical Journal, 9(4), 848-855., Doi: 10.5455/medscience.2020.05.072 (Yayın No: 6498580)
5.KISSAL AYGÜL,KARTAL BAHTIŞEN (2019). Effects of Health Belief Model-Based Education on Health Beliefs and Breast Self-Examination in Nursing Students. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 6(4), 403-410., Doi: 10.4103/apjon.apjon_17_19 (Yayın No: 5431052)
6.KISSAL AYGÜL,KARTAL BAHTIŞEN (2019). Bir Üniversite Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım İçeriğinin Değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 36-42., Doi: 10.30934/kusbed.481681 (Yayın No: 4731446)
7.KISSAL AYGÜL,SOYSAL GONCA,KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,GÜLPINAR SERHAT,ÖNDER YALÇIN (2019). Knowledge and skill needs of home caregivers and their care burden perceptions. Journal of Human Sciences, 16(3), 833-845., Doi: 10.14687/jhs.v16i3.5610 (Yayın No: 5431112)
8.KISSAL AYGÜL (2019). Vitamin D Maternal, and Fetal Well-Being. EC Gynaecology, 8(12), 1-2. (Yayın No: 5559847)
9.ERSİN FATMA,ÇAPIK CANTÜRK,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,BEŞER AYŞE (2018). Breast Cancer Fatalism Scale: A Validity and Reliability Study in Turkey. International Journal of Caring Sciences, 11(2), 783-791. (Yayın No: 4529496)
10.BEŞER AYŞE,BAHAR ZÜHAL,KISSAL AYGÜL,ÇAL AYŞE,ÇAVUŞOĞLU FİGEN,MERT HATİCE,ÇAPIK CANTÜRK (2018). Propriedades Psicométricas da Versão Turca da Escala Tuberculosis-Related Stigma. Acta Paulista de Enfermagem, 31(4), 374-381., Doi: 10.1590/1982-0194201800053 (Yayın No: 5444278)
11.KISSAL AYGÜL,OKAN FATİH (2018). Tokat İlinde Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Çalışanlarının Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. Türkiye Aile Hekimleri Dergisi, 22(4), 202-212., Doi: 10.155.11/tahd.18.00494 (Yayın No: 4860609)
12.KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,KOÇ MEDİNE,VURAL BİRGÜL,ÇETİN ÖZNUR (2018). Determination of Women's Health Beliefs, Breast Cancer Fears, and Fatalism Associated with Behaviors Regarding the Early Diagnosis of Breast Cancer. International Journal of Cancer Management, 11(12), , Doi: 10.5812/ijcm.80223 (Yayın No: 4529511)
13.KISSAL AYGÜL,ÇEVİK GÜNER ÜMRAN,BATKIN DÖNDÜ (2017). Use of herbal product among pregnant women in Turkey. Complementary Therapies in Medicine, 3054-60., Doi: 10.1016/j.ctim.2016.11.001 (Yayın No: 2939580)
14.KISSAL AYGÜL,VURAL BİRGÜL,ERSİN FATMA,SOLMAZ TUĞBA (2017). The effect of women’s breast cancer fear and social support perceptions on the process of participating in screening. Global Health Promotion, 25(3), 52-59., Doi: 10.1177/1757975916677174 (Yayın No: 4529462)
15.BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL (2017). Nursing Interventions in the Prevention of Needlestick and Sharps Injuries: The Case of a University Hospital in Turkey. Studies on Ethno-Medicine, 11(4), 350-358., Doi: 10.1080/09735070.2017.1387394 (Yayın No: 3704311)
16.GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ÇAPIK CANTÜRK,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL,BAHAR ZÜHAL (2017). The Reliability and Validity of Prostate Cancer Fatalism Inventory in Turkish Language. Journal of Religion and Health, 56(5), 1670-1682., Doi: 10.1007/s10943-016-0302-z (Yayın No: 2862050)
17.KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE (2017). Results of Breast and Cervical Cancer Health Promotion Model for Older Turkish Women. Journal of Human Sciences, 14(3), 2374-2385., Doi: 10.14687/jhs.v14i3.4430 (Yayın No: 3548553)
18.KISSAL AYGÜL,KAYA MUSTAFA,KOÇ MEDİNE (2016). Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, (3), 134-141. (Yayın No: 2862051)
19.KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE (2014). Perceptions of Barriers and Facilitators of Cervical Cancer Early Detection Behaviors among Elderly Women. International Journal of Caring Sciences, 7(1), 157-168. (Yayın No: 316337)
20.BAHAR ZÜHAL,KIZILCI SEVGİ,BEŞER AYŞE,BÜYÜKKAYA BESEN DİLEK,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL,ÇAPIK CANTÜRK (2013). Herbal therapies used by hypertensive patients in Turkey. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, 10(2), 292-298., Doi: 10.4314/ajtcam.v10i2.14 (Yayın No: 309121)
21.ÖZBIÇAKÇI FATMA ŞEYDA,ÇAPIK CANTÜRK,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL (2012). Bir Okul Toplumunda Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi (Assesment of Noise Level and Hearing Conservation in a School Community). Egitim ve Bilim-Education and Science, 37(165), 238-245. (Yayın No: 316301)
22.BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL (2012). Traditional and Religious Death Practices in Western Turkey. Asian Nursing Research, 6(3), 107-114., Doi: 10.1016/j.anr.2012.08.003 (Yayın No: 316292)
23.BEŞER AYŞE,BAHAR ZÜHAL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL (2012). Validity and Reliability Study for the Self Efficacy Scale. Health Med, 6(1), 195-200. (Yayın No: 316306)
24.KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE (2011). Knowledge Facilitators and Perceived Barriers for Early Detection of Breast Cancer among Elderly Turkish Women. Asian Pacific J Cancer Prev, 12(4), 975-984. (Yayın No: 316315)
25.KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE (2011). Elder Abuse and Neglect in a Population Offering Care by a Primary Health Care Center in Izmir, Turkey. Social Work in Health Care, 50(2), 158-175., Doi: 10.1080/00981389.2010.527570 (Yayın No: 316325)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KISSAL AYGÜL,KARTAL BAHTIŞEN,ÇETİN ÖZNUR (2017). The Determination of Knowledge, Applications and Health Beliefs of Third- and Fourth-Grade Nursing Students Regarding Breast Self-Exam. Journal of Breast Health, 13(1), 10-15., Doi: 10.5152/tjbh.2016.3207 (Yayın No: 3256615)
2.ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL,POLAT PERİHAN,DÜZGÜN KOCA BENAN,ERDOĞAN MENEKŞE (2016). Kadın Sağlık Personelinin Servikal Kansere Yönelik Algıları ve Bunu Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 1831-43. (Yayın No: 3572240)
3.KISSAL AYGÜL,KARTAL BAHTIŞEN,BAHAR ZÜHAL (2016). Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinin Yeterliliği ve Hemşirenin Rolü. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, (28), 42-45. (Yayın No: 3187336)
4.BAHAR ZÜHAL,GÖZÜM SEBAHAT,BEŞER AYŞE,ÇAPIK CANTÜRK,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA (2015). İki Farklı Bölgedeki Üniversite Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. DEUHFED, 8(4), 232-240. (Yayın No: 1756604)
5.KISSAL AYGÜL (2015). Geleceğin Önemli Bir sorunu: Yaşlı İstismar ve ihmali. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, (16), 38-40. (Yayın No: 1756680)
6.BEŞER AYŞE,BAHAR ZÜHAL,KISSAL AYGÜL (2013). İş Sağlığı, İş yeri Hemşireliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İş Yeri Hemşireliği Uygulamaları. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 452-53. (Yayın No: 316387)
7.KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE (2012). Yaşlı Kadınlarda Meme Kanseri Erken Tanı Davranışları Arttırılabilir mi? Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemsirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 5(3), 116-128. (Yayın No: 316399)
8.KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE (2009). Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull, 8(4), 357-364. (Yayın No: 316417)
9.BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL (2009). Critical Thinking Dispositions and Problem Solving Skills Among Nursing Students. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2(3), 88-94. (Yayın No: 316349)
10.BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA (2009). PDÖ’de Yönlendirici Performansının Öğrenciler ve Yönlendiriciler Tarafından Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 1(1), 30-45. (Yayın No: 316359)
11.BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL (2008). Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II ’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1), 1-13. (Yayın No: 316367)
12.BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA (2007). Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Alan Çalışması. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(11), 13-14. (Yayın No: 316374)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,AÇIL DİLAY,ERSİN FATMA (2012). Education of Doctoral Students of DEU Faculty of Nursing and Their Perceptions about the Universty. Quality Indicators of Nursing PhD Education:International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:6137439)
2.AÇIL DİLAY,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE (2012). Perceptions of Doctoral Students at DEU Faculty of Nursing Regarding Their Advisors. Quality Indicators of Nursing PhD Education: International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:1283056)
3.Durmaz Nazgül,Yanık Zekiye Türkan,Günay Sultan,Mustu Burcu,BAHAR ZÜHAL,ÖZBIÇAKÇI FATMA ŞEYDA,ÖZTÜRK HANEY MERYEM,KISSAL AYGÜL (2011). Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı İntörn Öğrencileri Gözüyle Halk Sağlığı Uygulaması. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1283040)
4.KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA (2017). Kutanoz Leishmaniasis ve Türkiye’deki Durumu. 1. Uluslararası GAP Entegre Vektör Mücadelesi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3973915)
5.BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA (2007). Public Health Nursing Practices at Dokuz Eylul University School of Nursing. 2 nd International Nursing Conference in Kosovo (Özet Bildiri) (Yayın No:340658)
6.BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL (2006). Critical Thinking Disposition and Problem Solving Skills Among Nursing Students. 10th International Nursing Research Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:339476)
7.KISSAL AYGÜL,ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FUNDA (2017). Hemşirelik Birinci ve Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlari ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3773035)
8.ERSİN FATMA,ÇAPIK CANTÜRK,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,BEŞER AYŞE (2014). Meme Kanseri Kadercilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1283062)
9.KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN (2017). Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6137899)
10.KAVİCİ PORSUK SÜMEYYE, ŞİRİN BURAK, KISSAL AYGÜL (2021). Artificial Intelligence Applications in Nursing: Review Study. II. Uluslararası Yapay Zeka Kongresi (Covid-19 Pandemisi) (Özet Bildiri) (Yayın No:7066160)
11.BAHAR ZÜHAL,GÖZÜM SEBAHAT,BEŞER AYŞE,ÇAPIK CANTÜRK,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA (2009). Barriers to and Factors Affecting use of Research Finding by Nurses in University Hospitals in Two Different Regions of Turkey. 1 st İnternational Congress on Nursing Education, Research Practice (Özet Bildiri) (Yayın No:6138819)
12.BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL (2009). Investigation of Death Related Traditional and Religious Practices in Narlıdere, Izmir. 1 st International Congress on Nursing Education, Research and Practice (Özet Bildiri) (Yayın No:1283032)
13.KARTAL BAHTIŞEN,KISSAL AYGÜL,KAYA MUSTAFA (2017). SPORCU İLE SEDANTER ÖĞRENCİLERİN PREMENSTURAL SENDROM VE DİSMENORE SIKLIĞI. I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3554234)
14.KISSAL AYGÜL,OKAN FATİH (2017). Tokat İlinde Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Çalışanlarının Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3772831)
15.BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA (2008). Comparison of Perceived Tutor Performance Between Students and Tutors. 7th European Conference of Nurse Educators (Özet Bildiri) (Yayın No:341992)
16.BEŞER AYŞE,BAHAR ZÜHAL,KISSAL AYGÜL (2008). Occupational Health Nursing Practices for Undergraduates. Scientific Committee Education Training in Occupational Health: The 8th International Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:340958)
17.KISSAL AYGÜL,VERGİ İLKNUR (2021). Bir Üniversite Hastanesinin Sağlık Çalışanlarında Kovid-19 Korkusu ve El Hijyeni Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6833077)
18.KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,KOÇ MEDİNE,VURAL BİRGÜL,ÇETİN ÖZNUR (2017). Kur’an Kurslarındaki Kadınların Meme Kanseri Taramalarına Yönelik Sağlık İnançları, Korku ve Kadercilik Algısı. 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi: Küresel Değişim Rüzgarları ve Hemşirelik (Özet Bildiri) (Yayın No:6137649)
19.KISSAL AYGÜL, DOKGÖZ EMRE (2021). Acil Servis ve Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamlarının Hasta Güvenliği Tutumuna Etkisi. 1. Uluslararası 6. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:7104824)
20.KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE (2008). Abuse and Neglect among Elderly People Living in a Primary Health Care Center Area in Izmir and Evaluation of Factors Associated with Elder Abuse. 1 st European Transcultural Nurses’Association (ETNA) International Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:340820)
21.BAHAR ZÜHAL,KIZILCI SEVGİ,BEŞER AYŞE,BÜYÜKKAYA BESEN DİLEK,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL,ÇAPIK CANTÜRK (2008). Traditional Therapies Used By Hypertensive Patients in Turkey Background. 1 st European Transcultural Nurses’Association (ETNA) International Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:341148)
22.KISSAL AYGÜL,KOÇ MEDİNE (2014). Adölesanlarda Sigara Bırakma ve Transteoretik Model Kullanımı. III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. Günümüzde Psikiyatri Hemşireliği: Yapı Taşları ve Yeni Ufuklar (Özet Bildiri) (Yayın No:1756844)
23.KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL (2014). Alzheimer Hastalarında Palyatif Bakım. III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. Günümüzde Psikiyatri Hemşireliği: Yapı Taşları ve Yeni Ufuklar (Özet Bildiri) (Yayın No:1283075)
24.KARTAL BAHTIŞEN,KISSAL AYGÜL,KAYA MUSTAFA (2017). Sporcu ile Sedanter Öğrencilerin Premenstural Sendrom ve Dismenore Sıklığı. Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6140022)
25.BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,Yılmazmış Fatma,Cin Sevil,Ateş Aslı,Canbolat Berrin,Çoşkun Nuran,Çınar Aliye,Duran Melike,Ergüven Zahide,Geresinli Derya,Gökmen Gülay,Gül Sema,Kara Serap,Yetiişen Ayşe (2012). Nursing Interventions Aimed at Preventing The Sharp Object Injuries Dokuz Eylul University Hospital Case. The 1 st İnternational Clinical Nursing Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1283053)
26.KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,BEŞER AYŞE,BAHAR ZÜHAL (2012). Chronic Obstructive Lung Disease and Home Care Services. 1. Uluslararası Evde Bakım Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1283078)
27.KISSAL AYGÜL (2012). State of the Doctoral Education in Turkey: 1. HOW DO YOU MEASURE AND ASSESS QUALITY OF PHDTHESIS?2. HOW DO YOU MEASURE AND ASSESS QUALITY OF PHDSUPERVISION?. Quality Indicatorsof Nursing PhDEducation:InternationalSymposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6143237)
28.AKPINAR SÖYLEMEZ BURCU,KISSAL AYGÜL,METE SAMİYE (2012). Doctoral Program at Dokuz Eylül University School of Nursing. 6th ORPHEUS Conference-PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:1283042)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Girgeç Selma,BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL (2012). Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Halk Sağlığı İntern Öğrenci Uygulamalarına Yansımaları. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6143307)
2.ÖZBIÇAKÇI FATMA ŞEYDA,ÇAPIK CANTÜRK,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL (2007). Bir Okul Eğitiminde Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:339728)
3.BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL (2007). Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:340117)
4.ÇAPIK CANTÜRK,ERSİN FATMA,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,KISSAL AYGÜL,BAHAR ZÜHAL (2014). Prostat Kanseri Kadercilik Skalasının Türk Dilinde Geçerlik ve Güvenirliği. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1283059)
5.KISSAL AYGÜL,VURAL BİRGÜL,ERSİN FATMA,SOLMAZ TUĞBA (2014). Kadınların Meme Kanseri Korkusu ve Sosyal Destek Algılarının Taramaya Katılım Sürecine Etkisi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1283064)
6.KISSAL AYGÜL (2013). Kanserden Korunma, Erken Tanı ve Taramalar. 20. ULUSAL KANSER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5130819)
7.KISSAL AYGÜL,ÇEVİK GÜNER ÜMRAN,BATKIN DÖNDÜ (2015). Gebelerin Bitkisel Ürün Kullanma Durumları. 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1757559)
8.ERSİN FATMA,KISSAL AYGÜL,FATMA YENİDOĞAN (2015). Bir Yataklı Tedavi Kurumunda Kanser Tanısı Alan Hastalarda Hastalık Algısının Belirlenmesi. 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1758009)
9.KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE (2012). Yaşlı Kadınların ”Meme Kanseri Erken Tanı Davranışına” İlişkin Bilgi Engel ve Kolaylaştırıcıları Nedir?. Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1283068)
10.KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE (2012). Yaşlı Kadınların Servikal Kanser Erken Tanı Davranışında Engel ve Kolaylaştırıcı Algıları: Kalitatif Bir Çalışma. Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1283069)
11.Kaya Hafize,Ergün Betül,Çay Zeynep,Erol Funda,Ergün Sümeyra,Erol Figen,Eskiizmirli Hülya,Kuzu Perihan,Tozcuoğlu Hülya,BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL (2008). Susuzluğun Çaresi Sizsiniz. V. Aktif Eğitim Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341514)
12.BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL (2006). İzmir’de Bir Hemşirelik Yüksek Okulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:339301)
13.KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE (2012). Yaşlı Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesini Yapma Becerisine Hemşirelik Girişimlerinin Etkisi. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1283066)
14.Budak P,Cihan F,Gökçe G,Sarıgül S,Onbaşı Z,Arslan T,İkiz E,Yıldırım Z,Gündüz Y,Güler A,Kösem G,BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL (2009). Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Alan Çalışması Deneyimi. 8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:342520)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Yaşam Döngüsünde Sağlığı Geliştirme: Hemşirelik Uygulamaları (2019)., KISSAL AYGÜL,TEZEL AYFER, Türkiye Klinikleri, Editör: Zühal Bahar, ISBN: 978-605-7597-75-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5118794)
2.Evde Bakım (2017)., KISSAL AYGÜL,BEŞER AYŞE, Akademi Basın Ve Yayıncılık, Editör: Zuhal Bahar, Ayşe Beşer, Sayfa Sayısı: 23, ISBN: 978-605-82106-0-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3766853)
3.Yaşlılık Disiplinlerarası Yaklaşım Sorunlar (2016)., BEŞER AYŞE,KISSAL AYGÜL, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Editör: Kalınkara Velittin, Sayfa Sayısı: 15, ISBN: 978-605-320-426-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2862077)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Hemşirelik Bölümü Beceri Geliştirme Laboratuvarı Alt Yapı Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 13.08.2018-13.08.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Simülasyon Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Bulgularını Ölçme Becerisi, Anksiyete ve Öz Yeterlik Düzeyleri Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 13.08.2018-12.08.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Meme ve Servikal Kansere Yönelik Sağlığı Geliştirme Modeli ve Hemşirelik Girişimlerinin Etkinliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.01.2009-02.01.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Derslikleri Teknolojik Donanım Alt Yapı Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.11.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

1997-2000HemşireC.Ü Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hemşiresi
Kurs
1.İletişimde Güçlenme: Kendimizle Tanışmak (Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 27.09.2012-27.09.2012 (Ulusal)
2.How to Desing and Conduct Clinical Research (Düzenleme Kurulu ve Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 27.09.2012-29.09.2012 (Ulusal)
3.Kalitatif Araştırma Yöntemleri Kursu (Katılımcı), ., Yeditepe Üniversitesi, Kurs, 26.02.2009-28.02.2009 (Ulusal)
4.Neonatolojide Yenilikler Kursu (Katılımcı), ., Samsun, Kurs, 25.06.2001-28.06.2001 (Ulusal)
5.HTT-TRK Eğitim Modülü (Katılımcı), ., Tokat-, Kurs, 25.05.2015-28.05.2015 (Ulusal)
6.Evde Bakım Hemşireliği Kursu (Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 24.09.2012-26.09.2012 (Ulusal)
7.Kolerektal Kanserler ve Hemşirelik Bakımı (Katılımcı), ., Ankara, Kurs, 20.11.2000-22.11.2000 (Ulusal)
8.Neonatal Resüsitasyon Kursu (Katılımcı), ., Tokat, Kurs, 19.06.2013-21.06.2013 (Ulusal)
9.X. Ege Diyabet Günleri (Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 17.11.2012-18.11.2012 (Ulusal)
10.V. Meme Kanserinde Eğitimcinin Eğitimi Kursu (Katılımcı), ., Ankara, Kurs, 16.01.2012-21.01.2012 (Ulusal)
11.Uygulamalı Metaanaliz Kursu (Katılımcı), Uygulamalı Metaanaliz, Online , Kurs, 14.01.2021-15.01.2021 (Ulusal)
12.Kanıt ile Uygulama Arasında Bir Köprü: Uygulamalı Yara ve Stoma Bakım Kursu (Katılımcı), ., İzmir, Kurs, 13.10.2012-14.10.2012 (Ulusal)
13.Mentorship in Nursing (Düzenleme Kurulu ve Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 13.09.2011-14.09.2011 (Ulusal)
14.Cultural Theories and Models and Their Applications to Practice, Administration, Education, Research (Düzenleme Kurulu ve Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 13.09.2011-14.09.2011 (Ulusal)
15.Palyatif Bakıma Giriş Kursu (Katılımcı), ., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 12.05.2015-13.05.2015 (Ulusal)
16.ASHP Temel Eğitim Modülü-Temel Yaşam desteği (Katlımcı), ., Tokat, Kurs, 12.01.2015-16.01.2015 (Ulusal)
17.Eğitim Becerileri Kursu (Katılımcı), ., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 06.11.2014-12.11.2014 (Ulusal)
18.Yenidoğan Bebeklerde Kanguru ve Annne Sütü ile Beslenme Eğitim Programı (Katılımcı), ., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 05.05.2015-05.05.2015 (Ulusal)
19.Niteliksel Araştırma (Düzenleme Kurulu ve Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 04.06.2012-04.06.2012 (Ulusal)
20.Ethics in Health Care (Düzenleme Kurulu ve Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 04.03.2013-06.03.2013 (Ulusal)
21.Qualitative Research (Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kurs, 03.10.2011-05.11.2011 (Ulusal)
22.’Evde Bakım Hemşireliği Kursu’ (Kurs Düzenleme kurulu ve katılımcı), ., İzmir-DEUHYO, Kurs, 01.07.2013-06.07.2013 (Ulusal)
Çalıştay
1.Tokat ili Anne ve Bebek Ölümleri ile Mücadele Çalıştayı (Raportör ve katılımcı olarak), ., Tokat-Halk Sağlıı Müdürlüğü, Çalıştay, 23.05.2016-28.05.2016 (Ulusal)
2.Halk Sağlığı Hemşireliğinin Eğitim ve Uygulamalarında Aile Hekimliğinin Etkileri (Katılımcı), ., Nevşehir Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksek Okulu, Çalıştay, 22.09.2011-23.09.2011 (Ulusal)
3.Halk Sağlığı Hemşireliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceği (Katılımcı), ., Ege Üniversitesi, Çalıştay, 20.02.2010-20.02.2010 (Ulusal)
4.Hemşirelikte Kavramsal Model Kullanımı (Katılımcı), ., Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Çalıştay, 18.12.2009-19.12.2009 (Ulusal)
5.Program Değerlendirme Ne? Ne için? Nasıl? (Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Çalıştay, 16.02.2007-16.02.2007 (Ulusal)
6.Niteliksel Araştırmalar (Katılımcı), ., Antalya Sağlık Yüksekokulu, Çalıştay, 12.01.2009-14.01.2009 (Ulusal)
7.The Value of Nursing Research Based on Models and Theories (Katılımcı), ., Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Çalıştay, 08.07.2008-08.07.2008 (Ulusal)
Sertifika
1.Öğretmenlik Sertifikası Programı (Katılımcı), ., Cumhuriyet Üniversitesi, Sertifika, 23.06.1993-23.06.1997 (Ulusal)
2.Yabancı Dil Kursu Sertifikası, ., Tokat, Sertifika, 14.07.2003-29.08.2003 (Ulusal)
3.Yabancı Dil Kursu Sertifikası, ., Tokat, Sertifika, 12.04.2001-28.06.2001 (Ulusal)
4.Neonatal Resisütasyon Programı Uygulayıcısı Sertifikası, ., Tokat, Sertifika, 03.06.2014-05.06.2014 (Ulusal)
5.Yara Bakımı ve Doku Onarımı Hemşire Sertifika Programı, ., İzmir, Sertifika, 02.04.2009-04.04.2009 (Ulusal)