GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ABDULLAH BALCIž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Abdullah BALCI

Erbaa Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

abdullah.balci@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Bilgisayar Programcılığı Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (2019- 2020)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yönetim Bilişim Sistemleri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Afyon Kocatepe Üniversitesi (2015- 2017)

Fen Bilimleri Enstitüsü - İnternet Ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi (Yl) (Tezli) (Uzaktan Öğretim)

LİSANS, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2001- 2006)

Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Web Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Erbaa Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Pr./ (2019- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Pr./ (2012- 2019)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Koyulhisar Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Bölümü/ (2012- 2012)


İdari Görevler

verdiği dersler

Ofis Programları, Önlisans, (2019-2020)

Yazılım Kurulumu Ve Yönetimi, Önlisans, (2019-2020)

Veritabanı I, Önlisans, (2019-2020)

Ofis Programları Iı, Önlisans, (2019-2020)

Ofis Programları I, Önlisans, (2019-2020)

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi, Önlisans, (2019-2020)

Ağ Temelleri, Önlisans, (2019-2020)

Ofis Programları, Önlisans, (2018-2019)

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi, Önlisans, (2018-2019)

Veritabanı Iı, Önlisans, (2018-2019)

Veritabanı I, Önlisans, (2018-2019)

Yazılım Kurulumu Ve Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

Web Editörü, Önlisans, (2018-2019)

Ofis Programları Iı, Önlisans, (2018-2019)

Ofis Programları I, Önlisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BALCI ABDULLAH, AYDOĞDU BÜLENT, ÖZDİNÇ FATİH, (2021). "An Investigation Of Science Teachers’ Web Pedagogical Content Knowledge", Crotian Journal Of Education, 23(1), 185-215., Doi: 10.15516/cje.v23i1.3418 (Yayın No: 7039223) [SSCI]

ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH, (2019). "The Effect Of Organizational Justice Perceptions Of Employees On Their Burnout Levels: A Research For The Nurses", Journal Of Business Research - Turk, 11(2), 1172-1182., Doi: 10.20491/isarder.2019.663 (Yayın No: 5448768)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SAĞLAM MURAT,ARDIÇ MESUT,BALCI ABDULLAH, (2020). "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarının İncelenmesi", Sinop Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 53-76. (Yayın No: 6316260)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH,ARDIÇ MESUT (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642560)

ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642563)

BALCI ABDULLAH,AYDOĞDU BÜLENT (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sayısal Yetkinlik Düzeyinin Belirlenmesi. 9. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3539679)

BALCI ABDULLAH,AYDOĞDU BÜLENT (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Web Pedagojik Alan Bilgisi Öz-yeterliklerinin İncelenmesi. 9. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3539668)

BALCI ABDULLAH,ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ SİTELERİ KULLANIM AMAÇLARININ BELİRLENMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642554)

IRK ERSİN,ARDIÇ MESUT,BALCI ABDULLAH (2017). HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3642558)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2006-2008, BİLGİSAYAR MÜH, TOKAT TEKEL SİGARA FABRİKASI, Bilgisayar Mühendisi

2008-2012, BİREYSEL MÜŞTERİLER GÖREVLİSİ, T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:abdullah.balci@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2019-2020
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yönetim Bilişim Sistemleri (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2015-2017
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/İnternet Ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi (Yl) (Tezli) (Uzaktan Öğretim)

Tez Adı:Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Web Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Lisans
2001-2006
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR./
Öğretim Görevlisi
2012-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR./
Öğretim Görevlisi
2012-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/KOYULHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU/BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ/


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)OFİS PROGRAMLARITürkçe3
(2019-2020)YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİTürkçe2
(2019-2020)VERİTABANI ITürkçe4
(2019-2020)OFİS PROGRAMLARI IITürkçe3
(2019-2020)OFİS PROGRAMLARI ITürkçe3
(2019-2020)BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİTürkçe3
(2019-2020)AĞ TEMELLERİTürkçe2
(2018-2019)OFİS PROGRAMLARITürkçe3
(2018-2019)BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİTürkçe1
(2018-2019)VERİTABANI IITürkçe4
(2018-2019)VERİTABANI ITürkçe4
(2018-2019)YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)WEB EDİTÖRÜTürkçe3
(2018-2019)OFİS PROGRAMLARI IITürkçe3
(2018-2019)OFİS PROGRAMLARI ITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BALCI ABDULLAH, AYDOĞDU BÜLENT, ÖZDİNÇ FATİH (2021). An Investigation of Science Teachers’ Web Pedagogical Content Knowledge. Crotian Journal of Education, 23(1), 185-215., Doi: 10.15516/cje.v23i1.3418 (Yayın No: 7039223)
2.ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH (2019). The Effect of Organizational Justice Perceptions of Employees on Their Burnout Levels: A Research For the Nurses. Journal of Business Research - Turk, 11(2), 1172-1182., Doi: 10.20491/isarder.2019.663 (Yayın No: 5448768)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.SAĞLAM MURAT,ARDIÇ MESUT,BALCI ABDULLAH (2020). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarının İncelenmesi. Sinop Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 53-76. (Yayın No: 6316260)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BALCI ABDULLAH,AYDOĞDU BÜLENT (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Web Pedagojik Alan Bilgisi Öz-yeterliklerinin İncelenmesi. 9. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3539668)
2.BALCI ABDULLAH,AYDOĞDU BÜLENT (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sayısal Yetkinlik Düzeyinin Belirlenmesi. 9. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3539679)
3.IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH,ARDIÇ MESUT (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642560)
4.ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642563)
5.BALCI ABDULLAH,ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ SİTELERİ KULLANIM AMAÇLARININ BELİRLENMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642554)
6.IRK ERSİN,ARDIÇ MESUT,BALCI ABDULLAH (2017). HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3642558)
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2012BİREYSEL MÜŞTERİLER GÖREVLİSİT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.,
2006-2008BİLGİSAYAR MÜHTOKAT TEKEL SİGARA FABRİKASI, Bilgisayar Mühendisi