GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FİKRET GEVREKž

[ DOÇENT ]

DOÇ. Fikret GEVREK

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

fikret.gevrek@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Temel Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (2005- 2011)

Tıp Fakültesi - Temel Tıp Bilimleri Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Süleyman Demirel Üniversitesi (1999- 2003)

Tıp Fakültesi - Temel Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1991- 1995)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Prenatal Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal Sıçanlarda Kalp Dokusuna Etkilerinin Histolojik Ve Stereolojik Yöntemlerle Araştırılması.", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011

YÜKSEK LİSANS, "Normotansif Ve Hipertansif Sıçan Böbrek Dokularında Leptin (Ob-Protein)’Xxin İmmünohistokimyasal Olarak Tanımlanması", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Histoloji ve Embriyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Temel Tıp Bilimleri Bölümü/ Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Temel Tıp Bilimleri Bölümü/ Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, (2012- 2018)


İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, (2014- Devam Ediyor)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, (2016- Devam Ediyor)

Enstitü Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2019- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyofizik Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Fizyoloji Anabilim Dalı, (2017- 2018)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Seminer (His 513 T), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Dolaşım Sistemi Embriyolojisi Ve Histolojisi (His 502), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Histolojik Labratuvar Teknikleri Ve Uygulamaları (His 507), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Tez Çalışması (His 571 U), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Bil Arş Ve Ye (His 599 T ), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Danışmanlık (His 500-03 U), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Uzmanlık Alan (His 500-1 T), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Sağlık Bilimlerinde Histoloji Ve Embriyoloji (Sağ. Bilm. Fak. Ebelik Bölümü), Lisans, (2018-2019)

Özel (Sistemler) Histoloji Ve Embriyoloji Teorik Dersleri (Tıp Fakültesi 2.Sınıf), Lisans, (2018-2019)

Özel (Sistemler) Histoloji Ve Embriyoloji Uygulama Dersleri (Tıp Fakültesi 2.Sınıf), Lisans, (2018-2019)

Sağlık Bilimlerinde Histoloji Ve Embriyoloji (Sağ. Bilm. Fak. Hemşirelik Bölümü), Lisans, (2018-2019)

Histoloji Ve Embriyoloji Teorik Dersler (Diş Hek. Fak. 2. Sınıf), Lisans, (2018-2019)

Histoloji Ve Embriyoloji Uygulama Dersler (Diş Hek. Fak. 2. Sınıf), Lisans, (2018-2019)

Hücre, Genel Histoloji Ve Embriyoloji Uygulama Dersleri (Tıp Fakültesi 1.Sınıf), Lisans, (2018-2019)

Hücre, Genel Histoloji Ve Embriyoloji Teorik Dersleri (Tıp Fakültesi 1.Sınıf), Lisans, (2018-2019)

İmmünohistokimyasal Teknikler (Tıp 2 Seçmeli), Lisans, (2017-2018)

Histoloji Ve Embriyoloji Teorik Dersler (Diş Hek. Fak. 2. Sınıf), Lisans, (2017-2018)

Bil Arş Ve Ye (His 599 T ), Yüksek Lisans, (2017-2018)

Seminer (His 513 T), Yüksek Lisans, (2017-2018)

Danışmanlık (His 500-03 U), Yüksek Lisans, (2017-2018)

Uzmanlık Ad (His 500-3 T), Yüksek Lisans, (2017-2018)

Tez Çalışması (His 571 U), Yüksek Lisans, (2017-2018)

Histoloji Ve Embriyoloji Uygulama Dersler (Diş Hek. Fak. 2. Sınıf), Lisans, (2017-2018)

Sağlık Bilimlerinde Histoloji Ve Embriyoloji (Sağ. Bilm. Fak. Hemşirelik Bölümü), Lisans, (2017-2018)

Sağlık Bilimlerinde Histoloji Ve Embriyoloji (Sağ. Bilm. Fak. Ebelik Bölümü), Lisans, (2017-2018)

Özel (Sistemler) Histoloji Ve Embriyoloji Uygulama Dersleri (Tıp Fakültesi 2.Sınıf), Lisans, (2017-2018)

Özel (Sistemler) Histoloji Ve Embriyoloji Teorik Dersleri (Tıp Fakültesi 2.Sınıf), Lisans, (2017-2018)

Hücre, Genel Histoloji Ve Embriyoloji Uygulama Dersleri (Tıp Fakültesi 1.Sınıf), Lisans, (2017-2018)

Hücre, Genel Histoloji Ve Embriyoloji Teorik Dersleri (Tıp Fakültesi 1.Sınıf), Lisans, (2017-2018)

Yardımlı Üreme Teknikleri (Tıp 3 Seçmeli Ders), Lisans, (2016-2017)

Seminer (Bahar), Yüksek Lisans, (2016-2017)

Uzmanlık Alan Dersi (Bahar), Yüksek Lisans, (2016-2017)

Uzmanlık Alan Dersi (Güz), Yüksek Lisans, (2016-2017)

Danışmanlık (Bahar Yarıyılı), Yüksek Lisans, (2016-2017)

Danışmanlık (Güz Yarıyılı), Yüksek Lisans, (2016-2017)

Hücre, Genel Histoloji Ve Embriyoloji Teorik Dersleri (Tıp Fakültesi 1.Sınıf), Lisans, (2016-2017)

Histoloji Ve Embriyoloji Uygulama Dersler (Diş Hek. Fak. 2. Sınıf), Lisans, (2016-2017)

Histoloji Ve Embriyoloji Teorik Dersler (Diş Hek Fak 2. Sınıf), Lisans, (2016-2017)

Sağlık Bilimlerinde Histoloji Ve Embriyoloji (Sağ. Bilm. Fak. Ebelik Bölümü), Lisans, (2016-2017)

Sağlık Bilimlerinde Histoloji Ve Embriyoloji (Sağ. Bilm. Fak. Hemşirelik Bölümü), Lisans, (2016-2017)

Özel (Sistemler) Histoloji Ve Embriyoloji Uygulama Dersleri (Tıp Fakültesi 2.Sınıf), Lisans, (2016-2017)

Özel (Sistemler) Histoloji Ve Embriyoloji Teorik Dersleri (Tıp Fakültesi 2.Sınıf), Lisans, (2016-2017)

Hücre, Genel Histoloji Ve Embriyoloji Uygulama Dersleri (Tıp Fakültesi 1.Sınıf), Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Kasım GÜNEŞ, "Apopitozis Yolak Proteinleri İle İnfertilite Arasındaki İlişkinin İnsan Sperm Hücrelerinde Araştırılması.", 2017

Yüksek Lisans, Kasım GÜNEŞ, "Apopitozis Yolak Proteinleri İle İnfertilite Arasındaki İlişkinin İnsan Sperm Hücrelerinde Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Çiğdem BİÇER, "Ratlarda Deneysel Testis Torsiyonundaki İskemi-Reperfüzyon Hasarında Ginkgo Bilobanın Leydig Ve Sperm Hücrelerine Etkilerinin Araştırılması", 2016

Yüksek Lisans, Serkan YELLİ, "Pulslu Manyetik Alanın Sepsis Modeli Oluşturulan Sıçanların Karaciğer Dokularındaki Etkilerinin İncelenmesi", 2016

Yüksek Lisans, Çiğdem BİÇER, "Ratlarda Deneysel Testis Torsiyonundaki İskemi Reperfüzyon Hasarında Ginkgo Bilobanın Leydig Ve Sperm Hücrelerine Etkilerinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Serkan YELLİ, "Pulslu Manyetik Alanın Sepsis Modeli Oluşturulan Sıçanların Karaciğer Dokularındaki Tedavi Edici Etkilerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Arif AKYÖRÜK, "Aquaporin Molekülleri İle Sperm Parametreleri Arasındaki İlişkinin Fertil Ve İnfertil İnsan Sperm Hücrelerinde Araştırılması",

Yüksek Lisans, Osman Serden GENCEL, "Farklı Yaş Gruplarından Bireylerin Sperm Hücrelerinde Aquaporinmolekülleri Expresyonlarının Araştırılması",

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GEVREK FİKRET,ERDEMİR FİKRET, (2018). "Investigation Of The Effects Of Curcumin, Vitamin E And Their Combination İn Cisplatin-İnduced Testicular Apoptosis Using İmmunohistochemical Technique", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 44(1), 16-23., Doi: 10.5152/tud.2017.95752 (Yayın No: 4720353)

GEVREK FİKRET,BİÇER ÇİĞDEM,KARA MİKAİL,ERDEMİR FİKRET, (2018). "The Ameliorative Effects Of Ginkgo Biloba On Apoptosis, Lh- R Expression And Sperm Morphology Anomaly İn Testicular Torsion And Detorsion", Andrologia, 50(4), 12969, Doi: 10.1111/and.12969 (Yayın No: 3664856)

BOSTAN BORA,GEVREK FİKRET,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAT,AŞCI MURAT,EREN MEHMET BURTAÇ,KUYUCU YUNUS EMRE, (2018). "Effects Of Different Bone Marrow Stimulation Techniques On Avascular Zone Meniscal Defects", Bratislava Medical Journal, 119(10), 630-635., Doi: 10.4149/BLL_2018_112 (Yayın No: 4690522) [SCI-Expanded]

BALCI YÜCE HATİCE,LEKTEMUR ALPAN AYSAN,GEVREK FİKRET,TOKER HÜLYA, (2018). "Investigation Of The Effect Of Astaxanthin On Alveolar Bone Loss İn Experimental Periodontitis", Journal Of Periodontal Research, 53(1), 131-138., Doi: 10.1111/jre.12497 (Yayın No: 3572129)

BALCI YÜCE HATİCE,KARATAŞ ÖZKAN,TULU FEYZA,ALTAN AHMET,GEVREK FİKRET, (2018). "Effect Of Diabetes On Collagen Metabolism And Hypoxia İn Human Gingival Tissue: A Stereological, Histopathological, And İmmunohistochemical Study", Biotechnic Histochemistry, 1-9., Doi: 10.1080/10520295.2018.1508745 (Yayın No: 4342423)

ÖZSOY ZEKİ,GEVREK FİKRET,ÖZSOY ŞEYMA,DAŞIRAN MEHMET FATİH,AKGÜL GÖKHAN GİRAY,ERDİNÇ YENİDOĞAN, (2018). "Effect Of Β-Glucan On Acetic Acid-İnduced Colitis İn Rats", Internatıonal Journal Of Clınıcal And Experımental Medıcıne, 11(8), 7775-7787. (Yayın No: 4343193) [SCI-Expanded]

GEVREK FİKRET, (2018). "Histopathological, İmmunohistochemical, And Stereological Analysis Of The Effect Of Ginkgo Biloba (Egb761) On The Hippocampus Of Rats Exposed To Long-Term Cellphone Radiation", Hıstology And Hıstopathology, 33(5), 463-473., Doi: 10.14670/HH-11-943 (Yayın No: 4441573)

FIRAT FATİH,ERDEMİR FİKRET,KÖLÜKÇÜ ENGİN,GEVREK FİKRET,BENLİ İSMAİL,UNSAL VELİD, (2018). "Oxytocin İn The Prevention Of Injury Due To Testicular Torsion/Detorsion İn Rats", Turkish Journal Of Trauma And Emergency Surgery, 24(2), 89-96., Doi: 10.5505/tjtes.2017.25730 (Yayın No: 4443257) [SCI-Expanded]

TOKER HÜLYA,BALCI YÜCE HATİCE,LEKTEMÜR ALPAN AYSAN,GEVREK FİKRET,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2018). "Morphometric And Histopathological Evaluation Of The Effect Of Grape Seed Proanthocyanidin On Alveolar Bone Loss İn Experimental Diabetes And Periodontitis", Journal Of Periodontal Research, 53(3), 478-486., Doi: 10.1111/jre.12536 (Yayın No: 3992983)

SOYALIÇ HARUN,GEVREK FİKRET,KARAMAN SERHAT, (2017). "Curcumin Protects Against Acoustic Trauma İn The Rat Cochlea", International Journal Of Pediatric Otorhinolaryngology, 99100-106., Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.05.029 (Yayın No: 3572158)

GEVREK FİKRET,AYDIN DUYGU,ÖZSOY ŞEYMA,AYGÜN HATİCE,BİÇER ÇİĞDEM, (2017). "Inhibition By Egb761 Of The Effect Of Cellphone Radiation On The Male Reproductive System", Bratislava Medical Journal, 118(11), 676-683., Doi: 10.4149/BLL_2017_128 (Yayın No: 3572146) [SCI-Expanded]

ÖZSOY ZEKİ,ÖZSOY ŞEYMA,GEVREK FİKRET,DEMİR EMRE,BENLİ İSMAİL,DALDAL EMİN,YENİDOĞAN ERDİNÇ, (2017). "Effect Of Bevacizumab On Acetic Acid–İnduced Ulcerative Colitis İn Rats", Journal Of Surgical Research, 216191-200., Doi: 10.1016/j.jss.2017.05.011 (Yayın No: 3712612)

GEVREK FİKRET,ÖNCÜ MERAL,GÜLLE KANAT,BAYRAM DİLEK,KARAÖZ ERDAL, (2016). "Immunohistochemical Expression Of Leptin (Ob-Protein) İn Experimentally Hypertensive Rat Kidney Tissues", Journal Of Contemporary Medicine, 6(4), 255-265., Doi: 10.16899/ctd.55589 (Yayın No: 3220385)

SOYALIÇ HARUN,GEVREK FİKRET,KOÇ SEMA,AVCU MUSTAFA,METİN MEHMET,ALADAĞ İBRAHİM, (2016). "Intraperitoneal Curcumin And Vitamin E Combination For The Treatment Of Cisplatin İnduced Ototoxicity İn Rats", International Journal Of Pediatric Otorhinolaryngology, 89173-178., Doi: 10.1016/j.ijporl.2016.08.012 (Yayın No: 3216798)

ASLAN HÜSEYİN,KESİCİ HAKAN,KARACA ZAFER İSMAİL,ÖZYURT BİRSEN,TAŞ UFUK,EKİCİ FATİH,ERDOĞAN HASAN,GEVREK FİKRET,ÇAYLI SEVİL, (2015). "Beneficial Effects Of Melatonin And Bq-123 On The Rat Testis Damagecaused By Cigarette Smoke", Turkısh Journal Of Medıcal Scıences, 4511-17., Doi: 10.3906/sag-1312-66 (Yayın No: 2213512) [SCI-Expanded]

GEVREK FİKRET,KARA MİKAİL,RAĞBETLİ MURAT ÇETİN,ASLAN HÜSEYİN, (2015). "Effects Of Prenatally Exposed Diclofenac Sodium On Rat Heart Tissue A Stereological And Histological Study", Turkısh Journal Of Medıcal Scıences, 45474-480., Doi: 10.3906/sag-1404-173 (Yayın No: 2214775) [SCI-Expanded]

ODACI ERSAN,KAPLAN SÜLEYMAN,ŞAHİN BÜNYAMİN,BAŞ ORHAN,GEVREK FİKRET,AYGÜN DURSUN,ÜNAL BÜNYAMİ,SÖNMEZ OSMAN FİKRET,ÇOLAKOĞLU SERDAR,BİLGİÇ SAİT, (2004). "Effects Of Low-Dose Oxcarbazepine Administration On Developing Cerebellum İn Newborn Rat: A Stereological Study", Neuroscience Research Communications, 34(1), 28-36., Doi: 10.1002/nrc.10103 (Yayın No: 446980) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇİFTÇİ NİHAL,GEVREK FİKRET, (2017). "İskemi/Reperfüzyon Modelinde İskemik Önkoşullanma Ve Krill Yağı Etkisinin Biyokimyasal, Hsitopatolojik Ve İmmunohistokimyasal Değerlendirmesibiochemical, Histopathological, Immunohistochemical Evaluation Of Ischemic Preconditioning And Krill Oil Effects İn Ischemia / Reperfusion Model", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(3), 159-167. (Yayın No: 3578839)

Odaci E., B. Sahin, OF. Sonmez, F. Gevrek, O. Baş, (2003). "Yenidoğan Sıçan Beyincik Korteksinde Dış Germinal Tabaka Ve Moleküler Tabakanın Histolojik Özellikleri", Karadeniz Tıp Dergisi, 16(1), 40-44. (Yayın No: 447259)

Baş O., E. Odaci, B. Sahin, F. Gevrek, OF. Sonmez, Ş. Yıldırım, (2002). "Yenidoğan Sıçan Beyinciğinde Granüler Hücre Tabakasının Gelişimi", Karadeniz Tıp Dergisi, 15(2), 40-44. (Yayın No: 447115)

Sahin B., E. Odaci, F. Gevrek, O. Baş, OF. Sonmez, A. Bahadır., (2002). "Yenidoğan Sıçan Beyinciğinde Purkinje Hücreleri Ve Moleküler Tabakanın Gelişimi", Karadeniz Tıp Dergisi, 15(3), 127-132. (Yayın No: 447158)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BALCI YÜCE HATİCE,KARATAŞ ÖZKAN,TÜLÜ FEYZA,ALTAN AHMET,GEVREK FİKRET (2018). Effect of Diabetes on Fibroblast Cell Counts and Inflammatory Cell Infiltration in Human Gingival Tissue: A Histological Study. 12th International ACBİC Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4445664)

BALCI YÜCE HATİCE,KARATAŞ ÖZKAN,TULU FEYZA,ALTAN AHMET,GEVREK FİKRET (2018). MMP-8, PLOD-2, HIF-1α and VEGF expressions in diabetic and non-diabetic human gingiva. 12th International ACBİC Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4445729)

TOKER HÜLYA,BALCI YÜCE HATİCE,YILDIRIM ALİ,TEKİN BUĞRUL,GEVREK FİKRET (2017). Ligatürle indüklenen periodontitis modelinde kolsisinin alveoler kemi kaybı üzerine etkisinin histolojik ve histomorfometrik degerlendirilmesi. Türk PeriodontolojiDerneği 47. UluslararasıBilimsel Kongresi ve26. BilimselSempozyumu / Turkish Society ofPeriodontology47th InternationalScientific Congress and26th ScientificSymposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3988910)

BALCI YÜCE HATİCE,LEKTEMÜR ALPAN AYSAN,GEVREK FİKRET,TOKER HÜLYA (2017). Effect of Astaxanthin on Alveolar Bone Loss in ExperimentalPeriodontitis. FDI World Dental CongressSeptember 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3761769)

TOKER HÜLYA,BALCI YÜCE HATİCE,YILDIRIM ALİ,TEKİN MEHMET BUGRUL,GEVREK FİKRET (2016). Deneysel periodontitis modelinde kolşisin uygulamasının erken dönem sonuçları. Türk Dişhekimleri Birliği 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3222460)

GÜRGÜL SERKAN,BAŞOL NURŞAH,DEMİREL CAN,GEVREK FİKRET,yelli serkan (2016). EXTREMELY LOW FREQUENCY PULSED MAGNETIC FIELD INHIBITS MYOCARDIAL DAMAGE ANDAPOPTOSIS IN RATS WITH CLP INDUCED SEPSIS A HISTOPATHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICALEVALUATION. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3221696)

ŞENEL UFUK,TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,IRMAK SAPMAZ HİLAL,AKBAŞ ALİ,GEVREK FİKRET,UYSAL MURAT,TAŞ UFUK (2015). The effect of use f hesperidin and diosmin on necrotizing enterocolotis an experimental study. XXIV International Symposium on Morphological Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:2460561)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YELLİ SERKAN,GEVREK FİKRET,GÜRGÜL SERKAN (2018). Pulslu manyetik alanın sepsis modeli oluşturulan sıçanların karaciğer dokularındaki tedavi edici etkilerinin incelenmesi. 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4270409)

GEVREK FİKRET,BİÇER ÇİĞDEM,KARA MİKAİL,ERDEMİR FİKRET (2018). Testis torsiyonu ve detorsiyonunda Ginkgo biloba’nın apopitozis, LH-R ekspresyonu vesperm morfoloji anomalisine iyileştirici etkisinin araştırılması. 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4443678)

SOYALIÇ HARUN,GEVREK FİKRET,KARAMAN SERHAT (2017). Ratlarda Oluşturulan Akustik Travmada Kurkuminin Koruyucu Etkisi. 5. ULUSAL OTOLOJİ NORÖOTOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3653679)

GEVREK FİKRET,KARACA ZAFER İSMAİL,OKYAY KARACA MEHTAP (2016). Sisplatin ile indüklenen testiküler hasara karşı kurkumin, Vit-E ve kombinasyonunun koruyucu etkilerinin araştırılması. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4451876)

GEVREK FİKRET,KARACA ZAFER İSMAİL,YELLİ SERKAN,ASLAN HÜSEYİN,DEMİREL CAN,GÜRGÜL SERKAN (2016). Investigating the effect of pulsed electromagnetic field in regulating sepsis induced renal apoptosis / Sepsisle indüklenen renal apopitozun düzenlenmesinde pulslu elektromanyetik alanın etkisinin araştırılması. 17th National Anatomy Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3665017)

TOKER HÜLYA,BALCI YÜCE HATİCE,Lektemur Alpan Aysan,GEVREK FİKRET (2016). Deneysel Diyabet Ve Periodontitis Oluşturulan Ratlarda Üzüm Çekirdeği Proantosiyanidinlerinin Alveol Kemik Kaybı Üzerine Etkisinin Histopatolojik Ve Morfometrik Açılardan AraştırılmasıMorphometric And Histopathological Evaluation Of The Effect Of Grape Seed Proanthocyanidine On Alveolar Bone Loss In Experimental Diabetes And Periodontitis. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 46. BİLİMSEL KONGRESİ46th SCIENTIFIC CONGRESS OF TURKISH SOCIETY OF PERIODONTOLOGY (Özet Bildiri) (Yayın No:3222238)

SOYALIÇ HARUN,GEVREK FİKRET,KOÇ SEMA,AVCU MUSTAFA,METİN MEHMET,ALADAĞ İBRAHİM (2016). İntraperitoneal kurkumin ve E vitamini kombinasyonunun ratlarda oluşturulan sisplatin ototoksisitesine koruyucu etkisi. 12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3224398)

GEVREK FİKRET,KÜPELİ MUSTAFA,SERKAN YELLİ,GÜRGÜL SERKAN,ASLAN HÜSEYİN (2015). Sepsis Modeli Oluşturulan Sıçanların Akciğer Dokusuna Pulslu Manyetik Alanın Tedavi Edici Etkisinin Araştırılması. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2220954)

GEVREK FİKRET,AYDIN DUYGU,ÖZSOY ŞEYMA,AYGÜN HATİCE,ÇİĞDEM BİÇER,ASLAN HÜSEYİN (2015). Cep Telefonu Elektro Manyetik Radyasyonuna Maruz Sıçanların Testis Dokularında EGB761 in Koruyucu Etkisi. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2222245)

GEVREK FİKRET,SERKAN YELLİ,GÜRGÜL SERKAN,KARACA ZAFER İSMAİL,ASLAN HÜSEYİN (2015). Deneysel Sepsis Kaynaklı Sıçan Böbrek Dokusu Hasarlarına Pulslu Manyetik Alanın Tedavi Edici Etkisi. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2222949)

GEVREK FİKRET,AYDIN DUYGU,BİÇER ÇİĞDEM,ÖZSOY ŞEYMA,AYGÜN HATİCE,ÇAYLI SEVİL,ASLAN HÜSEYİN (2014). Cep Telefonundan Yayılan Elektromanyetik Dalgalara Maruz Sıçanların Sperm Hücrelerine Ginkgo Bilobanın Koruyucu Etkisi. XII. National Histology And Embryology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4451851)

H.İ. Tanrıverdi, U. Şenel, F. Gevrek, A. Akbaş, Ç. Biçer, M. Şahin (2013). Testis torsiyonundaki iskemi reperfüzyon hasarında famotidinin biyokimyasal ve histopatolojik etkilerinin araştırılması. 21. Ulusal Elektron Mikroskoi Kongresi (Uluslaraası Katılımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:447399)

Birsen Özyurt, Fikret Gevrek, Ufuk Taş, Murat Uysal, Mustafa Çiçek. (2013). Steroid Uygulanan Tavşanlarda Karaciğer Toksisitesi Üzerine Melatoninin Koruyucu Etkisi. 15. Ulusal Anatomi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:447434)

Fikret Gevrek, Mikail Kara, Murat Çetin Rağbetli, Hüseyin Aslan. (2012). Prenatal dönemde uygulanan diklofenak sodyumun postnatal sıçanların kalp ventrikül dokusuna etkilerinin histolojik ve stereolojik yöntemlerle araştırılması. XI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:447357)

GEVREK FİKRET,ÖNCÜ MERAL,GÜLLE KANAT,BAYRAM DİLEK,KARAÖZ ERDAL (2004). Normotansif ve Hipertansif Sıçan Böbrek Dokularında Leptin Ob Protein in immünohistokimyasal olarak tanımlanması. VII. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:447311)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Genel Histoloji Ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Tıp Fakültesi 1. Sınıflar İçin) (2018)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesi, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4446172)

Özel Histoloji Ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Tıp Fak-2. Sınıflar İçin) (2018)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesi, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4446171)

Sağlık Bilimlerinde Histoloji Ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Ve Ebelik İçin) (2018)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesi, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4446166)

Özel Histoloji Ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Diş Hekimliği Fakültesi İçin) (2018)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesi, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4446161)

Temel Histoloji Ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Dhf İçin) (2018)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesi, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4446149)

Sistemler (Özel) Histolojisi Lab Föyü (Tıp Faültesi Iı. Sınıflar İçin) (2018)., GEVREK FİKRET,OCAKLI SEDA, Togü Matbaa - Goü Tıp Fak-2 Histoloji Lab Föyü, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4446071)

Hücre Ve Temel Histoloji Lab Föyü (Tıp Fakültesi I. Sınıflar İçin) (2018)., GEVREK FİKRET,OCAKLI SEDA, Togü Matbaa - Goü Tıp Fak-1 Histoloji Lab Föyü, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4446050)

Temel Histoloji Ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Diş Hek Fak İçin) (2017)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesidir, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3718715)

Hücre Ve Temel Histoloji Lab Föyü (Tıp Fakültesi I. Sınıflar İçin) (2017)., GEVREK FİKRET,OCAKLI SEDA, Togü Matbaa - Goü Tıp Fak-1 Histoloji Lab Föyü, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3802180)

Genel Histoloji Ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Tıp Fakültesi 1. Sınıflar İçin) (2017)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesidir, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3718641)

Özel Histoloji Ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Diş Hekimliği Fakültesi İçin) (2017)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesidir, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3718704)

Sistemler (Özel) Histolojisi Lab Föyü (Tıp Faültesi Iı. Sınıflar İçin) (2017)., GEVREK FİKRET,OCAKLI SEDA, Goü Tıp Fak-2 Histoloji Lab Föyü, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3802210)

Sağlık Bilimlerinde Histoloji Ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Ve Ebelik İçin) (2017)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesidir, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3718691)

Özel Histoloji Ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Tıp Fak-2. Sınıflar İçin) (2017)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesidir, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3718665)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Obezite Ve İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., GEVREK FİKRET, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sayfa Sayısı: 596, ISBN: -978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2217591)

Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları Ve Tedavisi (2013)., Fikret Erdemir, Fikret Gevrek, İstanbul Tıp Kitabevi, Editör: Ramazan Aşçı, Selahattin Çayan, Fikret Erdemir, İrfan Orhan, Önder Yaman, Mustafa Faruk Usta, Muammer Kendirci, Oğuz Ekmekçioğlu, Ateş Kadıoğlu. , Sayfa Sayısı: 921, ISBN: 978-605-4499-79-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 447835)

sanatsal faaliyetler

"TUBİTAK 4007 Faaliyet Günleri", TÜRKİYE, 2018,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Prenatal Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal Sıçanlarda Kalp Dokusuna Etkilerinin Histolojik ve Stereolojik Yöntemlerle araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.01.2010-30.03.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İntraperitoneal ve oral Beta glukan kullanımının asetik asit AA ile indüklenmiş kolit üzerine etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.08.2014-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İntraperitoneal Bevacuzimab Kullanımının Asetik Asit AA İle İndüklenmiş Kolit Üzerine Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.08.2014-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Deneysel Oluşturulan Escherichia Coli Peritonitinde Lokal Anestezik Ajanların Antibakteriyel Etkinliğinin Üç Farklı Uygulama Yöntemiyle Karşılaştırılması Deneysel Hayvan Çalışması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28.11.2014-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Pulslu Manyetik Alanın Sepsis Modeli Oluşturulan Sıçanların Karaciğer Dokularındaki Etkilerinin İncelenmesi ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.11.2014-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ratlarda deneysel testis torsiyonundaki iskemi reperfüzyon hasarında Ginkgo bilobanın EGB761 Leydig ve sperm hücrelerine etkilerinin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 22.10.2013-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İskelet Kası İskemi Reperfüzyon Yaralanması Üzerine Krill Yağının Koruyucu Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.11.2014-18.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İskemi reperfüzyon hasarı sonrasında BQ 123 ün Testis dokusunda ubikütin proteazom sistemi ve apoptoz üzerine etkilerinin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 05.07.2013-15.06.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tavşan Menisküs Yaralanması White Whitezon Modelinde Kemik İliği Stimülasyonundaki KIS Delik Kalınlıklarının İyileşme Üzerine Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 13.08.2014-15.06.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İntraperitoneal Kurkumin ve E Vitamini Kombinasyonunun Ratlarda Oluşturulan Sisplatin Ototoksisitesine Koruyucu Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.07.2013-14.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Apopitozis yolak proteinleri ile infertilite arasındaki ilişkinin insan sperm hücrelerinde araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2017-10.04.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Diabetik ve Sağlıklı Dişeti Örneklerinin Doku Apoptoz Marker Seviyeleri Karşılaştırması ve Stereolojik Analizi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 14.11.2016-07.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Oral Flavonoid Tedavisinin Deneysel Nekrotizan Enterokolit Modelinde Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 10.07.2013-01.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Cep telefonundan yayılan elektromanyetik dalgalara maruz bırakılan sıçanlar üzerine Ginkgo bilobanın etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 08.07.2013-01.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Nervus fasiyalis (timpanik segment başlangıcından ekstrakranial segmentin bitişine kadar), nervus hipoglossus, nervus aurikularis magnus ve nervus suralisin sinir çap ve fasikül sayılarının postmortem incelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 22.10.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Diyabetli ve Periodontitisli Bireylerde Dişeti Dokusunda PPAR-gama, VDR ve RXR aktivitelerinin belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 14.05.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Doğal kökenli asitlerin kemik rejenerasyonunda kullanılan membranlara bağlanmasının membran etkinliği üzerine etkisinin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 20.12.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Lokalize agresif ve kronik periodontitisli hastalarda periodontal yıkımı olan ve olmayan dişlerin dişetlerinde yerel sitokin seviyelerinin biyokimyasal ve histolojik açılardan araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.05.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Hypericum perforatum Yağı Yüklenmiş Polimerik Membranların Yanık Yara İyileşmesinde Skar Doku Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.11.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Finasteridin Rat Modelinde Testis Morfolojisi ve Spermatogenez Üzerine Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.05.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Monoklonal Bir Antikor Olan Denosumab ın Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 10.11.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Lipozoma hapsedilmiş yağ asitlerinin deneysel periodontitiste periodontal yıkıma etkisinin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.11.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Deneysel periodontitiste vanilik asitin periodontal yıkıma etkisinin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 20.10.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Aquaporin molekülleri ile sperm parametreleri arasındaki ilişkinin fertil ve infertil insan sperm hücrelerinde araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2012, ÖĞRETİM ÜYESİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, YRD. DOÇ. DR., (Diğer)

1995-1997, ÖĞRETMEN, MİLLİ EĞİTİM MÜD./ŞIRNAK/SİLOPİ, EĞİTİM ÖĞRTETİM, (Diğer)

1997-1999, BİYOLOG, SAĞLIK MÜD./AMASYA, SAĞLIK HİZ., (Diğer)

1999-2006, BİYOLOG, SAĞLIK MÜD./SAMSUN, SAĞLIK HİZ., (Diğer)

2006-2012, BİYOLOG, SAĞLIK MÜD./AMASYA, SAĞLIK HİZ., (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

SİNİR BİLİMDE TEMEL METODLAR VE STEREOLOJİ KURSU, ULUSLARARASI KATILIMLI SİNİR BİLİMDE TEMEL METODLAR VE STEREOLOJİ KURSU KATILIMCISI, ATAÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 30.10.2006-03.11.2006 (Ulusal)

EĞLİTİCİLERİN EĞLİTİMİ, EĞLİTİCİLERİN EĞLİTİMİ KURSUNU BAŞARI İLE TAMAMLAMIŞTIR, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 28.02.2013-04.03.2013 (Ulusal)

KLİNİK VE PATOLOJİK UYGULAMALARDA STEREOLOJİ KURSU, KLİNİK VE PATOLOJİK UYGULAMALARDA STEREOLOJİ KURSU KATILIMCISI, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI, Kurs, 04.11.2006-05.11.2006 (Ulusal)

UYGULAMALI HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ, SDÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı tarafından 19-21 Haziran 2003 tarihleri arasında Ispartada düzenlenen Uygulamalı Hücre Kültrü Teknikleri adlı kursa katılmıştır., SÜLEYMEN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI, Kurs, 19.06.2003-21.06.2003 (Ulusal)

MİKROSKOBİK KESİT ALMA KURSU, MİKROSKOBİK KESİT ALMA KURSU KATILIMSICI OLARAK GÖREV ALMIŞTIR, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 27.10.2006-27.10.2006 (Ulusal)

STEREOLOJİK KESİT ALMA KURSU, STEREOLOJİK KESİT ALMA KURSU KATILIMCISI OLARAK GÖREV ALMIŞTIR, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 28.10.2006-28.10.2006 (Ulusal)

IV. STEREOLOJİK METOTLAR VE UYGULAMALARI KURSU, 27-29 Ağustos 2003 tarihleri arasında düzenlenen IV. STEREOLOJİK METOTLAR VE UYGULAMALARI KURSU nda kurs yürütücüsü olarak görev almıştır., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 27.08.2003-29.08.2003 (Ulusal)

ELEKTRON MİKROSKOBU TEKNİKLERİ KURSU, ELEKTRON MİKROSKOBU TEKNİKLERİ KURSU KATILIMCISI, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Kurs, 29.10.2006-29.10.2006 (Ulusal)

çalıştay

22nd NATİONAL (ELECTRON) MİCROSCOPY CONGRESS EMK 2015, Fikret GEVREK has participated in the 22.nd National (Electron) Microscopy Congress EMK 2015., SABANCI UNIVERSITY, Çalıştay, 02.09.2015-04.09.2015 (Ulusal)

ASİAN AND AFRİCAN STEREOLOGY CONGRESS, Fikret GEVREK has participated in the Asian and African Stereology Congress, ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE, Çalıştay, 06.11.2012-08.11.2012 (Uluslararası)

ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, FİKRET GEVREK 17. Ulusal Anatomi Kongresine katılmıştır., OSMANGAZİ ÜNİVERTSİTESİ, Çalıştay, 05.09.2016-09.09.2016 (Ulusal)

14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Fikret Gevrek10-13 Mayıs 2018 Tarihlerinde Antalya’xxda gerçekleştirilen 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi katılmıştır., Su otel, Çalıştay, 10.05.2018-13.05.2018 (Ulusal)

XI. ULUSAL HISTOLOJI VE EMBRIYOLOJI KONGRESI (ULUSLARARASI KATILIMLI), Sayın Fikret GEVREKPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AnabilmDalı ile Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği tarafından düzenlenen XI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresine katılmıştır., PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Çalıştay, 16.05.2012-19.05.2012 (Ulusal)

XII. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ, Sayın, Fikret GEVREK 27-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği tarafından düzenlenen XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresine katılmıştır., ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI, Çalıştay, 27.05.2014-30.05.2014 (Ulusal)

21. ULUSAL (ULUSLARARASI KATILIMLI) ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ, Sayın, Fikret GEVREK28-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenen 21. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Elektron Mikroskopi Kongresine katılmıştır., MERSİN ÜNİVERSİTESİ, Çalıştay, 28.05.2013-31.05.2013 (Ulusal)

 

sertifika

DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI, Hayvan Deneyleri Etik Kurulları’nın Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15. maddesi (ğ) fıkrasına uygun olarak 80 saatlik eğitim. Toplam eğitim süresinin 40 saati teorik, geri kalan 40 saati uygulamadır., Tıp Fakültesi Derslikleri/ Deneysel Tıp Araştırma Birimi, Sertifika, 24.02.2014-09.03.2014 (Ulusal)

CELL CULTURE AND PROTEİN RESEARCHES COURSE, This is to certify that Fikret GEVREK has participated and completed successfuly the Cell Culture and Protein Researches Course programme, ISTANBUL UNIVERSITY DISTANCE EDUCATION APPLICATION AND RESEARCH CENTER, Sertifika, 04.03.2013-15.03.2013 (Ulusal)

İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi, Klinik Araştırmalar ile ilgili Yasal Düzenlemeler.,Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları, Klinik Araştırmalar ve Türleri, Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu, Klinik Araştırmalarda Taraflar, Başvuru Şekli, Etik Kurullar, Güvenlik Bildirimleri., GOÜ TIP FAKÜLTESİ, Sertifika, 16.04.2012-16.04.2012 (Ulusal)

KAN BANKACILIĞI UYGULAMALARI EĞİTİM SERTİFİKASI, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜCÜRLÜĞÜ KAN BANKACILIĞI EĞİTİM PROGRAMI, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KAN BANKASI, Sertifika, 01.03.2002-30.04.2002 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fikret.gevrek@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2011
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Prenatal Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal Sıçanlarda Kalp Dokusuna Etkilerinin Histolojik Ve Stereolojik Yöntemlerle Araştırılması.
Yüksek Lisans
1999-2003
Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Normotansif Ve Hipertansif Sıçan Böbrek Dokularında Leptin (Ob-Protein)’Xxin İmmünohistokimyasal Olarak Tanımlanması
Lisans
1991-1995
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji BölümüAkademik Görevler

Doçent
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Doktor Öğretim Üyesi
2012-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Enstitü Müdürü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı Başkanı
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2017-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Erasmus Koordinatörü
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)SAĞLIK BİLİMLERİNDE HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (SAĞ. BİLM. FAK. EBELİK BÖLÜMÜ)Türkçe2
(2018-2019)ÖZEL (SİSTEMLER) HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ TEORİK DERSLERİ (TIP FAKÜLTESİ 2.SINIF)Türkçe4
(2018-2019)ÖZEL (SİSTEMLER) HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ UYGULAMA DERSLERİ (TIP FAKÜLTESİ 2.SINIF)Türkçe2
(2018-2019)SAĞLIK BİLİMLERİNDE HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (SAĞ. BİLM. FAK. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ)Türkçe2
(2018-2019)HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ TEORİK DERSLER (DİŞ HEK. FAK. 2. SINIF)Türkçe3
(2018-2019)HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ UYGULAMA DERSLER (DİŞ HEK. FAK. 2. SINIF)Türkçe1
(2018-2019)HÜCRE, GENEL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ UYGULAMA DERSLERİ (TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF)Türkçe2
(2018-2019)HÜCRE, GENEL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ TEORİK DERSLERİ (TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF)Türkçe3
(2017-2018)İMMÜNOHİSTOKİMYASAL TEKNİKLER (TIP 2 SEÇMELİ)Türkçe1
(2017-2018)HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ TEORİK DERSLER (DİŞ HEK. FAK. 2. SINIF)Türkçe3
(2017-2018)HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ UYGULAMA DERSLER (DİŞ HEK. FAK. 2. SINIF)Türkçe1
(2017-2018)SAĞLIK BİLİMLERİNDE HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (SAĞ. BİLM. FAK. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ)Türkçe2
(2017-2018)SAĞLIK BİLİMLERİNDE HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (SAĞ. BİLM. FAK. EBELİK BÖLÜMÜ)Türkçe2
(2017-2018)ÖZEL (SİSTEMLER) HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ UYGULAMA DERSLERİ (TIP FAKÜLTESİ 2.SINIF)Türkçe2
(2017-2018)ÖZEL (SİSTEMLER) HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ TEORİK DERSLERİ (TIP FAKÜLTESİ 2.SINIF)Türkçe4
(2017-2018)HÜCRE, GENEL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ UYGULAMA DERSLERİ (TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF)Türkçe2
(2017-2018)HÜCRE, GENEL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ TEORİK DERSLERİ (TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF)Türkçe3
(2016-2017)YARDIMLI ÜREME TEKNİKLERİ (TIP 3 SEÇMELİ DERS)Türkçe1
(2016-2017)HÜCRE, GENEL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ TEORİK DERSLERİ (TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF)Türkçe3
(2016-2017)HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ UYGULAMA DERSLER (DİŞ HEK. FAK. 2. SINIF)Türkçe1
(2016-2017)HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ TEORİK DERSLER (DİŞ HEK FAK 2. SINIF)Türkçe3
(2016-2017)SAĞLIK BİLİMLERİNDE HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (SAĞ. BİLM. FAK. EBELİK BÖLÜMÜ)Türkçe2
(2016-2017)SAĞLIK BİLİMLERİNDE HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (SAĞ. BİLM. FAK. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ)Türkçe2
(2016-2017)ÖZEL (SİSTEMLER) HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ UYGULAMA DERSLERİ (TIP FAKÜLTESİ 2.SINIF)Türkçe2
(2016-2017)ÖZEL (SİSTEMLER) HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ TEORİK DERSLERİ (TIP FAKÜLTESİ 2.SINIF)Türkçe4
(2016-2017)HÜCRE, GENEL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ UYGULAMA DERSLERİ (TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF)Türkçe2
Yüksek Lisans
(2018-2019)SEMİNER (HİS 513 T)Türkçe1
(2018-2019)DOLAŞIM SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ VE HİSTOLOJİSİ (HİS 502)Türkçe4
(2018-2019)HİSTOLOJİK LABRATUVAR TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI (HİS 507)Türkçe4
(2018-2019)TEZ ÇALIŞMASI (HİS 571 U)Türkçe3
(2018-2019)BİL ARŞ VE YE (HİS 599 T )Türkçe3
(2018-2019)DANIŞMANLIK (HİS 500-03 U)Türkçe2
(2018-2019)UZMANLIK ALAN (HİS 500-1 T)Türkçe8
(2017-2018)BİL ARŞ VE YE (HİS 599 T )Türkçe1
(2017-2018)SEMİNER (HİS 513 T)Türkçe1
(2017-2018)DANIŞMANLIK (HİS 500-03 U)Türkçe2
(2017-2018)UZMANLIK AD (HİS 500-3 T)Türkçe8
(2017-2018)TEZ ÇALIŞMASI (HİS 571 U)Türkçe3
(2016-2017)SEMİNER (BAHAR)Türkçe1
(2016-2017)UZMANLIK ALAN DERSİ (BAHAR)Türkçe16
(2016-2017)UZMANLIK ALAN DERSİ (GÜZ)Türkçe20
(2016-2017)DANIŞMANLIK (BAHAR YARIYILI)Türkçe4
(2016-2017)DANIŞMANLIK (GÜZ YARIYILI)Türkçe5
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Çiğdem BİÇER, (2016)., "Ratlarda deneysel testis torsiyonundaki iskemi-reperfüzyon hasarında Ginkgo bilobanın Leydig ve sperm hücrelerine etkilerinin araştırılması", Yüksek Lisans
2.Serkan YELLİ, (2016)., "Pulslu Manyetik Alanın Sepsis Modeli Oluşturulan Sıçanların Karaciğer Dokularındaki Etkilerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans
3.Kasım GÜNEŞ, "Apopitozis yolak proteinleri ile infertilite arasındaki ilişkinin insan sperm hücrelerinde araştırılması.", Yüksek Lisans
4.Arif AKYÖRÜK, "Aquaporin molekülleri ile sperm parametreleri arasındaki ilişkinin fertil ve infertil insan sperm hücrelerinde araştırılması", Yüksek Lisans
5.Çiğdem BİÇER, (2016)., "Ratlarda deneysel testis torsiyonundaki iskemi-reperfüzyon hasarında Ginkgo bilobanın Leydig ve sperm hücrelerine etkilerinin araştırılması", Yüksek Lisans
6.Serkan YELLİ, (2016)., "Pulslu Manyetik Alanın Sepsis Modeli Oluşturulan Sıçanların Karaciğer Dokularındaki Etkilerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans
7.Arif AKYÖRÜK, "Aquaporin molekülleri ile sperm parametreleri arasındaki ilişkinin fertil ve infertil insan sperm hücrelerinde araştırılması", Yüksek Lisans
8.Kasım GÜNEŞ, (2017)., "Apopitozis yolak proteinleri ile infertilite arasındaki ilişkinin insan sperm hücrelerinde araştırılması.", Yüksek Lisans
9.Osman Serden GENCEL, "Farklı Yaş Gruplarından Bireylerin Sperm Hücrelerinde AquaporinMolekülleri Expresyonlarının Araştırılması", Yüksek Lisans
10.Çiğdem BİÇER, (2016)., "Ratlarda deneysel testis torsiyonundaki iskemi reperfüzyon hasarında ginkgo bilobanın leydig ve sperm hücrelerine etkilerinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Serkan YELLİ, (2016)., "Pulslu manyetik alanın sepsis modeli oluşturulan sıçanların karaciğer dokularındaki tedavi edici etkilerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Kasım GÜNEŞ, (2017)., "Apopitozis yolak proteinleri ile infertilite arasındaki ilişkinin insan sperm hücrelerinde araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GEVREK FİKRET,ERDEMİR FİKRET (2018). Investigation of the effects of curcumin, vitamin E and their combination in cisplatin-induced testicular apoptosis using immunohistochemical technique. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 44(1), 16-23., Doi: 10.5152/tud.2017.95752 (Yayın No: 4720353)
2.GEVREK FİKRET,BİÇER ÇİĞDEM,KARA MİKAİL,ERDEMİR FİKRET (2018). The ameliorative effects of Ginkgo biloba on apoptosis, LH- R expression and sperm morphology anomaly in testicular torsion and detorsion. Andrologia, 50(4), 12969, Doi: 10.1111/and.12969 (Yayın No: 3664856)
3.BOSTAN BORA,GEVREK FİKRET,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAT,AŞCI MURAT,EREN MEHMET BURTAÇ,KUYUCU YUNUS EMRE (2018). Effects of different bone marrow stimulation techniques on avascular zone meniscal defects. Bratislava Medical Journal, 119(10), 630-635., Doi: 10.4149/BLL_2018_112 (Yayın No: 4690522)
4.BALCI YÜCE HATİCE,LEKTEMUR ALPAN AYSAN,GEVREK FİKRET,TOKER HÜLYA (2018). Investigation of the effect of astaxanthin on alveolar bone loss in experimental periodontitis. Journal of Periodontal Research, 53(1), 131-138., Doi: 10.1111/jre.12497 (Yayın No: 3572129)
5.BALCI YÜCE HATİCE,KARATAŞ ÖZKAN,TULU FEYZA,ALTAN AHMET,GEVREK FİKRET (2018). Effect of diabetes on collagen metabolism and hypoxia in human gingival tissue: a stereological, histopathological, and immunohistochemical study. Biotechnic Histochemistry, 1-9., Doi: 10.1080/10520295.2018.1508745 (Yayın No: 4342423)
6.ÖZSOY ZEKİ,GEVREK FİKRET,ÖZSOY ŞEYMA,DAŞIRAN MEHMET FATİH,AKGÜL GÖKHAN GİRAY,ERDİNÇ YENİDOĞAN (2018). Effect of β-glucan on acetic acid-induced colitis in rats. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, 11(8), 7775-7787. (Yayın No: 4343193)
7.GEVREK FİKRET (2018). Histopathological, immunohistochemical, and stereological analysis of the effect of Ginkgo biloba (Egb761) on the hippocampus of rats exposed to long-term cellphone radiation. HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY, 33(5), 463-473., Doi: 10.14670/HH-11-943 (Yayın No: 4441573)
8.FIRAT FATİH,ERDEMİR FİKRET,KÖLÜKÇÜ ENGİN,GEVREK FİKRET,BENLİ İSMAİL,UNSAL VELİD (2018). Oxytocin in The Prevention of Injury Due to Testicular Torsion/Detorsion in Rats. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 24(2), 89-96., Doi: 10.5505/tjtes.2017.25730 (Yayın No: 4443257)
9.TOKER HÜLYA,BALCI YÜCE HATİCE,LEKTEMÜR ALPAN AYSAN,GEVREK FİKRET,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). Morphometric and histopathological evaluation of the effect of grape seed proanthocyanidin on alveolar bone loss in experimental diabetes and periodontitis. Journal of Periodontal Research, 53(3), 478-486., Doi: 10.1111/jre.12536 (Yayın No: 3992983)
10.SOYALIÇ HARUN,GEVREK FİKRET,KARAMAN SERHAT (2017). Curcumin protects against acoustic trauma in the rat cochlea. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 99100-106., Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.05.029 (Yayın No: 3572158)
11.GEVREK FİKRET,AYDIN DUYGU,ÖZSOY ŞEYMA,AYGÜN HATİCE,BİÇER ÇİĞDEM (2017). Inhibition by Egb761 of the effect of cellphone radiation on the male reproductive system. Bratislava Medical Journal, 118(11), 676-683., Doi: 10.4149/BLL_2017_128 (Yayın No: 3572146)
12.ÖZSOY ZEKİ,ÖZSOY ŞEYMA,GEVREK FİKRET,DEMİR EMRE,BENLİ İSMAİL,DALDAL EMİN,YENİDOĞAN ERDİNÇ (2017). Effect of bevacizumab on acetic acid–induced ulcerative colitis in rats. Journal of Surgical Research, 216191-200., Doi: 10.1016/j.jss.2017.05.011 (Yayın No: 3712612)
13.GEVREK FİKRET,ÖNCÜ MERAL,GÜLLE KANAT,BAYRAM DİLEK,KARAÖZ ERDAL (2016). Immunohistochemical Expression of Leptin (Ob-protein) in Experimentally Hypertensive Rat Kidney Tissues. Journal of Contemporary Medicine, 6(4), 255-265., Doi: 10.16899/ctd.55589 (Yayın No: 3220385)
14.SOYALIÇ HARUN,GEVREK FİKRET,KOÇ SEMA,AVCU MUSTAFA,METİN MEHMET,ALADAĞ İBRAHİM (2016). Intraperitoneal curcumin and vitamin E combination for the treatment of cisplatin induced ototoxicity in rats. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 89173-178., Doi: 10.1016/j.ijporl.2016.08.012 (Yayın No: 3216798)
15.ASLAN HÜSEYİN,KESİCİ HAKAN,KARACA ZAFER İSMAİL,ÖZYURT BİRSEN,TAŞ UFUK,EKİCİ FATİH,ERDOĞAN HASAN,GEVREK FİKRET,ÇAYLI SEVİL (2015). Beneficial effects of melatonin and BQ-123 on the rat testis damagecaused by cigarette smoke. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 4511-17., Doi: 10.3906/sag-1312-66 (Yayın No: 2213512)
16.GEVREK FİKRET,KARA MİKAİL,RAĞBETLİ MURAT ÇETİN,ASLAN HÜSEYİN (2015). Effects of prenatally exposed diclofenac sodium on rat heart tissue a stereological and histological study. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 45474-480., Doi: 10.3906/sag-1404-173 (Yayın No: 2214775)
17.ODACI ERSAN,KAPLAN SÜLEYMAN,ŞAHİN BÜNYAMİN,BAŞ ORHAN,GEVREK FİKRET,AYGÜN DURSUN,ÜNAL BÜNYAMİ,SÖNMEZ OSMAN FİKRET,ÇOLAKOĞLU SERDAR,BİLGİÇ SAİT (2004). Effects of low-dose oxcarbazepine administration on developing cerebellum in newborn rat: A stereological study. Neuroscience Research Communications, 34(1), 28-36., Doi: 10.1002/nrc.10103 (Yayın No: 446980)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÇİFTÇİ NİHAL,GEVREK FİKRET (2017). İSKEMİ/REPERFÜZYON MODELİNDE İSKEMİK ÖNKOŞULLANMA VE KRİLL YAĞI ETKİSİNİN BİYOKİMYASAL, HSİTOPATOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL DEĞERLENDİRMESİBiochemical, Histopathological, Immunohistochemical Evaluation of Ischemic Preconditioning and Krill Oil Effects in Ischemia / Reperfusion Model. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(3), 159-167. (Yayın No: 3578839)
2.Odaci E., B. Sahin, OF. Sonmez, F. Gevrek, O. Baş (2003). Yenidoğan Sıçan Beyincik Korteksinde Dış Germinal Tabaka ve Moleküler Tabakanın Histolojik Özellikleri. Karadeniz Tıp Dergisi, 16(1), 40-44. (Yayın No: 447259)
3.Baş O., E. Odaci, B. Sahin, F. Gevrek, OF. Sonmez, Ş. Yıldırım (2002). Yenidoğan Sıçan Beyinciğinde Granüler Hücre Tabakasının Gelişimi. Karadeniz Tıp Dergisi, 15(2), 40-44. (Yayın No: 447115)
4.Sahin B., E. Odaci, F. Gevrek, O. Baş, OF. Sonmez, A. Bahadır. (2002). Yenidoğan Sıçan Beyinciğinde Purkinje Hücreleri ve Moleküler Tabakanın Gelişimi. Karadeniz Tıp Dergisi, 15(3), 127-132. (Yayın No: 447158)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.TOKER HÜLYA,BALCI YÜCE HATİCE,YILDIRIM ALİ,TEKİN MEHMET BUGRUL,GEVREK FİKRET (2016). Deneysel periodontitis modelinde kolşisin uygulamasının erken dönem sonuçları. Türk Dişhekimleri Birliği 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3222460)
2.TOKER HÜLYA,BALCI YÜCE HATİCE,YILDIRIM ALİ,TEKİN BUĞRUL,GEVREK FİKRET (2017). Ligatürle indüklenen periodontitis modelinde kolsisinin alveoler kemi kaybı üzerine etkisinin histolojik ve histomorfometrik degerlendirilmesi. Türk PeriodontolojiDerneği 47. UluslararasıBilimsel Kongresi ve26. BilimselSempozyumu / Turkish Society ofPeriodontology47th InternationalScientific Congress and26th ScientificSymposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3988910)
3.BALCI YÜCE HATİCE,KARATAŞ ÖZKAN,TÜLÜ FEYZA,ALTAN AHMET,GEVREK FİKRET (2018). Effect of Diabetes on Fibroblast Cell Counts and Inflammatory Cell Infiltration in Human Gingival Tissue: A Histological Study. 12th International ACBİC Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4445664)
4.BALCI YÜCE HATİCE,KARATAŞ ÖZKAN,TULU FEYZA,ALTAN AHMET,GEVREK FİKRET (2018). MMP-8, PLOD-2, HIF-1α and VEGF expressions in diabetic and non-diabetic human gingiva. 12th International ACBİC Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4445729)
5.GÜRGÜL SERKAN,BAŞOL NURŞAH,DEMİREL CAN,GEVREK FİKRET,yelli serkan (2016). EXTREMELY LOW FREQUENCY PULSED MAGNETIC FIELD INHIBITS MYOCARDIAL DAMAGE ANDAPOPTOSIS IN RATS WITH CLP INDUCED SEPSIS A HISTOPATHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICALEVALUATION. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3221696)
6.ŞENEL UFUK,TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,IRMAK SAPMAZ HİLAL,AKBAŞ ALİ,GEVREK FİKRET,UYSAL MURAT,TAŞ UFUK (2015). The effect of use f hesperidin and diosmin on necrotizing enterocolotis an experimental study. XXIV International Symposium on Morphological Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:2460561)
7.BALCI YÜCE HATİCE,LEKTEMÜR ALPAN AYSAN,GEVREK FİKRET,TOKER HÜLYA (2017). Effect of Astaxanthin on Alveolar Bone Loss in ExperimentalPeriodontitis. FDI World Dental CongressSeptember 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3761769)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GEVREK FİKRET,AYDIN DUYGU,BİÇER ÇİĞDEM,ÖZSOY ŞEYMA,AYGÜN HATİCE,ÇAYLI SEVİL,ASLAN HÜSEYİN (2014). Cep Telefonundan Yayılan Elektromanyetik Dalgalara Maruz Sıçanların Sperm Hücrelerine Ginkgo Bilobanın Koruyucu Etkisi. XII. National Histology And Embryology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4451851)
2.H.İ. Tanrıverdi, U. Şenel, F. Gevrek, A. Akbaş, Ç. Biçer, M. Şahin (2013). Testis torsiyonundaki iskemi reperfüzyon hasarında famotidinin biyokimyasal ve histopatolojik etkilerinin araştırılması. 21. Ulusal Elektron Mikroskoi Kongresi (Uluslaraası Katılımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:447399)
3.SOYALIÇ HARUN,GEVREK FİKRET,KOÇ SEMA,AVCU MUSTAFA,METİN MEHMET,ALADAĞ İBRAHİM (2016). İntraperitoneal kurkumin ve E vitamini kombinasyonunun ratlarda oluşturulan sisplatin ototoksisitesine koruyucu etkisi. 12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3224398)
4.GEVREK FİKRET,ÖNCÜ MERAL,GÜLLE KANAT,BAYRAM DİLEK,KARAÖZ ERDAL (2004). Normotansif ve Hipertansif Sıçan Böbrek Dokularında Leptin Ob Protein in immünohistokimyasal olarak tanımlanması. VII. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:447311)
5.Fikret Gevrek, Mikail Kara, Murat Çetin Rağbetli, Hüseyin Aslan. (2012). Prenatal dönemde uygulanan diklofenak sodyumun postnatal sıçanların kalp ventrikül dokusuna etkilerinin histolojik ve stereolojik yöntemlerle araştırılması. XI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:447357)
6.YELLİ SERKAN,GEVREK FİKRET,GÜRGÜL SERKAN (2018). Pulslu manyetik alanın sepsis modeli oluşturulan sıçanların karaciğer dokularındaki tedavi edici etkilerinin incelenmesi. 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4270409)
7.GEVREK FİKRET,BİÇER ÇİĞDEM,KARA MİKAİL,ERDEMİR FİKRET (2018). Testis torsiyonu ve detorsiyonunda Ginkgo biloba’nın apopitozis, LH-R ekspresyonu vesperm morfoloji anomalisine iyileştirici etkisinin araştırılması. 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4443678)
8.GEVREK FİKRET,KARACA ZAFER İSMAİL,YELLİ SERKAN,ASLAN HÜSEYİN,DEMİREL CAN,GÜRGÜL SERKAN (2016). Investigating the effect of pulsed electromagnetic field in regulating sepsis induced renal apoptosis / Sepsisle indüklenen renal apopitozun düzenlenmesinde pulslu elektromanyetik alanın etkisinin araştırılması. 17th National Anatomy Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3665017)
9.Birsen Özyurt, Fikret Gevrek, Ufuk Taş, Murat Uysal, Mustafa Çiçek. (2013). Steroid Uygulanan Tavşanlarda Karaciğer Toksisitesi Üzerine Melatoninin Koruyucu Etkisi. 15. Ulusal Anatomi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:447434)
10.TOKER HÜLYA,BALCI YÜCE HATİCE,Lektemur Alpan Aysan,GEVREK FİKRET (2016). Deneysel Diyabet Ve Periodontitis Oluşturulan Ratlarda Üzüm Çekirdeği Proantosiyanidinlerinin Alveol Kemik Kaybı Üzerine Etkisinin Histopatolojik Ve Morfometrik Açılardan AraştırılmasıMorphometric And Histopathological Evaluation Of The Effect Of Grape Seed Proanthocyanidine On Alveolar Bone Loss In Experimental Diabetes And Periodontitis. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 46. BİLİMSEL KONGRESİ46th SCIENTIFIC CONGRESS OF TURKISH SOCIETY OF PERIODONTOLOGY (Özet Bildiri) (Yayın No:3222238)
11.SOYALIÇ HARUN,GEVREK FİKRET,KARAMAN SERHAT (2017). Ratlarda Oluşturulan Akustik Travmada Kurkuminin Koruyucu Etkisi. 5. ULUSAL OTOLOJİ NORÖOTOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3653679)
12.GEVREK FİKRET,KARACA ZAFER İSMAİL,OKYAY KARACA MEHTAP (2016). Sisplatin ile indüklenen testiküler hasara karşı kurkumin, Vit-E ve kombinasyonunun koruyucu etkilerinin araştırılması. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4451876)
13.GEVREK FİKRET,KÜPELİ MUSTAFA,SERKAN YELLİ,GÜRGÜL SERKAN,ASLAN HÜSEYİN (2015). Sepsis Modeli Oluşturulan Sıçanların Akciğer Dokusuna Pulslu Manyetik Alanın Tedavi Edici Etkisinin Araştırılması. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2220954)
14.GEVREK FİKRET,AYDIN DUYGU,ÖZSOY ŞEYMA,AYGÜN HATİCE,ÇİĞDEM BİÇER,ASLAN HÜSEYİN (2015). Cep Telefonu Elektro Manyetik Radyasyonuna Maruz Sıçanların Testis Dokularında EGB761 in Koruyucu Etkisi. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2222245)
15.GEVREK FİKRET,SERKAN YELLİ,GÜRGÜL SERKAN,KARACA ZAFER İSMAİL,ASLAN HÜSEYİN (2015). Deneysel Sepsis Kaynaklı Sıçan Böbrek Dokusu Hasarlarına Pulslu Manyetik Alanın Tedavi Edici Etkisi. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2222949)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Genel Histoloji ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Tıp Fakültesi 1. Sınıflar İçin) (2018)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesi, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4446172)
2.Özel Histoloji ve Embriyoloji Ders Notu KitabI (Tıp Fak-2. Sınıflar İçin) (2018)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesi, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4446171)
3.Sağlık Bilimlerinde Histoloji ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik İçin) (2018)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesi, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4446166)
4.Özel Histoloji ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Diş Hekimliği Fakültesi İçin) (2018)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesi, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4446161)
5.Temel Histoloji ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (DHF için) (2018)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesi, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4446149)
6.SİSTEMLER (ÖZEL) HİSTOLOJİSİ LAB FÖYÜ (TIP FAÜLTESİ II. SINIFLAR İÇİN) (2018)., GEVREK FİKRET,OCAKLI SEDA, Togü Matbaa - Goü Tıp Fak-2 Histoloji Lab Föyü, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4446071)
7.HÜCRE ve TEMEL HİSTOLOJİ LAB FÖYÜ (TIP FAKÜLTESİ I. SINIFLAR İÇİN) (2018)., GEVREK FİKRET,OCAKLI SEDA, Togü Matbaa - Goü Tıp Fak-1 Histoloji Lab Föyü, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4446050)
8.Temel Histoloji ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Diş Hek Fak için) (2017)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesidir, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3718715)
9.HÜCRE ve TEMEL HİSTOLOJİ LAB FÖYÜ (TIP FAKÜLTESİ I. SINIFLAR İÇİN) (2017)., GEVREK FİKRET,OCAKLI SEDA, Togü Matbaa - Goü Tıp Fak-1 Histoloji Lab Föyü, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3802180)
10.Genel Histoloji ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Tıp Fakültesi 1. Sınıflar İçin) (2017)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesidir, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3718641)
11.Özel Histoloji ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Diş Hekimliği Fakültesi İçin) (2017)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesidir, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3718704)
12.SİSTEMLER (ÖZEL) HİSTOLOJİSİ LAB FÖYÜ (TIP FAÜLTESİ II. SINIFLAR İÇİN) (2017)., GEVREK FİKRET,OCAKLI SEDA, Goü Tıp Fak-2 Histoloji Lab Föyü, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3802210)
13.Sağlık Bilimlerinde Histoloji ve Embriyoloji Ders Notu Kitabı (Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik İçin) (2017)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesidir, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3718691)
14.Özel Histoloji ve Embriyoloji Ders Notu KitabI (Tıp Fak-2. Sınıflar İçin) (2017)., GEVREK FİKRET, Ders Notları Derlemesidir, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3718665)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Obezite ve İlişkili Hastalıklar ve Tedavileri (2015)., GEVREK FİKRET, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sayfa Sayısı: 596, ISBN: -978-975-7328-61-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2217591)
2.Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi (2013)., Fikret Erdemir, Fikret Gevrek, İstanbul Tıp Kitabevi, Editör: Ramazan Aşçı, Selahattin Çayan, Fikret Erdemir, İrfan Orhan, Önder Yaman, Mustafa Faruk Usta, Muammer Kendirci, Oğuz Ekmekçioğlu, Ateş Kadıoğlu. , Sayfa Sayısı: 921, ISBN: 978-605-4499-79-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 447835)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Prenatal Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal Sıçanlarda Kalp Dokusuna Etkilerinin Histolojik ve Stereolojik Yöntemlerle araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.01.2010-30.03.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.İntraperitoneal ve oral Beta glukan kullanımının asetik asit AA ile indüklenmiş kolit üzerine etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.08.2014-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.İntraperitoneal Bevacuzimab Kullanımının Asetik Asit AA İle İndüklenmiş Kolit Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.08.2014-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Deneysel Oluşturulan Escherichia Coli Peritonitinde Lokal Anestezik Ajanların Antibakteriyel Etkinliğinin Üç Farklı Uygulama Yöntemiyle Karşılaştırılması Deneysel Hayvan Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28.11.2014-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Pulslu Manyetik Alanın Sepsis Modeli Oluşturulan Sıçanların Karaciğer Dokularındaki Etkilerinin İncelenmesi , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.11.2014-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Ratlarda deneysel testis torsiyonundaki iskemi reperfüzyon hasarında Ginkgo bilobanın EGB761 Leydig ve sperm hücrelerine etkilerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 22.10.2013-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.İskelet Kası İskemi Reperfüzyon Yaralanması Üzerine Krill Yağının Koruyucu Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.11.2014-18.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.İskemi reperfüzyon hasarı sonrasında BQ 123 ün Testis dokusunda ubikütin proteazom sistemi ve apoptoz üzerine etkilerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 05.07.2013-15.06.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Tavşan Menisküs Yaralanması White Whitezon Modelinde Kemik İliği Stimülasyonundaki KIS Delik Kalınlıklarının İyileşme Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 13.08.2014-15.06.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.İntraperitoneal Kurkumin ve E Vitamini Kombinasyonunun Ratlarda Oluşturulan Sisplatin Ototoksisitesine Koruyucu Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.07.2013-14.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.Apopitozis yolak proteinleri ile infertilite arasındaki ilişkinin insan sperm hücrelerinde araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2017-10.04.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
12.Diabetik ve Sağlıklı Dişeti Örneklerinin Doku Apoptoz Marker Seviyeleri Karşılaştırması ve Stereolojik Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 14.11.2016-07.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
13.Oral Flavonoid Tedavisinin Deneysel Nekrotizan Enterokolit Modelinde Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 10.07.2013-01.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
14.Cep telefonundan yayılan elektromanyetik dalgalara maruz bırakılan sıçanlar üzerine Ginkgo bilobanın etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 08.07.2013-01.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
15.Nervus fasiyalis (timpanik segment başlangıcından ekstrakranial segmentin bitişine kadar), nervus hipoglossus, nervus aurikularis magnus ve nervus suralisin sinir çap ve fasikül sayılarının postmortem incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 22.10.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
16.Diyabetli ve Periodontitisli Bireylerde Dişeti Dokusunda PPAR-gama, VDR ve RXR aktivitelerinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 14.05.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
17.Doğal kökenli asitlerin kemik rejenerasyonunda kullanılan membranlara bağlanmasının membran etkinliği üzerine etkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 20.12.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
18.Lokalize agresif ve kronik periodontitisli hastalarda periodontal yıkımı olan ve olmayan dişlerin dişetlerinde yerel sitokin seviyelerinin biyokimyasal ve histolojik açılardan araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.05.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
19.Hypericum perforatum Yağı Yüklenmiş Polimerik Membranların Yanık Yara İyileşmesinde Skar Doku Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.11.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
20.Finasteridin Rat Modelinde Testis Morfolojisi ve Spermatogenez Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.05.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
21.Monoklonal Bir Antikor Olan Denosumab ın Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 10.11.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
22.Lipozoma hapsedilmiş yağ asitlerinin deneysel periodontitiste periodontal yıkıma etkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.11.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
23.Deneysel periodontitiste vanilik asitin periodontal yıkıma etkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 20.10.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
24.Aquaporin molekülleri ile sperm parametreleri arasındaki ilişkinin fertil ve infertil insan sperm hücrelerinde araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2012ÖĞRETİM ÜYESİGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, YRD. DOÇ. DR., (Diğer)
2006-2012BİYOLOGSAĞLIK MÜD./AMASYA, SAĞLIK HİZ., (Diğer)
1999-2006BİYOLOGSAĞLIK MÜD./SAMSUN, SAĞLIK HİZ., (Diğer)
1997-1999BİYOLOGSAĞLIK MÜD./AMASYA, SAĞLIK HİZ., (Diğer)
1995-1997ÖĞRETMENMİLLİ EĞİTİM MÜD./ŞIRNAK/SİLOPİ, EĞİTİM ÖĞRTETİM, (Diğer)
Kurs
1.SİNİR BİLİMDE TEMEL METODLAR VE STEREOLOJİ KURSU, ULUSLARARASI KATILIMLI SİNİR BİLİMDE TEMEL METODLAR VE STEREOLOJİ KURSU KATILIMCISI, ATAÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 30.10.2006-03.11.2006 (Ulusal)
2.ELEKTRON MİKROSKOBU TEKNİKLERİ KURSU, ELEKTRON MİKROSKOBU TEKNİKLERİ KURSU KATILIMCISI, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Kurs, 29.10.2006-29.10.2006 (Ulusal)
3.STEREOLOJİK KESİT ALMA KURSU, STEREOLOJİK KESİT ALMA KURSU KATILIMCISI OLARAK GÖREV ALMIŞTIR, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 28.10.2006-28.10.2006 (Ulusal)
4.EĞLİTİCİLERİN EĞLİTİMİ, EĞLİTİCİLERİN EĞLİTİMİ KURSUNU BAŞARI İLE TAMAMLAMIŞTIR, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 28.02.2013-04.03.2013 (Ulusal)
5.MİKROSKOBİK KESİT ALMA KURSU, MİKROSKOBİK KESİT ALMA KURSU KATILIMSICI OLARAK GÖREV ALMIŞTIR, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 27.10.2006-27.10.2006 (Ulusal)
6.IV. STEREOLOJİK METOTLAR VE UYGULAMALARI KURSU, 27-29 Ağustos 2003 tarihleri arasında düzenlenen IV. STEREOLOJİK METOTLAR VE UYGULAMALARI KURSU nda kurs yürütücüsü olarak görev almıştır., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 27.08.2003-29.08.2003 (Ulusal)
7.UYGULAMALI HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ, SDÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı tarafından 19-21 Haziran 2003 tarihleri arasında Ispartada düzenlenen Uygulamalı Hücre Kültrü Teknikleri adlı kursa katılmıştır., SÜLEYMEN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI, Kurs, 19.06.2003-21.06.2003 (Ulusal)
8.KLİNİK VE PATOLOJİK UYGULAMALARDA STEREOLOJİ KURSU, KLİNİK VE PATOLOJİK UYGULAMALARDA STEREOLOJİ KURSU KATILIMCISI, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI, Kurs, 04.11.2006-05.11.2006 (Ulusal)
Çalıştay
1.21. ULUSAL (ULUSLARARASI KATILIMLI) ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ, Sayın, Fikret GEVREK28-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenen 21. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Elektron Mikroskopi Kongresine katılmıştır., MERSİN ÜNİVERSİTESİ, Çalıştay, 28.05.2013-31.05.2013 (Ulusal)
2.XII. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ, Sayın, Fikret GEVREK 27-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği tarafından düzenlenen XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresine katılmıştır., ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI, Çalıştay, 27.05.2014-30.05.2014 (Ulusal)
3.XI. ULUSAL HISTOLOJI VE EMBRIYOLOJI KONGRESI (ULUSLARARASI KATILIMLI), Sayın Fikret GEVREKPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AnabilmDalı ile Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği tarafından düzenlenen XI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresine katılmıştır., PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Çalıştay, 16.05.2012-19.05.2012 (Ulusal)
4.14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Fikret Gevrek10-13 Mayıs 2018 Tarihlerinde Antalya’xxda gerçekleştirilen 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi katılmıştır., Su otel, Çalıştay, 10.05.2018-13.05.2018 (Ulusal)
5.ASİAN AND AFRİCAN STEREOLOGY CONGRESS, Fikret GEVREK has participated in the Asian and African Stereology Congress, ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE, Çalıştay, 06.11.2012-08.11.2012 (Uluslararası)
6.ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, FİKRET GEVREK 17. Ulusal Anatomi Kongresine katılmıştır., OSMANGAZİ ÜNİVERTSİTESİ, Çalıştay, 05.09.2016-09.09.2016 (Ulusal)
7.22nd NATİONAL (ELECTRON) MİCROSCOPY CONGRESS EMK 2015, Fikret GEVREK has participated in the 22.nd National (Electron) Microscopy Congress EMK 2015., SABANCI UNIVERSITY, Çalıştay, 02.09.2015-04.09.2015 (Ulusal)
Sertifika
1.DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI, Hayvan Deneyleri Etik Kurulları’nın Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15. maddesi (ğ) fıkrasına uygun olarak 80 saatlik eğitim. Toplam eğitim süresinin 40 saati teorik, geri kalan 40 saati uygulamadır., Tıp Fakültesi Derslikleri/ Deneysel Tıp Araştırma Birimi, Sertifika, 24.02.2014-09.03.2014 (Ulusal)
2.İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi, Klinik Araştırmalar ile ilgili Yasal Düzenlemeler.,Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları, Klinik Araştırmalar ve Türleri, Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu, Klinik Araştırmalarda Taraflar, Başvuru Şekli, Etik Kurullar, Güvenlik Bildirimleri., GOÜ TIP FAKÜLTESİ, Sertifika, 16.04.2012-16.04.2012 (Ulusal)
3.CELL CULTURE AND PROTEİN RESEARCHES COURSE, This is to certify that Fikret GEVREK has participated and completed successfuly the Cell Culture and Protein Researches Course programme, ISTANBUL UNIVERSITY DISTANCE EDUCATION APPLICATION AND RESEARCH CENTER, Sertifika, 04.03.2013-15.03.2013 (Ulusal)
4.KAN BANKACILIĞI UYGULAMALARI EĞİTİM SERTİFİKASI, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜCÜRLÜĞÜ KAN BANKACILIĞI EĞİTİM PROGRAMI, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KAN BANKASI, Sertifika, 01.03.2002-30.04.2002 (Ulusal)