GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YAVUZ ACUNGİLž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Yavuz ACUNGİL

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi /

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yavuz.acungil@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İnönü Üniversitesi (2012- 2017)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2012)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2002- 2007)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Kentsel Mekânın Hızlı Dönüştüğü Süreçlerde "Kültürel Sermaye" Ve "Ekonomik Sermaye" İlişkisi: Tokat'ta 2000'Li Yıllarda Kentsel Mekânın Dönüşümü Ve "Bağ Evleri" Örneğinde Bir İnceleme", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Kentleşme Sürecinde Tokat'ta Kentlilik Bilinci", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ (2018- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü/Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı/ (2009- 2018)


İdari Görevler

Genel Sekreter Yardımcısı Ünidokap, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Kent Sosyolojisi, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Lisans Tezi 1, Lisans, (2021-2022)

Çevre Sorunları, Lisans, (2021-2022)

Sosyoloji, Lisans, (2021-2022)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Lisans Tezi 2, Lisans, (2020-2021)

Lisans Tezi 1, Lisans, (2020-2021)

Kentleşme Politikası, Lisans, (2020-2021)

Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2020-2021)

Çevre Sorunları, Lisans, (2020-2021)

Sosyoloji, Lisans, (2020-2021)

Kent Ve Siyaset, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Kent Sosyolojisi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Lisans Tezi 2, Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Lisans Tezi 1, Lisans, (2019-2020)

Kent Ve Siyaset, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Kent Sosyolojisi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Sosyal Psikoloji, Lisans, (2019-2020)

Kentleşme Politikası, Lisans, (2019-2020)

Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2019-2020)

Şehir Ve Bölge Planlama, Lisans, (2019-2020)

Çevre Sorunları, Lisans, (2019-2020)

Sosyoloji, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 31.12.2021 - 31.12.2021

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 30.06.2021 - 30.06.2021

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 30.06.2020 - 30.06.2020

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 30.07.2019 - 30.07.2019

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 31.12.2019 - 31.12.2019

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ACUNGİL YAVUZ, Erol Büşra, (2021). "Kadın Yoksulluğu Ve Kadın Yoksulluğunun Kentteki Yansımaları: Tokat İli Örneği", Uluslararası Yönetim, Eğitim Ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, 9(2), 125-145. (Yayın No: 7422012)

2   ACUNGİL YAVUZ, Altun Atakan, (2021). "Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri: Tokat 600 Evler Mahallesi Örneği", Journal Of Academic Opinion, 1(2), 43-49. (Yayın No: 7421730)

3   ACUNGİL YAVUZ, (2020). "Kent-Üniversite Etkileşimine Üniversite Öğrencilerinin Penceresinden Bakmak: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği", Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 15(2), 489-502., Doi: https://doi.org/10.48145/gopsbad.789012 (Yayın No: 6889964)

4   ACUNGİL YAVUZ, (2020). "Üniversitede Çevre Tutum Ve Davranış Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği", Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, (3), 997-1032., Doi: https://doi.org/10.33630/ausbf.780600 (Yayın No: 6714308)

5   GÜVEN AHMET,KAPLAN ÇETİN,ACUNGİL YAVUZ, (2018). "Türkiye’Deki Akademik Teşvik Çalışmalarının Akademik Personelin Motivasyonu Üzerine Etkisi", Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 73(1), 245-268. (Yayın No: 4206090)

6   GÜVEN AHMET,KAPLAN ÇETİN,ACUNGİL YAVUZ, (2018). "Türkiye’De Özel Ve Kamu Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenlerin Mobbing Algısı", Akademik Araştırmalar Dergisi, 10(18), 43-58. (Yayın No: 4275637)

7   GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ, (2015). "Türkiye Ve Fransa Merkezi İdaresinin Mali Denetiminde Sayıştayın Rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(1), 1-20. (Yayın No: 1808272)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ACUNGİL ZEYNEP, ACUNGİL YAVUZ, (2022). "Covıd-19 Pandemisinde Hijyen Davranışları Ve Çevre İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma", Odü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Odüsobiad), 12(1), 375-393., Doi: 10.48146/odusobiad.1064532 (Yayın No: 7648995)

2   ACUNGİL YAVUZ,BOZDOĞAN DOĞAN,ŞİMŞEK ÜMİT, (2017). "Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci İle Vergi Bilinci Arasındaki İlişki: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama", Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(14), 246-264. (Yayın No: 4056128)

3   ÖZKİRAZ AHMET,ACUNGİL YAVUZ, (2012). "Hemşehri Derneklerinin Kentlileşme Sürecindeki Rolü Tokat Örneği", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29(1), 247-272. (Yayın No: 1807565)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   Kutlu Ahmet,ACUNGİL YAVUZ (2020). Eğlenme ve Bütünleşme Aracı Olarak Yazlık Açık Hava Sinemaları: Sivas Kenti Örneği. 5. İksad Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6351870)

2   ACUNGİL YAVUZ (2019). Atık Yönetim Tekniği Olarak Kompostlama ve Sürdürülebilirliği. 3. Uluslararası Unidokap Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5385805)

3   GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ (2018). Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Etkinliği Konusuna Halkın Bakışı (Tokat Üzerinde Bir Uygulama). 2. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4179966)

4   ACUNGİL YAVUZ,GÜVEN AHMET (2018). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Kent ile İlgili Sorunlara Duyarlılıkları ve Farkındalıkları : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. 2. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4179969)

5   ÖZKİRAZ AHMET,ACUNGİL YAVUZ (2016). Göç Olgusu ve Göçün Kentlerin Toplumsal, Ekonomik, Kültürel Gelişmesine ve Kalkınmasına Etkileri. 2. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3443556)

6   GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ,ŞİMŞEK ÜMİT (2010). E-Devlet Uygulamaları Konusuna Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Bakışı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. Uluslararası 8. Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1808772)

7   ÇİDEM İBRAHİM, ACUNGİL YAVUZ, ÇİĞDEM REŞİD The Effect of Traditional Foods on City Recognizability. The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" (Özet Bildiri) (Yayın No:7086165)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   ACUNGİL YAVUZ, BOZDOĞAN DOĞAN, ŞİMŞEK ÜMİT (2017). Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci ve Vergi Bilinci Arasındaki İlişki: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu - ISEPA 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:7069648)

2   ACUNGİL YAVUZ (2015). Kentin Dönüşümünün Geleneksel İlişkilere Etkisi Tokat Karşıyaka Mahallesi Örneği. Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1807842)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Göç Ve Kentsel Uyum (2021)., ACUNGİL YAVUZ, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Sayfa Sayısı: 150, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7034341)

2   Tokat Bir Bağ İçinde: Tokat'ın Mekansal Gelişimi, Bağ Evleri Ve Bağ Kültürü (2021)., ACUNGİL YAVUZ, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Sayfa Sayısı: 112, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4456799)

3   Kentsel Mekânın Dönüşümü İle ”Kültürel Ve Ekonomik Sermaye” İlişkisi: Tokat Bağ Evleri Örneğinde Bir İnceleme (2018)., ACUNGİL YAVUZ, Taşhan Kitap, Sayfa Sayısı: 333, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4456808)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları Iıı (2020)., Çolak Ebru, ACUNGİL YAVUZ, Taşhan Kitap, Editör: Prof. Dr. Cuma Çataloluk, Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 200, ISBN: 9786058109070, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6351853)

2   Şehirlerde Su Ve Atıksu Hizmetlerinin Yönetimi (2020)., GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ, Türkiye Belediyeler Birliği, Editör: Adem Esen, Orhan Veli Alıcı, Sayfa Sayısı: 318, ISBN: 978-605-9186-53-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6326251)

3   Farklı Disiplinlerde Sürdürülebilirlik (2020)., ACUNGİL YAVUZ, Nobel, Editör: Şükran Karaca, Sayfa Sayısı: 203, ISBN: 978-625-402-469-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6714318)

4   Yönetim Değişim Ve Modernleşme Yazıları Iı (2019)., ACUNGİL YAVUZ, Çizgi Kitabevi, Editör: Ahmet Özkiraz, Sayfa Sayısı: 191, ISBN: 978-605-196-367-9, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6125528)

5   Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları-I (2018)., ACUNGİL YAVUZ, Gece Kitaplığı, Editör: Doğan Bozdoğan Cuma Çataloluk, Sayfa Sayısı: 317, ISBN: 978-605-288-470-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4347615)

6   Yerel Ve Bölgesel Kalkınma: Küresel Ve Yerel Bakış Açıları (2013)., ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,ACUNGİL YAVUZ, Celal Bayar Üniversitesi, Editör: Buğra Özer; Güven Şeker, Sayfa Sayısı: 263, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3443569)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2008-2009, MEMUR, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, MEMUR

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yavuz.acungil@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-2017
İnönü Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Dr)

Tez Adı:Kentsel Mekânın Hızlı Dönüştüğü Süreçlerde "Kültürel Sermaye" Ve "Ekonomik Sermaye" İlişkisi: Tokat'ta 2000'Li Yıllarda Kentsel Mekânın Dönüşümü Ve "Bağ Evleri" Örneğinde Bir İnceleme
Yüksek Lisans
2010-2012
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kentleşme Sürecinde Tokat'ta Kentlilik Bilinci
Lisans
2002-2007
Selçuk Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/
Araştırma Görevlisi
2009-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Genel Sekreter Yardımcısı Ünidokap
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2021-2022)LİSANS TEZİ 1Türkçe2
(2021-2022)ÇEVRE SORUNLARITürkçe3
(2021-2022)SOSYOLOJİTürkçe3
(2020-2021)LİSANS TEZİ 2Türkçe2
(2020-2021)LİSANS TEZİ 1Türkçe2
(2020-2021)KENTLEŞME POLİTİKASITürkçe3
(2020-2021)ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2020-2021)ÇEVRE SORUNLARITürkçe3
(2020-2021)SOSYOLOJİTürkçe3
(2019-2020)LİSANS TEZİ 2Türkçe2
(2019-2020)LİSANS TEZİ 1Türkçe2
(2019-2020)SOSYAL PSİKOLOJİTürkçe3
(2019-2020)KENTLEŞME POLİTİKASITürkçe3
(2019-2020)ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2019-2020)ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMATürkçe3
(2019-2020)ÇEVRE SORUNLARITürkçe3
(2019-2020)SOSYOLOJİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2021-2022)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2021-2022)KENT SOSYOLOJİSİTürkçe3
(2020-2021)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2020-2021)KENT VE SİYASETTürkçe3
(2020-2021)KENT SOSYOLOJİSİTürkçe3
(2019-2020)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2019-2020)KENT VE SİYASETTürkçe3
(2019-2020)KENT SOSYOLOJİSİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Editörlük

1.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 31.12.2021 - 31.12.2021
2.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 30.06.2021 - 30.06.2021
3.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 30.06.2020 - 30.06.2020
4.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 30.07.2019 - 30.07.2019
5.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 31.12.2019 - 31.12.2019
6.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 15.06.2020
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2009MEMURTARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, MEMUR