GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YAVUZ ACUNGİLž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Yavuz ACUNGİL

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yavuz.acungil@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İnönü Üniversitesi (2012- 2017)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2012)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2002- 2007)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Kentsel Mekânın Hızlı Dönüştüğü Süreçlerde ”Kültürel Sermaye” Ve ”Ekonomik Sermaye” İlişkisi: Tokat’Ta 2000’Li Yıllarda Kentsel Mekânın Dönüşümü Ve ”Bağ Evleri” Örneğinde Bir İnceleme", İnönü Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Kentleşme Sürecinde Tokat'ta Kentlilik Bilinci", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Kamu Yönetimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi(2018- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi Bölümü/ Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı, (2009- 2018)


İdari Görevler

Genel Sekreter Yardımcısı Ünidokap, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2019- Devam Ediyor)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, (2019- 2019)

Enstitü Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2019- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, (2018- 2019)

verdiği dersler

Kent Ve Siyaset, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

Göç Ve Nüfus Hareketleri, Lisans, (2018-2019)

Kentleşme Politikası, Lisans, (2018-2019)

Kent Sosyolojisi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Şehir Ve Bölge Planlama, Lisans, (2018-2019)

Sosyoloji, Lisans, (2018-2019)

Çevre Sorunları, Lisans, (2018-2019)

Kentleşme Politikası, Lisans, (2017-2018)

Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜVEN AHMET,KAPLAN ÇETİN,ACUNGİL YAVUZ, (2018). "Türkiye’Deki Akademik Teşvik Çalışmalarının Akademikpersonelin Motivasyonu Üzerine Etkisi", Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 73(1), 245-268. (Yayın No: 4206090)

GÜVEN AHMET,KAPLAN ÇETİN,ACUNGİL YAVUZ, (2018). "Türkiye’De Özel Ve Kamu Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenlerin Mobbing Algısı", Akademik Araştırmalar Dergisi, 10(18), 43-58. (Yayın No: 4275637)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ACUNGİL YAVUZ,BOZDOĞAN DOĞAN,ŞİMŞEK ÜMİT, (2017). "Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci İle Vergi Bilinci Arasındaki İlişki: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama", Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(14), 246-264. (Yayın No: 4056128)

GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ, (2015). "Türkiye Ve Fransa Merkezi İdaresinin Mali Denetiminde Sayıştayın Rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(1), 1-20. (Yayın No: 1808272)

ÖZKİRAZ AHMET,ACUNGİL YAVUZ, (2012). "Hemşehri Derneklerinin Kentlileşme Sürecindeki Rolü Tokat Örneği", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29(1), 247-272. (Yayın No: 1807565)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ACUNGİL YAVUZ (2019). Atık Yönetim Tekniği Olarak Kompostlama ve Sürdürülebilirliği. 3. Uluslararası Unidokap Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5385805)

GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ (2018). Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Etkinliği Konusuna Halkın Bakışı (Tokat Üzerinde Bir Uygulama). 2. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4179966)

ACUNGİL YAVUZ,GÜVEN AHMET (2018). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Kent ile İlgili Sorunlara Duyarlılıkları ve Farkındalıkları : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. 2. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4179969)

ÖZKİRAZ AHMET,ACUNGİL YAVUZ (2016). GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN KENTLERİN TOPLUMSAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL GELİŞMESİNE VE KALKINMASINA ETKİLERİ. 2. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3443556)

GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ,ŞİMŞEK ÜMİT (2010). E Devlet Uygulamaları Konusuna Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Bakışı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. Uluslararası 8. Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1808772)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ACUNGİL YAVUZ (2015). Kentin Dönüşümünün Geleneksel İlişkilere Etkisi Tokat Karşıyaka Mahallesi Örneği. Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1807842)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Tokat Bir Bağ İçinde: Tokat Bağ Evleri Ve Bağ Kültürü (2018)., ACUNGİL YAVUZ, Taşhan Kitap, Sayfa Sayısı: 141, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4456799)

Kentsel Mekânın Dönüşümü İle ”Kültürel Ve Ekonomik Sermaye” İlişkisi: Tokat Bağ Evleri Örneğinde Bir İnceleme (2018)., ACUNGİL YAVUZ, Taşhan Kitap, Sayfa Sayısı: 333, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4456808)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları-I (2018)., ACUNGİL YAVUZ, Gece Kitaplığı, Editör: Doğan Bozdoğan Cuma Çataloluk, Sayfa Sayısı: 317, ISBN: 978-605-288-470-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4347615)

Yerel Ve Bölgesel Kalkınma: Küresel Ve Yerel Bakış Açıları (2013)., ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,ACUNGİL YAVUZ, Celal Bayar Üniversitesi, Editör: Buğra Özer; Güven Şeker, Sayfa Sayısı: 263, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3443569)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2008-2009, MEMUR, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, MEMUR, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yavuz.acungil@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-2017
İnönü Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Tez Adı:Kentsel Mekânın Hızlı Dönüştüğü Süreçlerde ”Kültürel Sermaye” Ve ”Ekonomik Sermaye” İlişkisi: Tokat’Ta 2000’Li Yıllarda Kentsel Mekânın Dönüşümü Ve ”Bağ Evleri” Örneğinde Bir İnceleme
Yüksek Lisans
2010-2012
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kentleşme Sürecinde Tokat'ta Kentlilik Bilinci
Lisans
2002-2007
Selçuk Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Araştırma Görevlisi
2009-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Genel Sekreter Yardımcısı Ünidokap
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
Bölüm Başkan Yardımcısı
2019-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı Başkanı
2018-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2018-2019)GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİTürkçe3
(2018-2019)KENTLEŞME POLİTİKASITürkçe3
(2018-2019)ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMATürkçe3
(2018-2019)SOSYOLOJİTürkçe3
(2018-2019)ÇEVRE SORUNLARITürkçe3
(2017-2018)KENTLEŞME POLİTİKASITürkçe3
(2017-2018)ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2018-2019)KENT VE SİYASETTürkçe3
(2018-2019)KENT SOSYOLOJİSİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GÜVEN AHMET,KAPLAN ÇETİN,ACUNGİL YAVUZ (2018). Türkiye’deki Akademik Teşvik Çalışmalarının Akademikpersonelin Motivasyonu Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 73(1), 245-268. (Yayın No: 4206090)
2.GÜVEN AHMET,KAPLAN ÇETİN,ACUNGİL YAVUZ (2018). Türkiye’de Özel ve Kamu Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenlerin Mobbing Algısı. Akademik Araştırmalar Dergisi, 10(18), 43-58. (Yayın No: 4275637)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ACUNGİL YAVUZ,BOZDOĞAN DOĞAN,ŞİMŞEK ÜMİT (2017). YEREL YÖNETİMLERDE KENTLİLİK BİLİNCİ İLE VERGİ BİLİNCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(14), 246-264. (Yayın No: 4056128)
2.GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ (2015). Türkiye ve Fransa Merkezi İdaresinin Mali Denetiminde Sayıştayın Rolü. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(1), 1-20. (Yayın No: 1808272)
3.ÖZKİRAZ AHMET,ACUNGİL YAVUZ (2012). Hemşehri Derneklerinin Kentlileşme Sürecindeki Rolü Tokat Örneği. hacettepe üniversitesi edebiyat fakültesi dergisi, 29(1), 247-272. (Yayın No: 1807565)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ,ŞİMŞEK ÜMİT (2010). E Devlet Uygulamaları Konusuna Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Bakışı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. Uluslararası 8. Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1808772)
2.ÖZKİRAZ AHMET,ACUNGİL YAVUZ (2016). GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN KENTLERİN TOPLUMSAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL GELİŞMESİNE VE KALKINMASINA ETKİLERİ. 2. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3443556)
3.GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ (2018). Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Etkinliği Konusuna Halkın Bakışı (Tokat Üzerinde Bir Uygulama). 2. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4179966)
4.ACUNGİL YAVUZ,GÜVEN AHMET (2018). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Kent ile İlgili Sorunlara Duyarlılıkları ve Farkındalıkları : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. 2. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4179969)
5.ACUNGİL YAVUZ (2019). Atık Yönetim Tekniği Olarak Kompostlama ve Sürdürülebilirliği. 3. Uluslararası Unidokap Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5385805)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ACUNGİL YAVUZ (2015). Kentin Dönüşümünün Geleneksel İlişkilere Etkisi Tokat Karşıyaka Mahallesi Örneği. Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1807842)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Tokat Bir Bağ İçinde: Tokat Bağ Evleri ve Bağ Kültürü (2018)., ACUNGİL YAVUZ, Taşhan Kitap, Sayfa Sayısı: 141, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4456799)
2.Kentsel Mekânın Dönüşümü ile ”Kültürel ve Ekonomik Sermaye” İlişkisi: Tokat Bağ Evleri Örneğinde Bir İnceleme (2018)., ACUNGİL YAVUZ, Taşhan Kitap, Sayfa Sayısı: 333, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4456808)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları-I (2018)., ACUNGİL YAVUZ, Gece Kitaplığı, Editör: Doğan Bozdoğan Cuma Çataloluk, Sayfa Sayısı: 317, ISBN: 978-605-288-470-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4347615)
2.Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları (2013)., ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,ACUNGİL YAVUZ, Celal Bayar Üniversitesi, Editör: Buğra Özer; Güven Şeker, Sayfa Sayısı: 263, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3443569)
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2009MEMURTARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, MEMUR, (Diğer)