GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NAGİHAN YILDIZ ÇELTEKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Nagihan YILDIZ ÇELTEK

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

nagihan.yildizceltek@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2008)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Uludağ Üniversitesi (1992- 1999)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Tokat Merkez İlköğretim Okullarındaki 7-11 Yaş Grubu Öğrencilerde İyot Alım Durumunun İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - TIP

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Aile Hekimliği Anabilim Dalı, (2011- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2014- Devam Ediyor)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, (2013- 2020)

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, (2020- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Palyatif Bakım Yüksek Lisans Dersleri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem 6 Dersleri, Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem 3 Dersleri, Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem 6 Dersleri, Lisans, (2018-2019)

Tıp Fakültesi Dönem 3 Dersleri, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Alptekin İLERİ, "Diyabet Hastalarının Diyabetik Ayak Ve Ayak Bakımı Konusundaki Bilgi Düzeyleri Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2019

Tıpta Uzmanlık, Sedanur KURBAN, "Malignite Tetkiki İçin Demir Eksikliği Anemisi Tanısı İle Dahiliye Servisine Yatırılan Hastaların Gastroskopi Ve Kolonoskopi Sonuçlarının Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2019

Tıpta Uzmanlık, Gökhan YILMAZ, "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Yaygınlığı, İnternet Bağımlılığının Öğrencilerin Depresyon Düzeyi Ve Sosyodemografik Özellikleri İle İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2019

Tıpta Uzmanlık, Mehtap TAŞOVA, "Tokat İl Merkezinde Yaşayan Evde Bakım Birimi Tarafından Takip Edilmiş Hastaların Retrospektif İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2016

Tıpta Uzmanlık, Ufuk ÜNLÜ, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran 18-49 Yaş Erkek Popülasyonunda Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Prevalansı Ve Kaygı Düzeyi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2016

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÜNLÜ UFUK, KARAASLAN ERHAN, DEMİR OSMAN, (2020). "Yüksek Ateşli Çocuklarda Nötrofil Lenfosit Oranı Hastaneye Yatış İçin Bir Değerlendirme Kriteri Olabilir Mi?", Pediatr Practice And Research, 8(3), 75-78., Doi: 10.21765/pprjournal.832723 (Yayın No: 6890135)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL, (2020). "A Short Educational Program For The Working Staff Of Auniversity Hospital: An Intriguing Implementationstrategy For Palliative Care", Journal Of Contemporary Medicine, 10(2), 190-195., Doi: 10.16899/jcm.664849 (Yayın No: 6657112)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK, (2020). "Kanser Tanısı Almış Hastalarda Ortaya Çıkan Zona Zoster Vakalarının Retrospektif Değerlendirilmesi", Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care, 14(4), 646-650., Doi: 10.21763/tjfmpc.766986 (Yayın No: 6735483)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ÖZNUR,ÜNLÜ UFUK, (2020). "Investigation Of Surgical Feeding Methods İn Patients Withcancer: Evaluation Of 65 Cases", Journal Ofcontemporary Medıcıne, 10(4), 521-524., Doi: 10.16899/jcm.820295 (Yayın No: 6735343)

TAŞOVA MEHTAP,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK, (2019). "Tokat İl Merkezinde Yaşayan Evde Bakım Birimi Tarafından Takip Edilmiş Hastaların Retrospektif İncelenmesi", Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care, 13(3), 258-264., Doi: 10.21763/tjfmpc.609794 (Yayın No: 5543598)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,DEMİR OSMAN,OKAN İSMAİL, (2019). "Karnofsky Performance Scale Validity And Reliability Of Turkish Palliative Cancer Patients", Turkish Journal Of Medical Sciences, 49(3), 894-898., Doi: 10.3906/sag-1810-44 (Yayın No: 5207153) [SCI-Expanded]

akbaş ahmet,BAKIR HÜSEYİN,DAŞIRAN MEHMET FATİH,DAGMURA HASAN,ÖZMEN ZAFER,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,DALDAL EMİN,DEMİR OSMAN,KEFELİ AYŞE,OKAN İSMAİL, (2019). "Significance Of Gastric Wall Thickening Detected İn Abdominal Ct Scan To Predict Gastric Malignancy", Journal Of Oncology, 20191-6., Doi: 10.1155/2019/8581547 (Yayın No: 5543833) [SCI-Expanded]

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN, (2019). "Knowledge And Opinions Of Child Development Vocational School Students About Child Neglect And Abuse", Cumhuriyet Medical Journal, 41(4), 734-738., Doi: 10.7197/cmj.vi.599717 (Yayın No: 5713340)

ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,DEMİR OSMAN,ERDEMİR FİKRET, (2018). "Erkeklerde Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Semptomları Ve Depresyon İlişkisi", Cumhuriyet Medical Journal, 40(4), 370-376., Doi: 10.7197/223.vi.471867 (Yayın No: 5207110)

ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,bulut yunus emre,zihni hüseyin, (2018). "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Palyatif Bakım Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi", Bezmialem Science, 6(2), 100-107., Doi: 10.14235/bs.2018.1582 (Yayın No: 4440753)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,OKTAY GÜLSEREN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,bulut yunus emre, (2017). "Evaluating The Knowledgelevel Of Hpv Vaccine Among The Students Of A Health High School", Journal Of Contemporary Medicine, 7(1), 1-7., Doi: 10.16899/gopctd.288651 (Yayın No: 4442411)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL, (2017). "Palyatif Bakımda Hastaya Yaklaşım Ve Değerlendirme Ölçekleri.", Türkiye Klinikleri, 8(4), 231-235. (Yayın No: 3767530)

DUYGU FAZİLET,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ŞAFAK,bulut yunus emre,çağlayık dilek,KILIÇ SELÇUK, (2017). "Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin Endemik Olduğu Bölgede Kene İle Bulaşan Hastalık Prevalansı:Seroepidemiyolojik Saha Çalışması", Mediterr J. İnfect Microb Antimicrob, 6(supplement1), 63-63. (Yayın No: 4442291)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, (2016). "Yaş Gruplarına Göre Kadınların Aile Planlamasına Bakışları Ve Seçtikleri Yöntemlerin Değerlendirilmesi Tersiyer Tek Merkez Deneyimi", Dicle Tıp Dergisi, 43(3), 413-418., Doi: 10.5798 (Yayın No: 3079694)

OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,KUYUCU YUNUS EMRE,kuzdan canan,TETİKÇOK RAMAZAN, (2016). "Çocuk Gelişim Öğrencilerinin Çocuk Sağlığıkonusundaki Bilgi Düzeyleri", Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 50(2), 147-154., Doi: 10.5350/SEMB.20160118040438 (Yayın No: 3080174)

OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK, (2016). "Aile Hekimliği Hasta Profiline Retrospektif Bir Bakış", Smyrna Tıp Dergisi, 6(2), 7-11. (Yayın No: 3095001)

BAŞOL NURŞAH,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ALATLI TUFAN,KOÇ İLYAS,SÜREN MUSTAFA, (2015). "Evaluation Of Terminal Stage Cancer Patients Needing Palliative Carein The Emergency Department", The Journal Of Academıc Original Article Emergency Medıcıne, 1412-15., Doi: DOI: 10.5152/jaem.2015.58672 (Yayın No: 1555688)

SÜREN MUSTAFA,DOĞRU SERKAN,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,KARAMAN SERKAN,BAŞOL NURŞAH, (2015). "The Evaluation Of The Symptom Clusters İn Patients With The Diagnosis Of Terminal Stage Cancer", Ağrı - The Journal Of The Turkish Society Of Algology, 27(1), 12-17., Doi: 10.5505/agri.2015.07752 (Yayın No: 1555634)

TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZÇETİN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,ÜNLÜ UFUK,TAŞOVA MEHTAP, (2015). "Lipoik Asit", Çağdaş Tıp Dergisi, 5(3), 206-209., Doi: 10.16899/CTD.70831 (Yayın No: 2659574)

ŞENAYLI ATİLLA,ACU BERAT,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,BEKAR ÜLKÜ, (2011). "Sigmoid Colon Elongation Evaluation By Volume Rendering Technique", Journal Of Contemporary Medicine, 1(2), 71-73. (Yayın No: 365354)

günal özgür, barut hüseyin şener, tetikçok ramazan, yıldız çeltek nagihan, etikan ilker, (2011). "Seroprovalences Of Hepatitis B Virus Hbv Hepatitis C Virus Hcv And Human İmmunodeficiency Virus Hıv İn Preoperative Patients Admitted To A Hospital İn Northern Anatolia", African Journal Of Microbiology Research, 5(31), 5669-5673. (Yayın No: 365606) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL, (2016). "Palyatif Bakımda Hasta Değerlendirmesi Ve Skalalar", Klinik Tıp Dergisi, 8(3), 6-11. (Yayın No: 3087676)

TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, (2016). "Tokat İli Ve İlçelerindeki 15 25 Yaş Grubunda Olan Bayanlarda Vitamin B12 Folikasit Mcv Hgb Ve Hct Değerlerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 90-98. (Yayın No: 3255519)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TETİKÇOK RAMAZAN,GÜNAL ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FAZLI,DUYGU FAZİLET,BARUT HÜSEYİN ŞENER, (2014). "Türkiye Nin Orta Karadeniz Bölgesi Nde Gebelerde Rubella Cmv Ve Toksoplazmozisseroprevalansı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(1), 54-62. (Yayın No: 1555705)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,EĞRİ MÜCAHİT,ÖZYURT HÜSEYİN,KUTLUTÜRK FARUK,ÇETİN İLHAN, (2010). "Tokat Merkez İlköğretim Okullarındaki 7 11 Yaş Grubu Öğrencilerde İyot Alım Durumunun İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(1), 5-8. (Yayın No: 364579)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ERDOĞDU CEYLAN ELİF,ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2020). Doktorun Dediğini Yapıp Gittiği Yoldan Gitmemek mi Gerek?. 19.ınternational eastern mediterranean family medicine congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6798343)

ÜNLÜ UFUK,ERDOĞDU CEYLAN ELİF,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2020). Hekimliğe Giden Son Adımda Fiziksel Aktivite ve Beslenme Alışkanlıkları. 19.ınternational eastern mediterranean family medicine congres (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6798233)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). 3.Basamakta Palyatif Bakımın Gerekliliği. 18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5543974)

KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TEL HAVVA,TEL AYDIN HATİCE (2019). DETERMINING LONELINESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT STATUS AMONG CANCER PATIENTS. 1. INTERNATIONAL CANCER DAYS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544283)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,ERDOĞDU CEYLAN ELİF (2019). Palyatif bakım ihtiyaç mı, üst düzey sağlık hizmeti mi?. Pallıatıve ınternatıonal care congres (Özet Bildiri) (Yayın No:5544054)

ERDOĞDU CEYLAN ELİF,ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). INFECTION AGENTS IN CANCER PATIENTS TREATED IN OURPALLIATIVE CARE CENTER. 1. INTERNATIONAL CANCER DAYS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544243)

ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). Palyatif Bakım Hastalarında Beslenme Desteğinin Retrospektif Analizi. 18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544017)

ERDOĞDU CEYLAN ELİF,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,CEYLAN SALİH RAHMAN,DEMİR OSMAN (2018). aile hekimliği asistanı olmalı mı, yoksa yol yakınken geri dönmeli mi?. 17. uluslararası doğuakdeniz aile hekimliği kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4446451)

KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). üniversite seçmeli dersi olarak düzenlenen palyatif bakım dersi sonuçlarının değerlendirilmesi:lisans döneminde palyatif bakıma multidisipliner yaklaşım denemesi. uluslararası katılımlı palyatif bakım ve hospis kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446613)

TAPAR HAKAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA (2018). kolon kanserli hastalarda nöropatik ağrı sıklığı. uluslararası katılımlı palyatif bakım ve hospis kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4446592)

ERAYDIN ŞAHİZER,karaca tuğba,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,altu eda (2018). palyatif bakım eğitiminde vakıf ve gönüllülük vurgusunun etkilerinin değerlendirilmesi. uluslararası katılımlı palyatif bakım ve hospis kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446646)

KELEPÇE ÖZNUR,YAŞAYANCAN NURŞEN,PAZARLI AHMET CEMAL,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2018). kriptojenik organize pnömoni olgu sunumu. 17. uluslararası doğuakdeniz aile hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446438)

ERAYDIN ŞAHİZER,SÜREN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL (2017). By-Stander Effect of Nursing Students Thorough Peer Interaction on Palliative Care Education. uluslararası palyatif bakım kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446575)

TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2017). şehir yaşamı kadınların vitamin b12 ve folik asit düzeylerini etkiler mi?. 16. uluslararası doğuakdeniz aile hekimliği kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4446420)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,OKTAY GÜLSEREN (2017). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran 18-49 Yaş Erkek Popülasyonunda Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Prevalansı ve Kaygı Düzeyi. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3768877)

KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,aytekin kanadlı keriman,özdursun karaca tuğba,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). determining the training need so the relatives of the patients with palliative care. uluslararası palyatif bakım kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446502)

OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,KUYUCU YUNUS EMRE,kuzdan canan,TETİKÇOK RAMAZAN (2015). Level of Knowledge of Child Development Students on Children’s Health. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1558500)

TAŞOVA MEHTAP,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN,OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,ŞENGÜL MESUT,çamoğlu tuğçe (2015). analyzıng of home care servıces ın Tokat. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1558488)

ŞAHİN ŞAFAK,KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ARSLAN ŞEN TUĞBA,zülfüoğulları cihat (2015). the prevalence of hypertensıon and status of awareness ın adults. the 5th world congress on controversıes to consensus ın dıabetes,obesıty and hypertensıon (Özet Bildiri) (Yayın No:2155091)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,SAKAR ŞÜKRİYE,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN (2015). chıld develoment vocatıon hıgh school students educatıon levels and opınıons about chıld neglıgence and abuse. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1558476)

OKTAY GÜLSEREN, KUYUCU YUNUS EMRE, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, TETİKÇOK RAMAZAN, ÜNLÜ UFUK (2015). Evaluation Of Complete Blood Count Profile Of Who Refer For Occupational Health Examination. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1558504)

OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2015). An Overview to Our Patient Profile. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1558492)

ATILĞAN DOĞAN, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, SÜREN MUSTAFA, FIRAT FATİH, OKAN İSMAİL, ULUOCAK NİHAT (2013). Palliative Interventions for Obstructive Uropathies in Advanced Cancer Patients. World Congress of the European Assocıatıon for Pallıative Care (Özet Bildiri) (Yayın No:371425)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÖNDER YALÇIN, SÜREN MUSTAFA, OKAN İSMAİL, BAŞOL NURŞAH (2013). Do the Different Scales of Performances Correlate with the Duration of Follow up in Turkish Advanced Cancer Population. 13th World Congress of the European Assocıatıon for Pallıative Care, (Özet Bildiri) (Yayın No:366324)

ÇITIL RIZA, ÖNDER YALÇIN, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, SÜREN MUSTAFA, YAŞAYANCAN ÖZKAN, bulut yunus emre, EĞRİ MÜCAHİT, OKAN İSMAİL (2013). The Attitude and the Opinion of Physicians about Palliative Care for Terminally III Cancer Patients. 13th World Congress of the European Assocıatıon for Pallıative Care (Özet Bildiri) (Yayın No:371541)

SÜREN MUSTAFA, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÖNDER YALÇIN, ŞAHİN AYNUR, ÇITIL RIZA, OKAN İSMAİL, BAŞOL NURŞAH, ARICI SEMİH (2013). Cancer Pain Management in a Northern City of Turkey Phisicians Attitudes and Prescribing Practices. 13th World Congress of the European Assocıatıon for Pallıative Care (Özet Bildiri) (Yayın No:366811)

BAŞOL NURŞAH, ALATLI TUFAN, KOÇ İSMAİL, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2013). The Evaluation of Palliative Patients Care in Emergency Services in a Hospital without Palliative Care Center. 13th World Congress of the European Assocıatıon for Pallıative Care (Özet Bildiri) (Yayın No:371810)

SÜREN MUSTAFA, DOĞRU SERKAN, ÖNDER YALÇIN, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, OKAN İSMAİL, ÇITIL RIZA, KARAMAN SERKAN, BAŞOL NURŞAH (2013). Symptom Clusters in Advanced Cancer Patients during Terminal Phase of their Illness in a Northern City of Turkey. 13th World Congress of the European Assocıatıon for Pallıative Care (Özet Bildiri) (Yayın No:371686)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ERDOĞDU CEYLAN ELİF,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2020). Malignite Tanısı Olan Palyatif Bakım Hastalarımızın Bası Yarası Kültür Sonuçları. 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6796488)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN (2019). Yeni Nesil Hekimlerde Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarına Bakış AçısıDeğişiyor mu?. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544346)

TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN (2018). Türkiye’de tütün kullanma sıklığı ve antititütün yaptırımlarının etkinliği. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5544393)

DUYGU FAZİLET,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ŞAFAK,bulut yunus emre,çağlayık dilek,kılıç selçuk (2017). Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’nin Endemik Olduğu BölgedeKene ile Bulaşan Hastalık Prevalansı: SeroepidemiyolojikSaha Çalışması. 6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3807864)

OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Polikliniğe başvuran hastalarda bitkisel ürün kullanımı. 8. Aile Hekimliği Araştırma Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:2605572)

TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÖZER ERDAL (2016). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerinin ötenazi hakkındaki görüşleri. 15. ulusal aile hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446282)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN (2016). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çalışanlarında HBV HCV ve HIVSeropozitifliğinin Araştırılması. 8. Aile Hekimliği araştırma Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:2654652)

YILMAZ DOĞRU HATİCE, OKTAY GÜLSEREN, KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM, ÖZSOY ASKER ZEKİ, ÇAKMAK BÜLENT, DELİBAŞ İLHAN BAHRİ, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2015). Yaş Gruplarına Göre Kadınların Aile Planlamasına Bakışları Ve Seçtikleri Yöntemlerin Değerlendirilmesi. 12. zekai tahir burak jinekoloji ve obstetrik kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2158848)

ŞAHİN ŞAFAK,ÇITIL RIZA,KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,yaşayancan özkan,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK (2015). YETİŞKİNLERDE DİYABET PREVALANSI VEFARKINDALIK DURUMU. 17. ulusal iç hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2153000)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,OKTAY GÜLSEREN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ,YUNUS EMRE BULUT,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2015). Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Hpv Aşısı Bilgi Düzeyini Değerlendiren Anket Çalışması. 12. zekai tahir burak jinekoloji ve obstetrik kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2158459)

ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,bulut yunus emre,zihni hüseyin (2015). TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PALYATİF BAKIM KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARIRıza Çıtıl İsmail Okan Yalçın Önder Nagehan Yıldız Çeltek Mustafa Süren Yunus Emre Bulut Hüseyin Zihni. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1558512)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, GÜNAL ÖZGÜR, TETİKÇOK RAMAZAN, DEMİRTÜRK FAZLI, DUYGU FAZİLET, BARUT HÜSEYİN ŞENER, ERKORKMAZ ÜNAL (2013). Tokat İlinde Gebelerde Rubella CMV ve Toksoplazma Seroprevalansı. EKMUD2013 Bilimsel Platformu (Özet Bildiri) (Yayın No:374485)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, TETİKÇOK RAMAZAN, EĞRİ MÜCAHİT, ÖZYURT HÜSEYİN (2012). Tokat İlköğretim okullarındaki 7 11 yaş grubu öğrencilerinde İyot alım durumunun incelenmesi. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:373836)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

2. Palyatif Bakım Giriş Kursu Palyatif Bakım Çalıştayı (2017)., OKAN İSMAİL,SÜREN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,RAHATLI SAMED,GÜLER AVCI GÜLHAN,BAŞOL NURŞAH,KOÇ MEDİNE,ONUK ÖZLEM, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sayfa Sayısı: 63, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3768357)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Rakel Aile Hekimliği (2019)., YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Esra Saatçi, Sayfa Sayısı: 1200, ISBN: 978-0-323-23990-5, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5543929)

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TETİKÇOK RAMAZAN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editör: Şemsettin Şahin,Fikret Erdemir,Ataç Çelik,İsmail Okan,Faruk Kutlutürk, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1558636)

Olgu Dosyaları Aile Hekimliği (2013)., YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Muharrem Ak, ISBN: 9786053350064, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1558584)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tokat il merkezi ve ilçelerinde kene ile bulaşan enfeksiyonların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Q ateşi Lyme Hastalığı Tularemi seroprevalansı epidemiyolojisi ve hastalıklara yaklaşım konusunda insanların bilgi düzeyleri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.07.2014-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"kliniğe giriş kursu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.08.2012-02.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2000-2004, doktor, tokat 5 no'lu sağlık ocağı, pratisyen doktor, (Diğer)

2004-2008, asistan doktor, gaziosmanpaşa üniversitesi, asistan doktor, (Diğer)

2008-2009, uzman doktor, kırşehir kaman merkez 1 no'lu sağlık ocağı, uzman doktor, (Diğer)

2009-2010, uzman doktor, tokat merkez 1 no'lu bağlar sağlık ocağı, uzman doktor, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞAN EĞİTİMİ, EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE EĞİTİM KURSU, TÜRKİYE, Kurs, 20.10.2016-28.10.2016 (Ulusal)

çalıştay

PALYATİF BAKIMA GİRİŞ KURSU, PALYATİF BAKIM FARKINDALIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ, TÜRKİYE, Çalıştay, 09.05.2016-13.05.2016 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:nagihan.yildizceltek@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2004-2008
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Tokat Merkez İlköğretim Okullarındaki 7-11 Yaş Grubu Öğrencilerde İyot Alım Durumunun İncelenmesi
Lisans
1992-1999
Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2011-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2016
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2013-2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 6 DERSLERİTürkçe12
(2019-2020)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİTürkçe7
(2018-2019)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 6 DERSLERİTürkçe12
(2018-2019)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİTürkçe7
Yüksek Lisans
(2019-2020)PALYATİF BAKIM YÜKSEK LİSANS DERSLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mehtap TAŞOVA, "Tokat ilinde evde sağlık hizmetlerinin analizi", Tıpta Uzmanlık
2.Mehtap TAŞOVA, (2016)., "Tokat İl merkezinde yaşayan evde bakım birimi tarafından takip edilmiş hastaların retrospektif incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
3.Ufuk ÜNLÜ, (2016)., "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 18-49 yaş erkek popülasyonunda kronik pelvik ağrı sendromu prevalansı ve kaygı düzeyi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
4.Alptekin İLERİ, (2019)., "Diyabet hastalarının diyabetik ayak ve ayak bakımı konusundaki bilgi düzeyleri ve davranışlarının değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
5.Sedanur KURBAN, (2019)., "Malignite tetkiki için demir eksikliği anemisi tanısı ile dahiliye servisine yatırılan hastaların gastroskopi ve kolonoskopi sonuçlarının değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
6.Gökhan YILMAZ, (2019)., "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığı yaygınlığı, internet bağımlılığının öğrencilerin depresyon düzeyi ve sosyodemografik özellikleri ile ilişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÜNLÜ UFUK, KARAASLAN ERHAN, DEMİR OSMAN (2020). Yüksek Ateşli Çocuklarda Nötrofil Lenfosit Oranı Hastaneye Yatış İçin Bir Değerlendirme Kriteri Olabilir mi?. Pediatr Practice and Research, 8(3), 75-78., Doi: 10.21765/pprjournal.832723 (Yayın No: 6890135)
2.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL (2020). A Short Educational Program for The Working Staff of aUniversity Hospital: An Intriguing ImplementationStrategy for Palliative Care. Journal of Contemporary Medicine, 10(2), 190-195., Doi: 10.16899/jcm.664849 (Yayın No: 6657112)
3.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2020). Kanser tanısı almış hastalarda ortaya çıkan zona zoster vakalarının retrospektif değerlendirilmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 14(4), 646-650., Doi: 10.21763/tjfmpc.766986 (Yayın No: 6735483)
4.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ÖZNUR,ÜNLÜ UFUK (2020). Investigation of Surgical Feeding Methods in Patients withCancer: Evaluation of 65 Cases. JOURNAL OFCONTEMPORARY MEDICINE, 10(4), 521-524., Doi: 10.16899/jcm.820295 (Yayın No: 6735343)
5.TAŞOVA MEHTAP,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2019). Tokat İl Merkezinde Yaşayan Evde Bakım Birimi Tarafından Takip Edilmiş Hastaların Retrospektif İncelenmesi. Turkish journal of family medicine and primary care, 13(3), 258-264., Doi: 10.21763/tjfmpc.609794 (Yayın No: 5543598)
6.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,DEMİR OSMAN,OKAN İSMAİL (2019). Karnofsky Performance Scale validity and reliability of Turkish palliative cancer patients. Turkish Journal Of Medical Sciences, 49(3), 894-898., Doi: 10.3906/sag-1810-44 (Yayın No: 5207153)
7.akbaş ahmet,BAKIR HÜSEYİN,DAŞIRAN MEHMET FATİH,DAGMURA HASAN,ÖZMEN ZAFER,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,DALDAL EMİN,DEMİR OSMAN,KEFELİ AYŞE,OKAN İSMAİL (2019). Significance of Gastric Wall Thickening Detected in Abdominal CT Scan to Predict Gastric Malignancy. Journal of Oncology, 20191-6., Doi: 10.1155/2019/8581547 (Yayın No: 5543833)
8.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN (2019). Knowledge and opinions of child development vocational school students about child neglect and abuse. Cumhuriyet Medical Journal, 41(4), 734-738., Doi: 10.7197/cmj.vi.599717 (Yayın No: 5713340)
9.ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,DEMİR OSMAN,ERDEMİR FİKRET (2018). ERKEKLERDE KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMU SEMPTOMLARI VE DEPRESYON İLİŞKİSİ. cumhuriyet medical journal, 40(4), 370-376., Doi: 10.7197/223.vi.471867 (Yayın No: 5207110)
10.ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,bulut yunus emre,zihni hüseyin (2018). Tıp Fakültesi öğrencilerinin palyatif bakım konusundaki farkındalıklarının değerlendirilmesi. Bezmialem Science, 6(2), 100-107., Doi: 10.14235/bs.2018.1582 (Yayın No: 4440753)
11.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,OKTAY GÜLSEREN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,bulut yunus emre (2017). evaluating the knowledgelevel of HPV vaccine among the students of a health high school. journal of contemporary medicine, 7(1), 1-7., Doi: 10.16899/gopctd.288651 (Yayın No: 4442411)
12.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL (2017). Palyatif Bakımda Hastaya Yaklaşım ve Değerlendirme Ölçekleri.. Türkiye Klinikleri, 8(4), 231-235. (Yayın No: 3767530)
13.DUYGU FAZİLET,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ŞAFAK,bulut yunus emre,çağlayık dilek,KILIÇ SELÇUK (2017). kırım kongo kanamalı ateşinin endemik olduğu bölgede kene ile bulaşan hastalık prevalansı:seroepidemiyolojik saha çalışması. mediterr j. infect microb antimicrob, 6(supplement1), 63-63. (Yayın No: 4442291)
14.YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Yaş gruplarına göre kadınların aile planlamasına bakışları ve seçtikleri yöntemlerin değerlendirilmesi Tersiyer tek merkez deneyimi. Dicle Tıp Dergisi, 43(3), 413-418., Doi: 10.5798 (Yayın No: 3079694)
15.OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,KUYUCU YUNUS EMRE,kuzdan canan,TETİKÇOK RAMAZAN (2016). Çocuk Gelişim Öğrencilerinin Çocuk SağlığıKonusundaki Bilgi Düzeyleri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 50(2), 147-154., Doi: 10.5350/SEMB.20160118040438 (Yayın No: 3080174)
16.OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2016). Aile Hekimliği Hasta Profiline Retrospektif Bir Bakış. smyrna tıp dergisi, 6(2), 7-11. (Yayın No: 3095001)
17.BAŞOL NURŞAH,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ALATLI TUFAN,KOÇ İLYAS,SÜREN MUSTAFA (2015). Evaluation of Terminal Stage Cancer Patients Needing Palliative Carein the Emergency Department. THE JOURNAL OF ACADEMIC Original Article EMERGENCY MEDICINE, 1412-15., Doi: DOI: 10.5152/jaem.2015.58672 (Yayın No: 1555688)
18.SÜREN MUSTAFA,DOĞRU SERKAN,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,KARAMAN SERKAN,BAŞOL NURŞAH (2015). The Evaluation of the Symptom Clusters in Patients with the Diagnosis of Terminal Stage Cancer. Ağrı - The Journal of The Turkish Society of Algology, 27(1), 12-17., Doi: 10.5505/agri.2015.07752 (Yayın No: 1555634)
19.TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZÇETİN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,ÜNLÜ UFUK,TAŞOVA MEHTAP (2015). Lipoik asit. Çağdaş Tıp Dergisi, 5(3), 206-209., Doi: 10.16899/CTD.70831 (Yayın No: 2659574)
20.ŞENAYLI ATİLLA,ACU BERAT,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,BEKAR ÜLKÜ (2011). Sigmoid Colon Elongation Evaluation by Volume Rendering Technique. Journal of Contemporary Medicine, 1(2), 71-73. (Yayın No: 365354)
21.günal özgür, barut hüseyin şener, tetikçok ramazan, yıldız çeltek nagihan, etikan ilker (2011). Seroprovalences of hepatitis B virus HBV hepatitis C virus HCV and human immunodeficiency virus HIV in preoperative patients admitted to a hospital in Northern Anatolia. African Journal of Microbiology Research, 5(31), 5669-5673. (Yayın No: 365606)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL (2016). Palyatif Bakımda Hasta Değerlendirmesi ve Skalalar. Klinik Tıp Dergisi, 8(3), 6-11. (Yayın No: 3087676)
2.TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Tokat İli ve İlçelerindeki 15 25 Yaş Grubunda Olan Bayanlarda Vitamin B12 FolikAsit MCV Hgb ve Hct Değerlerinin İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 90-98. (Yayın No: 3255519)
3.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TETİKÇOK RAMAZAN,GÜNAL ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FAZLI,DUYGU FAZİLET,BARUT HÜSEYİN ŞENER (2014). Türkiye nin Orta Karadeniz Bölgesi nde Gebelerde Rubella CMV ve ToksoplazmozisSeroprevalansı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(1), 54-62. (Yayın No: 1555705)
4.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,EĞRİ MÜCAHİT,ÖZYURT HÜSEYİN,KUTLUTÜRK FARUK,ÇETİN İLHAN (2010). Tokat Merkez İlköğretim Okullarındaki 7 11 yaş grubu öğrencilerde iyot alım durumunun incelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(1), 5-8. (Yayın No: 364579)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). 3.Basamakta Palyatif Bakımın Gerekliliği. 18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5543974)
2.ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). Palyatif Bakım Hastalarında Beslenme Desteğinin Retrospektif Analizi. 18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544017)
3.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,ERDOĞDU CEYLAN ELİF (2019). Palyatif bakım ihtiyaç mı, üst düzey sağlık hizmeti mi?. Pallıatıve ınternatıonal care congres (Özet Bildiri) (Yayın No:5544054)
4.OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,KUYUCU YUNUS EMRE,kuzdan canan,TETİKÇOK RAMAZAN (2015). Level of Knowledge of Child Development Students on Children’s Health. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1558500)
5.OKTAY GÜLSEREN, KUYUCU YUNUS EMRE, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, TETİKÇOK RAMAZAN, ÜNLÜ UFUK (2015). Evaluation Of Complete Blood Count Profile Of Who Refer For Occupational Health Examination. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1558504)
6.OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2015). An Overview to Our Patient Profile. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1558492)
7.TAŞOVA MEHTAP,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN,OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,ŞENGÜL MESUT,çamoğlu tuğçe (2015). analyzıng of home care servıces ın Tokat. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1558488)
8.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,SAKAR ŞÜKRİYE,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN (2015). chıld develoment vocatıon hıgh school students educatıon levels and opınıons about chıld neglıgence and abuse. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1558476)
9.KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TEL HAVVA,TEL AYDIN HATİCE (2019). DETERMINING LONELINESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT STATUS AMONG CANCER PATIENTS. 1. INTERNATIONAL CANCER DAYS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544283)
10.ERDOĞDU CEYLAN ELİF,ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). INFECTION AGENTS IN CANCER PATIENTS TREATED IN OURPALLIATIVE CARE CENTER. 1. INTERNATIONAL CANCER DAYS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544243)
11.ERDOĞDU CEYLAN ELİF,ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2020). Doktorun Dediğini Yapıp Gittiği Yoldan Gitmemek mi Gerek?. 19.ınternational eastern mediterranean family medicine congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6798343)
12.ÜNLÜ UFUK,ERDOĞDU CEYLAN ELİF,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2020). Hekimliğe Giden Son Adımda Fiziksel Aktivite ve Beslenme Alışkanlıkları. 19.ınternational eastern mediterranean family medicine congres (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6798233)
13.TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2017). şehir yaşamı kadınların vitamin b12 ve folik asit düzeylerini etkiler mi?. 16. uluslararası doğuakdeniz aile hekimliği kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4446420)
14.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,OKTAY GÜLSEREN (2017). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran 18-49 Yaş Erkek Popülasyonunda Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Prevalansı ve Kaygı Düzeyi. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3768877)
15.ERDOĞDU CEYLAN ELİF,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,CEYLAN SALİH RAHMAN,DEMİR OSMAN (2018). aile hekimliği asistanı olmalı mı, yoksa yol yakınken geri dönmeli mi?. 17. uluslararası doğuakdeniz aile hekimliği kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4446451)
16.KELEPÇE ÖZNUR,YAŞAYANCAN NURŞEN,PAZARLI AHMET CEMAL,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2018). kriptojenik organize pnömoni olgu sunumu. 17. uluslararası doğuakdeniz aile hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446438)
17.ERAYDIN ŞAHİZER,SÜREN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL (2017). By-Stander Effect of Nursing Students Thorough Peer Interaction on Palliative Care Education. uluslararası palyatif bakım kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446575)
18.KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,aytekin kanadlı keriman,özdursun karaca tuğba,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). determining the training need so the relatives of the patients with palliative care. uluslararası palyatif bakım kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446502)
19.KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). üniversite seçmeli dersi olarak düzenlenen palyatif bakım dersi sonuçlarının değerlendirilmesi:lisans döneminde palyatif bakıma multidisipliner yaklaşım denemesi. uluslararası katılımlı palyatif bakım ve hospis kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446613)
20.TAPAR HAKAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA (2018). kolon kanserli hastalarda nöropatik ağrı sıklığı. uluslararası katılımlı palyatif bakım ve hospis kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4446592)
21.ERAYDIN ŞAHİZER,karaca tuğba,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,altu eda (2018). palyatif bakım eğitiminde vakıf ve gönüllülük vurgusunun etkilerinin değerlendirilmesi. uluslararası katılımlı palyatif bakım ve hospis kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446646)
22.ŞAHİN ŞAFAK,KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ARSLAN ŞEN TUĞBA,zülfüoğulları cihat (2015). the prevalence of hypertensıon and status of awareness ın adults. the 5th world congress on controversıes to consensus ın dıabetes,obesıty and hypertensıon (Özet Bildiri) (Yayın No:2155091)
23.ATILĞAN DOĞAN, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, SÜREN MUSTAFA, FIRAT FATİH, OKAN İSMAİL, ULUOCAK NİHAT (2013). Palliative Interventions for Obstructive Uropathies in Advanced Cancer Patients. World Congress of the European Assocıatıon for Pallıative Care (Özet Bildiri) (Yayın No:371425)
24.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÖNDER YALÇIN, SÜREN MUSTAFA, OKAN İSMAİL, BAŞOL NURŞAH (2013). Do the Different Scales of Performances Correlate with the Duration of Follow up in Turkish Advanced Cancer Population. 13th World Congress of the European Assocıatıon for Pallıative Care, (Özet Bildiri) (Yayın No:366324)
25.ÇITIL RIZA, ÖNDER YALÇIN, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, SÜREN MUSTAFA, YAŞAYANCAN ÖZKAN, bulut yunus emre, EĞRİ MÜCAHİT, OKAN İSMAİL (2013). The Attitude and the Opinion of Physicians about Palliative Care for Terminally III Cancer Patients. 13th World Congress of the European Assocıatıon for Pallıative Care (Özet Bildiri) (Yayın No:371541)
26.SÜREN MUSTAFA, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÖNDER YALÇIN, ŞAHİN AYNUR, ÇITIL RIZA, OKAN İSMAİL, BAŞOL NURŞAH, ARICI SEMİH (2013). Cancer Pain Management in a Northern City of Turkey Phisicians Attitudes and Prescribing Practices. 13th World Congress of the European Assocıatıon for Pallıative Care (Özet Bildiri) (Yayın No:366811)
27.BAŞOL NURŞAH, ALATLI TUFAN, KOÇ İSMAİL, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2013). The Evaluation of Palliative Patients Care in Emergency Services in a Hospital without Palliative Care Center. 13th World Congress of the European Assocıatıon for Pallıative Care (Özet Bildiri) (Yayın No:371810)
28.SÜREN MUSTAFA, DOĞRU SERKAN, ÖNDER YALÇIN, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, OKAN İSMAİL, ÇITIL RIZA, KARAMAN SERKAN, BAŞOL NURŞAH (2013). Symptom Clusters in Advanced Cancer Patients during Terminal Phase of their Illness in a Northern City of Turkey. 13th World Congress of the European Assocıatıon for Pallıative Care (Özet Bildiri) (Yayın No:371686)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÖZER ERDAL (2016). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerinin ötenazi hakkındaki görüşleri. 15. ulusal aile hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446282)
2.TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN (2018). Türkiye’de tütün kullanma sıklığı ve antititütün yaptırımlarının etkinliği. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5544393)
3.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, GÜNAL ÖZGÜR, TETİKÇOK RAMAZAN, DEMİRTÜRK FAZLI, DUYGU FAZİLET, BARUT HÜSEYİN ŞENER, ERKORKMAZ ÜNAL (2013). Tokat İlinde Gebelerde Rubella CMV ve Toksoplazma Seroprevalansı. EKMUD2013 Bilimsel Platformu (Özet Bildiri) (Yayın No:374485)
4.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, TETİKÇOK RAMAZAN, EĞRİ MÜCAHİT, ÖZYURT HÜSEYİN (2012). Tokat İlköğretim okullarındaki 7 11 yaş grubu öğrencilerinde İyot alım durumunun incelenmesi. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:373836)
5.ŞAHİN ŞAFAK,ÇITIL RIZA,KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,yaşayancan özkan,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK (2015). YETİŞKİNLERDE DİYABET PREVALANSI VEFARKINDALIK DURUMU. 17. ulusal iç hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2153000)
6.YILMAZ DOĞRU HATİCE, OKTAY GÜLSEREN, KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM, ÖZSOY ASKER ZEKİ, ÇAKMAK BÜLENT, DELİBAŞ İLHAN BAHRİ, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2015). Yaş Gruplarına Göre Kadınların Aile Planlamasına Bakışları Ve Seçtikleri Yöntemlerin Değerlendirilmesi. 12. zekai tahir burak jinekoloji ve obstetrik kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2158848)
7.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,OKTAY GÜLSEREN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ,YUNUS EMRE BULUT,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2015). Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Hpv Aşısı Bilgi Düzeyini Değerlendiren Anket Çalışması. 12. zekai tahir burak jinekoloji ve obstetrik kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2158459)
8.OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Polikliniğe başvuran hastalarda bitkisel ürün kullanımı. 8. Aile Hekimliği Araştırma Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:2605572)
9.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN (2016). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çalışanlarında HBV HCV ve HIVSeropozitifliğinin Araştırılması. 8. Aile Hekimliği araştırma Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:2654652)
10.ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,bulut yunus emre,zihni hüseyin (2015). TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PALYATİF BAKIM KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARIRıza Çıtıl İsmail Okan Yalçın Önder Nagehan Yıldız Çeltek Mustafa Süren Yunus Emre Bulut Hüseyin Zihni. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1558512)
11.DUYGU FAZİLET,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ŞAFAK,bulut yunus emre,çağlayık dilek,kılıç selçuk (2017). Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’nin Endemik Olduğu BölgedeKene ile Bulaşan Hastalık Prevalansı: SeroepidemiyolojikSaha Çalışması. 6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3807864)
12.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN (2019). Yeni Nesil Hekimlerde Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarına Bakış AçısıDeğişiyor mu?. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544346)
13.ERDOĞDU CEYLAN ELİF,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2020). Malignite Tanısı Olan Palyatif Bakım Hastalarımızın Bası Yarası Kültür Sonuçları. 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6796488)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.2. Palyatif Bakım Giriş Kursu Palyatif Bakım Çalıştayı (2017)., OKAN İSMAİL,SÜREN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,RAHATLI SAMED,GÜLER AVCI GÜLHAN,BAŞOL NURŞAH,KOÇ MEDİNE,ONUK ÖZLEM, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sayfa Sayısı: 63, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3768357)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Rakel Aile Hekimliği (2019)., YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Esra Saatçi, Sayfa Sayısı: 1200, ISBN: 978-0-323-23990-5, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 5543929)
2.obezite ile ilişkili hastalıklar ve tedavileri (2015)., YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TETİKÇOK RAMAZAN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editör: Şemsettin Şahin,Fikret Erdemir,Ataç Çelik,İsmail Okan,Faruk Kutlutürk, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1558636)
3.Olgu Dosyaları Aile Hekimliği (2013)., YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Muharrem Ak, ISBN: 9786053350064, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 1558584)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tokat il merkezi ve ilçelerinde kene ile bulaşan enfeksiyonların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Q ateşi Lyme Hastalığı Tularemi seroprevalansı epidemiyolojisi ve hastalıklara yaklaşım konusunda insanların bilgi düzeyleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.07.2014-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.kliniğe giriş kursu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.08.2012-02.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2009-2010uzman doktortokat merkez 1 no'lu bağlar sağlık ocağı, uzman doktor, (Diğer)
2008-2009uzman doktorkırşehir kaman merkez 1 no'lu sağlık ocağı, uzman doktor, (Diğer)
2004-2008asistan doktorgaziosmanpaşa üniversitesi, asistan doktor, (Diğer)
2000-2004doktortokat 5 no'lu sağlık ocağı, pratisyen doktor, (Diğer)
Kurs
1.EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞAN EĞİTİMİ, EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE EĞİTİM KURSU, TÜRKİYE, Kurs, 20.10.2016-28.10.2016 (Ulusal)
Çalıştay
1.PALYATİF BAKIMA GİRİŞ KURSU, PALYATİF BAKIM FARKINDALIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ, TÜRKİYE, Çalıştay, 09.05.2016-13.05.2016 (Ulusal)