GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NAGİHAN YILDIZ ÇELTEKž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Nagihan YILDIZ ÇELTEK

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

nagihan.yildizceltek@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2008)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Uludağ Üniversitesi (1992- 1999)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Tokat Merkez İlköğretim Okullarındaki 7-11 Yaş Grubu Öğrencilerde İyot Alım Durumunun İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Aile Hekimliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Aile Hekimliği Anabilim Dalı/ (2011- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Tıp Fakültesi Dönem 3 Dersleri, Lisans, (2020-2021)

Palyatif Bakım Yüksek Lisans Dersleri, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Palyatif Bakım Yüksek Lisans Dersleri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem 6 Dersleri, Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem 3 Dersleri, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Öznur ŞAHİN, "Bir Üniversite Hastanesi Palyatif Bakım Servisi Konsültasyon Hizmetlerinin Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, 2021

Tıpta Uzmanlık, Gözde GÖKTEN KALKANLI, "Üçüncü Basamağa Başvuran Çocuk Hastalarda İdrar Kültürü Bulguları İle Akut Faz Belirteçleri Arasında Anlamlı Bir İlişki Var Mıdır?", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, 2021

Tıpta Uzmanlık, Alptekin İLERİ, "Diyabet Hastalarının Diyabetik Ayak Ve Ayak Bakımı Konusundaki Bilgi Düzeyleri Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, 2019

Tıpta Uzmanlık, Sedanur KURBAN, "Malignite Tetkiki İçin Demir Eksikliği Anemisi Tanısı İle Dahiliye Servisine Yatırılan Hastaların Gastroskopi Ve Kolonoskopi Sonuçlarının Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, 2019

Tıpta Uzmanlık, Gökhan YILMAZ, "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Yaygınlığı, İnternet Bağımlılığının Öğrencilerin Depresyon Düzeyi Ve Sosyodemografik Özellikleri İle İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, 2019

Tıpta Uzmanlık, Mehtap TAŞOVA, "Tokat İl Merkezinde Yaşayan Evde Bakım Birimi Tarafından Takip Edilmiş Hastaların Retrospektif İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, 2016

Tıpta Uzmanlık, Ufuk ÜNLÜ, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran 18-49 Yaş Erkek Popülasyonunda Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Prevalansı Ve Kaygı Düzeyi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, 2016

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÜNLÜ UFUK, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, (2021). "Valuatıon Of The Relatıonshıp Between The End Of Lıfe Hospıtalızatıon Needs And Early Presentıng To Pallıatıve Care", The Turkish Journal Of Geriatrics, 24(3), 391-396., Doi: 10.31086/tjgeri.2021.236 (Yayın No: 7327316) [SSCI]

2   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÜNLÜ UFUK, (2021). "Traditional And Complementary Medicine Methods Which Have Become Widespread From The Perspective Of Family Physicians And Self-Employed Pharmacists; Approaches, Thoughts", Eastern Journal Of Medicine, 26(1), 69-73., Doi: 10.5505/ejm.2021.24482 (Yayın No: 6930418)

3   ÇITIL RIZA, EĞRİ MÜCAHİT, ÖNDER YALÇIN, DUYGU FAZİLET, BULUT YUNUS EMRE, YAŞAYANCAN ÖZKAN, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ŞAHİN ŞAFAK, (2021). "Determination Of Seroprevalence And Risk Factors Of Crimean\U2013congo Haemorrhagic Fever (Cchf) İn The Endemic Region İn Turkey: A Population-Based Cross-Sectional Study", Journal Of Tropical Medicine, 2021(9945089), 1-10., Doi: 10.1155/2021/9945089 (Yayın No: 7269497) [SCI-Expanded]

4   ERDOĞDU CEYLAN ELİF, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÜNLÜ UFUK, DEMİR OSMAN, (2021). "Sünnet İçin Başvuran Erkek Çocuklarda Anemi Prevalansı", Pediatric Practice And Research, 9(3), 109-113., Doi: 10.21765/pprjournal.888873 (Yayın No: 7434969)

5   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÜNLÜ UFUK, ÇITIL RIZA, ÖNDER YALÇIN, SÜREN MUSTAFA, OKAN İSMAİL, (2021). "Longitudinal Changes İn The Eating Habits Of Patients With Cancer Receiving Palliative Care", Bezmialem Science, 9(4), 394-398., Doi: 10.14235/bas.galenos.2020.4527 (Yayın No: 7327639)

6   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÜNLÜ UFUK, KARAASLAN ERHAN, DEMİR OSMAN, (2020). "Yüksek Ateşli Çocuklarda Nötrofil Lenfosit Oranı Hastaneye Yatış İçin Bir Değerlendirme Kriteri Olabilir Mi?", Pediatric Practice And Research, 8(3), 75-78., Doi: 10.21765/pprjournal.832723 (Yayın No: 6890135)

7   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL, (2020). "A Short Educational Program For The Working Staff Of A University Hospital: An İntriguing İmplementation Strategy For Palliative Care.", Journal Of Contemporary Medicine, 10(2), 190-195., Doi: 10.16899/jcm.664849 (Yayın No: 6657112)

8   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK, (2020). "Kanser Tanısı Almış Hastalarda Ortaya Çıkan Zona Zoster Vakalarının Retrospektif Değerlendirilmesi", Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care, 14(4), 646-650., Doi: 10.21763/tjfmpc.766986 (Yayın No: 6735483)

9   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ÖZNUR,ÜNLÜ UFUK, (2020). "Investigation Of Surgical Feeding Methods In Patients With Cancer: Evaluation Of 65 Cases", Journal Of Contemporary Medicine, 10(4), 521-524., Doi: 10.16899/jcm.820295 (Yayın No: 6735343)

10   TAŞOVA MEHTAP, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÜNLÜ UFUK, (2019). "Tokat İl Merkezinde Yaşayan Evde Bakım Birimi Tarafından Takip Edilmiş Hastaların Retrospektif İncelenmesi", Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care, 13(3), 258-264., Doi: 10.21763/tjfmpc.609794 (Yayın No: 5543598)

11   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,DEMİR OSMAN,OKAN İSMAİL, (2019). "Karnofsky Performance Scale Validity And Reliability Of Turkish Palliative Cancer Patients", Turkısh Journal Of Medıcal Scıences, 49(3), 894-898., Doi: 10.3906/sag-1810-44 (Yayın No: 5207153) [SCI-Expanded]

12   AKBAŞ AHMET, BAKIR HÜSEYİN, DAŞIRAN MEHMET FATİH, DAGMURA HASAN, ÖZMEN ZAFER, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, DALDAL EMİN, DEMİR OSMAN, KEFELİ AYŞE, OKAN İSMAİL, (2019). "Significance Of Gastric Wall Thickening Detected İn Abdominal Ct Scan To Predict Gastric Malignancy", Journal Of Oncology, 20191-6., Doi: 10.1155/2019/8581547 (Yayın No: 5543833) [SCI-Expanded]

13   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN, (2019). "Knowledge And Opinions Of Child Development Vocational School Students About Child Neglect And Abuse", Cumhuriyet Medical Journal, 41(4), 734-738., Doi: 10.7197/cmj.vi.599717 (Yayın No: 5713340)

14   ÇITIL RIZA, OKAN İSMAİL, ÖNDER YALÇIN, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, SÜREN MUSTAFA, BULUT YUNUS EMRE, ZİHNİ HÜSEYİN, (2018). "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Palyatif Bakım Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi", Bezmialem Science, 6(2), 100-107., Doi: 10.14235/bs.2018.1582 (Yayın No: 4440753)

15   ÜNLÜ UFUK, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, DEMİR OSMAN, ERDEMİR FİKRET, (2018). "Erkeklerde Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Semptomları Ve Depresyon İlişkisi", Cumhuriyet Medical Journal, 40(4), 370-376., Doi: 10.7197/223.vi.471867 (Yayın No: 5207110)

16   KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM, OKTAY GÜLSEREN, YILMAZ DOĞRU HATİCE, DELİBAŞ İLHAN BAHRİ, ÖZSOY ASKER ZEKİ, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, BULUT YUNUS EMRE, (2017). "Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Hpv Aşısı Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi", Journal Of Contemporary Medicine, 7(1), 1-7., Doi: 10.16899/gopctd.288651 (Yayın No: 4442411)

17   YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, (2016). "Yaş Gruplarına Göre Kadınların Aile Planlamasına Bakışları Ve Seçtikleri Yöntemlerin Değerlendirilmesi: Tersiyer Tek Merkez Deneyimi", Dicle Tıp Dergisi, 43(3), 413-418., Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.03.0706 (Yayın No: 3079694)

18   OKTAY GÜLSEREN, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, KUYUCU YUNUS EMRE, KUZDAN CANAN, TETİKÇOK RAMAZAN, (2016). "Çocuk Gelişim Öğrencilerinin Çocuk Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeyleri", Sisli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin Of Sisli Hospital, 50(2), 147-154., Doi: 10.5350/SEMB.20160118040438 (Yayın No: 3080174)

19   OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK, (2016). "Aile Hekimliği Hasta Profiline Retrospektif Bir Bakış", Smyrna Tıp Dergisi, 6(2), 7-12. (Yayın No: 3095001)

20   SÜREN MUSTAFA,DOĞRU SERKAN,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,KARAMAN SERKAN,BAŞOL NURŞAH, (2015). "Son Dönem Kanser Hastalarında Semptom Kümelerinin İncelenmesi", Ağrı - The Journal Of The Turkish Society Of Algology, 27(1), 12-17., Doi: 10.5505/agri.2015.07752 (Yayın No: 1555634)

21   BAŞOL NURŞAH,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ALATLI TUFAN,KOÇ İLYAS,SÜREN MUSTAFA, (2015). "Evaluation Of Terminal-Stage Cancer Patients Needing Palliative Care İn The Emergency Department", Journal Of Academic Emergency Medicine, 1412-15., Doi: 10.5152/jaem.2015.58672 (Yayın No: 1555688)

22   TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZÇETİN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,ÜNLÜ UFUK,TAŞOVA MEHTAP, (2015). "Lipoik Asit", Journal Of Contemporary Medicine, 5(3), 206-209., Doi: 10.16899/ctd.87418 (Yayın No: 2659574)

23   ŞENAYLI ATİLLA,ACU BERAT,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,BEKAR ÜLKÜ, (2011). "Sigmoid Colon Elongation Evaluation By Volume Rendering Technique", Journal Of Contemporary Medicine, 1(2), 71-73. (Yayın No: 365354)

24   GÜNAL ÖZGÜR, BARUT HÜSEYİN ŞENER, TETİKÇOK RAMAZAN, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ETİKAN İLKER, (2011). "Seroprovalences Of Hepatitis B Virus (Hbv), Hepatitis C Virus (Hcv) And Human İmmunodeficiency Virus (Hıv) İn Preoperative Patients Admitted To A Hospital İn Northern Anatolia", African Journal Of Microbiology Research, 5(31), 5669-5673., Doi: 10.5897/AJMR11.957 (Yayın No: 365606) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ERAYDIN ŞAHİZER, SÜREN MUSTAFA, ÇITIL RIZA, ÖNDER YALÇIN, KOÇ MEDİNE, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, OKAN İSMAİL, (2021). "Peer Interaction Outside The Classroom As A Potiential For Awareness And Attitidue", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(3), 145-161. (Yayın No: 7542032)

2   ŞAHİN ÖZNUR, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, (2021). "Kemoterapi Ve Radyoterapiye Bağlı Gelişen Miyelodisplastik Neoplazm: Olgu Sunumu Myelodysplastic Neoplasm Due To Chemotherapy And Radiotherapy: A Case Report", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(3), 89-95. (Yayın No: 7269502)

3   ŞAHİN ÖZNUR, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, (2021). "Remisyonda Takipli Gastrik Adenokarsinom Olgusunda Dissemine İntravasküler Koagülopati", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(1), 26-30. (Yayın No: 7269508)

4   ERDOĞDU CEYLAN ELİF, TETİKÇOK RAMAZAN, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, (2020). "Akıllı Telefon Kullanan Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ve Baş Ağrısı İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(2), 42-52. (Yayın No: 7269483)

5   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL, (2016). "Palyatif Bakımda Hasta Değerlendirmesi Ve Skalalar", Klinik Tıp Dergisi, 8(3), 6-10. (Yayın No: 3087676)

6   TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, (2016). "Tokat İli Ve İlçelerindeki 15-25 Yaş Grubunda Olan Bayanlarda Vitamin B12, Folik Asit, Mcv, Hgb Ve Hct Değerlerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 90-98. (Yayın No: 3255519)

7   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TETİKÇOK RAMAZAN,GÜNAL ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FAZLI,DUYGU FAZİLET,BARUT HÜSEYİN ŞENER, (2014). "Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölgesinde Gebelerde Rubella,Cmv Ve Toksoplazmozis Seroprevalansı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(1), 54-62. (Yayın No: 1555705)

8   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, EĞRİ MÜCAHİT, ÖZYURT HÜSEYİN, KUTLUTÜRK FARUK, ÇETİN İLHAN, (2010). "Tokat Merkez İlköğretim Okullarındaki 7-11 Yaş Grubu Öğrencilerde İyot Alım Durumunun İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(1), 5-8. (Yayın No: 6960354)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

1   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL, (2017). "Palyatif Bakımda Hastaya Yaklaşım Ve Değerlendirme Ölçekleri", Türkiye Klinikleri, 8(4), 241-245. (Yayın No: 3767530)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ERDOĞDU CEYLAN ELİF, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2021). 3.Basamak Bir Aile Hekimliği Polikliniğinde Anemi Prevalansı. 10. International Trakya Family Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7271120)

2   ÜNLÜ UFUK,ERDOĞDU CEYLAN ELİF,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2020). Hekimliğe giden son adımda fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıkları. 19. International eastern mediterranean family medicine congres (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6798233)

3   ERDOĞDU CEYLAN ELİF,ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2020). Doktorun dediğini yapıp gittiği yoldan gitmemek mi gerek?. 19. International eastern mediterranean family medicine congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6798343)

4   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). 3.Basamakta Palyatif Bakımın Gerekliliği. 18. International eastern mediterranean family medicine congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5543974)

5   ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). Palyatif bakım hastalarında beslenme desteğinin retrospektif analizi. 18. International eastern mediterranean family medicine congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544017)

6   ERDOĞDU CEYLAN ELİF,ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). Infection agents in cancer patients treated in our palliative care center. 1. International cancer days (Özet Bildiri) (Yayın No:5544243)

7   KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TEL HAVVA,TEL AYDIN HATİCE (2019). Determining loneliness and perceived social support status among cancer patients. 1. International cancer days (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544283)

8   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,ERDOĞDU CEYLAN ELİF (2019). Palyatif bakım ihtiyaç mı, üst düzey sağlık hizmeti mi?. Palliative international care congres (Özet Bildiri) (Yayın No:5544054)

9   KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite seçmeli dersi olarak düzenlenen palyatif bakım dersi sonuçlarının değerlendirilmesi: Lisans döneminde palyatif bakıma multidisipliner yaklaşım denemesi. Uluslararası katılımlı palyatif bakım ve hospis kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446613)

10   KELEPÇE ÖZNUR,YAŞAYANCAN NURŞEN,PAZARLI AHMET CEMAL,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2018). Kriptojenik organize pnömoni olgu sunumu. 17. Uluslararası doğu akdeniz aile hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446438)

11   ERDOĞDU CEYLAN ELİF,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,CEYLAN SALİH RAHMAN,DEMİR OSMAN (2018). Aile hekimliği asistanı olmalı mı, yoksa yol yakınken geri dönmeli mi?. 17. Uluslararası doğu akdeniz aile hekimliği kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4446451)

12   TAPAR HAKAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA (2018). Kolon kanserli hastalarda nöropatik ağrı sıklığı. Uluslararası katılımlı palyatif bakım ve hospis kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4446592)

13   ERAYDIN ŞAHİZER,karaca tuğba,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,altu eda (2018). Palyatif bakım eğitiminde vakıf ve gönüllülük vurgusunun etkilerinin değerlendirilmesi. Uluslararası katılımlı palyatif bakım ve hospis kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446646)

14   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,OKTAY GÜLSEREN (2017). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 18-49 yaş erkek popülasyonunda kronik pelvik ağrı sendromu prevalansı ve kaygı düzeyi. 16. International eastern mediterranean family medicine congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3768877)

15   TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2017). Şehir yaşamı kadınların vitamin b12 ve folik asit düzeylerini etkiler mi?. 16. Uluslararası doğu akdeniz aile hekimliği kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4446420)

16   ERAYDIN ŞAHİZER,SÜREN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL (2017). By-stander effect of nursing students thorough peer interaction on palliative care education. Uluslararası palyatif bakım kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446575)

17   KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,aytekin kanadlı keriman,özdursun karaca tuğba,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). Determining the training need so the relatives of the patients with palliative care. Uluslararası palyatif bakım kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446502)

18   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,SAKAR ŞÜKRİYE,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN (2015). Child develoment vocation high school students education levels and opinions about child negligence and abuse. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1558476)

19   OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2015). An overview to our patient profile. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1558492)

20   OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,KUYUCU YUNUS EMRE,kuzdan canan,TETİKÇOK RAMAZAN (2015). Level of knowledge of child development students on childrens health. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1558500)

21   OKTAY GÜLSEREN, KUYUCU YUNUS EMRE, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, TETİKÇOK RAMAZAN, ÜNLÜ UFUK (2015). Evaluation of complete blood count profile of who refer for occupational health examination. WONCA Europe 2015 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1558504)

22   ŞAHİN ŞAFAK,KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ARSLAN ŞEN TUĞBA,zülfüoğulları cihat (2015). The prevalence of hypertension and status of awareness in adults. The 5th world congress on controversıes to consensus ın dıabetes,obesıty and hypertensıon (Özet Bildiri) (Yayın No:2155091)

23   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÖNDER YALÇIN, SÜREN MUSTAFA, OKAN İSMAİL, BAŞOL NURŞAH (2013). Do the different scales of performances correlate with the duration of follow up in Turkish advanced cancer population. 13th World congress of the european association for palliative care (Özet Bildiri) (Yayın No:366324)

24   SÜREN MUSTAFA, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÖNDER YALÇIN, ŞAHİN AYNUR, ÇITIL RIZA, OKAN İSMAİL, BAŞOL NURŞAH, ARICI SEMİH (2013). Cancer pain management in a northern city of Turkey phisicians attitudes and prescribing practices. 13th World congress of the european association for palliative care (Özet Bildiri) (Yayın No:366811)

25   ATILĞAN DOĞAN, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, SÜREN MUSTAFA, FIRAT FATİH, OKAN İSMAİL, ULUOCAK NİHAT (2013). Palliative interventions for obstructive üropathies in advanced cancer patients. 13th World congress of the european association for palliative care (Özet Bildiri) (Yayın No:371425)

26   ÇITIL RIZA, ÖNDER YALÇIN, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, SÜREN MUSTAFA, YAŞAYANCAN ÖZKAN, bulut yunus emre, EĞRİ MÜCAHİT, OKAN İSMAİL (2013). The attitude and the opinion of physicians about palliative care for terminally ill cancer patients. 13th World congress of the european association for palliative care (Özet Bildiri) (Yayın No:371541)

27   SÜREN MUSTAFA, DOĞRU SERKAN, ÖNDER YALÇIN, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, OKAN İSMAİL, ÇITIL RIZA, KARAMAN SERKAN, BAŞOL NURŞAH (2013). Symptom clusters in advanced cancer patients during terminal phase of their Illness in a northern city of Turkey. 13th World congress of the european association for palliative care (Özet Bildiri) (Yayın No:371686)

28   BAŞOL NURŞAH, ALATLI TUFAN, KOÇ İLYAS, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2013). The evaluation of palliative patients care in emergency services in a hospital without palliative care center. 13th World congress of the european association for palliative care (Özet Bildiri) (Yayın No:371810)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2021). Palyatif Bakımda Aile Hekimlerinin Rolü. 20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7338583)

2   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2021). PALYATİF BAKIMDA KULLANILAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. 2. ULUSLARARASI PALYATİF BAKIM KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7342831)

3   ERDOĞDU CEYLAN ELİF, ÜNLÜ UFUK, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, DEMİR OSMAN (2021). HbA1C Değeri İle Nötrofil/Lenfoist ve Platelet/Lenfosit Oranlarının İlişkisi . 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7338510)

4   ERDOĞDU CEYLAN ELİF,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2020). Malignite tanısı olan palyatif bakım hastalarımızın bası yarası kültür sonuçları. 19. Ulusal aile hekimliği kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6796488)

5   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN (2019). Yeni nesil hekimlerde geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına bakış açısı değişiyor mu?. 18. Ulusal aile hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5544346)

6   TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN (2018). Türkiye’de tütün kullanma sıklığı ve antititütün yaptırımlarının etkinliği. 17. Ulusal aile hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5544393)

7   DUYGU FAZİLET,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ŞAFAK,bulut yunus emre,çağlayık dilek,kılıç selçuk (2017). Kırım-kongo kanamalı ateşi’nin endemik olduğu bölgede kene ile bulaşan hastalık prevalansı: Seroepidemiyolojik saha çalışması. 6. Türkiye EKMUD bilimsel platformu (Özet Bildiri) (Yayın No:3807864)

8   OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Polikliniğe başvuran hastalarda bitkisel ürün kullanımı. 8. Aile hekimliği araştırma günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:2605572)

9   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN (2016). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seropozitifliğinin araştırılması. 8. Aile hekimliği araştırma günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:2654652)

10   TETİKÇOK RAMAZAN,OKTAY GÜLSEREN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÖZER ERDAL (2016). Gaziosmanpaşa üniversitesi hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin ötenazi hakkındaki görüşleri. 15. Ulusal aile hekimliği kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446282)

11   ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,bulut yunus emre,zihni hüseyin (2015). Tıp fakültesi öğrencilerinin palyatif bakım konusundaki farkındalıkları. 18. Ulusal halk sağlığı kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1558512)

12   ŞAHİN ŞAFAK,ÇITIL RIZA,KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,yaşayancan özkan,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK (2015). Yetişkinlerde diyabet prevalansı ve farkındalık durumu. 17. Ulusal iç hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2153000)

13   KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,OKTAY GÜLSEREN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ,YUNUS EMRE BULUT,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2015). Sağlık meslek yüksek okulu öğrencilerinin Hpv aşısı bilgi düzeyini değerlendiren anket çalışması. 12. Zekai Tahir Burak jinekoloji ve obstetrik kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2158459)

14   YILMAZ DOĞRU HATİCE, OKTAY GÜLSEREN, KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM, ÖZSOY ASKER ZEKİ, ÇAKMAK BÜLENT, DELİBAŞ İLHAN BAHRİ, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2015). Yaş gruplarına göre kadınların aile planlamasına bakışları ve seçtikleri yöntemlerin değerlendirilmesi. 12. Zekai Tahir Burak jinekoloji ve obstetrik kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2158848)

15   YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, GÜNAL ÖZGÜR, TETİKÇOK RAMAZAN, DEMİRTÜRK FAZLI, DUYGU FAZİLET, BARUT HÜSEYİN ŞENER, ERKORKMAZ ÜNAL (2013). Tokat ilinde gebelerde Rubella, CMV ve Toksoplazma seroprevalansı. EKMUD 2013 bilimsel platformu (Özet Bildiri) (Yayın No:374485)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Rakel Aile Hekimliği (2019)., YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Esra Saatçi, Sayfa Sayısı: 1200, ISBN: 978-0-323-23990-5, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5543929)

2   Iı. Palyatif Bakım Giriş Kursu Palyatif Bakım Çalıştayı (2016)., OKAN İSMAİL,SÜREN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,RAHATLI SAMED,GÜLER AVCI GÜLHAN,BAŞOL NURŞAH,KOÇ MEDİNE,ONUK ÖZLEM, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Okan İsmail,Süren Mustafa, Sayfa Sayısı: 63, ISBN: 978-975-7328-68-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3768357)

3   Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TETİKÇOK RAMAZAN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editör: Şemsettin Şahin, Fikret Erdemir, Ataç Çelik, İsmail Okan, Faruk Kutlutürk, Sayfa Sayısı: 614, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1558636)

4   Olgu Dosyaları Aile Hekimliği (2014)., YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Muharrem Ak, Sayfa Sayısı: 610, ISBN: 978-605-335-006-4, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1558584)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Tokat il merkezi ve ilçelerinde kene ile bulaşan enfeksiyonların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Q ateşi, Lyme Hastalığı, Tularemi seroprevalansı epidemiyolojisi ve hastalıklara yaklaşım konusunda insanların bilgi düzeyleri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 15.07.2014-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Kliniğe hazırlık kursu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 01.08.2012-02.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2000-2004, Doktor, Tokat Merkez 5 No'lu Sağlık Ocağı, Pratisyen Doktor

2004-2008, Araştırma Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Görevlisi (Sağlık Bakanlığı adına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim aldım)

2008-2008, Uzman Doktor, Kırşehir Kaman 1 No'lu Sağlık Ocağı, Uzman Doktor

2008-2008, Doktor, Tokat Devlet Hastanesi, Araştırma Görevliliği süresi bittikten sonra atama tarihine kadar kadromun olduğu kurumda çalıştım

2008-2009, Uzman Doktor, Kırşehir Kaman Toplum Sağlığı Merkezi, Uzman Doktor

2009-2009, Uzman Doktor, Tokat Devlet Hastanesi, Uzman Doktor

2009-2010, Uzman Doktor, Tokat Merkez 1 No'lu Sağlık Ocağı, Uzman Doktor

2010-2011, Uzman Doktor, Tokat Merkez Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Uzman Doktor

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Kliniğe hazırlık kursu eğitimi, Kliniğe hazırlık eğitiminde eğitici olarak yer aldım, Tokat, Kurs, 03.09.2012-07.09.2012 (Ulusal)

Palyatif bakıma giriş kursu 2, Palyatif bakıma giriş kursunda eğitici olarak yer aldım, Tokat, Kurs, 10.05.2016-11.05.2016 (Ulusal)

Palyatif bakıma giriş kursu 1, Palyatif bakıma giriş kursunda eğitici olarak yer aldım, Tokat, Kurs, 12.05.2015-13.05.2015 (Ulusal)

Rahim içi araç uygulama kursu, Rahim içi araç uygulama kursu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 03.05.1999-14.05.1999 (Ulusal)

Eğitim becerileri kursu, Eğitim becerilerikursunda eğitici olarak yer aldım, Tokat, Kurs, 10.04.2014-18.04.2014 (Ulusal)

Palyatif bakımda ağrı yönetimi ve karşılaşılan zorluklar, Ağrı yönetimi kursu, İzmir, Kurs, 28.09.2018-28.09.2018 (Ulusal)

Evde sağlık hizmetleri çalışan eğitimi, Evde sağlık hizmeti çalışanlarına verilen hizmet içi eğitimde eğitici olarak yer aldım , Tokat, Kurs, 20.10.2016-28.10.2016 (Ulusal)

çalıştay

Palyatif bakım farkındalık haftası 3, Palyatif bakım, Tokat, Çalıştay, 07.05.2018-10.05.2018 (Ulusal)

Palyatif bakım farkındalık haftası 1, Palyatif bakım , Tokat, Çalıştay, 09.05.2016-13.05.2016 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

Tokat ili erişkinlerde sık görülen kronik hastalıkların prevalansı, Kronik hastalık saha taraması, Tokat, Araştırma, 01.01.2013-15.06.2013 (Ulusal)

 

çalışma

Palyatif bakım ünitesi poliklinik ve yataklı servis sorumlu hekimi, 2015 yılı Ekim ayından itibaren palyatif bakım ünitesinde poliklinik ve yataklı servis sorumlusu(18 yataklı ünite) olarak çalışmaktayım., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Palyatif Bakım Ünitesi, Çalışma, 01.10.2015 (Ulusal)

Visit at chair for palliative medicine in Bonn, Palyatif bakım eğitimi, Almanya-Bonn, Çalışma, 03.06.2013-07.06.2013 (Uluslararası)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:nagihan.yildizceltek@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2004-2008
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Tokat Merkez İlköğretim Okullarındaki 7-11 Yaş Grubu Öğrencilerde İyot Alım Durumunun İncelenmesi
Lisans
1992-1999
Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2011-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİTürkçe6
(2019-2020)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 6 DERSLERİTürkçe12
(2019-2020)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİTürkçe7
Yüksek Lisans
(2020-2021)PALYATİF BAKIM YÜKSEK LİSANS DERSLERİTürkçe3
(2019-2020)PALYATİF BAKIM YÜKSEK LİSANS DERSLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mehtap TAŞOVA, "Tokat ilinde evde sağlık hizmetlerinin analizi", Tıpta Uzmanlık
2.Şahin ÖZNUR, (2021)., "3.Basamak palyatif bakım merkezinde yatarak tedavi almış onkoloji hastalarının konsültasyonlarının değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Tıpta Uzmanlık
3.Gökten Kalkanlı GÖZDE, (2021)., "Üçüncü basamağa başvuran çocuk hastalarda idrar kültürü bulguları ile akut faz belirteçleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Tıpta Uzmanlık
4.Aksoy FERHAT, (2021)., "Palyatif bakım hastalarına bakım veren bireylerde bakım yükü ve etkileri", Yüksek Lisans
5.Mehtap TAŞOVA, (2016)., "Tokat İl merkezinde yaşayan evde bakım birimi tarafından takip edilmiş hastaların retrospektif incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
6.Ufuk ÜNLÜ, (2016)., "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 18-49 yaş erkek popülasyonunda kronik pelvik ağrı sendromu prevalansı ve kaygı düzeyi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
7.Alptekin İLERİ, (2019)., "Diyabet hastalarının diyabetik ayak ve ayak bakımı konusundaki bilgi düzeyleri ve davranışlarının değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
8.Sedanur KURBAN, (2019)., "Malignite tetkiki için demir eksikliği anemisi tanısı ile dahiliye servisine yatırılan hastaların gastroskopi ve kolonoskopi sonuçlarının değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
9.Gökhan YILMAZ, (2019)., "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığı yaygınlığı, internet bağımlılığının öğrencilerin depresyon düzeyi ve sosyodemografik özellikleri ile ilişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
10.Öznur ŞAHİN, (2021)., "Bir üniversite hastanesi palyatif bakım servisi konsültasyon hizmetlerinin değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
11.Gözde GÖKTEN KALKANLI, (2021)., "Üçüncü basamağa başvuran çocuk hastalarda idrar kültürü bulguları ile akut faz belirteçleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
Üniversite Dışı Deneyim

2010-2011Uzman DoktorTokat Merkez Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Uzman Doktor
2009-2010Uzman DoktorTokat Merkez 1 No'lu Sağlık Ocağı, Uzman Doktor
2009-2009Uzman DoktorTokat Devlet Hastanesi, Uzman Doktor
2008-2008Uzman DoktorKırşehir Kaman 1 No'lu Sağlık Ocağı, Uzman Doktor
2008-2008DoktorTokat Devlet Hastanesi, Araştırma Görevliliği süresi bittikten sonra atama tarihine kadar kadromun olduğu kurumda çalıştım
2008-2009Uzman DoktorKırşehir Kaman Toplum Sağlığı Merkezi, Uzman Doktor
2004-2008Araştırma GörevlisiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Görevlisi (Sağlık Bakanlığı adına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim aldım)
2000-2004DoktorTokat Merkez 5 No'lu Sağlık Ocağı, Pratisyen Doktor
Kurs
1.Palyatif bakımda ağrı yönetimi ve karşılaşılan zorluklar, Ağrı yönetimi kursu, İzmir, Kurs, 28.09.2018-28.09.2018 (Ulusal)
2.Evde sağlık hizmetleri çalışan eğitimi, Evde sağlık hizmeti çalışanlarına verilen hizmet içi eğitimde eğitici olarak yer aldım , Tokat, Kurs, 20.10.2016-28.10.2016 (Ulusal)
3.Palyatif bakıma giriş kursu 1, Palyatif bakıma giriş kursunda eğitici olarak yer aldım, Tokat, Kurs, 12.05.2015-13.05.2015 (Ulusal)
4.Palyatif bakıma giriş kursu 2, Palyatif bakıma giriş kursunda eğitici olarak yer aldım, Tokat, Kurs, 10.05.2016-11.05.2016 (Ulusal)
5.Eğitim becerileri kursu, Eğitim becerilerikursunda eğitici olarak yer aldım, Tokat, Kurs, 10.04.2014-18.04.2014 (Ulusal)
6.Kliniğe hazırlık kursu eğitimi, Kliniğe hazırlık eğitiminde eğitici olarak yer aldım, Tokat, Kurs, 03.09.2012-07.09.2012 (Ulusal)
7.Rahim içi araç uygulama kursu, Rahim içi araç uygulama kursu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 03.05.1999-14.05.1999 (Ulusal)
Çalıştay
1.Palyatif bakım farkındalık haftası 1, Palyatif bakım , Tokat, Çalıştay, 09.05.2016-13.05.2016 (Ulusal)
2.Palyatif bakım farkındalık haftası 3, Palyatif bakım, Tokat, Çalıştay, 07.05.2018-10.05.2018 (Ulusal)
Araştırma
1.Tokat ili erişkinlerde sık görülen kronik hastalıkların prevalansı, Kronik hastalık saha taraması, Tokat, Araştırma, 01.01.2013-15.06.2013 (Ulusal)
Çalışma
1.Visit at chair for palliative medicine in Bonn, Palyatif bakım eğitimi, Almanya-Bonn, Çalışma, 03.06.2013-07.06.2013 (Uluslararası)
2.Palyatif bakım ünitesi poliklinik ve yataklı servis sorumlu hekimi, 2015 yılı Ekim ayından itibaren palyatif bakım ünitesinde poliklinik ve yataklı servis sorumlusu(18 yataklı ünite) olarak çalışmaktayım., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Palyatif Bakım Ünitesi, Çalışma, 01.10.2015 (Ulusal)