GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ORHAN SÜMBÜLž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Orhan SÜMBÜL

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2007- 2012)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1999- 2005)

Tıp Fakültesi -

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Kronik Migren İle İnsülin Direnci Arasındaki İlişki", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Nöroloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nöroloji Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Multıpl Skleroz, Lisans, (2019-2020)

Serebrovaskuler Hastalıklar, Lisans, (2019-2020)

Nörolojik Aciller Ve Hareket Bozuklukları, Lisans, (2019-2020)

Epilepsiler Ve Baş Dönmesi, Lisans, (2019-2020)

Bilinç Bozuklukları, Lisans, (2019-2020)

Hareket Bozuklukları, Lisans, (2019-2020)

Meningeal İrritasyon Ve Nörovaskuler Muayene, Lisans, (2019-2020)

Denge Ve Koordinasyon Sistemi Muayenesi, Lisans, (2019-2020)

Nörolojik Aciller, Lisans, (2019-2020)

Ekstrapramidal Hastalıklar, Lisans, (2019-2020)

Ekstrapramidal Hastalıklar, Lisans, (2018-2019)

Bilinç Bozuklukları, Lisans, (2018-2019)

Nörolojik Aciller Ve Hareket Bozuklukları, Lisans, (2018-2019)

Epilepsiler Ve Baş Dönmesi, Lisans, (2018-2019)

Serebellar Hastalıklar, Lisans, (2018-2019)

Denge Ve Koordinasyon Sistemi Muayenesi, Lisans, (2018-2019)

Nörolojik Aciller, Lisans, (2018-2019)

Meningeal İrritasyon Ve Nörovaskuler Muayene, Lisans, (2018-2019)

Hareket Bozuklukları, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Azize İPEKBAYRAK, "Esansiyel Tremor Hastalarında Yürüme Ve Denge Performansının Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı, 2020

Editörlük

Ahi Evran Medical Journal (Türkiye Atıf dizini), Dergi, Ahi Evran Üniversitesi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SÜMBÜL ORHAN,AYGÜN HATİCE, (2020). "The Effect Of Vitamin D3 And Paricalcitol On Penicillin-İnduced Epileptiform Activity İn Rats", Epilepsy Research, 159, Doi: doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2019.106262 (Yayın No: 5792782) [SCI-Expanded]

KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE, (2019). "Combination Of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants And Antiepileptic Drugs", European Heart Journal, 40(19), 1572-1572., Doi: 10.1093/eurheartj/ehz091 (Yayın No: 5768884)

AKSOY DÜRDANE,BARUT HATİCE,DUYGU FAZİLET,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN, (2018). "Characteristics Of Headache And İts Relationship To Disease Severity İn Patients With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever", Ağrı - The Journal Of The Turkish Society Of Algology, 30(1), 12-17., Doi: 10.5505/agri.2017.76259 (Yayın No: 4544728)

SOLMAZ VOLKAN,SÜMBÜL ORHAN,RÜSTEMOĞLU AYDIN,AKSOY DÜRDANE,HASBEK EKREM,ÇEVİK BETÜL,PEKDAŞ ELMAS, (2017). "Brain Derived Neurotropic Factor Gene Val66met Polymorphism İn Alzheimer’S Patients İn Northern Turkey", Journal Of Neurology Experimental Neuroscience, 3(2), 36-40., Doi: 10.17756/jnen.2017-026 (Yayın No: 3995663)

AKSOY DÜRDANE,ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN, (2016). "Analysis Of Mmp2-1306C/T And Tımp2g-418C Polymorphisms With Relapsing Remitting Multiple Sclerosis", Journal Of İnvestigate Medicine, 64(6), 1143-1147., Doi: 10.1136 (Yayın No: 3437510)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN, (2015). "Gabapentinoid Used İn Prisons", Journal Of Alcohol And Drugeducation, 59(1), 16-17. (Yayın No: 3437032)

AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SOLMAZ VOLKAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN, (2013). "Kardiyopulmoner Resusitasyon Sonrası Pramipeksol, Pregabalin Ve Gabapentin Kullanımının Tetiklediği Diskinezi Olgusu", Türk Noloji Dergisi, 19(4), 148-150., Doi: DOI:10.4274/Tnd.63497 (Yayın No: 3437028)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2017). "Selim Seyirli Bir Ms Hastasında İntereferonalfa Tedavisinin Ardından Sıklaşan Ataklar", Journal Of Contemporary Medicine, 7(1), 88-90. (Yayın No: 3437498)

SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2017). "Increased Frequency Of The Attacks After The Treatment Of Interferon-Alpha İn A Patient With Benign Multiple Sclerosis", Journal Of Contemporary Medicine, 7(1), 88-88., Doi: 10.16899/gopctd.302982 (Yayın No: 3643024)

KARAER HATİCE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,MUMCUOĞLU İBRAHİM,SÜMBÜL ORHAN, (2015). "Key Words Carpal Tunnel Syndrome Body Mass Index Wrist Circumference Waist Circumference Age", Journal Of Turgut Ozal Medical Center, 22(3), 152-157. (Yayın No: 2052490)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,YİĞİT SERBÜLENT,KARAER ÜNALDI HATİCE,KABLAN YÜKSEL,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SOLMAZ VOLKAN,SÜMBÜL ORHAN, (2014). "Sıcak Su Epilepsisi Otozomal Dominant Kalıtılan Bir Hastalık Mı", Türk Epilepsi Dergisi, 20(2), 75-81., Doi: 10.5505/epilepsi.2014.14622 (Yayın No: 1513249)

AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,SOLMAZ VOLKAN, (2013). "Medikal Tedaviye Dirençli Blefarospazm Ve Hemifasiyal Spazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulamaları Gaziosmanpaşa", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakultesi Dergisi, 5(4), 207-213. (Yayın No: 1513320)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KURT SEMİHA GÜLSÜM,AYGÜN HATİCE,ÖZSOY ŞEYMA,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN (2019). The importance of hypothermia in the effect of paracetamol on the electrical activity of the brain in pentylenetetrazoleinduced experimental status epilepticus in rats. 5st Congress of the European Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:5769569)

AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL (2019). Nerve conduction studies in the early diagnosis of Amyotrophic Lateral Sclerosis and the importance of splithand phenomenon. European Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:5707921)

ÇEVİK BETÜL,BAŞOL NURŞAH,SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GÖKÇE ERKAN (2018). Status epilepticus due to cerebral venous sinus thrombosis in early pregnancy. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4516658)

AKSOY DÜRDANE,DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). The Evaluation of the Ganglion Cell Layer-Inner Plexiform Layer Complex Thickness in Early Parkinson’s Disease. American Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:4448946)

AKSOY DÜRDANE,BARUT HATİCE,DUYGU FAZİLET,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2017). Characteristics of headache and its relationship to disease severity in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever.. 3rd Congress of the European Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:3920634)

AKSOY DÜRDANE,BARUT HATİCE,DUYGU FAZİLET,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2017). Characteristics of headache and its relationship to disease severity in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever. 3rd Congress of the European Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:3560646)

SÜMBÜL ORHAN,KARAER HATİCE,SOLMAZ VOLKAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2015). The Relation Between İnsulin Resistance And Choronic Migraine. 9th CONGRESS OF THE EUROPEAN PAİN FEDERATİON EFİC (Özet Bildiri) (Yayın No:3437005)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BİLGİÇ ERKAL,EREN MEHMET BURTAÇ,SÜMBÜL ORHAN,ÇELİKYAY FATİH,ALTINAYAK HARUN (2019). Hipokalseminin yol açtığı epilepsiye bağlı bilateral posterior omuz kırıklı çıkığı: Olgu sunumu. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6061345)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE (2019). Başağrısı ve Helikobakter Pylori. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786983)

SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). SMART Sendromu: Olgu Sunumu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786656)

AKDAĞ HİCRET BETÜL,İPEKBAYRAK AZİZE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). İki Farklı Klinik ile Prezente Reversible Splenial Lezyon Sendromu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786536)

AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,BARUT HÜSEYİN ŞENER,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). Teriflunomid Tedavisi ile İlişkilendirilen Psoas Absesi: Bir Vaka Üzerinden Teriflunomidin Güvenlik ve Yan Etkilerinin Gözden Geçirilmesi. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786466)

BABAOĞLAN HATİCE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). Baş Ağrısı ve Konuşma Bozukluğu Atakları Olan Hastada: Handle Sendromu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786402)

ÇEVİK BETÜL,GÖKÇE ERKAN,AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). İnflamatuar Serebral Amiloid Anjiyopati: Olgu Sunumu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5779788)

SÜMBÜL ORHAN (2018). Nöromiyelitis Optika. Multıpl Skleroz İle 35.Yıl Toplantısı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4550728)

AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Herpes Virüs Ensefaliti Rekürrensi: Bir Vaka Üzerinden Otoimmün Mekanizmaların Tartışılması. 10. Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4516672)

İPEKBAYRAK AZİZE,SÜMBÜL ORHAN,AKDAĞ HİCRET BETÜL,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Limbik Ensefalit ve Serebral Atrofi ile Prezente Tekrarlayıcı Polikondrit. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566887)

SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu İle Prezente Olan İki Olguda İki Farklı Etyoloji. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566858)

SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Beta Talasemi Hastasında Ekstramedüller Hematopoezin Neden Olduğu Parapleji. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566830)

AKSOY DÜRDANE,ÇELİK ATAÇ,SOLMAZ VOLKAN,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Koroner Anjiografi Uygulanan Hastalarda Huzursuz Bacaklar Sendromu Sıklığı. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566781)

ÇEVİK BETÜL,KARAKUŞ NEVİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,ATEŞ HACI ÖMER,YİĞİT SERBÜLENT (2017). Multipl Skleroz Hastalarında Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Geni I/D Polimorfizminin Değerlendirilmesi. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3937806)

AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SOYKÖK GÜLAY (2017). Amyotrofik lateral skleroz erken tanısında sinir iletim çalışmaları ve “ayrık el” bulgusunun önemi. 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3925794)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,SOYKÖK GÜLAY,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL (2017). Karpal tünel sendromu için cinsiyet gerçekten risk faktörü mü?. 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3560707)

AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SOYKÖK GÜLAY (2017). Amyotrofik lateral skleroz erken tanısında sinir iletim çalışmaları ve “ayrık el” bulgusunun önemi.. 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3560697)

AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN,SOYKÖK GÜLAY (2016). Erkek Cinsiyet Ve Kırsal Yaşam Amiyotrofik Lateral Sklerozda Kötü Prognoztik Faktörler. 52.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3437001)

AKSOY DÜRDANE,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR,SÜMBÜL ORHAN,SOYKÖK GÜLAY,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2016). Dirençli Epilepsi Tanılı Bir Hastada Politerapi İle İlşkilendirilen Akut Pankreatit Olgusudirençli Epilepsi Tanılı Bir Hastada Politerapi İle İlşkilendirilen Akut Pankreatit Olgusu. 52.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3437002)

SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SOYKÖK GÜLAY (2016). Postmenapozal Kadınlarda Otonomik Disfonksiyon Ve Karpal Tünel Sendromu İlişkisi. 52.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3437000)

SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,SOYKÖK GÜLAY (2016). Karpal Tünel Sendromlu Postmenapozal Kadınlarda Sempatik Deri Yanıtları. 32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3437018)

SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN (2015). Kısa Süreli Fenitoin Kullanımına Bağlı Gelişen İntoksikasyon Ve Kalıcı Nörolojik Bulgular. 51.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3436999)

PEKDAŞ ELMAS,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN (2015). Stiff Person Sendromu Stiff Limb Varyantı. 51.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3436996)

AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,SOLMAZ VOLKAN (2014). Selim Seyirli Bir Multıple Skleroz Hastasında İnterferon Alfa Tedavisinin Ardından Sıklaşan Ataklar. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1340934)

SOLMAZ VOLKAN, SÜMBÜL ORHAN, YİĞİTTÜRK GÜRKAN, ERBAŞ OYTUN (2014). Alzheimer Modeli Geliştirilmiş Sıçanlarda G-CSF(Granülosit Koloni Stimulan Faktör)’xxnin Kognitif Fonksiyonları Düzeltici Etkisinin Gösterilmesi. 50.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1340925)

SOLMAZ VOLKAN,SÜMBÜL ORHAN,YİĞİTTÜRK GÜRKAN,ERBAŞ OYTUN (2014). Parkikalsitol Ün Sıçanlarda Pentilentetrazol( PTZ) İndükte Konvulziyonu Azaltıcı Etkisini Gösterilmesi. 50.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1340929)

KURT SEMİHA, AKSOY DÜRDANE, ÇEVİK BETÜL, SÜMBÜL ORHAN (2014). Tutuklu ve Yükümlülerde Gabapentinoid Kullanımı. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1340933)

AKSOY DÜRDANE, ÇEVİK BETÜL, GÜLSÜM KURT SEMİHA, BARUT HATİCE, SOLMAZ VOLKAN, SÜMBÜL ORHAN (2013). İnme Tanısı Almış Geç Başlangıçlı Bir Relapsing Remitting Multıple Skleroz Olgusu. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341056)

SOLMAZ VOLKAN, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, ERBAŞ OYTUN (2013). Metilen Mavisi Ve Tadalafil’xxin Pentilen Tetrazol İndükte Konvulsiyon Modelindeki Etkileri. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1110211)

SOLMAZ VOLKAN, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, ERBAŞ OYTUN (2013). Sıçanlarda Dexktroprofenin Pentilentetrazol İle İndüklenmiş Konvulsiyon Önleyici Etkisinin Gösterilmesi. 49. Ulusal Nöroloıj Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341064)

SOLMAZ VOLKAN, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, ERBAŞ OYTUN (2013). Yağlı Karaciğer Modeli Metabolik Sendrom Oluşturulan Sıçanlarda Kognitif Bellek Fonksiyonlarındaki Azalmanın Gösterilmesi Ve D Vitamininin Metabolik Sendromdaki Kognitif Disfonksiyonunun Düzeltici Etkisi. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341044)

SOLMAZ VOLKAN, SÜMBÜL ORHAN, AKSOY DÜRDANE, PEKTAŞ ELMAS, ERBAŞ OYTUN (2013). Kritik Hastalık Nöropatisi Geliştirilen Sıçanlarda Memantinin İyileştirici Etkisinin Gösterilmesi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341051)

SÜMBÜL ORHAN (2013). Kronik Migren ve İnsulin Direncinin İncelenmesi. 49.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:1109521)

SOLMAZ VOLKAN, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, ERBAŞ OYTUN (2013). Atorvastanın ve Melatonin PTZ İndükte Konvulsiyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341036)

AKSOY DÜRDANE, SOLMAZ VOLKAN, ERBAŞ OYTUN (2013). KALSİTONİNİN RATLARDA PENTİLENTETRAZOL İLE OLUŞTURULAN KONVÜLSİYONLARA ETKİSİ. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341071)

ERBAŞ OYTUN, SOLMAZ VOLKAN, SÜMBÜL ORHAN, AKSOY DÜRDANE (2013). Glukagon Like Peptid in GLP Agonisti Exenatid in Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Parkinson Modelinde Beyin Üzerine Olası Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1109926)

AKSOY DURDANE, SOLMAZ VOLKAN, SÜMBÜL ORHAN, PEKTAŞ ELMAS, ERBAŞ OYTUN (2013). Yağlı Karaciğerin Pentilentetrazol İndükte Sıçanlarda Konvulsiyonlara Olan Etkisi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341032)

AKSOY DURDANE, ÜNALDI HATİCE KARAER, SÜMBÜL ORHAN, ÇEVİK BETÜLKURT SEMİHA (2011). Alt EkstremiteTuzak Nöropati Ve Vücut Kitle Endeksi Arasındaki İlişki. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1109837)

ÜNALDI HATİCE KARAER, KURT SEMİHA, ÇEVİK BETÜL, GENÇ EMRULLAH, SÜMBÜL ORHAN (2010). Dirsekte Ulnar Nöropati İle Yaş Cinsiyet Ve Vücut Kitle Endeksi Arasındaki İlişki. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1109760)

ÜNALDI HATİCE KARAER, KURT SEMİHA, ÇEVİK BETÜL, MUMCUOĞLU İBRAHİM, SÜMBÜL ORHAN (2010). Karpal Tünel Senromu İle Bel Ve Bilek Çevresi Arasındaki İlişki. 46.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1109699)

SÜMBÜL ORHAN (2008). Son Trimestrda Gözlelen Bir Gebelik Koresi Olgusu. 44.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1109587)

SÜMBÜL ORHAN,ESEN MEHMET,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN Arı Sokması Sonrası Gelişen İskemik İnme. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3436998)

AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SOYKÖK GÜLAY Herpes Zoster Sonrası Geç Dönemde Ortaya Çıkan Brakiyal Panpleksus Tutulumu. 32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3437017)

SOLMAZ VOLKAN,AKSOY DÜRDANE,RÜSTEMOĞLU AYDIN,SÜMBÜL ORHAN,HASBEK EKREM,ÇEVİK BETÜL Alzheimer Hastalarında Beyin Türevli Nörotrofikfaktör Gen Polimorfizminin İncelenmesi. 51.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3436995)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,SOYKÖK GÜLAY,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE Myotonia Konjenita Ve Demiyelinizan Polinöropati Birlikteliği. 52.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3437003)

ERBAŞ OYTUN, SOLMAZ VOLKAN, SÜMBÜL ORHAN, AKSOY DÜRDANE Kritik Hastalık Nöropatisi Geliştirilen Sıçanlarda Lakozamidin İyileştirici Etkisi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341046)

KASAP TUBA,SÜMBÜL ORHAN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEVECİ HÜLYA,YILMAZ RESUL Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısıyla İzlenen Çocuk ve Adölesanlarda Postüral Stabilite ve Subklinik Periferal Nöropatinin Araştırılması. 5. Sivas Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4346296)

ÇEVİK BETÜL,KARAKUŞ NEVİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,ATEŞ HACI ÖMER,YİĞİT SERBÜLENT Multipl Skleroz hastalarında Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Geni I/D polimorfizminin değerlendirilmesi. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi (Yayın No:3852945)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Tiroit Hastalıklarında Multıdisipliner Yaklaşım (2020)., SÜMBÜL ORHAN, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Faruk Kutlutürk,Mehmet Esen, Sayfa Sayısı: 310, ISBN: 978-605-7578-52-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6089434)

Karın Ağrısı (2019)., SÜMBÜL ORHAN, Nobel Tıp Kitapevi, Editör: Ahmet Şen, Ahmet Akbaş, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 978-605-335-481-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5824240)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Pentilentetrazol ile oluşturulan deneysel status epilepitikus modelinde, parasetamolün beyin elektriksel aktivitesine olan ektisinde hipoterminin yeri", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 14.11.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Nörolojik hastalıklarda beyin omurilik sıvısında eser element seviyeleri ve bu hastalıkların patofizyolojileri üzerine olan etkilerinin değerlendirimesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.05.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2005-2007, PRATİSYEN HEKİM, ULUKÖY SAĞLIK OCAĞI, (Kamu)

2012-2014, NÖROLOJİ UZMANI, TURHAL DEVLET HASTANESİ, (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Nörolojik Aciler, Hacettepe Üniversitesi, Kurs, 01.03.2008-01.03.2008 (Ulusal)

Akademika Temel İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, Klinik Araştırma ve Doğru Uygulama Esasları, Ege Üniversitesi, Kurs, 06.09.2013-07.09.2013 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu, Eğitim-ÖğretimYöntemleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 06.11.2014-12.11.2014 (Ulusal)

23.Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Nörolojik Aciller, İstanbul Üniversitesi, Kurs, 22.05.2008-23.05.2008 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

MS Days VI, MS Teorik Bilgi-Vaka sunumu, Swiss Otel, Sertifika, 31.10.2019-02.11.2019 (Ulusal)

10.Klinik.nöroimmunoloji Sempozyumu, Demiyelinizan Hastalıklar, Merit Cyrstal Otel, Sertifika, 01.04.2018-05.04.2018 (Ulusal)

3.Türkiye İnme Akademisi, İnme Teorik-vaka Sunumu-Uygulama, Hiton Bodrum Türkbükü Otel, Sertifika, 03.09.2019-06.09.2019 (Ulusal)

İyi Klinik Uygulamalar Temel Eğitim Kursu, Eğitim Becerileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sertifika, 09.01.2019-09.01.2019 (Ulusal)

İyi Klinik uygulamalar Temel Eğitim Kursu, Eğitim Uygulamave Becerileri, Sİvas Green Park Otel, Sertifika, 09.02.2019-09.02.2019 (Ulusal)

IV. Sivas Epilepsi Sempozyumu, Vaka-Olgu sunumu, Buruciye Otel, Sertifika, 12.05.2019-12.05.2019 (Ulusal)

III. Sivas Epilpesi Sempozyumu, Antiepileptik İlaçlar, Buruciye Otel, Sertifika, 13.05.2017-13.05.2017 (Ulusal)

Deney Hyavanları Kullanım Sertifikası, 80 Saat Süren Deney Hayvanları Kullanımı Programı, Gaziosmanpaşa Üniveristesi, Sertifika, 09.01.2016-16.01.2016 (Ulusal)

44.Ulusal Nöroloji Kongresi, ,Teorik-Uygulama-Vaka sunumu, Sungate Port Royal Otel, Sertifika, 11.11.2008-16.11.2008 (Ulusal)

Organ Bağışına Uyum İçin Teknik Yarım Projesi, Beyin Ölümü-Donör Bakımı, Piazza Otel, Sertifika, 15.01.2015-17.01.2015 (Ulusal)

MSile 35 Yıl Toplantısı, MS Bildiriler, Hilton Otel, Sertifika, 17.03.2018-17.03.2018 (Ulusal)

8.Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Yoğun bakım hastasına yaklaşım ve pratik uygulamalar, Sheraton Otel, Sertifika, 16.05.2019-19.05.2019 (Ulusal)

Diyabet ve Obezite Eğitimi, Diabet ve Obezite Eğitici Eğitimi, Ballıca Otel, Sertifika, 18.04.2008-20.04.2008 (Ulusal)

Bilirkişilik Temel Eğitimi, 24 saatlik Bilirkişilik kursu, Ticaret Ve Sanayi Odası, Sertifika, 22.11.2018-25.11.2018 (Ulusal)

XXI Word Congress of Neurology, CME/CPD Certificate, VİYANA, Sertifika, 21.09.2013-26.09.2013 (Uluslararası)

28.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, EEG-EMG Eğitimi-Vaka Sunumu, Rixos Premium Otel, Sertifika, 25.04.2008-29.04.2008 (Ulusal)

V.Sivas Epilepsi Sempozyumu, Epilepsi, Buruciye Otel, Sertifika, 30.03.2019-30.03.2019 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:orhan.sumbul@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2007-2012
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Kronik Migren İle İnsülin Direnci Arasındaki İlişki
Lisans
1999-2005
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp FakültesiAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)MULTIPL SKLEROZTürkçe1
(2019-2020)SEREBROVASKULER HASTALIKLARTürkçe1
(2019-2020)NÖROLOJİK ACİLLER VE HAREKET BOZUKLUKLARITürkçe1
(2019-2020)EPİLEPSİLER VE BAŞ DÖNMESİTürkçe1
(2019-2020)BİLİNÇ BOZUKLUKLARITürkçe1
(2019-2020)HAREKET BOZUKLUKLARITürkçe1
(2019-2020)MENİNGEAL İRRİTASYON VE NÖROVASKULER MUAYENETürkçe1
(2019-2020)DENGE VE KOORDİNASYON SİSTEMİ MUAYENESİTürkçe1
(2019-2020)NÖROLOJİK ACİLLERTürkçe3
(2019-2020)EKSTRAPRAMİDAL HASTALIKLARTürkçe2
(2018-2019)EKSTRAPRAMİDAL HASTALIKLARTürkçe1
(2018-2019)BİLİNÇ BOZUKLUKLARITürkçe1
(2018-2019)NÖROLOJİK ACİLLER VE HAREKET BOZUKLUKLARITürkçe1
(2018-2019)EPİLEPSİLER VE BAŞ DÖNMESİTürkçe1
(2018-2019)SEREBELLAR HASTALIKLARTürkçe1
(2018-2019)DENGE VE KOORDİNASYON SİSTEMİ MUAYENESİTürkçe1
(2018-2019)NÖROLOJİK ACİLLERTürkçe3
(2018-2019)MENİNGEAL İRRİTASYON VE NÖROVASKULER MUAYENETürkçe1
(2018-2019)HAREKET BOZUKLUKLARITürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Azize İPEKBAYRAK, (2020)., "Esansiyel tremor hastalarında yürüme ve denge performansının değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Editörlük

1.Ahi Evran Medical Journal(Türkiye Atıf dizini), Dergi, Ahi Evran Üniversitesi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.SÜMBÜL ORHAN,AYGÜN HATİCE (2020). The effect of vitamin D3 and paricalcitol on penicillin-induced epileptiform activity in rats. Epilepsy Research, 159, Doi: doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2019.106262 (Yayın No: 5792782)
2.KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE (2019). Combination of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants and antiepileptic drugs. EUROPEAN HEART JOURNAL, 40(19), 1572-1572., Doi: 10.1093/eurheartj/ehz091 (Yayın No: 5768884)
3.AKSOY DÜRDANE,BARUT HATİCE,DUYGU FAZİLET,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN (2018). Characteristics of headache and its relationship to disease severity in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever. Ağrı - The Journal of The Turkish Society of Algology, 30(1), 12-17., Doi: 10.5505/agri.2017.76259 (Yayın No: 4544728)
4.SOLMAZ VOLKAN,SÜMBÜL ORHAN,RÜSTEMOĞLU AYDIN,AKSOY DÜRDANE,HASBEK EKREM,ÇEVİK BETÜL,PEKDAŞ ELMAS (2017). Brain Derived Neurotropic Factor Gene Val66Met Polymorphism in Alzheimer’s Patients in Northern Turkey. Journal of Neurology Experimental Neuroscience, 3(2), 36-40., Doi: 10.17756/jnen.2017-026 (Yayın No: 3995663)
5.AKSOY DÜRDANE,ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN (2016). Analysis of MMP2-1306C/T and TIMP2G-418C polymorphisms with relapsing remitting multiple sclerosis. JOURNAL OF İNVESTİGATE MEDİCİNE, 64(6), 1143-1147., Doi: 10.1136 (Yayın No: 3437510)
6.KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN (2015). Gabapentinoid Used İn prisons. Journal Of Alcohol and DrugEducation, 59(1), 16-17. (Yayın No: 3437032)
7.AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SOLMAZ VOLKAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN (2013). Kardiyopulmoner Resusitasyon Sonrası Pramipeksol, Pregabalin ve Gabapentin Kullanımının Tetiklediği Diskinezi Olgusu. TÜRK NOLOJİ DERGİSİ, 19(4), 148-150., Doi: DOI:10.4274/Tnd.63497 (Yayın No: 3437028)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2017). Selim Seyirli Bir Ms Hastasında İntereferonAlfa Tedavisinin Ardından Sıklaşan Ataklar. Journal of Contemporary Medicine, 7(1), 88-90. (Yayın No: 3437498)
2.SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2017). Increased Frequency of The Attacks After The Treatment of Interferon-alpha in a Patient with Benign Multiple Sclerosis. Journal of Contemporary Medicine, 7(1), 88-88., Doi: 10.16899/gopctd.302982 (Yayın No: 3643024)
3.KARAER HATİCE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,MUMCUOĞLU İBRAHİM,SÜMBÜL ORHAN (2015). Key Words Carpal Tunnel Syndrome Body Mass Index Wrist Circumference Waist Circumference Age. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 22(3), 152-157. (Yayın No: 2052490)
4.KURT SEMİHA GÜLSÜM,YİĞİT SERBÜLENT,KARAER ÜNALDI HATİCE,KABLAN YÜKSEL,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SOLMAZ VOLKAN,SÜMBÜL ORHAN (2014). Sıcak su epilepsisi Otozomal dominant kalıtılan bir hastalık mı. Türk Epilepsi Dergisi, 20(2), 75-81., Doi: 10.5505/epilepsi.2014.14622 (Yayın No: 1513249)
5.AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,SOLMAZ VOLKAN (2013). Medikal tedaviye dirençli blefarospazm ve hemifasiyal spazm olgularında botulinum toksin A uygulamaları Gaziosmanpaşa. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakultesi Dergisi, 5(4), 207-213. (Yayın No: 1513320)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AKSOY DÜRDANE,BARUT HATİCE,DUYGU FAZİLET,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2017). Characteristics of headache and its relationship to disease severity in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever.. 3rd Congress of the European Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:3920634)
2.ÇEVİK BETÜL,BAŞOL NURŞAH,SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GÖKÇE ERKAN (2018). Status epilepticus due to cerebral venous sinus thrombosis in early pregnancy. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4516658)
3.AKSOY DÜRDANE,DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). The Evaluation of the Ganglion Cell Layer-Inner Plexiform Layer Complex Thickness in Early Parkinson’s Disease. American Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:4448946)
4.SÜMBÜL ORHAN,KARAER HATİCE,SOLMAZ VOLKAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2015). The Relation Between İnsulin Resistance And Choronic Migraine. 9th CONGRESS OF THE EUROPEAN PAİN FEDERATİON EFİC (Özet Bildiri) (Yayın No:3437005)
5.KURT SEMİHA GÜLSÜM,AYGÜN HATİCE,ÖZSOY ŞEYMA,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN (2019). The importance of hypothermia in the effect of paracetamol on the electrical activity of the brain in pentylenetetrazoleinduced experimental status epilepticus in rats. 5st Congress of the European Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:5769569)
6.AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL (2019). Nerve conduction studies in the early diagnosis of Amyotrophic Lateral Sclerosis and the importance of splithand phenomenon. European Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:5707921)
7.AKSOY DÜRDANE,BARUT HATİCE,DUYGU FAZİLET,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2017). Characteristics of headache and its relationship to disease severity in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever. 3rd Congress of the European Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:3560646)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.İPEKBAYRAK AZİZE,SÜMBÜL ORHAN,AKDAĞ HİCRET BETÜL,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Limbik Ensefalit ve Serebral Atrofi ile Prezente Tekrarlayıcı Polikondrit. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566887)
2.SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu İle Prezente Olan İki Olguda İki Farklı Etyoloji. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566858)
3.SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Beta Talasemi Hastasında Ekstramedüller Hematopoezin Neden Olduğu Parapleji. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566830)
4.AKSOY DÜRDANE,ÇELİK ATAÇ,SOLMAZ VOLKAN,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Koroner Anjiografi Uygulanan Hastalarda Huzursuz Bacaklar Sendromu Sıklığı. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566781)
5.ÇEVİK BETÜL,KARAKUŞ NEVİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,ATEŞ HACI ÖMER,YİĞİT SERBÜLENT (2017). Multipl Skleroz Hastalarında Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Geni I/D Polimorfizminin Değerlendirilmesi. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3937806)
6.BİLGİÇ ERKAL,EREN MEHMET BURTAÇ,SÜMBÜL ORHAN,ÇELİKYAY FATİH,ALTINAYAK HARUN (2019). Hipokalseminin yol açtığı epilepsiye bağlı bilateral posterior omuz kırıklı çıkığı: Olgu sunumu. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6061345)
7.SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN (2015). Kısa Süreli Fenitoin Kullanımına Bağlı Gelişen İntoksikasyon Ve Kalıcı Nörolojik Bulgular. 51.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3436999)
8.PEKDAŞ ELMAS,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN (2015). Stiff Person Sendromu Stiff Limb Varyantı. 51.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3436996)
9.AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN,SOYKÖK GÜLAY (2016). Erkek Cinsiyet Ve Kırsal Yaşam Amiyotrofik Lateral Sklerozda Kötü Prognoztik Faktörler. 52.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3437001)
10.AKSOY DÜRDANE,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR,SÜMBÜL ORHAN,SOYKÖK GÜLAY,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2016). Dirençli Epilepsi Tanılı Bir Hastada Politerapi İle İlşkilendirilen Akut Pankreatit Olgusudirençli Epilepsi Tanılı Bir Hastada Politerapi İle İlşkilendirilen Akut Pankreatit Olgusu. 52.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3437002)
11.SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SOYKÖK GÜLAY (2016). Postmenapozal Kadınlarda Otonomik Disfonksiyon Ve Karpal Tünel Sendromu İlişkisi. 52.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3437000)
12.AKSOY DURDANE, ÜNALDI HATİCE KARAER, SÜMBÜL ORHAN, ÇEVİK BETÜLKURT SEMİHA (2011). Alt EkstremiteTuzak Nöropati Ve Vücut Kitle Endeksi Arasındaki İlişki. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1109837)
13.AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,SOLMAZ VOLKAN (2014). Selim Seyirli Bir Multıple Skleroz Hastasında İnterferon Alfa Tedavisinin Ardından Sıklaşan Ataklar. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1340934)
14.SOLMAZ VOLKAN, SÜMBÜL ORHAN, YİĞİTTÜRK GÜRKAN, ERBAŞ OYTUN (2014). Alzheimer Modeli Geliştirilmiş Sıçanlarda G-CSF(Granülosit Koloni Stimulan Faktör)’xxnin Kognitif Fonksiyonları Düzeltici Etkisinin Gösterilmesi. 50.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1340925)
15.SOLMAZ VOLKAN,SÜMBÜL ORHAN,YİĞİTTÜRK GÜRKAN,ERBAŞ OYTUN (2014). Parkikalsitol Ün Sıçanlarda Pentilentetrazol( PTZ) İndükte Konvulziyonu Azaltıcı Etkisini Gösterilmesi. 50.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1340929)
16.KURT SEMİHA, AKSOY DÜRDANE, ÇEVİK BETÜL, SÜMBÜL ORHAN (2014). Tutuklu ve Yükümlülerde Gabapentinoid Kullanımı. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1340933)
17.SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,SOYKÖK GÜLAY (2016). Karpal Tünel Sendromlu Postmenapozal Kadınlarda Sempatik Deri Yanıtları. 32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3437018)
18.KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,SOYKÖK GÜLAY,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL (2017). Karpal tünel sendromu için cinsiyet gerçekten risk faktörü mü?. 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3560707)
19.AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SOYKÖK GÜLAY (2017). Amyotrofik lateral skleroz erken tanısında sinir iletim çalışmaları ve “ayrık el” bulgusunun önemi.. 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3560697)
20.KURT SEMİHA GÜLSÜM,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE (2019). Başağrısı ve Helikobakter Pylori. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786983)
21.SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). SMART Sendromu: Olgu Sunumu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786656)
22.AKDAĞ HİCRET BETÜL,İPEKBAYRAK AZİZE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). İki Farklı Klinik ile Prezente Reversible Splenial Lezyon Sendromu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786536)
23.AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,BARUT HÜSEYİN ŞENER,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). Teriflunomid Tedavisi ile İlişkilendirilen Psoas Absesi: Bir Vaka Üzerinden Teriflunomidin Güvenlik ve Yan Etkilerinin Gözden Geçirilmesi. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786466)
24.BABAOĞLAN HATİCE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). Baş Ağrısı ve Konuşma Bozukluğu Atakları Olan Hastada: Handle Sendromu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786402)
25.ÇEVİK BETÜL,GÖKÇE ERKAN,AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). İnflamatuar Serebral Amiloid Anjiyopati: Olgu Sunumu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5779788)
26.AKSOY DÜRDANE, ÇEVİK BETÜL, GÜLSÜM KURT SEMİHA, BARUT HATİCE, SOLMAZ VOLKAN, SÜMBÜL ORHAN (2013). İnme Tanısı Almış Geç Başlangıçlı Bir Relapsing Remitting Multıple Skleroz Olgusu. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341056)
27.SOLMAZ VOLKAN, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, ERBAŞ OYTUN (2013). Metilen Mavisi Ve Tadalafil’xxin Pentilen Tetrazol İndükte Konvulsiyon Modelindeki Etkileri. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1110211)
28.SOLMAZ VOLKAN, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, ERBAŞ OYTUN (2013). Sıçanlarda Dexktroprofenin Pentilentetrazol İle İndüklenmiş Konvulsiyon Önleyici Etkisinin Gösterilmesi. 49. Ulusal Nöroloıj Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341064)
29.SOLMAZ VOLKAN, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, ERBAŞ OYTUN (2013). Yağlı Karaciğer Modeli Metabolik Sendrom Oluşturulan Sıçanlarda Kognitif Bellek Fonksiyonlarındaki Azalmanın Gösterilmesi Ve D Vitamininin Metabolik Sendromdaki Kognitif Disfonksiyonunun Düzeltici Etkisi. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341044)
30.SOLMAZ VOLKAN, SÜMBÜL ORHAN, AKSOY DÜRDANE, PEKTAŞ ELMAS, ERBAŞ OYTUN (2013). Kritik Hastalık Nöropatisi Geliştirilen Sıçanlarda Memantinin İyileştirici Etkisinin Gösterilmesi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341051)
31.SÜMBÜL ORHAN (2013). Kronik Migren ve İnsulin Direncinin İncelenmesi. 49.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:1109521)
32.SOLMAZ VOLKAN, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, ERBAŞ OYTUN (2013). Atorvastanın ve Melatonin PTZ İndükte Konvulsiyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341036)
33.AKSOY DÜRDANE, SOLMAZ VOLKAN, ERBAŞ OYTUN (2013). KALSİTONİNİN RATLARDA PENTİLENTETRAZOL İLE OLUŞTURULAN KONVÜLSİYONLARA ETKİSİ. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341071)
34.ERBAŞ OYTUN, SOLMAZ VOLKAN, SÜMBÜL ORHAN, AKSOY DÜRDANE (2013). Glukagon Like Peptid in GLP Agonisti Exenatid in Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Parkinson Modelinde Beyin Üzerine Olası Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1109926)
35.AKSOY DURDANE, SOLMAZ VOLKAN, SÜMBÜL ORHAN, PEKTAŞ ELMAS, ERBAŞ OYTUN (2013). Yağlı Karaciğerin Pentilentetrazol İndükte Sıçanlarda Konvulsiyonlara Olan Etkisi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341032)
36.AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SOYKÖK GÜLAY (2017). Amyotrofik lateral skleroz erken tanısında sinir iletim çalışmaları ve “ayrık el” bulgusunun önemi. 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3925794)
37.SÜMBÜL ORHAN (2018). Nöromiyelitis Optika. Multıpl Skleroz İle 35.Yıl Toplantısı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4550728)
38.SÜMBÜL ORHAN (2008). Son Trimestrda Gözlelen Bir Gebelik Koresi Olgusu. 44.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1109587)
39.AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Herpes Virüs Ensefaliti Rekürrensi: Bir Vaka Üzerinden Otoimmün Mekanizmaların Tartışılması. 10. Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4516672)
40.ÜNALDI HATİCE KARAER, KURT SEMİHA, ÇEVİK BETÜL, GENÇ EMRULLAH, SÜMBÜL ORHAN (2010). Dirsekte Ulnar Nöropati İle Yaş Cinsiyet Ve Vücut Kitle Endeksi Arasındaki İlişki. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1109760)
41.ÜNALDI HATİCE KARAER, KURT SEMİHA, ÇEVİK BETÜL, MUMCUOĞLU İBRAHİM, SÜMBÜL ORHAN (2010). Karpal Tünel Senromu İle Bel Ve Bilek Çevresi Arasındaki İlişki. 46.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1109699)
42.SÜMBÜL ORHAN,ESEN MEHMET,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN (2010). Arı Sokması Sonrası Gelişen İskemik İnme. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3436998)
43.AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SOYKÖK GÜLAY (2010). Herpes Zoster Sonrası Geç Dönemde Ortaya Çıkan Brakiyal Panpleksus Tutulumu. 32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3437017)
44.SOLMAZ VOLKAN,AKSOY DÜRDANE,RÜSTEMOĞLU AYDIN,SÜMBÜL ORHAN,HASBEK EKREM,ÇEVİK BETÜL (2010). Alzheimer Hastalarında Beyin Türevli Nörotrofikfaktör Gen Polimorfizminin İncelenmesi. 51.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3436995)
45.KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,SOYKÖK GÜLAY,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE (2010). Myotonia Konjenita Ve Demiyelinizan Polinöropati Birlikteliği. 52.Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3437003)
46.ERBAŞ OYTUN, SOLMAZ VOLKAN, SÜMBÜL ORHAN, AKSOY DÜRDANE (2010). Kritik Hastalık Nöropatisi Geliştirilen Sıçanlarda Lakozamidin İyileştirici Etkisi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1341046)
47.KASAP TUBA,SÜMBÜL ORHAN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEVECİ HÜLYA,YILMAZ RESUL (2010). Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısıyla İzlenen Çocuk ve Adölesanlarda Postüral Stabilite ve Subklinik Periferal Nöropatinin Araştırılması. 5. Sivas Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4346296)
48.ÇEVİK BETÜL,KARAKUŞ NEVİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,ATEŞ HACI ÖMER,YİĞİT SERBÜLENT (2010). Multipl Skleroz hastalarında Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Geni I/D polimorfizminin değerlendirilmesi. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi (Yayın No:3852945)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Tiroit Hastalıklarında Multıdisipliner Yaklaşım (2020)., SÜMBÜL ORHAN, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Faruk Kutlutürk,Mehmet Esen, Sayfa Sayısı: 310, ISBN: 978-605-7578-52-5, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6089434)
2.Karın Ağrısı (2019)., SÜMBÜL ORHAN, Nobel Tıp Kitapevi, Editör: Ahmet Şen, Ahmet Akbaş, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 978-605-335-481-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5824240)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Pentilentetrazol ile oluşturulan deneysel status epilepitikus modelinde, parasetamolün beyin elektriksel aktivitesine olan ektisinde hipoterminin yeri, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 14.11.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
2.Nörolojik hastalıklarda beyin omurilik sıvısında eser element seviyeleri ve bu hastalıkların patofizyolojileri üzerine olan etkilerinin değerlendirimesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.05.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2012-2014NÖROLOJİ UZMANITURHAL DEVLET HASTANESİ, (Hastane)
2005-2007PRATİSYEN HEKİMULUKÖY SAĞLIK OCAĞI, (Kamu)
Kurs
1.23.Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Nörolojik Aciller, İstanbul Üniversitesi, Kurs, 22.05.2008-23.05.2008 (Ulusal)
2.Eğitim Becerileri Kursu, Eğitim-ÖğretimYöntemleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 06.11.2014-12.11.2014 (Ulusal)
3.Akademika Temel İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, Klinik Araştırma ve Doğru Uygulama Esasları, Ege Üniversitesi, Kurs, 06.09.2013-07.09.2013 (Ulusal)
4.Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Nörolojik Aciler, Hacettepe Üniversitesi, Kurs, 01.03.2008-01.03.2008 (Ulusal)
Sertifika
1.MS Days VI, MS Teorik Bilgi-Vaka sunumu, Swiss Otel, Sertifika, 31.10.2019-02.11.2019 (Ulusal)
2.V.Sivas Epilepsi Sempozyumu, Epilepsi, Buruciye Otel, Sertifika, 30.03.2019-30.03.2019 (Ulusal)
3.28.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, EEG-EMG Eğitimi-Vaka Sunumu, Rixos Premium Otel, Sertifika, 25.04.2008-29.04.2008 (Ulusal)
4.Bilirkişilik Temel Eğitimi, 24 saatlik Bilirkişilik kursu, Ticaret Ve Sanayi Odası, Sertifika, 22.11.2018-25.11.2018 (Ulusal)
5.XXI Word Congress of Neurology, CME/CPD Certificate, VİYANA, Sertifika, 21.09.2013-26.09.2013 (Uluslararası)
6.Diyabet ve Obezite Eğitimi, Diabet ve Obezite Eğitici Eğitimi, Ballıca Otel, Sertifika, 18.04.2008-20.04.2008 (Ulusal)
7.MSile 35 Yıl Toplantısı, MS Bildiriler, Hilton Otel, Sertifika, 17.03.2018-17.03.2018 (Ulusal)
8.8.Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Yoğun bakım hastasına yaklaşım ve pratik uygulamalar, Sheraton Otel, Sertifika, 16.05.2019-19.05.2019 (Ulusal)
9.Organ Bağışına Uyum İçin Teknik Yarım Projesi, Beyin Ölümü-Donör Bakımı, Piazza Otel, Sertifika, 15.01.2015-17.01.2015 (Ulusal)
10.III. Sivas Epilpesi Sempozyumu, Antiepileptik İlaçlar, Buruciye Otel, Sertifika, 13.05.2017-13.05.2017 (Ulusal)
11.IV. Sivas Epilepsi Sempozyumu, Vaka-Olgu sunumu, Buruciye Otel, Sertifika, 12.05.2019-12.05.2019 (Ulusal)
12.44.Ulusal Nöroloji Kongresi, ,Teorik-Uygulama-Vaka sunumu, Sungate Port Royal Otel, Sertifika, 11.11.2008-16.11.2008 (Ulusal)
13.İyi Klinik uygulamalar Temel Eğitim Kursu, Eğitim Uygulamave Becerileri, Sİvas Green Park Otel, Sertifika, 09.02.2019-09.02.2019 (Ulusal)
14.İyi Klinik Uygulamalar Temel Eğitim Kursu, Eğitim Becerileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sertifika, 09.01.2019-09.01.2019 (Ulusal)
15.Deney Hyavanları Kullanım Sertifikası, 80 Saat Süren Deney Hayvanları Kullanımı Programı, Gaziosmanpaşa Üniveristesi, Sertifika, 09.01.2016-16.01.2016 (Ulusal)
16.3.Türkiye İnme Akademisi, İnme Teorik-vaka Sunumu-Uygulama, Hiton Bodrum Türkbükü Otel, Sertifika, 03.09.2019-06.09.2019 (Ulusal)
17.10.Klinik.nöroimmunoloji Sempozyumu, Demiyelinizan Hastalıklar, Merit Cyrstal Otel, Sertifika, 01.04.2018-05.04.2018 (Ulusal)