GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SEVDA EMLAKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Sevda EMLAK

Güzel Sanatlar Fakültesi / Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sevda.emlak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Bölüm

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 

Anabilim Dalı

Çini Ve Tasarımı Anasanat Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

SANATTA YETERLİK, Gazi Üniversitesi (2013- 2017)

Güzel Sanatlar Enstitüsü - Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2008- 2013)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Geleneksel Türk El Sanatları (Yl) (Tezli)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2004- 2008)

Güzel Sanatlar Fakültesi - Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

TEZLER

SANATTA YETERLİK, "Amasya Iı. Bayezid Kütüphanesi’Nde Bulunan Şah U Geda Mesnevi’Sinin Tezyinatı Ve Özgün Tasarımlara Yansıması", Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Tire Necip Paşa Kütüphanesinde Bulunan 17.Yüzyıla Ait Tezhipli Yazma Eserler", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Güzel Sanatlar Temel Alanı - Geleneksel Türk Sanatları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Güzel Sanatlar Fakültesi/ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü/ Çini Ve Tasarımı Anasanat Dalı, (2014- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, (2018- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Tezhip, Lisans, (2016-2017)

Geleneksel Türk Sanatları, Lisans, (2016-2017)

Türk Sanat Tarihi, Lisans, (2016-2017)

Seramik, Lisans, (2015-2016)

Geleneksel Türk Sanatları, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DOĞANBAŞ MUZAFFER,EMLAK SEVDA, (2016). "Hacı Bektaş Veli Müzesindeki Bir Temsili Resim", Avrasya Sanat Ve Medeniyet Dergisi, (6), 22-32., Doi: 10.17740/eas.art.2016-V6-02 (Yayın No: 2923627)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

EMLAK SEVDA, (2017). "Amasya Iı. Bayezid Kütüphanesinde Bulunan Şah U Geda Mesnevisi İle Topkapı Sarayı Kütüphanesi Müzesi Ve İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesinde Bulunan Muhibbi Divanı Nüshalarının Tezyinat Açısından Karşılaştırılması", Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(24), 99-117., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.331 (Yayın No: 3794229)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

SOYSALDI AYSEN,EMLAK SEVDA (2017). Amasya II. Bayezid Kütüphanesinde Bulunan Taşlıcalı Yahya’nın Şah u Geda Mesnevisinin Tezyinat Açısından Değerlendirilmesi. ULUSLARARASI AMASYA SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3771800)

EMLAK SEVDA Tokat Mevlevihane Müzesindeki 60-00196, 60-00253, 60-00242 envanter numaralı Yazma Eserlerin Serlevha Örneklerinin Türk İslam Tezhip Sanatı Açısından Değerlendirilmesi. 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3771349)

EMLAK SEVDA THE INVESTIGATION OF THE ILLUMINATION OF FIVE 17Th CENTURY MANUSCRIPTS IN TIRE NECIP PASHA LIBRARY. International journal of arts and scıences (Özet Bildiri) (Yayın No:1520302)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

EMLAK SEVDA (2016). AMASYA DA MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RÛMÎ NİN MESNEVÎSİNİN BİR NÜSHASININ TEZYİNATI. 4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2908698)

EMLAK SEVDA Türk Sanatında Tezhip. Sanat Tarihi Klübü Konferans (Özet Bildiri) (Yayın No:3771668)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu", Kastamonu, TÜRKİYE, 2017,

"Osmanlı Dönemi Padişah, Cumhuriyet Dönemi Atatürk Potre Replikaları Sergisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, TÜRKİYE, 2017,

"Türk Sanatları Sergisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi, Uluslararası Davetli Karma Sergi", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TÜRKİYE, 2017,

"Uluslararası Jüri Davetli 3. Gençlik Buluşması Karma Sergisi", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TÜRKİYE, 2017,

"10th International Art Symposium of Students and Professors “Hrid 2016”, Republic of Montenegro.", Republic of Montenegro., KARADAĞ, 2016,

"Cumhuriyet ve Demokrasi", Bülent Ecevit Kültür Merkezi, TÜRKİYE, 2016,

"Aralıktaki İmgeler", Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, TÜRKİYE, 2016,

"4. YÖRESEL ÜRÜNLER SEMPOZYUMU VE ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ", Akadeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, TÜRKİYE, 2016,

"4. YÖRESEL ÜRÜNLER SEMPOZYUMU VE ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ", Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, TÜRKİYE, 2016,

"Geleneksel Türk Sanatları Sergisi", Gazi Konser Salonu Fuayesi, TÜRKİYE, 2015,

"Mikrobiyoloji kongresi", Gazi Üniversitesi, Tıp fakültesi, TÜRKİYE, 2015,

"Geleneksel Türk Sanatları Lisansüstü Öğrenci Sergisi", Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2014,

"17 Nisan Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Kapsamında düzenlenen Geleneksel Türk Sanatları Sergisi", Gazi Konser Salonu Fuayesi, TÜRKİYE, 2014,

"Osmanlıdan Yansımalar Geleneksel Türk Sanatları", Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, TÜRKİYE, 2013,

"Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu İzmir Buluşma VI", İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü Turgut Pura Salonu, TÜRKİYE, 2013,

"Kültürel Mirasın Aktarımı ve Çalıştayında Tezhip ve Minyatür Sergisi", Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE, 2012,

"Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrencileri Sanat Etkinliği Sergisi", Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Alanı, TÜRKİYE, 2010,

"Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Sergisi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü", Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2008,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü Bugünü Geleceği Çalıştayı, Terminoloji ve Literatür Açısından Türk Kitap SanatlarıÖrgün ve Yaygın Eğitim Programları Açısından Türk Kitap SanatlarıYükseköğretim programları açısından öne çıkan sorunlarMüzecilik, Ulusal-Uluslararası Sergi, Yarışma vb. Katılım, Tanıtım ve Organizasyon Olanakları Bakımından Türk Kitap SanatlarıOnarım ve Koruma Programları Açısından Türk Kitap Sanatları, Başkent Öğretmenevi, Çalıştay, 10.03.2017-11.03.2017 (Ulusal)

Kültürel Mirasın Aktarımı ve Egitim Çalıstayı, Kültürel Varlıgımız Olan Geleneksel Türk El Sanatlarının Tanınırlıgının EgitimYoluyla Arttırılması, Gazi Üniversitesi, Çalıştay, 25.12.2012-26.12.2012 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sevda.emlak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Sanatta Yeterlik
2013-2017
Gazi Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü/Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı

Tez Adı:Amasya Iı. Bayezid Kütüphanesi’Nde Bulunan Şah U Geda Mesnevi’Sinin Tezyinatı Ve Özgün Tasarımlara Yansıması
Yüksek Lisans
2008-2013
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Geleneksel Türk El Sanatları (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Tire Necip Paşa Kütüphanesinde Bulunan 17.Yüzyıla Ait Tezhipli Yazma Eserler
Lisans
2004-2008
Atatürk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi/Geleneksel Türk El Sanatları BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ/ ÇİNİ VE TASARIMI ANASANAT DALI


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2016-2017)TEZHİPTürkçe3
(2016-2017)GELENEKSEL TÜRK SANATLARITürkçe4
(2016-2017)TÜRK SANAT TARİHİTürkçe3
(2015-2016)SERAMİKTürkçe4
(2015-2016)GELENEKSEL TÜRK SANATLARITürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.DOĞANBAŞ MUZAFFER,EMLAK SEVDA (2016). HACI BEKTAŞ VELİ MÜZESİNDEKİ BİR TEMSİLİ RESİM. Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi, (6), 22-32., Doi: 10.17740/eas.art.2016-V6-02 (Yayın No: 2923627)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.EMLAK SEVDA (2017). AMASYA II. BAYEZİD KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN ŞAH U GEDA MESNEVİSİ İLE TOPKAPI SARAYI KÜTÜPHANESİ MÜZESİ VE İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN MUHİBBİ DİVANI NÜSHALARININ TEZYİNAT AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(24), 99-117., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.331 (Yayın No: 3794229)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.SOYSALDI AYSEN,EMLAK SEVDA (2017). Amasya II. Bayezid Kütüphanesinde Bulunan Taşlıcalı Yahya’nın Şah u Geda Mesnevisinin Tezyinat Açısından Değerlendirilmesi. ULUSLARARASI AMASYA SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3771800)
2.EMLAK SEVDA (2017). Tokat Mevlevihane Müzesindeki 60-00196, 60-00253, 60-00242 envanter numaralı Yazma Eserlerin Serlevha Örneklerinin Türk İslam Tezhip Sanatı Açısından Değerlendirilmesi. 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3771349)
3.EMLAK SEVDA (2017). THE INVESTIGATION OF THE ILLUMINATION OF FIVE 17Th CENTURY MANUSCRIPTS IN TIRE NECIP PASHA LIBRARY. International journal of arts and scıences (Özet Bildiri) (Yayın No:1520302)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.EMLAK SEVDA (2016). AMASYA DA MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RÛMÎ NİN MESNEVÎSİNİN BİR NÜSHASININ TEZYİNATI. 4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2908698)
2.EMLAK SEVDA (2016). Türk Sanatında Tezhip. Sanat Tarihi Klübü Konferans (Özet Bildiri) (Yayın No:3771668)
Çalıştay
1.Kültürel Mirasın Aktarımı ve Egitim Çalıstayı, Kültürel Varlıgımız Olan Geleneksel Türk El Sanatlarının Tanınırlıgının EgitimYoluyla Arttırılması, Gazi Üniversitesi, Çalıştay, 25.12.2012-26.12.2012 (Ulusal)
2.Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü Bugünü Geleceği Çalıştayı, Terminoloji ve Literatür Açısından Türk Kitap SanatlarıÖrgün ve Yaygın Eğitim Programları Açısından Türk Kitap SanatlarıYükseköğretim programları açısından öne çıkan sorunlarMüzecilik, Ulusal-Uluslararası Sergi, Yarışma vb. Katılım, Tanıtım ve Organizasyon Olanakları Bakımından Türk Kitap SanatlarıOnarım ve Koruma Programları Açısından Türk Kitap Sanatları, Başkent Öğretmenevi, Çalıştay, 10.03.2017-11.03.2017 (Ulusal)