GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEDİNE KOǞ

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Medine KOÇ

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

medine.koc@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tokat Sağlık Yüksekokulu 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (2005- 2011)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1999- 2003)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik (Yl) (Tezli)

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1991- 1995)

Hemşirelik Yüksekokulu - Hemşirelik Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Hemşirelik Öğrencilerinde Bağlanma Biçimleri Ve İnternet Kullanımı", İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

YÜKSEK LİSANS, "Fiziksel Hastalığı Olan Bireylerin Cinsellikle İlgili Yaşadıkları Sorunlara Yaklaşım Ve Tutumları", Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Psikiyatri Hemşireliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat Sağlık Yüksekokulu(2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, (2012- 2015)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, (2004- 2004)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, (2001- 2004)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, (1998- 1999)

verdiği dersler

Palyatif Bakım Hemşireliği, Lisans, (2017-2018)

Toplum Ruh Sağlığı, Lisans, (2017-2018)

Davranış Bozuklukları, Lisans, (2017-2018)

Fizyolojik Psikoloji, Lisans, (2017-2018)

Palyatif Bakım, Lisans, (2017-2018)

Toplumsal Cinsiyet, Lisans, (2017-2018)

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TARSUSLU BEDİA,GÜNAYDIN NEVİN,KOÇ MEDİNE, (2020). "Relationship Between Educational Stress And Psychological Resilience İn Nursing Students", International Journal Of Human Sciences, 17(1), 79-91., Doi: https://doi.org/10.14687/jhs.v17i1.5796 (Yayın No: 6001905)

KISSAL AYGÜL,SOYSAL GONCA,KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,GÜLPINAR SERHAT,ÖNDER YALÇIN, (2019). "Knowledge And Skill Needs Of Home Caregivers And Their Care Burden Perceptions", Journal Of Human Sciences, 13(3), 833-845., Doi: 10.14687/jhs.v16i3.5610 (Yayın No: 5431112)

GÜRHAN NERMİN,GÖRDELES BEŞER NALAN,POLAT ÜLKÜ,KOÇ MEDİNE, (2019). "Suicide Risk And Depression İn Individuals With Chronic Illness", Community Mental Health Journal, 55(5), 840-848., Doi: 10.1007/s10597-019-00388-7 (Yayın No: 5713804) [SSCI]

ÖZCAN NESLİHAN,BOYACIOĞLU NUR ELÇİN,GÜDÜCÜ NERİMAN,SERHATLIOĞLU SEDA,YILDIRIM EMİNE,KOÇ MEDİNE,BİNGÖL FADİME, (2019). "Turkish Midwifery Students’ Fear Of Delivery Process", Journal Of Caring Sciences, 8(3), 121-127., Doi: 10.15171/jcs.2019.018 (Yayın No: 5305318)

KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,KOÇ MEDİNE,VURAL BİRGÜL,ÇETİN ÖZNUR, (2018). "Determination Of Women’S Health Beliefs, Breast Cancer Fears, And Fatalism Associated With Behaviors Regarding The Early Diagnosis Of Breast Cancer", International Journal Of Cancer Management, 11(2), 80223, Doi: 10.5812/ijcm.80223 (Yayın No: 4529511)

ÖZAKGÜL AYLİN,YILMAZ SEVİL,KOÇ MEDİNE,BUZLU SEVİM,AŞTI TÜRKİNAZ, (2017). "Comparison Of Nursing And Mechanical Engineering Students’ Codependency Levels", Addicta: The Turkish Journal On Addictions, 4(1), 63-74., Doi: 10.15805/addicta.2017.4.1.0015 (Yayın No: 4511529)

KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL, (2017). "Palyatif Bakım Hizmeti Alan Palyatif Bakım Hasta Ailelerinin Psikososyal Sorunları", Türkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Sqecial Topics, 3(1), 69-75. (Yayın No: 3613162)

KOÇ MEDİNE,UZUN MÜJDAT,KISA HATİCE KÜBRA,YURDAER ŞAFAK,SALMAN YASİN,KÜSEN MEHMET ALİ,ÇITIL RIZA, (2017). "Bağımlılık Merkezine Başvuran Alkol Ve Madde Bağımlısı Hastaların Sosyodemografik Özellikleri", Düşünen Adam The Journal Of Psychiatry And Neurological Sciences, 30(Ek Sayı 1), 87-89. (Yayın No: 3877571)

Celikel Feryal Cumurcu, Elbozan Birgül, Koc Medine, Etikan İlker, Başak Yücel, (2008). "Psychologic Çorrelates Of Eating Attitudes İn Turkish Female Çollege Student", Comprehensive Psychiatry, 49188-194. (Yayın No: 335320) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KISSAL AYGÜL,KAYA MUSTAFA,KOÇ MEDİNE, (2016). "Hemşirelik İle Beden Eğitimi Vespor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri Ve Etkileyenfaktörlerin Değerlendirilmesi", Acu Sağlık Bil Derg, 7(3), 134-141. (Yayın No: 3161384)

KOÇ MEDİNE,BATKIN DÖNDÜ, (2016). "Hemşirelik Ve Ebelik Öğrencilerinin Uygulama Alanlarında Meslektaş Şiddetine Maruz Kalma Durumları", Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(3), 189-196. (Yayın No: 3164364)

KOÇ MEDİNE,BUZLU SEVİM, (2015). "Hemşirelik Öğrencilerinde İnternet Kullanımı", Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics, 1(3), 19-26. (Yayın No: 3021951)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KOÇ MEDİNE (2020). CANCER AND PATIENT FAMILY. 1.Intarnational Cancer Days (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6077780)

KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TEL HAVVA,TEL AYDIN HATİCE (2019). DETERMINING LONELINESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT STATUS AMONG CANCER PATIENTS. 1. International Cancer Days (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6077798)

OKAN SEVİL,OKAN FATİH,KOÇ MEDİNE (2019). PALYATİF BAKIM ALAN KANSER HASTALARINDA EGZERSİZ ETKİNLİĞİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ: Literatür Değerlendirme Çalışması. 1.Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi-İPCC (Özet Bildiri) (Yayın No:6077725)

KOÇ MEDİNE,KARTAL BAHTIŞEN (2019). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİTİMİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. 6.Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5731794)

YILMAZ SEVİL,KOÇ MEDİNE,ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA,Karaküllah Kamuran (2018). Psikotik Hastalık Tanısı Konan Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Yılmazlık ve Ruhsal Durum Arasındaki İlişki. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4713100)

ÖZCAN NESLİHAN,BOYACIOĞLU NUR ELÇİN,GÜDÜCÜ NERİMAN,Serhatlıoğlu Seda,YILDIRIM EMİNE,KOÇ MEDİNE,BİNGÖL FADİME (2018). Ebelik Ogrencilerinin Dogum Yaptirma Korkusu. 1. Uluslararasi, 2. Ulusal Istanbul Ebelik Gunleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4216701)

ERAYDIN ŞAHİZER,karaca tuğba,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,altu eda (2018). palyatif bakım eğitiminde vakıf ve gönüllülük vurgusunun etkilerinin değerlendirilmesi. uluslararası katılımlı palyatif bakım ve hospis kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446646)

KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. Uluslar Arası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4378775)

ALTU EDA,YILDIZ MUSTAFA SAİT,ÖZEN DERYA,KARACA TUĞBA,KEKLİKÇİ HÜLYA,BAŞ BARIŞ,KOÇ MEDİNE,OKAN REYHAN,OKAN İSMAİL (2018). Palyatif Bakımda Uğraş Etkinliklerinin Kullanımı. Uluslarası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4207491)

ERAYDIN ŞAHİZER,KARACA TUĞBA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ALTU EDA (2018). Palyatif Bakım Eğitiminde Vakıf ve Gönüllük Vurgusunun Etkilerinin Değerlendirilmesi. Ulusulararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4207481)

KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4207464)

KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,kanadlı keriman,karaca tuğba,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). Determining the Training need so the Relatives of the Patients With Palliative Care. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3914247)

KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,KOÇ MEDİNE,VURAL BİRGÜL,ÇETİN ÖZNUR (2017). Kur an Kurslarındaki Kadınların Meme Kanseri Taramalarına Yönelik Sağlık İnançları, Korku ve Kadercilik Algısı. 5.ULUSLARARAIS 16. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3667498)

ERAYDIN ŞAHİZER,SÜREN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL (2017). By-Stander Effect of Nursing Students Thorough Peer Interaction on Palliative Care Education. ULUSLAR ARASI PALYATİF BAKIM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3864793)

KOÇ MEDİNE,TEL HAVVA (2017). Ruhsal Hastalıklar Eğitiminin Hemşirelik ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Ruhsal Hastalık İnançlarına Etkisi. 5. ULUSLARARASI 16. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3667502)

KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN (2017). Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. 1. ULUSLARARASI 4.ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3667493)

KOÇ MEDİNE,ALTINOVA HÜSEYİN (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları. 1. ULUSLARARASI 4.ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3666346)

KOÇ MEDİNE,KARTAL BAHTIŞEN (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsellik Algilarinin Belirlenmesi. 1. ULUSLARARASI, 4. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3628764)

KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL (2014). Alzheimer hastalarında palyatif bakım. III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4196451)

KISSAL AYGÜL,KOÇ MEDİNE (2014). Sigara Bırakma ve Transteoretik Model Kullanımı. 3. Uluslararası, 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3316146)

KOÇ MEDİNE,BATKIN DÖNDÜ (2013). The Exposure Levels to Horizontal Violence of Nursing and Midwifery Students. Horatio, European Psyhcihatric Nursing Congress and Abstract Book (Özet Bildiri) (Yayın No:3316114)

KOÇ MEDİNE,BUZLU SEVİM (2012). Internet Use Among Nursing Students. Horatio:2nd European Festival of Psychiatric Nursing Programme and AbstractBook (Özet Bildiri) (Yayın No:3316016)

ÖZAKGÜL AYLİN,KOÇ MEDİNE,YILMAZ SEVİL (2011). Sağlıkla İlgili Eğitim Gören ve Görmeyen Öğrencilerde Bağlaşıklık Düzeyi. I. Uluslararası IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3315971)

KOÇ MEDİNE,GÖRDELES BEŞER NALAN,POLAT ÜLKÜ,GÜRHAN NERMİN ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMASININ RİSKLİ DAVRANIŞLAR İNTİHAR OLASILIĞI VE DEPRESİF BELİRTİLERLE İLİŞKİSİ. IV. Uluslar arası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3223007)

KOÇ MEDİNE,TEL HAVVA,Karakülah Kamuran Şizofren Hastanın Bakım Vericisinde Bakım Yükü ve Psikiyatrik Semptom Düzeyinin Belirlenmesi. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3222999)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

AYTEKİN KANATLI KERİMAN,BİRİNCİ G,TÜLÜCE D,GÜNGÖR G,KOÇ MEDİNE (2018). Sağlık Personelinin Aile İçi İletişiminin Aile İşlevlerine, İş Performansına ve Tükenmişlik Düzeyine Etkisi. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6078182)

BATKIN ERTÜRK DÖNDÜ,KOÇ MEDİNE (2013). Ebelik ve Hemşirelikte Horizontal Şiddet. 4.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4196369)

KOÇ MEDİNE,DOĞAN SELMA (2003). Hastaların Cinsellikle İlgili Sorunlarına Hemşirelerin Yaklaşımları ve Tutumları. 2. Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3315916)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

2. Palyatif Bakım Giriş Kursu Palyatif Bakım Çalıştayı (2017)., OKAN İSMAİL,SÜREN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,RAHATLI SAMED,GÜLER AVCI GÜLHAN,BAŞOL NURŞAH,KOÇ MEDİNE,ONUK ÖZLEM, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sayfa Sayısı: 63, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3768357)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Yaşamın Sırrı İletişim (2017)., KOÇ MEDİNE, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Editör: Nermin Gürhan, Ayşe Okanlı, ISBN: 978-605-9215-41-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3666250)

Yaşamın Sırrı İletişim (2017)., KOÇ MEDİNE, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Nermin Gürhan, Ayşe Okanlı, ISBN: 978-605-9215-41-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3666264)

Hemşireler İçin İlaç Hesaplamaları Adım Adım Yaklaşım (2016)., KOÇ MEDİNE, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Nermin Gürhan, Sayfa Sayısı: 308, ISBN: 978-1-4822-4845-6, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3022548)

Hemşireler İçin İlaç Hesaplamaları Adım Adım Yaklaşım (2016)., KOÇ MEDİNE, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Nermin Gürhan, Sayfa Sayısı: 308, ISBN: 978-1-4822-4845-6, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3022665)

Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği (2016)., KOÇ MEDİNE, Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Nermin Gürhan, Sayfa Sayısı: 1032, ISBN: 978-605-9215-14-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3022225)

Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği (2016)., KOÇ MEDİNE, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Nermin Gürhan, Sayfa Sayısı: 1032, ISBN: 978-605-9215-14-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3022347)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1995-1998, Klinik Hemşiresi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Klinik Hemşiresi, (Diğer)

1998-2004, Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi, (Diğer)

2004-2005, Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, (Diğer)

2005-2011, Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, (Diğer)

2011-2012, Araştırma Görevlisi, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, (Diğer)

2012-2014, Yardımcı Doçent Doktor, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Yardımcı Doçent Doktor, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Palyatif Bakım Farkındalık Haftası, Palyatif Bakım Hemşireliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kurs, 07.05.2016-12.05.2016 (Ulusal)

Motivasyonel Görüşme Kursu, Motivasyonel görüşme, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kurs, 19.06.2015-19.06.2015 (Ulusal)

Adli Psikiyatri, Adli Psikiyatri, Türkiye Psikiyatri Derneği, Kurs, 19.03.2016-26.03.2016 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

Psiko-onkoloji (Kanser Psikiyatrisi), Kanser Hastalarına Psikolojik Yakalışım, Humanite Pskiyatri Tıp Merkezi, Sertifika, 22.10.2016-23.10.2016 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:medine.koc@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2011
İstanbul Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği (Dr)

Tez Adı:Hemşirelik Öğrencilerinde Bağlanma Biçimleri Ve İnternet Kullanımı
Yüksek Lisans
1999-2003
Cumhuriyet Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Fiziksel Hastalığı Olan Bireylerin Cinsellikle İlgili Yaşadıkları Sorunlara Yaklaşım Ve Tutumları
Lisans
1991-1995
Hacettepe Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2012-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2004-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2001-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
1998-1999
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİTürkçe2
(2017-2018)TOPLUM RUH SAĞLIĞITürkçe2
(2017-2018)DAVRANIŞ BOZUKLUKLARITürkçe3
(2017-2018)FİZYOLOJİK PSİKOLOJİTürkçe3
(2017-2018)PALYATİF BAKIMTürkçe2
(2017-2018)TOPLUMSAL CİNSİYETTürkçe2
(2017-2018)RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİTürkçe12
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TARSUSLU BEDİA,GÜNAYDIN NEVİN,KOÇ MEDİNE (2020). Relationship between educational stress and psychological resilience in nursing students. International Journal of Human Sciences, 17(1), 79-91., Doi: https://doi.org/10.14687/jhs.v17i1.5796 (Yayın No: 6001905)
2.KISSAL AYGÜL,SOYSAL GONCA,KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,GÜLPINAR SERHAT,ÖNDER YALÇIN (2019). Knowledge and Skill Needs of Home Caregivers and Their Care Burden Perceptions. Journal of Human Sciences, 13(3), 833-845., Doi: 10.14687/jhs.v16i3.5610 (Yayın No: 5431112)
3.GÜRHAN NERMİN,GÖRDELES BEŞER NALAN,POLAT ÜLKÜ,KOÇ MEDİNE (2019). Suicide Risk and Depression in Individuals with Chronic Illness. Community Mental Health Journal, 55(5), 840-848., Doi: 10.1007/s10597-019-00388-7 (Yayın No: 5713804)
4.ÖZCAN NESLİHAN,BOYACIOĞLU NUR ELÇİN,GÜDÜCÜ NERİMAN,SERHATLIOĞLU SEDA,YILDIRIM EMİNE,KOÇ MEDİNE,BİNGÖL FADİME (2019). Turkish Midwifery Students’ Fear of Delivery Process. Journal of Caring Sciences, 8(3), 121-127., Doi: 10.15171/jcs.2019.018 (Yayın No: 5305318)
5.KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,KOÇ MEDİNE,VURAL BİRGÜL,ÇETİN ÖZNUR (2018). Determination of Women’s Health Beliefs, Breast Cancer Fears, and Fatalism Associated with Behaviors Regarding the Early Diagnosis of Breast Cancer. International Journal of Cancer Management, 11(2), 80223, Doi: 10.5812/ijcm.80223 (Yayın No: 4529511)
6.ÖZAKGÜL AYLİN,YILMAZ SEVİL,KOÇ MEDİNE,BUZLU SEVİM,AŞTI TÜRKİNAZ (2017). Comparison of Nursing and Mechanical Engineering Students’ Codependency Levels. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4(1), 63-74., Doi: 10.15805/addicta.2017.4.1.0015 (Yayın No: 4511529)
7.KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL (2017). Palyatif bakım hizmeti alan palyatif bakım hasta ailelerinin psikososyal sorunları. Türkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Sqecial Topics, 3(1), 69-75. (Yayın No: 3613162)
8.KOÇ MEDİNE,UZUN MÜJDAT,KISA HATİCE KÜBRA,YURDAER ŞAFAK,SALMAN YASİN,KÜSEN MEHMET ALİ,ÇITIL RIZA (2017). Bağımlılık Merkezine Başvuran Alkol ve Madde Bağımlısı Hastaların Sosyodemografik Özellikleri. DÜŞÜNEN ADAM The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30(Ek Sayı 1), 87-89. (Yayın No: 3877571)
9.Celikel Feryal Cumurcu, Elbozan Birgül, Koc Medine, Etikan İlker, Başak Yücel (2008). Psychologic Çorrelates of Eating Attitudes in Turkish Female Çollege Student. Comprehensive Psychiatry, 49188-194. (Yayın No: 335320)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KISSAL AYGÜL,KAYA MUSTAFA,KOÇ MEDİNE (2016). Hemşirelik ile Beden Eğitimi veSpor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve EtkileyenFaktörlerin Değerlendirilmesi. ACU Sağlık Bil Derg, 7(3), 134-141. (Yayın No: 3161384)
2.KOÇ MEDİNE,BATKIN DÖNDÜ (2016). Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Uygulama Alanlarında Meslektaş Şiddetine Maruz Kalma Durumları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(3), 189-196. (Yayın No: 3164364)
3.KOÇ MEDİNE,BUZLU SEVİM (2015). Hemşirelik Öğrencilerinde İnternet Kullanımı. Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics, 1(3), 19-26. (Yayın No: 3021951)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YILMAZ SEVİL,KOÇ MEDİNE,ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA,Karaküllah Kamuran (2018). Psikotik Hastalık Tanısı Konan Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Yılmazlık ve Ruhsal Durum Arasındaki İlişki. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4713100)
2.KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN (2017). Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. 1. ULUSLARARASI 4.ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3667493)
3.KOÇ MEDİNE,ALTINOVA HÜSEYİN (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları. 1. ULUSLARARASI 4.ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3666346)
4.KOÇ MEDİNE,KARTAL BAHTIŞEN (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsellik Algilarinin Belirlenmesi. 1. ULUSLARARASI, 4. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3628764)
5.KOÇ MEDİNE,KARTAL BAHTIŞEN (2019). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİTİMİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. 6.Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5731794)
6.KOÇ MEDİNE (2020). CANCER AND PATIENT FAMILY. 1.Intarnational Cancer Days (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6077780)
7.KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TEL HAVVA,TEL AYDIN HATİCE (2019). DETERMINING LONELINESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT STATUS AMONG CANCER PATIENTS. 1. International Cancer Days (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6077798)
8.ÖZCAN NESLİHAN,BOYACIOĞLU NUR ELÇİN,GÜDÜCÜ NERİMAN,Serhatlıoğlu Seda,YILDIRIM EMİNE,KOÇ MEDİNE,BİNGÖL FADİME (2018). Ebelik Ogrencilerinin Dogum Yaptirma Korkusu. 1. Uluslararasi, 2. Ulusal Istanbul Ebelik Gunleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4216701)
9.KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,kanadlı keriman,karaca tuğba,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). Determining the Training need so the Relatives of the Patients With Palliative Care. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3914247)
10.KISSAL AYGÜL,KOÇ MEDİNE (2014). Sigara Bırakma ve Transteoretik Model Kullanımı. 3. Uluslararası, 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3316146)
11.KOÇ MEDİNE,BATKIN DÖNDÜ (2013). The Exposure Levels to Horizontal Violence of Nursing and Midwifery Students. Horatio, European Psyhcihatric Nursing Congress and Abstract Book (Özet Bildiri) (Yayın No:3316114)
12.KOÇ MEDİNE,BUZLU SEVİM (2012). Internet Use Among Nursing Students. Horatio:2nd European Festival of Psychiatric Nursing Programme and AbstractBook (Özet Bildiri) (Yayın No:3316016)
13.ÖZAKGÜL AYLİN,KOÇ MEDİNE,YILMAZ SEVİL (2011). Sağlıkla İlgili Eğitim Gören ve Görmeyen Öğrencilerde Bağlaşıklık Düzeyi. I. Uluslararası IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3315971)
14.ERAYDIN ŞAHİZER,karaca tuğba,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,altu eda (2018). palyatif bakım eğitiminde vakıf ve gönüllülük vurgusunun etkilerinin değerlendirilmesi. uluslararası katılımlı palyatif bakım ve hospis kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446646)
15.KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. Uluslar Arası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4378775)
16.ALTU EDA,YILDIZ MUSTAFA SAİT,ÖZEN DERYA,KARACA TUĞBA,KEKLİKÇİ HÜLYA,BAŞ BARIŞ,KOÇ MEDİNE,OKAN REYHAN,OKAN İSMAİL (2018). Palyatif Bakımda Uğraş Etkinliklerinin Kullanımı. Uluslarası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4207491)
17.ERAYDIN ŞAHİZER,KARACA TUĞBA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ALTU EDA (2018). Palyatif Bakım Eğitiminde Vakıf ve Gönüllük Vurgusunun Etkilerinin Değerlendirilmesi. Ulusulararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4207481)
18.KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4207464)
19.ERAYDIN ŞAHİZER,SÜREN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL (2017). By-Stander Effect of Nursing Students Thorough Peer Interaction on Palliative Care Education. ULUSLAR ARASI PALYATİF BAKIM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3864793)
20.KISSAL AYGÜL,ERSİN FATMA,KOÇ MEDİNE,VURAL BİRGÜL,ÇETİN ÖZNUR (2017). Kur an Kurslarındaki Kadınların Meme Kanseri Taramalarına Yönelik Sağlık İnançları, Korku ve Kadercilik Algısı. 5.ULUSLARARAIS 16. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3667498)
21.KOÇ MEDİNE,TEL HAVVA (2017). Ruhsal Hastalıklar Eğitiminin Hemşirelik ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Ruhsal Hastalık İnançlarına Etkisi. 5. ULUSLARARASI 16. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3667502)
22.OKAN SEVİL,OKAN FATİH,KOÇ MEDİNE (2019). PALYATİF BAKIM ALAN KANSER HASTALARINDA EGZERSİZ ETKİNLİĞİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ: Literatür Değerlendirme Çalışması. 1.Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi-İPCC (Özet Bildiri) (Yayın No:6077725)
23.KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL (2014). Alzheimer hastalarında palyatif bakım. III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4196451)
24.KOÇ MEDİNE,GÖRDELES BEŞER NALAN,POLAT ÜLKÜ,GÜRHAN NERMİN (2014). ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMASININ RİSKLİ DAVRANIŞLAR İNTİHAR OLASILIĞI VE DEPRESİF BELİRTİLERLE İLİŞKİSİ. IV. Uluslar arası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3223007)
25.KOÇ MEDİNE,TEL HAVVA,Karakülah Kamuran (2014). Şizofren Hastanın Bakım Vericisinde Bakım Yükü ve Psikiyatrik Semptom Düzeyinin Belirlenmesi. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3222999)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.AYTEKİN KANATLI KERİMAN,BİRİNCİ G,TÜLÜCE D,GÜNGÖR G,KOÇ MEDİNE (2018). Sağlık Personelinin Aile İçi İletişiminin Aile İşlevlerine, İş Performansına ve Tükenmişlik Düzeyine Etkisi. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6078182)
2.KOÇ MEDİNE,DOĞAN SELMA (2003). Hastaların Cinsellikle İlgili Sorunlarına Hemşirelerin Yaklaşımları ve Tutumları. 2. Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3315916)
3.BATKIN ERTÜRK DÖNDÜ,KOÇ MEDİNE (2013). Ebelik ve Hemşirelikte Horizontal Şiddet. 4.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4196369)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.2. Palyatif Bakım Giriş Kursu Palyatif Bakım Çalıştayı (2017)., OKAN İSMAİL,SÜREN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,RAHATLI SAMED,GÜLER AVCI GÜLHAN,BAŞOL NURŞAH,KOÇ MEDİNE,ONUK ÖZLEM, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sayfa Sayısı: 63, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3768357)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Yaşamın Sırrı İletişim (2017)., KOÇ MEDİNE, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Editör: Nermin Gürhan, Ayşe Okanlı, ISBN: 978-605-9215-41-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3666250)
2.Yaşamın Sırrı İletişim (2017)., KOÇ MEDİNE, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Nermin Gürhan, Ayşe Okanlı, ISBN: 978-605-9215-41-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3666264)
3.Hemşireler İçin İlaç Hesaplamaları Adım Adım Yaklaşım (2016)., KOÇ MEDİNE, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Nermin Gürhan, Sayfa Sayısı: 308, ISBN: 978-1-4822-4845-6, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 3022548)
4.Hemşireler İçin İlaç Hesaplamaları Adım Adım Yaklaşım (2016)., KOÇ MEDİNE, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Nermin Gürhan, Sayfa Sayısı: 308, ISBN: 978-1-4822-4845-6, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 3022665)
5.Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği (2016)., KOÇ MEDİNE, Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Nermin Gürhan, Sayfa Sayısı: 1032, ISBN: 978-605-9215-14-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3022225)
6.Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği (2016)., KOÇ MEDİNE, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Nermin Gürhan, Sayfa Sayısı: 1032, ISBN: 978-605-9215-14-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3022347)
Üniversite Dışı Deneyim

2012-2014Yardımcı Doçent DoktorYÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Yardımcı Doçent Doktor, (Kamu)
2011-2012Araştırma GörevlisiGazi Osmanpaşa Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, (Diğer)
2005-2011Araştırma Görevlisiİstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, (Diğer)
2004-2005Araştırma GörevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, (Diğer)
1998-2004Öğretim GörevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi, (Diğer)
1995-1998Klinik HemşiresiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Klinik Hemşiresi, (Diğer)
Kurs
1.Motivasyonel Görüşme Kursu, Motivasyonel görüşme, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kurs, 19.06.2015-19.06.2015 (Ulusal)
2.Adli Psikiyatri, Adli Psikiyatri, Türkiye Psikiyatri Derneği, Kurs, 19.03.2016-26.03.2016 (Ulusal)
3.Palyatif Bakım Farkındalık Haftası, Palyatif Bakım Hemşireliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kurs, 07.05.2016-12.05.2016 (Ulusal)
Sertifika
1.Psiko-onkoloji (Kanser Psikiyatrisi), Kanser Hastalarına Psikolojik Yakalışım, Humanite Pskiyatri Tıp Merkezi, Sertifika, 22.10.2016-23.10.2016 (Ulusal)