GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET FATİH KARACAž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Mehmet Fatih KARACA

Erbaa Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mehmetfatih.karaca@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Bilgisayar Programcılığı Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Karabük Üniversitesi (2012- 2018)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Karabük Üniversitesi (2010- 2012)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2021- 2022)

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

LİSANS, Kocaeli Üniversitesi (1998- 2002)

Teknik Eğitim Fakültesi - Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Üç Boyutlu Sanal Model İle Türk İşaret Dili Simülasyonu", Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018

YÜKSEK LİSANS, "Metin Madenciliği Yöntemi İle Haber Sitelerindeki Köşe Yazılarının Sınıflandırılması", Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Erbaa Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Pr./ (2019- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Erbaa Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Pr./ (2009- 2019)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Nesne Tabanlı Programlama, Önlisans, (2021-2022)

İnternet Programcılığı Iı, Önlisans, (2021-2022)

Web Tasarımının Temelleri, Önlisans, (2021-2022)

Veri Yapıları Ve Algoritmalar, Önlisans, (2021-2022)

İşaret Dili, Lisans, (2021-2022)

Kariyer Planlama, Önlisans, (2021-2022)

Oyun Motorları İle Programlama, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Metin Madenciliği, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Web Tasarımı, Lisans, (2021-2022)

Bilgi Teknolojileri, Lisans, (2021-2022)

Bilgisayar Büro Programları, Önlisans, (2021-2022)

Sayısal Tasarım, Önlisans, (2021-2022)

İnternet Programcılığı I, Önlisans, (2021-2022)

Programlama Temelleri, Önlisans, (2021-2022)

İşaret Dili, Lisans, (2020-2021)

Kariyer Planlama, Önlisans, (2020-2021)

Web Tasarımının Temelleri, Önlisans, (2020-2021)

Veri Yapıları Ve Algoritmalar, Önlisans, (2020-2021)

Nesne Tabanlı Programlama, Önlisans, (2020-2021)

İnternet Programcılığı Iı, Önlisans, (2020-2021)

İnternet Programcılığı I, Önlisans, (2020-2021)

Sayısal Tasarım, Önlisans, (2020-2021)

Programlama Temelleri, Önlisans, (2020-2021)

Bilgisayar Büro Programları, Önlisans, (2020-2021)

Hastane Bilgi Sistemleri Iı, Önlisans, (2019-2020)

Veri Yapıları Ve Algoritmalar, Önlisans, (2019-2020)

Web Tasarımının Temelleri, Önlisans, (2019-2020)

İşaret Dili, Lisans, (2019-2020)

Klavye Teknikleri-I, Önlisans, (2019-2020)

Programlama Temelleri, Önlisans, (2019-2020)

Bilgisayar Büro Programları, Önlisans, (2019-2020)

Hastane Bilgi Sistemleri I, Önlisans, (2019-2020)

Değerlerimiz, Önlisans, (2019-2020)

Temel Bilgisayar Kullanımı, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   KARACA MEHMET FATİH, KARAL TEMÜROĞLU ŞİRİN, UZUN GÜLER, (2021). "Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim: Köşe Yazıları Üzerine Bir İnceleme", Turkish Academic Research Review - Türk Akademik Araştırmalar Dergisi [Tarr], 6(5), 1293-1329., Doi: 10.30622/tarr.992615 (Yayın No: 7409873)

2   KARACA MEHMET FATİH, BAYIR ŞAFAK, (2021). "Türkiye’Deki Genel Amaçlı Ve Özel Eğitim Okulları Üzerine Bir İnceleme", Scientific Educational Studies, 5(2), 205-232., Doi: 10.31798/ses.1032654 (Yayın No: 7409841)

3   KARACA MEHMET FATİH, BAYIR ŞAFAK, (2020). "Türk Ve Dünya Edebiyatından Eserlerin Doğal Dil İşlemeyle İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (44), 379-404., Doi: 10.21497/sefad.845451 (Yayın No: 6808287)

4   KARACA MEHMET FATİH,BAYIR ŞAFAK, (2017). "Examining The Impact Of Feature Selection Methods On Text Classification", International Journal Of Advanced Computer Science And Applications, 8(12), 380-388., Doi: 10.14569/IJACSA.2017.081250 (Yayın No: 4023381)

5   AL ÖZKAN,KARACA MEHMET FATİH,IRK ERSİN, (2015). "Yönetici Asistanlığı İçin İş Kriterleri Analizi Kariyer Net Örneği", Ejovoc : Electronic Journal Of Vocational Colleges (Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi), 5(3), 29-42. (Yayın No: 1654182)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   KARACA MEHMET FATİH,BAYIR ŞAFAK, (2018). "Türk İşaret Dili İncelemesi: İletişim Ve Dil Bilgisi", Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2(2), 35-58., Doi: 10.32960/uead.455509 (Yayın No: 4541369)

2   KARACA MEHMET FATİH,GÖRGÜNOĞLU SALİH, (2016). "Türkçeden Türk İşaret Dili Ne", İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 5(1), 15-27. (Yayın No: 2552718)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   BAYIR ŞAFAK,ÇELİK SÜLEYMAN,KARACA MEHMET FATİH (2019). Beslenme Destek Sistemi Üzerine Bir Çalışma. 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5965669)

2   BAYIR ŞAFAK,ÇELİK SÜLEYMAN,KARACA MEHMET FATİH (2019). Yardımcı Robotik Sistemler. 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5965598)

3   BAYIR ŞAFAK,KARACA MEHMET FATİH (2018). Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’nde Yer Alan Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerindeki Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerine İlişkin Genel Bir İnceleme. IMASCONgress 2018 Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4510656)

4   KARACA MEHMET FATİH,BAYIR ŞAFAK (2018). Metin Sınıflandırma İçin Köşe Yazılarından Oluşan Bir Türkçe Veri Seti. IMASCONgress 2018 Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4510660)

5   KARACA MEHMET FATİH,BAYIR ŞAFAK (2018). An Interpretation System from Turkish to Turkish Sign Language. International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4332907)

6   KARACA MEHMET FATİH,BAYIR ŞAFAK (2018). Performance Evaluation of kNN, Support Vector Machines and Artificial Neural Network on Optical Character Recognition. International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4332911)

7   KARACA MEHMET FATİH,BAYIR ŞAFAK (2018). Comparison of Text Classification Performances in Balanced and Imbalanced Datasets. International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies (ISAS 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4332893)

8   KARACA MEHMET FATİH,BAYIR ŞAFAK (2018). Morphological Analyses of Turkish Sign Language and Turkish Course Contents. International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies (ISAS 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4332899)

9   KARACA MEHMET FATİH,BAYIR ŞAFAK (2018). Review on Turkish Sign Language Studies. International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies (ISAS 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4332902)

10   KARACA MEHMET FATİH,BAYIR ŞAFAK (2017). Özel Eğitimin Okul Türleri Bazında Geçmiş 9 Yılı. IX. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3877709)

11   KARACA MEHMET FATİH,KARACA ŞULE (2017). Okul Öncesi Dönemde Sergilenen Değerler. IX. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3877759)

12   KARACA MEHMET FATİH,BAYIR ŞAFAK (2017). Türk İşaret Dili’nde İletişim Ve Dil Bilgisi. International Educational Technology Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3877802)

13   KARACA MEHMET FATİH,BAYIR ŞAFAK (2017). Türk İşaret Dili İçin 3 Boyutlu Görsel Bir Materyal. International Educational Technology Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3877786)

14   KARACA MEHMET FATİH,BAYIR ŞAFAK (2017). Türk Atasözlerinden Seçmeler ve Tiryaki Sözler’de Vurgulanan Kelimeler Üzerine Bir İnceleme. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3877570)

15   KARACA MEHMET FATİH,BAYIR ŞAFAK (2017). Türk ve Dünya Edebiyatından Eserlerin Okunabilirlik Düzeyleri: 100 Temel Eser Örneği. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3877670)

16   KARACA MEHMET FATİH,GÖRGÜNOĞLU SALİH (2016). Türkiye deki İşitme Engelliler Üzerine Bir Araştırma. EFFECTIVE LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN INCLUSIVE SCHOOLS: TEACHER TRAININGAND VOCATIONAL EDUCATION, ARTS AND SPORTS (ELMIS 2016: TT and VAS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2838171)

17   KARACA MEHMET FATİH,IRK ERSİN (2016). Özel Eğitim Okullarının Misyon Vizyon İfadeleri Ve Kurum Bilgilerinin İncelenmesi. EFFECTIVE LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN INCLUSIVE SCHOOLS: TEACHER TRAININGAND VOCATIONAL EDUCATION, ARTS AND SPORTS (ELMIS 2016: TT and VAS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2838175)

18   KARACA MEHMET FATİH,GÖRGÜNOĞLU SALİH (2016). Türkçe Tweet ve İçeriklerinin Analizi. 10th International Computer &Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2838183)

19   KARACA MEHMET FATİH (2016). İş Başvurularında Bilişim Personelinde Aranan Nitelikler Üzerine Bir İnceleme. 10th International Computer &Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2838195)

20   IRK ERSİN,KARACA MEHMET FATİH,ARDIÇ MESUT (2015). THE ANALYSIS OF PRIVATE HOSPITALS MISSION STATEMENTS IN TERMS OF STAKEHOLDERS. International Healthcare Management Conference (IHMC) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1528224)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   KARACA MEHMET FATİH,GÜNEL MUSTAFA,AKİF ALKAN TAŞTAN (2015). Metin Sınıflandırmada Benzerlik Hesaplama Tekniklerinin Değerlendirilmesi. 17. Akademik Bilişim Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1528219)

2   KARACA MEHMET FATİH,GÖRGÜNOĞLU SALİH (2015). TÜRKÇEDEN TÜRK İŞARET DİLİNE. Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:1528229)

3   AL ÖZKAN,KARACA MEHMET FATİH,IRK ERSİN YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI İÇİN İŞ KRİTERLERİ ANALİZİ KARİYER NET ÖRNEĞİ. 14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (BÜROKON) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1528228)

4   KARACA MEHMET FATİH,GÖRGÜNOĞLU SALİH ColumnREADY İnternet Gazeteleri Köşe Yazılarını Hazırlama Uygulama Yazılımı. 14. Akademik Bilişim Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:155218)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2002-2009, BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ, TOKAT/TURHAL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TOKAT/TURHAL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ-BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ

2004-2009, BİLGİSAYAR BÖLÜM ŞEFİ, TOKAT/TURHAL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TOKAT/TURHAL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ-BÖLÜM ŞEFİ (BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mehmetfatih.karaca@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-2018
Karabük Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:Üç Boyutlu Sanal Model İle Türk İşaret Dili Simülasyonu
Yüksek Lisans
2010-2012
Karabük Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Metin Madenciliği Yöntemi İle Haber Sitelerindeki Köşe Yazılarının Sınıflandırılması
Lisans
2021-2022
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Lisans
1998-2002
Kocaeli Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi/Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR./
Öğretim Görevlisi
2009-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR./


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2021-2022)NESNE TABANLI PROGRAMLAMATürkçe4
(2021-2022)İNTERNET PROGRAMCILIĞI IITürkçe4
(2021-2022)WEB TASARIMININ TEMELLERİTürkçe3
(2021-2022)VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALARTürkçe4
(2021-2022)KARİYER PLANLAMATürkçe1
(2021-2022)BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARITürkçe4
(2021-2022)SAYISAL TASARIMTürkçe4
(2021-2022)İNTERNET PROGRAMCILIĞI ITürkçe4
(2021-2022)PROGRAMLAMA TEMELLERİTürkçe4
(2020-2021)KARİYER PLANLAMATürkçe1
(2020-2021)WEB TASARIMININ TEMELLERİTürkçe3
(2020-2021)VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALARTürkçe4
(2020-2021)NESNE TABANLI PROGRAMLAMATürkçe4
(2020-2021)İNTERNET PROGRAMCILIĞI IITürkçe4
(2020-2021)İNTERNET PROGRAMCILIĞI ITürkçe4
(2020-2021)SAYISAL TASARIMTürkçe4
(2020-2021)PROGRAMLAMA TEMELLERİTürkçe4
(2020-2021)BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARITürkçe4
(2019-2020)HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ IITürkçe4
(2019-2020)VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALARTürkçe4
(2019-2020)WEB TASARIMININ TEMELLERİTürkçe3
(2019-2020)KLAVYE TEKNİKLERİ-ITürkçe4
(2019-2020)PROGRAMLAMA TEMELLERİTürkçe4
(2019-2020)BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARITürkçe4
(2019-2020)HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ ITürkçe4
(2019-2020)DEĞERLERİMİZTürkçe2
Lisans
(2021-2022)İŞARET DİLİTürkçe2
(2021-2022)WEB TASARIMITürkçe2
(2021-2022)BİLGİ TEKNOLOJİLERİTürkçe2
(2020-2021)İŞARET DİLİTürkçe2
(2019-2020)İŞARET DİLİTürkçe2
(2019-2020)TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMITürkçe3
Yüksek Lisans
(2021-2022)OYUN MOTORLARI İLE PROGRAMLAMATürkçe3
(2021-2022)METİN MADENCİLİĞİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

2004-2009BİLGİSAYAR BÖLÜM ŞEFİTOKAT/TURHAL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TOKAT/TURHAL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ-BÖLÜM ŞEFİ (BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ)
2002-2009BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİTOKAT/TURHAL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TOKAT/TURHAL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ-BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ