GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HÜSEYİN BAHA ÖZTUNǞ

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Hüseyin Baha ÖZTUNÇ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

baha.oztunc@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Tarih Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (2007- 2013)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2003- 2007)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2000- 2003)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Tarih Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Tanzimat Döneminde Ekonomik Ve Sosyal Yönleriyle Manastır Şehri", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "Yedi Ada Cumhuriyeti", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yakınçağ Tarihi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü(2014- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü(2013- 2014)

Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/ Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, (2007- 2013)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü(2004- 2007)


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Uygullama Ve Araştırma Merkezi, (2019- 2020)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, (2019- Devam Ediyor)

Enstitü Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2020- Devam Ediyor)

Enstitü Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2017- 2019)

verdiği dersler

18. Ve 19. Yüzyıl Balkan Tarihi I, Doktora, (2019-2020)

Yakınçağ Osmanlı Kurumlar Tarihi I, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Yakınçağ Göç Tarihi I (Kafkasya), Yüksek Lisans, (2019-2020)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Doktora, (2019-2020)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2019-2020)

I. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Tarihi, Lisans, (2019-2020)

Osmanlı Toplum Hayatı I, Lisans, (2019-2020)

Çağdaş Doktrinler Tarihi 1, Lisans, (2018-2019)

Osmanlı Yenileşme Tarihi I, Lisans, (2018-2019)

Yakınçağ Göç Tarihi I (Kafkasya), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Doktora, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2018-2019)

I. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Tarihi, Lisans, (2018-2019)

Çağdaş Doktrinler Tarihi 1, Lisans, (2017-2018)

18. Ve 19. Yüzyıl Balkan Tarihi I, Doktora, (2017-2018)

Osmanlı Medeniyeti, Lisans, (2017-2018)

Yakınçağ Osmanlı Kurumlar Tarihi I, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Osmanlı Toplum Hayatı I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Havva İNCİR, "Zile Kazası'nda Yörükân-I Müslim Nüfus (1843-1850)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Zehra Nur ÇAPANOĞLU, "Temettüat Defterleri'ne Göre Görice Sancağı'nın Sosyal Ve Ekonomik Yapısı (1844-1845)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2018

Doktora, İlyas AK, "Kapitülasyonların Kaldırılması (1914) Ve Osmanlı Ekonomisine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Tokat Gazosmanpaşa Yayınları

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA, (2018). "Osmanlı Devleti Ve Bulgaristan Emareti’Nin Ticari İlişkileri Çerçevesinde 1907 Tarihli Ticâret İtilafnâmesi", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (27), 65-111. (Yayın No: 4815063)

ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA, (2018). "20. Yüzyılın Başında Biga’Da Yangın Afeti Ve Sosyalyardımlaşma", Belleten, 83(293), 295-324. (Yayın No: 4267914) [AHCI]

ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA, (2016). "Bulgar Eksarh I Yosif İn Eksarhlığa Tayininin Yirmi Beşinci Yıl Kutlamaları", Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 16(1), 31-42., Doi: 10.13062/tdid.2016118824 (Yayın No: 2836963)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA, (2020). "Osmanlı Devleti’Nde Kartpostal Kullanımı Ve Yasaklı Kartpostallar", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (67), 541-561. (Yayın No: 6063140)

ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA, (2017). "Bir Rumeli Valisinin Emvâl-İ Metrûkesi: Mahmud Hamdi Paşa’Nın Muhallefatı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(2), 53-76., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.329 (Yayın No: 3774311)

ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA, (2012). "Tokat Ta Büyük Sel 1908", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(4), 179-203. (Yayın No: 285469)

ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA, (2010). "1897 Tokat Ermeni Olayının Dış Basına Yansımaları Ve Olayın Gerçek Yüzü", History Studies, 2(1), 188-206., Doi: http://dx.doi.org/10.9737/hist_45 (Yayın No: 285231)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2019). RUMELİ’DE BİR TÜRK ŞEHRİ NEVROKOPVENEVROKOP PANAYIRI. Balkanlarda Türk Kültürü:Bulgaristan ÖrneğiUluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5805089)

ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2018). Bir Seyyar Muhabirin Rumeli deki İzlenimleri. TÜRK BASIN TARİHİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3157707)

ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2017). Selânik’te Bir Türk Gazetesi: Asır (Yeni Asır). -Geçmişten Günümüze- Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3520393)

ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2016). TUNA VİLÂYETİ NDE İSKÂN EDİLEN MUHACİRLER İLE İLGİLİNİZAMNÂME VE TALİMATNÂMELER. INOCTE 2016 International New Tendencies Congress in Ottoman Researches October 7 – 9, 2016 Sarajevo (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3080160)

ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA Diplomat ve Seyyahların Gözünden Serez. 5. ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLERKONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6076937)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Rumeli Iı. Abdülhamid Döneminde Bir Muhabirin Rumeli İzlenimleri (1896-1907) (2020)., ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA, Kitabevi Yayınları, Sayfa Sayısı: 554, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 6132199)

Tanzimat Döneminde Bir Rumeli Şehri Manastır Sosyo-Ekonomik Yapı (1839-1876) (2020)., ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA, Kitabevi Yayınları, Sayfa Sayısı: 297, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6132229)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Turkey At The Beginning Of 21St Century Past And Present (2015)., ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA, St. Kliment Ohridski University Press/Sofia, Editör: Recep Efe, Metin Ayışığı, Ömer Düzbakar, Mehmet Arslan, Sayfa Sayısı: 797, ISBN: 978-954-07-4001-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1757748)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 












E-Posta Adresi:baha.oztunc@gop.edu.tr




Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2013
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih (Dr)

Tez Adı:Tanzimat Döneminde Ekonomik Ve Sosyal Yönleriyle Manastır Şehri
Yüksek Lisans
2003-2007
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Yedi Ada Cumhuriyeti
Lisans
2000-2003
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü



Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TARİH BÖLÜMÜ
Araştırma Görevlisi
2013-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Araştırma Görevlisi
2007-2013
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TARİH BÖLÜMÜ/ YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2004-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
2019-2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI UYGULLAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
2017-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI TARİHİTürkçe2
(2019-2020)OSMANLI TOPLUM HAYATI ITürkçe2
(2018-2019)ÇAĞDAŞ DOKTRİNLER TARİHİ 1Türkçe2
(2018-2019)OSMANLI YENİLEŞME TARİHİ ITürkçe2
(2018-2019)I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI TARİHİTürkçe2
(2017-2018)ÇAĞDAŞ DOKTRİNLER TARİHİ 1Türkçe2
(2017-2018)OSMANLI MEDENİYETİTürkçe2
(2017-2018)OSMANLI TOPLUM HAYATI ITürkçe1
Yüksek Lisans
(2019-2020)YAKINÇAĞ OSMANLI KURUMLAR TARİHİ ITürkçe3
(2019-2020)YAKINÇAĞ GÖÇ TARİHİ I (KAFKASYA)Türkçe3
(2019-2020)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2018-2019)YAKINÇAĞ GÖÇ TARİHİ I (KAFKASYA)Türkçe3
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2017-2018)YAKINÇAĞ OSMANLI KURUMLAR TARİHİ ITürkçe3
Doktora
(2019-2020)18. VE 19. YÜZYIL BALKAN TARİHİ ITürkçe3
(2019-2020)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2017-2018)18. VE 19. YÜZYIL BALKAN TARİHİ ITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Zehra Nur ÇAPANOĞLU, (2018)., "Temettüat defterleri'ne göre Görice sancağı'nın sosyal ve ekonomik yapısı (1844-1845)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.İlyas AK, (2019)., "Kapitülasyonların Kaldırılması (1914) ve Osmanlı Ekonomisine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Doktora
3.Havva İNCİR, (2020)., "Zile Kazası'nda Yörükân-ı Müslim nüfus (1843-1850)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Tokat Gazosmanpaşa Yayınları
2.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
3.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TUBİTAK ULAKBİLİM, SOBİAD), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
4.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
5.Tokat Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2018). Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Emareti’nin Ticari İlişkileri Çerçevesinde 1907 Tarihli Ticâret İtilafnâmesi. Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (27), 65-111. (Yayın No: 4815063)
2.ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2018). 20. YÜZYILIN BAŞINDA BİGA’DA YANGIN AFETİ VE SOSYALYARDIMLAŞMA. Belleten, 83(293), 295-324. (Yayın No: 4267914)
3.ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2016). Bulgar Eksarh ı Yosif in Eksarhlığa Tayininin Yirmi Beşinci Yıl Kutlamaları. Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 16(1), 31-42., Doi: 10.13062/tdid.2016118824 (Yayın No: 2836963)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2020). Osmanlı Devleti’nde Kartpostal Kullanımı ve Yasaklı Kartpostallar. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (67), 541-561. (Yayın No: 6063140)
2.ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2017). BİR RUMELİ VALİSİNİN EMVÂL-İ METRÛKESİ: MAHMUD HAMDİ PAŞA’NIN MUHALLEFATI. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(2), 53-76., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.329 (Yayın No: 3774311)
3.ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2012). Tokat ta Büyük Sel 1908. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(4), 179-203. (Yayın No: 285469)
4.ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2010). 1897 Tokat ermeni Olayının Dış Basına Yansımaları ve Olayın Gerçek Yüzü. History Studies, 2(1), 188-206., Doi: http://dx.doi.org/10.9737/hist_45 (Yayın No: 285231)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2016). TUNA VİLÂYETİ NDE İSKÂN EDİLEN MUHACİRLER İLE İLGİLİNİZAMNÂME VE TALİMATNÂMELER. INOCTE 2016 International New Tendencies Congress in Ottoman Researches October 7 – 9, 2016 Sarajevo (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3080160)
2.ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2019). RUMELİ’DE BİR TÜRK ŞEHRİ NEVROKOPVENEVROKOP PANAYIRI. Balkanlarda Türk Kültürü:Bulgaristan ÖrneğiUluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5805089)
3.ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2017). Selânik’te Bir Türk Gazetesi: Asır (Yeni Asır). -Geçmişten Günümüze- Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3520393)
4.ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2018). Bir Seyyar Muhabirin Rumeli deki İzlenimleri. TÜRK BASIN TARİHİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3157707)
5.ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA (2018). Diplomat ve Seyyahların Gözünden Serez. 5. ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLERKONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6076937)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.RUMELİ II. Abdülhamid Döneminde Bir Muhabirin Rumeli İzlenimleri (1896-1907) (2020)., ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA, Kitabevi Yayınları, Sayfa Sayısı: 554, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 6132199)
2.Tanzimat Döneminde Bir Rumeli Şehri Manastır Sosyo-Ekonomik Yapı (1839-1876) (2020)., ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA, Kitabevi Yayınları, Sayfa Sayısı: 297, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6132229)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present (2015)., ÖZTUNÇ HÜSEYİN BAHA, St. Kliment Ohridski University Press/Sofia, Editör: Recep Efe, Metin Ayışığı, Ömer Düzbakar, Mehmet Arslan, Sayfa Sayısı: 797, ISBN: 978-954-07-4001-0, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1757748)