GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

DOĞAN BOZDOĞANž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Doğan BOZDOĞAN

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

dogan.bozdogan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

Maliye Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Pamukkale Üniversitesi (2011- 2015)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2006- 2010)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2002- 2006)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Hukuki Güvenlik İlkesi Açısından Katma Değer Vergisinin Değerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

YÜKSEK LİSANS, "Türkiye’Xxde Maliye Alanında Yapılmış Akademik Çalışmların Nicel Görünümü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Maliye

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü/ (2019- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü/Mali Hukuk Anabilim Dalı/ (2015- 2019)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü/ (2008- 2015)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Koordinatör Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Genel Sekreter Ünidokap, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tokat Koordinatör Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Rektör Danışmanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Vergilendirmenin Hukuki Temelleri, Doktora, (2020-2021)

Vergilemede Yeni Gelişmeler, Doktora, (2020-2021)

İdare Hukuku, Lisans, (2020-2021)

Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2020-2021)

Kariyer Planlama, Lisans, (2020-2021)

Değerlerimiz, Lisans, (2020-2021)

Kamu Yönetimi, Lisans, (2020-2021)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Ecem ÇİVİLİDAĞ, "Emlak Vergisinin Bir Tamamlayıcısı Olarak Değerli Konut Vergisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Elif DURAK, "Türk Vergi Yargısı Sisteminin Çeşitli Ülke Örnekleriyle Karşılaştırmalı Analizi Ve Yeni Bir Sistem Önerisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Celal ALTINTAŞ, "Vergilemede E-Devlet Uygulamalarının Vergi Tahakkuku, Vergi Tahsilatı, Vergi Denetimi Ve Vergi Maliyeti Üzerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ayşenur HAN, "Türk Vergi Hukukunda Yer Alan Pişmanlık Ve Islah Müessesesinin Vergiye Gönüllü Uyum Açısından Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Serhat KURT, "Vergi Kanunları'nın Genel Yapısının Değerlendirilmesi: Tokat İli Özelinde Bir Uygulama", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Pınar SARI, "Vergilemede Adalet Ve Ödeme Gücü İlkeleri Bakımından Türkiye'de Sporcuların Vergilendirilme Rejimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı, 2017

Editörlük

1St International Innovation And Career Congress (Inanca 2021) Full Text Book, Kitap, Editör, Online, 20.08.2021

28 Türkiye Maliye Sempozyumu Bildiri Kitabı, Diğer Yayınlar, Editör, Uzman Matbaacılık

5.İksad Uluslararası Sosyal Bilimlerkongresi Özet Kitabı (TR DİZİN), Kitap, Editör, İKSAD YAYINLARI

Geleceğin Dünyasında Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar, Kitap, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım

Geleceğin Dünyasındabilimsel Ve Mesleki Çalışmalar, Kitap, Editör, Ekin Yayınevi

Global Challenges İn Public Finance And International Relations, Kitap, Editör, IGI Global, 04.03.2019 - 18.03.2019

Kariyer Planlama, Kitap, Editör, Online, 01.03.2021

Leges Hukuk Dergisi (SCI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, leges

Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları I, Kitap, Editör, Gece Kitaplığı

Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları Iı, Kitap, Editör, Gece Akademi, 25.03.2019

Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları Iıı (TR DİZİN), Kitap, Editör, Taşhan

Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları Iv, Kitap, Editör, Taşhan Yayıncılık, 01.08.2021

Togu Career Research Journal (IndexCopernicus), Dergi, Editör, Dergipark, 01.12.2020

Uluslararası Yönetim, Eğitim Ve Ekonomik Perspektifler Dergisi (IndexCopernicus), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Dergipark, 01.01.2019

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   BOZDOĞAN DOĞAN,KURT SERHAT, (2019). "Vergi Kanunlarının Genel Yapısının Değerlendirilmesi: Tokat İli Özelinde Bir Uygulama", Maliye Araştırmaları Dergisi, 5(1), 39-63. (Yayın No: 4978635)

2   BOZDOĞAN DOĞAN,ŞİMŞEK TÜRKER, (2018). "An Empırıcal Analysıs Of The Impact Of Tax Amnestıes On Tax Incomes Between1980-2014 In Turkey", Internatıonal Journal Of Eurasıa Socıal Scıences, 9(32), 1036-1046. (Yayın No: 4309235)

3   BOZDOĞAN DOĞAN,ÇATALOLUK CUMA, (2018). "Vergi Usul Kanununda Yer Alan “İzaha Davet” Kurumunundeğerlendirilmesi Ve Öneriler", Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives, 6(1), 42-56. (Yayın No: 4291896)

4   GÜVEN AHMET,BOZDOĞAN DOĞAN, (2018). "Küresel Bir Kamu Malı Olarak Çevre Ve Türkiye’De Küresel Çevre Politikası Araçlarından Vergilerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(1), 1-18., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.342 (Yayın No: 4310909)

5   BOZDOĞAN DOĞAN,BOZDOĞAN KÜBRA, (2017). "Investigation Of Taxation Of Minimum Wages İn Terms Of Justiceprinciple", Journal Of Current Researches On Social Sciences, 7(2), 317-332., Doi: 10.26579/jocress-7.2.23 (Yayın No: 3664529)

6   BOZDOĞAN DOĞAN,ÇATALOLUK CUMA, (2017). "Belediyelerin Vergilendirme Yetkisinin Kanunilik İlkesi Açısından İncelenmesi", Odü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(3), 433-444. (Yayın No: 3664459)

7   BOZDOĞAN DOĞAN,ORGAN İBRAHİM, (2017). "Kdv’De Yaşanan Mükellefiyet Sorununun Hukuki Güvenlik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye-İngiltere Karşılaştırması", Kesit Akademi, (10), 173-207., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1227 (Yayın No: 3692155)

8   BOZDOĞAN DOĞAN,ilk elif, (2016). "Vergilendirme Yetkisinin Bir Sınırlandırıcısı Olarak Hukukigüvenlik İlkesi", Journal Of International Management, Educational, 4(2), 28-38. (Yayın No: 3700106)

9   BUYRUKOĞLU SELÇUK,BOZDOĞAN DOĞAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, (2016). "Paternalist Devlet Anlayışının Bir Gereği Olarak Günah Vergileri: Türkiye Örneği", Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 15-31. (Yayın No: 4942932)

10   ORGAN İBRAHİM,BOZDOĞAN DOĞAN, (2012). "Türkiye De Opsiyon Sözleşmelerinin Kullanım Alanı Ve Vergilendirilmesi", Yeni Fikir Dergisi, 4(9), 49-63. (Yayın No: 284598)

11   ÖZ ERSAN,BOZDOĞAN DOĞAN, (2012). "Türk Vergi Sisteminde E Maliye Uygulamaları", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 67-92. (Yayın No: 284683)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   BOZDOĞAN DOĞAN, AKKUŞ Şeyda, (2021). "Cumhuriyet Dönemi Mali Anayasa Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi", Vergi Sorunları Dergisi, (396), 28-49. (Yayın No: 7171045)

2   BOZDOĞAN DOĞAN,BÜLBÜL Edanur, (2020). "E-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesine İlişkin Kesilen Özelusulsüzlük Cezasının Vergilemede Kıyas Yasağı İlkesi Açısındanincelenmesi", Vergi Sorunları, (386), (Yayın No: 6740453)

3   GÜVEN AHMET,BOZDOĞAN DOĞAN, (2018). "Küresel Bir Kamu Malı Olarak Çevre Ve Türkiye’De Küresel Çevre Politikası Araçlarından Vergilerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (25), 1-18. (Yayın No: 4310642)

4   ORGAN İBRAHİM,BOZDOĞAN DOĞAN, (2018). "Rusya’Da Kdv Uygulaması Ve Kdv Uygulamasında Yaşanan Sorunların Hukuki Güvenlik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi", Vergi Sorunları Dergisi, (353), (Yayın No: 4174765)

5   ACUNGİL YAVUZ,BOZDOĞAN DOĞAN,ŞİMŞEK ÜMİT, (2017). "Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci İle Vergi Bilinci Arasındaki İlişki: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama", Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(14), 246-264. (Yayın No: 4056128)

6   BOZDOĞAN DOĞAN, (2017). "Pişmanlık Ve Islah Müessesesinin Vergi Cezalarının Yaptırım Gücü Üzerine Etkisi", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (1), , Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.310 (Yayın No: 3548875)

7   BOZDOĞAN DOĞAN,kurt serhat, (2016). "Hayat Standardı Esasının Anayasal Vergileme İlkeleri Açısından İncelenmesi Ve Vergiye Gönüllü Uyum Üzerindeki Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(2), 59-76. (Yayın No: 2910456)

8   BUYRUKOĞLU SELÇUK,BOZDOĞAN DOĞAN, (2015). "Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Yayın No: 1533047)

9   BOZDOĞAN DOĞAN,BUYRUKOĞLU SELÇUK, (2015). "Almanya Da Uygulanan Anayasa Şikayeti Kurumu İle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvuru Yolunun Karşılaştırılması", Leges Hukuk Dergisi, (63), (Yayın No: 1533050)

10   ÇİÇEK HALİT,TİRYAKİ ALPER,BOZDOĞAN DOĞAN, (2014). "Türkiye De 19080 Sonrası Kamu Gelirleri İle Eğitim Harcamaları Arasındaki İlişki Granger Nedensellik Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), (Yayın No: 1533053)

11   ORGAN İBRAHİM,BOZDOĞAN DOĞAN, (2013). "Bazı Avrupa Birliği Ülkeler İle Türkiye De Doğrudan Yabancı Yatırımlara Yönelik Vergisel Teşvikler Ve Türkiye De Vergilendirmede Yaşanan Sistemsel Sorunlar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(2), 60-84. (Yayın No: 2860158)

12   BOZDOĞAN DOĞAN,BUYRUKOĞLU SELÇUK,BOZDOĞAN KÜBRA, (2013). "Finansal Krizlerin Önlenmesinde Tobin Vergisinin Bir Türevi Olarak Spahn Vergisi", Gümrük Ve Ticaret Dergisi, 1(1), 90-106. (Yayın No: 2860156)

13   BUYRUKOĞLU SELÇUK,BOZDOĞAN DOĞAN,BUZKIRAN DAVUT, (2013). "Türkiye De Araçlar Akaryakıt Mı Yakıyor Vergi Mi", Vergi Sorunları, (296), 172-179. (Yayın No: 1314263)

14   BOZDOĞAN KÜBRA,BUYRUKOĞLU SELÇUK,BOZDOĞAN DOĞAN, (2013). "Yeni Mevzuata Göre Vergi İncelemesi Ve Mükellef Hakları", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 1-13. (Yayın No: 285588)

15   BOZDOĞAN KÜBRA,BUYRUKOĞLU SELÇUK,BOZDOĞAN DOĞAN, (2012). "Sosyal Vergileme İlkeleri Açısından Asgari Geçim İndiriminin Değerlendirilmesi", Vergi Dünyası Dergisi, 1(375), 1-18. (Yayın No: 285200)

16   ÇİÇEK HALİT,BOZDOĞAN KÜBRA,BOZDOĞAN DOĞAN, (2012). "Vergiye Mükellef Tepkileri Ve Vergi Kaçakçılığında Vergi Cezalarının Caydırıcılık Etkisi Tokat İli Örneği", Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, 49(564), 61-77. (Yayın No: 285523)

17   BOZDOĞAN DOĞAN,BUYRUKOĞLU SELÇUK, (2012). "Türkiye De Mali Kural Uygulamaları Ve Bu Uygulamaların Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(14), 74-103. (Yayın No: 285649)

18   ORGAN İBRAHİM,BOZDOĞAN DOĞAN, (2012). "Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi", Vergi Dünyası Dergisi, 1(367), 173-184. (Yayın No: 284799)

19   BOZDOĞAN DOĞAN,BOZDOĞAN KÜBRA, (2011). "Türkiye De Maliye Alanında Yapılmış Akademik Çalışmaların Nicel Görünümü", Ekonomi Bilimleri Dergisi (Online), 3(1), 33-46. (Yayın No: 285397)

20   ÇİÇEK HALİT,BOZDOĞAN DOĞAN, (2011). "Türkiye De Future Piyasaların Kullanım Alanı Ve Vergilendirilmesi", Vergi Sorunları Dergisi, 1(277), 79-95. (Yayın No: 285288)

21   ÇİÇEK HALİT, BOZDOĞAN DOĞAN, (2011). "Avrupa Birliğinde Eğitim Ve Sağlık Hizmetlerine Yapılan Vergisel Teşvikler Almanya İngiltere Ve Fransa Örnekleri", Esosder, 10(38), 193-209. (Yayın No: 285456)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   YERLİKAYA ASLI,KANIŞLI ERDEM,BOZDOĞAN DOĞAN (2020). Üniversitelerde Yer Alan Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezleri: Karadeniz Bölgesi. 5. Congress on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:6202715)

2   argu ecem,ışıkman muhammed fatih,SİLAHLI BEYZANUR,BOZDOĞAN DOĞAN (2020). TÜM YÖNLERİYLE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ. 5.İKSADULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6561123)

3   silahlı beyza,argu ecem,ışıkman muhammed fatih,BOZDOĞAN DOĞAN (2020). TÜRKİYE’ DE YENİ BİR VERGİ: DİJİTAL HİZMET VERGİSİ. 5. İKSAD International Congress on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:6177017)

4   BOZDOĞAN DOĞAN (2019). Vergi Yargısında Yürütmeyi Durdurma Kararının Gerekçeli Olması Şartı ve İhsas-ı Rey Sorunu. 34. Uluslararası Maliye Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5024133)

5   DURAK ELİF,BOZDOĞAN DOĞAN (2019). VARIOUS COUNTRIES OF THE TURKISH TAX JUDICIARY SYSTEM COMPARATIVE ANALYSIS AND A NEW SYSTEM RECOMMENDATION. 2. International Conference on Contemporary Issues in Business Ecenomics (ICCIBE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5559412)

6   BOZDOĞAN DOĞAN (2019). VERGİ KAÇAKÇILIĞI FİİLİ NEDENİYLE KESİLEN VERGİ ZİYA CEZASINA EK AYRICA MAHKUMİYET CEZASI UYGULAMASI VE ADİL YARGILANMA HAKKI: BİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÜZERİNDE İNCELEME. MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-II (Özet Bildiri) (Yayın No:5588255)

7   BOZDOĞAN DOĞAN,BEYDEMİR MERVE (2019). The Rule of the Decision to Stay of Execution in Tax Justice and the Problem of Comments Reflecting Bias. 3. ULUSLARARASI UNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:5558985)

8   BOZDOĞAN DOĞAN (2018). A New Tax Preventing Finincial Crises: Robin Hood Tax. International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4313994)

9   BOZDOĞAN DOĞAN (2018). Anti-Dumping Taxes and Their Effects in the European Union. 4th International Conference on Sustainable Development (ICSD) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4181512)

10   ÇATALOLUK CUMA,BOZDOĞAN DOĞAN (2018). Bütçe Hakkı Kullanımında Türk ve Alman Demokrasileri Örneği. II. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:4284554)

11   KANIŞLI ERDEM,BOZDOĞAN DOĞAN (2017). SANTİAGO İLKELERİ VE TÜRKİYE VARLIK FONU. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3920260)

12   BOZDOĞAN DOĞAN,ÇATALOLUK CUMA (2017). BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİNİN KANUNİLİK İLKESİ AÇISINDANİNCELENMESİ. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3958362)

13   KANIŞLI ERDEM,BOZDOĞAN DOĞAN (2017). TÜRKİYE VARLIK FONU ÖNCESİNDE ULUSAL VARLIK FONLARININŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİKLERİNİ DEĞERLENDİRMEYÖNTEMLERİ. I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3698907)

14   ACUNGİL YAVUZ,BOZDOĞAN DOĞAN,ŞİMŞEK ÜMİT (2017). Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci ile Vergi BilinciArasındaki İlişki: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu ȋISEPA ǯ17) (Özet Bildiri) (Yayın No:3700503)

15   KANIŞLI ERDEM,BOZDOĞAN DOĞAN (2017). ULUSAL VARLIKFONLARINA GENEL BİRBAKIŞ: TÜRKİYE VENORVEÇ ÖRNEKLERİ. AL FARABI 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCİAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3665909)

16   BOZDOĞAN DOĞAN,BOZDOĞAN KÜBRA (2017). Asgari Ücretlilerin Vergilendirilmesinin Adalet İlkesi Açısından İncelenmesi. ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies) (Özet Bildiri) (Yayın No:3518343)

17   ACUNGİL YAVUZ,BOZDOĞAN DOĞAN,ŞİMŞEK ÜMİT (2017). Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci ve Vergi Bilinci Arasındaki İlişki. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3620524)

18   BOZDOĞAN DOĞAN,ÇİÇEK HALİT (2016). TÜRKİYE DE VERGİ CEZALARININ VERGİ TAHSİLATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 1980 2014 YILLARI ARASI AMPİRİK BİR İNCELEME. X. European Conference on Social and Behavioral Sciences to be held in Sarajevo on May 19-22, 2016. (Özet Bildiri) (Yayın No:2859678)

19   ÇATALOLUK CUMA,BOZDOĞAN DOĞAN Bazı Ürünlerin İthalatında Toplu Konut Fonu Tahsili: Toki Vergisi. 2.Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4179546)

20   BOZDOĞAN DOĞAN,ÇATALOLUK CUMA Vergi Usul Kanunuda Yer Alan ”İzaha Davet” Kurumunun Değerlendirilmesi ve Öneriler. 2.Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4179541)

21   IŞIK Abdülkadir, BOZDOĞAN Doğan Bölgelerarası Dengesizliklerin Giderilmesinde Maliye Politikasının Etkinliği. 1. ULUSLARARASI KALKINMA SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1314220)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   BOZDOĞAN DOĞAN,kurt serhat (2017). Türkiye’de Vergi Yargısı Sisteminin İktisadilik İlkesi Açısından İncelenmesi. YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI (YEBKO 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3509652)

2   BOZDOĞAN DOĞAN,KANIŞLI ERDEM,İLK ELİF Spor Kulüplerinin Yapısal Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: KOBİ’leşme. YÖNETİM VE EKONOMİBİLİMLERİ KONFERANSI(YEBKO-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3509657)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Vergi Yargılamasında Dava Açmanın Sonuçları (Değerlendirme Ve Öneriler) (2019)., BOZDOĞAN DOĞAN, Taşhan Kitap, Sayfa Sayısı: 222, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4929583)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Yeni Tartışmalar Işığında Maliye, Ekonomi Ve İşletme Yazıları (2021)., BOZDOĞAN DOĞAN, DEMİREL Duygu, Gazi Kitapevi, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Taha Emre Çiftçi, Sayfa Sayısı: 361, ISBN: 978-625-8443-70-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7382443)

2   Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar I (2021)., BOZDOĞAN DOĞAN, SEVGİLİ Sebiha, Duvar Yayınları, Editör: Prof. Dr. Bahir Selçuk Doç. Dr. Serdar Ünal Doç. Dr. Yener Lütfü Mert, Sayfa Sayısı: 505, ISBN: 978-625-7502-75-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7382376)

3   Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları Iv (2021)., BOZDOĞAN DOĞAN, AYBEK Uğur, Taşhan Yayıncılık, Editör: Çataloluk Cuma, Bozdoğan Doğan, Sayfa Sayısı: 164, ISBN: 9786058109094, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7147227)

4   İktisadi Ve İdari Bilimlerde Teori Ve Araştırmalar Iı (2020)., BOZDOĞAN DOĞAN,ALTINTAŞ CELAL, Gece Kitaplığı, Editör: Doç. Dr. Mustafa Mete, Sayfa Sayısı: 516, ISBN: 978-625-7702-93-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6740332)

5   Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları Iıı (2020)., ALTINTAŞ CELAL,BOZDOĞAN DOĞAN, Taşhan Yayınevi, Editör: Prof. Dr. Cuma Çataloluk, Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 214, ISBN: 9786058109070, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6177006)

6   The Interaction Between Governance, Economy And Democracy (2020)., Saray Öznur,BOZDOĞAN DOĞAN, Lambert Academic Publıshıng, Editör: Ahmet Güven, ISBN: 978-620-2-79943-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6561136)

7   Global Challenges İn Public Finance And International Relations (2019)., BOZDOĞAN DOĞAN, Igı Global, Editör: Deniz Şahin Duran, Yusuf Temür, Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 300, ISBN: 9781522575641, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4971415)

8   Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları Iı (2019)., ÇATALOLUK CUMA,BOZDOĞAN DOĞAN, Gece Akademi, Editör: Cuma Çataloluk, Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 186, ISBN: 978-605-7631-85-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4956743)

9   Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları I (2018)., ÇATALOLUK CUMA,BOZDOĞAN DOĞAN, Gece Kitaplığı, Editör: Cuma Çataloluk, Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 317, ISBN: 978-605-288-470-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4291902)

10   Prof. Dr. Şükrü Kızılot’A Armağan (2014)., BUYRUKOĞLU SELÇUK,BOZDOĞAN DOĞAN, Cem Web Ofset, Editör: Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, ISBN: 978-605-125-760-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3725046)

11   Prof Dr Aytaç Eker Ve Yrd Doç Dr Ayşegül Eker E Armağan (2012)., ÖZ ERSAN,BUYRUKOĞLU SELÇUK,BOZDOĞAN DOĞAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, Editör: Prof. Dr. Kamil Tüğen Ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Tınar, Sayfa Sayısı: 643, ISBN: 978-975-441-364-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 79221)

12   Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular (2012)., ÇİÇEK HALİT,BOZDOĞAN DOĞAN, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Halit Çiçek, Deniz Şahin, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2860154)

13   Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular (2012)., ÇİÇEK HALİT,SAĞLAM METİN,BOZDOĞAN DOĞAN, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Halit Çiçek, Deniz Şahin, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2860152)

14   Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular (2012)., ORGAN İBRAHİM,BOZDOĞAN DOĞAN, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Halit Çiçek, Deniz Şahin, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2860151)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapı Destek Projesi ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 16.03.2020-05.01.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2008, Mesul Müdür, UMUT TIP MERKEZİ, Tıp Merkezinin koordinasyonu yönetim ve organizasyonu

2008-2008, Vekil öğretmen, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Ücretli sigortalı öğretmen olarak 3 ay ingilizce öğretmenliği

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Akademisyenlerin eğitim becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerle ilişkilerin güçlendirilmesi, TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİRTESİ, Kurs, 16.11.2015-19.11.2015 (Ulusal)

çalıştay

Kariyer Merkezlerinin Geleceği Çalıştayı, Kariyer Merkezlerinin mevcut öğrenci ve mezunların istihdamındaki önemine ilişkindir., TOKAT, Çalıştay, 06.11.2020-07.11.2020 (Ulusal)

 

sertifika

CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri, İş başvurularında gerek görselliği ve gerekse içeriği bakımından önem arz eden CV'lerin hazırlama tekniklerini ve iş mülakatlarında dikkat edilmesi gereken görsel ve ifadesel hususları içeren bir sertifika programı., ANKARA, Sertifika, 01.03.2018-02.03.2018 (Uluslararası)

E-Mali ve E-Muhasebe Uygulamaları, Gelişen otomasyon teknolojisi ve kayıt dışılığın önlenmesine yönelik eski adıyla Maliye yeni adıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’xxnın uygulamalarına ağırlık verdiği e-beyanname, e-fatura, e-tahsilat ve benzeri e-mali uygulamları kapsayan bir sertifika programıdır., TOKAT, Sertifika, 07.01.2012-08.01.2012 (Uluslararası)

İç denetçi Sertifikası, Kurum içi denetimin etkin yapılmasına yönelik sertifika programı, Umut Tıp Merkezi, Sertifika, 09.08.2008-11.08.2008 (Ulusal)

Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifikası, İthalat ve ihracatı artırıcı faaliyetlerin geliştirlmesi ve bürokratik düzeyde bilgi sahibi olunmasına yönelik sertifika programı, Ankara, Sertifika, 11.09.2008-11.10.2008 (Ulusal)

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, KOSGEB tarafından düzenlenen ve Tokat Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından gerçekleşirilen Girişimcilik konulu bir eğitimdir., TOKAT/TEKNOPARK, Sertifika, 12.12.2014-23.12.2014 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

YENİ KATMA DEĞER VERGİSİ DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?, KDV'de yapılan son düzenlemeler incelenmiştir., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 03.04.2018-03.04.2018 (Ulusal)

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN REKLAM VE İLAN GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ SORUNSALI, Organize Sanayi Bölgeleri bilindiği üzere 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan, yetkileri ve gelirleri bu kanunda belirtilen, sanayileşmeyi dolayısıyla sanayicileri teşvik etmeyi destekleyen ve bunları devlet mekanizması çatısında yürüten özel kapsamlı bölgelerdir. Organize sanayi bölgelerinde yer alan firmaların reklam ve ilan gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili bir çalışmadır., Vergi Sorunları (Köşe Yazısı), Çalışma, 09.08.2021-09.08.2021 (Ulusal)

YENİ YASA TASARISINDA GELİR VERGİSİ TARİFESİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Kanunların geriye yürümezliği esası çerçevesinde mevcut değişiklik irdelenmiştir., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 12.10.2017-12.10.2017 (Ulusal)

5766 SAYILI YASA UYARINCA SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE KANUNLARIN İLERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ, Sporcuların vergilendirilmesinde ileriye yürümezlik ilkesinin ihlal edilmesi ve buna ilişkin çözümlerin önerilmesi., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 14.09.2015-14.09.2015 (Ulusal)

ASGARİ ÜCRETLİLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ADALET SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ, Asgari ücretlilerin düşük maaşlarına rağmen vergi ödemelerine ilişkin bir değerlendirme., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 19.04.2016-19.04.2016 (Ulusal)

ÖDENMESİ GEREKENDEN FAZLA VERGİ ÖDEMEME HAKKI, Vergi mükelleflerinin ödemesi gerekenden fazla vergi ödememe hakkı özelde, mükellef hakları ise genelde vergi mevzuatımızın içerisinde daha keskin bir şekilde yerini almalıdır., Vergi Sorunları (Köşe Yazısı), Çalışma, 19.04.2020-19.04.2020 (Ulusal)

E-MALİYE UYGULAMALARINDA MEVZUAT SORUNU, E-Maliye uygulamaları olan, e-defter, e-beyanname, e-arşiv, e-denetim, e-tahsilat, e-dönüşüm vb. konularda mevzuat eksikliğinin değerlendirilmesi., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 21.09.2015-21.09.2015 (Ulusal)

FATİH PROJESİNE KDV İSTİSNASI, KDV istisnası Fatih Projesi özelinde irdelenmitir. , MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 24.10.2017-24.10.2017 (Ulusal)

RE’SEN VERGİ TARHININ BİR SEBEBİ: İHTİCACA SALİH OLMAMA DURUMU, Vergi incelemelerinde “ihticaca salih” olma konusunda birtakım farklı uygulamalarla karşılaşılabilmektedir. Vergi incelemesinde vergi inceleme elemanı defter ve belgelerin “ihticaca salih” olmadığını öne sürerek re’sen vergi tarhının yapılması gerektiğini belirtmekte ve inceleme yaparken mükellefin defter ve belgeleri dışında herhangi bir parametreye başvurmamaktadır., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 25.08.2021-25.08.2021 (Ulusal)

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANLARA DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ, 2020 yılının gelişi ile tüm dünyada yaşanan olumsuzluklardan birisi olan korona virüs (Covid-19) sağlık başta olmak üzere ekonomi ve eğitim gibi birçok temel alanda sorunlara neden olmuştur. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneklerinden damga vergisi alınmaması konusu ile ilgili bir çalışmadır., Vergi Sorunları (Köşe Yazısı), Çalışma, 27.04.2020-27.04.2020 (Ulusal)

VERGİDE ADALET İLKESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: VERGİ AFLARI, Vergi adaletinin sağlanmasında vergi aflarının çıkarılma sıklığının düzenlenmesine ilişkindir., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 28.09.2015-28.09.2015 (Ulusal)

BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİNİN ANAYASANIN 73. MADDESİ AÇISINDAN UYGUNLUĞU, Vergilendirme yetkisinin sadece Cumhurbaşkanına devredilebileceği (belli koşullar çerçevesinde) hükmünün yer aldığı 1982 Anayasasının 73/4. maddesinde belediyelere yer verilmemiş olmasının Anayasa Mahkemesi kararları ışığında değerlendirilmesi., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 29.12.2015-29.12.2015 (Ulusal)

 

rapor

İMALAT SEKTÖRÜNDE KDV İNDİRİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Raporda öncelikle vergi indirimlerinin yapıldığı ve etkilerinin müspet olarak ölçüldüğü 2008 krizi dönemi politikaları incelenecektir. Burada oluşan teorik alt yapının ispatı olarak 2. başlıkta ekonometrik bir model kurulmuş ve bunun üzerinden bir analiz yapılmıştır. Nihayetinde teorik alt yapıyla uygulamanın örtüştüğü birtakım önerilerde bulunulmuştur., ANKARA (T.C. Cumhurbaşkanlığı), Rapor, 01.10.2020-01.10.2020 (Ulusal)

 

 

 
E-Posta Adresi:dogan.bozdogan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2011-2015
Pamukkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye (Dr)

Tez Adı:Hukuki Güvenlik İlkesi Açısından Katma Değer Vergisinin Değerlendirilmesi
Yüksek Lisans
2006-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Türkiye’Xxde Maliye Alanında Yapılmış Akademik Çalışmların Nicel Görünümü
Lisans
2002-2006
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Doçent
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/
Doktor Öğretim Üyesi
2015-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ HUKUK ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2008-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Rektör Danışmanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Koordinatör Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Genel Sekreter ÜNİDOKAP
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tokat Koordinatör Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bologna Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)İDARE HUKUKUTürkçe3
(2020-2021)ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2020-2021)KARİYER PLANLAMATürkçe2
(2020-2021)DEĞERLERİMİZTürkçe1
(2020-2021)KAMU YÖNETİMİTürkçe3
Doktora
(2020-2021)VERGİLENDİRMENİN HUKUKİ TEMELLERİTürkçe3
(2020-2021)VERGİLEMEDE YENİ GELİŞMELERTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Pınar SARI, "VERGİLEMEDE ADALET VE ÖDEME GÜCÜ İLKESİ BAKIMINDAN TÜRKİYE’DE SPORCULARIN VERGİLENDİRİLME REJİMİ", Yüksek Lisans
2.Elif DURAK, "Türk Vergi Yargısı Sisteminin Çeşitli Ülke Örnekleriyle Karşılaştırmalı Analizi ve Yeni Bir Sistem Önerisi", Yüksek Lisans
3.Pınar SARI, "VERGİLEMEDE ADALET VE ÖDEME GÜCÜ İLKESİ BAKIMINDAN TÜRKİYE’DE SPORCULARIN VERGİLENDİRİLME REJİMİ", Yüksek Lisans
4.Serhat KURT, "Vergi Kanunlarının Genel Yapısı ve Mükelleflerin Vergiye Karşı Duyarlılığına Etkisi: Tokat İli Örneği", Yüksek Lisans
5.Elif DURAK, "Türk Vergi Yargısı Sisteminin Çeşitli Ülke Örnekleriyle Karşılaştırmalı Analizi ve Yeni Bir Sistem Önerisi", Yüksek Lisans
6.Pınar SARI, (2017)., "Vergilemede adalet ve ödeme gücü ilkeleri bakımından Türkiye'de sporcuların vergilendirilme rejimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Serhat KURT, (2018)., "Vergi Kanunları'nın genel yapısının değerlendirilmesi: Tokat ili özelinde bir uygulama", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Elif DURAK, (2019)., "Türk vergi yargısı sisteminin çeşitli ülke örnekleriyle karşılaştırmalı analizi ve yeni bir sistem önerisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Celal ALTINTAŞ, (2019)., "Vergilemede e-devlet uygulamalarının vergi tahakkuku, vergi tahsilatı, vergi denetimi ve vergi maliyeti üzerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Ayşenur HAN, (2019)., "Türk vergi hukukunda yer alan pişmanlık ve ıslah müessesesinin vergiye gönüllü uyum açısından değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Ecem ÇİVİLİDAĞ, (2022)., "EMLAK VERGİSİNİN BİR TAMAMLAYICISI OLARAK DEĞERLİ KONUT VERGİSİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Kariyer Planlama, Kitap, Editör, Online, 01.03.2021
2.TOGU Career Research Journal(IndexCopernicus), Dergi, Editör, Dergipark, 01.12.2020
3.Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları IV, Kitap, Editör, Taşhan Yayıncılık, 01.08.2021
4.1st International Innovation and Career Congress (INANCA 2021) Full Text Book, Kitap, Editör, Online, 20.08.2021
5.Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi(IndexCopernicus), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Dergipark, 01.01.2019
6.GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR, Kitap, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım
7.5.İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ ÖZET KİTABI(TR DİZİN), Kitap, Editör, İKSAD YAYINLARI
8.Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları III(TR DİZİN), Kitap, Editör, Taşhan
9.SOSYAL BİLİMLERDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM YAZILARI II, Kitap, Editör, Gece Akademi, 25.03.2019
10.GELECEĞİN DÜNYASINDABİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR, Kitap, Editör, Ekin Yayınevi
11.Global Challenges in Public Finance and International Relations, Kitap, Editör, IGI Global, 04.03.2019 - 18.03.2019
12.Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları II, Kitap, Editör, Gece Akademi, 01.03.2019
13.Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları I, Kitap, Editör, Gece Kitaplığı
14.28 Türkiye Maliye Sempozyumu Bildiri Kitabı, Diğer Yayınlar, Editör, Uzman Matbaacılık
15.Leges hukuk dergisi(SCI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, leges
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2008Vekil öğretmenMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Ücretli sigortalı öğretmen olarak 3 ay ingilizce öğretmenliği
2007-2008Mesul MüdürUMUT TIP MERKEZİ, Tıp Merkezinin koordinasyonu yönetim ve organizasyonu
Kurs
1.Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Akademisyenlerin eğitim becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerle ilişkilerin güçlendirilmesi, TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİRTESİ, Kurs, 16.11.2015-19.11.2015 (Ulusal)
Çalıştay
1.Kariyer Merkezlerinin Geleceği Çalıştayı, Kariyer Merkezlerinin mevcut öğrenci ve mezunların istihdamındaki önemine ilişkindir., TOKAT, Çalıştay, 06.11.2020-07.11.2020 (Ulusal)
Sertifika
1.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, KOSGEB tarafından düzenlenen ve Tokat Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından gerçekleşirilen Girişimcilik konulu bir eğitimdir., TOKAT/TEKNOPARK, Sertifika, 12.12.2014-23.12.2014 (Ulusal)
2.Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifikası, İthalat ve ihracatı artırıcı faaliyetlerin geliştirlmesi ve bürokratik düzeyde bilgi sahibi olunmasına yönelik sertifika programı, Ankara, Sertifika, 11.09.2008-11.10.2008 (Ulusal)
3.İç denetçi Sertifikası, Kurum içi denetimin etkin yapılmasına yönelik sertifika programı, Umut Tıp Merkezi, Sertifika, 09.08.2008-11.08.2008 (Ulusal)
4.E-Mali ve E-Muhasebe Uygulamaları, Gelişen otomasyon teknolojisi ve kayıt dışılığın önlenmesine yönelik eski adıyla Maliye yeni adıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’xxnın uygulamalarına ağırlık verdiği e-beyanname, e-fatura, e-tahsilat ve benzeri e-mali uygulamları kapsayan bir sertifika programıdır., TOKAT, Sertifika, 07.01.2012-08.01.2012 (Uluslararası)
5.CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri, İş başvurularında gerek görselliği ve gerekse içeriği bakımından önem arz eden CV'lerin hazırlama tekniklerini ve iş mülakatlarında dikkat edilmesi gereken görsel ve ifadesel hususları içeren bir sertifika programı., ANKARA, Sertifika, 01.03.2018-02.03.2018 (Uluslararası)
Çalışma
1.BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİNİN ANAYASANIN 73. MADDESİ AÇISINDAN UYGUNLUĞU, Vergilendirme yetkisinin sadece Cumhurbaşkanına devredilebileceği (belli koşullar çerçevesinde) hükmünün yer aldığı 1982 Anayasasının 73/4. maddesinde belediyelere yer verilmemiş olmasının Anayasa Mahkemesi kararları ışığında değerlendirilmesi., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 29.12.2015-29.12.2015 (Ulusal)
2.VERGİDE ADALET İLKESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: VERGİ AFLARI, Vergi adaletinin sağlanmasında vergi aflarının çıkarılma sıklığının düzenlenmesine ilişkindir., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 28.09.2015-28.09.2015 (Ulusal)
3.KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANLARA DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ, 2020 yılının gelişi ile tüm dünyada yaşanan olumsuzluklardan birisi olan korona virüs (Covid-19) sağlık başta olmak üzere ekonomi ve eğitim gibi birçok temel alanda sorunlara neden olmuştur. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneklerinden damga vergisi alınmaması konusu ile ilgili bir çalışmadır., Vergi Sorunları (Köşe Yazısı), Çalışma, 27.04.2020-27.04.2020 (Ulusal)
4.RE’SEN VERGİ TARHININ BİR SEBEBİ: İHTİCACA SALİH OLMAMA DURUMU, Vergi incelemelerinde “ihticaca salih” olma konusunda birtakım farklı uygulamalarla karşılaşılabilmektedir. Vergi incelemesinde vergi inceleme elemanı defter ve belgelerin “ihticaca salih” olmadığını öne sürerek re’sen vergi tarhının yapılması gerektiğini belirtmekte ve inceleme yaparken mükellefin defter ve belgeleri dışında herhangi bir parametreye başvurmamaktadır., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 25.08.2021-25.08.2021 (Ulusal)
5.FATİH PROJESİNE KDV İSTİSNASI, KDV istisnası Fatih Projesi özelinde irdelenmitir. , MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 24.10.2017-24.10.2017 (Ulusal)
6.E-MALİYE UYGULAMALARINDA MEVZUAT SORUNU, E-Maliye uygulamaları olan, e-defter, e-beyanname, e-arşiv, e-denetim, e-tahsilat, e-dönüşüm vb. konularda mevzuat eksikliğinin değerlendirilmesi., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 21.09.2015-21.09.2015 (Ulusal)
7.ÖDENMESİ GEREKENDEN FAZLA VERGİ ÖDEMEME HAKKI, Vergi mükelleflerinin ödemesi gerekenden fazla vergi ödememe hakkı özelde, mükellef hakları ise genelde vergi mevzuatımızın içerisinde daha keskin bir şekilde yerini almalıdır., Vergi Sorunları (Köşe Yazısı), Çalışma, 19.04.2020-19.04.2020 (Ulusal)
8.ASGARİ ÜCRETLİLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ADALET SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ, Asgari ücretlilerin düşük maaşlarına rağmen vergi ödemelerine ilişkin bir değerlendirme., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 19.04.2016-19.04.2016 (Ulusal)
9.5766 SAYILI YASA UYARINCA SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE KANUNLARIN İLERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ, Sporcuların vergilendirilmesinde ileriye yürümezlik ilkesinin ihlal edilmesi ve buna ilişkin çözümlerin önerilmesi., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 14.09.2015-14.09.2015 (Ulusal)
10.YENİ YASA TASARISINDA GELİR VERGİSİ TARİFESİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Kanunların geriye yürümezliği esası çerçevesinde mevcut değişiklik irdelenmiştir., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 12.10.2017-12.10.2017 (Ulusal)
11.ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN REKLAM VE İLAN GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ SORUNSALI, Organize Sanayi Bölgeleri bilindiği üzere 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan, yetkileri ve gelirleri bu kanunda belirtilen, sanayileşmeyi dolayısıyla sanayicileri teşvik etmeyi destekleyen ve bunları devlet mekanizması çatısında yürüten özel kapsamlı bölgelerdir. Organize sanayi bölgelerinde yer alan firmaların reklam ve ilan gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili bir çalışmadır., Vergi Sorunları (Köşe Yazısı), Çalışma, 09.08.2021-09.08.2021 (Ulusal)
12.YENİ KATMA DEĞER VERGİSİ DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?, KDV'de yapılan son düzenlemeler incelenmiştir., MuhasebeTR (Köşe Yazısı), Çalışma, 03.04.2018-03.04.2018 (Ulusal)
Rapor
1.İMALAT SEKTÖRÜNDE KDV İNDİRİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Raporda öncelikle vergi indirimlerinin yapıldığı ve etkilerinin müspet olarak ölçüldüğü 2008 krizi dönemi politikaları incelenecektir. Burada oluşan teorik alt yapının ispatı olarak 2. başlıkta ekonometrik bir model kurulmuş ve bunun üzerinden bir analiz yapılmıştır. Nihayetinde teorik alt yapıyla uygulamanın örtüştüğü birtakım önerilerde bulunulmuştur., ANKARA (T.C. Cumhurbaşkanlığı), Rapor, 01.10.2020-01.10.2020 (Ulusal)