GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

BAHTİYAR MEHMETOĞLUž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Bahtiyar MEHMETOĞLU

Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

bahtiyar.mehmetoglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Fizik Bölümü 

Anabilim Dalı

Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Bakü Devlet Üniversitesi (1984- 1990)

Fizik -

YÜKSEK LİSANS, Bakü Devlet Üniversitesi (1976- 1981)

Fizik Bölümü -

LİSANS, Baku State University Named After S. M. Kirov (1976- 1981)

Fizik -

TEZLER

DOKTORA, "Moleküllerin Spectroscopik Parameterelerinin Slater Atom Orbitali Bazında Hesaplanması", Bakü Devlet Üniversitesi Fizik, 1990

YÜKSEK LİSANS, "Spin-Spin Etkileşim İntegralinin Slater Tipi Orbital Bazında Hesaplanması", Bakü Devlet Üniversitesi Fizik Bölümü, 1983

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Fizik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Fizik Bölümü/ Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı, (2005- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, (2012- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı, (2005- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Engin KARAARSLAN, "Atom Ve Molekül Fiziğinde Etkin Ve Hızlı Programlama Yöntemleri Ve Slater Tipi Orbital Bazında Örtme İntegraline Uygulanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Sami Can DARDEM, "Tozlu Plazmanın Etkin Toz Yükünün Tsytovich -Angelis Yaklaşımı İle Hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Derya ÖZEN, "Fourier Dönüşümü Kullanılarak Perdelenmiş Coulomb Potansiyelinin Ve Slater Atom Orbitallerinin Momentum Uzayında Oluşturulması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Abdullah ELİBOL, "Tozlu Plazmanın Statik Etkin Dielektrik Geçirgenliğinin Tsytovıch -Angelıs Yaklaşımı İle İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Günseli ATEŞ, "Hidrojene Benzer Atomlarda Işıma Şiddetinin Ve Einstein Katsayılarının Guseinov' Un Psi^Alfa-Eto Fonksiyonu Kullanılarak Hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Penbe KOCAOĞLU, "Guseınov'un G^{Q}_{Nn'}(Pa,P,Pt) Moleküler Yardımcı Fonksiyonunun Hesaplanması Ve Moleküler İntegrallere Uygulanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Elif SOMUNCU, "Gramm-Schmidt Yöntemi Kullanılarak Slater Tipi Atom Orbitallerinin Ortanormalleştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Ebru ÇOPUROĞLU, "Löwdin-Alfa Fonksiyonu Ve Guseinov Bir Merkezli Yük Yoğunluğu Ayrılışı Formulünü Kullanarak Bir Ve İki Merkezli Nükleer Etkileşim Matris Elemanlarının Slater Atom Orbitali Bazında Hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Abdullah ÖZDEMİR, "Clebsch-Gordan, Gaunt Katsayılarının Ve Wigner N-J Sembollerinin (N=3, 6) Binomial Katsayılar Kullanılarak Hızlı Ve Hassas Hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Hüseyin KOÇ, "Löwdin-Alfa Fonksiyonları Kullanılarak Slater Tipi Atom Orbitali Bazında Bir Elektronlu Bir Ve İki Merkezli Moleküler İntegrallerin Hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Emine BABUR ŞAŞ, "Steinborn B Fonksiyonu Ve Guseinov'un Qnn'^Q Yardımcı Fonksiyonu Kullanılarak Slater Tipi Atom Orbitali Bazında Bir Elektronlu İki Merkezli Moleküler İntegrallerin Hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Emel ÇETİNKAYA, "Nükleer Kabuk Model Kullanılarak Bazı Hafif Çekirdeklerin Enerji Seviyelerinin Hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Arife Seda EKENOĞLU, "Franck-Condon Faktörünün Hesaplanması Ve Bazı Moleküllere Uygulanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2006

Doktora, Hatun ÇAÇAN, "An Analytical Evaluation Of The Second Virial Coefficient And The First Order Quantum Correction To The Second Virial Coefficient Using The Morse Potential", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2020

Doktora, Gürkan DEMİRDAK, "Birleşik Hartree-Fock-Roothaan Kuramı İle Elektronik Yapı Hesaplamalarında Tam Öz-Sürtünme Polinomlarının Kullanımı", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2019

Doktora, Ebru ÇOPUROĞLU, "Guseinov'un Bir Bölgeli Toplama Teoremini Ve Löwdin- Radyal Fonksiyonunu Kullanarak Bir Elektronlu Çok Merkezli Moleküler İntegrallerin Slater Atom Orbitali Bazında Baş Kuantum Sayısının Tam Ve Kesir Sayılı Olduğu Durumlarda İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2015

Doktora, Hüseyin KOÇ, "Çok Boyutlu F-C Faktörünün Hesaplanması Ve Bazı Moleküllere Uygulanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2014

Doktora, Elif SOMUNCU, "İkinci Ve Üçüncü Virial Katsayılarının Farklı Potansiyeller İçin Hesaplanması Ve Bazı Moleküllere Uygulamaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2014

Doktora, Mehmet KARA, "İki Merkezli Bir Elektronlu Moleküler İntegrallerin Slater Atom Yörüngemsisi İle Hesaplanması", Gazi Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2002

Doktora, Telhat ÖZDOĞAN, "Elektrik Multipol Moment Tensörlerinin Birleşik Teorisi Ve Çok Atomlu Moleküllere Uygulaması", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2000

Doktora, Sedat GÜMÜŞ, "Atomların Bazı Özelliklerinin Slater Tipi Atom Yörüngemsisi Kullanılarak Hartree-Fock-Roothaan Yöntemi İle Hesaplanması", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 1999

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Guseinov Israfil, MEHMETOĞLU BAHTİYAR, ÇOPUROĞLU EBRU, (2020). "Construction Of Оne-Range Addition Theorems For Noninteger Slater Functions Using Self-Friction Exponential Type Orbitals And Polynomials", Russian Journal Of Physical Chemistry A, 94(12), 2581-2585., Doi: 10.1134/S0036024420120122 (Yayın No: 6906771)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, SOMUNCU ELİF, Karataş Ebru, (2020). "Ab Inıtıo Study On Optımızatıon Of Bısphenol A And Phosgene To Manufacture Polycarbonate", Journal Of Science And Art, 53(4), 995-998., Doi: 10.46939/J.Sci.Arts-20.4-b04 (Yayın No: 6876508)

SOMUNCU ELİF,EMEK MEHRİBAN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2020). "Unified Analytical Formulae Of Second Virial Coefficient With Kihara Potential And İts Application To The Real Gases", Acta Physıca Polonıca A, 137293-299. (Yayın No: 6786869)

SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2020). "Developing The Evaluation Method Of Heat Capacity And Speed Of Sound Of Real Gases Using Fourth Virial Coefficient Over Lennard-Jones (12-6) Potential", European Physical Journal Plus, 135454 (Yayın No: 6786727)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF, (2020). "Boyle Temperature And Boyle Volume Of Refrigeration Gases", Journal Of Thermophysıcs And Heat Transfer, 34(3), 601-604. (Yayın No: 6786609)

SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2019). "An Accurate İnvestigation Of Second Virial Coefficient With Morse-Morse Spline Van Der Waals Potential And İts Utilization İn The Study Of Real Systems", Fluıd Phase Equılıbrıa, 499(11), 112255, Doi: 10.1016/j.fluid.2019.112255 (Yayın No: 5573408) [SSCI]

Guseinov Israfil,Andıc Zekayi,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Gorgun Nursen Seçkin, (2019). "Use Of Lined-Up Auxiliary Functions İn The Evaluation Of Overlap İntegrals Over İnteger And Non-İnteger N Slater Type Orbitals", Results İn Physics, 12298-301., Doi: 10.1016/j.rinp.2018.11.047 (Yayın No: 5573321) [SSCI]

SOMUNCU ELİF,ÖNER FEDA,ORBAY METİN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2019). "A Comparative Evaluation Of Speed Of Sound And Specific Heat Capacities Of Gases By Using The Quantum Mechanical And Classical Second Virial Coefficients", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 57(8), 1935-1948., Doi: 10.1007/s10910-019-01049-6 (Yayın No: 5573327) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇAÇAN HATUN, (2019). "A General Analytical Method For Evaluation Of The Thermodynamic Properties Of Matters Using Virial Coefficients With Morse Potential At High Temperature", Contrıbutıons To Plasma Physıcs, 59(9), 201900021, Doi: 10.1002/ctpp.201900021 (Yayın No: 5573343) [SSCI]

ÇAÇAN HATUN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2019). "The Comparative Analytical Evaluation Of Quantum Corrections To The Second Virial Coefficient With Morse Potential And İts Applications To Real Systems", Journal Of Chemıcal Thermodynamıcs, 138147-150., Doi: 10.1016/j.jct.2019.06.015 (Yayın No: 5573357) [SSCI]

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2019). "Developments İn Molecular Electronic Structure Evaluation Based On The Self-Frictional Field With Slater-Type Orbitals", Indıan Journal Of Physıcs, 93(1), 7-14., Doi: 10.1007/s12648-018-1278-1 (Yayın No: 5573293) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER, (2018). "Evaluation Of Speed Of Sound And Specific Heat Capacities Of Real Gases", Journal Of Thermophysics And Heat Transfer, 32(4), 984-998., Doi: 10.2514/1.T5285 (Yayın No: 4461979) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER, (2018). "Theoretical Study Of Third Virial Coefficient With Kihara Potential", Canadian Journal Of Physics, 96(7), 716-718., Doi: 10.1139/cjp-2017-0705 (Yayın No: 4461971) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER, (2018). "Theoretical Assessment Of Compressibility Factor Of Gases By Using Second Virial Coefficient", Zeıtschrıft Fur Naturforschung Sectıon A-A Journal Of Physıcal Scıences, 73(2), 121-125., Doi: 10.1515/zna-2017-0225 (Yayın No: 4461966) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF, (2017). "Accurate Evaluation Of The İnternal Energy, Free Energy, Entropy And Enthalpy Of Non-Polar Molecules By Using Virial Coefficients", Chinese Journal Of Physics, 55(4), 1473-1488., Doi: 10.1016/j.cjph.2017.04.016 (Yayın No: 3745921)

Guseinov Israfil,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2017). "Use Of Quantum Self-Friction Potentials And Forces İn Standard Convention For Study Of Harmonic Oscillator", Indian Journal Of Physics, 91(4), 371-376., Doi: 10.1007/s12648-016-0947-1 (Yayın No: 3745893)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF, (2017). "Analytical Evaluation Of Zero-Pressure Joule–Thomson Coefficient Using Second Virial Coefficient And İts Application", Journal Of Mathematical Chemistry, 55(2), 661-672., Doi: 10.1007/s10910-016-0702-z (Yayın No: 3745770)

KOÇ HÜSEYİN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ESER ERHAN, (2017). "A General Formula For Calculation Of The Two-Dimensional Franck–Condon Factors", Canadian Journal Of Physics, 95(4), 340-345., Doi: 10.1139/cjp-2016-0475 (Yayın No: 3745836)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2016). "Full Analytical Evaluation Of Thermal Transport Properties Of Nanomaterials", Physica B: Condensed Matter, 4831-3. (Yayın No: 2917775) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2016). "The Study Of The Action Of Self Friction Field On The Atom And Molecular Structures By Using Combined Hartree Fock Roothaan Theory For Closed And Open Shells Of Any Symmetry", Journal Of Molecular Structure, 1114144-155. (Yayın No: 2917778) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2016). "Unified Analytical Treatments Of The Two Parameter Fermi Functions Using Binomial Expansion Theorem And İncomplete Gamma Functions", Solid State Communications, 24542-49. (Yayın No: 2917779) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2015). "Analytical Treatment Of The Force Acting On A Relativistic Electron Beam Spreading İn Dense Gas Plasma By The Ohmic Plasma Channel", Astroparticle Physics, 641-3. (Yayın No: 1256166) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif, (2015). "Accurate Calculation Of Second Virial Coefficient Of The Exp 6 Potential And İts Application", Physica A, 420246-257., Doi: 10.1016/j.physa.2014.11.014 (Yayın No: 1256169) [SSCI]

İsrafil Guseinov,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2015). "Use Of Radial Parts Of Complete Orthonormal Sets Of Exponential Type Orbitals İn Evaluation Of Self Frictional Multipole Transition Radial Matrix Elements İn Standard Convention", Astrophysıcs And Space Scıence, 357(86), (Yayın No: 1664865) [SSCI]

Israfil GUSEINOV,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2015). "Studies Of Quantum Self Frictional Atomic Potentials And Nuclear Attraction Forces İn Standard Convention", Journal Of Molecular Structure, 108024-29. (Yayın No: 1664874) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif, (2014). "Accurate Calculation Of Second Virial Coefficient Of The Exp 6 Potential And İts Application", Physica A: Statistical Mechanics And İts Applications, 420246-257. (Yayın No: 2917813)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif, (2014). "Analytical Treatment Of Second Virial Coefficient Over Lennard Jones 2N N Potential And İts Application To Molecular Systems", Journal Of Molecular Structure, 1068164-169. (Yayın No: 2917808)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif, (2014). "Analytical Treatment Of Second Virial Coefficient Over Lennard Jones 2N N Potential And İts Application To Molecular Systems", Journal Of Molecular Structure, 1068164-169. (Yayın No: 1992931) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2014). "Israfil Guseinov A Pioner Of The Quantum Theory Of Atomic Molecular And Nuclear Systems", International Journal Of Quantum Chemistry, 114(5), 361-366. (Yayın No: 351050) [SSCI]

Saygi Salih,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2014). "Unified Analytical Treatment For The Current Flow Due To Tunnelling Of Electrons From Metal İnto Semiconductor", J Comput Electron, 13370-374. (Yayın No: 1256127) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2014). "Use Of Auxiliary Functions İn Evaluation Of Self Frictional Overlap Integrals Over Nointeger N Slater Type Orbitals", Bull. Chem. Soc. Jpn, 87(5), 614-616. (Yayın No: 1256137) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2014). "Accurate Analytical Evaluation Of Heat Capacity Of Nuclear Fuels Using Einstein Debye Approximation", Nuclear Engineering And Desing, 276124-127. (Yayın No: 1256144) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2014). "Fully Analytical Evaluation Of Optical Gain Coefficient İn Bulk Semiconductors İn Quasi Equilibrium Free Carrier Approximation", Chinese Optics Letters, 12(8), 81404-81406. (Yayın No: 1256150) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Esmer MY, (2014). "On The Philosophical Nature Of Einstein S Mass Energy Equivalence Formula E Mc 2", Foundatıons Of Scıence, 19319-329. (Yayın No: 1256156) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2014). "Studies Of Quantum Self Frictional Atomic Potentials And Nuclear Atrraction Forces İn Standard Convention", Journal Of Molecular Structure, 108024-29. (Yayın No: 1256164) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2014). "Analytical Treatment Of The Isotropic And Tetragonal Lattice Green Functions For The Face Centered Cubic Body Centered Cubic And Simple Cubic Lattices", Computers Materıals & Contınua, 4387-95. (Yayın No: 1664804) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,KOÇ HÜSEYİN,SÜNEL NACİ, (2013). "Unified Treatment Of Franck–Condon Factors Over Harmonic Oscillator Wave Function Using Binomial Expansion Theorems", Journal Of Molecular Structure, 1048301-307. (Yayın No: 4623745) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2013). "Unified Analytical Treatment For Calculation Of The Two Dimensional Franck Condon Factors Using The Duschinsky Transformation", Internatıonal Journal Of Quantum Chemıstry, 113(9), 1372-1375. (Yayın No: 351002) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2013). "Analytical Evaluation Of The Marcus Hush Chidsey Function Using Binomial Expansion Theorem And Error Functions", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 51(10), 2699-2703. (Yayın No: 351037) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2012). "Analytical Evaluation Of The Plasma Dispersion Function For A Fermi Dirac Distribution", Chinese Physics B, 21(5), 55204 (Yayın No: 4623949) [SSCI]

Eser Erhan,Koc Huseyin,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2012). "Use Of The İnteger And Non İnteger N Dimensional Debye Functions İn Computing Thermal Expansivity With Applications To Si And Ge Semiconductors", Journal Of Physıcs And Chemıstry Of Solıds, 73(1), 35-38. (Yayın No: 350929) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2012). "Analytical Evaluation Of The Relativistic Thermodynamic Functions Using Binomial Expansion Theorem And İncomplete Gamma Functions", New Astronomy, 17(3), 353-355. (Yayın No: 350950) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2012). "Calculation Of Two Center Nuclear Attraction İntegrals Of Slater Type Orbitals With Noninteger Principal Quantum Numbers Using Guseinov S One Center Expansion Formulas And Lowdin Alpha Radial Function", Applıed Mathematıcs And Computatıon, 218(15), 7893-7897. (Yayın No: 350968) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2012). "Unified Treatment Of Electric Multipole Transition Radial Matrix Elements Using Radial Parts Of Sto And Complete Orthonormal Sets Of Psi Alpha Eto", Radıatıon Physıcs And Chemıstry, 81(7), 776-779. (Yayın No: 350978) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2012). "Analytical Evaluation Of Askerov Functions Arising From Anisotropy Of The Thermoelectric Power İn Superlattices", Physıca A-Statıstıcal Mechanıcs And Its Applıcatıons, 391(23), 5883-5886. (Yayın No: 350990) [SSCI]

ESER ERHAN,KOÇ HÜSEYİN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ASKEROĞLU İSKENDER, (2011). "Estimation Of The Heat Capacity Of Some Semiconductor Compounds Using N-Dimensional Debye Functions", Internatıonal Journal Of Thermophysıcs, 32(10), 2163-2169. (Yayın No: 4624305) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2011). "Use Of Binomial Coefficients İn Fast And Accurate Calculation Of Lowdin Alpha Radial Functions", Journal Of Mathematical Chemistry, 49(1), 201-207. (Yayın No: 350767) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2011). "The Use Of Unsymmetrical One Range Addition Theorems Of Slater Type Orbitals For The Calculation Of İntermolecular Coulomb İnteraction Energy", Chemıcal Physıcs Letters, 501(4), 594-597. (Yayın No: 350793) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2011). "Analytical Evaluation Of The Thermionic Emission Probability For Semiconductor İnsulator İnterfaces Using İncomplete Gamma Functions", Applıed Mathematıcs And Computatıon, 217(13), 6282-6285. (Yayın No: 350814) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2011). "Use Of Guseinov S One Center Expansion Formulae And Lowdin Alpha Radial Function İn Calculation Of Two Center Overlap Integrals Over Slater Type Orbitals With Noninteger Principal Quantum Numbers", Acta Physıca Polonıca A, 119(3), 332-335. (Yayın No: 350880) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2011). "Calculation Of Electric Multipole Transition Radial Matrix Elements Oscillator Strengths And Einstein Coefficients Over Nonrelativistic Radial Wave Function Using Slater Type Orbitals", Astropartıcle Physıcs, 34(9), 649-651. (Yayın No: 350896) [SSCI]

Koc Huseyin,Eser Erhan,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2011). "Calculation Of Heat Capacity Of The Nuclear Fuels Uo 2 And Npo 2 Using İnteger And Non İnteger N Dimensional Debye Functions", Nuclear Engıneerıng And Desıgn, 241(9), 3678-3682. (Yayın No: 350910) [SSCI]

Guseinov Israfil,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2010). "Unified Treatment For Accurate And Fast Evaluation Of The Fermi–Dirac Functions", Chinese Physics B, 19(5), 50501 (Yayın No: 4623569) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2010). "Calculation Of Three Center Nuclear Attraction İntegral Over Slater Type Orbitals İn Molecular Coordinate System Using Lowdin Alpha Radial Function And Guseinov S Two Center Charge Density Expansion Formulae", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 47(1), 345-353. (Yayın No: 350679) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Andıc Zekerya, (2010). "Application Of Combined Open Shell Hartree Fook Roothaan Theory To Molecules Using Symmetrical One Range Addition Theorems Of Slater Type Orbitals", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 47(1), 295-304. (Yayın No: 350709) [SSCI]

Öner Feda,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Timus TM, (2010). "On The Evaluation Of Energy Behavior Of Radiation Fields Generated By Exoergic Reactions İn Axi Symmetric Emitters", Applıed Radıatıon And Isotopes, 68(4), 669-671. (Yayın No: 350727) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2010). "Calculation Of One Electron Multicenter Integrals Of Slater Type Orbitals And Coulomb Yukawa Like Correlated Interaction Potentials With Integer And Noninteger Indices Using Unsymmetrical One Range Addition Theorems", Bulletın Of The Chemıcal Socıety Of Japan, 83(9), 1047-1051. (Yayın No: 350747) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ESER ERHAN,KOÇ HÜSEYİN, (2009). "Accurate Evaluation Of The Specific Heat Capacity Of Solids And İts Application To Mgo And Zno Crystals", International Journal Of Thermophysics, 301048-1054. (Yayın No: 2917804)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2009). "An Efficient Approach For The Calculation Of Nuclear Overlap Integrals By Means Of Binomial Coefficients And Its Application", Internatıonal Journal Of Theoretıcal Physıcs, 48(1), 22-28. (Yayın No: 350535) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2009). "Analytical Evaluation Of The Plasma Dispersion Function Using Binomial Coefficients And Incomplete Gamma Functions", Contrıbutıons To Plasma Physıcs, 49(1), 36-39. (Yayın No: 350550) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2009). "Analytical Evaluation Of The Plasma Dispersion Function Using Binomial Coefficients And Incomplete Gamma Functions", Contrıbutıons To Plasma Physıcs, 49(1), 36-39. (Yayın No: 350551) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2009). "Generalized Flow Rate Functions Arising İn Study Of Effects Of Processing On Shear Rate Of Yoghurt", Journal Of Food Engıneerıng, 93(1), 125-126. (Yayın No: 350614) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2009). "Analytical Evaluation Of The Fully Relativistic Plasma Dispersion Function Using Binomial Expansion Theorems", Ieee Transactıons On Plasma Scıence, 37(9), 1770-1773. (Yayın No: 350629) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2009). "Analytical Evaluation Of Doppler Functions Arising From Resonance Effects İn Nuclear Processes", Nuclear Instruments & Methods In Physıcs Research Sectıon A-Accelerators Spectrometers Detectors And Assocıated Equıpment, 608(2), 336-338. (Yayın No: 350645) [SSCI]

Eser Erhan,Askerov IM,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2009). "Calculation Of The Debye Waller Factor Of Crystals Using The N Dimensional Debye Function İnvolving Binomial Coefficients And İncomplete Gamma Functions", Hyperfıne Interactıons, 194(1), 381-389. (Yayın No: 350667) [SSCI]

I I Guseinov, B A Mamedov, E Copuoglu, (2009). "Use Of Bınomıal Coeffıcıents In Fast And Accurate Calculatıon Of Clebsch Gordan And Gaunt Coeffıcıents And Wıgner N J Symbols", Journal Of Theoretıcal & Computatıonal Chemıstry, 8(2), 251-259. (Yayın No: 350573)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Ekenoğlu AS, (2008). "On The Evaluation Of Bernoulli Numbers Using Binomial Coefficients", Journal Of Quantıtatıve Spectroscopy & Radıatıve Transfer, 109(3), 527-530. (Yayın No: 350364) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Ekenoğlu AS, (2008). "On The Evaluation Of Bernoulli Numbers Using Binomial Coefficients", Journal Of Quantıtatıve Spectroscopy & Radıatıve Transfer, 109(3), 527-530. (Yayın No: 350365) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2008). "Analytical Evaluation Of Cylindrical Exponential İntegrals Arising İn Radiative Transfer", Journal Of Quantıtatıve Spectroscopy & Radıatıve Transfer, 109(7), 1277-1280. (Yayın No: 350383) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2008). "Accurate Evaluation Of Overlap İntegrals Of Slater Type Orbitals With Noninteger Principal Quantum Numbers Using Complete Orthonormal Sets Of Psi Alpha", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 43(4), 1527-1532. (Yayın No: 350405) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2008). "Accurate Evaluation Of İntegrals Arising From The Bulk Electron Densities İn Quantum Wells Of High Electron Mobility Transistors", Computer Physıcs Communıcatıons, 178(9), 673-675. (Yayın No: 350422) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2008). "Use Of Complete Gamma Function İn Accurate Evaluation Of Einstein İntegrals", Hydrology Research, 39(3), 223-227. (Yayın No: 350442) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2008). "Analytical Evaluation Of The Voigt Function Using Binomial Coefficients And İncomplete Gamma Functions", Monthly Notıces Of The Royal Astronomıcal Socıety, 387(4), 1622-1626. (Yayın No: 350458) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Koc Huseyin, (2008). "Calculation Of Two Center Overlap İntegral İn Molecular Coordinate System Over Slater Type Orbital Using Lowdin Alpha Radial And Guseinov Rotation Angular Functions", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 44(2), 365-372. (Yayın No: 350476) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2008). "Evaluation Of The Auxiliary Function G Ns Q Using Basic Overlap İntegrals Over Slater Type Orbitals", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 44(3), 749-754. (Yayın No: 350496) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Askerov IM, (2008). "Accurate Evaluation Of The Cubic Lattice Green Functions Using Binomial Expansion Theorems", Internatıonal Journal Of Theoretıcal Physıcs, 47(11), 2945-2951. (Yayın No: 350519) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2007). "A Unified Treatment Of The Lattice Green Function Generalized Watson İntegral And Associated Logarithmic İntegral For The D Dimensional Hypercubic Lattice", Phılosophıcal Magazıne, 87(7), 1107-1112. (Yayın No: 350106) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Askerov IM, (2007). "A New Algorithm For Accurate Evaluation Of The Generalized Bloch Gruneisen Function And İts Applications To Mgb2 Superconductor", Physıcs Letters A, 362(4), 324-326. (Yayın No: 350130) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2007). "Evaluation Of The Generalized Goodwin Staton İntegral Using Binomial Expansion Theorem", Ournal Of Quantıtatıve Spectroscopy & Radıatıve Transfer, 105(1), 8-11. (Yayın No: 350207) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2007). "Unified Treatment For The Evaluation Of Generalized Complete And İncomplete Gamma Functions", Journal Of Computatıonal And Applıed Mathematıcs, 202(2), 435-439. (Yayın No: 350222) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2007). "Calculation Of İnteger And Noninteger N Dimensional Debye Functions Using Binomial Coefficients And İncomplete Gamma Functions", Internatıonal Journal Of Thermophysıcs, 28(4), 1420-1426. (Yayın No: 350240) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2007). "On The Accurate Evaluation Of Overlap İntegrals Over Slater Type Orbitals Using Analytical And Recurrence Relations", Zeıtschrıft Fur Naturforschung Sectıon A-A Journal Of Physıcal Scıences, 62(9), 467-470. (Yayın No: 350274) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2007). "Computation Of Three Center Overlap İntegrals Over Noninteger N Slater Type Orbitals Using Psi Alpha Eto", Journal Of Theoretıcal & Computatıonal Chemıstry, 6(3), 641-646. (Yayın No: 350301) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Andıc Zekeriya, (2007). "Evaluation Of Generalized Exponential İntegrals Using Multinomial Expansion Theorems", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 42(3), 695-700. (Yayın No: 350329) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Erturk Murat, (2007). "Application Of Combined Hartree Fock Roothaan Theory To Atoms With An Arbitrary Number Of Closed And Open Shells Of Any Symmetry", Few-Body Systems, 41(3), 211-220. (Yayın No: 350345) [SSCI]

Guseinov Israfil,ÖNER FEDA,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2006). "A New Algorithm For Evaluation Of The Simplified Gamma-Ray Shielding Formulas", Progress İn Nuclear Energy, 48(7), 680-685. (Yayın No: 6802446)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Ekenoglu Seda, (2006). "Evaluation Of The Hantush’Xxs M(Alpha, Beta) Function Using Binomial Coefficients", Water Resources Research, 42(9), 9502, Doi: 10.1029/2006WR005005 (Yayın No: 5890846) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Ekenoglu AS, (2006). "Analytical Evaluation Of Two Center Franck Condon Overlap İntegrals Over Harmonic Oscillator Wave Function", Zeıtschrıft Fur Naturforschung Sectıon A-A Journal Of Physıcal Scıences, 61(3), 141-145. (Yayın No: 328624) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2006). "Evaluation Of The Boys Function Using Analytical Relations", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 40(2), 179-183. (Yayın No: 328839) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Ekenoglu AS, (2006). "Exact Analytical Expressions And Numerical Analysis Of Two Center Franck Condon Factors And Matrix Elements Over Displaced Harmonic Oscillator Wave Functions", Computer Physıcs Communıcatıons, 175(3), 226-231. (Yayın No: 350056) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2006). "On The Evaluation Of Generalized Exponential İntegral Functions", Journal Of Quantıtatıve Spectroscopy & Radıatıve Transfer, 102(2), 251-256. (Yayın No: 350077) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2005). "Calculation Of The Generalized Hubbell Rectangular Source İntegrals Using Binomial Coefficients", Applıed Mathematıcs And Computatıon, 161(1), 285-292. (Yayın No: 299961) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2005). "Algorithm For The Storage Of Clebsch Gordan And Gaunt Coefficients With The Same Selection Rule And İts Application To Multicenter İntegrals", Journal Of Molecular Structure-Theochem, 715(1), 177-181. (Yayın No: 300047) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2005). "Calculation Of Multicenter Electronic Attraction Electric Field And Electric Field Gradient İntegrals Of Coulomb Potential Over İnteger And Noninteger N Slater Orbitals", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 37(4), 353-364. (Yayın No: 300142) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2005). "Evaluation Of One And Two Electron Multicenter İntegrals Of Yukawa Like Screened Central And Noncentral İnteraction Potentials Over Slater Orbitals Using Addition Theorems", Internatıonal Journal Of Modern Physıcs C, 16(6), 837-842. (Yayın No: 300237) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2005). "Use Of Auxiliary Functions İn Calculation Of Multicenter Electronic Attraction Electric Field And Electric Field Gradient İntegrals Of Screened And Nonscreened Coulomb Potentials Over Noninteger N Slater Orbitals", Chemıcal Physıcs, 312(1), 223-226. (Yayın No: 300312) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2005). "Fast Evaluation Of Molecular Auxiliary Functions A Alpha And B N By Analytical Relations", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 38(1), 21-26. (Yayın No: 300378) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2005). "Use Of Analytical Relations İn Evaluation Of Exponential İntegral Functions", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 38(2), 311-314. (Yayın No: 300438) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2005). "Evaluation Of Generalized Exponential İntegral Function Using Binomial Expansion Theorems", Journal Of Quantıtatıve Spectroscopy & Radıatıve Transfer, 94(3), 507-514. (Yayın No: 300501) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,TAPRAMAZ RECEP,Merdan Ziya, (2005). "Calculation Of Generalized Elliptic Type İntegrals Using The Binomial Expansion Theorem", Applıed Mathematıcs And Computatıon, 168(1), 333-341. (Yayın No: 300620) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Merdan Ziya,Askerov IM, (2005). "Evaluation Of Generalized Exponential İntegrals Using Multinomial Expansion Theorems", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 38(4), 695-700. (Yayın No: 300727) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2005). "Use Of Recursion And Analytical Relations İn Evaluation Of Hypergeometric Functions Arising İn Multicenter İntegrals With Noninteger N Slater Type Orbitals", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 38(4), 511-517. (Yayın No: 300792) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Ekenoglu AS, (2005). "A New Algorithm For Accurate And Fast Evaluation Of The Hubbell Radiation Rectangular Source İntegral", Radıatıon Physıcs And Chemıstry, 74(5), 261-263. (Yayın No: 300891) [SSCI]

Guseinov Israfil,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2004). "Evaluation Of Multicenter One Electron İntegrals Of Noninteger U Screened Coulomb Type Potentials And Their Derivatives Over Noninteger N Slater Orbitals", The Journal Of Chemical Physics, 1211649-1654. (Yayın No: 2917800)

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2004). "Evaluation Of The Hubbell Radiation Rectangular Source İntegral Using Binomial Coefficients", Radıatıon Physıcs And Chemıstry, 69(2), 109-112. (Yayın No: 298728) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2004). "Unified Treatment Of Overlap İntegrals With İnteger And Noninteger N Slater Type Orbitals Using Translational And Rotational Transformations For Spherical Harmonics", Canadıan Journal Of Physıcs, 82(3), 205-211. (Yayın No: 298803) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2004). "Calculation Of Generalized Secant İntegral Using Binomial Coefficients", Applıed Radıatıon And Isotopes, 60(5), 689-692. (Yayın No: 298940) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2004). "Algorithm For The Storage Of Expansion Coefficients For The Product Of Associated Legendre Functions İn Elliptical Coordinates Useful For The Calculations Of Molecular İntegrals", Journal Of Molecular Structure-Theochem, 667(1), 7-6. (Yayın No: 299014) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2004). "Evaluation Of Multicenter Electronic Attraction Electric Field And Electric Field Gradient İntegrals With Screened And Nonscreened Coulomb Potentials Over İnteger And Noninteger N Slater Orbitals", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 36(2), 113-121. (Yayın No: 299076) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2004). "Evaluation Of Multicenter One Electron İntegrals Of Noninteger U Screened Coulomb Type Potentials And Their Derivatives Over Noninteger N Slater Orbitals", Journal Of Chemıcal Physıcs, 121(4), 1649-1654. (Yayın No: 299363) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2004). "Evaluation Of İncomplete Gamma Functions Using Downward Recursion And Analytical Relations", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 36(4), 341-346. (Yayın No: 299450) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2004). "Calculations Of Overlap İntegrals Over Slater Type Orbitals Using Recurrence Relations For Expansion Coefficients", Match-Communıcatıons In Mathematıcal And In Computer Chemıstry I, (52), 47-54. (Yayın No: 299740) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2004). "Evaluation Of Two Center Overlap İntegrals İn Molecular Coordinate System Over Slater Type Orbitals", Chınese Journal Of Physıcs, 42(2), 176-181. (Yayın No: 298870) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2004). "On Evaluation Of Overlap İntegrals With Noninteger Principal Quantum Numbers", Communıcatıons In Theoretıcal Physıcs, 42(5), 735-756. (Yayın No: 299886) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2004). "Calculation Of Two Center Nuclear Attraction İntegrals Over Slater Type Orbitals İn Molecular Coordinate System", Chınese Journal Of Chemıstry, 22(6), 545-548. (Yayın No: 299149) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2004). "On The Evaluation Of Boys Functions Using Downward Recursion Relation", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 36(3), 301-306. (Yayın No: 299292) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2003). "Calculation Of Molecular Electric And Magnetic Multipole Moment İntegrals Of İnteger And Noninteger N Slater Orbitals Using Overlap İntegrals", Internatıonal Journal Of Quantum Chemıstry, 93(1), 9-19. (Yayın No: 298430) [SSCI]

Guseinov II,Ramazan Aydın,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2003). "Computation Of Multicenter Overlap İntegrals With Slater Type Orbitals Using Psi Alpha Etos", Journal Of Molecular Modelıng, 9(5), 325-328. (Yayın No: 298525) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2002). "Evaluation Of Overlap İntegrals With İnteger And Noninteger N Slater Type Orbitals Using", Journal Of Molecular Modeling, 8(9), 272-276. (Yayın No: 2950682)

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Rzayeva Afet, (2002). "Calculation Of Molecular İntegrals Over Slater Type Orbitals Using Recurrence Relations For Overlap İntegrals And Basic One Center Coulomb İntegrals", Journal Of Molecular Modelıng, 8(4), 145-149. (Yayın No: 295345) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2002). "On The Calculation Of Arbitrary Multielectron Molecular İntegrals Over Slater Type Orbitals Using Recurrence Relations For Overlap İntegrals Iv Use Of Recurrence Relations For Basic Two Center Overlap And Hybrid İntegrals", Internatıonal Journal Of Quantum Chemıstry, 86(5), 450-455. (Yayın No: 295460) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2002). "On The Calculation Of Arbitrary Multielectron Molecular İntegrals Over Slater Type Orbitals Using Recurrence Relations For Overlap İntegrals Iıı Auxiliary Functions Q Nn Q And G Nn Q", Internatıonal Journal Of Quantum Chemıstry, 86(5), 440-449. (Yayın No: 296400) [SSCI]

ÖNER FEDA,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2002). "Evaluation Of Coulomb Energy Difference For Light Mirror Nuclei Using Slater Type Orbitals", Communıcatıons In Theoretıcal Physıcs, 37(3), 327-330. (Yayın No: 297791) [SSCI]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,KARA MEHMET,ORBAY METİN, (2002). "A New Algorithm For The Calculation Of Two Center Overlap İntegrals Over Slater Type Orbitals", Chınese Journal Of Physıcs, 40(3), 283-287. (Yayın No: 297919) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2002). "Use Of Addition Theorems İn Evaluation Of Multicenter Nuclear Attraction And Electron Repulsion İntegrals With İnteger And Noninteger N Slater Type Orbitals", Theoretıcal Chemıstry Accounts, 10821-26. (Yayın No: 298008) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Naci Sunel, (2002). "Computation Of Molecular İntegrals Over Slater Type Orbitals X Calculation Of Overlap İntegrals With İnteger And Noninteger N Slater Orbitals Using Complete Orthonormal Sets Of Exponential Functions", Journal Of Molecular Structure-Theochem, 593(1), 71-77. (Yayın No: 298181) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2002). "Calculation Of Multicenter Nuclear Attraction And Electron Repulsion İntegrals Over Slater Orbitals By Fourier Transform Method Using Gegenbauer Polynomials", Journal Of Mathematıcal Chemıstry, 32(4), 309-322. (Yayın No: 298306) [SSCI]

II Guseinov,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2002). "Computation Of Multicenter Nuclear Attraction İntegrals Of İnteger And Noninteger N Slater Orbitals Using Auxiliary Functions", Journal Of Theoretical And Computational Chemistry, 117-24. (Yayın No: 1990030) [SCI-Expanded]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2001). "On The Calculation Of Arbitrary Multielectron Molecular İntegrals Over Slater Type Orbitals Using Recurrence Relations For Overlap İntegrals Iı Two Center Expansion Method", Internatıonal Journal Of Quantum Chemıstry, 81(2), 117-125. (Yayın No: 294601) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2001). "On The Computation Of Molecular Auxiliary Functions A N And B N", Pramana-Journal Of Physıcs, 56(5), 691-696. (Yayın No: 294701) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Rzayeva AM, (2001). "Computation Of Molecular İntegrals Over Slater Type Orbitals Vıı Calculation Of Multielectron Molecular İntegrals By Single Center Expansion Method Using Different Translation Formulas", Journal Of Molecular Structure-Theochem, 544(1), 205-211. (Yayın No: 294862) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÖNER FEDA,Guseinova Sevinc, (2001). "Computation Of Molecular İntegrals Over Slater Type Orbitals Vııı Calculation Of Overlap İntegrals With Different Screening Parameters Using Series Expansion Formulas For Slater Type Orbitals", Journal Of Molecular Structure-Theochem, 545(1), 265-270. (Yayın No: 295206) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ORBAY METİN,Özdoğan Talhat, (2000). "Calculation Of Electric Multipole Moment İntegrals Using Translation Formulas For Slater Type Orbitals", Communıcatıons In Theoretıcal Physıcs, 33(1), 27-32. (Yayın No: 293598) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ORBAY METİN,Özdoğan Talhat, (2000). "Calculation Of Arbitrary Overlap İntegrals Over Type Orbitals Using Basic Overlap İntegrals", Communıcatıons In Theoretıcal Physıcs, 33(2), 161-166. (Yayın No: 293825) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,AYDIN RAMAZAN, (2000). "Computation Of Molecular İntegrals Over Slater Type Orbitals Iv Calculation Of Multicenter Electron Repulsion İntegrals Using Recurrence Relations For Overlap İntegrals", Journal Of Molecular Structure-Theochem, 503(3), 179-188. (Yayın No: 293940) [SSCI]

Guseinov II,AYDIN RAMAZAN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2000). "Computation Of Molecular İntegrals Over Slater Type Orbitals Iıı Calculation Of Multicenter Nuclear Attraction İntegrals Using Recurrence Relations For Overlap İntegrals", Journal Of Molecular Structure-Theochem, 503(3), 173-177. (Yayın No: 294029) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2000). "On The Calculation Of Arbitrary Multielectron Molecular İntegrals Over Slater Type Orbitals Using Recurrence Relations For Overlap İntegrals I Single Center Expansion Method", Internatıonal Journal Of Quantum Chemıstry, 78(3), 146-152. (Yayın No: 294130) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ORBAY METİN, (2000). "Calculation Of Three Center Electric And Magnetic Multipole Moment İntegrals Using Translation Formulas For Slater Type Orbitals", Theoretıcal Chemıstry Accounts, 104(5), 407-410. (Yayın No: 294209) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2000). "Computation Of Molecular İntegrals Over Slater Type Orbitals V Calculation Of Multicenter Electron Repulsion İntegrals Using Auxiliary Functions", Journal Of Molecular Structure-Theochem, 528(1), 245-253. (Yayın No: 294438) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2000). "Calculation Of Overlap İntegrals Over Slater Type Orbitals Using Translational And Rotational Transformations For Spherical Harmonics", Theoretıcal Chemıstry Accounts, 105(1), 93-95. (Yayın No: 294521) [SSCI]

Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Özdoğan Talhat,ORBAY METİN, (1999). "Calculation Of Magnetic Multipole Moment İntegrals Using Translation Formulas For Slater Type Orbitals", Pramana-Journal Of Physıcs, 53(4), 727-731. (Yayın No: 293301) [SSCI]

I I GuSeinov, B A Mamedov, (1999). "Computation Of Molecular İntegrals Over Slater Type Orbitals I Calculations Of Overlap İntegrals Using Recurrence Relations", Journal Of Molecular Structure-Theochem, 465(1), 1-6. (Yayın No: 293073)

I I Guseinov, A M Rzaeva, B A Mamedov, M OrbayT ÖzdoğanF Öner, (1999). "Computation Of Molecular İntegrals Over Slater Type Orbitals Iı Calculation Of Electric Multipole Moment İntegrals Using Translation Formulas", Journal Of Molecular Structure-Theochem, 465(1), 7-9. (Yayın No: 292997)

I I Guseinov, M G Gamzaev, R M Believ, B A MamedovT M MursalowF G Pahaev, (1991). "Evaluatıon On Multıcenter Integrals For The Hartree Fock Roothaan Equatıons In Molecular Coordınate Systems 1 One Electron Integrals", Journal Of Structural Chemıstry, 32(5), 736-740. (Yayın No: 292735)

I I Guseinov, B A Mamedov, F G Pashaev, (1991). "Combıned Analytıcal Formula For 2 Center Coulomb And Hybrıd Integrals In The Molecular Coordınate System", Journal Of Structural Chemıstry, 32(1), 134-135. (Yayın No: 292526)

I I Guseinov, T M Mursalov, F G Pashaev, B A MamedovN A Allakhverdiev, (1989). "Calculatıon Of One Electron And 2 Electron Integrals Of Tau Mu 1E Chı Tau S Nu Sıgma Theta Phı Y Nu Sıgma Theta Phı Between Slater Type Orbıtals", Journal Of Structural Chemıstry, 30(2), 334-336. (Yayın No: 292165)

I I Guseinov, T M Mursalov, F G Pashaev, B A MamedovN A Allakhverdiev, (1989). "Calculatıon Of Overlap Integrals Between Slater Type Orbıtals Usıng The Fourıer Transformatıon", Journal Of Structural Chemıstry, 30(2), 331-333. (Yayın No: 292380)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF (2019). Sutherland potansiyeli kullanılarak ikinci virial katsayısının performans analizi: X. gazların Joule-Thomson inversiyon sıcaklığının analitik değerlendirmesi. 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5574080)

ÇAÇAN HATUN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). AN ANALYTICAL EVALUA TION OF THE FIRST QUANTUM CORRECTION TO THE SECOND VIRIAL COEFFICIENT USING MORSE POTENTIAL. VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573955)

ÇAÇAN HATUN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). AN ANALYTICAL EVALUATION OF SECOND VIRIAL COEFFICIENT WITH MORSE POTENTIAL FOR INTERACTIONS OF AR-HE PLASMA STATES. VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573938)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER (2019). PERFORMANCE ANALYSIS OF SECOND VIRIAL COEFFICIENT WITH SUTHERLAND POTENTIAL: IX. AN ANALYTICAL EVALUATION OF JOULE THOMSON COEFFICIENT OF GASES. ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573872)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). KİMYASAL POTANSİYELİN POZİTİF DEĞERLERİ İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ FERMİ-DİRAC İNTEGRALİNİN ANALİTİK OLARAK HESAPLANMASI. ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573832)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2019). KİMYASAL POTANSİYELİN POZİTİF DEĞERLERİ İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ FERMİ-DİRAC İNTEGRALİNİN ANALİTİK OLARAK HESAPLANMASI. ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573762)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,EMEK MEHRİBAN (2019). ATOM VE MOLEKÜLER YAPILARIN İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKAN LÖWDİN- RADYAL KATSAYININ HESAPLANMASI. UMTEB-V INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES - V (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573687)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2019). MOLEKÜLER YAPI HESAPLAMALARINDAKİ GELİŞMELER VE BAZİ UYGULAMALARI. UMTEB-V INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES - V (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573658)

ASKEROĞLU İSKENDER,SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). SUTHERLAND POTANSİYELİ İLE İKİNCİ VİRİAL KATSAYISININ PERFORMANS ANALİZİ: V. GAZLARIN İÇ ENERJİSİNİN ANALİTİK BELİRLENMESİ. UMTEB-V INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES - V (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573629)

SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ASKEROĞLU İSKENDER (2019). Performance analysis of second virial coefficient with Sutherland potential: VI. An analytical evaluation of enthalpy of gases. UMTEB-V V. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573573)

SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2018). A CALCULATION PROCEDURE for QUANTUM CORRECTION to SECOND VIRIAL COEFFICIENT with RICE and HIRSCHFELDER MODFIED BUCKINGHAM (EXP-6) POTENTIAL. 2nd International Symposium on Silk Road Academic Studie (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534738)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF (2018). ANALYTICAL EVALUATION of SPEED of SOUND by USING SECOND VIRIAL COEFFICIENT with MORSE-MORSE-SPLINE-VAN DER WAALS (MMSV) POTENTIAL. 2nd International Symposium on Silk Road Academic Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534735)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ASKEROĞLU İSKENDER,Akkuş Adem (2018). CALCULATION OF THE CHANGE RESISTIVITY OF SEMICONDUCTOR UNDER MAGNETIC FIELD USING ONE- PARAMETER FERMI FUNCTIONS. IĞDIR 1. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİNE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534730)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER (2018). PERFORMANCE ANALYSIS of SECOND VIRIAL COEFFICIENT with SUTHERLAND POTENTIAL: IV. AN ANALYTICAL EVALUATION of ENTROPY of GASES. EJONS 5. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534673)

ASKEROĞLU İSKENDER,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF (2018). PERFORMANCE ANALYSIS of SECOND VIRIAL COEFFICIENT with SUTHERLAND POTENTIAL: III. AN ANALYTICAL EVALUATION of GIBBS ENERGY of GASES. EJONS 5. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534670)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,EMEK MEHRİBAN (2018). ANALYTICAL EVALUATION OF HOLTSMARK DISTRIBUTION OF ENERGIES AND ITS ROLE IN PLASMA MICROFIELDS. EJONS 5. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534659)

EMEK MEHRİBAN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2018). ANALYTICAL EVALUATION PROCEDURE FOR THE MOLECULAR ELECTRIC MULTIPOLE MOMENT USING GUSEINOV ONE-RANGE ADDITION THEOREM. EJONS 5. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534666)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇAÇAN HATUN (2018). İkinci Virial katsayısının Morse potansiyeli ile analitik hesaplanması ve nötral soygaz atomlarına uygulanması. 2nd International Symposium on Innovative Aooroaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4531127)

SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ASKEROĞLU İSKENDER (2017). Calculation of third virial coefficient of UF4, UF5 and UF6 using Lenard-Jones (12-6) potential. 1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimbleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3837222)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER (2017). Calculation of Compressibility factor of gases by using second virial coefficient. ICANAS 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3837118)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER (2017). Accurate assesment of Joule-Thomson inversion temperature at zero pressure by using second Virial coefficient. TFD 33 (Özet Bildiri) (Yayın No:3837039)

SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ASKEROĞLU İSKENDER (2017). Theoretical study of third Virial coefficient with Kihara potantial. TFD 33 (Özet Bildiri) (Yayın No:3836965)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF (2017). Analytical evaluation of the Uehling potential using expansion theorems. MME 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3783598)

SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2017). Quantum corrections to second virial coefficient with Lennard-Jones (12-6) potantial. MME 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3783594)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2017). The quantum mechanical computations of molecular structure calculations considering Lorentz self-frictional field effect and its applications. ICONSETE 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3783589)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2017). On the computation of gold and hot plasma energies. ICONSETE 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3783584)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF (2017). Theoretical calculation of heat capacity by using third virial coefficient. TFD 32 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3746338)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER (2017). Theoretical calculation of Joule-Thomson coefficient by using third virial coefficient. TFD 32 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3746294)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2017). Alternative analytically calculation procedure of two-center kinetic energy integral in molecular coordinate system. TFD 32 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3746232)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2017). Evaluation of Guseinov auxiliary function by the use of binomial expansion theorem. TFD 32 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3746115)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2016). Mathematical modeling in the evaluation of second Virial coefficient with Sutherland potential and its applications. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2919377)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2016). Evaluation of self friction two center hybrid integrals over Slater type orbitals by using Guseinov one range addition theorems. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2919396)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). Evaluation of self friction three center nuclear attraction integrals with integer and noninteger principal quantum numbers n over Slater type orbitals. International Conference on Quantum Science and Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:2919419)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2016). Analytical evaluation of temperature dependence of optical gain coefficient in bulk semiconductors. International Conference on Organic Electronic Material Thecnologies (OEMT2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2919435)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). Calculation of self friction three center nuclear attraction integrals using Guseinov one range addition theorem. International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Tecnology (TESNAT 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2919450)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). On the evaluation of the Uehling potential. International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Tecnology (TESNAT 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2919456)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2016). Calculation of heat capasity rations of Uranium Hexafuoride using second Virial coefficient. International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Tecnology (TESNAT 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2919490)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2016). Calculation of internal energy entropy and enthalpy of Uranium Hexafuoride using second Virial coefficient. International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Tecnology (TESNAT 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2919525)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2016). Evaluation of quantum corrections to second virial coefficient with Lennard Jones 12 6 potential. International Conference on Quantum Science and Applications (ICQSA-2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2919718)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). Analytical treatment of two center overlap integral with respect to same screening constants over Slater type orbitals. ICAAM 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2919822)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif,Askerov IM (2016). An efficient method for the determination of fourth virial coefficient with Lennard Jones 12 6 potential and its application. International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM 2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2919812)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2016). Analytical evaluation of third virial coefficient with Lennard Jones 12 6 potential and its applications. International Conference of Advances in Natural and Applied Science (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2919770)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2015). Calculation of Second Virial Coefficient of UF6 Using Exp 6 andLennard Jones 12 6 Potentials. TESNAT 2015 International Conference SeriesTheoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:1713062)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2015). Mathematical modeling in the molecular structure design of materials by using Hartree Fock Roothaan theory. The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:1712882)

Somuncu Elif,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Can Melik (2015). CALCULATION OF THE ZERO PRESSURE JOULE THOMSON COEFFICIENT FOR SOME NON POLAR MOLECULES. 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (Özet Bildiri) (Yayın No:1712756)

Somuncu Elif,Iskender M ASKEROV,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2015). Calculatıon Of Second Virial Coefficint Using Stockmayer Potential for Molecules and. 9. International Physicis Conference of the Balkan Physical Union (BPU-9) (Özet Bildiri) (Yayın No:1664878)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU,Can Melih The Fourier transform of Gaussian type orbitals and its applications to multicenter molecular integrals over Gausian type orbitals. Turkish Physical Society TFD 32 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2919831)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU Alternative Analytical Calculation procedure of two center kinetic energy integral in molecular coordinate system. Turkish Physical Society 32nd International Physical Concress (Özet Bildiri) (Yayın No:2931871)

Somuncu Elif,MEHMETOĞLU BAHTİYAR Theoretical calculation of heat capacity by using third Virial coefficient. TFD 32nd Internationa Physics Concress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2931903)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif Theoretical evaluation of Joule Thomson coefficient by using third Virial coefficient. TFD 32nd International Physics Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2931883)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR Evaluation of Guseinov auxiliary function by the use of binomial theorem. TFD 32nd Internationa Physics Concress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2931911)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ASKEROĞLU İSKENDER,Akkuş Adem Calculation of the Transverse Nernst Ettingshausen Effectof Semiconductor with Standard Zone by Using One Parameter Fermi Functions. TFD 32nd International Physics Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2931928)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Fen Ve Matematik Bilimlerinde Akademik Çalışmalar (2020)., ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, Livre De Lyon, Editör: Doç. Dr. Esma Yıldız Özkan, Sayfa Sayısı: 145, ISBN: 978-2-38236-052-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6780034)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"VİRİAL DENKLEMİNDE ORTAYA ÇIKAN İKİNCİ MERTEBEDEN VİRİAL KATSAYILARININ ANALİTİK HESAPLANMASI VE BAZI ATOM VE MOLEKÜLLERE UYGULANMALARI", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 28.04.2014-28.04.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"VİRİAL DENKLEMİNDE ORTAYA ÇIKAN YÜKSEK MERTEBEDEN VİRİAL KATSAYILARININ ANALİTİK HESAPLANMASI VE BAZI ATOM VE MOLEKÜLLERE UYGULANMASI", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 15.04.2014-15.04.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"3 Slater atom orbitali Bazında HFR Yaklaşımını Kullanarak elektrik multipol momentlerin ve Spektroskopik parametrelerin hesaplanması", TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Moleküllerin Elektrik ve Magnetik Multipol Momentlerinin Hesaplanmas", DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

"1 Çok atomlu moleküllerin Fiziksek ve Kimyasal Özelliklerinin Hartree Fock Roothaan Yöntemi ile Hesaplanması", DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2012, Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fizik Bölümü, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:bahtiyar.mehmetoglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1984-1990
Bakü Devlet Üniversitesi
Fizik

Tez Adı:Moleküllerin Spectroscopik Parameterelerinin Slater Atom Orbitali Bazında Hesaplanması
Yüksek Lisans
1976-1981
Bakü Devlet Üniversitesi
Fizik Bölümü

Tez Adı:Spin-Spin Etkileşim İntegralinin Slater Tipi Orbital Bazında Hesaplanması
Lisans
1976-1981
Baku State University Named After S. M. Kirov
FizikAkademik Görevler

Profesör
2005-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ FİZİK BÖLÜMÜ/ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Sedat GÜMÜŞ, (1999)., "Atomların bazı özelliklerinin slater tipi atom yörüngemsisi kullanılarak Hartree-Fock-Roothaan yöntemi ile hesaplanması", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Doktora
2.Telhat ÖZDOĞAN, (2000)., "Elektrik multipol moment tensörlerinin birleşik teorisi ve çok atomlu moleküllere uygulaması", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Doktora
3.Mehmet KARA, (2002)., "İki merkezli bir elektronlu moleküler integrallerin slater atom yörüngemsisi ile hesaplanması", Gazi Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Doktora
4.Arife Seda EKENOĞLU, (2006)., "Franck-condon faktörünün hesaplanması ve bazı moleküllere uygulanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Hüseyin KOÇ, (2008)., "Löwdin-alfa fonksiyonları kullanılarak slater tipi atom orbitali bazında bir elektronlu bir ve iki merkezli moleküler integrallerin hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Emine BABUR ŞAŞ, (2008)., "Steinborn B fonksiyonu ve Guseinov'un Qnn'^q yardımcı fonksiyonu kullanılarak Slater tipi atom orbitali bazında bir elektronlu iki merkezli moleküler integrallerin hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Ebru ÇOPUROĞLU, (2009)., "Löwdin-alfa fonksiyonu ve Guseinov bir merkezli yük yoğunluğu ayrılışı formulünü kullanarak bir ve iki merkezli nükleer etkileşim matris elemanlarının Slater atom orbitali bazında hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Abdullah ÖZDEMİR, (2009)., "Clebsch-Gordan, Gaunt katsayılarının ve Wigner n-j sembollerinin (n=3, 6) binomial katsayılar kullanılarak hızlı ve hassas hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Elif SOMUNCU, (2010)., "Gramm-Schmidt yöntemi kullanılarak Slater tipi atom orbitallerinin ortanormalleştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Penbe KOCAOĞLU, (2012)., "Guseınov'un G^{q}_{nn'}(pa,p,pt) moleküler yardımcı fonksiyonunun hesaplanması ve moleküler integrallere uygulanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Emel ÇETİNKAYA, (2007)., "Nükleer kabuk model kullanılarak bazı hafif çekirdeklerin enerji seviyelerinin hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Günseli ATEŞ, (2013)., "Hidrojene benzer atomlarda ışıma şiddetinin ve Einstein katsayılarının Guseinov' un psi^alfa-ETO fonksiyonu kullanılarak hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Abdullah ELİBOL, (2014)., "Tozlu plazmanın statik etkin dielektrik geçirgenliğinin tsytovıch -angelıs yaklaşımı ile incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Hüseyin KOÇ, (2014)., "Çok boyutlu F-C faktörünün hesaplanması ve bazı moleküllere uygulanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Doktora
15.Elif SOMUNCU, (2014)., "İkinci ve üçüncü virial katsayılarının farklı potansiyeller için hesaplanması ve bazı moleküllere uygulamaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Doktora
16.Engin KARAARSLAN, (2015)., "Atom ve molekül fiziğinde etkin ve hızlı programlama yöntemleri ve slater tipi orbital bazında örtme integraline uygulanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Sami Can DARDEM, (2015)., "Tozlu plazmanın etkin toz yükünün Tsytovich -Angelis yaklaşımı ile hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Ebru ÇOPUROĞLU, (2015)., "Guseinov'un bir bölgeli toplama teoremini ve Löwdin- radyal fonksiyonunu kullanarak bir elektronlu çok merkezli moleküler integrallerin slater atom orbitali bazında baş kuantum sayısının tam ve kesir sayılı olduğu durumlarda incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Doktora
19.Derya ÖZEN, (2015)., "Fourier dönüşümü kullanılarak perdelenmiş coulomb potansiyelinin ve Slater atom orbitallerinin momentum uzayında oluşturulması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Gürkan DEMİRDAK, (2019)., "Birleşik hartree-fock-roothaan kuramı ile elektronik yapı hesaplamalarında tam öz-sürtünme polinomlarının kullanımı", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Doktora
21.Hatun ÇAÇAN, (2020)., "An Analytical Evaluation of The Second Virial Coefficient and The First Order Quantum Correction to The Second Virial Coefficient Using The Morse Potential", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Doktora


Editörlük

1.journal of physics(ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Konuk Editör, science
2.Journal of Physics, Dergi, Editör, science


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Guseinov Israfil, MEHMETOĞLU BAHTİYAR, ÇOPUROĞLU EBRU (2020). Construction of Оne-Range Addition Theorems for Noninteger Slater Functions Using Self-Friction Exponential Type Orbitals and Polynomials. Russian Journal of Physical Chemistry A, 94(12), 2581-2585., Doi: 10.1134/S0036024420120122 (Yayın No: 6906771)
2.MEHMETOĞLU BAHTİYAR, SOMUNCU ELİF, Karataş Ebru (2020). AB INITIO STUDY ON OPTIMIZATION OF BISPHENOL A AND PHOSGENE TO MANUFACTURE POLYCARBONATE. Journal of Science and Art, 53(4), 995-998., Doi: 10.46939/J.Sci.Arts-20.4-b04 (Yayın No: 6876508)
3.SOMUNCU ELİF,EMEK MEHRİBAN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2020). Unified analytical formulae of second virial coefficient with Kihara potential and its application to the real gases. ACTA PHYSICA POLONICA A, 137293-299. (Yayın No: 6786869)
4.SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2020). Developing the evaluation method of heat capacity and speed of sound of real gases using fourth virial coefficient over Lennard-Jones (12-6) potential. European Physical Journal Plus, 135454 (Yayın No: 6786727)
5.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF (2020). Boyle temperature and Boyle volume of refrigeration gases. JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER, 34(3), 601-604. (Yayın No: 6786609)
6.SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). An accurate investigation of second virial coefficient with Morse-Morse Spline Van der Waals potential and its utilization in the study of real systems. FLUID PHASE EQUILIBRIA, 499(11), 112255, Doi: 10.1016/j.fluid.2019.112255 (Yayın No: 5573408)
7.Guseinov Israfil,Andıc Zekayi,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Gorgun Nursen Seçkin (2019). Use of lined-up auxiliary functions in the evaluation of overlap integrals over integer and non-integer n Slater type orbitals. Results in Physics, 12298-301., Doi: 10.1016/j.rinp.2018.11.047 (Yayın No: 5573321)
8.SOMUNCU ELİF,ÖNER FEDA,ORBAY METİN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). A comparative evaluation of speed of sound and specific heat capacities of gases by using the quantum mechanical and classical second virial coefficients. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 57(8), 1935-1948., Doi: 10.1007/s10910-019-01049-6 (Yayın No: 5573327)
9.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇAÇAN HATUN (2019). A general analytical method for evaluation of the thermodynamic properties of matters using virial coefficients with Morse potential at high temperature. CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS, 59(9), 201900021, Doi: 10.1002/ctpp.201900021 (Yayın No: 5573343)
10.ÇAÇAN HATUN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). The comparative analytical evaluation of quantum corrections to the second virial coefficient with Morse potential and its applications to real systems. JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS, 138147-150., Doi: 10.1016/j.jct.2019.06.015 (Yayın No: 5573357)
11.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). Developments in molecular electronic structure evaluation based on the self-frictional field with Slater-type orbitals. INDIAN JOURNAL OF PHYSICS, 93(1), 7-14., Doi: 10.1007/s12648-018-1278-1 (Yayın No: 5573293)
12.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER (2018). Evaluation of Speed of Sound and Specific Heat Capacities of Real Gases. Journal of Thermophysics and Heat Transfer, 32(4), 984-998., Doi: 10.2514/1.T5285 (Yayın No: 4461979)
13.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER (2018). Theoretical study of third virial coefficient with Kihara potential. Canadian Journal of Physics, 96(7), 716-718., Doi: 10.1139/cjp-2017-0705 (Yayın No: 4461971)
14.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER (2018). Theoretical Assessment of Compressibility Factor of Gases by Using Second Virial Coefficient. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, 73(2), 121-125., Doi: 10.1515/zna-2017-0225 (Yayın No: 4461966)
15.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF (2017). Accurate evaluation of the internal energy, free energy, entropy and enthalpy of non-polar molecules by using virial coefficients. Chinese Journal of Physics, 55(4), 1473-1488., Doi: 10.1016/j.cjph.2017.04.016 (Yayın No: 3745921)
16.Guseinov Israfil,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2017). Use of quantum self-friction potentials and forces in standard convention for study of harmonic oscillator. Indian Journal of Physics, 91(4), 371-376., Doi: 10.1007/s12648-016-0947-1 (Yayın No: 3745893)
17.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF (2017). Analytical evaluation of zero-pressure Joule–Thomson coefficient using second virial coefficient and its application. Journal of Mathematical Chemistry, 55(2), 661-672., Doi: 10.1007/s10910-016-0702-z (Yayın No: 3745770)
18.KOÇ HÜSEYİN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ESER ERHAN (2017). A general formula for calculation of the two-dimensional Franck–Condon factors. Canadian Journal of Physics, 95(4), 340-345., Doi: 10.1139/cjp-2016-0475 (Yayın No: 3745836)
19.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). Full analytical evaluation of thermal transport properties of nanomaterials. Physica B: Condensed Matter, 4831-3. (Yayın No: 2917775)
20.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2016). The study of the action of self friction field on the atom and molecular structures by using combined Hartree Fock Roothaan theory for closed and open shells of any symmetry. Journal of Molecular Structure, 1114144-155. (Yayın No: 2917778)
21.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2016). Unified analytical treatments of the two parameter Fermi functions using binomial expansion theorem and incomplete gamma functions. Solid State Communications, 24542-49. (Yayın No: 2917779)
22.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2015). Analytical treatment of the force acting on a relativistic electron beam spreading in dense gas plasma by the ohmic plasma channel. Astroparticle Physics, 641-3. (Yayın No: 1256166)
23.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2015). Accurate calculation of second virial coefficient of the Exp 6 potential and its application. Physica A, 420246-257., Doi: 10.1016/j.physa.2014.11.014 (Yayın No: 1256169)
24.İsrafil Guseinov,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2015). Use of radial parts of complete orthonormal sets of exponential type orbitals in evaluation of self frictional multipole transition radial matrix elements in standard convention. ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE, 357(86), (Yayın No: 1664865)
25.Israfil GUSEINOV,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2015). Studies of quantum self frictional atomic potentials and nuclear attraction forces in standard convention. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 108024-29. (Yayın No: 1664874)
26.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2014). Accurate calculation of second virial coefficient of the Exp 6 potential and its application. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 420246-257. (Yayın No: 2917813)
27.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2014). Analytical treatment of second virial coefficient over Lennard Jones 2n N potential and its application to molecular systems. Journal of Molecular Structure, 1068164-169. (Yayın No: 2917808)
28.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2014). Analytical treatment of second virial coefficient over Lennard Jones 2n n potential and its application to molecular systems. Journal of Molecular Structure, 1068164-169. (Yayın No: 1992931)
29.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2014). Israfil Guseinov A Pioner of the Quantum Theory of Atomic Molecular and Nuclear Systems. International Journal of Quantum Chemistry, 114(5), 361-366. (Yayın No: 351050)
30.Saygi Salih,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2014). Unified analytical treatment for the current flow due to tunnelling of electrons from metal into semiconductor. J Comput Electron, 13370-374. (Yayın No: 1256127)
31.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2014). Use of Auxiliary Functions in Evaluation of Self Frictional Overlap Integrals over Nointeger n Slater Type Orbitals. Bull. Chem. Soc. Jpn, 87(5), 614-616. (Yayın No: 1256137)
32.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2014). Accurate analytical evaluation of heat capacity of nuclear fuels using Einstein Debye approximation. Nuclear Engineering and Desing, 276124-127. (Yayın No: 1256144)
33.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2014). Fully analytical evaluation of optical gain coefficient in bulk semiconductors in quasi equilibrium free carrier approximation. Chinese Optics Letters, 12(8), 81404-81406. (Yayın No: 1256150)
34.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Esmer MY (2014). On the Philosophical Nature of Einstein s Mass Energy Equivalence Formula E mc 2. FOUNDATIONS OF SCIENCE, 19319-329. (Yayın No: 1256156)
35.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2014). Studies of Quantum Self Frictional atomic Potentials and Nuclear Atrraction Forces in Standard Convention. Journal of Molecular Structure, 108024-29. (Yayın No: 1256164)
36.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2014). Analytical Treatment of the Isotropic and Tetragonal Lattice Green Functions for the Face centered Cubic Body centered Cubic and Simple Cubic Lattices. COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA, 4387-95. (Yayın No: 1664804)
37.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,KOÇ HÜSEYİN,SÜNEL NACİ (2013). Unified treatment of Franck–Condon Factors over harmonic oscillator wave function using binomial expansion theorems. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 1048301-307. (Yayın No: 4623745)
38.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2013). Unified analytical treatment for calculation of the two dimensional Franck Condon factors using the duschinsky transformation. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, 113(9), 1372-1375. (Yayın No: 351002)
39.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2013). Analytical evaluation of the Marcus Hush Chidsey function using binomial expansion theorem and Error functions. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 51(10), 2699-2703. (Yayın No: 351037)
40.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2012). Analytical evaluation of the plasma dispersion function for a Fermi Dirac distribution. Chinese Physics B, 21(5), 55204 (Yayın No: 4623949)
41.Eser Erhan,Koc Huseyin,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2012). Use of the integer and non integer n dimensional Debye functions in computing thermal expansivity with applications to Si and Ge semiconductors. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 73(1), 35-38. (Yayın No: 350929)
42.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2012). Analytical evaluation of the relativistic thermodynamic functions using binomial expansion theorem and incomplete Gamma functions. NEW ASTRONOMY, 17(3), 353-355. (Yayın No: 350950)
43.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2012). Calculation of two center nuclear attraction integrals of Slater type orbitals with noninteger principal quantum numbers using Guseinov s one center expansion formulas and Lowdin alpha radial function. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 218(15), 7893-7897. (Yayın No: 350968)
44.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2012). Unified treatment of electric multipole transition radial matrix elements using radial parts of STO and complete orthonormal sets of psi alpha ETO. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, 81(7), 776-779. (Yayın No: 350978)
45.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2012). Analytical evaluation of Askerov functions arising from anisotropy of the thermoelectric power in superlattices. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 391(23), 5883-5886. (Yayın No: 350990)
46.ESER ERHAN,KOÇ HÜSEYİN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ASKEROĞLU İSKENDER (2011). Estimation of the Heat Capacity of Some Semiconductor Compounds Using n-Dimensional Debye Functions. INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS, 32(10), 2163-2169. (Yayın No: 4624305)
47.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2011). Use of binomial coefficients in fast and accurate calculation of Lowdin alpha radial functions. Journal of Mathematical Chemistry, 49(1), 201-207. (Yayın No: 350767)
48.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2011). The use of unsymmetrical one range addition theorems of Slater type orbitals for the calculation of intermolecular Coulomb interaction energy. CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 501(4), 594-597. (Yayın No: 350793)
49.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2011). Analytical evaluation of the thermionic emission probability for semiconductor insulator interfaces using incomplete gamma functions. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 217(13), 6282-6285. (Yayın No: 350814)
50.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2011). Use of Guseinov s One Center Expansion Formulae and Lowdin alpha Radial Function in Calculation of Two Center Overlap Integrals over Slater Type Orbitals with Noninteger Principal Quantum Numbers. ACTA PHYSICA POLONICA A, 119(3), 332-335. (Yayın No: 350880)
51.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2011). Calculation of electric multipole transition radial matrix elements oscillator strengths and Einstein coefficients over nonrelativistic radial wave function using Slater type orbitals. ASTROPARTICLE PHYSICS, 34(9), 649-651. (Yayın No: 350896)
52.Koc Huseyin,Eser Erhan,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2011). Calculation of heat capacity of the nuclear fuels UO 2 and NpO 2 using integer and non integer n dimensional Debye functions. NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, 241(9), 3678-3682. (Yayın No: 350910)
53.Guseinov Israfil,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2010). Unified treatment for accurate and fast evaluation of the Fermi–Dirac functions. Chinese Physics B, 19(5), 50501 (Yayın No: 4623569)
54.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2010). Calculation of three center nuclear attraction integral over Slater type orbitals in molecular coordinate system using Lowdin alpha radial function and Guseinov s two center charge density expansion formulae. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 47(1), 345-353. (Yayın No: 350679)
55.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Andıc Zekerya (2010). Application of combined open shell Hartree Fook Roothaan theory to molecules using symmetrical one range addition theorems of Slater type orbitals. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 47(1), 295-304. (Yayın No: 350709)
56.Öner Feda,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Timus TM (2010). On the evaluation of energy behavior of radiation fields generated by exoergic reactions in axi symmetric emitters. APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, 68(4), 669-671. (Yayın No: 350727)
57.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2010). Calculation of One Electron Multicenter Integrals of Slater Type Orbitals and Coulomb Yukawa Like Correlated Interaction Potentials with Integer and Noninteger Indices Using Unsymmetrical One Range Addition Theorems. BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN, 83(9), 1047-1051. (Yayın No: 350747)
58.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ESER ERHAN,KOÇ HÜSEYİN (2009). Accurate evaluation of the specific heat capacity of solids and its application to mgo and zno crystals. International Journal of Thermophysics, 301048-1054. (Yayın No: 2917804)
59.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2009). An Efficient Approach for the Calculation of Nuclear Overlap Integrals by Means of Binomial Coefficients and Its Application. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS, 48(1), 22-28. (Yayın No: 350535)
60.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2009). Analytical Evaluation of the Plasma Dispersion Function Using Binomial Coefficients and Incomplete Gamma Functions. CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS, 49(1), 36-39. (Yayın No: 350550)
61.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2009). Analytical Evaluation of the Plasma Dispersion Function Using Binomial Coefficients and Incomplete Gamma Functions. CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS, 49(1), 36-39. (Yayın No: 350551)
62.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2009). Generalized flow rate functions arising in study of effects of processing on shear rate of yoghurt. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 93(1), 125-126. (Yayın No: 350614)
63.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2009). Analytical Evaluation of the Fully Relativistic Plasma Dispersion Function Using Binomial Expansion Theorems. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, 37(9), 1770-1773. (Yayın No: 350629)
64.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2009). Analytical evaluation of Doppler functions arising from resonance effects in nuclear processes. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT, 608(2), 336-338. (Yayın No: 350645)
65.Eser Erhan,Askerov IM,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2009). Calculation of the Debye Waller factor of crystals using the n dimensional Debye function involving binomial coefficients and incomplete gamma functions. HYPERFINE INTERACTIONS, 194(1), 381-389. (Yayın No: 350667)
66.I I Guseinov, B A Mamedov, E Copuoglu (2009). USE OF BINOMIAL COEFFICIENTS IN FAST AND ACCURATE CALCULATION OF CLEBSCH GORDAN AND GAUNT COEFFICIENTS AND WIGNER n j SYMBOLS. JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY, 8(2), 251-259. (Yayın No: 350573)
67.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Ekenoğlu AS (2008). On the evaluation of Bernoulli numbers using binomial coefficients. JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER, 109(3), 527-530. (Yayın No: 350364)
68.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Ekenoğlu AS (2008). On the evaluation of Bernoulli numbers using binomial coefficients. JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER, 109(3), 527-530. (Yayın No: 350365)
69.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2008). Analytical evaluation of cylindrical exponential integrals arising in radiative transfer. JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER, 109(7), 1277-1280. (Yayın No: 350383)
70.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2008). Accurate evaluation of overlap integrals of Slater type orbitals with noninteger principal quantum numbers using complete orthonormal sets of psi alpha. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 43(4), 1527-1532. (Yayın No: 350405)
71.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2008). Accurate evaluation of integrals arising from the bulk electron densities in quantum wells of high electron mobility transistors. COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS, 178(9), 673-675. (Yayın No: 350422)
72.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2008). Use of complete gamma function in accurate evaluation of Einstein integrals. HYDROLOGY RESEARCH, 39(3), 223-227. (Yayın No: 350442)
73.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2008). Analytical evaluation of the Voigt function using binomial coefficients and incomplete gamma functions. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 387(4), 1622-1626. (Yayın No: 350458)
74.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Koc Huseyin (2008). Calculation of two center overlap integral in molecular coordinate system over Slater type orbital using Lowdin alpha radial and Guseinov rotation angular functions. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 44(2), 365-372. (Yayın No: 350476)
75.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2008). Evaluation of the auxiliary function G ns q using basic overlap integrals over Slater type orbitals. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 44(3), 749-754. (Yayın No: 350496)
76.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Askerov IM (2008). Accurate evaluation of the cubic lattice Green functions using binomial expansion theorems. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS, 47(11), 2945-2951. (Yayın No: 350519)
77.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2007). A unified treatment of the lattice Green function generalized Watson integral and associated logarithmic integral for the d dimensional hypercubic lattice. PHILOSOPHICAL MAGAZINE, 87(7), 1107-1112. (Yayın No: 350106)
78.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Askerov IM (2007). A new algorithm for accurate evaluation of the generalized Bloch Gruneisen function and its applications to MgB2 superconductor. PHYSICS LETTERS A, 362(4), 324-326. (Yayın No: 350130)
79.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2007). Evaluation of the generalized Goodwin Staton integral using binomial expansion theorem. OURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER, 105(1), 8-11. (Yayın No: 350207)
80.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2007). Unified treatment for the evaluation of generalized complete and incomplete gamma functions. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 202(2), 435-439. (Yayın No: 350222)
81.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2007). Calculation of integer and noninteger n dimensional debye functions using binomial coefficients and incomplete gamma functions. INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS, 28(4), 1420-1426. (Yayın No: 350240)
82.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2007). On the accurate evaluation of overlap integrals over slater type orbitals using analytical and recurrence relations. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, 62(9), 467-470. (Yayın No: 350274)
83.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2007). Computation of three center overlap integrals over noninteger n Slater type orbitals using Psi alpha ETO. JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY, 6(3), 641-646. (Yayın No: 350301)
84.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Andıc Zekeriya (2007). Evaluation of generalized exponential integrals using multinomial expansion theorems. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 42(3), 695-700. (Yayın No: 350329)
85.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Erturk Murat (2007). Application of combined Hartree Fock Roothaan theory to atoms with an arbitrary number of closed and open shells of any symmetry. FEW-BODY SYSTEMS, 41(3), 211-220. (Yayın No: 350345)
86.Guseinov Israfil,ÖNER FEDA,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2006). A new algorithm for evaluation of the simplified gamma-ray shielding formulas. Progress in Nuclear Energy, 48(7), 680-685. (Yayın No: 6802446)
87.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Ekenoglu Seda (2006). Evaluation of the Hantush’xxs M(alpha, beta) function using binomial coefficients. Water Resources Research, 42(9), 9502, Doi: 10.1029/2006WR005005 (Yayın No: 5890846)
88.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Ekenoglu AS (2006). Analytical evaluation of two center Franck Condon overlap integrals over harmonic oscillator wave function. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, 61(3), 141-145. (Yayın No: 328624)
89.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2006). Evaluation of the Boys function using analytical relations. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 40(2), 179-183. (Yayın No: 328839)
90.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Ekenoglu AS (2006). Exact analytical expressions and numerical analysis of two center Franck Condon factors and matrix elements over displaced harmonic oscillator wave functions. COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS, 175(3), 226-231. (Yayın No: 350056)
91.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2006). On the evaluation of generalized exponential integral functions. JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER, 102(2), 251-256. (Yayın No: 350077)
92.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2005). Calculation of the generalized Hubbell rectangular source integrals using binomial coefficients. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 161(1), 285-292. (Yayın No: 299961)
93.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2005). Algorithm for the storage of Clebsch Gordan and Gaunt coefficients with the same selection rule and its application to multicenter integrals. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM, 715(1), 177-181. (Yayın No: 300047)
94.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2005). Calculation of multicenter electronic attraction electric field and electric field gradient integrals of Coulomb potential over integer and noninteger n Slater orbitals. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 37(4), 353-364. (Yayın No: 300142)
95.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2005). Evaluation of one and two electron multicenter integrals of Yukawa like screened central and noncentral interaction potentials over slater orbitals using addition theorems. INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C, 16(6), 837-842. (Yayın No: 300237)
96.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2005). Use of auxiliary functions in calculation of multicenter electronic attraction electric field and electric field gradient integrals of screened and nonscreened Coulomb potentials over noninteger n Slater orbitals. CHEMICAL PHYSICS, 312(1), 223-226. (Yayın No: 300312)
97.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2005). Fast evaluation of molecular auxiliary functions A alpha and B n by analytical relations. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 38(1), 21-26. (Yayın No: 300378)
98.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2005). Use of analytical relations in evaluation of exponential integral functions. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 38(2), 311-314. (Yayın No: 300438)
99.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2005). Evaluation of generalized exponential integral function using binomial expansion theorems. JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER, 94(3), 507-514. (Yayın No: 300501)
100.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,TAPRAMAZ RECEP,Merdan Ziya (2005). Calculation of generalized elliptic type integrals using the binomial expansion theorem. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 168(1), 333-341. (Yayın No: 300620)
101.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Merdan Ziya,Askerov IM (2005). Evaluation of generalized exponential integrals using multinomial expansion theorems. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 38(4), 695-700. (Yayın No: 300727)
102.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2005). Use of recursion and analytical relations in evaluation of hypergeometric functions arising in multicenter integrals with noninteger n Slater type orbitals. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 38(4), 511-517. (Yayın No: 300792)
103.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Ekenoglu AS (2005). A new algorithm for accurate and fast evaluation of the Hubbell radiation rectangular source integral. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, 74(5), 261-263. (Yayın No: 300891)
104.Guseinov Israfil,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2004). Evaluation of multicenter one electron integrals of noninteger u screened Coulomb type potentials and their derivatives over noninteger n Slater orbitals. The Journal of chemical physics, 1211649-1654. (Yayın No: 2917800)
105.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2004). Evaluation of the Hubbell radiation rectangular source integral using binomial coefficients. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, 69(2), 109-112. (Yayın No: 298728)
106.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2004). Unified treatment of overlap integrals with integer and noninteger n Slater type orbitals using translational and rotational transformations for spherical harmonics. CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS, 82(3), 205-211. (Yayın No: 298803)
107.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2004). Calculation of generalized secant integral using binomial coefficients. APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, 60(5), 689-692. (Yayın No: 298940)
108.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2004). Algorithm for the storage of expansion coefficients for the product of associated Legendre functions in elliptical coordinates useful for the calculations of molecular integrals. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM, 667(1), 7-6. (Yayın No: 299014)
109.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2004). Evaluation of multicenter electronic attraction electric field and electric field gradient integrals with screened and nonscreened Coulomb potentials over integer and noninteger n slater orbitals. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 36(2), 113-121. (Yayın No: 299076)
110.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2004). Evaluation of multicenter one electron integrals of noninteger u screened Coulomb type potentials and their derivatives over noninteger n Slater orbitals. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 121(4), 1649-1654. (Yayın No: 299363)
111.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2004). Evaluation of incomplete gamma functions using downward recursion and analytical relations. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 36(4), 341-346. (Yayın No: 299450)
112.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2004). Calculations of overlap integrals over Slater type orbitals using recurrence relations for expansion coefficients. MATCH-COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND IN COMPUTER CHEMISTRY I, (52), 47-54. (Yayın No: 299740)
113.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2004). Evaluation of two center overlap integrals in molecular coordinate system over slater type orbitals. CHINESE JOURNAL OF PHYSICS, 42(2), 176-181. (Yayın No: 298870)
114.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2004). On evaluation of overlap integrals with noninteger principal quantum numbers. COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS, 42(5), 735-756. (Yayın No: 299886)
115.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2004). Calculation of two center nuclear attraction integrals over Slater type orbitals in molecular coordinate system. CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY, 22(6), 545-548. (Yayın No: 299149)
116.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2004). On the evaluation of Boys functions using downward recursion relation. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 36(3), 301-306. (Yayın No: 299292)
117.MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2003). Calculation of molecular electric and magnetic multipole moment integrals of integer and noninteger n Slater orbitals using overlap integrals. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, 93(1), 9-19. (Yayın No: 298430)
118.Guseinov II,Ramazan Aydın,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2003). Computation of multicenter overlap integrals with Slater type orbitals using Psi alpha ETOs. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING, 9(5), 325-328. (Yayın No: 298525)
119.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2002). Evaluation of overlap integrals with integer and noninteger n Slater type orbitals using. Journal of Molecular Modeling, 8(9), 272-276. (Yayın No: 2950682)
120.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Rzayeva Afet (2002). Calculation of molecular integrals over Slater type orbitals using recurrence relations for overlap integrals and basic one center Coulomb integrals. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING, 8(4), 145-149. (Yayın No: 295345)
121.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2002). On the calculation of arbitrary multielectron molecular integrals over Slater type orbitals using recurrence relations for overlap integrals IV Use of recurrence relations for basic two center overlap and hybrid integrals. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, 86(5), 450-455. (Yayın No: 295460)
122.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2002). On the calculation of arbitrary multielectron molecular integrals over slater type orbitals using recurrence relations for overlap integrals III Auxiliary functions Q nn q and G nn q. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, 86(5), 440-449. (Yayın No: 296400)
123.ÖNER FEDA,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2002). Evaluation of Coulomb energy difference for light mirror nuclei using Slater type orbitals. COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS, 37(3), 327-330. (Yayın No: 297791)
124.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,KARA MEHMET,ORBAY METİN (2002). A new algorithm for the calculation of two center overlap integrals over Slater type orbitals. CHINESE JOURNAL OF PHYSICS, 40(3), 283-287. (Yayın No: 297919)
125.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2002). Use of addition theorems in evaluation of multicenter nuclear attraction and electron repulsion integrals with integer and noninteger n Slater type orbitals. THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS, 10821-26. (Yayın No: 298008)
126.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Naci Sunel (2002). Computation of molecular integrals over Slater type orbitals X Calculation of overlap integrals with integer and noninteger n Slater orbitals using complete orthonormal sets of exponential functions. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM, 593(1), 71-77. (Yayın No: 298181)
127.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2002). Calculation of multicenter nuclear attraction and electron repulsion integrals over Slater orbitals by Fourier transform method using Gegenbauer polynomials. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, 32(4), 309-322. (Yayın No: 298306)
128.II Guseinov,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2002). Computation of multicenter nuclear attraction integrals of integer and noninteger n Slater orbitals using auxiliary functions. Journal of Theoretical and Computational Chemistry, 117-24. (Yayın No: 1990030)
129.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2001). On the calculation of arbitrary multielectron molecular integrals over slater type orbitals using recurrence relations for overlap integrals II Two center expansion method. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, 81(2), 117-125. (Yayın No: 294601)
130.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2001). On the computation of molecular auxiliary functions A n and B n. PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS, 56(5), 691-696. (Yayın No: 294701)
131.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Rzayeva AM (2001). Computation of molecular integrals over Slater type orbitals VII Calculation of multielectron molecular integrals by single center expansion method using different translation formulas. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM, 544(1), 205-211. (Yayın No: 294862)
132.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÖNER FEDA,Guseinova Sevinc (2001). Computation of molecular integrals over Slater type orbitals VIII Calculation of overlap integrals with different screening parameters using series expansion formulas for Slater type orbitals. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM, 545(1), 265-270. (Yayın No: 295206)
133.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ORBAY METİN,Özdoğan Talhat (2000). Calculation of electric multipole moment integrals using translation formulas for Slater type orbitals. COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS, 33(1), 27-32. (Yayın No: 293598)
134.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ORBAY METİN,Özdoğan Talhat (2000). Calculation of arbitrary overlap integrals over type orbitals using basic overlap integrals. COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS, 33(2), 161-166. (Yayın No: 293825)
135.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,AYDIN RAMAZAN (2000). Computation of molecular integrals over Slater type orbitals IV Calculation of multicenter electron repulsion integrals using recurrence relations for overlap integrals. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM, 503(3), 179-188. (Yayın No: 293940)
136.Guseinov II,AYDIN RAMAZAN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2000). Computation of molecular integrals over Slater type orbitals III Calculation of multicenter nuclear attraction integrals using recurrence relations for overlap integrals. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM, 503(3), 173-177. (Yayın No: 294029)
137.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2000). On the calculation of arbitrary multielectron molecular integrals over slater type orbitals using recurrence relations for overlap integrals I Single center expansion method. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, 78(3), 146-152. (Yayın No: 294130)
138.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ORBAY METİN (2000). Calculation of three center electric and magnetic multipole moment integrals using translation formulas for Slater type orbitals. THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS, 104(5), 407-410. (Yayın No: 294209)
139.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2000). Computation of molecular integrals over Slater type orbitals V Calculation of multicenter electron repulsion integrals using auxiliary functions. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM, 528(1), 245-253. (Yayın No: 294438)
140.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2000). Calculation of overlap integrals over Slater type orbitals using translational and rotational transformations for spherical harmonics. THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS, 105(1), 93-95. (Yayın No: 294521)
141.Guseinov II,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Özdoğan Talhat,ORBAY METİN (1999). Calculation of magnetic multipole moment integrals using translation formulas for Slater type orbitals. PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS, 53(4), 727-731. (Yayın No: 293301)
142.I I GuSeinov, B A Mamedov (1999). Computation of molecular integrals over Slater type orbitals I Calculations of overlap integrals using recurrence relations. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM, 465(1), 1-6. (Yayın No: 293073)
143.I I Guseinov, A M Rzaeva, B A Mamedov, M OrbayT ÖzdoğanF Öner (1999). Computation of molecular integrals over Slater type orbitals II Calculation of electric multipole moment integrals using translation formulas. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM, 465(1), 7-9. (Yayın No: 292997)
144.I I Guseinov, M G Gamzaev, R M Believ, B A MamedovT M MursalowF G Pahaev (1991). EVALUATION ON MULTICENTER INTEGRALS FOR THE HARTREE FOCK ROOTHAAN EQUATIONS IN MOLECULAR COORDINATE SYSTEMS 1 ONE ELECTRON INTEGRALS. JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY, 32(5), 736-740. (Yayın No: 292735)
145.I I Guseinov, B A Mamedov, F G Pashaev (1991). COMBINED ANALYTICAL FORMULA FOR 2 CENTER COULOMB AND HYBRID INTEGRALS IN THE MOLECULAR COORDINATE SYSTEM. JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY, 32(1), 134-135. (Yayın No: 292526)
146.I I Guseinov, T M Mursalov, F G Pashaev, B A MamedovN A Allakhverdiev (1989). CALCULATION OF ONE ELECTRON AND 2 ELECTRON INTEGRALS OF TAU MU 1E CHI TAU S NU SIGMA THETA PHI Y NU SIGMA THETA PHI BETWEEN SLATER TYPE ORBITALS. JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY, 30(2), 334-336. (Yayın No: 292165)
147.I I Guseinov, T M Mursalov, F G Pashaev, B A MamedovN A Allakhverdiev (1989). CALCULATION OF OVERLAP INTEGRALS BETWEEN SLATER TYPE ORBITALS USING THE FOURIER TRANSFORMATION. JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY, 30(2), 331-333. (Yayın No: 292380)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2015). Mathematical modeling in the molecular structure design of materials by using Hartree Fock Roothaan theory. The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:1712882)
2.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF (2017). Analytical evaluation of the Uehling potential using expansion theorems. MME 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3783598)
3.SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2017). Quantum corrections to second virial coefficient with Lennard-Jones (12-6) potantial. MME 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3783594)
4.Somuncu Elif,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Can Melik (2015). CALCULATION OF THE ZERO PRESSURE JOULE THOMSON COEFFICIENT FOR SOME NON POLAR MOLECULES. 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (Özet Bildiri) (Yayın No:1712756)
5.Somuncu Elif,Iskender M ASKEROV,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2015). Calculatıon Of Second Virial Coefficint Using Stockmayer Potential for Molecules and. 9. International Physicis Conference of the Balkan Physical Union (BPU-9) (Özet Bildiri) (Yayın No:1664878)
6.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). Calculation of self friction three center nuclear attraction integrals using Guseinov one range addition theorem. International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Tecnology (TESNAT 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2919450)
7.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). On the evaluation of the Uehling potential. International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Tecnology (TESNAT 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2919456)
8.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2016). Calculation of heat capasity rations of Uranium Hexafuoride using second Virial coefficient. International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Tecnology (TESNAT 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2919490)
9.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2016). Calculation of internal energy entropy and enthalpy of Uranium Hexafuoride using second Virial coefficient. International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Tecnology (TESNAT 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2919525)
10.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ASKEROĞLU İSKENDER,Akkuş Adem (2018). CALCULATION OF THE CHANGE RESISTIVITY OF SEMICONDUCTOR UNDER MAGNETIC FIELD USING ONE- PARAMETER FERMI FUNCTIONS. IĞDIR 1. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİNE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534730)
11.ÇAÇAN HATUN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). AN ANALYTICAL EVALUA TION OF THE FIRST QUANTUM CORRECTION TO THE SECOND VIRIAL COEFFICIENT USING MORSE POTENTIAL. VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573955)
12.ÇAÇAN HATUN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). AN ANALYTICAL EVALUATION OF SECOND VIRIAL COEFFICIENT WITH MORSE POTENTIAL FOR INTERACTIONS OF AR-HE PLASMA STATES. VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573938)
13.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). Evaluation of self friction three center nuclear attraction integrals with integer and noninteger principal quantum numbers n over Slater type orbitals. International Conference on Quantum Science and Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:2919419)
14.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2016). Evaluation of quantum corrections to second virial coefficient with Lennard Jones 12 6 potential. International Conference on Quantum Science and Applications (ICQSA-2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2919718)
15.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF (2019). Sutherland potansiyeli kullanılarak ikinci virial katsayısının performans analizi: X. gazların Joule-Thomson inversiyon sıcaklığının analitik değerlendirmesi. 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5574080)
16.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2015). Calculation of Second Virial Coefficient of UF6 Using Exp 6 andLennard Jones 12 6 Potentials. TESNAT 2015 International Conference SeriesTheoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:1713062)
17.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2016). Analytical evaluation of third virial coefficient with Lennard Jones 12 6 potential and its applications. International Conference of Advances in Natural and Applied Science (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2919770)
18.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2016). Analytical evaluation of temperature dependence of optical gain coefficient in bulk semiconductors. International Conference on Organic Electronic Material Thecnologies (OEMT2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2919435)
19.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER (2017). Calculation of Compressibility factor of gases by using second virial coefficient. ICANAS 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3837118)
20.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF (2017). Theoretical calculation of heat capacity by using third virial coefficient. TFD 32 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3746338)
21.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER (2017). Theoretical calculation of Joule-Thomson coefficient by using third virial coefficient. TFD 32 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3746294)
22.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2017). Alternative analytically calculation procedure of two-center kinetic energy integral in molecular coordinate system. TFD 32 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3746232)
23.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2017). Evaluation of Guseinov auxiliary function by the use of binomial expansion theorem. TFD 32 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3746115)
24.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2017). The quantum mechanical computations of molecular structure calculations considering Lorentz self-frictional field effect and its applications. ICONSETE 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3783589)
25.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2017). On the computation of gold and hot plasma energies. ICONSETE 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3783584)
26.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER (2018). PERFORMANCE ANALYSIS of SECOND VIRIAL COEFFICIENT with SUTHERLAND POTENTIAL: IV. AN ANALYTICAL EVALUATION of ENTROPY of GASES. EJONS 5. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534673)
27.ASKEROĞLU İSKENDER,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF (2018). PERFORMANCE ANALYSIS of SECOND VIRIAL COEFFICIENT with SUTHERLAND POTENTIAL: III. AN ANALYTICAL EVALUATION of GIBBS ENERGY of GASES. EJONS 5. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534670)
28.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,EMEK MEHRİBAN (2018). ANALYTICAL EVALUATION OF HOLTSMARK DISTRIBUTION OF ENERGIES AND ITS ROLE IN PLASMA MICROFIELDS. EJONS 5. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534659)
29.EMEK MEHRİBAN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2018). ANALYTICAL EVALUATION PROCEDURE FOR THE MOLECULAR ELECTRIC MULTIPOLE MOMENT USING GUSEINOV ONE-RANGE ADDITION THEOREM. EJONS 5. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534666)
30.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2016). Mathematical modeling in the evaluation of second Virial coefficient with Sutherland potential and its applications. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2919377)
31.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2016). Evaluation of self friction two center hybrid integrals over Slater type orbitals by using Guseinov one range addition theorems. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2919396)
32.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇAÇAN HATUN (2018). İkinci Virial katsayısının Morse potansiyeli ile analitik hesaplanması ve nötral soygaz atomlarına uygulanması. 2nd International Symposium on Innovative Aooroaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4531127)
33.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). Analytical treatment of two center overlap integral with respect to same screening constants over Slater type orbitals. ICAAM 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2919822)
34.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif,Askerov IM (2016). An efficient method for the determination of fourth virial coefficient with Lennard Jones 12 6 potential and its application. International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM 2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2919812)
35.ASKEROĞLU İSKENDER,SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). SUTHERLAND POTANSİYELİ İLE İKİNCİ VİRİAL KATSAYISININ PERFORMANS ANALİZİ: V. GAZLARIN İÇ ENERJİSİNİN ANALİTİK BELİRLENMESİ. UMTEB-V INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES - V (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573629)
36.SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ASKEROĞLU İSKENDER (2019). Performance analysis of second virial coefficient with Sutherland potential: VI. An analytical evaluation of enthalpy of gases. UMTEB-V V. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573573)
37.SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ASKEROĞLU İSKENDER (2017). Calculation of third virial coefficient of UF4, UF5 and UF6 using Lenard-Jones (12-6) potential. 1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimbleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3837222)
38.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2019). KİMYASAL POTANSİYELİN POZİTİF DEĞERLERİ İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ FERMİ-DİRAC İNTEGRALİNİN ANALİTİK OLARAK HESAPLANMASI. ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573762)
39.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER (2017). Accurate assesment of Joule-Thomson inversion temperature at zero pressure by using second Virial coefficient. TFD 33 (Özet Bildiri) (Yayın No:3837039)
40.SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ASKEROĞLU İSKENDER (2017). Theoretical study of third Virial coefficient with Kihara potantial. TFD 33 (Özet Bildiri) (Yayın No:3836965)
41.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ASKEROĞLU İSKENDER (2019). PERFORMANCE ANALYSIS OF SECOND VIRIAL COEFFICIENT WITH SUTHERLAND POTENTIAL: IX. AN ANALYTICAL EVALUATION OF JOULE THOMSON COEFFICIENT OF GASES. ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573872)
42.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). KİMYASAL POTANSİYELİN POZİTİF DEĞERLERİ İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ FERMİ-DİRAC İNTEGRALİNİN ANALİTİK OLARAK HESAPLANMASI. ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573832)
43.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,EMEK MEHRİBAN (2019). ATOM VE MOLEKÜLER YAPILARIN İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKAN LÖWDİN- RADYAL KATSAYININ HESAPLANMASI. UMTEB-V INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES - V (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573687)
44.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2019). MOLEKÜLER YAPI HESAPLAMALARINDAKİ GELİŞMELER VE BAZİ UYGULAMALARI. UMTEB-V INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES - V (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5573658)
45.SOMUNCU ELİF,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2018). A CALCULATION PROCEDURE for QUANTUM CORRECTION to SECOND VIRIAL COEFFICIENT with RICE and HIRSCHFELDER MODFIED BUCKINGHAM (EXP-6) POTENTIAL. 2nd International Symposium on Silk Road Academic Studie (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534738)
46.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF (2018). ANALYTICAL EVALUATION of SPEED of SOUND by USING SECOND VIRIAL COEFFICIENT with MORSE-MORSE-SPLINE-VAN DER WAALS (MMSV) POTENTIAL. 2nd International Symposium on Silk Road Academic Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534735)
47.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU,Can Melih (2018). The Fourier transform of Gaussian type orbitals and its applications to multicenter molecular integrals over Gausian type orbitals. Turkish Physical Society TFD 32 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2919831)
48.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2018). Alternative Analytical Calculation procedure of two center kinetic energy integral in molecular coordinate system. Turkish Physical Society 32nd International Physical Concress (Özet Bildiri) (Yayın No:2931871)
49.Somuncu Elif,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2018). Theoretical calculation of heat capacity by using third Virial coefficient. TFD 32nd Internationa Physics Concress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2931903)
50.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2018). Theoretical evaluation of Joule Thomson coefficient by using third Virial coefficient. TFD 32nd International Physics Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2931883)
51.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2018). Evaluation of Guseinov auxiliary function by the use of binomial theorem. TFD 32nd Internationa Physics Concress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2931911)
52.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ASKEROĞLU İSKENDER,Akkuş Adem (2018). Calculation of the Transverse Nernst Ettingshausen Effectof Semiconductor with Standard Zone by Using One Parameter Fermi Functions. TFD 32nd International Physics Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2931928)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Fen ve Matematik Bilimlerinde Akademik Çalışmalar (2020)., ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, Livre De Lyon, Editör: Doç. Dr. Esma Yıldız Özkan, Sayfa Sayısı: 145, ISBN: 978-2-38236-052-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6780034)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.VİRİAL DENKLEMİNDE ORTAYA ÇIKAN İKİNCİ MERTEBEDEN VİRİAL KATSAYILARININ ANALİTİK HESAPLANMASI VE BAZI ATOM VE MOLEKÜLLERE UYGULANMALARI, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 28.04.2014-28.04.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.VİRİAL DENKLEMİNDE ORTAYA ÇIKAN YÜKSEK MERTEBEDEN VİRİAL KATSAYILARININ ANALİTİK HESAPLANMASI VE BAZI ATOM VE MOLEKÜLLERE UYGULANMASI, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 15.04.2014-15.04.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.3 Slater atom orbitali Bazında HFR Yaklaşımını Kullanarak elektrik multipol momentlerin ve Spektroskopik parametrelerin hesaplanması, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Moleküllerin Elektrik ve Magnetik Multipol Momentlerinin Hesaplanmas, DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
5.1 Çok atomlu moleküllerin Fiziksek ve Kimyasal Özelliklerinin Hartree Fock Roothaan Yöntemi ile Hesaplanması, DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim

2012Bölüm BaşkanıGaziosmanpaşa Üniversitesi, Fizik Bölümü, (Diğer)