GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İLHAN BAHRİ DELİBAŞIž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. İlhan Bahri DELİBAŞI

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Atatürk Üniversitesi (2005- 2011)

Tıp Fakültesi - Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Yeditepe Üniversitesi (1998- 2005)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr. (İngilizce) (Tam Burslu)

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Hafif Preeklampsili Preterm Gebelerde Betametazonun Biyofizik Profil İle Umbilikal Ve Middle Serebral Arter Doppler Akımlarına Etkisi", Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Doğumhane Ünitesi Sorumlusu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, (2016- Devam Ediyor)

Dönem 6 Eğitim Koordinatör Yardımcılığı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Rh Ve Diğer Kan Grup Alloimmünizasyonları, Lisans, (2018-2019)

Jinekolojik Cerrahide Postoperatif Komplikasyonlar, Lisans, (2018-2019)

Jinekolojik Cerrahide İntraoperatif Komplikasyonlar, Lisans, (2018-2019)

Jinekolojide Antimikrobiyal Kemoterapi, Lisans, (2018-2019)

Jinekolojik Görüntüleme Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

Terapötik Jinekolojik Prosedürler, Lisans, (2018-2019)

Uterin Serviksin Malign Hastalıkları, Lisans, (2018-2019)

Uterin Serviksin Benign Ve Premalign Hastalıkları, Lisans, (2018-2019)

Vulva Ve Vajenin Malign Ve Premalign Hastalıkları, Lisans, (2018-2019)

Vulva Ve Vajenin Benign Hastalıkları, Lisans, (2018-2019)

Jinekolojik Öykü, Muayene Ve Tanısal İşlemler, Lisans, (2018-2019)

Jinekolojik Öykü Ve Muayene, Lisans, (2018-2019)

Perinatal Enfeksiyonlar, Lisans, (2018-2019)

Geç Gebelik Komplikasyonları, Lisans, (2018-2019)

Tekrarlayan Gebelik Kaybı, Lisans, (2018-2019)

Erken Gebelik Riskleri (Abortuslar), Lisans, (2018-2019)

Normal Lohusalık, Lisans, (2018-2019)

Kadın Genital Sistem Anatomisi, Lisans, (2018-2019)

Obsterik Acillerin Değerlendirilmesi, Lisans, (2018-2019)

Normal Doğum Eylemi, Lisans, (2018-2019)

Normal Gebe Muayenesi, Lisans, (2018-2019)

Adneksiel Kitleler, Lisans, (2018-2019)

Rh Ve Diğer Kan Grup Alloimmünizasyonları, Lisans, (2017-2018)

Jinekolojide Antimikrobiyal Kemoterapi, Lisans, (2017-2018)

Jinekolojik Görüntüleme Yöntemleri, Lisans, (2017-2018)

Tuba Uterina Ve Overlerin Malign Hastalıkları, Lisans, (2017-2018)

Uterin Serviksin Malign Hastalıkları, Lisans, (2017-2018)

Vulva Ve Vajenin Malign Ve Premalign Hastalıkları, Lisans, (2017-2018)

Terapötik Jinekolojik Prosedürler, Lisans, (2017-2018)

Uterin Serviksin Benign Ve Premalign Hastalıkları, Lisans, (2017-2018)

Jinekolojik Öykü, Muayene Ve Tanısal İşlemler, Lisans, (2017-2018)

Jinekolojik Öykü Ve Muayene, Lisans, (2017-2018)

Perinatal Enfeksiyonlar, Lisans, (2017-2018)

Geç Gebelik Komplikasyonları, Lisans, (2017-2018)

Tekrarlayan Gebelik Kaybı, Lisans, (2017-2018)

Erken Gebelik Riskleri (Abortuslar), Lisans, (2017-2018)

Riskli Gebeliği Değerlendirme Yöntemleri, Lisans, (2017-2018)

Adneksiel Kitleler, Lisans, (2017-2018)

Obstetrik Acillerin Değerlendirilmesi, Lisans, (2017-2018)

Postpartum Kanama, Lisans, (2017-2018)

Jinekolojik Anamnez Ve Muayene, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Muhammet Fatih ALPTEKİN, "Ekstraabdominal Ve İntraabdominal Uterotomi Kapatma Teknikleri Sonrası Sezaryen Skar İstmoseli İnsidans Ve Derinliğinin Transvajinal Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, 2020

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TOPRAK MUHAMMED,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZSOY ASKER ZEKİ,BOZKURT NİHAN,SEZER SONDAŞ SAİME,ÇAKMAK BÜLENT,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,DEMİRTÜRK FAZLI, (2019). "Analysis Of Estrogen And Progesterone Receptor Gene Polymorphisms İn Leiomyoma", Journal Of Clinical Laboratory Analysis, 33(3), 22704, Doi: 10.1002/jcla.22704 (Yayın No: 5171088)

ÇINAR TANRIVERDİ ESRA,ÖZKURT ZÜLAL,KAMALAK ZEYNEP,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,PARLAK EMİNE,KADIOĞLU BERRİN GÖKTUĞ, (2018). "Crimean-Congo Hemorrhagic Fever İn Pregnancy:Two Cases From Turkey And A Review Of The Literature", Mediterranean Journal Of Infection Microbes And Antimicrobials, 71-5., Doi: 10.4274/mjima (Yayın No: 4552829)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,BATMAZ SEDAT,YILDIZ MESUT,SONGUR EMRAH,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÇAKMAK BÜLENT,ÖZSOY ASKER ZEKİ, (2018). "Relationship Between Miscarriage And Dysfunctional Cognitions About Trauma, Coping Mechanisms, And Posttraumatic Growth", Journal Of Rational-Emotive Cognitive-Behavior Therapy, 36(2), 99-118., Doi: 10.1007/s10942-017-0276-0 (Yayın No: 4035314) [SSCI]

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KARACA İBRAHİM,YAPÇA ÖMER ERKAN,İNGEÇ METİN,KUMBASAR SERKAN,KESKİN ÇİMEN FERDA,COŞKUN REŞİT,ÇELİK AZİZ İNAN,ÇANKAYA MURAT,ALTUNER DURDU, (2018). "The Effect Of Nizatidine On Ovarian İschaemia/Reperfusion İnjury İn Rats", Indian Journal Of Animal Research, 52(10), 1488-1493., Doi: 10.18805/ijar.B-934 (Yayın No: 4416602) [SCI-Expanded]

YAPÇA ÖMER ERKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KARACA İBRAHİM,MAMMADOV RENAD,KURT NEZAHAT,NAYKI CENK,KESKİN ÇİMEN FERDA,KUMBASAR SERKAN,ALTUNER DURDU, (2018). "Effects Of Parecoxib On Ovary Ischemia Reperfusion Injury Which Causes Infertility İn Rats", Latin American Journal Of Pharmacy, 37(2), 265-270. (Yayın No: 4429337) [SCI-Expanded]

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YAPÇA ÖMER ERKAN,Laloglu Esra, (2018). "Does Endocan Level İncrease İn Women With Polycystic Ovary Syndrome? A Case — Control Study", Ginekologia Polska, 89(9), 500-505., Doi: 10.5603/GP.a2018.0085 (Yayın No: 4416529) [SCI-Expanded]

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,TANRIVERDİ SEMA,ÇAKMAK BÜLENT, (2018). "Does Reactive Hypoglycemia During The 100 G Oral Glucose Tolerance Test Adversely Affect Perinatal Outcomes?", Ginekologia Polska, 89(1), 25-29., Doi: 10.5603/GP.a2018.0005 (Yayın No: 4177909) [SCI-Expanded]

YILMAZ DOĞRU HATİCE,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ARICI AKGÜL,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÇAKMAK BÜLENT, (2017). "Effect Of Amygdalin On The Treatment And Recurrence Of Endometriosis İn An Experimental Rat Study", Periodicum Biologorum, 119(3), 173-180., Doi: 10.18054/pb.v119i3.4767 (Yayın No: 3869860) [SCI-Expanded]

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İNGEÇ METİN,YAPÇA ÖMER ERKAN, (2017). "Does Antenatal Betamethasone Have Negative Effects On Fetal Activities And Hemodynamics İn Cases Of Preeclampsia Without Severe Features? A Prospective, Placebo-Controlled, Randomized Study", The Journal Of Maternal-Fetal Neonatal Medicine, 30(22), 2671-2678., Doi: 10.1080/14767058.2016.1261107 (Yayın No: 3870048) [SCI-Expanded]

KARACA İBRAHİM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YAPÇA ÖMER ERKAN,İNGEÇ METİN,kumbasar serkan,HİRİK ERKAN,KUZUCU MEHMET, (2017). "Oxidative Renal Damage İn Rats Subjected To Ovarian Ischemia Reperfusion And Protective Effect Of Tianeptine", Latin American Journal Of Pharmacy, 36(12), 2339-2347. (Yayın No: 3740367) [SCI-Expanded]

ÖZSOY ASKER ZEKİ,NURSAL AYŞE FEYDA,KARSLI MEHMET FATİH,UYSAL MURAT,ALICI ORHAN,BÜTÜN İLKNUR,TAŞ UFUK,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ, (2016). "Protective Effect Of İntravenous Lipid Emulsion Treatment On Malathion İnduced Ovarian Toxicity İn Female Rats", European Review For Medical And Pharmacological Sciences, 20(11), 2425-2434. (Yayın No: 2947472) [SCI-Expanded]

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İSAOĞLU ÜNAL,ÇINAR TANRIVERDİ ESRA,YILMAZ MEHMET, (2016). "A Case Of Cantrell Syndrome Diagnosed İn The First Trimester", Clinical And Experimental Obstetrics Gynecology, 43(4), 612-613. (Yayın No: 2947586) [SCI-Expanded]

DOĞRU SERKAN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,KARAMAN TUĞBA,ŞAHİN AYNUR,TAPAR HAKAN,KARAMAN SERKAN,ARICI SEMİH,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KARAKIŞ ALKAN, (2016). "Do Urgent Caesarean Sections Have A Circadian Rhythm", Turk J Anaesthesiol Reanim, 44(3), 124-127., Doi: 10.5152/TJAR.2016.57614 (Yayın No: 2939998)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ALBAYRAK EDA,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA, (2016). "Can Myometrial Elasticity, As Determined By Elastography At 18-22 Weeks Of Gestation, Predict Preterm Delivery?", Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research, 42(12), 1686-1693., Doi: 10.1111/jog.13110 (Yayın No: 2899582) [SCI-Expanded]

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,KARAKUŞ NEVİN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,YİĞİT SERBÜLENT, (2016). "Association Of Genetic Polymorphisms İn Tnf And Mıf Gene With The Risk Of Primary Dysmenorrhea", Biochemical Genetics, 54(4), 457-466., Doi: 10.1007/s10528-016-9732-2 (Yayın No: 2940031) [SCI-Expanded]

YAPÇA ÖMER ERKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KARACA İBRAHİM,KUMTEPE YAKUP,KADANALI SEDAT, (2015). "Time Limited Hydrotubation Combined With Clomiphene Citrate Treatment For Unexplained İnfertility", Clinical And Experimental Obstetrics Gynecology, 42(3), 311-314., Doi: 10.12891/ceog1833.2015 (Yayın No: 1515511) [SCI-Expanded]

YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İSAOĞLU ÜNAL,İNGEÇ METİN,BÖREKÇİ BÜNYAMİN,ULUĞ PAŞA, (2015). "Relationship Between Mean Platelet Volume And Recurrent Miscarriage A Preliminary Study", Archives Of Medical Science, 11(5), 989-993., Doi: 10.5114/aoms.2013.40095 (Yayın No: 1561762) [SCI-Expanded]

ÇINAR TANRIVERDİ ESRA,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KAMALAK ZEYNEP,GÖKTUĞ KADIOĞLU BERRİN,BENDER RUKİYE ADA, (2015). "A Fetus With Iniencephaly Delivered At The Third Trimester", Case Reports İn Medicine, 20151-3., Doi: 10.1155/2015/520715 (Yayın No: 1559779)

İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,BİLİCİ AHMETERKAN,KABALAR MEHMET EŞREF, (2015). "Evaluation Of 37 438 Consecutive Cervical Smear Results İn The Turkish Population", Archives Of Medical Science, 11(2), 402-405., Doi: 10.5114/aoms.2013.38814 (Yayın No: 2989609) [SCI-Expanded]

İSAOĞLU ÜNAL,ULUĞ PAŞA,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ MEHMET,KUMTEPE YAKUP,DOĞAN HASAN,TAŞDEMİR ŞENER, (2014). "The Association Between İnherited Thrombophilia And Recurrent Pregnancy Loss İn Turkish Women", Clinical And Experimental Obstetrics Gynecology, 41(2), 177-181., Doi: 10.12891/ceog16142014 (Yayın No: 1278070) [SCI-Expanded]

İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ MEHMET,ARSLAN REMZİ, (2013). "Can Cesarean Rates Be Reduced", Healthmed, 7(11), 3004-3008. (Yayın No: 1317619)

ÖZKAN ASUMAN,KUMTEPE YAKUP,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ, (2012). "Efficacy Of Mini Sling System İn The Management Of Stress Incontinence 1 Year Follow Up Data", Research Journal Of Medical Sciences, 6(5), 243-246. (Yayın No: 1317670)

YILMAZ MEHMET,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KADANALI SEDAT, (2011). "Anthropometric Clinical And Laboratory Comparison Of Four Phenotypes Of Polycystic Ovary Syndrome Based On Rotterdam Criteria", Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research, 37(8), 1020-1026., Doi: 10.1111/j.1447-0756.2010.01478.x (Yayın No: 1317702) [SCI-Expanded]

KUMTEPE YAKUP,ULUĞ PAŞA,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,DEMİRCİ ELİF, (2011). "Two Cases Of Vanishing Endometrial Carcinoma", Research Journal Of Medical Sciences, 5(5), 276-279. (Yayın No: 1317727)

İNGEÇ METİN,LEVENT AKIN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,PULUR ALPARSLAN,KARACA İBRAHİM, (2011). "A Case Of Primary Postpartum Bleeding Due To Vaginal Laceration After Vaginal Delivery Successful Management With Transcatheter Arterial Embolization", The Eurasian Journal Of Medicine, 43(1), 57-59., Doi: 10.5152/eajm.2011.12 (Yayın No: 1317723)

GÜLABOĞLU MİNE,BÖREKÇİ BÜNYAMİN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ, (2010). "Urine Iodine Levels İn Preeclamptic And Normal Pregnant Women", Biological Trace Element Research, 136(3), 249-257., Doi: 10.1007/s12011-009-8539-y (Yayın No: 1317747)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TAPAR HAKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,DOĞRU SERKAN,KARAMAN TUĞBA,KARAMAN SERKAN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,UYSAL OLCAYTO,SÜREN MUSTAFA,GENÇ TAPAR GÜLŞEN, (2019). "Sezaryen Hastalarında Spinal Anestezi Sonrası Fetüs Ağırlığı, Plesenta Ağırlığı, Amniyon Sıvı Miktarı Ve Hipotansiyon Gelişimi Arasında Korelasyon", Ortadoğu Tıp Dergisi, 11(3), 309-314., Doi: 10.21601/ortadogutipdergisi.478069 (Yayın No: 5171102)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ESEN MEHMET, (2017). "The Evaluation Of Pregnants Admitted To Emergency Unit: Tertiary Single Centre Experience", Van Medical Journal, 24(3), 157-162., Doi: 10.5505/vtd.2017.68442 (Yayın No: 3990599)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,OKTAY GÜLSEREN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,BULUT YUNUS EMRE, (2017). "Evaluating The Knowledge Level Of Hpv Vaccine Among The Students Of A Health High School", Journal Of Contemporary Medicine, 7(1), 1-7., Doi: 10.16899/gopctd.288651 (Yayın No: 3537168)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,DEMİRTÜRK FAZLI, (2016). "The İmportance Of The Transabdominal Cervical Length Measurement To Predict Preterm Delivery İn Low Risk Pregnant Women For Premature Birth", Sisli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin Of Sisli Hospital, 50(3), 215-9., Doi: 10.5350/SEMB.20160616035907 (Yayın No: 2947522)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, (2016). "Yaş Gruplarına Göre Kadınların Aile Planlamasına Bakışları Ve Seçtikleri Yöntemlerin Değerlendirilmesi Tersiyer Tek Merkez Deneyimi", Dicle Tıp Dergisi, 43(3), 413-418., Doi: 10.5798/dicletip.2016.03.0706 (Yayın No: 3041764)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÇAKMAK BÜLENT,ÖZSOY ASKER ZEKİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ, (2016). "Maternal Hemoglobin Hematokrit Ve Sistemik Arteriyel Basınç İle Yenidoğan Kilosu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", Jinekoloji - Obstetrik Ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 13(1), 18-21. (Yayın No: 2947509)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÇAKMAK BÜLENT,ARICI AKGÜL, (2016). "Tubal Ektopik Gebeliklerde Metotreksat Tedavi Başarısını Öngörmede Nötrofil Lenfosit Oranı Ve Platelet Lenfosit Oranı", Journal Of Contemporary Medicine, 6(1), 25-29., Doi: 10.16899/ctd.07462 (Yayın No: 2947556)

ÖZSOY ASKER ZEKİ,NACAR MEHMET CAN,ÇAKMAK BÜLENT,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,GÜLÜCÜ SELİM, (2016). "Tokat İlinde Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Polikliniğine Başvuran Gebelerde İdrar Yolu Enfeksiyonu Üç Yıllık Değerlendirme", Journal Of Contemporary Medicine, 6(2), 100-103., Doi: 10.16899/ctd.04857 (Yayın No: 2947537)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ARICI AKGÜL,DEMİRTÜRK FAZLI, (2016). "Histerektomi Materyallerinde Histopatolojik Tanıların Değerlendirilmesi", Journal Of Contemporary Medicine, 6(2), 87-91., Doi: 10.16899/ctd.65609 (Yayın No: 2947546)

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,NACAR MEHMET CAN,ÇAKMAK BÜLENT,DEMİRTÜRK FAZLI, (2015). "Olgu Sunumu Total Abdominal Histerektomi Sonrası Fallop Tüpü Prolapsusu", Journal Of Contemporary Medicine, 5(1-Ek), 92-94., Doi: 10.16899/ctd.59577 (Yayın No: 1559796)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY FİLİZ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÇAKMAK BÜLENT, (2015). "Gebelikte Tekrar Eden İntihar Girişimlerine Rağmen Fatal Seyretmeyen Obsesif Kompulsif Bozukluk: Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(4), 335-341. (Yayın No: 4419551)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÇAKMAK BÜLENT,GÜLÜCÜ SELİM,ÖZSOY ASKER ZEKİ, (2015). "Term Fetusta Akrani", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015(2), 138-142. (Yayın No: 2288988)

YAPÇA ÖMER ERKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ONAT ELİF, (2015). "Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma.", Journal Of Contemporary Medicine, 5(4), 234-238., Doi: 10.16899/ctd.89128 (Yayın No: 4416723)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ARICI AKGÜL,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜLÜCÜ SELİM, (2015). "The Evaluation Of Endometrial Sampling Results A Tertiary Centre Experience", Medeniyet Medical Journal, 30(3), 121-126., Doi: 10.5222/MMJ.2015.121 (Yayın No: 2047229)

YILMAZ MEHMET,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜNDOĞDU CEMAL, (2014). "Nadir Bir Vaka Juvenil Granüloza Hücreli Tümör", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 17(3), 99-101. (Yayın No: 1515537)

İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KABALAR MEHMET EŞREF,KURT ALİ,AKALP ÖZMEN SEVİLAY, (2014). "Histerektomi Materyallerinde Adenomyozis Sıklığının Değerlendirilmesi", Tıp Araştırmaları Dergisi, 12(2), 48-50. (Yayın No: 1558886)

KARACA İBRAHİM,YAPÇA ÖMER ERKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ, (2013). "Total Plasenta Previalı Gebelerde Kısa Servikal Uzunluk Ve Antepartum Kanama Riski", Bozok Tıp Dergisi, 3(3), 6-10. (Yayın No: 1317654)

İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÖZÜKARA İLAY,BİLİCİ AHMET ERKAN,ULUĞ PAŞA,KABALAR EŞREF, (2013). "Histerektomi Materyallerinde Histopatolojik Tanıların İncelenmesi", Abant Medical Journal, 2(2), 91-94., Doi: 10.5505/abantmedj.2013.30502 (Yayın No: 1317662)

KARACA İBRAHİM,YAPÇA ÖMER ERKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İNGEÇ METİN, (2013). "Servikal Yetmezlik Profilaktik Ve Acil Serklajların Karşılaştırılması", Perinatoloji Dergisi, 21(1), 7-11., Doi: 10.2399/prn.13.0211014 (Yayın No: 1317667)

KARACA İBRAHİM,YAPÇA ÖMER ERKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILDIRIM SUNA,BÖREKÇİ BÜNYAMİN, (2013). "İnfertil Kadınlarda Histeroskopik Septum Rezeksiyonu Sonrası Gebelik Sonuçları", İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 23(2), 73-76., Doi: 10.5222/terh.2013.65845 (Yayın No: 1317651)

YILMAZ MEHMET,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ULUĞ PAŞA,İNGEÇ METİN, (2013). "Tubo Ovarian Apseli Otuz Sekiz Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi", Van Tıp Dergisi, 20(3), 136-139. (Yayın No: 1317629)

YILMAZ MEHMET,DURUR SUBAŞI IRMAK,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ALPER FATİH, (2013). "Nadir Bir Vaka İntramural Ektopik Gebelik", Tıp Araştırmaları Dergisi, 11(Ek 2/Kadın Hastalıkları ve Doğum), 27-29. (Yayın No: 1558893)

YILMAZ MEHMET,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ULUĞ PAŞA,İNGEÇ METİN,AL RAGIP ATAKAN, (2013). "Dekolman Plasenta Epidemiyoloji Risk Faktörlerinin Analizi Fetal Ve Maternal Sonuçlar", Sakarya Medical Journal, 3(3), 126-130., Doi: 10.5505/sakaryamj.2013.55477 (Yayın No: 1317659)

YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İSAOĞLU ÜNAL,İNGEÇ METİN, (2013). "A Rare Case İn 17 Weeks Of Gestation Hemolysis Elevated Liver Enzymes And Low Platelet Count Syndrome", Sakarya Medical Journal, 3(4), 205-207., Doi: 10.5505/sakaryamj.2013.08370 (Yayın No: 1317646)

YAPÇA ÖMER ERKAN,KARACA İBRAHİM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,BÖREKÇİ BÜNYAMİN, (2013). "Total Plasental Retansiyon Postpartum Plasenta Perkreata Olgu Sunumu", Bozok Tıp Dergisi, 3(3), 66-68. (Yayın No: 1317641)

BÖREKÇİ BÜNYAMİN,KARACA İBRAHİM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YAPÇA ÖMER ERKAN, (2012). "Uterin Rüptür 26 Hafta Nonkomunike Uterin Horn Gebelik", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 22(4), 241-243. (Yayın No: 1515532)

YAPÇA ÖMER ERKAN,KARACA İBRAHİM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,BÖREKÇİ BÜNYAMİN, (2011). "Spontan Siklusta Rüptüre Heterotopik Gebelik", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 21(4), 310-312. (Yayın No: 1515531)

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,KADANALI SEDAT, (2011). "Rupture Of A Rudimentary Horn At 16 Weeks Of Gestation", Journal Of Clinical And Experimental Investigations, 2(2), 219-221. (Yayın No: 1317712)

AL RAGIP ATAKAN,ALTAŞ SARE,ÇETİNKAYA KADİR,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,TAŞTEKİN AYHAN,KADANALI SEDAT, (2010). "Bir Disefalus Parapagus Birleşik İkiz Olgusu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi", Turkish Journal Of Obstetrics And Gynecology, 7(1), 61-66. (Yayın No: 1317742)

AL RAGIP ATAKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KONAR NECLA,KARACA İBRAHİM,GÖL ELİF,YAPÇA ÖMER ERKAN, (2009). "Yüksek Rakımda Yaşayan Gebeler İçin Hemoglobin Referans Aralığı", Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6(4), 262-265. (Yayın No: 1515530)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ULUĞ PAŞA,KULHAN MEHMET, (2016). "Rahim Ağzı Kanseri Aşısı - Hpv Aşılaması", Klinik Tıp Bilimleri Dergisi, 4(3), 97-103. (Yayın No: 3537124)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YAPÇA ÖMER ERKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KARACA İBRAHİM,MAMMADOV RENAD,KURT NEZAHAT,NAYKI CENK,KESKİN ÇİMEN FERDA,KUMBASAR SERKAN,ALTUNER DURDU (2017). Parecoxib’s effect on ovary ischemia reperfusion injury which causes infertility in rats. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congressof Turkish Society of Obstetrics and Gynecology (Özet Bildiri) (Yayın No:3537115)

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,TANRIVERDİ SEMA,ÇAKMAK BÜLENT (2017). Does reactive hypoglycemia during the 100-g oral glucose tolerance test adversely affect perinatal outcomes?. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congressof Turkish Society of Obstetrics and Gynecology (Özet Bildiri) (Yayın No:3537102)

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÇAKMAK BÜLENT (2017). Isolated Fallopian tube torsion due to a paraovarian cyst in a teenage girl: a rare case of right lower quadrant abdominal pain. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congressof Turkish Society of Obstetrics and Gynecology (Özet Bildiri) (Yayın No:3537135)

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2017). Timely diagnosis and treatment of peritoneal tuberculosis in laparoscopic era. 26th Annual Congress of the EuropeanSociety for Gynaecological Endoscopy (ESGE) (Özet Bildiri) (Yayın No:3870090)

KARAMAN SERKAN,KARAMAN TUĞBA,DEVECİ HÜLYA,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2017). Effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on quality of recovery after major gynecologic surgery. Balkan states anesthesia days 4 (Özet Bildiri) (Yayın No:3518177)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,SAĞ İSMAİL (2016). Retrospective evaluation of peripartum hysterectomies Experiences of a tertiary center. XI. Türk Alman Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3021105)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,DALDAL EMİN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜLÜCÜ SELİM (2016). Anal sphincter injury after spontaneous vaginal delivery Case report. XI. Türk Alman Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3021031)

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ (2016). OP 032 Manual Seperation with and without Betamethasone and Estrogen Creams in the Treatment of Prepubertal Labial Adhesions. XI. Türk Alman Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3020779)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2016). OP 108 Accuracy of Ultrasonographic Fetal Weight Estimation Association of Possible Confounding Factors. XI. Türk Alman Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3020817)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

UZUN KAAN ERAY,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2020). MAYER-ROKİTANSKY-KÜSTER-HAUSER SENDROMLU (MRKHS) HASTADAWHARTON-SHEARES-GEORGE METODU İLE NEOVAJEN OLUŞTURULMASI. 9. Palandöken Kadın DoğumKongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6190079)

DİŞÇİ FİLİZ,TAPAR HAKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2018). Başarılı Metotreksat Tedavisi Sonrası Rüptüre olan Ovaryan Ektopik Gebelik: Olgu Sunumu. 7.PALANDÖKEN KADIN DOĞUM KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4426380)

UZUN KAAN ERAY,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2018). 27 Haftalık Monokoryonik Monoamniyotik İkiz Gebelikte Kordon Dolanmasına Bağlı Fetal Kayıp:Olgu Sunumu. 7.PALANDÖKEN KADIN DOĞUM KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4424199)

İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ MEHMET,ARSLAN REMZİ (2018). Hastanemizin 2009 2010 Yılları Arasındaki Sezaryen Oranı ve Endikasyonları. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516283)

YILMAZ MEHMET,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ULUĞ PAŞA,İNGEÇ METİN (2018). Tubo Ovarian Apseli Otuz Yedi Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516282)

İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÖZÜKARA İLAY,BİLİCİ AHMET ERKAN,ULUĞ PAŞA,KABALAR EŞREF (2018). Histerektomi Materyallerinde Histopatolojik Tanıların İncelenmesi. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516281)

YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İSAOĞLU ÜNAL,İNGEÇ METİN (2018). 7 Gebelik Haftasında Nadir Bir Vaka Hemoliz Yükselmiş Karaciğer Enzimleri Düşük Platelet Sayısı Sendromu. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516280)

YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İSAOĞLU ÜNAL,İNGEÇ METİN,BÖREKÇİ BÜNYAMİN,ULUĞ PAŞA (2018). Tekrarlayan Düşükler Ve Mean Platelet Volume Arasındaki İlişki Bir Ön Çalışma. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516277)

YILMAZ MEHMET,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ULUĞ PAŞA,İNGEÇ METİN,AL RAGIP ATAKAN (2018). Dekolman Plasenta Epidemiyoloji Risk Faktörlerinin Analizi Fetal Ve Maternal Sonuçlar. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516279)

İSAOĞLU ÜNAL,KUMTEPE YAKUP,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ MEHMET,ULUĞ PAŞA,DOĞAN HASAN,TAŞDEMİR ŞENER (2018). Türk Kadınlarında Kalıtsal Trombofili Ve Tekrarlayan Gebelik Kaybı Arasındaki İlişki. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516276)

YAPÇA ÖMER ERKAN,KARACA İBRAHİM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,BÖREKÇİ BÜNYAMİN (2018). Total Plasental Retansiyon Postpartum Plasenta Perkreata Olgu Sunumu. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516278)

İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,BİLİCİ AHMET ERKAN,KABALAR EŞREF (2018). Histerektomi Materyallerinde Adenomyozis Sıklığının Değerlendirilmesi. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516284)

GÜLÜCÜ SELİM,DUMAN ZÜLAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2016). SERVİKAL YETMEZLİKLİ HASTADA ACİL SERKLAJ :OLGU SUNUMU. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4419758)

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2016). UTERUS DİDELFİS VE OBSTRÜKTE HEMİVAJENLİ VİRGO HASTADA HEMATOMETROKOLPOSUNHİMENOTOMİ YAPILMADAN HİSTEROSKOPİK SEPTUM REZEKSİYONU İLE TEDAVİSİ. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3572721)

YAPÇA ÖMER ERKAN,TOPDAĞI YUNUS EMRE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,DİKBAŞ LEVENT,YÖRÜK NURCAN (2016). Rekürren molar gebelik, IVF sonrası 5. molar gebelik vakası. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3537035)

YAPÇA ÖMER ERKAN,KARACA İBRAHİM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜMÜŞBURUN NEŞET (2016). Sezaryen skar gebeliğinin bilateral hipogastrik arter balon kateterizasyonu sonrası küretaj ile kanamasız tedavisi. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3537036)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ARICI AKGÜL,DEMİRTÜRK FAZLI (2015). Levonorgestrel li Rahim İçi Araç ile Tedavi Edilen Kompleks Atipili Endometrial Hiperplazi Olgu Sunumu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516298)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÇAKMAK BÜLENT,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2015). Çok Düşük ßhcg Seviyesinde Tek Doz Metotreksat Tedavisi Sonrası Gelişen Hepatotoksisite ve Tubal Rüptür ile Sonlanan Ektopik Gebelik Olgu Sunumu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516297)

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,NACAR MEHMET CAN,ÇAKMAK BÜLENT,DEMİRTÜRK FAZLI (2015). Post Histerektomi Fallop Tüpü Prolapsusu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516295)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,GÖZDEMİR ELİF,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ (2015). Sistemik Progesteron Tedavisi ile 31 Haftaya Ulaşan bir Servikal Yetmezlik Olgusu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516294)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,GÖZDEMİR ELİF,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ DOĞRU HATİCE (2015). Gebelikte Adneksial Kitle Olgu Sunumu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516292)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,GÖZDEMİR ELİF,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ DOĞRU HATİCE,SAĞ İSMAİL,ÖZSOY ASKER ZEKİ (2015). Birinci Trimesterde Fetal Kistik Higroma ve Hidrops ile birlikte olan Turner Sendromu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516290)

YILMAZ MEHMET,DURUR SUBAŞI IRMAK,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ALPER FATİH (2013). Nadir Bir Vaka İntramural Ektopik Gebelik. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1349773)

YILMAZ MEHMET,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜNDOĞDU CEMAL (2013). Nadir Bir Olgu Sunumu Juvenil Granüloza Hücreli Tümör. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1349777)

İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2013). İzole Fetal Karaciğer Kalsifikasyonu Olgu Sunumu. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1349781)

İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ MEHMET,AHMET ERKAN BİLİCİ,M EŞREF KABALAR (2013). 2 Yıllık Servikal Smear Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1349769)

İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2013). Trizomi 21 Olgu Sunumu. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1349784)

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İSAOĞLU ÜNAL,ÇINAR TANRIVERDİ ESRA,YILMAZ MEHMET (2013). Birinci Trimesterde Tanı Konan Bir Cantrell Sendromu Olgusu. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1349780)

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÇETİNKAYA KADİR,KUMTEPE YAKUP (2009). Akut batında Obstetrik ve Jinekolojik Acil. 3.Jinekolojik Endoskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516285)

ÇETİNKAYA KADİR,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUMTEPE YAKUP (2009). Evre III Prolapsus Olgusuna Laparoskopik Histerektomi ve Sakrokolpopeksi. 3.Jinekolojik Endoskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516286)

ÇETİNKAYA KADİR,USTA LALE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUMTEPE YAKUP (2009). Bir Komplike Over Kisti Olgusuna Hidrodiseksiyon ile Laparoskopik Yaklaşım. 3.Jinekolojik Endoskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516287)

DELİBAŞ İLHAN BAHRİ Jinekolojik Kanser Oranları ve Palyatif Hospis Merkezlerinin Durumu. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1515534)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Kadın Hastalıkları Ve Doğum (2020)., ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ, Modern Tıp Kitabevi, Editör: Alanbay İbrahim,Karaşahin Emre, ISBN: 978-605-4477-28-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6190144)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Serum Endocan Seviyelerinin Değerlendirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.05.2016-21.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011-2012, TABİP ASTEĞMEN, ELAZIĞ ASKER HASTANESİ, 1 YIL ASKERLİK HİZMETİ, (Hastane)

2011-2014, UZMAN DOKTOR, ERZURUM NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ, DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, (Hastane)

2014-2014, UZMAN DOKTOR, TOKAT DEVLET HASTANESİ, KURUM İÇİ NAKİL, (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

EPİDEMİYOLOJİ VE BİYOİSTATİSTİK KURSU, KURSA KATILIM, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU, Kurs, 05.04.2009-05.04.2009 (Ulusal)

TEMEL LAPAROSKOPİ KURSU, 3. JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ KONGRESİ TEMEL LAPAROSKOPİ KURSU, ÇEŞME SHERATON OTEL, Kurs, 08.04.2009-08.04.2009 (Ulusal)

EĞİTİM BECERİLERİ KURSU, DERS VERECEK ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KURS, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ SALONU, Kurs, 06.11.2014-12.11.2014 (Ulusal)

HİSTEROSKOPİK CERRAHİ KURSU, 3. ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ (TSRM 2008) KAPSAMINDA HİSTEROSKOPİK CERRAHİ KURSU, SUNGATE PORT ROYAL DELUXE HOTEL, Kurs, 15.10.2008-15.10.2008 (Ulusal)

çalıştay

Tokat İli Anne ve Bebek Ölümleri ile Mücadele Çalıştayı, 7.Çalıştay Oturumu / Moderatörlük/ İlimizdeki riskli gebeliklerin takip ve sevkinde sağlık hizmet koordinasyonu için neler yapılmalıdır?, Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalıştay, 23.05.2016-28.06.2016 (Ulusal)

 

sertifika

Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Yenidoğan ölümlerinin azaltılması çalışmaları kapsamında Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Neonatal Resüsitasyon Kursu, Erzurum, Sertifika, 13.01.2014-15.01.2014 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ilhan.delibas@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2005-2011
Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Hafif Preeklampsili Preterm Gebelerde Betametazonun Biyofizik Profil İle Umbilikal Ve Middle Serebral Arter Doppler Akımlarına Etkisi
Lisans
1998-2005
Yeditepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr. (İngilizce) (Tam Burslu)Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2014-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI


İdari Görevler

DOĞUMHANE ÜNİTESİ SORUMLUSU
2016
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM 6 EĞİTİM KOORDİNATÖR YARDIMCILIĞI
2016
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)RH VE DİĞER KAN GRUP ALLOİMMÜNİZASYONLARITürkçe2
(2018-2019)JİNEKOLOJİK CERRAHİDE POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLARTürkçe1
(2018-2019)JİNEKOLOJİK CERRAHİDE İNTRAOPERATİF KOMPLİKASYONLARTürkçe1
(2018-2019)JİNEKOLOJİDE ANTİMİKROBİYAL KEMOTERAPİTürkçe2
(2018-2019)JİNEKOLOJİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİTürkçe1
(2018-2019)TERAPÖTİK JİNEKOLOJİK PROSEDÜRLERTürkçe2
(2018-2019)UTERİN SERVİKSİN MALİGN HASTALIKLARITürkçe2
(2018-2019)UTERİN SERVİKSİN BENİGN VE PREMALİGN HASTALIKLARITürkçe2
(2018-2019)VULVA VE VAJENİN MALİGN VE PREMALİGN HASTALIKLARITürkçe2
(2018-2019)VULVA VE VAJENİN BENİGN HASTALIKLARITürkçe2
(2018-2019)JİNEKOLOJİK ÖYKÜ, MUAYENE VE TANISAL İŞLEMLERTürkçe1
(2018-2019)JİNEKOLOJİK ÖYKÜ VE MUAYENETürkçe1
(2018-2019)PERİNATAL ENFEKSİYONLARTürkçe1
(2018-2019)GEÇ GEBELİK KOMPLİKASYONLARITürkçe1
(2018-2019)TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBITürkçe1
(2018-2019)ERKEN GEBELİK RİSKLERİ (ABORTUSLAR)Türkçe1
(2018-2019)NORMAL LOHUSALIKTürkçe2
(2018-2019)KADIN GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİTürkçe2
(2018-2019)OBSTERİK ACİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİTürkçe1
(2018-2019)NORMAL DOĞUM EYLEMİTürkçe1
(2018-2019)NORMAL GEBE MUAYENESİTürkçe1
(2018-2019)ADNEKSİEL KİTLELERTürkçe1
(2017-2018)RH VE DİĞER KAN GRUP ALLOİMMÜNİZASYONLARITürkçe2
(2017-2018)JİNEKOLOJİDE ANTİMİKROBİYAL KEMOTERAPİTürkçe2
(2017-2018)JİNEKOLOJİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİTürkçe2
(2017-2018)TUBA UTERİNA VE OVERLERİN MALİGN HASTALIKLARITürkçe2
(2017-2018)UTERİN SERVİKSİN MALİGN HASTALIKLARITürkçe2
(2017-2018)VULVA VE VAJENİN MALİGN VE PREMALİGN HASTALIKLARITürkçe2
(2017-2018)TERAPÖTİK JİNEKOLOJİK PROSEDÜRLERTürkçe2
(2017-2018)UTERİN SERVİKSİN BENİGN VE PREMALİGN HASTALIKLARITürkçe2
(2017-2018)JİNEKOLOJİK ÖYKÜ, MUAYENE VE TANISAL İŞLEMLERTürkçe1
(2017-2018)JİNEKOLOJİK ÖYKÜ VE MUAYENETürkçe1
(2017-2018)PERİNATAL ENFEKSİYONLARTürkçe1
(2017-2018)GEÇ GEBELİK KOMPLİKASYONLARITürkçe1
(2017-2018)TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBITürkçe1
(2017-2018)ERKEN GEBELİK RİSKLERİ (ABORTUSLAR)Türkçe1
(2017-2018)RİSKLİ GEBELİĞİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİTürkçe2
(2017-2018)ADNEKSİEL KİTLELERTürkçe1
(2017-2018)OBSTETRİK ACİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİTürkçe1
(2017-2018)POSTPARTUM KANAMATürkçe1
(2017-2018)JİNEKOLOJİK ANAMNEZ VE MUAYENETürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Muhammet Fatih ALPTEKİN, (2020)., "Ekstraabdominal ve intraabdominal uterotomi kapatma teknikleri sonrası sezaryen skar istmoseli insidans ve derinliğinin transvajinal ultrasonografi ile değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TOPRAK MUHAMMED,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZSOY ASKER ZEKİ,BOZKURT NİHAN,SEZER SONDAŞ SAİME,ÇAKMAK BÜLENT,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,DEMİRTÜRK FAZLI (2019). Analysis of estrogen and progesterone receptor gene polymorphisms in leiomyoma. Journal of Clinical Laboratory Analysis, 33(3), 22704, Doi: 10.1002/jcla.22704 (Yayın No: 5171088)
2.ÇINAR TANRIVERDİ ESRA,ÖZKURT ZÜLAL,KAMALAK ZEYNEP,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,PARLAK EMİNE,KADIOĞLU BERRİN GÖKTUĞ (2018). Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Pregnancy:Two Cases from Turkey and a Review of the Literature. Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, 71-5., Doi: 10.4274/mjima (Yayın No: 4552829)
3.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,BATMAZ SEDAT,YILDIZ MESUT,SONGUR EMRAH,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÇAKMAK BÜLENT,ÖZSOY ASKER ZEKİ (2018). Relationship Between Miscarriage and Dysfunctional Cognitions About Trauma, Coping Mechanisms, and Posttraumatic Growth. Journal of Rational-Emotive Cognitive-Behavior Therapy, 36(2), 99-118., Doi: 10.1007/s10942-017-0276-0 (Yayın No: 4035314)
4.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KARACA İBRAHİM,YAPÇA ÖMER ERKAN,İNGEÇ METİN,KUMBASAR SERKAN,KESKİN ÇİMEN FERDA,COŞKUN REŞİT,ÇELİK AZİZ İNAN,ÇANKAYA MURAT,ALTUNER DURDU (2018). The effect of nizatidine on ovarian ischaemia/reperfusion injury in rats. Indian Journal of Animal Research, 52(10), 1488-1493., Doi: 10.18805/ijar.B-934 (Yayın No: 4416602)
5.YAPÇA ÖMER ERKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KARACA İBRAHİM,MAMMADOV RENAD,KURT NEZAHAT,NAYKI CENK,KESKİN ÇİMEN FERDA,KUMBASAR SERKAN,ALTUNER DURDU (2018). Effects of Parecoxib on Ovary Ischemia Reperfusion Injury Which Causes Infertility in Rats. Latin American Journal of Pharmacy, 37(2), 265-270. (Yayın No: 4429337)
6.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YAPÇA ÖMER ERKAN,Laloglu Esra (2018). Does endocan level increase in women with polycystic ovary syndrome? A case — control study. Ginekologia Polska, 89(9), 500-505., Doi: 10.5603/GP.a2018.0085 (Yayın No: 4416529)
7.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,TANRIVERDİ SEMA,ÇAKMAK BÜLENT (2018). Does reactive hypoglycemia during the 100 g oral glucose tolerance test adversely affect perinatal outcomes?. Ginekologia Polska, 89(1), 25-29., Doi: 10.5603/GP.a2018.0005 (Yayın No: 4177909)
8.YILMAZ DOĞRU HATİCE,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ARICI AKGÜL,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÇAKMAK BÜLENT (2017). Effect of Amygdalin on the treatment and recurrence of endometriosis in an experimental rat study. Periodicum Biologorum, 119(3), 173-180., Doi: 10.18054/pb.v119i3.4767 (Yayın No: 3869860)
9.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İNGEÇ METİN,YAPÇA ÖMER ERKAN (2017). Does antenatal betamethasone have negative effects on fetal activities and hemodynamics in cases of preeclampsia without severe features? A prospective, placebo-controlled, randomized study. The Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine, 30(22), 2671-2678., Doi: 10.1080/14767058.2016.1261107 (Yayın No: 3870048)
10.KARACA İBRAHİM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YAPÇA ÖMER ERKAN,İNGEÇ METİN,kumbasar serkan,HİRİK ERKAN,KUZUCU MEHMET (2017). Oxidative Renal Damage in Rats Subjected to Ovarian Ischemia Reperfusion and Protective Effect of Tianeptine. Latin American Journal of Pharmacy, 36(12), 2339-2347. (Yayın No: 3740367)
11.ÖZSOY ASKER ZEKİ,NURSAL AYŞE FEYDA,KARSLI MEHMET FATİH,UYSAL MURAT,ALICI ORHAN,BÜTÜN İLKNUR,TAŞ UFUK,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2016). Protective effect of intravenous lipid emulsion treatment on malathion induced ovarian toxicity in female rats. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 20(11), 2425-2434. (Yayın No: 2947472)
12.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İSAOĞLU ÜNAL,ÇINAR TANRIVERDİ ESRA,YILMAZ MEHMET (2016). A case of Cantrell syndrome diagnosed in the first trimester. Clinical and Experimental Obstetrics Gynecology, 43(4), 612-613. (Yayın No: 2947586)
13.DOĞRU SERKAN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,KARAMAN TUĞBA,ŞAHİN AYNUR,TAPAR HAKAN,KARAMAN SERKAN,ARICI SEMİH,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KARAKIŞ ALKAN (2016). Do Urgent Caesarean Sections Have a Circadian Rhythm. Turk J Anaesthesiol Reanim, 44(3), 124-127., Doi: 10.5152/TJAR.2016.57614 (Yayın No: 2939998)
14.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ALBAYRAK EDA,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA (2016). Can myometrial elasticity, as determined by elastography at 18-22 weeks of gestation, predict preterm delivery?. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 42(12), 1686-1693., Doi: 10.1111/jog.13110 (Yayın No: 2899582)
15.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,KARAKUŞ NEVİN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,YİĞİT SERBÜLENT (2016). Association of Genetic Polymorphisms in TNF and MIF Gene with the Risk of Primary Dysmenorrhea. Biochemical Genetics, 54(4), 457-466., Doi: 10.1007/s10528-016-9732-2 (Yayın No: 2940031)
16.YAPÇA ÖMER ERKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KARACA İBRAHİM,KUMTEPE YAKUP,KADANALI SEDAT (2015). Time limited hydrotubation combined with clomiphene citrate treatment for unexplained infertility. Clinical and Experimental Obstetrics Gynecology, 42(3), 311-314., Doi: 10.12891/ceog1833.2015 (Yayın No: 1515511)
17.YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İSAOĞLU ÜNAL,İNGEÇ METİN,BÖREKÇİ BÜNYAMİN,ULUĞ PAŞA (2015). Relationship between mean platelet volume and recurrent miscarriage a preliminary study. Archives of Medical Science, 11(5), 989-993., Doi: 10.5114/aoms.2013.40095 (Yayın No: 1561762)
18.ÇINAR TANRIVERDİ ESRA,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KAMALAK ZEYNEP,GÖKTUĞ KADIOĞLU BERRİN,BENDER RUKİYE ADA (2015). A Fetus with Iniencephaly Delivered at the Third Trimester. Case Reports in Medicine, 20151-3., Doi: 10.1155/2015/520715 (Yayın No: 1559779)
19.İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,BİLİCİ AHMETERKAN,KABALAR MEHMET EŞREF (2015). Evaluation of 37 438 consecutive cervical smear results in the Turkish population. Archives of Medical Science, 11(2), 402-405., Doi: 10.5114/aoms.2013.38814 (Yayın No: 2989609)
20.İSAOĞLU ÜNAL,ULUĞ PAŞA,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ MEHMET,KUMTEPE YAKUP,DOĞAN HASAN,TAŞDEMİR ŞENER (2014). The association between inherited thrombophilia and recurrent pregnancy loss in Turkish women. Clinical and Experimental Obstetrics Gynecology, 41(2), 177-181., Doi: 10.12891/ceog16142014 (Yayın No: 1278070)
21.İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ MEHMET,ARSLAN REMZİ (2013). Can Cesarean rates be reduced. HealthMed, 7(11), 3004-3008. (Yayın No: 1317619)
22.ÖZKAN ASUMAN,KUMTEPE YAKUP,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2012). Efficacy of Mini Sling System in the Management of Stress Incontinence 1 Year Follow Up Data. Research Journal of Medical Sciences, 6(5), 243-246. (Yayın No: 1317670)
23.YILMAZ MEHMET,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KADANALI SEDAT (2011). Anthropometric clinical and laboratory comparison of four phenotypes of polycystic ovary syndrome based on Rotterdam criteria. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 37(8), 1020-1026., Doi: 10.1111/j.1447-0756.2010.01478.x (Yayın No: 1317702)
24.KUMTEPE YAKUP,ULUĞ PAŞA,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,DEMİRCİ ELİF (2011). Two Cases of Vanishing Endometrial Carcinoma. Research Journal of Medical Sciences, 5(5), 276-279. (Yayın No: 1317727)
25.İNGEÇ METİN,LEVENT AKIN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,PULUR ALPARSLAN,KARACA İBRAHİM (2011). A Case of Primary Postpartum Bleeding due to Vaginal Laceration after Vaginal Delivery Successful Management with Transcatheter Arterial Embolization. The Eurasian Journal of Medicine, 43(1), 57-59., Doi: 10.5152/eajm.2011.12 (Yayın No: 1317723)
26.GÜLABOĞLU MİNE,BÖREKÇİ BÜNYAMİN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2010). Urine Iodine Levels in Preeclamptic and Normal Pregnant Women. Biological Trace Element Research, 136(3), 249-257., Doi: 10.1007/s12011-009-8539-y (Yayın No: 1317747)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.TAPAR HAKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,DOĞRU SERKAN,KARAMAN TUĞBA,KARAMAN SERKAN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,UYSAL OLCAYTO,SÜREN MUSTAFA,GENÇ TAPAR GÜLŞEN (2019). Sezaryen hastalarında spinal anestezi sonrası fetüs ağırlığı, plesenta ağırlığı, amniyon sıvı miktarı ve hipotansiyon gelişimi arasında korelasyon. Ortadoğu Tıp Dergisi, 11(3), 309-314., Doi: 10.21601/ortadogutipdergisi.478069 (Yayın No: 5171102)
2.YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ESEN MEHMET (2017). The evaluation of pregnants admitted to emergency unit: Tertiary single centre experience. Van Medical Journal, 24(3), 157-162., Doi: 10.5505/vtd.2017.68442 (Yayın No: 3990599)
3.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,OKTAY GÜLSEREN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,BULUT YUNUS EMRE (2017). Evaluating The Knowledge Level Of HPV Vaccine Among The Students Of A Health High School. Journal of Contemporary Medicine, 7(1), 1-7., Doi: 10.16899/gopctd.288651 (Yayın No: 3537168)
4.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,DEMİRTÜRK FAZLI (2016). The importance of the transabdominal cervical length measurement to predict preterm delivery in low risk pregnant women for premature birth. Sisli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital, 50(3), 215-9., Doi: 10.5350/SEMB.20160616035907 (Yayın No: 2947522)
5.YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). Yaş gruplarına göre kadınların aile planlamasına bakışları ve seçtikleri yöntemlerin değerlendirilmesi Tersiyer tek merkez deneyimi. Dicle Tıp Dergisi, 43(3), 413-418., Doi: 10.5798/dicletip.2016.03.0706 (Yayın No: 3041764)
6.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÇAKMAK BÜLENT,ÖZSOY ASKER ZEKİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2016). Maternal Hemoglobin Hematokrit ve Sistemik Arteriyel Basınç ile Yenidoğan Kilosu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 13(1), 18-21. (Yayın No: 2947509)
7.YILMAZ DOĞRU HATİCE,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÇAKMAK BÜLENT,ARICI AKGÜL (2016). Tubal ektopik gebeliklerde metotreksat tedavi başarısını öngörmede nötrofil lenfosit oranı ve platelet lenfosit oranı. Journal of Contemporary Medicine, 6(1), 25-29., Doi: 10.16899/ctd.07462 (Yayın No: 2947556)
8.ÖZSOY ASKER ZEKİ,NACAR MEHMET CAN,ÇAKMAK BÜLENT,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,GÜLÜCÜ SELİM (2016). Tokat İlinde Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Gebelerde İdrar Yolu Enfeksiyonu Üç Yıllık Değerlendirme. Journal of Contemporary Medicine, 6(2), 100-103., Doi: 10.16899/ctd.04857 (Yayın No: 2947537)
9.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ARICI AKGÜL,DEMİRTÜRK FAZLI (2016). Histerektomi Materyallerinde Histopatolojik Tanıların Değerlendirilmesi. Journal of Contemporary Medicine, 6(2), 87-91., Doi: 10.16899/ctd.65609 (Yayın No: 2947546)
10.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,NACAR MEHMET CAN,ÇAKMAK BÜLENT,DEMİRTÜRK FAZLI (2015). Olgu Sunumu Total Abdominal Histerektomi Sonrası Fallop Tüpü Prolapsusu. Journal of Contemporary Medicine, 5(1-Ek), 92-94., Doi: 10.16899/ctd.59577 (Yayın No: 1559796)
11.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY FİLİZ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÇAKMAK BÜLENT (2015). Gebelikte Tekrar Eden İntihar Girişimlerine Rağmen Fatal Seyretmeyen Obsesif Kompulsif Bozukluk: Olgu Sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(4), 335-341. (Yayın No: 4419551)
12.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÇAKMAK BÜLENT,GÜLÜCÜ SELİM,ÖZSOY ASKER ZEKİ (2015). Term Fetusta Akrani. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015(2), 138-142. (Yayın No: 2288988)
13.YAPÇA ÖMER ERKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ONAT ELİF (2015). Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma.. Journal of Contemporary Medicine, 5(4), 234-238., Doi: 10.16899/ctd.89128 (Yayın No: 4416723)
14.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ARICI AKGÜL,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜLÜCÜ SELİM (2015). The evaluation of endometrial sampling results A tertiary centre experience. Medeniyet Medical Journal, 30(3), 121-126., Doi: 10.5222/MMJ.2015.121 (Yayın No: 2047229)
15.YILMAZ MEHMET,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜNDOĞDU CEMAL (2014). Nadir Bir Vaka Juvenil Granüloza Hücreli Tümör. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 17(3), 99-101. (Yayın No: 1515537)
16.İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KABALAR MEHMET EŞREF,KURT ALİ,AKALP ÖZMEN SEVİLAY (2014). Histerektomi Materyallerinde Adenomyozis Sıklığının Değerlendirilmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi, 12(2), 48-50. (Yayın No: 1558886)
17.KARACA İBRAHİM,YAPÇA ÖMER ERKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2013). Total Plasenta Previalı Gebelerde Kısa Servikal Uzunluk ve Antepartum Kanama Riski. Bozok Tıp Dergisi, 3(3), 6-10. (Yayın No: 1317654)
18.İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÖZÜKARA İLAY,BİLİCİ AHMET ERKAN,ULUĞ PAŞA,KABALAR EŞREF (2013). Histerektomi Materyallerinde Histopatolojik Tanıların İncelenmesi. Abant Medical Journal, 2(2), 91-94., Doi: 10.5505/abantmedj.2013.30502 (Yayın No: 1317662)
19.KARACA İBRAHİM,YAPÇA ÖMER ERKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İNGEÇ METİN (2013). Servikal yetmezlik Profilaktik ve Acil Serklajların Karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi, 21(1), 7-11., Doi: 10.2399/prn.13.0211014 (Yayın No: 1317667)
20.KARACA İBRAHİM,YAPÇA ÖMER ERKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILDIRIM SUNA,BÖREKÇİ BÜNYAMİN (2013). İnfertil Kadınlarda Histeroskopik Septum Rezeksiyonu Sonrası Gebelik Sonuçları. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 23(2), 73-76., Doi: 10.5222/terh.2013.65845 (Yayın No: 1317651)
21.YILMAZ MEHMET,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ULUĞ PAŞA,İNGEÇ METİN (2013). Tubo Ovarian Apseli Otuz Sekiz Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi, 20(3), 136-139. (Yayın No: 1317629)
22.YILMAZ MEHMET,DURUR SUBAŞI IRMAK,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ALPER FATİH (2013). Nadir Bir Vaka İntramural Ektopik Gebelik. Tıp Araştırmaları Dergisi, 11(Ek 2/Kadın Hastalıkları ve Doğum), 27-29. (Yayın No: 1558893)
23.YILMAZ MEHMET,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ULUĞ PAŞA,İNGEÇ METİN,AL RAGIP ATAKAN (2013). Dekolman Plasenta Epidemiyoloji risk faktörlerinin analizi fetal ve maternal sonuçlar. Sakarya Medical Journal, 3(3), 126-130., Doi: 10.5505/sakaryamj.2013.55477 (Yayın No: 1317659)
24.YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İSAOĞLU ÜNAL,İNGEÇ METİN (2013). A rare case in 17 weeks of gestation Hemolysis elevated liver enzymes and low platelet count syndrome. Sakarya Medical Journal, 3(4), 205-207., Doi: 10.5505/sakaryamj.2013.08370 (Yayın No: 1317646)
25.YAPÇA ÖMER ERKAN,KARACA İBRAHİM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,BÖREKÇİ BÜNYAMİN (2013). Total Plasental Retansiyon Postpartum Plasenta Perkreata Olgu Sunumu. Bozok Tıp Dergisi, 3(3), 66-68. (Yayın No: 1317641)
26.BÖREKÇİ BÜNYAMİN,KARACA İBRAHİM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YAPÇA ÖMER ERKAN (2012). Uterin Rüptür 26 Hafta Nonkomunike Uterin Horn Gebelik. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 22(4), 241-243. (Yayın No: 1515532)
27.YAPÇA ÖMER ERKAN,KARACA İBRAHİM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,BÖREKÇİ BÜNYAMİN (2011). Spontan Siklusta Rüptüre Heterotopik Gebelik. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 21(4), 310-312. (Yayın No: 1515531)
28.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,KADANALI SEDAT (2011). Rupture of a rudimentary horn at 16 weeks of gestation. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2(2), 219-221. (Yayın No: 1317712)
29.AL RAGIP ATAKAN,ALTAŞ SARE,ÇETİNKAYA KADİR,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,TAŞTEKİN AYHAN,KADANALI SEDAT (2010). Bir Disefalus Parapagus Birleşik İkiz Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, 7(1), 61-66. (Yayın No: 1317742)
30.AL RAGIP ATAKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KONAR NECLA,KARACA İBRAHİM,GÖL ELİF,YAPÇA ÖMER ERKAN (2009). Yüksek Rakımda Yaşayan Gebeler İçin Hemoglobin Referans Aralığı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6(4), 262-265. (Yayın No: 1515530)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ULUĞ PAŞA,KULHAN MEHMET (2016). Rahim Ağzı Kanseri Aşısı - HPV Aşılaması. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi, 4(3), 97-103. (Yayın No: 3537124)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2017). Timely diagnosis and treatment of peritoneal tuberculosis in laparoscopic era. 26th Annual Congress of the EuropeanSociety for Gynaecological Endoscopy (ESGE) (Özet Bildiri) (Yayın No:3870090)
2.YAPÇA ÖMER ERKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KARACA İBRAHİM,MAMMADOV RENAD,KURT NEZAHAT,NAYKI CENK,KESKİN ÇİMEN FERDA,KUMBASAR SERKAN,ALTUNER DURDU (2017). Parecoxib’s effect on ovary ischemia reperfusion injury which causes infertility in rats. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congressof Turkish Society of Obstetrics and Gynecology (Özet Bildiri) (Yayın No:3537115)
3.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,TANRIVERDİ SEMA,ÇAKMAK BÜLENT (2017). Does reactive hypoglycemia during the 100-g oral glucose tolerance test adversely affect perinatal outcomes?. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congressof Turkish Society of Obstetrics and Gynecology (Özet Bildiri) (Yayın No:3537102)
4.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÇAKMAK BÜLENT (2017). Isolated Fallopian tube torsion due to a paraovarian cyst in a teenage girl: a rare case of right lower quadrant abdominal pain. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congressof Turkish Society of Obstetrics and Gynecology (Özet Bildiri) (Yayın No:3537135)
5.KARAMAN SERKAN,KARAMAN TUĞBA,DEVECİ HÜLYA,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2017). Effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on quality of recovery after major gynecologic surgery. Balkan states anesthesia days 4 (Özet Bildiri) (Yayın No:3518177)
6.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,SAĞ İSMAİL (2016). Retrospective evaluation of peripartum hysterectomies Experiences of a tertiary center. XI. Türk Alman Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3021105)
7.YILMAZ DOĞRU HATİCE,DALDAL EMİN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜLÜCÜ SELİM (2016). Anal sphincter injury after spontaneous vaginal delivery Case report. XI. Türk Alman Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3021031)
8.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ (2016). OP 032 Manual Seperation with and without Betamethasone and Estrogen Creams in the Treatment of Prepubertal Labial Adhesions. XI. Türk Alman Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3020779)
9.YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2016). OP 108 Accuracy of Ultrasonographic Fetal Weight Estimation Association of Possible Confounding Factors. XI. Türk Alman Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3020817)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DİŞÇİ FİLİZ,TAPAR HAKAN,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2018). Başarılı Metotreksat Tedavisi Sonrası Rüptüre olan Ovaryan Ektopik Gebelik: Olgu Sunumu. 7.PALANDÖKEN KADIN DOĞUM KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4426380)
2.UZUN KAAN ERAY,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2018). 27 Haftalık Monokoryonik Monoamniyotik İkiz Gebelikte Kordon Dolanmasına Bağlı Fetal Kayıp:Olgu Sunumu. 7.PALANDÖKEN KADIN DOĞUM KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4424199)
3.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ARICI AKGÜL,DEMİRTÜRK FAZLI (2015). Levonorgestrel li Rahim İçi Araç ile Tedavi Edilen Kompleks Atipili Endometrial Hiperplazi Olgu Sunumu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516298)
4.YILMAZ DOĞRU HATİCE,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÇAKMAK BÜLENT,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2015). Çok Düşük ßhcg Seviyesinde Tek Doz Metotreksat Tedavisi Sonrası Gelişen Hepatotoksisite ve Tubal Rüptür ile Sonlanan Ektopik Gebelik Olgu Sunumu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516297)
5.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,NACAR MEHMET CAN,ÇAKMAK BÜLENT,DEMİRTÜRK FAZLI (2015). Post Histerektomi Fallop Tüpü Prolapsusu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516295)
6.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,GÖZDEMİR ELİF,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÖZSOY ASKER ZEKİ (2015). Sistemik Progesteron Tedavisi ile 31 Haftaya Ulaşan bir Servikal Yetmezlik Olgusu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516294)
7.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,GÖZDEMİR ELİF,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ DOĞRU HATİCE (2015). Gebelikte Adneksial Kitle Olgu Sunumu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516292)
8.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,GÖZDEMİR ELİF,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ DOĞRU HATİCE,SAĞ İSMAİL,ÖZSOY ASKER ZEKİ (2015). Birinci Trimesterde Fetal Kistik Higroma ve Hidrops ile birlikte olan Turner Sendromu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516290)
9.YILMAZ MEHMET,DURUR SUBAŞI IRMAK,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ALPER FATİH (2013). Nadir Bir Vaka İntramural Ektopik Gebelik. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1349773)
10.YILMAZ MEHMET,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜNDOĞDU CEMAL (2013). Nadir Bir Olgu Sunumu Juvenil Granüloza Hücreli Tümör. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1349777)
11.İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2013). İzole Fetal Karaciğer Kalsifikasyonu Olgu Sunumu. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1349781)
12.İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ MEHMET,AHMET ERKAN BİLİCİ,M EŞREF KABALAR (2013). 2 Yıllık Servikal Smear Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1349769)
13.İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2013). Trizomi 21 Olgu Sunumu. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1349784)
14.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İSAOĞLU ÜNAL,ÇINAR TANRIVERDİ ESRA,YILMAZ MEHMET (2013). Birinci Trimesterde Tanı Konan Bir Cantrell Sendromu Olgusu. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1349780)
15.İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ MEHMET,ARSLAN REMZİ (2018). Hastanemizin 2009 2010 Yılları Arasındaki Sezaryen Oranı ve Endikasyonları. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516283)
16.YILMAZ MEHMET,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ULUĞ PAŞA,İNGEÇ METİN (2018). Tubo Ovarian Apseli Otuz Yedi Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516282)
17.İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÖZÜKARA İLAY,BİLİCİ AHMET ERKAN,ULUĞ PAŞA,KABALAR EŞREF (2018). Histerektomi Materyallerinde Histopatolojik Tanıların İncelenmesi. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516281)
18.YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İSAOĞLU ÜNAL,İNGEÇ METİN (2018). 7 Gebelik Haftasında Nadir Bir Vaka Hemoliz Yükselmiş Karaciğer Enzimleri Düşük Platelet Sayısı Sendromu. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516280)
19.YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,İSAOĞLU ÜNAL,İNGEÇ METİN,BÖREKÇİ BÜNYAMİN,ULUĞ PAŞA (2018). Tekrarlayan Düşükler Ve Mean Platelet Volume Arasındaki İlişki Bir Ön Çalışma. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516277)
20.YILMAZ MEHMET,İSAOĞLU ÜNAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ULUĞ PAŞA,İNGEÇ METİN,AL RAGIP ATAKAN (2018). Dekolman Plasenta Epidemiyoloji Risk Faktörlerinin Analizi Fetal Ve Maternal Sonuçlar. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516279)
21.İSAOĞLU ÜNAL,KUMTEPE YAKUP,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ MEHMET,ULUĞ PAŞA,DOĞAN HASAN,TAŞDEMİR ŞENER (2018). Türk Kadınlarında Kalıtsal Trombofili Ve Tekrarlayan Gebelik Kaybı Arasındaki İlişki. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516276)
22.YAPÇA ÖMER ERKAN,KARACA İBRAHİM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,BÖREKÇİ BÜNYAMİN (2018). Total Plasental Retansiyon Postpartum Plasenta Perkreata Olgu Sunumu. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516278)
23.İSAOĞLU ÜNAL,YILMAZ MEHMET,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,BİLİCİ AHMET ERKAN,KABALAR EŞREF (2018). Histerektomi Materyallerinde Adenomyozis Sıklığının Değerlendirilmesi. 11.Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516284)
24.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ÇETİNKAYA KADİR,KUMTEPE YAKUP (2009). Akut batında Obstetrik ve Jinekolojik Acil. 3.Jinekolojik Endoskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516285)
25.ÇETİNKAYA KADİR,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUMTEPE YAKUP (2009). Evre III Prolapsus Olgusuna Laparoskopik Histerektomi ve Sakrokolpopeksi. 3.Jinekolojik Endoskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516286)
26.ÇETİNKAYA KADİR,USTA LALE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUMTEPE YAKUP (2009). Bir Komplike Over Kisti Olgusuna Hidrodiseksiyon ile Laparoskopik Yaklaşım. 3.Jinekolojik Endoskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1516287)
27.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2016). UTERUS DİDELFİS VE OBSTRÜKTE HEMİVAJENLİ VİRGO HASTADA HEMATOMETROKOLPOSUNHİMENOTOMİ YAPILMADAN HİSTEROSKOPİK SEPTUM REZEKSİYONU İLE TEDAVİSİ. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3572721)
28.UZUN KAAN ERAY,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2020). MAYER-ROKİTANSKY-KÜSTER-HAUSER SENDROMLU (MRKHS) HASTADAWHARTON-SHEARES-GEORGE METODU İLE NEOVAJEN OLUŞTURULMASI. 9. Palandöken Kadın DoğumKongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6190079)
29.GÜLÜCÜ SELİM,DUMAN ZÜLAL,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2016). SERVİKAL YETMEZLİKLİ HASTADA ACİL SERKLAJ :OLGU SUNUMU. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4419758)
30.YAPÇA ÖMER ERKAN,TOPDAĞI YUNUS EMRE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,DİKBAŞ LEVENT,YÖRÜK NURCAN (2016). Rekürren molar gebelik, IVF sonrası 5. molar gebelik vakası. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3537035)
31.YAPÇA ÖMER ERKAN,KARACA İBRAHİM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜMÜŞBURUN NEŞET (2016). Sezaryen skar gebeliğinin bilateral hipogastrik arter balon kateterizasyonu sonrası küretaj ile kanamasız tedavisi. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3537036)
32.DELİBAŞ İLHAN BAHRİ (2016). Jinekolojik Kanser Oranları ve Palyatif Hospis Merkezlerinin Durumu. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1515534)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Kadın Hastalıkları ve Doğum (2020)., ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ, Modern Tıp Kitabevi, Editör: Alanbay İbrahim,Karaşahin Emre, ISBN: 978-605-4477-28-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6190144)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Serum Endocan Seviyelerinin Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.05.2016-21.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2014-2014UZMAN DOKTORTOKAT DEVLET HASTANESİ, KURUM İÇİ NAKİL, (Hastane)
2011-2014UZMAN DOKTORERZURUM NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ, DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, (Hastane)
2011-2012TABİP ASTEĞMENELAZIĞ ASKER HASTANESİ, 1 YIL ASKERLİK HİZMETİ, (Hastane)
Kurs
1.HİSTEROSKOPİK CERRAHİ KURSU, 3. ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ (TSRM 2008) KAPSAMINDA HİSTEROSKOPİK CERRAHİ KURSU, SUNGATE PORT ROYAL DELUXE HOTEL, Kurs, 15.10.2008-15.10.2008 (Ulusal)
2.TEMEL LAPAROSKOPİ KURSU, 3. JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ KONGRESİ TEMEL LAPAROSKOPİ KURSU, ÇEŞME SHERATON OTEL, Kurs, 08.04.2009-08.04.2009 (Ulusal)
3.EĞİTİM BECERİLERİ KURSU, DERS VERECEK ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KURS, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ SALONU, Kurs, 06.11.2014-12.11.2014 (Ulusal)
4.EPİDEMİYOLOJİ VE BİYOİSTATİSTİK KURSU, KURSA KATILIM, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU, Kurs, 05.04.2009-05.04.2009 (Ulusal)
Çalıştay
1.Tokat İli Anne ve Bebek Ölümleri ile Mücadele Çalıştayı, 7.Çalıştay Oturumu / Moderatörlük/ İlimizdeki riskli gebeliklerin takip ve sevkinde sağlık hizmet koordinasyonu için neler yapılmalıdır?, Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalıştay, 23.05.2016-28.06.2016 (Ulusal)
Sertifika
1.Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Yenidoğan ölümlerinin azaltılması çalışmaları kapsamında Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Neonatal Resüsitasyon Kursu, Erzurum, Sertifika, 13.01.2014-15.01.2014 (Ulusal)