GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ERSİN IRKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Ersin IRK

Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ersin.irk@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Bölüm

Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü 

Anabilim Dalı

Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2012- 2017)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2012)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

LİSANS, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1998- 2002)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejileri Ve Bu Karara Etki Eden Faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yönetim ve Strateji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/ Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü/ Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Sağlık Yüksekokulu/ Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü(2011- 2018)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü(2009- 2011)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, (2019- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, (2018- 2019)

verdiği dersler

Yönetsel Vaka Analizi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Önlisans, (2019-2020)

Ekonomi, Lisans, (2019-2020)

Örgütsel Davranış, Lisans, (2019-2020)

Genel İşletme Iı, Lisans, (2019-2020)

Genel İşletme 1, Lisans, (2019-2020)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans, (2019-2020)

Sosyal Güvenlik Ve Sağlık Sigortacılığı, Lisans, (2018-2019)

İş Hukuku, Lisans, (2018-2019)

Girişimcilik, Önlisans, (2018-2019)

Paket Programlar Iı, Önlisans, (2018-2019)

Paket Programlar I, Önlisans, (2018-2019)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Genel İşletme Iı, Lisans, (2018-2019)

Genel İşletme I, Lisans, (2018-2019)

Sağlık Yönetiminde Çağdaş Yönelimler, Lisans, (2017-2018)

Sosyal Güvenlik Ve Sağlık Sigortacılığı, Lisans, (2017-2018)

İş Hukuku, Lisans, (2017-2018)

Paket Programlar Iı, Önlisans, (2017-2018)

Paket Programlar I, Önlisans, (2017-2018)

Girişimcilik, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH, (2019). "The Effect Of Organizational Justice Perceptions Of Employees On Their Burnout Levels: A Research For The Nurses", Journal Of Business Research - Turk, 11(2), 1172-1182., Doi: 10.20491/isarder.2019.663 (Yayın No: 5448768)

IRK ERSİN,DÖVEN MUSA SAİD, (2018). "Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejileri Ve Bu Karara Etki Eden Faktörler", İşletme Bilimi Dergisi, 6(1), 135-162., Doi: 10.22139/jobs.361855 (Yayın No: 4306034)

IRK ERSİN,DÖVEN MUSA SAİD, (2018). "Uyum Döngüsü: Örgüt-Çevre Uyum Sürecine İlişkin Bir Model", Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 85-112. (Yayın No: 4370264)

POLATCI SEMA,IRK ERSİN,GÜLTEKİN ZÜMRAL,SOBACI FATİH, (2017). "Psikolojik Dayanıklılık Ve Kişilik Özellikleri Tatmin Düzeyini Etkiler Mi?", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(29), 553-578. (Yayın No: 3946100)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

IRK ERSİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2015). "The Determinants Affecting Capital Structure Of Firms Evidence From Borsa Istanbul", Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 1(68), 185-199. (Yayın No: 1738248)

AL ÖZKAN,KARACA MEHMET FATİH,IRK ERSİN, (2015). "Yönetici Asistanlığı İçin İş Kriterleri Analizi Kariyer Net Örneği", Ejovoc : Electronic Journal Of Vocational Colleges, 3(5), 29-42. (Yayın No: 1741011)

ÖZYER KUBİLAY,IRK ERSİN,ANAÇ AHMET SERHAT, (2015). "İş Tatmini Ve Yaşam Tatmini İlişkisinde İş Arkadaşlığının Aracılık Rolü", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1), 161-278. (Yayın No: 1527553)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

IRK ERSİN,DÖVEN MUSA SAİD (2019). The Determination Of Competitive Intensity With Topsis Multiple Criteria Decision Making Method: An Application In Borsa Istanbul,. II International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5549787)

ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,DURMUŞ AYHAN (2019). HASTANE BİLGİ SİSTEM KALİTESİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEUYARLAMA, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI. 3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5430788)

IRK ERSİN,BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT,DÖVEN MUSA SAİD (2018). WHAT ARE THE DETERMINANTS OF ORGANIZATIONAL PERFORMANCE? INDUSTRY OR FIRM CHARACTERISTICS: A RESEARCH IN ISO 500 COMPANIES. International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4364791)

IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH,ARDIÇ MESUT (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642560)

ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642563)

POLATCI SEMA,CİNDİLOĞLU MİHRİBAN,IRK ERSİN (2017). HOW DOES THE ACADEMY AFFECT THE ENTREPRENEURIAL TENDENCIES OF YOUNG PEOPLE?. 9th South Asian International Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3642541)

BALCI ABDULLAH,ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ SİTELERİ KULLANIM AMAÇLARININ BELİRLENMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642554)

IRK ERSİN,ARDIÇ MESUT,BALCI ABDULLAH (2017). HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3642558)

IRK ERSİN,KARACA MEHMET FATİH,ARDIÇ MESUT (2015). THE ANALYSIS OF PRIVATE HOSPITALS MISSION STATEMENTS IN TERMS OF STAKEHOLDERS. International Healthcare Management Conference (IHMC) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1528103)

KARACA MEHMET FATİH,IRK ERSİN Özel Eğitim Okullarının Misyon Vizyon İfadeleri Ve Kurum Bilgilerinin İncelenmesi. EFFECTIVE LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN INCLUSIVE SCHOOLS: TEACHER TRAINING AND VOCATIONAL EDUCATION, ARTS AND SPORTS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2847494)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ARDIÇ MESUT, ÇOLAK MUSTAFA, IRK ERSİN SANDIKLI DA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE EKONOMİSİNE KATKILARI. MARKA KENT SANDIKLI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1258354)

IRK ERSİN, DÖVEN MUSA SAİD Şirketler Yönetici Adaylarında Ne Arıyor Kariyer Sitelerinde Bir Araştırma. 22. Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1052960)

ERSİN IRK, MUSA SAİD DÖVEN yönetim ve oganizasyon kongrelerinde bildiri makale ilişkisi üzerine bir inceleme. 21. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:84391)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

21. Yüzyılda Örgütsel Davranış (2017)., IRK ERSİN, Beta Yayınevi, Editör: Sema Polatcı, Kubilay Özyer, Sayfa Sayısı: 277, ISBN: 9786053339953, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3673012)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2005-2009, MEMUR, TÜRKİYE İŞ KURUMU, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ersin.irk@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Dr)

Tez Adı:Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejileri Ve Bu Karara Etki Eden Faktörler
Yüksek Lisans
2010-2012
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:
Lisans
1998-2002
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ NİKSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU/ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
2011-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU/ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi
2009-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ NİKSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2018-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ NİKSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe2
(2018-2019)GİRİŞİMCİLİKTürkçe1
(2018-2019)PAKET PROGRAMLAR IITürkçe1
(2018-2019)PAKET PROGRAMLAR ITürkçe4
(2018-2019)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)PAKET PROGRAMLAR IITürkçe1
(2017-2018)PAKET PROGRAMLAR ITürkçe4
(2017-2018)GİRİŞİMCİLİKTürkçe3
Lisans
(2019-2020)EKONOMİTürkçe3
(2019-2020)ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTürkçe3
(2019-2020)GENEL İŞLETME IITürkçe3
(2019-2020)GENEL İŞLETME 1Türkçe3
(2019-2020)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK SİGORTACILIĞITürkçe3
(2018-2019)İŞ HUKUKUTürkçe2
(2018-2019)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)GENEL İŞLETME IITürkçe3
(2018-2019)GENEL İŞLETME ITürkçe3
(2017-2018)SAĞLIK YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YÖNELİMLERTürkçe3
(2017-2018)SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK SİGORTACILIĞITürkçe3
(2017-2018)İŞ HUKUKUTürkçe2
Yüksek Lisans
(2019-2020)YÖNETSEL VAKA ANALİZİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH (2019). The Effect of Organizational Justice Perceptions of Employees on Their Burnout Levels: A Research For the Nurses. Journal of Business Research - Turk, 11(2), 1172-1182., Doi: 10.20491/isarder.2019.663 (Yayın No: 5448768)
2.IRK ERSİN,DÖVEN MUSA SAİD (2018). FİRMALARIN UYGULADIKLARI REKABET STRATEJİLERİ VE BU KARARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER. İşletme Bilimi Dergisi, 6(1), 135-162., Doi: 10.22139/jobs.361855 (Yayın No: 4306034)
3.IRK ERSİN,DÖVEN MUSA SAİD (2018). UYUM DÖNGÜSÜ: ÖRGÜT-ÇEVRE UYUM SÜRECİNE İLİŞKİN BİR MODEL. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 85-112. (Yayın No: 4370264)
4.POLATCI SEMA,IRK ERSİN,GÜLTEKİN ZÜMRAL,SOBACI FATİH (2017). PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ TATMİN DÜZEYİNİ ETKİLER Mİ?. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(29), 553-578. (Yayın No: 3946100)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.IRK ERSİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2015). The Determinants Affecting Capital Structure of Firms Evidence from Borsa Istanbul. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 1(68), 185-199. (Yayın No: 1738248)
2.AL ÖZKAN,KARACA MEHMET FATİH,IRK ERSİN (2015). YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI İÇİN İŞ KRİTERLERİ ANALİZİ KARİYER NET ÖRNEĞİ. EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges, 3(5), 29-42. (Yayın No: 1741011)
3.ÖZYER KUBİLAY,IRK ERSİN,ANAÇ AHMET SERHAT (2015). İŞ TATMİNİ VE YAŞAM TATMİNİ İLİŞKİSİNDE İŞ ARKADAŞLIĞININ ARACILIK ROLÜ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1), 161-278. (Yayın No: 1527553)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.IRK ERSİN,DÖVEN MUSA SAİD (2019). The Determination Of Competitive Intensity With Topsis Multiple Criteria Decision Making Method: An Application In Borsa Istanbul,. II International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5549787)
2.ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,DURMUŞ AYHAN (2019). HASTANE BİLGİ SİSTEM KALİTESİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEUYARLAMA, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI. 3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5430788)
3.POLATCI SEMA,CİNDİLOĞLU MİHRİBAN,IRK ERSİN (2017). HOW DOES THE ACADEMY AFFECT THE ENTREPRENEURIAL TENDENCIES OF YOUNG PEOPLE?. 9th South Asian International Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3642541)
4.IRK ERSİN,BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT,DÖVEN MUSA SAİD (2018). WHAT ARE THE DETERMINANTS OF ORGANIZATIONAL PERFORMANCE? INDUSTRY OR FIRM CHARACTERISTICS: A RESEARCH IN ISO 500 COMPANIES. International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4364791)
5.IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH,ARDIÇ MESUT (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642560)
6.ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN,BALCI ABDULLAH (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642563)
7.BALCI ABDULLAH,ARDIÇ MESUT,IRK ERSİN (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ SİTELERİ KULLANIM AMAÇLARININ BELİRLENMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3642554)
8.IRK ERSİN,ARDIÇ MESUT,BALCI ABDULLAH (2017). HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3642558)
9.IRK ERSİN,KARACA MEHMET FATİH,ARDIÇ MESUT (2015). THE ANALYSIS OF PRIVATE HOSPITALS MISSION STATEMENTS IN TERMS OF STAKEHOLDERS. International Healthcare Management Conference (IHMC) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1528103)
10.KARACA MEHMET FATİH,IRK ERSİN (2015). Özel Eğitim Okullarının Misyon Vizyon İfadeleri Ve Kurum Bilgilerinin İncelenmesi. EFFECTIVE LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN INCLUSIVE SCHOOLS: TEACHER TRAINING AND VOCATIONAL EDUCATION, ARTS AND SPORTS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2847494)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ARDIÇ MESUT, ÇOLAK MUSTAFA, IRK ERSİN (2015). SANDIKLI DA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE EKONOMİSİNE KATKILARI. MARKA KENT SANDIKLI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1258354)
2.IRK ERSİN, DÖVEN MUSA SAİD (2015). Şirketler Yönetici Adaylarında Ne Arıyor Kariyer Sitelerinde Bir Araştırma. 22. Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1052960)
3.ERSİN IRK, MUSA SAİD DÖVEN (2015). yönetim ve oganizasyon kongrelerinde bildiri makale ilişkisi üzerine bir inceleme. 21. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:84391)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.21. Yüzyılda Örgütsel Davranış (2017)., IRK ERSİN, Beta Yayınevi, Editör: Sema Polatcı, Kubilay Özyer, Sayfa Sayısı: 277, ISBN: 9786053339953, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3673012)
Üniversite Dışı Deneyim

2005-2009MEMURTÜRKİYE İŞ KURUMU, , (Diğer)