GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ESRA YILDIZž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Esra YILDIZ

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

esra.balgalmis@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2008- 2013)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İlköğretim Fen Ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

YÜKSEK LİSANS, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2007)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü -

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1999- 2003)

Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "An İnvestigation Of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’Xx Techno-Pedagogical Content Knowledge Within The Context Of Their Teaching Practices", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "Eğitim Yöneticilerinin Düşünme Stilleri İle Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2007

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü(2014- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, (2007- 2013)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2006- 2007)


İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, (2015- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2018-2019)

Matematik Felsefesi, Lisans, (2018-2019)

Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi, Lisans, (2018-2019)

İstatistik Ve Olasılık I, Lisans, (2018-2019)

Matematik Öğretmen Eğitiminde Teknoloji Pedagoji Ve Alan Bilgisi Gelişimi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi, Lisans, (2017-2018)

Matenatik Felsefesi, Lisans, (2017-2018)

Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Özel Öğretim Yöntemleri Iı, Lisans, (2017-2018)

Genel Yetenek Matematiği, Lisans, (2017-2018)

Matematik Tarihi, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Meltem Gülsüm KARLI, "Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Orantısal Düşünme Becerilerinin Solo Taksonomisi İle İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Gülseda YAKAR, "Ortaokul Kaynaştırma Öğrencilerinin Temel Kesir Kavramlarını Kesir Modelleri İle Öğrenme Sürecinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ersin GÜLEŞ, "Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programındaki Değer Kazanımlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ve Örnek Uygulamaların Geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BALGALMIŞ ESRA,Işık-Ceyhan Emine, (2019). "The Effect Of Associative Teaching On 7Th Grade Students’ Achievement İn Quadrilaterals", Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education (Turcomat), 1(1), 130-156., Doi: 10.16949/turkbilmat.393116 (Yayın No: 4602822)

BALGALMIŞ ESRA,TEMİZ ZEYNEP, (2018). "Preparıng Data Representatıon Actıvıtıes For Younglearners", Journal Of Inquiry Based Activities, 8(1), 1-10. (Yayın No: 4615554)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA, (2018). "The Predictors Of Success İn A High-Stakes Test: Cramschools, Test Anxiety And Self-Efficacy", European Journal Of Education Studies, 4(9), 83-97., Doi: 10.5281/zenodo.1292343 (Yayın No: 4547379)

BALGALMIŞ ESRA,KAYIR ENGİN, (2017). "Sınıf Öğretmenlerinin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Karşıgeliştirdikleri Tutumlar", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 532-546. (Yayın No: 3687024)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,Karlı MELTEM GÜLSÜM,ÖZ FATMA BETÜL, (2016). "Content Analysis Of Teog Mathematics İtems Based On Mone Attainments Tımss Levels And Reformed Bloom Taxonomyteog Sınavı Matematik Sorularının Meb Kazanımlarına Tımss Seviyelerine Ve Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi", Journal Of Human Sciences, 13(3), 5945-5967., Doi: 10.14687/jhs.v13i3.4326 (Yayın No: 3001594)

TAŞ YASEMİN,BALGALMIŞ ESRA, (2016). "Turkish Mathematics And Science Teachers Technology Use İn Their Classroom Instruction Findings From Tımss 2011", Journal Of Education İn Science, Environment And Health, 2(2), 166-175., Doi: 10.21891/jeseh.51026 (Yayın No: 2868539)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA, (2016). "A Multivariate İnvestigation Of Gender Differences İn The Number Of Online Tests Received Checking For Perceived Self Regulation", Computers İn Human Behavior, 58(C), 388-397., Doi: 10.1016/j.chb.2016.01.010 (Yayın No: 1763371) [SSCI]

BALOĞLU MUSTAFA,BALGALMIŞ ESRA, (2014). "A Multivariate Investigation Of Coping Strategies Among School Administrators", Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, (Yayın No: 999356) [SSCI]

BALOĞLU MUSTAFA,BALGALMIŞ ESRA, (2010). "Matematik Kaygısını Değerlendirme Ölçeği Ilköğretim Formu Nun Türkçe Ye Uyarlanması Dil Geçerliği Ve Psikometrik Incelenmesi", Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, (Yayın No: 1000421) [SSCI]

BALGALMIŞ ESRA,BALOĞLU MUSTAFA, (2010). "Eğitim Yöneticilerinin Düşünme Stilleri Açısindan Çeşitli Değişkenlere Göre Incelenmesi", Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, (38), (Yayın No: 1000330) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BALOĞLU MUSTAFA,BALGALMIŞ ESRA, (2005). "İlköğretim Ve Ortaöğretim Yöneticilerinin Öz Değerlerinin Betimlenmesi Tokat İli Örneği", Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 21-34. (Yayın No: 1000505)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YILDIZ ESRA,ŞAHİN FATMA (2019). Öğrenci Yaşam Koçluğu Seminerinin Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Sosyalve Bilişsel Gelişimlerini Desteklenmelerindeki Katkıları. 2 International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5435176)

YILDIZ ESRA,YILDIZ EMRE (2019). A Case Study For Use of Geogebra: 5 Program in theTeaching of Circle Perimeter and Area. 2 International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5435164)

YILDIZ ESRA (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik, Matematik Kaygısı ve Matematik Tutumlarının Matematik Başarıları ile İlişkisi. International Learning Teaching and Educational Research Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5066843)

YILDIZ ESRA (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumları. International Learning Teaching and Educational Research Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5066830)

BALGALMIŞ ESRA,TEMİZ ZEYNEP (2018). Developing Graphic Reading Skills in Preschool Period. International Symposium on Human and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4606774)

BALGALMIŞ ESRA,KARATAŞ ELİF (2018). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kareköklü Sayılar Konusundaki Genel Hataları. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HUMAN AND SOCIAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4606720)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2017). An Action Study On Flipped Classroom Application In Statistics Teaching: Student Views OnThe Effectiveness Of Flipped Classroom. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3687117)

BALGALMIŞ ESRA,KESKİN HİLAL (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanında Yaptıkları Hatalar veKavram Yanılgıları. The 26th InternaƟ onal Congress on EducaƟ onal Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3687098)

BALGALMIŞ ESRA,PAMUK SERGEN (2017). Evaluation Of Current Mathematics Program Based On The Teacher Opinions. 26th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3687113)

BALGALMIŞ ESRA (2017). An exploring of prospective mathematics teachers’ technologybased mathematics activities produced in dynamic geometryclass. International Academic Conference: Global Education, Teaching and Learning 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3687176)

BALGALMIŞ ESRA (2017). Supporting Pre-Service Mathematics Teachers Make Sence of Graphs and Normal Distrubition with Tinker Plots Software. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Özet Bildiri) (Yayın No:3687087)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,İNAN MUKADDES (2017). A Content Analysis of Free Boarding and Scholarship Examination (FBSE) mathematics Items. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Özet Bildiri) (Yayın No:3687090)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA (2016). An Investigation of Multiple Choice Test Item Writing Skills within the Context of aMeasurement and Evalauation Course. INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGYHUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2965765)

BALGALMIŞ ESRA,BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ TUĞBA (2016). Improving Achievement Composed of Multiple Tasks by Simulating Critical and Reflective Thinking in a Blended Learning Class. INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGYHUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2965790)

BALGALMIŞ ESRA (2016). Primary School Teachers Attitudes Towards Students Undesired Behaviors. International Conference on Research in Education Science (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3142159)

BALGALMIŞ ESRA,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,SHAFER KATHRYN (2014). An Investigation of a Pre Service Elementary Mathematics Teacher Techno Pedagogical Content Knowledge within the Context of Teaching Practices. Society for Information Technology Teacher Education International Conference 2014 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1774618)

BALGALMIŞ ESRA,SHAFER KATHRYN,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ (2013). Reactions of Pre service Elementarty Teachers To Implementing Technology Based Mathemetics Lessons. Eighth Congress of European Research in Mathematics Education 2012. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2966541)

BALGALMIŞ ESRA,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,AKYÜZ DİDEM,SHAFER KATHRYN (2012). Developing Techno Pedagogical Skills in Preservice Elementary Mathematics Teachers. Proceedings of Society for Information Technology &Teacher Education International Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2966561)

BALGALMIŞ ESRA Effective Usage of Dynamic Geometry Program in Mathematics Education. Studies Business Society: Present and Future Insights (Özet Bildiri) (Yayın No:1769724)

BALGALMIŞ ESRA Improvement of a Pre Service Mathematics Teacher s Use of Dynamic Geometry Program Within the Reflection In Action Process. International Journal of Arts and Sciences Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1769901)

MEHMETLİOĞLU DEMİRKIRAN DENİZ,BALGALMIŞ ESRA,ARSLAN MERVE Exploring Preservice Early Childhood Education Teachers Views Regarding What a Mathematics Problem Is. European Conference on Educational Research (ECER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1770898)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA A multivariate investigation of gender differences in the number of practice tests and quizzes controlling for perceived self regulation. The International Journal of Arts and Sciences Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3049960)

BALGALMIŞ ESRA Examining Conceptual Understanding of High School Students The Case of Logarithmic Function. Annual meeting of the European Conference on Educational Research (ECER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3050221)

BALGALMIŞ ESRA Misconceptions of Elementary School Students in Algebra. Annual meeting of the European Conference on Educational Research (ECER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3050387)

BALGALMIŞ ESRA Math Anxiety Level of Elementary School Studets in Turkey. Annual meeting of the European Conference on Educational Research (ECER) (Özet Bildiri) (Yayın No:3050749)

TEMİZ ZEYNEP,BALGALMIŞ ESRA Preparing Data Representation Activities for Young Learners. 27th International Conference on Educational Science (Özet Bildiri) (Yayın No:4606697)

BALGALMIŞ ESRA,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ZEYBEK ZÜLFİYE Investigating Prospective Mathematics Teachers Lesson Planning Skills In A Case Of Data Analysis. 40th International Group for the Psychology of Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2868522)

BALGALMIŞ ESRA Mean median and mode from a decision perspective In a problem solving lesson. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:2868514)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KARLI MELTEM GÜLSÜM,BALGALMIŞ ESRA (2016). Öğrencilerin Orantısal Akıl Yürütme Becerisi Gerektiren Problemleri Çözerken Yaşadıkları Matematiksel Zorluklar. 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİVEMATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2965906)

BALGALMIŞ ESRA,AYÇİÇEK EMİNE,ÇAĞLAYAN ESMA,GÖZÜM ŞEYMANUR (2015). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları. 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1770073)

BALGALMIŞ ESRA,AYDOĞDU GİZEM,YILDIRIM ZEYNEP (2015). Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları. 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1770814)

BALGALMIŞ ESRA,KARATAŞ ELİF,YAVAŞ RUMEYSA,KARATAŞ KASIM (2015). Ortaokul öğrencilerinin gözünden matematik öğretmenlerinin motive edici davranışlarının değerlendirilmesi. 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1770790)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA (2006). Gaziosmanpaşa üniversitesi sınıf öğretmenliği ve müzik öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının akademik başarısıyla öğretmenliğe ilişkin tutumları ve KPSS kaygıları arasındaki ilişki. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3050870)

BALGALMIŞ ESRA GeoGebra dinamik geometri programinin 6 7 ve 8 sinif matematik eğitiminde kullanimina yo nelik o rnek uygulamalar. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3050961)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"Fen ve Matematik Eğitiminde STEM Uygulamaları", Bahçeşehir Koleji- Tokat, TÜRKİYE, 2018,

"Sayı Sistemleri Matematik Materyalleri Sergisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Giriş Katı, TÜRKİYE, 2017,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı Mevcut Durum ve Sürdürülebilir Bir Gelecek için Eylem Planı Orta Doğu Teknik Üniversitesi BAP Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 09.01.2013-28.12.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İlköğretim Öğrencilerinin Geometrik Düşünce Yapılarının İncelenmesi TÜBİTAK Proje no 107K462 ", TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 15.01.2009-15.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Eğitim Fakültesi Matematik Laboratuarı 2015 17", Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 15.04.2015-15.01.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik ve İçerik Bilgilerinin Öğretimsel Deneyimleri Bağlamında İncelenmesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi BAP Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.01.2011-12.01.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Matematik Kaygısını Değerlendirme Ölçeği İlköğretim Formu nun Türkçe ye Uyarlanması Dil Geçerliği ve Psikometrik İncelenmesi 2006 41", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.03.2006-01.12.2006 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2003-2007, Matematik Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim 6,7 ve 8. sınıf matematik dersi öğretmeni, (Diğer)

2007-2007, Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Araştırma Görevlisi, (Diğer)

2010-2010, Doktora Değişim Programı Öğrencisi, Ghent University, Ghent, Belgium, (Yurtdışı Üniversite)

2007-2013, Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, (Diğer)

2012-2013, Visiting Scolar, Ball State University, Mathematical Sciences, Muncie, Indiana, ABD, (Yurtdışı Üniversite)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:esra.balgalmis@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2008-2013
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Fen Ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Tez Adı:An İnvestigation Of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’Xx Techno-Pedagogical Content Knowledge Within The Context Of Their Teaching Practices
Yüksek Lisans
2004-2007
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tez Adı:Eğitim Yöneticilerinin Düşünme Stilleri İle Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişki
Lisans
1999-2003
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2014-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Araştırma Görevlisi
2007-2013
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2006-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü
2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2018-2019)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2018-2019)MATEMATİK FELSEFESİTürkçe2
(2018-2019)TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİTürkçe2
(2018-2019)İSTATİSTİK VE OLASILIK ITürkçe4
(2017-2018)TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİTürkçe2
(2017-2018)MATENATİK FELSEFESİTürkçe2
(2017-2018)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ IITürkçe4
(2017-2018)GENEL YETENEK MATEMATİĞİTürkçe2
(2017-2018)MATEMATİK TARİHİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2018-2019)BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİTürkçe3
(2018-2019)MATEMATİK ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ PEDAGOJİ VE ALAN BİLGİSİ GELİŞİMİTürkçe3
(2017-2018)BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİTürkçe1
(2017-2018)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2017-2018)MATEMATİK EĞİTİMİNDE KAVRAM YANILGILARITürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Meltem Gülsüm KARLI, (2019)., "Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin orantısal düşünme becerilerinin SOLO Taksonomisi ile incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Gülseda YAKAR, (2019)., "Ortaokul kaynaştırma öğrencilerinin temel kesir kavramlarını kesir modelleri ile öğrenme sürecinin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Ersin GÜLEŞ, (2019)., "Ortaokul matematik dersi öğretim programındaki değer kazanımlarına ilişkin öğretmen görüşleri ve örnek uygulamaların geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BALGALMIŞ ESRA,Işık-Ceyhan Emine (2019). The Effect of Associative Teaching on 7th Grade Students’ Achievement in Quadrilaterals. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1(1), 130-156., Doi: 10.16949/turkbilmat.393116 (Yayın No: 4602822)
2.BALGALMIŞ ESRA,TEMİZ ZEYNEP (2018). PREPARING DATA REPRESENTATION ACTIVITIES FOR YOUNGLEARNERS. Journal of Inquiry Based Activities, 8(1), 1-10. (Yayın No: 4615554)
3.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA (2018). The Predictors of Success in A High-Stakes Test: Cramschools, Test Anxiety and Self-Efficacy. European Journal of Education Studies, 4(9), 83-97., Doi: 10.5281/zenodo.1292343 (Yayın No: 4547379)
4.BALGALMIŞ ESRA,KAYIR ENGİN (2017). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA KARŞIGELİŞTİRDİKLERİ TUTUMLAR. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 532-546. (Yayın No: 3687024)
5.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,Karlı MELTEM GÜLSÜM,ÖZ FATMA BETÜL (2016). Content analysis of TEOG mathematics items based on MONE attainments TIMSS levels and reformed Bloom TaxonomyTEOG sınavı matematik sorularının MEB kazanımlarına TIMSS seviyelerine ve yenilenen Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 5945-5967., Doi: 10.14687/jhs.v13i3.4326 (Yayın No: 3001594)
6.TAŞ YASEMİN,BALGALMIŞ ESRA (2016). Turkish Mathematics and Science Teachers Technology Use in Their Classroom Instruction Findings from TIMSS 2011. Journal of Education in Science, Environment and Health, 2(2), 166-175., Doi: 10.21891/jeseh.51026 (Yayın No: 2868539)
7.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA (2016). A multivariate investigation of gender differences in the number of online tests received checking for perceived self regulation. Computers in Human Behavior, 58(C), 388-397., Doi: 10.1016/j.chb.2016.01.010 (Yayın No: 1763371)
8.BALOĞLU MUSTAFA,BALGALMIŞ ESRA (2014). A Multivariate Investigation of Coping Strategies among School Administrators. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, (Yayın No: 999356)
9.BALOĞLU MUSTAFA,BALGALMIŞ ESRA (2010). Matematik Kaygısını Değerlendirme Ölçeği Ilköğretim Formu nun Türkçe ye Uyarlanması Dil Geçerliği ve Psikometrik Incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, (Yayın No: 1000421)
10.BALGALMIŞ ESRA,BALOĞLU MUSTAFA (2010). Eğitim Yöneticilerinin Düşünme Stilleri Açısindan Çeşitli Değişkenlere Göre Incelenmesi. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, (38), (Yayın No: 1000330)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BALOĞLU MUSTAFA,BALGALMIŞ ESRA (2005). İlköğretim ve Ortaöğretim Yöneticilerinin Öz Değerlerinin Betimlenmesi Tokat İli Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 21-34. (Yayın No: 1000505)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BALGALMIŞ ESRA (2017). An exploring of prospective mathematics teachers’ technologybased mathematics activities produced in dynamic geometryclass. International Academic Conference: Global Education, Teaching and Learning 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3687176)
2.YILDIZ ESRA (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik, Matematik Kaygısı ve Matematik Tutumlarının Matematik Başarıları ile İlişkisi. International Learning Teaching and Educational Research Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5066843)
3.YILDIZ ESRA (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumları. International Learning Teaching and Educational Research Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5066830)
4.BALGALMIŞ ESRA (2017). Supporting Pre-Service Mathematics Teachers Make Sence of Graphs and Normal Distrubition with Tinker Plots Software. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Özet Bildiri) (Yayın No:3687087)
5.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,İNAN MUKADDES (2017). A Content Analysis of Free Boarding and Scholarship Examination (FBSE) mathematics Items. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Özet Bildiri) (Yayın No:3687090)
6.BALGALMIŞ ESRA,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,SHAFER KATHRYN (2014). An Investigation of a Pre Service Elementary Mathematics Teacher Techno Pedagogical Content Knowledge within the Context of Teaching Practices. Society for Information Technology Teacher Education International Conference 2014 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1774618)
7.YILDIZ ESRA,ŞAHİN FATMA (2019). Öğrenci Yaşam Koçluğu Seminerinin Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Sosyalve Bilişsel Gelişimlerini Desteklenmelerindeki Katkıları. 2 International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5435176)
8.YILDIZ ESRA,YILDIZ EMRE (2019). A Case Study For Use of Geogebra: 5 Program in theTeaching of Circle Perimeter and Area. 2 International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5435164)
9.BALGALMIŞ ESRA,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,AKYÜZ DİDEM,SHAFER KATHRYN (2012). Developing Techno Pedagogical Skills in Preservice Elementary Mathematics Teachers. Proceedings of Society for Information Technology &Teacher Education International Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2966561)
10.BALGALMIŞ ESRA,TEMİZ ZEYNEP (2018). Developing Graphic Reading Skills in Preschool Period. International Symposium on Human and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4606774)
11.BALGALMIŞ ESRA,KARATAŞ ELİF (2018). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kareköklü Sayılar Konusundaki Genel Hataları. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HUMAN AND SOCIAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4606720)
12.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA (2016). An Investigation of Multiple Choice Test Item Writing Skills within the Context of aMeasurement and Evalauation Course. INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGYHUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2965765)
13.BALGALMIŞ ESRA,BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ TUĞBA (2016). Improving Achievement Composed of Multiple Tasks by Simulating Critical and Reflective Thinking in a Blended Learning Class. INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGYHUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2965790)
14.BALGALMIŞ ESRA (2016). Primary School Teachers Attitudes Towards Students Undesired Behaviors. International Conference on Research in Education Science (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3142159)
15.BALGALMIŞ ESRA,SHAFER KATHRYN,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ (2013). Reactions of Pre service Elementarty Teachers To Implementing Technology Based Mathemetics Lessons. Eighth Congress of European Research in Mathematics Education 2012. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2966541)
16.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2017). An Action Study On Flipped Classroom Application In Statistics Teaching: Student Views OnThe Effectiveness Of Flipped Classroom. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3687117)
17.BALGALMIŞ ESRA,KESKİN HİLAL (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanında Yaptıkları Hatalar veKavram Yanılgıları. The 26th InternaƟ onal Congress on EducaƟ onal Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3687098)
18.BALGALMIŞ ESRA,PAMUK SERGEN (2017). Evaluation Of Current Mathematics Program Based On The Teacher Opinions. 26th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3687113)
19.BALGALMIŞ ESRA (2017). Effective Usage of Dynamic Geometry Program in Mathematics Education. Studies Business Society: Present and Future Insights (Özet Bildiri) (Yayın No:1769724)
20.BALGALMIŞ ESRA (2017). Improvement of a Pre Service Mathematics Teacher s Use of Dynamic Geometry Program Within the Reflection In Action Process. International Journal of Arts and Sciences Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:1769901)
21.MEHMETLİOĞLU DEMİRKIRAN DENİZ,BALGALMIŞ ESRA,ARSLAN MERVE (2017). Exploring Preservice Early Childhood Education Teachers Views Regarding What a Mathematics Problem Is. European Conference on Educational Research (ECER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1770898)
22.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA (2017). A multivariate investigation of gender differences in the number of practice tests and quizzes controlling for perceived self regulation. The International Journal of Arts and Sciences Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3049960)
23.BALGALMIŞ ESRA (2017). Examining Conceptual Understanding of High School Students The Case of Logarithmic Function. Annual meeting of the European Conference on Educational Research (ECER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3050221)
24.BALGALMIŞ ESRA (2017). Misconceptions of Elementary School Students in Algebra. Annual meeting of the European Conference on Educational Research (ECER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3050387)
25.BALGALMIŞ ESRA (2017). Math Anxiety Level of Elementary School Studets in Turkey. Annual meeting of the European Conference on Educational Research (ECER) (Özet Bildiri) (Yayın No:3050749)
26.TEMİZ ZEYNEP,BALGALMIŞ ESRA (2017). Preparing Data Representation Activities for Young Learners. 27th International Conference on Educational Science (Özet Bildiri) (Yayın No:4606697)
27.BALGALMIŞ ESRA,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Investigating Prospective Mathematics Teachers Lesson Planning Skills In A Case Of Data Analysis. 40th International Group for the Psychology of Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2868522)
28.BALGALMIŞ ESRA (2017). Mean median and mode from a decision perspective In a problem solving lesson. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:2868514)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KARLI MELTEM GÜLSÜM,BALGALMIŞ ESRA (2016). Öğrencilerin Orantısal Akıl Yürütme Becerisi Gerektiren Problemleri Çözerken Yaşadıkları Matematiksel Zorluklar. 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİVEMATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2965906)
2.BALGALMIŞ ESRA,AYÇİÇEK EMİNE,ÇAĞLAYAN ESMA,GÖZÜM ŞEYMANUR (2015). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları. 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1770073)
3.BALGALMIŞ ESRA,AYDOĞDU GİZEM,YILDIRIM ZEYNEP (2015). Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları. 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1770814)
4.BALGALMIŞ ESRA,KARATAŞ ELİF,YAVAŞ RUMEYSA,KARATAŞ KASIM (2015). Ortaokul öğrencilerinin gözünden matematik öğretmenlerinin motive edici davranışlarının değerlendirilmesi. 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1770790)
5.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA (2006). Gaziosmanpaşa üniversitesi sınıf öğretmenliği ve müzik öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının akademik başarısıyla öğretmenliğe ilişkin tutumları ve KPSS kaygıları arasındaki ilişki. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3050870)
6.BALGALMIŞ ESRA (2006). GeoGebra dinamik geometri programinin 6 7 ve 8 sinif matematik eğitiminde kullanimina yo nelik o rnek uygulamalar. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3050961)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı Mevcut Durum ve Sürdürülebilir Bir Gelecek için Eylem Planı Orta Doğu Teknik Üniversitesi BAP Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 09.01.2013-28.12.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.İlköğretim Öğrencilerinin Geometrik Düşünce Yapılarının İncelenmesi TÜBİTAK Proje no 107K462 , TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 15.01.2009-15.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Eğitim Fakültesi Matematik Laboratuarı 2015 17, Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 15.04.2015-15.01.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik ve İçerik Bilgilerinin Öğretimsel Deneyimleri Bağlamında İncelenmesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi BAP Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.01.2011-12.01.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Matematik Kaygısını Değerlendirme Ölçeği İlköğretim Formu nun Türkçe ye Uyarlanması Dil Geçerliği ve Psikometrik İncelenmesi 2006 41, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.03.2006-01.12.2006 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2012-2013Visiting ScolarBall State University, Mathematical Sciences, Muncie, Indiana, ABD, (Yurtdışı Üniversite)
2010-2010Doktora Değişim Programı ÖğrencisiGhent University, Ghent, Belgium, (Yurtdışı Üniversite)
2007-2013Araştırma GörevlisiOrta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, (Diğer)
2007-2007Araştırma GörevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi , Araştırma Görevlisi, (Diğer)
2003-2007Matematik ÖğretmeniMilli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim 6,7 ve 8. sınıf matematik dersi öğretmeni, (Diğer)