GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

DERYA YÜCELž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ]

ÖĞR. GÖR. DR. Derya YÜCEL

Reşadiye Meslek Yüksekokulu / Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

derya.demir@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Yönetim Ve Organizasyon Bölümü 

Anabilim Dalı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Erciyes Üniversitesi (2011- 2018)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Erciyes Üniversitesi (2008- 2011)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Yl) (Tezli)

LİSANS, Erciyes Üniversitesi (1994- 1999)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Küreselleşme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Gelir Dağılımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz", Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018

YÜKSEK LİSANS, "Türkiye'deki İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyleri: İstatistiksel Bir Analiz (1990-2010)", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Uluslararası İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Reşadiye Meslek Yüksekokulu/ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr., (2013- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Reşadiye Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/ Turizm Otel İşletmeciliği Pr., (2010- 2013)


İdari Görevler

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü, (2013- Devam Ediyor)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, (2011- 2013)

verdiği dersler

Hastane Yönetim Ve Organizasyonu Iv, Önlisans, (2018-2019)

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Iı, Önlisans, (2018-2019)

Uluslar Arası İktisat, Önlisans, (2018-2019)

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu I, Önlisans, (2018-2019)

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Iıı, Önlisans, (2018-2019)

Türkiye Ekonomisi Ve Avrupa Birliği, Önlisans, (2018-2019)

Genel Ekonomi, Önlisans, (2018-2019)

Türkiye’Xx Nin Dış Ticaret Politikası, Önlisans, (2017-2018)

İletişim, Önlisans, (2017-2018)

Genel İletişim, Önlisans, (2017-2018)

İletişim Teknikleri, Önlisans, (2017-2018)

Güzel Konuşma Ve Diksiyon, Önlisans, (2017-2018)

Hastane Yönetim Ve Organizasyonu Iv, Önlisans, (2017-2018)

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Iı, Önlisans, (2017-2018)

Uluslar Arası İktisat, Önlisans, (2017-2018)

İletişim Teknikleri, Önlisans, (2017-2018)

Türkiye Ekonomisi Ve Avrupa Birliği, Önlisans, (2017-2018)

Genel Ekonomi, Önlisans, (2017-2018)

Güzel Konuşma Ve Diksiyon, Önlisans, (2017-2018)

Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Yönetim, Önlisans, (2017-2018)

Sağlık Hizmetlerinde Planlama Teknikleri, Önlisans, (2017-2018)

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Iıı, Önlisans, (2017-2018)

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu I, Önlisans, (2017-2018)

Türkiye' Nin Dış Ticaret Politikası, Önlisans, (2016-2017)

Uluslar Arası İktisat, Önlisans, (2016-2017)

İletişim Teknikleri, Önlisans, (2016-2017)

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Iı, Önlisans, (2016-2017)

Hastane Yönetim Ve Organizasyonu Iv, Önlisans, (2016-2017)

Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Yönetim, Önlisans, (2016-2017)

Sağlık Hizmetlerinde Planlama Teknikleri, Önlisans, (2016-2017)

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Iıı, Önlisans, (2016-2017)

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu I, Önlisans, (2016-2017)

Türkiye Ekonomisi Ve Avrupa Birliği, Önlisans, (2016-2017)

Mikro Ekonomi, Önlisans, (2016-2017)

Genel Ekonomi, Önlisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Yayar Rüştü, Erol Yücel, Demir Derya, (2014). "Determination Of Factors Affecting Willingness To Pay For Low Sar Value Cell Phones A Case Study Of Turkey", Theoretical And Applied Economics, 21(5(594)), 97-112. (Yayın No: 1054933)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YAYAR RÜŞTÜ, DEMİR DERYA, (2014). "Hedonıc Estımatıon Of Housıng Market Prıcesın Turkey", Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (43), 67-82. (Yayın No: 1275763)

Yayar Rüştü, Demir Derya, (2013). "Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İli Ekonomisine Etkisi", Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, (8), 106-122. (Yayın No: 349196)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Demir Derya, Altıparmak Aytekin, Taşkın Dilşad, (2011). "Tr83 Düzey2 İstatistiki Bölge Biriminde Sosyal Ve Ekonomik Gelişmeler", Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(2), 89-97. (Yayın No: 349748)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

DEMİR DERYA,ALTINTAŞ HALİL (2018). Küreselleşme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir EşitsizliğiArasındaki İlişki: Dinamik Panel Veri Yaklaşımı. 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4267803)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

TAŞKIN DİLŞAD,ALTIPARMAK AYTEKİN,DEMİR DERYA (2012). Ulusal ve Uluslar Arası Fon Kullanımında Yerel Yönetimler Kayseri Yerel Yönetimleri Üzerine Bir İnceleme. 4. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:349950)

TAŞKIN DİLŞAD,ALTIPARMAK AYTEKİN,DEMİR DERYA (2012). Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü Kayseri Örneği. 4. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:349987)

TAŞKIN DİLŞAD,ALTIPARMAK AYTEKİN,DEMİR DERYA (2011). Yeni KamuYönetiminde Yönetişim Yerel Yönetimler Kayseri Örneği. Üçüncü Yerel Ekonomiler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:350087)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Ekonomi Yaz Semineri, Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi-II, Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 07.09.2015-11.09.2015 (Ulusal)

Eğitim Semineri, Öğrenci İşleri Otomasyonu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 09.12.2013-13.12.2013 (Ulusal)

Ekonomi Yaz Semineri, Ewievs-I, Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 11.06.2012-15.06.2012 (Ulusal)

Ekonomi Yaz Semineri, Stata-I, Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 11.06.2012-15.06.2012 (Ulusal)

Ekonomi Yaz Semineri, Ewievs-II, Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 18.06.2012-22.06.2012 (Ulusal)

Ekonomi Yaz Semineri, Stata-II, Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 18.06.2012-22.06.2012 (Ulusal)

Katılım Sertifikası, Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler, Kaymek, Kurs, 01.07.2008-30.08.2008 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

Eğitim sertifikası, Avrupa Birliği 61. Sertifika Programı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 16.11.2012-01.12.2012 (Ulusal)

Katılım Sertifikası, Tokat Sempozyumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 31.10.2013-02.11.2013 (Ulusal)

Başarı Sertifikası, ISO 19011:2011 İç Tetkikçi Eğitimi, Tokat Öğretmenevi, Sertifika, 04.01.2014-05.01.2014 (Ulusal)

Başarı Sertifikası, ISO 22000:2005-HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Eğitimi, Tokat Öğretmenevi, Sertifika, 04.01.2014-05.01.2014 (Ulusal)

Başarı Sertifikası, ISO 18001:2007-OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri Eğitimi, Tokat Öğretmenevi, Sertifika, 04.01.2014-05.01.2014 (Ulusal)

Başarı Sertifikası, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi, Tokat Öğretmenevi, Sertifika, 04.01.2014-05.01.2014 (Ulusal)

Başarı Sertifikası, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri Eğitimi, Tokat Öğretmenevi, Sertifika, 04.01.2014-05.04.2014 (Ulusal)

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Katılım sertifikası, Bozok Üniversitesi, Sertifika, 08.10.2010-09.10.2010 (Uluslararası)

Katılım sertifikası, DEMİR DERYA,ALTINTAŞ HALİL (2018). ”Küreselleşme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir EşitsizliğiArasındaki İlişki: Dinamik Panel Veri Yaklaşımı” başlıklı tam metin bildiri ile katılım sertifikası, 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations, Sertifika, 26.04.2018-28.04.2018 (Uluslararası)

Katılım sertifikası, Üçüncü Yerel Ekonomi Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Sertifika, 26.05.2010-28.05.2010 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:derya.demir@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2011-2018
Erciyes Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü

Tez Adı:Küreselleşme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Gelir Dağılımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
Yüksek Lisans
2008-2011
Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Türkiye'deki İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyleri: İstatistiksel Bir Analiz (1990-2010)
Lisans
1994-1999
Erciyes Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR.
Öğretim Görevlisi
2010-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/ TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Bşk.
2011-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)HASTANE YÖNETİM VE ORGANİZASYONU IVTürkçe4
(2018-2019)HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU IITürkçe4
(2018-2019)ULUSLAR ARASI İKTİSATTürkçe4
(2018-2019)HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU ITürkçe2
(2018-2019)HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU IIITürkçe4
(2018-2019)TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİTürkçe3
(2018-2019)GENEL EKONOMİTürkçe4
(2017-2018)TÜRKİYE’XX NİN DIŞ TİCARET POLİTİKASITürkçe3
(2017-2018)İLETİŞİMTürkçe2
(2017-2018)GENEL İLETİŞİMTürkçe2
(2017-2018)İLETİŞİM TEKNİKLERİTürkçe2
(2017-2018)GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYONTürkçe2
(2017-2018)HASTANE YÖNETİM VE ORGANİZASYONU IVTürkçe4
(2017-2018)HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU IITürkçe4
(2017-2018)ULUSLAR ARASI İKTİSATTürkçe4
(2017-2018)İLETİŞİM TEKNİKLERİTürkçe2
(2017-2018)TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİTürkçe3
(2017-2018)GENEL EKONOMİTürkçe4
(2017-2018)GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYONTürkçe2
(2017-2018)SAĞLIK HİZMETLERİNDE STRATEJİK YÖNETİMTürkçe2
(2017-2018)SAĞLIK HİZMETLERİNDE PLANLAMA TEKNİKLERİTürkçe2
(2017-2018)HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU IIITürkçe4
(2017-2018)HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU ITürkçe2
(2016-2017)TÜRKİYE' NİN DIŞ TİCARET POLİTİKASITürkçe3
(2016-2017)ULUSLAR ARASI İKTİSATTürkçe4
(2016-2017)İLETİŞİM TEKNİKLERİTürkçe2
(2016-2017)HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU IITürkçe4
(2016-2017)HASTANE YÖNETİM VE ORGANİZASYONU IVTürkçe4
(2016-2017)SAĞLIK HİZMETLERİNDE STRATEJİK YÖNETİMTürkçe2
(2016-2017)SAĞLIK HİZMETLERİNDE PLANLAMA TEKNİKLERİTürkçe2
(2016-2017)HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU IIITürkçe4
(2016-2017)HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU ITürkçe2
(2016-2017)TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİTürkçe3
(2016-2017)MİKRO EKONOMİTürkçe3
(2016-2017)GENEL EKONOMİTürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Yayar Rüştü, Erol Yücel, Demir Derya (2014). Determination of factors affecting willingness to pay for low SAR value cell phones A case study of Turkey. Theoretical and Applied Economics, 21(5(594)), 97-112. (Yayın No: 1054933)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YAYAR RÜŞTÜ, DEMİR DERYA (2014). HEDONIC ESTIMATION OF HOUSING MARKET PRICESIN TURKEY. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (43), 67-82. (Yayın No: 1275763)
2.Yayar Rüştü, Demir Derya (2013). Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İli Ekonomisine Etkisi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, (8), 106-122. (Yayın No: 349196)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.Demir Derya, Altıparmak Aytekin, Taşkın Dilşad (2011). TR83 Düzey2 İstatistiki Bölge Biriminde Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(2), 89-97. (Yayın No: 349748)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.DEMİR DERYA,ALTINTAŞ HALİL (2018). Küreselleşme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir EşitsizliğiArasındaki İlişki: Dinamik Panel Veri Yaklaşımı. 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4267803)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TAŞKIN DİLŞAD,ALTIPARMAK AYTEKİN,DEMİR DERYA (2011). Yeni KamuYönetiminde Yönetişim Yerel Yönetimler Kayseri Örneği. Üçüncü Yerel Ekonomiler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:350087)
2.TAŞKIN DİLŞAD,ALTIPARMAK AYTEKİN,DEMİR DERYA (2012). Ulusal ve Uluslar Arası Fon Kullanımında Yerel Yönetimler Kayseri Yerel Yönetimleri Üzerine Bir İnceleme. 4. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:349950)
3.TAŞKIN DİLŞAD,ALTIPARMAK AYTEKİN,DEMİR DERYA (2012). Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü Kayseri Örneği. 4. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:349987)
Üniversite Dışı Deneyim

Kurs
1.Ekonomi Yaz Semineri, Ewievs-II, Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 18.06.2012-22.06.2012 (Ulusal)
2.Ekonomi Yaz Semineri, Stata-II, Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 18.06.2012-22.06.2012 (Ulusal)
3.Ekonomi Yaz Semineri, Ewievs-I, Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 11.06.2012-15.06.2012 (Ulusal)
4.Ekonomi Yaz Semineri, Stata-I, Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 11.06.2012-15.06.2012 (Ulusal)
5.Eğitim Semineri, Öğrenci İşleri Otomasyonu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 09.12.2013-13.12.2013 (Ulusal)
6.Ekonomi Yaz Semineri, Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi-II, Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 07.09.2015-11.09.2015 (Ulusal)
7.Katılım Sertifikası, Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler, Kaymek, Kurs, 01.07.2008-30.08.2008 (Ulusal)
Sertifika
1.Katılım Sertifikası, Tokat Sempozyumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 31.10.2013-02.11.2013 (Ulusal)
2.Katılım sertifikası, Üçüncü Yerel Ekonomi Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Sertifika, 26.05.2010-28.05.2010 (Ulusal)
3.Katılım sertifikası, DEMİR DERYA,ALTINTAŞ HALİL (2018). ”Küreselleşme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir EşitsizliğiArasındaki İlişki: Dinamik Panel Veri Yaklaşımı” başlıklı tam metin bildiri ile katılım sertifikası, 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations, Sertifika, 26.04.2018-28.04.2018 (Uluslararası)
4.Eğitim sertifikası, Avrupa Birliği 61. Sertifika Programı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 16.11.2012-01.12.2012 (Ulusal)
5.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Katılım sertifikası, Bozok Üniversitesi, Sertifika, 08.10.2010-09.10.2010 (Uluslararası)
6.Başarı Sertifikası, ISO 19011:2011 İç Tetkikçi Eğitimi, Tokat Öğretmenevi, Sertifika, 04.01.2014-05.01.2014 (Ulusal)
7.Başarı Sertifikası, ISO 22000:2005-HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Eğitimi, Tokat Öğretmenevi, Sertifika, 04.01.2014-05.01.2014 (Ulusal)
8.Başarı Sertifikası, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri Eğitimi, Tokat Öğretmenevi, Sertifika, 04.01.2014-05.04.2014 (Ulusal)
9.Başarı Sertifikası, ISO 18001:2007-OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri Eğitimi, Tokat Öğretmenevi, Sertifika, 04.01.2014-05.01.2014 (Ulusal)
10.Başarı Sertifikası, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi, Tokat Öğretmenevi, Sertifika, 04.01.2014-05.01.2014 (Ulusal)