GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MURAT OKYAY DEMİRÖRSž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Murat Okyay DEMİRÖRS

Artova Meslek Yüksekokulu / Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

okyay.demirors@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Artova Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü 

Anabilim Dalı

Maliye Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Hacettepe Üniversitesi (2010- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Uludağ Üniversitesi (1993- 1996)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye (Yl) (Tezli)

LİSANS, Uludağ Üniversitesi (1987- 1991)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Maliye Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Vergi Ahlakı,Etkileyen Faktörler:Karadeniz Bölgesi Örneği", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Katma Bütçe Kapsamı, Denetimi Katma Bütçeli İdarelere Bir Örnek: Uludağ Üniversitesi", Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Maliye

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu/ Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/ Maliye Pr., (2012- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Kapadokya Meslek Yüksekokulu/ Kapadokya Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/ Lojistik Pr. (Ücretli), (2010- 2011)

Öğretim Görevlisi, Uludağ Üniversitesi/ Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/ İşletme Pr., (1999- 2006)

Öğretim Görevlisi, Iktisat Ve Girisimcilik Üniversitesi Türk Dünyasi Isletme Fakültesi/ İşletme / Muhasebe-Finans, (2001- 2002)


İdari Görevler

Program Başkanı, Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Kapadokya Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, Lojistik Pr. (Ücretli), (2010- 2011)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Artova Meslek Yüksekokulu, (2019- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Kamu Maliyesi, Önlisans, (2018-2019)

Finansal Yönetim, Önlisans, (2018-2019)

Genel Muhasebe-Iı, Önlisans, (2018-2019)

Vergi Denetimi, Önlisans, (2018-2019)

Vergi Hukuku, Önlisans, (2018-2019)

Genel Muhasebe-I, Önlisans, (2018-2019)

Türk Vergi Sistemi-I, Önlisans, (2018-2019)

Mali Tablolar Analizi, Önlisans, (2018-2019)

Finansal Yönetim, Önlisans, (2017-2018)

Türk Vergi Sistemi-Iı, Önlisans, (2017-2018)

Genel Muhasebe-Iı, Önlisans, (2017-2018)

Banka Muhasebesi, Lisans, (2017-2018)

Ticaret Hukuku, Lisans, (2017-2018)

Türev Araçlar Piyasası, Lisans, (2017-2018)

Mali Tablolar Analizi, Önlisans, (2017-2018)

Genel Muhasebe-I, Önlisans, (2017-2018)

Kamu Maliyesi, Lisans, (2017-2018)

Türk Vergi Sistemi-I, Önlisans, (2017-2018)

Türk Vergi Sistemi, Lisans, (2017-2018)

Kamu Maliyesi, Önlisans, (2016-2017)

Vergi Ceza Hukuku, Önlisans, (2016-2017)

Kamu Ekonomisi, Önlisans, (2016-2017)

Genel Muhasebe-Iı, Önlisans, (2016-2017)

Para Teorisi Ve Politikası, Lisans, (2016-2017)

Mali Takip, Önlisans, (2016-2017)

Mali Tablolar Analizi, Önlisans, (2016-2017)

Genel Muhasebe-I, Önlisans, (2016-2017)

Türk Vergi Sistemi, Lisans, (2016-2017)

Kamu Maliyesi, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEMİRÖRS MURAT OKYAY, (2003). "Kırgızistan'da Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk", Ülkümüz, (1), 73-84. (Yayın No: 350280)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEMİRÖRS MURAT OKYAY, (2004). "Döviz Cinsinden Alacakların Şüpheli Duruma Gelmesi Ve Muhasebesi", Lebib Yalkın Mevzuat, (4), 135-146. (Yayın No: 350348)

DEMİRÖRS MURAT OKYAY, (2003). "Şüpheli Ticari Alacaklar Ve Muhasebesi", Mevzuat Dergisi, (63), (Yayın No: 350319)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

DEMİRÖRS MURAT OKYAY, (2003). "Yatırım İndirimi Müessesinde Enflasyona Karşı Endeks Uygulaması Ve Muhasebesi", Maliye Postası, (543), 145-151. (Yayın No: 350462)

DEMİRÖRS MURAT OKYAY, (2003). "Şirket Ortaklarından Borç Alınan Dövizlerden Kaynaklanan Kur Farklarını Gider Yazma Sorunu", Maliye Postası, (540), 104-108. (Yayın No: 350432)

DEMİRÖRS MURAT OKYAY, (2003). "Yenileme Fonu Uygulaması", Maliye Postası, (537), 127-133. (Yayın No: 350411)

DEMİRÖRS MURAT OKYAY, (2003). "Finansal Kiralama Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi", Vergi Raporu, (63), 17-30. (Yayın No: 350378)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2012, SMMM, ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI, SMMM ünvan alımı , (Ticari (Özel))

2006-2009, Comptroller, The Estate of Ustun ATAC d/b/a American Lumber Ind., Mali Denetim ve Planlama , (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:okyay.demirors@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-
Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye (Dr)

Tez Adı:Vergi Ahlakı,Etkileyen Faktörler:Karadeniz Bölgesi Örneği
Yüksek Lisans
1993-1996
Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Katma Bütçe Kapsamı, Denetimi Katma Bütçeli İdarelere Bir Örnek: Uludağ Üniversitesi
Lisans
1987-1991
Uludağ Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU/ FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/ MALİYE PR.
Öğretim Görevlisi
2010-2011
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU/ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/ LOJİSTİK PR. (ÜCRETLİ)
Öğretim Görevlisi
1999-2006
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/ İŞLETME PR.
Öğretim Görevlisi
2001-2002
Iktisat ve Girisimcilik Üniversitesi Türk Dünyasi Isletme Fakültesi/ İşletme / Muhasebe-Finans


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
Program Başkanı
2010-2011
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU/ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)KAMU MALİYESİTürkçe3
(2018-2019)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe4
(2018-2019)GENEL MUHASEBE-IITürkçe1
(2018-2019)VERGİ DENETİMİTürkçe3
(2018-2019)VERGİ HUKUKUTürkçe3
(2018-2019)GENEL MUHASEBE-ITürkçe4
(2018-2019)TÜRK VERGİ SİSTEMİ-ITürkçe3
(2018-2019)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe4
(2017-2018)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe4
(2017-2018)TÜRK VERGİ SİSTEMİ-IITürkçe3
(2017-2018)GENEL MUHASEBE-IITürkçe4
(2017-2018)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe4
(2017-2018)GENEL MUHASEBE-ITürkçe4
(2017-2018)TÜRK VERGİ SİSTEMİ-ITürkçe3
(2016-2017)KAMU MALİYESİTürkçe3
(2016-2017)VERGİ CEZA HUKUKUTürkçe3
(2016-2017)KAMU EKONOMİSİTürkçe3
(2016-2017)GENEL MUHASEBE-IITürkçe4
(2016-2017)MALİ TAKİPTürkçe4
(2016-2017)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe4
(2016-2017)GENEL MUHASEBE-ITürkçe4
Lisans
(2017-2018)BANKA MUHASEBESİTürkçe3
(2017-2018)TİCARET HUKUKUTürkçe3
(2017-2018)TÜREV ARAÇLAR PİYASASITürkçe3
(2017-2018)KAMU MALİYESİTürkçe3
(2017-2018)TÜRK VERGİ SİSTEMİTürkçe3
(2016-2017)PARA TEORİSİ VE POLİTİKASITürkçe3
(2016-2017)TÜRK VERGİ SİSTEMİTürkçe3
(2016-2017)KAMU MALİYESİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.DEMİRÖRS MURAT OKYAY (2003). Kırgızistan'da Gelir Dağılımı ve Yoksulluk. ÜLKÜMÜZ, (1), 73-84. (Yayın No: 350280)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.DEMİRÖRS MURAT OKYAY (2004). Döviz Cinsinden Alacakların Şüpheli Duruma Gelmesi ve Muhasebesi. Lebib Yalkın Mevzuat, (4), 135-146. (Yayın No: 350348)
2.DEMİRÖRS MURAT OKYAY (2003). Şüpheli Ticari Alacaklar ve Muhasebesi. Mevzuat Dergisi, (63), (Yayın No: 350319)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.DEMİRÖRS MURAT OKYAY (2003). Yatırım İndirimi Müessesinde Enflasyona Karşı Endeks Uygulaması ve Muhasebesi. Maliye Postası, (543), 145-151. (Yayın No: 350462)
2.DEMİRÖRS MURAT OKYAY (2003). Şirket Ortaklarından Borç Alınan Dövizlerden Kaynaklanan Kur Farklarını Gider Yazma Sorunu. Maliye Postası, (540), 104-108. (Yayın No: 350432)
3.DEMİRÖRS MURAT OKYAY (2003). Yenileme Fonu Uygulaması. Maliye Postası, (537), 127-133. (Yayın No: 350411)
4.DEMİRÖRS MURAT OKYAY (2003). Finansal Kiralama Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Vergi Raporu, (63), 17-30. (Yayın No: 350378)
Üniversite Dışı Deneyim

2012SMMMANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI, SMMM ünvan alımı , (Ticari (Özel))
2006-2009ComptrollerThe Estate of Ustun ATAC d/b/a American Lumber Ind., Mali Denetim ve Planlama , (Ticari (Özel))