GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NİHAT ULUOCAKž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Nihat ULUOCAK

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

nihat.uluocak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Üroloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, İstanbul Üniversitesi (1996- 2001)

İstanbul Tıp Fakültesi - Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, İstanbul Üniversitesi (1990- 1996)

Tıp Fakültesi -

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "", İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Üroloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Üroloji Anabilim Dalı, (2001- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Başhekim Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, (2012- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Ferhat GÖKBULAK, "Otlatmanın Toprağın Hidro-Fiziksel Özellikleri Ve Otlak Vejetasyonu Üzerindeki Etkileri", İstanbul Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 1993

Tıpta Uzmanlık, Fatih FIRAT, "Parsiyel Mesane Çıkım Obstrüksiyonu Oluşturulan Rat Modelinde Omega-3 Ve İnterferon Alfa 2B Verilmesinin Mesane Yapısı Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı, 2012

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KÖLÜKÇÜ ENGİN,DERESOY FAİK ALEV,ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN,GÜMÜŞAY ÖZGE,BEYHAN MURAT,KILIÇ ŞAHİN, (2019). "Sarkomatoid Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu Veliteratürün Gözden Geçirilmesi", Anatolian Current Medical Journal, 1(2), 42-46. (Yayın No: 5851582)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,DERESOY FAİK ALEV,ATILĞAN DOĞAN,GÜMÜŞAY ÖZGE,ULUOCAK NİHAT, (2019). "Contralateral Testicular Metastasis Of Renal Cell Carcinoma: A Case Report", The Eurasian Journal Of Medicine, 51(3), 310-312., Doi: 10.5152/eurasianjmed.2018.18357 (Yayın No: 5510610)

ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, (2019). "Duplike Sistem/Üreterosel", Türkiye Klinikleri Dergisi, (Yayın No: 5917583)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,UNSAL VELİD,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT, (2019). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats", International Urology And Nephrology, 51(2), 231-238., Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 5150682) [SCI-Expanded]

ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2018). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283. (Yayın No: 4650062)

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ULUOCAK NİHAT,ALBAYRAK EDA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH, (2018). "Magnetic Resonance İmaging And Clinical Findings İn Seminal Vesicle Pathologies.", Int Braz J Urol., 44(1), 86-94., Doi: 10.1590/S1677-5538 (Yayın No: 3913530) [SCI-Expanded]

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ULUOCAK NİHAT,ALBAYRAK EDA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH, (2018). "Magnetic Resonance İmaging And Clinical Findings İn Seminal Vesicle Pathologies.", Int Braz J Urol, 44(1), 86-94., Doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2017.0153. (Yayın No: 4630609) [SCI-Expanded]

Kölükçü Engin,Kılıç Şahin,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,Ünsal Velid,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT, (2018). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats", International Urology And Nephrology, , Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 4647703) [SCI-Expanded]

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ULUOCAK NİHAT,ALBAYRAK EDA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH, (2018). "Magnetic Resonance İmaging And Clinical Findings İn Seminal Vesicle Pathologies", International Brazilian Journal Of Urology, , Doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2017.0153 (Yayın No: 3751453) [SCI-Expanded]

ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283., Doi: 10.5152/tud.2017.74151 (Yayın No: 3929537)

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ULUOCAK NİHAT,ALBAYRAK EDA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH, (2017). "Magneticresonance İmaging And Clinical Findings İn Seminal Vesicle Pathologies.", Int Braz J Urol, , Doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2017.0153 (Yayın No: 3926378) [SCI-Expanded]

ULUOCAK NİHAT,atılgan dogan,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283., Doi: 10.5152/tud.2017.74151 (Yayın No: 3673741)

FIRAT FATİH,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,ATILĞAN DOĞAN,MARKOÇ FATMS,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,YAŞAR ADEM, (2016). "Evaluation Of The Effects Of Omega-3 İnterferon Alpha-2B Administration On Partial Bladder Outlet Obstruction İn A Rat Model", Evaluation Of The Effects Of Omega-3 İnterferon Alpha-2B Administration On Partial Bladder Outlet Obstruction İn A Rat Model, , Doi: 10.4103/0971-5916.200899 (Yayın No: 5924851) [SCI-Expanded]

FIRAT FATİH,ERDEMİR FİKRET,KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT, (2016). "Alt Üriner Sistem Semptomları İle Serum Psa Seviyeleri Ve Histolojik Prostatit Arasındaki İlişki", Journal Of Contemporary Medicine, 6(1), 1-5., Doi: 10.16899/CTD.50403 (Yayın No: 3156843)

ULUOCAK NİHAT,KULU MUBERRA,ACAR ÖMER,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN,İNANÇ LEMAN,ERDEMİR FİKRET, (2016). "Is There A Relatıonshıp Between Alcohol Drug Abuse And Luts Ed", Acta Medıca Medıterranea, 32(4), 1029-1034. (Yayın No: 3155754) [SCI-Expanded]

PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,Gencten Yusuf,Benli Ismail,Ozyurt Hüseyin,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET, (2015). "A Pilot Study Of The Association Of Manganese Superoxide Dismutase And Glutathione Peroxidase 1 Single Gene Polymorphisms With Prostate Cancer And Serum Prostate Specific Antigen Levels", Archives Of Medical Science, 11(5), 994-1000. (Yayın No: 4731670) [SCI-Expanded]

PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,Yusuf Gençten,BENLİ İSMAİL,ÖZYURT HÜSEYİN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET, (2015). "A Pilot Study Of The Association Of Manganese Superoxide Dismutase And Glutathione Peroxidase 1 Single Gene Polymorphisms With Prostate Cancer And Serum Prostate Specific Antigen Levels", Arch Med Sci, 12(11), 994-1000. (Yayın No: 2265699) [SCI-Expanded]

ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,Gencten Yusuf,ERDEMİR FİKRET,Ozyurt Hüseyin,Erkorkmaz Unal, (2014). "Pomegranate (Punica Granatum) Juice Reduces Oxidative İnjury And İmproves Sperm Concentration İn A Rat Model Of Testicular Torsion-Detorsion", Experimental And Therepeutic Medicine, 8(2), 478-482. (Yayın No: 4729469) [SCI-Expanded]

ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,KÖLÜKÇÜ ENGİN,ERDEMİR FİKRET,ÖZYURT HÜSEYİN,ERKORKMAZ ÜNAL, (2014). "The Relationship Between Ala16val Single Gene Polymorphism And Renal Cell Carcinoma", Advances İn Urology, 20141-5., Doi: 10.1155/2014/932481 (Yayın No: 4696701)

PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ÖZYURT HÜSEYİN,Gençten Yusuf,AKBAŞ ALİ,ERDEMİR FİKRET,ULUOCAK NİHAT, (2014). "The Biochemical Effects Of İschemia-Reperfusion İnjury İn The İpsilateral And Contralateral Testes Of Rats And The Protective Role Of Melatonin", Asian Journal Of Andrology, 16(2), 314, Doi: 10.4103/1008-682X.122202 (Yayın No: 386078) [SCI-Expanded]

ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,gençten yusuf,ERDEMİR FİKRET,ÖZYURT HÜSEYİN,ERKORKMAZ ÜNAL,ASLAN HÜSEYİN, (2014). "Pomegranate Punica Granatum Juice Reduces Oxidative İnjury And İmproves Sperm Concentration İn A Rat Model Of Testicular Torsion Detorsion", Experımental And Therapeutıc Medıcıne, (Yayın No: 3155025) [SCI-Expanded]

ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,ERKORKMAZ ÜNAL, (2014). "The Effects Of Trimetazidine And Sildenafil On Bilateral Cavernosal Nerve İnjury İnduced Oxidative Damage And Cavernosal Fibrosis İn Rats", Scientificworldjournal., 18, Doi: 10.1155/2014/970363 (Yayın No: 2263968) [AHCI]

Parlaktas BS, Atilgan D, Gencten Y, Akbas A, Markoc F, Erdemir F, Ozyurt H, Uluocak N, (2014). "The Effects Of Carvedilol On İschemia Reperfusion İnjury İn The Rat Testis", Int Braz J Urol, 40(1), 109-117. (Yayın No: 386814) [SCI-Expanded]

ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, (2013). "Renal Cell Carcinoma Of The Kidney With Synchronous Ipsilateral Transitional Cell Carcinoma Of The Renal Pelvis", Case Reports İn Urology, 20131-3., Doi: 10.1155/2013/194127 (Yayın No: 4697635)

Atilgan D, Parlaktas BS, Uluocak N, Erdemir F, Kılıc S, Erkorkmaz U, Ozyurt H, Markoç F, (2013). "Weight Loss And Melatonin Reduce Obesity İnduced Oxidative Damage İn Rat Testis", Adv Urol., (Yayın No: 386466)

ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,FIRAT FATİH,ERKORKMAZ ÜNAL,SAYLAN OGUZHAN, (2012). "Effects Of Melatonin On Partial Unilateral Ureteral Obstruction İnduced Oxidative İnjury İn Rat Kidney.", Urology Annals, 4(2), 89-93., Doi: 10.4103/0974-7796.95552. (Yayın No: 5925730)

AKMAN TOLGA,ŞANLI MEHMET ÖNER,ULUOCAK NİHAT,Akbulut Fatih,NANE İSMET,Demir s,KADIOĞLU ATEŞ, (2011). "The Most Commonly Altered Type Of Peyronie S Disease Deformity Under Oral Colchicine Treatment İs Lateral Curvature That Mostly Shifts To The Dorsal Side", Andrologıa, (Yayın No: 3154398) [SSCI]

Yildirim Ali , Uluocak Nihat , Atilgan Dogan , Ozcetin Mustafa , Erdemir Fikret , Boztepe Ozgur, (2011). "Evaluation Of Lower Urinary Tract Symptoms İn Children Exposed To Sexualabuse", Urology Journal, 8(1), 38-42. (Yayın No: 384839) [SCI-Expanded]

Dogan Hasan Serkan, Onal Bulent, Satar Nihat, Aygun Cem, Piskin Mesut, Tanriverdi Orhan, Gurocak Serhat, Gunay Levent Mert, Burgu Berk, Ozden Ender, Nazli Oktay, Erdem Erim, Yucel Selcuk, Kefi Aykut, Demirci Deniz, Uluocak Nihat, Aridogan Ibrahim Atilla, Turunc Tahsin, Yalcin Veli, Kilinc Mehmet, Horasanli Kaya, Tan Mustafa Ozgur, Soygur Tarkan, Sarikaya Saban, Kilicarslan Hakan, Turna Burak, Doruk Hasan Erdal, Tekgul Serdar, (2011). "Factors Affecting Complication Rates Of Ureteroscopic Lithotripsy İn Children Results Of Multi Institutional Retrospective Analysis By Pediatric Stone Disease Study Group Of Turkish Pediatric Urology Society", The Journal Of Urology, 186(3), 1035-1040., Doi: 10.1016/j.juro.2011.04.097 (Yayın No: 384604)

Uluocak Nihat, Atılgan Dogan, Erdemir Fikret, Parlaktas Bekir S., Yasar Adem, Erkorkmaz Unal, Akbas Ali, (2010). "An Animal Model Of İschemic Priapism And The Effects Of Melatonin On Antioxidant Enzymes And Oxidative İnjury Parameters İn Rat Penis", International Urology And Nephrology, 42(4), 889-895., Doi: 10.1007/s11255-010-9706-y (Yayın No: 384721) [SCI-Expanded]

ULUOCAK NİHAT,ANDER ALİ HALUK,ACAR ÖMER,AMASYALI AKIN SONER,ERKORKMAZ ÜNAL,ZİYLAN HASAN ORHAN, (2009). "Clinical And Radiological Characteristics Of Patients Operated İn The First Year Of Life Due To Ureteropelvic Junction Obstruction: Significance Of Renal Pelvis Diameter.", Urology, 74(4), 898-902. (Yayın No: 3992950) [SCI-Expanded]

ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, (2009). "Female Epıspadıas A Case Report And Revıew Of The Lıterature", Kaohsıung Journal Of Medıcal Scıences, 25(11), 613-616. (Yayın No: 384487) [SCI-Expanded]

ULUOCAK NİHAT,OKTAR TAYFUN MEVLÜT,ANDER ALİ HALUK,ZİYLAN HASAN ORHAN,Acar Omer,Rodoplu Hasan,ERKORKMAZ ÜNAL, (2009). "Which Method İs The Most Reliable İn Determination Of Bladder Capacity İn Children With İdiopathic Overactive Bladder A Comparison Of Maximum Voided Volume Uroflowmetry And Maximum Cystometric Capacity", Journal Of Pedıatrıc Urology, 5(6), (Yayın No: 3155322) [SCI-Expanded]

ULUOCAK NİHAT,OKTAR TAYFUN MEVLÜT,ACAR ÖMER,ZİYLAN HASAN ORHAN,ERKORKMAZ ÜNAL, (2008). "Positional Changes İn Voiding Dynamics Of Children With Non-Neurogenic Bladder Dysfunction", Urology, 72(3), 530-534., Doi: 10.1016/j.urology.2008.02.067 (Yayın No: 3928349) [SCI-Expanded]

ACAR ÖMER,AKINCI HACI MUSTAFA,ULUOCAK NİHAT,Akbulut Fatih,KILIÇASLAN IŞIN,Özgür Gökçe, (2008). "Paratesticular Metastasis Of Malignant Melanoma: A Case Report.", Kaohsiung J Med Sci, 24(6), 315-318. (Yayın No: 3993078) [SCI-Expanded]

ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,yaşar adem,ULUOCAK NİHAT, (2008). "Duplicated Vas Deferens A Rare Congenital Abnormality", The Kaohsiung Journal Of Medical Sciences, 24(4), 210-211., Doi: 10.1016/S1607-551X(08)70119-0 (Yayın No: 384396) [SCI-Expanded]

KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,Filiz Nurper Onuk,ERDEMİR FİKRET,ULUOCAK NİHAT,Tolunay Ozden, (2007). "Adenocarcinoma Originating From A Mature Teratoma Of The Testis", The Kaohsiung Journal Of Medical Sciences, 23(5), 265-268., Doi: 10.1016/S1607-551X(09)70408-5 (Yayın No: 384678) [SCI-Expanded]

Uluocak Nihat , Parlaktas Bekir Suha , Deniz Fatih Ersay , Erdemir Fikret , Koseoglu Resit Dogan , Gedar Melike Ozgun, (2007). "Orbıtal Metastasıs Of Prostate Cancer A Case Report", Kaohsıung Journal Of Medıcal Scıences, 23(4), 199-202. (Yayın No: 384884) [SCI-Expanded]

Uluocak Nıhat, Erdemır Fıkret, Parlaktas Bekır Suha, Caglar Musa Kazım, Hasıloglu Zehra, Etıkan Ilker, (2007). "Bladder Wall Thickness İn Healthy School Aged Children", Urology, 69(4), 763-766., Doi: 10.1016/j.urology.2006.03.086 (Yayın No: 384943)

Erdemir Fikret, Tunc Murat, Ozcan Faruk, Parlaktas Bekir S., Uluocak Nihat, Kılıcaslan Isın, Gokce Ozgur, (2007). "The Effect Of Squamous And Or Glandular Differentiation On Recurrence Progression And Survival İn Urothelial Carcinoma Of Bladder", International Urology And Nephrology, 39(3), 803-807., Doi: 10.1007/s11255-006-9151-0 (Yayın No: 384636) [SCI-Expanded]

Erdemir Fikret, Ozcan Faruk, Kılıcaslan Isin, Parlaktas Bekir S., Uluocak Nihat, Gokce Ozgur, (2007). "The Relationship Between The Expression Of E Cadherin And Tumor Recurrence And Progression İn High Grade Stage T1 Bladder Urothelial Carcinoma", International Urology And Nephrology, 39(4), 1031-1037., Doi: 10.1007/s11255-006-9159-5 (Yayın No: 384562) [SCI-Expanded]

Erdemir F, Gokce O, Sanli O, Kadioglu A, Parlaktas BS, Uluocak N, Kilicaslan I, (2006). "A Rare Complication After Circumcision Keloid Of The A Rare Complication After Circumcision Keloid Of The Penis", Int Urol Nephrol, 38(3), 609-611. (Yayın No: 381670) [SCI-Expanded]

Parlaktas BS, Uluocak N, Filiz E, Erdemir F, Ozyurt H, (2006). "Intrascrotal Calculi A Very Rare Stone Diseas", Int J Urol, 13(6), 849-850. (Yayın No: 381228) [SCI-Expanded]

Parlaktas BS, Naseri E, Uluocak N, Elalmıs AO, Erdemir F, Etikan İ, (2006). "Comparison Of The Effects Of On Pump Versus Off Pump Coronary Artery Bypass Surgery On Serum Prostate Specific Antigen Levels", Int J Urol, 13(3), 234-237. (Yayın No: 380922) [SCI-Expanded]

Tunç M, Tefekli A, Kadioğlu A, Esen T, Uluocak N, Aras N, (2002). "A Prospective Randomized Protocol To Examine The Efficacy Of Postinternal Urethrotomy Dilations For Recurrent Bulbomembranous Urethral Strictures", Urology, 60(2), 239-244. (Yayın No: 380276) [SSCI]

Tefekli A, Cayan S, Uluocak N, Poyanlı A, Alp T, Kadioğlu A, (2001). "Is Selective İnternal Spermatic Venography Necessary İn Detecting Recurrent Varicocele After Surgical Repair", Eur Urol., 40(4), 404-408. (Yayın No: 379705)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,DERESOY FAİK ALEV, (2019). "Sarcomatoid Carcinoma Of The Urinary Bladder: A Case Report And Short Review Of The Literature", Journal Of Surgery And Medicine, 3(1), 118-120., Doi: 10.28982/josam.510390 (Yayın No: 5150865)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,UNSAL VELİD, (2019). "Protective Effects Of Krill Oil On İschemic Reperfusion İnjury İn Experimental Model Of Priapism", Journal Of Surgery And Medicine, 3(5), 371-376., Doi: 10.28982/josam.560609 (Yayın No: 5150826)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ALKAN EMRE,ERDEMİR FİKRET, (2019). "Our Results Of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Treatment İn Upper Ureteral Stones", Journal Of Health Sciences And Medicine, 2(1), 13-17., Doi: 10.32322/jhsm.486315 (Yayın No: 5151834)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ETİKAN İLKER,UNSAL VELİD,ULUOCAK NİHAT, (2019). "Relationship Between Adolescent Varicocele And Mean Platelet Volume", Anadolu Güncel Tıp Dergisi, 1(1), 9-13. (Yayın No: 5151845)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,ALKAN EMRE,KOYUNCU SERHAT, (2018). "Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 123-127. (Yayın No: 5151987)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,alkan emre,KOYUNCU SERHAT,kılıç şahin, (2018). "Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 124-128. (Yayın No: 4613236)

PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT, (2017). "Penil Ve Skrotal Travmalar.", Türkiye Klinikleri, 10(4), 292-298. (Yayın No: 3929643)

PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT, (2017). "Penil Ve Skrotal Travmalar", Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi, 10(4), 292-298. (Yayın No: 3756206)

ATILĞAN DOĞAN,Gençten Yusuf,KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET, (2015). "Comparison Between Ciprofloxacin And Trimethoprim Sulfamethoxazole İn Antibiotic Prophylaxis For Transrectal Prostate Biopsy", Turk J Urol, 41(1), 27-31. (Yayın No: 2265424)

ATILĞAN DOĞAN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, (2014). "The İmpact Of Non Hilar Clamping Open Partial Technique Performed For The Treatment Of Patients With Small Renal Masses With Lower R E N A L Nephrometry Scores On Renal Functions During The Early Postoperative Period", Turk J Urol, 40( 2), 93-8., Doi: 2014 Jun;40(2):93-8. doi: 10.5152/tud.2014.92063. (Yayın No: 2264677)[AHCI]


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KÖLÜKÇÜ ENGIN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2017). Metastatik Mesane Tümörü Hastalarında perkitan Neffrostomi Deneyimlerimiz ve Clavien Sınıflamasına Göre Komplikasyonlar. 13. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5065196)

ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN,CEYLAN SALİH RAHMAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET (2017). Onkolojik Palyatif bakım Hastalarında Perkütan Nefrostomi Deneyimlerimiz ve Clavien Sınıflamasına Göre Komplikasyonlar. Ulusal Endoüroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5065188)

ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN,CEYLAN SALİH RAHMAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET (2017). Endoskopi Ürolojik Girişimlerde PCS ve Kategorik Ağrı Değerlendirilmesi. Ulusal Endoüroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5065185)

KÖLÜKÇÜ ENGIN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILGAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2017). Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL sonuçlarımız. 5.İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5065104)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ÖZSOY ZEKİ Palyatif bakım hastasında purple urine bag sendromu: olgu sunumu.. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4246216)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN,ERDEMİR FİKRET (2019). Prematür Ejakülasyonlu Hastalarda Erektil Disfonksiyon Birlikteliği. Güncel Androloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5491061)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,BEYHAN MURAT,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET (2019). Penil Mondor Hastalığı: Olgu Sunumu. Güncel Androloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5491029)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KÖLÜKÇÜ VİLDAN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,MUTLUŞAHİN FATİH (2019). Yaşlı Erkek Hastalarda Mesane Tümörü Takiplerinde Lokal Anestezİ Altında Sistoüretroskopi Kullanımı. 14. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5475400)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,MUTLUŞAHİN FATİH (2019). Lomber Dejeneratif Skolyozlu Palyatif Bakım Hastalarında Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Nefrostomi Uygulamalarımız. 14. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5475391)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT (2019). Akut Piyelonefrit: Olgu Sunumu. 23. İstanbul Acil Tıp Kış Sempozyumu Kritik Bakım (Özet Bildiri) (Yayın No:5392031)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT (2019). Oligüriye Neden Olan Mesane Taşı. 23. İstanbul Acil Tıp Kış Sempozyumu Kritik Bakım (Özet Bildiri) (Yayın No:5358644)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT (2019). Mesanein Skuamoz Hücreli Karsinomu: Bir Olgu Sunumu. 23. İstanbul Acil Tıp Kış Sempozyumu Kritik Bakım (Özet Bildiri) (Yayın No:5358615)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,CEYLAN SALİH RAHMAN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2019). Spontan Renal Pelvisin Spontan Rüptürü: Üst Üreter Taşının Nadir Bir Komplkasyonu. 28. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5332748)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN (2019). Sünnet Uygulanan Çocuklarda Gyotin Yöntemi Sonuçlarımız. 28. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5332712)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,YAVAŞ HAKAN HALDUN,SIVGIN HAKAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT (2018). Hidronefrozun Eşlik Etmediği Postrenal Akut Böbrek Yetmezliği: Bir Olgu Sunumu. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5506025)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT (2018). Çocukluk Döneminde İnmemiş Testis Tanısında Aile Hekimliğinin Rolü. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5491258)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,CEYLAN SALİH RAHMAN,DOĞANAY YAHYA,ULUOCAK NİHAT,KILIÇ ŞAHİN (2018). Soliter Böbrekli Hastalarda Perkütan Nefrostomi Deneyimlerimiz. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490111)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,KILIÇ ŞAHİN (2018). Uzun Dönem Antikoagulan Tedavisi Alan Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490178)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,KILIÇ ŞAHİN,ERDEMİR FİKRET (2018). Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonuçlarımız. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490142)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ÖZSOY ZEKİ (2018). Palyatif Bakım Hastasında Purple Urine Bag Sendromu: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5489558)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KOYUNCU SERHAT,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN (2018). Percutaneous Nephrostomy Experiences in Upper Urinary System Obstruction. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5489109)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN,CEYLAN SALİH RAHMAN (2018). Yaz Mevsiminde Yapılan Sünnet Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487179)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,DOĞANAY YAHYA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN (2018). 2018 Yazında Sünnet Başvurularında Dış Genital Organ Anomali Oranları. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487812)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN (2018). Üst Kaliks TaşlarınınTedavisinde ESWL (Vücut Dışı Şok Dalga Litotripsi) Sonuçlarımız.. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487163)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2018). Perkütan NefrolitotomiUygulanan Hastalarda Geçirilmiş Perkütan Nefrolitotominin Operasyon Süresine Etkisi. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487149)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN (2017). Piyelonefrozla Gelen Gebe Hastada Nefrostomi Uygulaması: Bir Olgu Sunumu. 26.Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5501651)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2017). Çocukluk Çağında Görülen Enüresiz Nokturnanın Konstripasyon ile İlişkisi. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490900)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT (2017). Testis Torsiyonun Mevsimsel İlişkisi Var Mı?. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490936)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT (2017). Kliniğimizde 2017 Yaz Mevsiminde Yapılan Sünnetlerin Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490972)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ÇELİK BÜLENT,ULUOCAK NİHAT (2017). Orşiopeksi Sonrası Geç Dönemde Testis Torsiyonu: Olgu Sunumu. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490939)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,BEYHAN MURAT (2017). Testis Torsiyonu Değerlendirilmesinde Renkli Doppler Ultrasonografi Duyarlılığı. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490906)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN (2017). Çocukluk Çağında Görülen Enürezisde Pozitif Aile Öyküsünün Değerlendirilmesi. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490898)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT (2017). Çocukluk Çağında Görülen Enürezisin Olumsuz Psikolojik Faktörler İle İlişkisi. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490897)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2017). Metastatik Mesane Tümörü Hastalarında Perkütan Nefrostomi Deneyimlerimiz ve Clavien Sınıflamasına Göre Komplikasyonlar. 13. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490043)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2017). Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL (Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma) Sonuçlarımız. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488806)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ESER MUHAMMED ALİ (2017). Obezite Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL (Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma) Sonuçlarını Etkiler Mi ?. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488800)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN (2017). Obstrüktif Üropatide Ultrasonografi Kılavuzluğunda Perkütan Nefrostomi: Olgu Sunumu. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488774)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT (2017). At Nalı Böbrekte Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488767)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT (2017). Böbrek Taşlarının Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488758)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ALKAN EMRE (2017). Perkütan Nefrolitotomi Uygulanan Hastalarda Geçirilmiş Açık Nefrolitotominin Operasyon Süresine Etkisi. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488744)

GERMİYANOĞLU RÜŞTÜ CANKON,ULUOCAK NİHAT,ayyıldız ali,ÖNEM KADİR,REŞORLU BERKAN (2017). Kız epispadias onarımı: cerrahi teknik. 26. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3613459)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Tüak Türkiye Esru Asistan El Kitabı (2016)., DEMİRCİ DENİZ,ULUOCAK NİHAT,NALÇACIOĞLU VAROL, İstanbul Tıp Kitapevi, Editör: Selçuk Sarıkaya, Ateş Kadıoğlu, Sayfa Sayısı: 40, ISBN: 978-605-4499-49-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2259956)

Üreter Ve Üretranın Hastalıkları Ve Tedavileri (2015)., AMASYALI AKIN SONER,ULUOCAK NİHAT, İstanbul Tıp Kitapevi, Editör: Büyükalpelli Recep, Erdemir Fikret, Aşcı Ramazan, Bolat M. Suat, Sayfa Sayısı: 6, ISBN: 978-605-4949-34-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2258978)

Üreter Ve Üretranın Hastalıkları Ve Tedavisi (2015)., AMASYALI AKIN SONER,ULUOCAK NİHAT, İstanbul Tıp Kitapevi, Editör: Büyükalpelli Recep, Erdemir Fikret, Aşcı Ramazan, Bolat M Suat, Sayfa Sayısı: 7, ISBN: 978-605-4949-34-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2259348)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2001- , Üroloji , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, , (Diğer)

2001-2014, Ü;roloji AD, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi , (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:nihat.uluocak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
1996-2001
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:
Lisans
1990-1996
İstanbul Üniversitesi
Tıp FakültesiAkademik Görevler

Doçent
2001-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Başhekim Yardımcısı
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


Yönetilen Tezler

1.Ferhat GÖKBULAK, (1993)., "Otlatmanın toprağın hidro-fiziksel özellikleri ve otlak vejetasyonu üzerindeki etkileri", İstanbul Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Fatih FIRAT, (2012)., "Parsiyel mesane çıkım obstrüksiyonu oluşturulan rat modelinde omega-3 ve interferon alfa 2B verilmesinin mesane yapısı üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KÖLÜKÇÜ ENGİN,DERESOY FAİK ALEV,ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN,GÜMÜŞAY ÖZGE,BEYHAN MURAT,KILIÇ ŞAHİN (2019). Sarkomatoid renal hücreli karsinom: olgu sunumu veliteratürün gözden geçirilmesi. Anatolian Current Medical Journal, 1(2), 42-46. (Yayın No: 5851582)
2.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,DERESOY FAİK ALEV,ATILĞAN DOĞAN,GÜMÜŞAY ÖZGE,ULUOCAK NİHAT (2019). Contralateral Testicular Metastasis of Renal Cell Carcinoma: A Case Report. The Eurasian Journal of Medicine, 51(3), 310-312., Doi: 10.5152/eurasianjmed.2018.18357 (Yayın No: 5510610)
3.ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2019). Duplike sistem/Üreterosel. Türkiye Klinikleri Dergisi, (Yayın No: 5917583)
4.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,UNSAL VELİD,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT (2019). The effects of oxytocin on penile tissues in experimental priapism model in rats. International Urology and Nephrology, 51(2), 231-238., Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 5150682)
5.ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER (2018). A pilot study assessing the association between paraoxonase 1 gene polymorphism and prostate cancer. Turkish Journal of Urology, 43(3), 279-283. (Yayın No: 4650062)
6.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ULUOCAK NİHAT,ALBAYRAK EDA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH (2018). Magnetic resonance imaging and clinical findings in seminal vesicle pathologies.. Int Braz J Urol., 44(1), 86-94., Doi: 10.1590/S1677-5538 (Yayın No: 3913530)
7.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ULUOCAK NİHAT,ALBAYRAK EDA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH (2018). Magnetic resonance imaging and clinical findings in seminal vesicle pathologies.. Int Braz J Urol, 44(1), 86-94., Doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2017.0153. (Yayın No: 4630609)
8.Kölükçü Engin,Kılıç Şahin,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,Ünsal Velid,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT (2018). The effects of oxytocin on penile tissues in experimental priapism model in rats. International Urology and Nephrology, , Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 4647703)
9.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ULUOCAK NİHAT,ALBAYRAK EDA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH (2018). Magnetic resonance imaging and clinical findings in seminal vesicle pathologies. International Brazilian Journal Of Urology, , Doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2017.0153 (Yayın No: 3751453)
10.ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER (2017). A pilot study assessing the association between paraoxonase 1 gene polymorphism and prostate cancer. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 43(3), 279-283., Doi: 10.5152/tud.2017.74151 (Yayın No: 3929537)
11.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ULUOCAK NİHAT,ALBAYRAK EDA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH (2017). Magneticresonance imaging and clinical findings in seminal vesicle pathologies.. Int Braz J Urol, , Doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2017.0153 (Yayın No: 3926378)
12.ULUOCAK NİHAT,atılgan dogan,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER (2017). A pilot study assessing the association between paraoxonase 1 gene polymorphism and prostate cancer. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 43(3), 279-283., Doi: 10.5152/tud.2017.74151 (Yayın No: 3673741)
13.FIRAT FATİH,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,ATILĞAN DOĞAN,MARKOÇ FATMS,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,YAŞAR ADEM (2016). Evaluation of the effects of omega-3 interferon alpha-2b administration on partial bladder outlet obstruction in a rat model. Evaluation of the effects of omega-3 interferon alpha-2b administration on partial bladder outlet obstruction in a rat model, , Doi: 10.4103/0971-5916.200899 (Yayın No: 5924851)
14.FIRAT FATİH,ERDEMİR FİKRET,KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT (2016). Alt Üriner Sistem Semptomları ile Serum PSA Seviyeleri ve Histolojik Prostatit Arasındaki İlişki. JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDİCİNE, 6(1), 1-5., Doi: 10.16899/CTD.50403 (Yayın No: 3156843)
15.ULUOCAK NİHAT,KULU MUBERRA,ACAR ÖMER,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN,İNANÇ LEMAN,ERDEMİR FİKRET (2016). IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN ALCOHOL DRUG ABUSE AND LUTS ED. ACTA MEDICA MEDITERRANEA, 32(4), 1029-1034. (Yayın No: 3155754)
16.PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,Gencten Yusuf,Benli Ismail,Ozyurt Hüseyin,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET (2015). A pilot study of the association of manganese superoxide dismutase and glutathione peroxidase 1 single gene polymorphisms with prostate cancer and serum prostate specific antigen levels. Archives of Medical Science, 11(5), 994-1000. (Yayın No: 4731670)
17.PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,Yusuf Gençten,BENLİ İSMAİL,ÖZYURT HÜSEYİN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET (2015). A pilot study of the association of manganese superoxide dismutase and glutathione peroxidase 1 single gene polymorphisms with prostate cancer and serum prostate specific antigen levels. Arch Med Sci, 12(11), 994-1000. (Yayın No: 2265699)
18.ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,Gencten Yusuf,ERDEMİR FİKRET,Ozyurt Hüseyin,Erkorkmaz Unal (2014). Pomegranate (Punica granatum) juice reduces oxidative injury and improves sperm concentration in a rat model of testicular torsion-detorsion. experimental and therepeutic medicine, 8(2), 478-482. (Yayın No: 4729469)
19.ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,KÖLÜKÇÜ ENGİN,ERDEMİR FİKRET,ÖZYURT HÜSEYİN,ERKORKMAZ ÜNAL (2014). The Relationship between ALA16VAL Single Gene Polymorphism and Renal Cell Carcinoma. Advances in Urology, 20141-5., Doi: 10.1155/2014/932481 (Yayın No: 4696701)
20.PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ÖZYURT HÜSEYİN,Gençten Yusuf,AKBAŞ ALİ,ERDEMİR FİKRET,ULUOCAK NİHAT (2014). The biochemical effects of ischemia-reperfusion injury in the ipsilateral and contralateral testes of rats and the protective role of melatonin. Asian Journal of Andrology, 16(2), 314, Doi: 10.4103/1008-682X.122202 (Yayın No: 386078)
21.ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,gençten yusuf,ERDEMİR FİKRET,ÖZYURT HÜSEYİN,ERKORKMAZ ÜNAL,ASLAN HÜSEYİN (2014). Pomegranate Punica granatum juice reduces oxidative injury and improves sperm concentration in a rat model of testicular torsion detorsion. EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE, (Yayın No: 3155025)
22.ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,ERKORKMAZ ÜNAL (2014). The effects of trimetazidine and sildenafil on bilateral cavernosal nerve injury induced oxidative damage and cavernosal fibrosis in rats. ScientificWorldJournal., 18, Doi: 10.1155/2014/970363 (Yayın No: 2263968)
23.Parlaktas BS, Atilgan D, Gencten Y, Akbas A, Markoc F, Erdemir F, Ozyurt H, Uluocak N (2014). The effects of carvedilol on ischemia reperfusion injury in the rat testis. Int Braz J urol, 40(1), 109-117. (Yayın No: 386814)
24.ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2013). Renal Cell Carcinoma of the Kidney with Synchronous Ipsilateral Transitional Cell Carcinoma of the Renal Pelvis. Case Reports in Urology, 20131-3., Doi: 10.1155/2013/194127 (Yayın No: 4697635)
25.Atilgan D, Parlaktas BS, Uluocak N, Erdemir F, Kılıc S, Erkorkmaz U, Ozyurt H, Markoç F (2013). Weight loss and melatonin reduce obesity induced oxidative damage in rat testis. Adv Urol., (Yayın No: 386466)
26.ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,FIRAT FATİH,ERKORKMAZ ÜNAL,SAYLAN OGUZHAN (2012). Effects of melatonin on partial unilateral ureteral obstruction induced oxidative injury in rat kidney.. Urology Annals, 4(2), 89-93., Doi: 10.4103/0974-7796.95552. (Yayın No: 5925730)
27.AKMAN TOLGA,ŞANLI MEHMET ÖNER,ULUOCAK NİHAT,Akbulut Fatih,NANE İSMET,Demir s,KADIOĞLU ATEŞ (2011). The most commonly altered type of Peyronie s disease deformity under oral colchicine treatment is lateral curvature that mostly shifts to the dorsal side. ANDROLOGIA, (Yayın No: 3154398)
28.Yildirim Ali , Uluocak Nihat , Atilgan Dogan , Ozcetin Mustafa , Erdemir Fikret , Boztepe Ozgur (2011). Evaluation of Lower Urinary Tract Symptoms in Children Exposed to SexualAbuse. UROLOGY JOURNAL, 8(1), 38-42. (Yayın No: 384839)
29.Dogan Hasan Serkan, Onal Bulent, Satar Nihat, Aygun Cem, Piskin Mesut, Tanriverdi Orhan, Gurocak Serhat, Gunay Levent Mert, Burgu Berk, Ozden Ender, Nazli Oktay, Erdem Erim, Yucel Selcuk, Kefi Aykut, Demirci Deniz, Uluocak Nihat, Aridogan Ibrahim Atilla, Turunc Tahsin, Yalcin Veli, Kilinc Mehmet, Horasanli Kaya, Tan Mustafa Ozgur, Soygur Tarkan, Sarikaya Saban, Kilicarslan Hakan, Turna Burak, Doruk Hasan Erdal, Tekgul Serdar (2011). Factors Affecting Complication Rates of Ureteroscopic Lithotripsy in Children Results of Multi Institutional Retrospective Analysis by Pediatric Stone Disease Study Group of Turkish Pediatric Urology Society. The Journal of Urology, 186(3), 1035-1040., Doi: 10.1016/j.juro.2011.04.097 (Yayın No: 384604)
30.Uluocak Nihat, Atılgan Dogan, Erdemir Fikret, Parlaktas Bekir S., Yasar Adem, Erkorkmaz Unal, Akbas Ali (2010). An animal model of ischemic priapism and the effects of melatonin on antioxidant enzymes and oxidative injury parameters in rat penis. International Urology and Nephrology, 42(4), 889-895., Doi: 10.1007/s11255-010-9706-y (Yayın No: 384721)
31.ULUOCAK NİHAT,ANDER ALİ HALUK,ACAR ÖMER,AMASYALI AKIN SONER,ERKORKMAZ ÜNAL,ZİYLAN HASAN ORHAN (2009). Clinical and radiological characteristics of patients operated in the first year of life due to ureteropelvic junction obstruction: significance of renal pelvis diameter.. Urology, 74(4), 898-902. (Yayın No: 3992950)
32.ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2009). FEMALE EPISPADIAS A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE. KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 25(11), 613-616. (Yayın No: 384487)
33.ULUOCAK NİHAT,OKTAR TAYFUN MEVLÜT,ANDER ALİ HALUK,ZİYLAN HASAN ORHAN,Acar Omer,Rodoplu Hasan,ERKORKMAZ ÜNAL (2009). Which method is the most reliable in determination of bladder capacity in children with idiopathic overactive bladder A comparison of maximum voided volume uroflowmetry and maximum cystometric capacity. JOURNAL OF PEDIATRIC UROLOGY, 5(6), (Yayın No: 3155322)
34.ULUOCAK NİHAT,OKTAR TAYFUN MEVLÜT,ACAR ÖMER,ZİYLAN HASAN ORHAN,ERKORKMAZ ÜNAL (2008). Positional Changes in Voiding Dynamics of Children with Non-Neurogenic Bladder Dysfunction. Urology, 72(3), 530-534., Doi: 10.1016/j.urology.2008.02.067 (Yayın No: 3928349)
35.ACAR ÖMER,AKINCI HACI MUSTAFA,ULUOCAK NİHAT,Akbulut Fatih,KILIÇASLAN IŞIN,Özgür Gökçe (2008). Paratesticular metastasis of malignant melanoma: a case report.. Kaohsiung J Med Sci, 24(6), 315-318. (Yayın No: 3993078)
36.ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,yaşar adem,ULUOCAK NİHAT (2008). Duplicated Vas Deferens A Rare Congenital Abnormality. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 24(4), 210-211., Doi: 10.1016/S1607-551X(08)70119-0 (Yayın No: 384396)
37.KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,Filiz Nurper Onuk,ERDEMİR FİKRET,ULUOCAK NİHAT,Tolunay Ozden (2007). Adenocarcinoma Originating from a Mature Teratoma of the Testis. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 23(5), 265-268., Doi: 10.1016/S1607-551X(09)70408-5 (Yayın No: 384678)
38.Uluocak Nihat , Parlaktas Bekir Suha , Deniz Fatih Ersay , Erdemir Fikret , Koseoglu Resit Dogan , Gedar Melike Ozgun (2007). ORBITAL METASTASIS OF PROSTATE CANCER A CASE REPORT. KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 23(4), 199-202. (Yayın No: 384884)
39.Uluocak Nıhat, Erdemır Fıkret, Parlaktas Bekır Suha, Caglar Musa Kazım, Hasıloglu Zehra, Etıkan Ilker (2007). Bladder Wall Thickness in Healthy School Aged Children. Urology, 69(4), 763-766., Doi: 10.1016/j.urology.2006.03.086 (Yayın No: 384943)
40.Erdemir Fikret, Tunc Murat, Ozcan Faruk, Parlaktas Bekir S., Uluocak Nihat, Kılıcaslan Isın, Gokce Ozgur (2007). The effect of squamous and or glandular differentiation on recurrence progression and survival in urothelial carcinoma of bladder. International Urology and Nephrology, 39(3), 803-807., Doi: 10.1007/s11255-006-9151-0 (Yayın No: 384636)
41.Erdemir Fikret, Ozcan Faruk, Kılıcaslan Isin, Parlaktas Bekir S., Uluocak Nihat, Gokce Ozgur (2007). The relationship between the expression of E cadherin and tumor recurrence and progression in high grade stage T1 bladder urothelial carcinoma. International Urology and Nephrology, 39(4), 1031-1037., Doi: 10.1007/s11255-006-9159-5 (Yayın No: 384562)
42.Erdemir F, Gokce O, Sanli O, Kadioglu A, Parlaktas BS, Uluocak N, Kilicaslan I (2006). A rare complication after circumcision keloid of the A rare complication after circumcision keloid of the penis. Int Urol Nephrol, 38(3), 609-611. (Yayın No: 381670)
43.Parlaktas BS, Uluocak N, Filiz E, Erdemir F, Ozyurt H (2006). Intrascrotal calculi a very rare stone diseas. Int J Urol, 13(6), 849-850. (Yayın No: 381228)
44.Parlaktas BS, Naseri E, Uluocak N, Elalmıs AO, Erdemir F, Etikan İ (2006). Comparison of the effects of on pump versus off pump coronary artery bypass surgery on serum prostate specific antigen levels. Int J Urol, 13(3), 234-237. (Yayın No: 380922)
45.Tunç M, Tefekli A, Kadioğlu A, Esen T, Uluocak N, Aras N (2002). A prospective randomized protocol to examine the efficacy of postinternal urethrotomy dilations for recurrent bulbomembranous urethral strictures. Urology, 60(2), 239-244. (Yayın No: 380276)
46.Tefekli A, Cayan S, Uluocak N, Poyanlı A, Alp T, Kadioğlu A (2001). Is selective internal spermatic venography necessary in detecting recurrent varicocele after surgical repair. Eur Urol., 40(4), 404-408. (Yayın No: 379705)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,DERESOY FAİK ALEV (2019). Sarcomatoid carcinoma of the urinary bladder: A case report and short review of the literature. Journal of Surgery and Medicine, 3(1), 118-120., Doi: 10.28982/josam.510390 (Yayın No: 5150865)
2.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,UNSAL VELİD (2019). Protective effects of krill oil on ischemic reperfusion injury in experimental model of priapism. Journal of Surgery and Medicine, 3(5), 371-376., Doi: 10.28982/josam.560609 (Yayın No: 5150826)
3.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ALKAN EMRE,ERDEMİR FİKRET (2019). Our results of extracorporeal shock wave lithotripsy treatment in upper ureteral stones. Journal of Health Sciences and Medicine, 2(1), 13-17., Doi: 10.32322/jhsm.486315 (Yayın No: 5151834)
4.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ETİKAN İLKER,UNSAL VELİD,ULUOCAK NİHAT (2019). Relationship between adolescent varicocele and mean platelet volume. Anadolu Güncel Tıp Dergisi, 1(1), 9-13. (Yayın No: 5151845)
5.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,ALKAN EMRE,KOYUNCU SERHAT (2018). Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 123-127. (Yayın No: 5151987)
6.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,alkan emre,KOYUNCU SERHAT,kılıç şahin (2018). Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 124-128. (Yayın No: 4613236)
7.PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT (2017). Penil ve Skrotal Travmalar.. Türkiye Klinikleri, 10(4), 292-298. (Yayın No: 3929643)
8.PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT (2017). Penil ve skrotal Travmalar. Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi, 10(4), 292-298. (Yayın No: 3756206)
9.ATILĞAN DOĞAN,Gençten Yusuf,KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET (2015). Comparison between ciprofloxacin and trimethoprim sulfamethoxazole in antibiotic prophylaxis for transrectal prostate biopsy. Turk J Urol, 41(1), 27-31. (Yayın No: 2265424)
10.ATILĞAN DOĞAN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2014). The impact of non hilar clamping open partial technique performed for the treatment of patients with small renal masses with lower R E N A L nephrometry scores on renal functions during the early postoperative period. Turk J Urol, 40( 2), 93-8., Doi: 2014 Jun;40(2):93-8. doi: 10.5152/tud.2014.92063. (Yayın No: 2264677)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN,CEYLAN SALİH RAHMAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET (2017). Onkolojik Palyatif bakım Hastalarında Perkütan Nefrostomi Deneyimlerimiz ve Clavien Sınıflamasına Göre Komplikasyonlar. Ulusal Endoüroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5065188)
2.ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN,CEYLAN SALİH RAHMAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET (2017). Endoskopi Ürolojik Girişimlerde PCS ve Kategorik Ağrı Değerlendirilmesi. Ulusal Endoüroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5065185)
3.KÖLÜKÇÜ ENGIN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2017). Metastatik Mesane Tümörü Hastalarında perkitan Neffrostomi Deneyimlerimiz ve Clavien Sınıflamasına Göre Komplikasyonlar. 13. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5065196)
4.KÖLÜKÇÜ ENGIN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILGAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2017). Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL sonuçlarımız. 5.İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5065104)
5.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ÖZSOY ZEKİ (2017). Palyatif bakım hastasında purple urine bag sendromu: olgu sunumu.. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4246216)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT (2017). Çocukluk Çağında Görülen Enürezisin Olumsuz Psikolojik Faktörler İle İlişkisi. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490897)
2.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN,CEYLAN SALİH RAHMAN (2018). Yaz Mevsiminde Yapılan Sünnet Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487179)
3.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,DOĞANAY YAHYA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN (2018). 2018 Yazında Sünnet Başvurularında Dış Genital Organ Anomali Oranları. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487812)
4.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN (2018). Üst Kaliks TaşlarınınTedavisinde ESWL (Vücut Dışı Şok Dalga Litotripsi) Sonuçlarımız.. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487163)
5.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2018). Perkütan NefrolitotomiUygulanan Hastalarda Geçirilmiş Perkütan Nefrolitotominin Operasyon Süresine Etkisi. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487149)
6.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KOYUNCU SERHAT,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN (2018). Percutaneous Nephrostomy Experiences in Upper Urinary System Obstruction. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5489109)
7.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT (2019). Oligüriye Neden Olan Mesane Taşı. 23. İstanbul Acil Tıp Kış Sempozyumu Kritik Bakım (Özet Bildiri) (Yayın No:5358644)
8.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT (2019). Mesanein Skuamoz Hücreli Karsinomu: Bir Olgu Sunumu. 23. İstanbul Acil Tıp Kış Sempozyumu Kritik Bakım (Özet Bildiri) (Yayın No:5358615)
9.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT (2019). Akut Piyelonefrit: Olgu Sunumu. 23. İstanbul Acil Tıp Kış Sempozyumu Kritik Bakım (Özet Bildiri) (Yayın No:5392031)
10.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN (2017). Piyelonefrozla Gelen Gebe Hastada Nefrostomi Uygulaması: Bir Olgu Sunumu. 26.Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5501651)
11.KÖLÜKÇÜ ENGİN,CEYLAN SALİH RAHMAN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2019). Spontan Renal Pelvisin Spontan Rüptürü: Üst Üreter Taşının Nadir Bir Komplkasyonu. 28. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5332748)
12.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN (2019). Sünnet Uygulanan Çocuklarda Gyotin Yöntemi Sonuçlarımız. 28. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5332712)
13.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN,ERDEMİR FİKRET (2019). Prematür Ejakülasyonlu Hastalarda Erektil Disfonksiyon Birlikteliği. Güncel Androloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5491061)
14.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,BEYHAN MURAT,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET (2019). Penil Mondor Hastalığı: Olgu Sunumu. Güncel Androloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5491029)
15.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT (2018). Çocukluk Döneminde İnmemiş Testis Tanısında Aile Hekimliğinin Rolü. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5491258)
16.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2017). Metastatik Mesane Tümörü Hastalarında Perkütan Nefrostomi Deneyimlerimiz ve Clavien Sınıflamasına Göre Komplikasyonlar. 13. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490043)
17.GERMİYANOĞLU RÜŞTÜ CANKON,ULUOCAK NİHAT,ayyıldız ali,ÖNEM KADİR,REŞORLU BERKAN (2017). Kız epispadias onarımı: cerrahi teknik. 26. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3613459)
18.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ÖZSOY ZEKİ (2018). Palyatif Bakım Hastasında Purple Urine Bag Sendromu: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5489558)
19.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KÖLÜKÇÜ VİLDAN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,MUTLUŞAHİN FATİH (2019). Yaşlı Erkek Hastalarda Mesane Tümörü Takiplerinde Lokal Anestezİ Altında Sistoüretroskopi Kullanımı. 14. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5475400)
20.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,MUTLUŞAHİN FATİH (2019). Lomber Dejeneratif Skolyozlu Palyatif Bakım Hastalarında Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Nefrostomi Uygulamalarımız. 14. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5475391)
21.KÖLÜKÇÜ ENGİN,YAVAŞ HAKAN HALDUN,SIVGIN HAKAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT (2018). Hidronefrozun Eşlik Etmediği Postrenal Akut Böbrek Yetmezliği: Bir Olgu Sunumu. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5506025)
22.KÖLÜKÇÜ ENGİN,CEYLAN SALİH RAHMAN,DOĞANAY YAHYA,ULUOCAK NİHAT,KILIÇ ŞAHİN (2018). Soliter Böbrekli Hastalarda Perkütan Nefrostomi Deneyimlerimiz. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490111)
23.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,KILIÇ ŞAHİN (2018). Uzun Dönem Antikoagulan Tedavisi Alan Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490178)
24.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,KILIÇ ŞAHİN,ERDEMİR FİKRET (2018). Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonuçlarımız. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490142)
25.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2017). Çocukluk Çağında Görülen Enüresiz Nokturnanın Konstripasyon ile İlişkisi. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490900)
26.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT (2017). Testis Torsiyonun Mevsimsel İlişkisi Var Mı?. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490936)
27.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT (2017). Kliniğimizde 2017 Yaz Mevsiminde Yapılan Sünnetlerin Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490972)
28.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ÇELİK BÜLENT,ULUOCAK NİHAT (2017). Orşiopeksi Sonrası Geç Dönemde Testis Torsiyonu: Olgu Sunumu. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490939)
29.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,BEYHAN MURAT (2017). Testis Torsiyonu Değerlendirilmesinde Renkli Doppler Ultrasonografi Duyarlılığı. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490906)
30.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN (2017). Çocukluk Çağında Görülen Enürezisde Pozitif Aile Öyküsünün Değerlendirilmesi. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490898)
31.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2017). Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL (Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma) Sonuçlarımız. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488806)
32.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ESER MUHAMMED ALİ (2017). Obezite Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL (Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma) Sonuçlarını Etkiler Mi ?. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488800)
33.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN (2017). Obstrüktif Üropatide Ultrasonografi Kılavuzluğunda Perkütan Nefrostomi: Olgu Sunumu. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488774)
34.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT (2017). At Nalı Böbrekte Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488767)
35.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT (2017). Böbrek Taşlarının Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488758)
36.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ALKAN EMRE (2017). Perkütan Nefrolitotomi Uygulanan Hastalarda Geçirilmiş Açık Nefrolitotominin Operasyon Süresine Etkisi. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488744)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.TÜAK TÜRKİYE ESRU ASİSTAN EL KİTABI (2016)., DEMİRCİ DENİZ,ULUOCAK NİHAT,NALÇACIOĞLU VAROL, İstanbul Tıp Kitapevi, Editör: Selçuk Sarıkaya, Ateş Kadıoğlu, Sayfa Sayısı: 40, ISBN: 978-605-4499-49-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2259956)
2.ÜRETER VE ÜRETRANIN HASTALIKLARI VE TEDAVİLERİ (2015)., AMASYALI AKIN SONER,ULUOCAK NİHAT, İstanbul Tıp Kitapevi, Editör: Büyükalpelli Recep, Erdemir Fikret, Aşcı Ramazan, Bolat M. Suat, Sayfa Sayısı: 6, ISBN: 978-605-4949-34-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2258978)
3.ÜRETER VE ÜRETRANIN HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ (2015)., AMASYALI AKIN SONER,ULUOCAK NİHAT, İstanbul Tıp Kitapevi, Editör: Büyükalpelli Recep, Erdemir Fikret, Aşcı Ramazan, Bolat M Suat, Sayfa Sayısı: 7, ISBN: 978-605-4949-34-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2259348)
Üniversite Dışı Deneyim

2001- Üroloji Gaziosmanpaşa Üniversitesi, , (Diğer)
2001-2014Ü;roloji ADGaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi , (Kamu)