GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FAHRİ SÖNMEZž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Fahri SÖNMEZ

Ziraat Fakültesi / Tarla Bitkileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

fahri.sonmez@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Tarla Bitkileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (1992- 1995)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarla Bitkileri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (1990- 1992)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarla Bitkileri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1986- 1990)

Ziraat Fakültesi - Tarla Bitkileri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı/ (2008- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı/ (2003- 2008)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Tahıllar Ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı/ (1998- 2003)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/ (1998- 2003)

Yardımcı Doçent, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı/ (1997- 1998)

Araştırma Görevlisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı/ (1990- 1997)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Büşra DEMİR, "Tokat Şartlarında Farklı Azot Dozlarının Bazı Arpa (Hordeum Vulgare L.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Özgür KINAŞ, "Tokat Şartlarında Farklı Azot Dozlarının Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L. ) Çeşitlerinin Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SÖNMEZ FAHRİ, (2014). "The Effect Of Genotype And Zinc On Seedling Growth İn Fourwheat Cultivars T Aestivium L", Bulg. J. Agric. Sci.,, (19), 117-125. (Yayın No: 431348)

SÖNMEZ FAHRİ, (2007). "The Effect Of Fertilization Nitrogen On Grain Yield And Grain Proteın Concentration İn Winter Wheat", Asian Journal Of Chemistry, (19), 2036 (Yayın No: 431158)

M. Ülker, F. Sönmez, V. Çiftçi, N. Yılmaz, R. Apak, (2006). "Adaptation And Stability Analysis İn The Selected Lines Of Tir Wheat", Pakistan Journal Of Botany, (38), 1177-1183. (Yayın No: 431201)

SÖNMEZ FAHRİ, (2006). "The Effect Of Fertılızer Nıtrogen On Accumulatıon And Redıstrıbutıon Of Dry Matter And Nıtrogen In Wınter Wheat Triticum Aestivum L", The Philippines Agricultural Scientist, (89:3), 249-257. (Yayın No: 431110)

N. Yılmaz, F. Sönmez, M. Ülker, H. Ege, B. Bürün,, (2003). "Morphological Classification Of Some Tir Wheat Triticum Aestivum Var Estivum L Ssp Leucospermum Körn Accessions From The Lake Van Basin Turkey", Pak. J. Of Biological Sci., 1758-1762. (Yayın No: 431857)

F. Sönmez, S. Keskin, B. Göçmen, (2002). "A Study On The Determination Of The Reactions Of Lines Of Tir Wheat To Yellow Rust Puccinia Striiformis F Sp Tritici", Crop Protection,, (21), 871-874. (Yayın No: 431076)

SÖNMEZ FAHRİ, (2002). "Responses Of Four Corn Hybrids To Plant Density", Cereal Research Communications, (30/3-4), 447-454. (Yayın No: 431041)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

F. Sönmez, A. S. Kıral, (2004). "Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin T Durum Desf Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Derg., (21), 86-93. (Yayın No: 430969)

M. Ülker, F. Sönmez, V. Çiftçi, (2003). "Bazı Tir Hatlarında Azot Alım Yetenekleri Ve Azotun Bitki Organlarına Dağılımının Saptanması Üzerine Bir Araştırma", Y.Y.Ü. Fen Bil. Enst. Derg., (1), 23-27. (Yayın No: 430931)

T. Erözmen, F. Sönmez, (2002). "Nadas Tipi Ve Ekim Yönteminin Tir Buğdayında Tane Verimi Ve Bazi Verim Öğelerine Etkisi", Y.Y.Ü. Fen Bil. Enst. Derg, (7), 10-19. (Yayın No: 430895)

M. Ülker, F. Sönmez, V. Çiftçi, (2001). "Kışlık Arpanın Verim Ve Bazi Karakterlerinde Adaptasyon Ve Stabilite Analizi", Atatürk Üniv., Zir. Fak. Derg, (32), 25-32. (Yayın No: 430857)

SÖNMEZ FAHRİ, (2001). "Farklı Zamanlarda Ekimin Bazı Mısır Çeşitlerinde Hasıl Verimi Ve Bunlara İlişkin Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Derg.,, (18), 113-118. (Yayın No: 430662)

SÖNMEZ FAHRİ, (2000). "Tohum İriliği Ve Azotun Arpanın Ilk Gelişme Devresinde Kök Ve Toprak Üstü Organlara Etkisi", Turkish Journal Of Agriculture And Frostry,, (24), 669-675. (Yayın No: 430590)

F. Sönmez, N. Yılmaz, (2000). "Azot Ve Fosforun Arpa Tanesinde Bazı Besin Maddesi İçeriklerine Etkisi", Ankara Üniv., Zir. Fak. Tabim Derg, (6), 65-75. (Yayın No: 430397)

SÖNMEZ FAHRİ, (2000). "Azotun Bazı Mısır Çeşitlerinde Tane Verimi Ve Verim Komponentlerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Derg.,, (17), 109-114. (Yayın No: 430366)

SÖNMEZ FAHRİ, (2000). "Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Mısır Çeşitlerinde Tane Verimi Ve Verim Komponentlerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Derg.,, (17), 103-108. (Yayın No: 430341)

SÖNMEZ FAHRİ, (2000). "Farkli Ekim Zamanlarının Bazı Mısır Çeşitlerinde Tane Verimi Ve Verim Komponentlerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Derg.,, (17), 95-101. (Yayın No: 430290)

F. Sönmez, M. Ülker, N. Yılmaz, H. Ege, B. Bürün, R. Apak, (1999). "Tir Buğdayında Tane Verimi İle Bazı Verim Ögeleri Arasındaki İlişkiler", Turkish Journal Of Agriculture And Frostry, (28), 45-52. (Yayın No: 430145)

F. Sönmez, M. Ülker, (1998). "Tir Buğdayı Populasyonundan Ümitvar Hatların Belirlenmesi", Ankara Üniv., Zir. Fak. Tarım Bilimleri Derg, (4), 16-20. (Yayın No: 430067)

F. Sönmez, M. Ülker, N. Yılmaz, H. Ege, R. Apak, (1996). "Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Kışlık Arpa Çeşitlerinde Verim Ve Verim Ögelerine Etkisi", Y.Y.Ü., Zir. Fak. Derg.,, (6), 133-146. (Yayın No: 430021)

N. Yılmaz, H. Ege, F. Sönmez, M. Ülker, S. Bostan, (1996). "Van Yöresi Için Adapte Olabilecek Bazı Kışlık Çavdar Hatlarının Tespiti Ile Uygun Ekim Zamanının Saptanması Üzerine Araştırmalar", Y.Y.Ü., Zir. Fak. Derg, (6), 1-13. (Yayın No: 429975)

R. Apak, F. Sönmez, M. Ülker, N. Yılmaz, B. Yıldırım, (1995). "Van Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerınde En Uygun Ekim Zamanı Ve Azot Dozunun Saptanması Üzerine Bir Araştırma", Y.Y.Ü., Zir. Fak. Derg, 5(3), 13-27. (Yayın No: 429716)

F. Sönmez, M. Ülker, N. Yılmaz, H. Ege, (1993). "Bazı Yazlık Arpa Çeşit Ve Hatlarının Van Yöresine Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma", Y.Y.Ü., Zir. Fak. Derg.,, 3(1), 325-337. (Yayın No: 429909)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

M. Ülker, F. Sönmez, H. Ege, N. Yılmaz, R. Apak, The Investigation Of Some Traits Of Tir Wheat. 6 th. International Wheat Conference, 5-9 June 2000, Budapest, Hungary, (Özet Bildiri) (Yayın No:431798)

Sabit Erahin, Hikmet Günal, Kadir Saltalı, Turgut Kutlu, Buket Yetgin, Fatih Er,Fahri Sönmez, Ahmet Korkmaz Vertical Transport of Water and Chemicals as Affected by Soil Layering A Model Study. International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology. Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:431595)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

F. Sönmez, A. S.Kıral Çinkonun Bazı Ekmeklik Buğday Triticum aestivum l Çeşitlerinde Verim ve Verim Ögelerine Etkisi. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi,Tarım-Sanayi ve Çevre, 11-13 Ekim 2004, Tokat, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434848)

SÖNMEZ FAHRİ Tir Hatlarında İlk Gelişme Devresinde Kök Ve Toprak Üstü Organların Durumu. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ (Poster) (Yayın No:434803)

M. Ülker, F. Sönmez, H. Ege, N. Yılmaz, ICARDA Kökenli Bazı Kışlık Arpa Çeşit ve Hatlarının Van Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana, (Poster) (Yayın No:434784)

M. Ülker, F. Sönmez, N. Yılmaz, H. Ege ICARDA Kökenli Bazı Kışlık Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşit ve Hatlarının Van Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana (Poster) (Yayın No:434758)

F. Sönmez, N. Yılmaz Azot ve Fosforun Kışlık Anadolu 86 Arpa Çeşidinin Verim ve Verim Ögelerine Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-20 Kasım 1999 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434725)

F. Sönmez, M. Üker Van Yöresinde Serin İklim Tahıllarının Durumu. Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül 1998 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434701)

H. Ege, F. Sönmez, M. Üker, N. Yılmaz Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Ve Farklı Oranlardaki Azotun Tir Buğdayının Morfolojik Ve Anatomik Karekterlerine Etkileri. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, İstanbul (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434679)

N. Yılmaz, H. Ege, M. Ülker, F. Sönmez Bazı Kışlık Buğday Çeşitlerinin Van Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. III.Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 19-21 Ekim 1994, Ankara (Özet Bildiri) (Yayın No:434659)

N. Yılmaz, H. Ege, F. Sönmez, M. Ülker, Van Yöresine Adapte Olabilecek Bazı Kışlık Arpa Çeşit ve Hatlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. III.Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 19-21 Ekim 1994, Ankara, (Özet Bildiri) (Yayın No:434631)

M. Ülker, F. Sönmez, N. Yılmaz, H. Ege Bazı Buğday Çeşit Ve Hatlarının Van Şartlarına Adaptasyonu. II.Verimlilik Kongresi, 19-21 Ekim 1994 Ankara (Poster) (Yayın No:434615)

H. Ege, N. Yılmaz, F. Sönmez, M. Ülker, Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin CCC RSW Terpal ve Farklı Oranlardaki Azotun Van Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Tir Buğdayının Morfolojik Agronomik ve Anatomik Karakterlerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma I Morfolojik ve Agronomik Karakterler. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt-1 Agronomi Bildirileri, 25-29 Nisan 1994, İzmir (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434586)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tir Buğdayında Seleksiyon Çalışmaları Yüzüncü Yıl Üniversitesi", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

"Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin CCC RW Terpal Ve Farkli Oranlardaki Azotun Van Ekolojik Üzerine Bir Araştırmalar", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

"Tir Buğdayı Hatlarında Lokasyon Denemeleri", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Erbaa Yöresinde Silajlık ve Tane Ürünü Mısır Çalışmaları", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Ekim Yöntemi Ekim Zamanı ve Toprak İşlemenin Tir Buğdayında Tane Verimi ve Verim Ögelerine Etkisi", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

"Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Kışlık Arpa Çeşitlerinde Veri ve Verim Ögelerine Etkisi", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

"Azot Ve Fosforun Arpa Tanesinde Bazı Besin Maddesi Içeriklerine Etkisi", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fahri.sonmez@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1992-1995
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
1990-1992
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:
Lisans
1986-1990
Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri BölümüAkademik Görevler

Profesör
2008-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/
Doçent
2003-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
1998-2003
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TAHILLAR VE YEMEKLİK BAKLAGİLLER ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
1998-2003
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/
Yardımcı Doçent
1997-1998
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1990-1997
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Büşra DEMİR, (2019)., "Tokat şartlarında farklı azot dozlarının bazı arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinin verim ve verim öğelerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Özgür KINAŞ, (2019)., "Tokat şartlarında farklı azot dozlarının bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L. ) çeşitlerinin verim ve kalite üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.SÖNMEZ FAHRİ (2014). The Effect of Genotype and Zinc on Seedling Growth in FourWheat Cultivars T aestivium l. Bulg. J. Agric. Sci.,, (19), 117-125. (Yayın No: 431348)
2.SÖNMEZ FAHRİ (2007). the effect of fertilization nitrogen on grain yield and grain proteın concentration in winter wheat. Asian Journal of Chemistry, (19), 2036 (Yayın No: 431158)
3.M. Ülker, F. Sönmez, V. Çiftçi, N. Yılmaz, R. Apak (2006). Adaptation and stability analysis in the selected lines of Tir wheat. Pakistan Journal of Botany, (38), 1177-1183. (Yayın No: 431201)
4.SÖNMEZ FAHRİ (2006). The Effect Of Fertılızer Nıtrogen On Accumulatıon And Redıstrıbutıon Of Dry Matter And Nıtrogen In Wınter Wheat Triticum aestivum L. The Philippines Agricultural Scientist, (89:3), 249-257. (Yayın No: 431110)
5.N. Yılmaz, F. Sönmez, M. Ülker, H. Ege, B. Bürün, (2003). Morphological Classification of Some Tir wheat Triticum aestivum Var estivum L ssp Leucospermum Körn Accessions from The Lake Van Basin Turkey. Pak. J. Of Biological Sci., 1758-1762. (Yayın No: 431857)
6.F. Sönmez, S. Keskin, B. Göçmen (2002). A Study On The Determination Of The Reactions Of Lines Of Tir Wheat To Yellow Rust Puccinia striiformis f sp tritici. Crop Protection,, (21), 871-874. (Yayın No: 431076)
7.SÖNMEZ FAHRİ (2002). Responses of Four Corn Hybrids to Plant Density. Cereal Research Communications, (30/3-4), 447-454. (Yayın No: 431041)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.F. Sönmez, A. S. Kıral (2004). Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin T durum Desf Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Derg., (21), 86-93. (Yayın No: 430969)
2.M. Ülker, F. Sönmez, V. Çiftçi (2003). Bazı Tir Hatlarında Azot Alım Yetenekleri Ve Azotun Bitki Organlarına Dağılımının Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Y.Y.Ü. Fen Bil. Enst. Derg., (1), 23-27. (Yayın No: 430931)
3.T. Erözmen, F. Sönmez (2002). Nadas Tipi Ve Ekim Yönteminin Tir Buğdayında Tane Verimi Ve Bazi Verim Öğelerine Etkisi. Y.Y.Ü. Fen Bil. Enst. Derg, (7), 10-19. (Yayın No: 430895)
4.M. Ülker, F. Sönmez, V. Çiftçi (2001). Kışlık Arpanın Verim Ve Bazi Karakterlerinde Adaptasyon Ve Stabilite Analizi. Atatürk Üniv., Zir. Fak. Derg, (32), 25-32. (Yayın No: 430857)
5.SÖNMEZ FAHRİ (2001). Farklı Zamanlarda Ekimin Bazı Mısır Çeşitlerinde Hasıl Verimi ve Bunlara İlişkin Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Derg.,, (18), 113-118. (Yayın No: 430662)
6.SÖNMEZ FAHRİ (2000). Tohum İriliği Ve Azotun Arpanın Ilk Gelişme Devresinde Kök Ve Toprak Üstü Organlara Etkisi. Turkish Journal of Agriculture and Frostry,, (24), 669-675. (Yayın No: 430590)
7.F. Sönmez, N. Yılmaz (2000). Azot ve Fosforun Arpa Tanesinde Bazı Besin Maddesi İçeriklerine Etkisi. Ankara Üniv., Zir. Fak. Tabim Derg, (6), 65-75. (Yayın No: 430397)
8.SÖNMEZ FAHRİ (2000). Azotun Bazı Mısır Çeşitlerinde Tane Verimi ve Verim Komponentlerine Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Derg.,, (17), 109-114. (Yayın No: 430366)
9.SÖNMEZ FAHRİ (2000). Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Mısır Çeşitlerinde Tane Verimi ve Verim Komponentlerine Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Derg.,, (17), 103-108. (Yayın No: 430341)
10.SÖNMEZ FAHRİ (2000). Farkli Ekim Zamanlarının Bazı Mısır Çeşitlerinde Tane Verimi Ve Verim Komponentlerine Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Derg.,, (17), 95-101. (Yayın No: 430290)
11.F. Sönmez, M. Ülker, N. Yılmaz, H. Ege, B. Bürün, R. Apak (1999). Tir Buğdayında Tane Verimi İle Bazı Verim Ögeleri Arasındaki İlişkiler. Turkish Journal of Agriculture and Frostry, (28), 45-52. (Yayın No: 430145)
12.F. Sönmez, M. Ülker (1998). Tir Buğdayı Populasyonundan Ümitvar Hatların Belirlenmesi. Ankara Üniv., Zir. Fak. Tarım Bilimleri Derg, (4), 16-20. (Yayın No: 430067)
13.F. Sönmez, M. Ülker, N. Yılmaz, H. Ege, R. Apak (1996). Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Kışlık Arpa Çeşitlerinde Verim ve Verim Ögelerine Etkisi. Y.Y.Ü., Zir. Fak. Derg.,, (6), 133-146. (Yayın No: 430021)
14.N. Yılmaz, H. Ege, F. Sönmez, M. Ülker, S. Bostan (1996). Van Yöresi Için Adapte Olabilecek Bazı Kışlık Çavdar Hatlarının Tespiti Ile Uygun Ekim Zamanının Saptanması Üzerine Araştırmalar. Y.Y.Ü., Zir. Fak. Derg, (6), 1-13. (Yayın No: 429975)
15.R. Apak, F. Sönmez, M. Ülker, N. Yılmaz, B. Yıldırım (1995). Van Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerınde En Uygun Ekim Zamanı Ve Azot Dozunun Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Y.Y.Ü., Zir. Fak. Derg, 5(3), 13-27. (Yayın No: 429716)
16.F. Sönmez, M. Ülker, N. Yılmaz, H. Ege (1993). Bazı Yazlık Arpa Çeşit Ve Hatlarının Van Yöresine Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. Y.Y.Ü., Zir. Fak. Derg.,, 3(1), 325-337. (Yayın No: 429909)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.M. Ülker, F. Sönmez, H. Ege, N. Yılmaz, R. Apak,The Investigation Of Some Traits Of Tir Wheat. 6 th. International Wheat Conference, 5-9 June 2000, Budapest, Hungary, (Özet Bildiri) (Yayın No:431798)
2.Sabit Erahin, Hikmet Günal, Kadir Saltalı, Turgut Kutlu, Buket Yetgin, Fatih Er,Fahri Sönmez, Ahmet KorkmazVertical Transport of Water and Chemicals as Affected by Soil Layering A Model Study. International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology. Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:431595)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.F. Sönmez, A. S.KıralÇinkonun Bazı Ekmeklik Buğday Triticum aestivum l Çeşitlerinde Verim ve Verim Ögelerine Etkisi. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi,Tarım-Sanayi ve Çevre, 11-13 Ekim 2004, Tokat, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434848)
2.SÖNMEZ FAHRİTir Hatlarında İlk Gelişme Devresinde Kök Ve Toprak Üstü Organların Durumu. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ (Poster) (Yayın No:434803)
3.M. Ülker, F. Sönmez, H. Ege, N. Yılmaz,ICARDA Kökenli Bazı Kışlık Arpa Çeşit ve Hatlarının Van Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana, (Poster) (Yayın No:434784)
4.M. Ülker, F. Sönmez, N. Yılmaz, H. EgeICARDA Kökenli Bazı Kışlık Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşit ve Hatlarının Van Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana (Poster) (Yayın No:434758)
5.F. Sönmez, N. YılmazAzot ve Fosforun Kışlık Anadolu 86 Arpa Çeşidinin Verim ve Verim Ögelerine Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-20 Kasım 1999 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434725)
6.F. Sönmez, M. ÜkerVan Yöresinde Serin İklim Tahıllarının Durumu. Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül 1998 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434701)
7.H. Ege, F. Sönmez, M. Üker, N. YılmazBitki Büyüme Düzenleyicilerinin Ve Farklı Oranlardaki Azotun Tir Buğdayının Morfolojik Ve Anatomik Karekterlerine Etkileri. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, İstanbul (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434679)
8.N. Yılmaz, H. Ege, M. Ülker, F. SönmezBazı Kışlık Buğday Çeşitlerinin Van Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. III.Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 19-21 Ekim 1994, Ankara (Özet Bildiri) (Yayın No:434659)
9.N. Yılmaz, H. Ege, F. Sönmez, M. Ülker,Van Yöresine Adapte Olabilecek Bazı Kışlık Arpa Çeşit ve Hatlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. III.Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 19-21 Ekim 1994, Ankara, (Özet Bildiri) (Yayın No:434631)
10.M. Ülker, F. Sönmez, N. Yılmaz, H. EgeBazı Buğday Çeşit Ve Hatlarının Van Şartlarına Adaptasyonu. II.Verimlilik Kongresi, 19-21 Ekim 1994 Ankara (Poster) (Yayın No:434615)
11.H. Ege, N. Yılmaz, F. Sönmez, M. Ülker,Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin CCC RSW Terpal ve Farklı Oranlardaki Azotun Van Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Tir Buğdayının Morfolojik Agronomik ve Anatomik Karakterlerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma I Morfolojik ve Agronomik Karakterler. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt-1 Agronomi Bildirileri, 25-29 Nisan 1994, İzmir (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434586)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tir Buğdayında Seleksiyon Çalışmaları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, DİĞER, Uzman (Tamamlandı)
2.Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin CCC RW Terpal Ve Farkli Oranlardaki Azotun Van Ekolojik Üzerine Bir Araştırmalar, DİĞER, Uzman (Tamamlandı)
3.Tir Buğdayı Hatlarında Lokasyon Denemeleri, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Tokat Erbaa Yöresinde Silajlık ve Tane Ürünü Mısır Çalışmaları, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
5.Ekim Yöntemi Ekim Zamanı ve Toprak İşlemenin Tir Buğdayında Tane Verimi ve Verim Ögelerine Etkisi, DİĞER, Uzman (Tamamlandı)
6.Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Kışlık Arpa Çeşitlerinde Veri ve Verim Ögelerine Etkisi, DİĞER, Uzman (Tamamlandı)
7.Azot Ve Fosforun Arpa Tanesinde Bazı Besin Maddesi Içeriklerine Etkisi, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)