GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SERAP BARIޞ

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Serap BARIŞ

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

serap.baris@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İktisat Bölümü 

Anabilim Dalı

İktisadi Gelişme Ve Uluslararasi İktisat Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Erciyes Üniversitesi (2007- 2014)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2003- 2007)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Yl) (Tezli)

LİSANS, Erciyes Üniversitesi (1993- 1998)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Yurtiçi Tasarruflar Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Teori Ve Türkiye Örneği", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Cumhuriyet Dönemi Tokat Ekonomisi (1923-2005)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Uluslararası İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisadi Gelişme Ve Uluslararasi İktisat Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisadi Gelişme Ve Uluslararasi İktisat Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisadi Gelişme Ve Uluslararasi İktisat Anabilim Dalı, (2004- 2014)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, (2014- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararasi İktisat Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Kalkınma Teorisi, Lisans, (2019-2020)

Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2019-2020)

Uluslararası İktisat Iı, Lisans, (2019-2020)

Büyüme Teorisi, Lisans, (2019-2020)

Teknoloji Ve Yenilik İktisadı, Lisans, (2019-2020)

Uluslararası İktisat I, Lisans, (2019-2020)

Uluslararası İktisat Politikası, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Bilisel Araştırma Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Yenilik İktisadı, Doktora, (2019-2020)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Doktora, (2019-2020)

Uluslararası İktisat Politikası, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Yenilik İktisadı, Doktora, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Doktora, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

Uluslararası İktisat Iı, Lisans, (2018-2019)

Teknoloji Ve Yenilik İktisadı, Lisans, (2018-2019)

Uluslararası İktisat I, Lisans, (2018-2019)

Uluslararası İktisat Politikası, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Doktora, (2017-2018)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2017-2018)

Teknoloji Ve Yenilik İktisadı, Lisans, (2017-2018)

Ekonomiye Giriş Iı, Lisans, (2017-2018)

Uluslararası İktisat Iı, Lisans, (2017-2018)

Uluslararası İktisat I, Lisans, (2017-2018)

Ekonomiye Giriş I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Özge Fatma YURT, "Avrupa Birliği Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırımların İhracat Performansına Etkisi: (1990-2018)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Demet ATAŞ, "Kadınların İşgücüne Katılımı Ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Ab Ülkeleri Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Saadet BEKTEŞ, "Yönetişim Göstergelerinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Ülkelerinden Deliller", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mehmet Tevfik ASİLTÜRK, "Bireysel Emeklilik Sisteminin Yurtiçi Tasarruflar Üzerindeki Etkisi: Türkiye İle Farklı Gelişmişlik Düzeyindeki Ülkeler İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Uğurcan ÖZEL, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Xıx. Yüzyıl'da Banker Camondo Ailesi Ve İktisadi Faaliyetleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Metehan ŞAHİN, "Finansal Okuryazarlığın Tasarruf Davranışları Üzerine Etkileri: Tokat İlinde Kamu Çalışanları Üzerine Bir İnceleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Emre ÇİFTCİ, "Tokat İlinde Hanehalkı Tasarruf Davranışının Belirleyicileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Murat İSTEKLİ, "Türkiye'de Asgari Kabul Ücretinin Belirleyicileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2016

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BARIŞ SERAP, (2019). "Innovation And Institutional Quality: Evidence From Oecd Countries", Global Journal Of Business, Economics And Management: Current Issues, 9(3), 165-177., Doi: https://doi.org/10.18844/gjbem.v9i3.4364 (Yayın No: 5775523)

BARIŞ SERAP,ÇİFTÇİ Emre, (2018). "Gelir Dağılımının Tasarruflar Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(1), 181-192. (Yayın No: 4294813)

BARIŞ SERAP,ERDOĞMUŞ MEHMET, (2018). "21. Yüzyılda Demokrasi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Literatür İncelemesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(20), 83-102. (Yayın No: 4294791)

BARIŞ SERAP, (2018). "Are Defence Expenditures The Reasonsof Foreign Debts İn Turkey?", Theoretical And Applied Economics, 25(2), 205-220. (Yayın No: 4294778)

BARIŞ SERAP,KARANFİL NAGEHAN, (2017). "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Gelir Eşitsizliğini Artırır Mı? Türkiye Ekonomisinden Ampirik Bir Kanıt.", Kafkas Üniversitesi İibf Dergisi, 8(15), 101-128., Doi: DOI:10.9775/kauiibfd.2017.006 (Yayın No: 3729896)

BARIŞ SERAP, (2016). "Finansal Okuryazarlık Ve Bütçeleme Davranışı Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Tesam Akademi, 3(2), 13-38. (Yayın No: 3163067)

BARIŞ SERAP,AŞKIN ELİF ÖZLEM, (2016). "Tokat Yerel İşgücü Piyasasında Kadın Girişimciler İstihdama Katılım Özellikleri Ve Sorunları", Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 1-20. (Yayın No: 3162449)

DEMİR OSMAN,BARIŞ SERAP, (2006). "Paradan Sıfır Atmada Türkiye Deneyimi Yeni Paranın İlk Yılı", İktisat İşletme Ve Finans, 21(246), 66-79. (Yayın No: 368797)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BARIŞ SERAP,UZAY NISFET, (2019). "Yenilik Ve Gelir Eşitsizliği: Kuramsal Bir Yaklaşım", Uluslararası Ekonomi Ve Yenilik Dergisi, 5(1), 27-47. (Yayın No: 4963839)

BARIŞ SERAP, (2019). "Türkiye’De Teknolojik Yenilik Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi", Verimlilik Dergisi, 2019(1), 83-112. (Yayın No: 4837710)

BARIŞ SERAP, (2019). "21. Yüzyılda Tokat’In Ekonomik Görünümü: Tr83 Ve Türkiye Geneli İle Bir Karşılaştırma", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 111-124. (Yayın No: 4963922)

BARIŞ SERAP,ÖZEL Uğurcan, (2018). "Osmanlı Ekonomi Ve Finans Sisteminde Banker Bir Aile: Camondolar", Maliye Ve Finans Yazıları, 32(109), 107-144. (Yayın No: 4294838)

BARIŞ SERAP, (2018). "Bosna-Hersek Avrupa Birliği’Nin Aday Ülkesi Olabilir Mi? Ekonomik Kriterler Açısından Bir Değerlendirme", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 53(3), 1139-1158., Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.959 (Yayın No: 4713633)

BARIŞ SERAP,ŞAHİN METEHAN, (2018). "İktisadiyat Mecmuası’Na Göre Merkantilist Dünyada Osmanlı İmparatorluğu’Nun Dış Ticareti", Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(2), 311-315. (Yayın No: 4713546)

ŞAHİN METEHAN,BARIŞ SERAP, (2017). "Finansal Okuryazarlık Ve Tasarruf Davranışları: Kamu Çalışanları Üzerine Bir İnceleme", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 77-103. (Yayın No: 3794025)

BARIŞ SERAP,ŞEKER HİLAL, (2017). "Ekonomi Okuryazarlığı: Amasya Üniversitesi’Nde Bir Araştırma", Finans Politik Ve Ekonomik Yorumlar, 54(624), 79-94. (Yayın No: 3730676)

AŞKIN ELİF ÖZLEM,BARIŞ SERAP, (2016). "Kadın İstihdamında Sosyal Sermayenin Etkisi Tokat İlinde Kadın Girişimciler Üzerine Bir İnceleme", Business And Economics Research Journal, 7(2), 63-82., Doi: 10.20409/berj.2016217496 (Yayın No: 3162754)

BARIŞ SERAP,KOÇBULUT ÖZGÜR, (2016). "Avrupa Birliği Ülkelerinde İhracat Ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Kadın İstihdamı Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi", Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 1(2), 22-39. (Yayın No: 3736549)

AŞKIN ELİF ÖZLEM,BARIŞ SERAP, (2015). "Kadın İstihdamının Artırılmasında Mikrokredi Uygulamasının Etkisi Tokat İli Örneği", Çalışma Ve Toplum, 46(3), 63-93. (Yayın No: 3160237)

BARIŞ SERAP,UZAY NISFET, (2015). "Yurtiçi Tasarruflar Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Türkiye Örneği", Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (46), 119-151. (Yayın No: 3160600)

ÇETİN BİROL,BARIŞ SERAP,SAROĞLU SERAP, (2011). "Türkiye De Karayollarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış", Çankırı Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 123-150. (Yayın No: 372394)

DEMİR OSMAN,ÜZÜMCÜ ADEM,BARIŞ SERAP, (2006). "İçsel Büyümede İçselleşme Süreçleri Türkiye Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 27-46. (Yayın No: 369820)

BARIŞ SERAP,ŞAHİN ASUMAN, (2006). "Imkb Hizmetler Mali Sınai Ve Teknoloji Endeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(1), 57-70. (Yayın No: 370332)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BARIŞ SERAP,ORUÇ SERAP (2019). Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisini İnceleyen Makalelerin Bibliyometrik Analizi. 3rd International UNIDOKAP Black SeaSymposium“Sustainable Agriculture and Environment” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5773786)

BARIŞ SERAP,ORUÇ SERAP (2019). Türkiye’de Finansal Serbestleşme ve Enflasyon İlişkisi. 5th INTERNATIONAL CONGRESS OF ECONOMICS BUSINESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5774067)

BARIŞ ABDULLAH,BARIŞ SERAP (2018). Küreselleşme ve Kamu Harcamaları İlişkisi:Telafi mi Etkinlik mi?. 4th SCF InternationalConference on “Economics and SocialImpacts of Globalization” and “FutureTurkey-European Union Relations” (Özet Bildiri) (Yayın No:5804823)

BARIŞ SERAP,UZAY NISFET (2018). Beşeri Sermaye ve Tasarruf İlişkisi: Hane halkı Düzeyinde bir İnceleme. Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4836902)

BARIŞ SERAP,BARIŞ ABDULLAH (2018). Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Avrupa Birliği Ülkelerinden Deliller. 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4294865)

BARIŞ SERAP,ASİLTÜRK MEHMET TEVFİK (2018). Bireysel Emeklilik Sistemi ve Yurtiçi Tasarruflar: Türkiye ile Farklı Gelişmişlik Düzeyindeki Ülkeler İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz. 5th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4728574)

BARIŞ SERAP (2018). Ekonomik Özgürlük Ve Yenilik: Avrupa Birliği Ülkelerinden Deliller. 2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4728710)

BARIŞ SERAP,ŞAHİN METEHAN (2017). Tasarruf Davranışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Tokat’ta Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama. V. Anadolu International Conference in Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3730115)

BARIŞ SERAP,KOÇBULUT ÖZGÜR (2017). Ekonomik Özgürlükler İstihdamı Etkiler Mi? BRICS-T Ülkeleri İçin Bir Analiz. International Congress on Political, Economic and Social Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3794809)

BARIŞ SERAP,KANGAL NALAN (2017). Avrupa Borç Krizi Bağlamında Parasal Birliğin Ekonomik ve Politik Kritiği. Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4964048)

UZAY NISFET,BARIŞ SERAP (2016). Yenilik Temelli Büyüme ve Eşitsizlik Üzerine Etkileri. Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2016  (Özet Bildiri) (Yayın No:6187028)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BARIŞ SERAP,BOLAYIR SERAP (2017). Türkiye’de Gelir Eşitsizliğini Azaltmada Sosyal Koruma Harcamalarının Rolü. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO) (Özet Bildiri) (Yayın No:3730230)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Verimlilik Ve Büyüme Kavram, Kuram Ve Politika (2019)., UZAY NISFET,BARIŞ SERAP, Nobel Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 168, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4969820)

Yurtiçi Tasarruflarve Ekonomik Büyüme Teori Ve Türkiye Örneği (2019)., BARIŞ SERAP, Taşhan Kitap, Sayfa Sayısı: 274, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4969482)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Global Challenges İn Public Finance And International Relations (2019)., BARIŞ SERAP, Igı Global, Editör: Şahin, Deniz Temür, Yusuf, Bozdoğan, Doğan, Sayfa Sayısı: 326, ISBN: 9781522575641, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4971063)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"TOKAT İLİNİN EKONOMİK GELİŞİMİ SEKTÖREL BAZDA BİR İNCELEME 1960 2015 ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.01.2016-21.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Zaman Serileri Analizi Eğitimi, Zaman Serileri Analiz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 29.02.2020-01.03.2020 (Ulusal)

Panel Veri Analizi Eğitimi, Panel Veri Analizi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 07.03.2020-08.03.2020 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Eğitim becerilerini gelişmeye yönelik., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Konferans SalonuEğitim Fakültesi, Kurs, 16.11.2015-19.11.2015 (Ulusal)

Eğiticilerin eğitimi programı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Finansal Okuryazarlık Semineri (Eğitici), Tokat, Kurs, 18.09.2017-21.09.2017 (Ulusal)

Pamukkale Üniversitesi Ekonometri Yaz Seminerleri -XI, Zaman Serileri Analizi, Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 11.06.2012-22.06.2012 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri, Tokat, Sertifika, 16.11.2012-01.12.2012 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:serap.baris@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2014
Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Dr)

Tez Adı:Yurtiçi Tasarruflar Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Teori Ve Türkiye Örneği
Yüksek Lisans
2003-2007
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Cumhuriyet Dönemi Tokat Ekonomisi (1923-2005)
Lisans
1993-1998
Erciyes Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat BölümüAkademik Görevler

Doçent
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ/ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASİ İKTİSAT ANABİLİM DALI
Doktor Öğretim Üyesi
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ/ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASİ İKTİSAT ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2004-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ/ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASİ İKTİSAT ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)KALKINMA TEORİSİTürkçe1
(2019-2020)ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2019-2020)ULUSLARARASI İKTİSAT IITürkçe1
(2019-2020)BÜYÜME TEORİSİTürkçe3
(2019-2020)TEKNOLOJİ VE YENİLİK İKTİSADITürkçe3
(2019-2020)ULUSLARARASI İKTİSAT ITürkçe3
(2018-2019)ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2018-2019)ULUSLARARASI İKTİSAT IITürkçe3
(2018-2019)TEKNOLOJİ VE YENİLİK İKTİSADITürkçe3
(2018-2019)ULUSLARARASI İKTİSAT ITürkçe3
(2017-2018)ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2017-2018)TEKNOLOJİ VE YENİLİK İKTİSADITürkçe3
(2017-2018)EKONOMİYE GİRİŞ IITürkçe3
(2017-2018)ULUSLARARASI İKTİSAT IITürkçe3
(2017-2018)ULUSLARARASI İKTİSAT ITürkçe3
(2017-2018)EKONOMİYE GİRİŞ ITürkçe3
Yüksek Lisans
(2019-2020)ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASITürkçe3
(2019-2020)BİLİSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2018-2019)ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASITürkçe1
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2017-2018)ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASITürkçe3
(2017-2018)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
Doktora
(2019-2020)YENİLİK İKTİSADITürkçe3
(2019-2020)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2018-2019)YENİLİK İKTİSADITürkçe3
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2017-2018)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Murat İSTEKLİ, (2016)., "Türkiye'de asgari kabul ücretinin belirleyicileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Uğurcan ÖZEL, (2017)., "Osmanlı İmparatorluğu'nda XIX. Yüzyıl'da Banker Camondo Ailesi ve iktisadi faaliyetleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Metehan ŞAHİN, (2017)., "Finansal okuryazarlığın tasarruf davranışları üzerine etkileri: Tokat ilinde kamu çalışanları üzerine bir inceleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Emre ÇİFTCİ, (2017)., "Tokat ilinde hanehalkı tasarruf davranışının belirleyicileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Mehmet Tevfik ASİLTÜRK, (2018)., "Bireysel emeklilik sisteminin yurtiçi tasarruflar üzerindeki etkisi: Türkiye ile farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler için karşılaştırmalı bir analiz", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Özge Fatma YURT, (2019)., "Avrupa Birliği ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımların ihracat performansına etkisi: (1990-2018)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Demet ATAŞ, (2019)., "Kadınların işgücüne katılımı ve ekonomik kalkınma ilişkisi: AB ülkeleri örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Saadet BEKTEŞ, (2019)., "Yönetişim göstergelerinin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi: Avrupa Birliği ülkelerinden deliller", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BARIŞ SERAP (2019). Innovation and Institutional Quality: Evidence from OECD countries. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues, 9(3), 165-177., Doi: https://doi.org/10.18844/gjbem.v9i3.4364 (Yayın No: 5775523)
2.BARIŞ SERAP,ÇİFTÇİ Emre (2018). Gelir Dağılımının Tasarruflar Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(1), 181-192. (Yayın No: 4294813)
3.BARIŞ SERAP,ERDOĞMUŞ MEHMET (2018). 21. Yüzyılda Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Literatür İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(20), 83-102. (Yayın No: 4294791)
4.BARIŞ SERAP (2018). Are defence expenditures the reasonsof foreign debts in Turkey?. Theoretical and Applied Economics, 25(2), 205-220. (Yayın No: 4294778)
5.BARIŞ SERAP,KARANFİL NAGEHAN (2017). Doğrudan Yabancı Yatırımlar Gelir Eşitsizliğini Artırır Mı? Türkiye Ekonomisinden Ampirik Bir Kanıt.. Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(15), 101-128., Doi: DOI:10.9775/kauiibfd.2017.006 (Yayın No: 3729896)
6.BARIŞ SERAP (2016). Finansal Okuryazarlık ve Bütçeleme Davranışı Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Tesam Akademi, 3(2), 13-38. (Yayın No: 3163067)
7.BARIŞ SERAP,AŞKIN ELİF ÖZLEM (2016). Tokat Yerel İşgücü Piyasasında Kadın Girişimciler İstihdama Katılım Özellikleri ve Sorunları. Niğde Ömer HalisDemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 1-20. (Yayın No: 3162449)
8.DEMİR OSMAN,BARIŞ SERAP (2006). Paradan Sıfır Atmada Türkiye Deneyimi Yeni Paranın İlk Yılı. İktisat işletme ve finans, 21(246), 66-79. (Yayın No: 368797)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BARIŞ SERAP,UZAY NISFET (2019). Yenilik ve Gelir Eşitsizliği: Kuramsal Bir Yaklaşım. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 5(1), 27-47. (Yayın No: 4963839)
2.BARIŞ SERAP (2019). Türkiye’de Teknolojik Yenilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Verimlilik Dergisi, 2019(1), 83-112. (Yayın No: 4837710)
3.BARIŞ SERAP (2019). 21. Yüzyılda Tokat’ın Ekonomik Görünümü: TR83 ve Türkiye Geneli ile Bir Karşılaştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 111-124. (Yayın No: 4963922)
4.BARIŞ SERAP,ÖZEL Uğurcan (2018). Osmanlı Ekonomi ve Finans Sisteminde Banker Bir Aile: Camondolar. Maliye ve Finans Yazıları, 32(109), 107-144. (Yayın No: 4294838)
5.BARIŞ SERAP (2018). Bosna-Hersek Avrupa Birliği’nin Aday Ülkesi Olabilir mi? Ekonomik Kriterler Açısından Bir Değerlendirme. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 53(3), 1139-1158., Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.959 (Yayın No: 4713633)
6.BARIŞ SERAP,ŞAHİN METEHAN (2018). İktisadiyat Mecmuası’na Göre Merkantilist Dünyada Osmanlı İmparatorluğu’nun Dış Ticareti. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(2), 311-315. (Yayın No: 4713546)
7.ŞAHİN METEHAN,BARIŞ SERAP (2017). Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf Davranışları: Kamu Çalışanları Üzerine Bir İnceleme. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 77-103. (Yayın No: 3794025)
8.BARIŞ SERAP,ŞEKER HİLAL (2017). Ekonomi Okuryazarlığı: Amasya Üniversitesi’nde Bir Araştırma. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 54(624), 79-94. (Yayın No: 3730676)
9.AŞKIN ELİF ÖZLEM,BARIŞ SERAP (2016). Kadın İstihdamında Sosyal Sermayenin Etkisi Tokat İlinde Kadın Girişimciler Üzerine Bir İnceleme. Business and Economics Research Journal, 7(2), 63-82., Doi: 10.20409/berj.2016217496 (Yayın No: 3162754)
10.BARIŞ SERAP,KOÇBULUT ÖZGÜR (2016). Avrupa Birliği Ülkelerinde İhracat ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Kadın İstihdamı Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 1(2), 22-39. (Yayın No: 3736549)
11.AŞKIN ELİF ÖZLEM,BARIŞ SERAP (2015). Kadın İstihdamının Artırılmasında Mikrokredi Uygulamasının Etkisi Tokat İli Örneği. Çalışma ve Toplum, 46(3), 63-93. (Yayın No: 3160237)
12.BARIŞ SERAP,UZAY NISFET (2015). Yurtiçi Tasarruflar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Türkiye Örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (46), 119-151. (Yayın No: 3160600)
13.ÇETİN BİROL,BARIŞ SERAP,SAROĞLU SERAP (2011). Türkiye de Karayollarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış. Çankırı Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 123-150. (Yayın No: 372394)
14.DEMİR OSMAN,ÜZÜMCÜ ADEM,BARIŞ SERAP (2006). İçsel Büyümede İçselleşme Süreçleri Türkiye Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 27-46. (Yayın No: 369820)
15.BARIŞ SERAP,ŞAHİN ASUMAN (2006). IMKB Hizmetler Mali Sınai ve Teknoloji Endeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(1), 57-70. (Yayın No: 370332)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BARIŞ SERAP,BARIŞ ABDULLAH (2018). Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Avrupa Birliği Ülkelerinden Deliller. 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4294865)
2.BARIŞ SERAP,ASİLTÜRK MEHMET TEVFİK (2018). Bireysel Emeklilik Sistemi ve Yurtiçi Tasarruflar: Türkiye ile Farklı Gelişmişlik Düzeyindeki Ülkeler İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz. 5th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4728574)
3.UZAY NISFET,BARIŞ SERAP (2016). Yenilik Temelli Büyüme ve Eşitsizlik Üzerine Etkileri. Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2016  (Özet Bildiri) (Yayın No:6187028)
4.BARIŞ SERAP (2018). Ekonomik Özgürlük Ve Yenilik: Avrupa Birliği Ülkelerinden Deliller. 2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4728710)
5.BARIŞ SERAP,KOÇBULUT ÖZGÜR (2017). Ekonomik Özgürlükler İstihdamı Etkiler Mi? BRICS-T Ülkeleri İçin Bir Analiz. International Congress on Political, Economic and Social Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3794809)
6.BARIŞ SERAP,ŞAHİN METEHAN (2017). Tasarruf Davranışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Tokat’ta Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama. V. Anadolu International Conference in Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3730115)
7.BARIŞ SERAP,ORUÇ SERAP (2019). Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisini İnceleyen Makalelerin Bibliyometrik Analizi. 3rd International UNIDOKAP Black SeaSymposium“Sustainable Agriculture and Environment” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5773786)
8.BARIŞ SERAP,KANGAL NALAN (2017). Avrupa Borç Krizi Bağlamında Parasal Birliğin Ekonomik ve Politik Kritiği. Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4964048)
9.BARIŞ SERAP,ORUÇ SERAP (2019). Türkiye’de Finansal Serbestleşme ve Enflasyon İlişkisi. 5th INTERNATIONAL CONGRESS OF ECONOMICS BUSINESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5774067)
10.BARIŞ ABDULLAH,BARIŞ SERAP (2018). Küreselleşme ve Kamu Harcamaları İlişkisi:Telafi mi Etkinlik mi?. 4th SCF InternationalConference on “Economics and SocialImpacts of Globalization” and “FutureTurkey-European Union Relations” (Özet Bildiri) (Yayın No:5804823)
11.BARIŞ SERAP,UZAY NISFET (2018). Beşeri Sermaye ve Tasarruf İlişkisi: Hane halkı Düzeyinde bir İnceleme. Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4836902)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BARIŞ SERAP,BOLAYIR SERAP (2017). Türkiye’de Gelir Eşitsizliğini Azaltmada Sosyal Koruma Harcamalarının Rolü. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO) (Özet Bildiri) (Yayın No:3730230)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.VERİMLİLİK VE BÜYÜME Kavram, Kuram ve Politika (2019)., UZAY NISFET,BARIŞ SERAP, Nobel Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 168, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4969820)
2.YURTİÇİ TASARRUFLARVE EKONOMİK BÜYÜME TEORİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2019)., BARIŞ SERAP, Taşhan Kitap, Sayfa Sayısı: 274, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4969482)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Global Challenges in Public Finance and International Relations (2019)., BARIŞ SERAP, Igı Global, Editör: Şahin, Deniz Temür, Yusuf, Bozdoğan, Doğan, Sayfa Sayısı: 326, ISBN: 9781522575641, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4971063)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.TOKAT İLİNİN EKONOMİK GELİŞİMİ SEKTÖREL BAZDA BİR İNCELEME 1960 2015 , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.01.2016-21.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Kurs
1.Zaman Serileri Analizi Eğitimi, Zaman Serileri Analiz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 29.02.2020-01.03.2020 (Ulusal)
2.Eğiticilerin eğitimi programı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Finansal Okuryazarlık Semineri (Eğitici), Tokat, Kurs, 18.09.2017-21.09.2017 (Ulusal)
3.Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Eğitim becerilerini gelişmeye yönelik., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Konferans SalonuEğitim Fakültesi, Kurs, 16.11.2015-19.11.2015 (Ulusal)
4.Pamukkale Üniversitesi Ekonometri Yaz Seminerleri -XI, Zaman Serileri Analizi, Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 11.06.2012-22.06.2012 (Ulusal)
5.Panel Veri Analizi Eğitimi, Panel Veri Analizi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 07.03.2020-08.03.2020 (Ulusal)
Sertifika
1.Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri, Tokat, Sertifika, 16.11.2012-01.12.2012 (Ulusal)