GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FAZİLET ÖZGE MAVİŞ SEVİMž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Fazilet Özge MAVİŞ SEVİM

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ozge.mavis@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2014- )

Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2015- 2017)

İlahiyat Fakültesi -

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2012- 2014)

Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2008- 2012)

Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

ÖNLİSANS, Anadolu Üniversitesi (2013- 2015)

Açıköğretim Fakültesi - İlahiyat Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Doktora Öğrencileri İçin Hazırlanan Araştırma Üretkenliğini Destekleme Programının Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2018

YÜKSEK LİSANS, "Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Savaş-Barışa İlişkin Tutumları Ve Derslerinde Barış Eğitiminin Yeri Hakkındaki Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Ortaöğretim Öğretmenlerinin Yansıtıcı Uygulama Düzeyleri İle Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2014

ÖNLİSANS, "", Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, (2012- 2018)


İdari Görevler

Kalite Koordinatör Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2020- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Mikro Öğretim, Lisans, (2019-2020)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, (2019-2020)

Eğitim Sosyolojisi, Lisans, (2019-2020)

Eğitim Felsefesi, Lisans, (2019-2020)

Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

Türk Eğitim Tarihi, Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Eğitim Felsefesi, Lisans, (2018-2019)

Eğitim Sosyolojisi, Lisans, (2018-2019)

Eğitimde Program Geliştirme, Lisans, (2018-2019)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, (2020). "How To Be Productive İn Phd Level: A Needs Assessment Study For Doctoral Students’ Research Productivity", International Journal Of Curriculum And Instruction, 12(2), 75-94. (Yayın No: 6450232)

SEVİM FAZİLET ÖZGE,DİLER RAMAZAN, (2017). "Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi (Dkab) Derslerinde Barış Eğitiminin Yeri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51), (Yayın No: 3674206)

SEVİM FAZİLET ÖZGE,YAZICI LEVENT,MAVİŞ RAMAZAN, (2017). "Avrupa Ülkeleri Ve Türkiye’De Okul Ve Öğretmenözerkliğinin Karşılaştırılması", Route Education And Social Science Journal, 4(2), 1-12. (Yayın No: 3540608)

SEVİM FAZİLET ÖZGE, (2017). "Secondary School English Language Teachers’Xx Frequently Used Corrective Feedback Preferences", International Journal Of Humanities And Social Science Invention, 6(1), 49-54. (Yayın No: 3540620)

MAVİŞ FAZİLET ÖZGE, (2015). "İngilizce Dersi Öğretim Programı İle Türkçe Dersiöğretim Programı Arasında Hedef İçerik Öğrenme Öğretme Durumu Ve Değerlendirmesüreçleri Uyumu", Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 10(11), 1083-1098., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8559 (Yayın No: 2320129)

Maviş Fazilet Özge, Çaycı Dilara, Arslan Mehmet, (2014). "Evaluation Of Turkey S Teacher Training System From The Viewpoint Of Experienced Teachers Past Present And Future", Journal Of Teacher Education And Educators, 3(1), 91-108. (Yayın No: 1269449)

MAviş Fazilet Özge, Bedir Gülay, (2014). "2Nd Year Students And Theır Teacher S Perspectıves On Englısh Languageprogram Applıed For The Fırst Tıme In 2012 2013 Academıc Year", International Journal On New Trends İn Education And Their Implications, 5(4), 188-198. (Yayın No: 1269445)

Maviş Fazilet Özge, Özel Ömer, Arslan Mehmet, (2014). "İlk Okuma Yazma Öğretiminde Cümle Çözümleme Ve Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Karşılaştırılması Tokat İli Örneklemi", The Journal Of Academic Social Science Studies, 28481-494., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2436 (Yayın No: 1269439)

Zehra Nur Ersözlü, Fazilet Özge Maviş, MEhmet Arslan, (2013). "Primary School Mentors Opinions About The Competencies Of Prospective Teachers İn Teaching Practices", Journa Of Teacher Education And Educators, 2(1), 75-98. (Yayın No: 362664)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,DİLER RAMAZAN, (2019). "Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Savaş Ve Barışa İlişkin Tutumları", Bilimname, 2(38), 523-551. (Yayın No: 5713997)

DİLER RAMAZAN,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE, (2019). "Ortaokul Din Kültürü Ve Ahlakbilgisi Dersi Öğretmenlerininanlamlı Öğrenme Etkinlikleri", Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(11), 927-959. (Yayın No: 5734098)

MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,AĞAR MURAT,ZABUN ENGİN,MAVİŞ RAMAZAN, (2019). "Öğrencilerimizin Takipçisiyiz’ Projesinin Etkililiği Hakkında Veli Görüşleri", Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, 2(1), 21-32. (Yayın No: 5713906)

ERSÖZLÜ ZEHRA NUR,MAVİŞ FAZİLET ÖZGE,özel ömer,agah emre kürşadoğlu, (2014). "Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunlarıve Çözüm Önerileri", Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 3(1), 8-23. (Yayın No: 1515406)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇAYCI KARAKÖSE DİLARA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2020). Eğitim bilimleri alanında yer alan doktora programlarında araştırma eğitimin yeri. International Eurasia Congress on Scientific ResearchesRecent Trends IV (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6450271)

MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2020). ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN KURUMLARINDAKİ KARAR ALMASÜREÇLERİNE VE BU SÜREÇLERE KATILIMDA ÖZERKLİK DÜZEYLERİNEİLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 5. İKSAD International Congress on Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6450261)

GÜLER ELİF TUĞÇE,ÇAYCI KARAKÖSE DİLARA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,SAKLAN EMİNE (2019). The Effect of Teaching Practice Courses To Career Development Of Teacher Candidates Background. IX International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:5153368)

DURSUN FEVZİ,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2019). Perspectives of teachers about foreign students’ problems and proposed solutions. 7th International Congress on Curriculum and Instruction (Özet Bildiri) (Yayın No:5498440)

ÇAYCI KARAKÖSE DİLARA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2019). Okul Öncesı Öğretmen Adaylarının Matematı ksel Gelı Ģı m Ġ nançları. 6. Uluslararası Bilimsel AraĢtırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5498528)

DİLER RAMAZAN,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2018). Meaningful learning activities of middle school religious cultura and moral course teachers. Uluslar arası insan ve toplum bilimleri sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4441298)

MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Doctoral Students’ Research Productivity: A Needs Assessment Study. European Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4410991)

DİLER RAMAZAN,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2018). Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Anlamlı Öğrenme Etkinlikleri. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4685785)

SEVİM FAZİLET ÖZGE,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). Öğrenme Çevikliği Öz Değerlendirme Ölçeğinin Türk Dili ve Kültürüne Uyarlanması. X. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4260582)

SEVİM FAZİLET ÖZGE,DİLER RAMAZAN (2017). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Savaş-Barışa İlişkşn Tutumları. 5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3674174)

SEVİM FAZİLET ÖZGE,DİLER RAMAZAN (2017). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Savaş-Barışa İlişkin Tutumları. 5. ululslararası eğitim programları ve öğretim kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3864814)

SEVİM MEHMET,SEVİM FAZİLET ÖZGE (2017). Türkiye’de Savaş-Barış ve Barış Eğitimi Kavramları Üzerine Yapılan Lisansüstü TezÇalışmaları. 5. ulsulararası eğitim programları ve öğretim kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3864832)

SAVAŞ CEMAL,SEVİM FAZİLET ÖZGE,YILDIRIM NAİL (2017). Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Hayatlarında Karşılaştıkları Ölüm Travmasının Eğitim Sürecine İlişkinEtkilerine Dair Görüş ve Önerileri. 12. Uluslararası eğitim yönetimi kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3540625)

GÜZEL CAFER,SEVİM FAZİLET ÖZGE,YILDIRIM NAİL (2017). Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Hayatlarında Karşılaştıkları Hastalık Travmasının Eğitim Sürecine İlişkinEtkilerine Dair Görüş ve Önerileri. 12. uluslararası eğitim yönetimi kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3540629)

BEKTAŞ BEDİR SEVGİ,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,ÇÖLKESEN ALKIŞ DERYA (2016). Fark yaratan öğretmenler projesinin incelenmesi (81 ilden 81 öğretmen Eskişehir örneği). 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4328051)

ERSÖZLÜ ZEHRA NUR,KARATAŞ MEHMET,MAVİŞ FAZİLET ÖZGE (2015). Öğretmen adaylarının bakış açılarına göre öğretmen yetiştirme sistemi ve öğretmenlik mesleği. ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:1515418)

ERSÖZLÜ ZEHRA NUR,MAVİŞ FAZİLET ÖZGE (2015). Investigation of High School Students Reflective Thinking Level. Üçüncü uluslararası eğitim programları ve öğretim kongresi: Yükseköğretimde program çalışmaları (Özet Bildiri) (Yayın No:2326389)

MAVİŞ FAZİLET ÖZGE (2015). Secondary school English language teachers frequently used corrective feedback preferences. ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:1515417)

Maviş. Fazilet Özge, Çaycı. Dilara, Arslan. Mehmet Evaluation of Turkey s Teacher Training System from the Viewpoint of Experienced Teachers Past Present and Future. ), New Issues on Teacher Education International Symposium-ISNITE2014, University of Macerata, ITALY, (Özet Bildiri) (Yayın No:1078536)

Zehra Nur Ersözlü, Fazilet Özge Maviş, MEhmet Arslan Uygulama Öğretmenlerİnİn BakIŞ AçIlarIndan Öğretmen AdaylarInIn Öğretmenlİk UygulamasI Yeterlİklerİ. new issues on teacher education (Özet Bildiri) (Yayın No:362911)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

MAVİŞ FAZİLET ÖZGE,YAZICI LEVENT,RAMAZAN MAVİŞ (2015). Avrupa Ülkeleri ve Türkiye de Okul ve Öğretmen Özerkliğinin Karşılaştırılması. 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:1515409)

MAVİŞ FAZİLET ÖZGE,AĞAR MURAT,ENGİN ZABUN,RAMAZAN MAVİŞ (2015). Öğrencilerimizin Takipçisiyiz Projesinin Etkililiği Hakkında Veli Görüşleri. 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:1515410)

Ersözlü. Zehra Nur, Çaycı. Dilara, Maviş. Fazilet Özge Common core state standards ile ilkokul matematik programının karşılaştırılması. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep (Özet Bildiri) (Yayın No:1078535)

Maviş. Fazilet Özge, Özel. Ömer, Arslan. Mehmet İlk okuma yazma öğretiminde cümle çözümleme ve ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşleri doğrultusunda karşılaştırılması Tokat ili örneklemi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1078534)

Zehra Nur Ersözlü, Fazilet Özge Maviş, Ömer Özel, Agah Emre Kürşadoğlu Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:363052)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Doktora Eğitiminde Araştırma Üretkenliği: Bir Program Geliştirme Çalışması (2019)., MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, Pegem Akademi, Sayfa Sayısı: 137, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5713618)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar (2018)., EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE, Pegem, Editör: Emel Tüzel İşeri, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4722269)

Öğrenmenin Nörofizyolojisi Öğretimde Yeni Yaklaşımlar (2015)., MAVİŞ FAZİLET ÖZGE, Anı Yayıncılık, Editör: Arslan, Mehmet, Sayfa Sayısı: 383, ISBN: 978-605-170-034-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1517081)

Bilişsel Psikoloji Ve Öğretim (2014)., MAVİŞ FAZİLET ÖZGE, Nobel, Editör: Ersözlü, Zehra Nur; Ülker, Rıza, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 9786051337906, İngilizce(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1078529)

Eğitim Ve Öğretimde Masalların Önemi Planlam Uygulama Ve Değerlendirme (2014)., MAVİŞ FAZİLET ÖZGE, Dağyeli Verlag, Editör: Coşkun, Hasan, Sayfa Sayısı: 558, ISBN: 9783935597296, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1078521)

Bilişsel Psikoloji Ve Öğretim (2014)., MAVİŞ FAZİLET ÖZGE, Nobel, Editör: Ersözlü, Zehra Nur; Ülker, Rıza, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 9786051337906, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1078526)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SAVAŞ-BARIŞA İLİŞKİN TUTUMLARI VE DERSLERİNDE BARIŞ EĞİTİMİNİN YERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.05.2016-28.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 27.02.2020-27.01.2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"ÖZGÜN MATERYALLERİ GELİŞTİRME PROJESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2017-15.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Öğrenciler için Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeğinin YDBÖ Geliştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.10.2013-10.04.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA ÜRETKENLİĞİNİ DESTEKLEME PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 31.10.2017-02.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Mesleki Gelişim Programı, Mesleki Gelişim Programı kapsamında öğretmen adaylarına öğretim ilke ve yöntemleri ve Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri kursları verildi., Tokat Milli Eğitim MüdürlüğüÖğretmen Yetiştirm ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Kurs, 15.02.2014-05.04.2014 (Ulusal)

İngilizce Seviye A1 Kursu, İngilizce Seviye A1 Kursu Eğitmen, Tokat Halk Eğitim MErkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Kurs, 21.12.2013-09.03.2014 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu Eğiticilik, Eğitim Becerileri Kursu Eğiticilik, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 06.11.2014-12.11.2014 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursunda Eğiticilik, Eğitim Becerileri Kursu Eğitici, Gaziosmanpaşa Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 10.04.2014-18.04.2014 (Ulusal)

Tematik Öğretmen Sohbetleri Projesi Davetli Konuşmacısı, Tematik Öğretmen Sohbetleri Projesi Davetli Konuşmacısı Konu: Eğitimde YEni Uygulamalar, Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü, Kurs, 18.12.2014-18.12.2014 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursunda Eğiticilik, Eğitim Becerileri Kursunda Eğiticilik, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 16.04.2015-22.04.2015 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

Makale Paylaşım Günleri, Makale Paylaşım Günleri’xxTam Öğrenme Modeline ilişkin bilgilendirme toplantısında sunum, Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü, Sertifika, 01.01.2014-01.01.2014 (Ulusal)

Üstün Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı, Üstün Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 30.11.2012-01.12.2012 (Ulusal)

2. Ulusal Özgün Öğretim materyalleri geliştirme yarışması jüri üyeliği, 2. Ulusal Özgün Öğretim materyalleri geliştirme yarışması jüri üyeliği, Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü, Sertifika, 03.05.2015-03.05.2015 (Ulusal)

Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Olarak Akademisyenlik Bilgilendirme Toplantısı, Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Olarak Akademisyenlik Hakkında lisans seviyesi öğrencilerine Bilgilendirme Toplantısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 03.05.2017-03.05.2017 (Ulusal)

Beyin Temelli Öğrenme, Beyin Temelli Öğrenme seminerine katılım, ODTÜ, Sertifika, 05.05.2009-05.05.2009 (Ulusal)

Think a Link to Language Learning, İngilizce Öğretiminde yeni yöntemler, Ankara University Developmen Foundation K12 Schools, Sertifika, 14.05.2011-14.05.2011 (Ulusal)

Europe has a place 4 you, Participants increase knowledge about EU ploivies and Erasmus advantages. Gained knowledge about immigration crisis, Sanlucar De Barrameda, Sertifika, 11.04.2017-22.04.2017 (Uluslararası)

NLP: Beynimizi Etkin Kullanma Yöntemleri, NLP: Beynimizi Etkin Kullanma Yöntemleri seminerine katılım, ODTÜ Çocuk Aklım Topluluğu, Sertifika, 24.12.2008-24.12.2008 (Ulusal)

Evlilik ve Mutluluk Okulu Semineri, Evlilik ve Mutluluk Okulu Semineri, Uzaktan Eğitim, Sertifika, 27.10.2013-26.01.2014 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ozge.mavis@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2014-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Doktora Öğrencileri İçin Hazırlanan Araştırma Üretkenliğini Destekleme Programının Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi
Yüksek Lisans
2015-2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

Tez Adı:Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Savaş-Barışa İlişkin Tutumları Ve Derslerinde Barış Eğitiminin Yeri Hakkındaki Görüşleri
Yüksek Lisans
2012-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Ortaöğretim Öğretmenlerinin Yansıtıcı Uygulama Düzeyleri İle Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması
Lisans
2008-2012
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Önlisans
2013-2015
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/İlahiyat Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2012-2018
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Kalite Koordinatör Yardımcısı
2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)MİKRO ÖĞRETİMTürkçe1
(2019-2020)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİTürkçe1
(2019-2020)EĞİTİM SOSYOLOJİSİTürkçe1
(2019-2020)EĞİTİM FELSEFESİTürkçe2
(2018-2019)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİTürkçe4
(2018-2019)TÜRK EĞİTİM TARİHİTürkçe2
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2018-2019)EĞİTİM FELSEFESİTürkçe2
(2018-2019)EĞİTİM SOSYOLOJİSİTürkçe2
(2018-2019)EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMETürkçe2
(2018-2019)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2020). How to be productive in PhD Level: A needs assessment study for doctoral students’ research productivity. International Journal of Curriculum and Instruction, 12(2), 75-94. (Yayın No: 6450232)
2.SEVİM FAZİLET ÖZGE,DİLER RAMAZAN (2017). DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (DKAB) DERSLERİNDE BARIŞ EĞİTİMİNİN YERİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51), (Yayın No: 3674206)
3.SEVİM FAZİLET ÖZGE,YAZICI LEVENT,MAVİŞ RAMAZAN (2017). AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE OKUL VE ÖĞRETMENÖZERKLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Route Education and Social Science Journal, 4(2), 1-12. (Yayın No: 3540608)
4.SEVİM FAZİLET ÖZGE (2017). Secondary School English Language Teachers’xx Frequently Used Corrective Feedback Preferences. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 6(1), 49-54. (Yayın No: 3540620)
5.MAVİŞ FAZİLET ÖZGE (2015). İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE TÜRKÇE DERSİÖĞRETİM PROGRAMI ARASINDA HEDEF İÇERİK ÖĞRENME ÖĞRETME DURUMU VE DEĞERLENDİRMESÜREÇLERİ UYUMU. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 1083-1098., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8559 (Yayın No: 2320129)
6.Maviş Fazilet Özge, Çaycı Dilara, Arslan Mehmet (2014). Evaluation of Turkey s Teacher Training System from the Viewpoint of Experienced Teachers Past Present and Future. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 91-108. (Yayın No: 1269449)
7.MAviş Fazilet Özge, Bedir Gülay (2014). 2ND YEAR STUDENTS AND THEIR TEACHER S PERSPECTIVES ON ENGLISH LANGUAGEPROGRAM APPLIED FOR THE FIRST TIME IN 2012 2013 ACADEMIC YEAR. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(4), 188-198. (Yayın No: 1269445)
8.Maviş Fazilet Özge, Özel Ömer, Arslan Mehmet (2014). İlk okuma yazma öğretiminde cümle çözümleme ve ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşleri doğrultusunda karşılaştırılması Tokat ili örneklemi. The Journal Of Academic Social Science Studies, 28481-494., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2436 (Yayın No: 1269439)
9.Zehra Nur Ersözlü, Fazilet Özge Maviş, MEhmet Arslan (2013). Primary School Mentors Opinions About the Competencies of Prospective Teachers in Teaching Practices. Journa of teacher education and educators, 2(1), 75-98. (Yayın No: 362664)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,DİLER RAMAZAN (2019). DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN SAVAŞ VE BARIŞA İLİŞKİN TUTUMLARI. BİLİMNAME, 2(38), 523-551. (Yayın No: 5713997)
2.DİLER RAMAZAN,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2019). ORTAOKUL DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAKBİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİNANLAMLI ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(11), 927-959. (Yayın No: 5734098)
3.MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,AĞAR MURAT,ZABUN ENGİN,MAVİŞ RAMAZAN (2019). Öğrencilerimizin Takipçisiyiz’ Projesinin Etkililiği Hakkında Veli Görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, 2(1), 21-32. (Yayın No: 5713906)
4.ERSÖZLÜ ZEHRA NUR,MAVİŞ FAZİLET ÖZGE,özel ömer,agah emre kürşadoğlu (2014). Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunlarıve Çözüm Önerileri. eğitimde Politika Analizi Dergisi, 3(1), 8-23. (Yayın No: 1515406)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.SEVİM FAZİLET ÖZGE,DİLER RAMAZAN (2017). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Savaş-Barışa İlişkin Tutumları. 5. ululslararası eğitim programları ve öğretim kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3864814)
2.SEVİM MEHMET,SEVİM FAZİLET ÖZGE (2017). Türkiye’de Savaş-Barış ve Barış Eğitimi Kavramları Üzerine Yapılan Lisansüstü TezÇalışmaları. 5. ulsulararası eğitim programları ve öğretim kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3864832)
3.SAVAŞ CEMAL,SEVİM FAZİLET ÖZGE,YILDIRIM NAİL (2017). Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Hayatlarında Karşılaştıkları Ölüm Travmasının Eğitim Sürecine İlişkinEtkilerine Dair Görüş ve Önerileri. 12. Uluslararası eğitim yönetimi kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3540625)
4.GÜZEL CAFER,SEVİM FAZİLET ÖZGE,YILDIRIM NAİL (2017). Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Hayatlarında Karşılaştıkları Hastalık Travmasının Eğitim Sürecine İlişkinEtkilerine Dair Görüş ve Önerileri. 12. uluslararası eğitim yönetimi kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3540629)
5.ERSÖZLÜ ZEHRA NUR,MAVİŞ FAZİLET ÖZGE (2015). Investigation of High School Students Reflective Thinking Level. Üçüncü uluslararası eğitim programları ve öğretim kongresi: Yükseköğretimde program çalışmaları (Özet Bildiri) (Yayın No:2326389)
6.ÇAYCI KARAKÖSE DİLARA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2020). Eğitim bilimleri alanında yer alan doktora programlarında araştırma eğitimin yeri. International Eurasia Congress on Scientific ResearchesRecent Trends IV (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6450271)
7.DİLER RAMAZAN,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2018). Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Anlamlı Öğrenme Etkinlikleri. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4685785)
8.GÜLER ELİF TUĞÇE,ÇAYCI KARAKÖSE DİLARA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,SAKLAN EMİNE (2019). The Effect of Teaching Practice Courses To Career Development Of Teacher Candidates Background. IX International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:5153368)
9.MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2020). ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN KURUMLARINDAKİ KARAR ALMASÜREÇLERİNE VE BU SÜREÇLERE KATILIMDA ÖZERKLİK DÜZEYLERİNEİLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 5. İKSAD International Congress on Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6450261)
10.DURSUN FEVZİ,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2019). Perspectives of teachers about foreign students’ problems and proposed solutions. 7th International Congress on Curriculum and Instruction (Özet Bildiri) (Yayın No:5498440)
11.DİLER RAMAZAN,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2018). Meaningful learning activities of middle school religious cultura and moral course teachers. Uluslar arası insan ve toplum bilimleri sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4441298)
12.MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Doctoral Students’ Research Productivity: A Needs Assessment Study. European Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4410991)
13.ERSÖZLÜ ZEHRA NUR,KARATAŞ MEHMET,MAVİŞ FAZİLET ÖZGE (2015). Öğretmen adaylarının bakış açılarına göre öğretmen yetiştirme sistemi ve öğretmenlik mesleği. ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:1515418)
14.MAVİŞ FAZİLET ÖZGE (2015). Secondary school English language teachers frequently used corrective feedback preferences. ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:1515417)
15.ÇAYCI KARAKÖSE DİLARA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2019). Okul Öncesı Öğretmen Adaylarının Matematı ksel Gelı Ģı m Ġ nançları. 6. Uluslararası Bilimsel AraĢtırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5498528)
16.SEVİM FAZİLET ÖZGE,DİLER RAMAZAN (2017). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Savaş-Barışa İlişkşn Tutumları. 5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3674174)
17.SEVİM FAZİLET ÖZGE,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). Öğrenme Çevikliği Öz Değerlendirme Ölçeğinin Türk Dili ve Kültürüne Uyarlanması. X. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4260582)
18.BEKTAŞ BEDİR SEVGİ,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,ÇÖLKESEN ALKIŞ DERYA (2016). Fark yaratan öğretmenler projesinin incelenmesi (81 ilden 81 öğretmen Eskişehir örneği). 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4328051)
19.Maviş. Fazilet Özge, Çaycı. Dilara, Arslan. Mehmet (2016). Evaluation of Turkey s Teacher Training System from the Viewpoint of Experienced Teachers Past Present and Future. ), New Issues on Teacher Education International Symposium-ISNITE2014, University of Macerata, ITALY, (Özet Bildiri) (Yayın No:1078536)
20.Zehra Nur Ersözlü, Fazilet Özge Maviş, MEhmet Arslan (2016). Uygulama Öğretmenlerİnİn BakIŞ AçIlarIndan Öğretmen AdaylarInIn Öğretmenlİk UygulamasI Yeterlİklerİ. new issues on teacher education (Özet Bildiri) (Yayın No:362911)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.MAVİŞ FAZİLET ÖZGE,YAZICI LEVENT,RAMAZAN MAVİŞ (2015). Avrupa Ülkeleri ve Türkiye de Okul ve Öğretmen Özerkliğinin Karşılaştırılması. 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:1515409)
2.MAVİŞ FAZİLET ÖZGE,AĞAR MURAT,ENGİN ZABUN,RAMAZAN MAVİŞ (2015). Öğrencilerimizin Takipçisiyiz Projesinin Etkililiği Hakkında Veli Görüşleri. 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:1515410)
3.Ersözlü. Zehra Nur, Çaycı. Dilara, Maviş. Fazilet Özge (2015). Common core state standards ile ilkokul matematik programının karşılaştırılması. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep (Özet Bildiri) (Yayın No:1078535)
4.Maviş. Fazilet Özge, Özel. Ömer, Arslan. Mehmet (2015). İlk okuma yazma öğretiminde cümle çözümleme ve ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşleri doğrultusunda karşılaştırılması Tokat ili örneklemi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1078534)
5.Zehra Nur Ersözlü, Fazilet Özge Maviş, Ömer Özel, Agah Emre Kürşadoğlu (2015). Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:363052)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Doktora eğitiminde araştırma üretkenliği: bir program geliştirme çalışması (2019)., MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, Pegem Akademi, Sayfa Sayısı: 137, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5713618)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar (2018)., EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE, Pegem, Editör: Emel Tüzel İşeri, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4722269)
2.Öğrenmenin nörofizyolojisi Öğretimde yeni yaklaşımlar (2015)., MAVİŞ FAZİLET ÖZGE, Anı Yayıncılık, Editör: Arslan, Mehmet, Sayfa Sayısı: 383, ISBN: 978-605-170-034-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1517081)
3.Bilişsel Psikoloji ve Öğretim (2014)., MAVİŞ FAZİLET ÖZGE, Nobel, Editör: Ersözlü, Zehra Nur; Ülker, Rıza, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 9786051337906, İngilizce, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 1078529)
4.Eğitim ve Öğretimde Masalların Önemi Planlam Uygulama ve Değerlendirme (2014)., MAVİŞ FAZİLET ÖZGE, Dağyeli Verlag, Editör: Coşkun, Hasan, Sayfa Sayısı: 558, ISBN: 9783935597296, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1078521)
5.Bilişsel Psikoloji ve Öğretim (2014)., MAVİŞ FAZİLET ÖZGE, Nobel, Editör: Ersözlü, Zehra Nur; Ülker, Rıza, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 9786051337906, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 1078526)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SAVAŞ-BARIŞA İLİŞKİN TUTUMLARI VE DERSLERİNDE BARIŞ EĞİTİMİNİN YERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.05.2016-28.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 27.02.2020-27.01.2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
3.ÖZGÜN MATERYALLERİ GELİŞTİRME PROJESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2017-15.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Öğrenciler için Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeğinin YDBÖ Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.10.2013-10.04.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA ÜRETKENLİĞİNİ DESTEKLEME PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 31.10.2017-02.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Kurs
1.İngilizce Seviye A1 Kursu, İngilizce Seviye A1 Kursu Eğitmen, Tokat Halk Eğitim MErkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Kurs, 21.12.2013-09.03.2014 (Ulusal)
2.Tematik Öğretmen Sohbetleri Projesi Davetli Konuşmacısı, Tematik Öğretmen Sohbetleri Projesi Davetli Konuşmacısı Konu: Eğitimde YEni Uygulamalar, Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü, Kurs, 18.12.2014-18.12.2014 (Ulusal)
3.Eğitim Becerileri Kursunda Eğiticilik, Eğitim Becerileri Kursunda Eğiticilik, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 16.04.2015-22.04.2015 (Ulusal)
4.Mesleki Gelişim Programı, Mesleki Gelişim Programı kapsamında öğretmen adaylarına öğretim ilke ve yöntemleri ve Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri kursları verildi., Tokat Milli Eğitim MüdürlüğüÖğretmen Yetiştirm ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Kurs, 15.02.2014-05.04.2014 (Ulusal)
5.Eğitim Becerileri Kursunda Eğiticilik, Eğitim Becerileri Kursu Eğitici, Gaziosmanpaşa Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 10.04.2014-18.04.2014 (Ulusal)
6.Eğitim Becerileri Kursu Eğiticilik, Eğitim Becerileri Kursu Eğiticilik, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 06.11.2014-12.11.2014 (Ulusal)
Sertifika
1.Üstün Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı, Üstün Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 30.11.2012-01.12.2012 (Ulusal)
2.Evlilik ve Mutluluk Okulu Semineri, Evlilik ve Mutluluk Okulu Semineri, Uzaktan Eğitim, Sertifika, 27.10.2013-26.01.2014 (Ulusal)
3.NLP: Beynimizi Etkin Kullanma Yöntemleri, NLP: Beynimizi Etkin Kullanma Yöntemleri seminerine katılım, ODTÜ Çocuk Aklım Topluluğu, Sertifika, 24.12.2008-24.12.2008 (Ulusal)
4.Think a Link to Language Learning, İngilizce Öğretiminde yeni yöntemler, Ankara University Developmen Foundation K12 Schools, Sertifika, 14.05.2011-14.05.2011 (Ulusal)
5.Europe has a place 4 you, Participants increase knowledge about EU ploivies and Erasmus advantages. Gained knowledge about immigration crisis, Sanlucar De Barrameda, Sertifika, 11.04.2017-22.04.2017 (Uluslararası)
6.Beyin Temelli Öğrenme, Beyin Temelli Öğrenme seminerine katılım, ODTÜ, Sertifika, 05.05.2009-05.05.2009 (Ulusal)
7.Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Olarak Akademisyenlik Bilgilendirme Toplantısı, Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Olarak Akademisyenlik Hakkında lisans seviyesi öğrencilerine Bilgilendirme Toplantısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 03.05.2017-03.05.2017 (Ulusal)
8.2. Ulusal Özgün Öğretim materyalleri geliştirme yarışması jüri üyeliği, 2. Ulusal Özgün Öğretim materyalleri geliştirme yarışması jüri üyeliği, Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü, Sertifika, 03.05.2015-03.05.2015 (Ulusal)
9.Makale Paylaşım Günleri, Makale Paylaşım Günleri’xxTam Öğrenme Modeline ilişkin bilgilendirme toplantısında sunum, Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü, Sertifika, 01.01.2014-01.01.2014 (Ulusal)