GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İBRAHİM CEMAL GENÇAYž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ İbrahim Cemal GENÇAY

Erbaa Sağlık Yüksekokulu / Sağlık Yönetimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ibrahimcemal.gencay@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Sağlık Yüksekokulu 

Bölüm

Sağlık Yönetimi Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1995- 2010)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

YÜKSEK LİSANS, İstanbul Üniversitesi (1991- 1994)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme Anabilim Dalı

LİSANS, Uludağ Üniversitesi (1984- 1989)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Kurumsal Performans Değerleme Ve Termal Turizm İşletmelerinde Kurumsal Performans Karnesi Oluşturulmasına Yönelik Model Önerisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010

YÜKSEK LİSANS, "Termal Turizm İşletmelerinde Yönetim, Organizasyon Ve Afyon İli Termal Turizm İşletmelerinin Yönetim Organizasyon Sorunları", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Sağlık Yüksekokulu/ Sağlık Yönetimi Bölümü(2011- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, (2016- Devam Ediyor)

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sürekli Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi, (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

İşletme Yönetimi, Önlisans, (2015-2016)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Önlisans, (2015-2016)

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Önlisans, (2015-2016)

Küçük İşletmeler Ve Girişimcilik, Lisans, (2015-2016)

Genel İşletme, Lisans, (2015-2016)

Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GENÇAY İBRAHİM CEMAL, (2017). "Turizm İşletmelerinde Yaşanan Duygusal Emek İle Moral Ve Motivasyon Etkileşimi", Socıal Scıences Studıes Journal, 3(2), 84-96., Doi: 10.26449 (Yayın No: 3841291)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GENÇAY İBRAHİM CEMAL, (2014). "Termal Turizm İşletmelerinde Kurumsal Performans Karnesi Oluşturulmasına Yönelik Model Önerisi", Seyahat Ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(1), (Yayın No: 1022470)

GENÇAY İBRAHİM CEMAL, (2011). "Kurumsal Performans Karnesini Farklı Kılan Unsurlar Amaç Ve Ölçütler İbrahim Cemal Gençay Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Cilt 6 Sayı 1 2011", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(1), 30-50. (Yayın No: 113018)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

İNCE CEMAL,GENÇAY İBRAHİM CEMAL (2017). İşgören Motivasyonu Sağlamada Kullanılan Araçlar: Uludağ Kış Otellerinde Bir Araştırma. 3. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3693631)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GENÇAY İBRAHİM CEMAL KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLEME VE TERMAL TURİZM İŞLETMELERİNDE KURUMSAL PERFORMANS KARNESİ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ. 13. ULUSAL TURİZM KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1290434)

GENÇAY İBRAHİM CEMAL Türk Gübre Sektöründe Yeniden Yapılanma 3 Ulusal Gübre Kongresi Bildiriler Kitabı 61 6811 13 Ekim Tokat 2004. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:112926)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Turizm (2007)., GENÇAY İBRAHİM CEMAL, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Yayınları - Urak, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1022457)

Bölüm 11 Sağlık Turizmi İbrahim Cemal Gençay Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler Ve Uygulamalar Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği Urak Yayınları Yayın No 2007 1 Sayfa 171 181 Aralık 2007 İstanbul (2007)., GENÇAY İBRAHİM CEMAL, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (Urak), Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 113040)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Turizm (2014)., GENÇAY İBRAHİM CEMAL, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Yayınları - Urak, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1022460)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Kurumsal Performans Değerleme ve Termal Turizm İşletmelerinde Kurumsal Performans Karnesi Balanced Scorecard Oluşturulmasına Yönelik Model Önerisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Proje No 2009 19 Yürütücü Doç Dr Kadir Ardıç", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ibrahimcemal.gencay@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1995-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:Kurumsal Performans Değerleme Ve Termal Turizm İşletmelerinde Kurumsal Performans Karnesi Oluşturulmasına Yönelik Model Önerisi
Yüksek Lisans
1991-1994
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı

Tez Adı:Termal Turizm İşletmelerinde Yönetim, Organizasyon Ve Afyon İli Termal Turizm İşletmelerinin Yönetim Organizasyon Sorunları
Lisans
1984-1989
Uludağ Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU/ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Yönetim Kurulu Üyeliği
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2015-2016)İŞLETME YÖNETİMİTürkçe2
(2015-2016)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe2
(2015-2016)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİTürkçe2
Lisans
(2015-2016)KÜÇÜK İŞLETMELER VE GİRİŞİMCİLİKTürkçe2
(2015-2016)GENEL İŞLETMETürkçe2
(2015-2016)TURİZM İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GENÇAY İBRAHİM CEMAL (2017). TURİZM İŞLETMELERİNDE YAŞANAN DUYGUSAL EMEK İLE MORAL VE MOTİVASYON ETKİLEŞİMİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 3(2), 84-96., Doi: 10.26449 (Yayın No: 3841291)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GENÇAY İBRAHİM CEMAL (2014). TERMAL TURİZM İŞLETMELERİNDE KURUMSAL PERFORMANS KARNESİ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(1), (Yayın No: 1022470)
2.GENÇAY İBRAHİM CEMAL (2011). Kurumsal Performans Karnesini Farklı Kılan Unsurlar Amaç ve Ölçütler İbrahim Cemal Gençay Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Cilt 6 Sayı 1 2011. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(1), 30-50. (Yayın No: 113018)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.İNCE CEMAL,GENÇAY İBRAHİM CEMAL (2017). İşgören Motivasyonu Sağlamada Kullanılan Araçlar: Uludağ Kış Otellerinde Bir Araştırma. 3. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3693631)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GENÇAY İBRAHİM CEMAL (2017). KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLEME VE TERMAL TURİZM İŞLETMELERİNDE KURUMSAL PERFORMANS KARNESİ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ. 13. ULUSAL TURİZM KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1290434)
2.GENÇAY İBRAHİM CEMAL (2017). Türk Gübre Sektöründe Yeniden Yapılanma 3 Ulusal Gübre Kongresi Bildiriler Kitabı 61 6811 13 Ekim Tokat 2004. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:112926)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.TURİZM (2007)., GENÇAY İBRAHİM CEMAL, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Yayınları - Urak, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1022457)
2.Bölüm 11 Sağlık Turizmi İbrahim Cemal Gençay Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği URAK Yayınları Yayın No 2007 1 Sayfa 171 181 Aralık 2007 İstanbul (2007)., GENÇAY İBRAHİM CEMAL, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (Urak), Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 113040)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.TURİZM (2014)., GENÇAY İBRAHİM CEMAL, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Yayınları - Urak, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1022460)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Kurumsal Performans Değerleme ve Termal Turizm İşletmelerinde Kurumsal Performans Karnesi Balanced Scorecard Oluşturulmasına Yönelik Model Önerisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Proje No 2009 19 Yürütücü Doç Dr Kadir Ardıç, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim