GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ALİ USLUž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Ali USLU

Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ali.uslu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

Bölüm

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü 

Anabilim Dalı

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013- 2017)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2002- 2005)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muhasebe Finansman (Yl) (Tezli)

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (1998- 2001)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Performans Esaslı Bütçe Yönetimi Kapsamında Devlet Üniversitelerinde Etkinlik Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Vadeli İşlem Borsaları: Konya Buğday Vadeli İşlem Borsası Uygulaması", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Muhasebe

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi/ Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü/ Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü, (2019- Devam Ediyor)

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi, (2020- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Türk Vergi Sistemi, Lisans, (2020-2021)

Vergi Muhasebesi Ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Hukukun Temel Kavramları, Lisans, (2020-2021)

Deniz Ve Liman İşletmeciliği, Lisans, (2020-2021)

Dış Ticaret İşlemleri, Lisans, (2020-2021)

Genel Muhasebe I, Lisans, (2020-2021)

Değerlerimiz, Lisans, (2020-2021)

Sermaye Piyasası Mevzuatı İö, Lisans, (2020-2021)

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Lisans, (2020-2021)

İstatistik Iı, Lisans, (2019-2020)

Dış Ticaret Yazışmaları, Lisans, (2019-2020)

Uluslararası Pazarlama, Lisans, (2019-2020)

Türk Vergi Sistemi, Önlisans, (2019-2020)

Faizsiz Finans Ve Bankacılık, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Kıymetli Evrak Hukuku, Lisans, (2019-2020)

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Lisans, (2019-2020)

Hizmet Pazarlaması, Lisans, (2019-2020)

Türk Vergi Sistemi, Lisans, (2019-2020)

Değerlerimiz, Lisans, (2019-2020)

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Lisans, (2019-2020)

Dış Ticaret İşlemleri, Lisans, (2019-2020)

Bankacılığa Giriş, Lisans, (2019-2020)

Genel Muhasebe Iı, Lisans, (2018-2019)

Genel Muhasebe I, Lisans, (2018-2019)

Kıymetli Evrak Hukuku, Lisans, (2018-2019)

Dış Ticaret Yazışmaları, Lisans, (2018-2019)

Uluslararası Pazarlama, Lisans, (2018-2019)

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Uluslararası Finans, Lisans, (2018-2019)

Ticaret Hukuku, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILMAZ VEYSEL,USLU ALİ, (2020). "Veri Zarflama Analizi Kullanılarak Türkiye’Deki Devlet Üniversitelerinin Etkinliklerinin Ölçülmesi", Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 5(2), 255-271. (Yayın No: 6595743)

BASKAN Tuba Derya,USLU ALİ, (2020). "Hisse Senedi Fiyatları İle Finansal Oranlar Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Türkiye Ve Almanya Ulaştırma Sektörü Uygulaması", International Journal Of Social, Political And Economic Research, 7(2), 372-393., Doi: 10.46291/IJOSPERvol7iss2pp372-393 (Yayın No: 6595787)

USLU ALİ, (2019). "Türkiye’Deki Yabancı Sermayeli Bankaların Camels Analizi İle Performanslarının Ölçümü", The Journal Of Accounting And Finance, 199-220., Doi: 10.25095/mufad.536072 (Yayın No: 5001418)

TÜRK MURAT,USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN, (2019). "An Evaluation On Regulations And Environmental Accounting Provided By Law 7153", The Journal Of Accounting And Finance, (Ağustos 2019 Özel Sayı), 201-210., Doi: 10.25095/mufad.606015 (Yayın No: 5242539)

USLU ALİ,TÜRK MURAT,ERTAŞ FATİH COŞKUN, (2019). "Türkiye’Deki Mevduat Bankalarının Camels Performans Analizi", Business Management Studies: An International Journal, 7(3), 122-139., Doi: 10.15295/bmij.v7i3.1235 (Yayın No: 5242750)

USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN,YAYAR RÜŞTÜ, (2018). "Performansa Dayalı Etkinlik Analizi: Devlet Üniversiteleri Örneği", International Journal Of Social Inquiry, 11(1), 255-276. (Yayın No: 4556105)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN, (2018). "Türkiye’De Devlet Üniversitelerinin Bütçedeki Yeri Ve Performanslarının Analizi", Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 32(4), 979-1007. (Yayın No: 4555899)

USLU ALİ,ŞENOL ZEKAİ, (2018). "Geliştirme Ödeneğinin Üniversitelerin Gelişimine Etkisi", Muhasebe Ve Finans İncelemeleri Dergisi, 1(1), 9-26. (Yayın No: 4570204)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

USLU ALİ,TÜRK MURAT,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2019). TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KAMU VE ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ CAMELS DERECELEME SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI RİSK ANALİZİ. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5101782)

USLU ALİ,TÜRK MURAT (2019). Muhasebe Hilelerinin Denetimi ve Hilelerin Önlenmesinde İç Kontrol Sisteminin Önemi. 6th International Congress on Accounting and Finance Research (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5161170)

USLU ALİ,TÜRK MURAT,EROĞLU İLHAN (2019). ABD’nin İran Ambargosunun İran’ın Petrol İhracatına Ve Türkiye’ye Etkisi. International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764047)

TÜRK MURAT,USLU ALİ,EROĞLU İLHAN (2019). Sanayi İşletmelerinde Geri Kazanım Yöntemiyle Atık Bertarafının Enerji Maliyetlerine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. International Congress of Energy, Economy and Security (Enscon’xx19 Spring) (Özet Bildiri) (Yayın No:5882642)

TÜRK MURAT,USLU ALİ,EROĞLU İLHAN (2019). ATIKLARIN BERTARAFINDA GERİ KAZANIM YÖNTEMİNİN ENERJİ FİNANSMANINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’xx19 – Spr ing (Özet Bildiri) (Yayın No:5851112)

TÜRK MURAT,USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2019). AN EVALUATION ON REGULATIONS AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING PROVIDED BY LAW 7153. V. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5101762)

USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2018). Türkiye’deki Katılım Bankalarının CAMELS Derecelendirme Sistemi ile Finansal Durumlarının Tahmini. I. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu (IIBF 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4571386)

TÜRK MURAT,USLU ALİ Çevre Muhasebesine Göre İşletmelerin Geri Kazanım Katılım Payı Ödemelerinin Kaydı ve İşletme Kazancının Hesaplanması. 6th International Congress on Accounting and Finance Research (Özet Bildiri) (Yayın No:5161702)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN,YAYAR RÜŞTÜ (2018). Performansa Dayalı Etkinlik Analizi: Devlet Üniversiteleri Örneği. 2. lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4571746)

USLU ALİ,ŞİMŞEK TÜRKER,BASKAN Tuba Derya (2018). TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİNDEKİ YERİ VE BİST ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE PANEL VERİ ANALİZİ. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4571628)

Taş Ömer Tayyip,USLU ALİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR BORSA İSTANBUL´DA ELEKTRİK GAZ VE BUHAR SEKTÖRÜNDE PERFORMANS ANALİZİ. 4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5101771)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Finansal Servis Bankacılık Ve Finans (2020)., TÜRK MURAT, USLU ALİ, Lıvre De Lyon, Editör: Gün Mustafa, Sayfa Sayısı: 118, ISBN: 978-2-38236-070-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6745258)

Finansal Servis Bankacılık Ve Finans (2020)., TÜRK MURAT, USLU ALİ, Lıvre De Lyon (Fransa), Editör: Gün Mustafa, Sayfa Sayısı: 118, ISBN: 978-2-38236-070-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6745293)

Çevre Muhasebesi, Sürdürülebilirlik Ve Entegre Raporlama (2020)., TÜRK MURAT,USLU ALİ, Gazi Kitapevi, Editör: Prof.Dr. Ahmet Vecdi Can, Sayfa Sayısı: 400, ISBN: 9786257727495, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6662116)

İktisadi Ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar (2020)., USLU ALİ,TÜRK MURAT, Ivpe, Editör: Unvan Yüksel Akay, Kalay Faruk, Sayfa Sayısı: 883, ISBN: 978-9940-46-017-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6279455)

Katılım Finans: Teorik Ve Ampirik Çalışmalar (2018)., USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Editör: Dr. Öğr. Üyesi Sezer Bozkuş Kahyaoğlu, Öğr. Gör. Dr. Zülfi Umut Özkara, Sayfa Sayısı: 460, ISBN: 978-605-344-861-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4570323)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2015, İhale ve doğrudan temin işlemleri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, (Kamu)

2015-2018, İhale ve doğrudan temin işlemleri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ali.uslu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2013-2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Dr)

Tez Adı:Performans Esaslı Bütçe Yönetimi Kapsamında Devlet Üniversitelerinde Etkinlik Analizi
Yüksek Lisans
2002-2005
Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe Finansman (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Vadeli İşlem Borsaları: Konya Buğday Vadeli İşlem Borsası Uygulaması
Lisans
1998-2001
Selçuk Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ/ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ/ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Erasmus Koordinatörü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)TÜRK VERGİ SİSTEMİTürkçe3
Lisans
(2020-2021)TÜRK VERGİ SİSTEMİTürkçe3
(2020-2021)HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARITürkçe3
(2020-2021)DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİTürkçe3
(2020-2021)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİTürkçe3
(2020-2021)GENEL MUHASEBE ITürkçe3
(2020-2021)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2020-2021)SERMAYE PİYASASI MEVZUATI İÖTürkçe3
(2020-2021)SERMAYE PİYASASI MEVZUATITürkçe3
(2019-2020)İSTATİSTİK IITürkçe3
(2019-2020)DIŞ TİCARET YAZIŞMALARITürkçe3
(2019-2020)ULUSLARARASI PAZARLAMATürkçe3
(2019-2020)KIYMETLİ EVRAK HUKUKUTürkçe3
(2019-2020)MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİTürkçe3
(2019-2020)HİZMET PAZARLAMASITürkçe3
(2019-2020)TÜRK VERGİ SİSTEMİTürkçe3
(2019-2020)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2019-2020)SERMAYE PİYASASI MEVZUATITürkçe3
(2019-2020)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİTürkçe3
(2019-2020)BANKACILIĞA GİRİŞTürkçe3
(2018-2019)GENEL MUHASEBE IITürkçe4
(2018-2019)GENEL MUHASEBE ITürkçe4
(2018-2019)KIYMETLİ EVRAK HUKUKUTürkçe3
(2018-2019)DIŞ TİCARET YAZIŞMALARITürkçe3
(2018-2019)ULUSLARARASI PAZARLAMATürkçe3
(2018-2019)MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)ULUSLARARASI FİNANSTürkçe3
(2018-2019)TİCARET HUKUKUTürkçe9
Yüksek Lisans
(2020-2021)VERGİ MUHASEBESİ VE UYGULAMALARITürkçe3
(2019-2020)FAİZSİZ FİNANS VE BANKACILIKTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YILMAZ VEYSEL,USLU ALİ (2020). VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILARAK TÜRKİYE’DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 5(2), 255-271. (Yayın No: 6595743)
2.BASKAN Tuba Derya,USLU ALİ (2020). Hisse Senedi Fiyatları İle Finansal Oranlar Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Türkiye ve Almanya Ulaştırma Sektörü Uygulaması. International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(2), 372-393., Doi: 10.46291/IJOSPERvol7iss2pp372-393 (Yayın No: 6595787)
3.USLU ALİ (2019). Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü. The Journal of Accounting and Finance, 199-220., Doi: 10.25095/mufad.536072 (Yayın No: 5001418)
4.TÜRK MURAT,USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2019). An Evaluation On Regulations And Environmental Accounting Provided By Law 7153. The Journal of Accounting and Finance, (Ağustos 2019 Özel Sayı), 201-210., Doi: 10.25095/mufad.606015 (Yayın No: 5242539)
5.USLU ALİ,TÜRK MURAT,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2019). TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARININ CAMELS PERFORMANS ANALİZİ. Business Management Studies: An International Journal, 7(3), 122-139., Doi: 10.15295/bmij.v7i3.1235 (Yayın No: 5242750)
6.USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN,YAYAR RÜŞTÜ (2018). PERFORMANSA DAYALI ETKİNLİK ANALİZİ: DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ. International Journal of Social Inquiry, 11(1), 255-276. (Yayın No: 4556105)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2018). TÜRKİYE’DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN BÜTÇEDEKİ YERİ VE PERFORMANSLARININ ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(4), 979-1007. (Yayın No: 4555899)
2.USLU ALİ,ŞENOL ZEKAİ (2018). Geliştirme Ödeneğinin Üniversitelerin Gelişimine Etkisi. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 1(1), 9-26. (Yayın No: 4570204)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.TÜRK MURAT,USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2019). AN EVALUATION ON REGULATIONS AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING PROVIDED BY LAW 7153. V. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5101762)
2.USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2018). Türkiye’deki Katılım Bankalarının CAMELS Derecelendirme Sistemi ile Finansal Durumlarının Tahmini. I. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu (IIBF 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4571386)
3.USLU ALİ,TÜRK MURAT (2019). Muhasebe Hilelerinin Denetimi ve Hilelerin Önlenmesinde İç Kontrol Sisteminin Önemi. 6th International Congress on Accounting and Finance Research (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5161170)
4.USLU ALİ,TÜRK MURAT,EROĞLU İLHAN (2019). ABD’nin İran Ambargosunun İran’ın Petrol İhracatına Ve Türkiye’ye Etkisi. International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764047)
5.TÜRK MURAT,USLU ALİ,EROĞLU İLHAN (2019). Sanayi İşletmelerinde Geri Kazanım Yöntemiyle Atık Bertarafının Enerji Maliyetlerine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. International Congress of Energy, Economy and Security (Enscon’xx19 Spring) (Özet Bildiri) (Yayın No:5882642)
6.TÜRK MURAT,USLU ALİ,EROĞLU İLHAN (2019). ATIKLARIN BERTARAFINDA GERİ KAZANIM YÖNTEMİNİN ENERJİ FİNANSMANINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’xx19 – Spr ing (Özet Bildiri) (Yayın No:5851112)
7.USLU ALİ,TÜRK MURAT,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2019). TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KAMU VE ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ CAMELS DERECELEME SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI RİSK ANALİZİ. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5101782)
8.TÜRK MURAT,USLU ALİ (2019). Çevre Muhasebesine Göre İşletmelerin Geri Kazanım Katılım Payı Ödemelerinin Kaydı ve İşletme Kazancının Hesaplanması. 6th International Congress on Accounting and Finance Research (Özet Bildiri) (Yayın No:5161702)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN,YAYAR RÜŞTÜ (2018). Performansa Dayalı Etkinlik Analizi: Devlet Üniversiteleri Örneği. 2. lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4571746)
2.USLU ALİ,ŞİMŞEK TÜRKER,BASKAN Tuba Derya (2018). TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİNDEKİ YERİ VE BİST ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE PANEL VERİ ANALİZİ. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4571628)
3.Taş Ömer Tayyip,USLU ALİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). BORSA İSTANBUL´DA ELEKTRİK GAZ VE BUHAR SEKTÖRÜNDE PERFORMANS ANALİZİ. 4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5101771)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Finansal Servis Bankacılık ve Finans (2020)., TÜRK MURAT, USLU ALİ, Lıvre De Lyon, Editör: Gün Mustafa, Sayfa Sayısı: 118, ISBN: 978-2-38236-070-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6745258)
2.Finansal Servis Bankacılık ve Finans (2020)., TÜRK MURAT, USLU ALİ, Lıvre De Lyon (Fransa), Editör: Gün Mustafa, Sayfa Sayısı: 118, ISBN: 978-2-38236-070-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6745293)
3.Çevre Muhasebesi, Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama (2020)., TÜRK MURAT,USLU ALİ, Gazi Kitapevi, Editör: Prof.Dr. Ahmet Vecdi Can, Sayfa Sayısı: 400, ISBN: 9786257727495, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6662116)
4.İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar (2020)., USLU ALİ,TÜRK MURAT, Ivpe, Editör: Unvan Yüksel Akay, Kalay Faruk, Sayfa Sayısı: 883, ISBN: 978-9940-46-017-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6279455)
5.Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar (2018)., USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Editör: Dr. Öğr. Üyesi Sezer Bozkuş Kahyaoğlu, Öğr. Gör. Dr. Zülfi Umut Özkara, Sayfa Sayısı: 460, ISBN: 978-605-344-861-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4570323)
Üniversite Dışı Deneyim

2015-2018İhale ve doğrudan temin işlemleriTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, (Kamu)
2007-2015İhale ve doğrudan temin işlemleriTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, (Kamu)