GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

UĞUR KARAKAYAž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Uğur KARAKAYA

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ugur.karakaya@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Kocaeli Üniversitesi (1999- 2008)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Marmara Üniversitesi (1996- 1999)

İktisat Fakültesi - İktisat Bölümü (İngilizce)

YÜKSEK LİSANS, Université Aix-Marseille Iıı (2001- 2002)

Analiyse Economique Des İnstitutions (Kurumsal İktisadi Analiz) -

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1985- 1989)

Gazi Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Kocaeli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "", Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "", Université Aix-Marseille Iıı Analiyse Economique Des İnstitutions (Kurumsal İktisadi Analiz) ,

YABANCI DİLLER

Fransızca

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Makro İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu(1993- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu, (2017- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Mesleki Yabancı Dil Iı, Lisans, (2017-2018)

Mesleki Yabancı Dil I, Lisans, (2017-2018)

İngilizce Iı, Lisans, (2017-2018)

İngilizce I, Lisans, (2017-2018)

İktisara Giriş Iı, Lisans, (2017-2018)

İktisada Giriş, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARAKAYA UĞUR,KANTARCI HASAN BÜLENT, (2015). "The Relationship Between Democracy Freedom And Economic Development", International Journal Of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business And Industrial Engineering, 9(6), 1817-1825. (Yayın No: 1831831)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARAKAYA UĞUR, (2014). "Mülkiyet Hakları Teorisi Nin İktisadi Analize Katkıları", Prof.Dr Fevzi Devrim'e Armağan (Kitap), 567-579. (Yayın No: 1063826)

KARAKAYA UĞUR, (2013). "Çimento Sektöründe Özelleştirmelerin İşletme Performansına Etkileri", Gop. Universitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(1), 125-145. (Yayın No: 372843)

KARAKAYA UĞUR, KANTARCI H BÜLENT, (2011). "Ekonomik Kurumların İktisadi Büyümedeki Rolü", Bütçe Dünyası Dergisi, 1(35), 56-67. (Yayın No: 373127)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KARAKAYA UĞUR (2017). MÜLKİYET HAKLARI-İKTİSADİ KALKINMA VE BÜYÜME İLİŞKİSİNİN İSLAM EKONOMİSİNDEKİ YANSIMALARI. 1. Uluslararası Sosyal ve İslami Bilimler Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:4315019)

KARAKAYA UĞUR (2017). Türkiye’de Yiyecek ve İçecek Sektöründe Dış Ticaretin İstihdama Etkileri. Eurasion Conferences on Language and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4315004)

KANTARCI HASAN BÜLENT,KARAKAYA UĞUR (2016). THE EFFECTS OF TOURISM SECTORON TURKEY S ECONOMIC DEVELOPMENT. The 2016 WEI International Academic Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2874092)

KARAKAYA UĞUR,KANTARCI HASAN BÜLENT (2015). The Relationship between Democracy Freedom and Economic Development ICSG 2015 17th International Conference on Sociology and Humanities San Francisco USA June 7 8 2015. 17th International Conference on Sociology and Humanities (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1586676)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Current Researches On Islam Economics (2018)., KARAKAYA UĞUR, New York Science Publishing, Editör: Assoc. Prof. Dr. Hasan Bülent Kantarcı, Assoc. Prof. Dr Vedat Cengiz, Sayfa Sayısı: 200, ISBN: 978-1-64204-029-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4315064)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1990-1993, Öğretmen, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Rehber öğretmen, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ugur.karakaya@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1999-2008
Kocaeli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
1996-1999
Marmara Üniversitesi
İktisat Fakültesi/İktisat Bölümü (İngilizce)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2001-2002
Université Aix-Marseille Iıı
Analiyse Economique Des İnstitutions (Kurumsal İktisadi Analiz)

Tez Adı:
Lisans
1985-1989
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Yabancı Diller Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
1993-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)MESLEKİ YABANCI DİL IITürkçe1
(2017-2018)MESLEKİ YABANCI DİL ITürkçe1
(2017-2018)İNGİLİZCE IITürkçe1
(2017-2018)İNGİLİZCE ITürkçe1
(2017-2018)İKTİSARA GİRİŞ IITürkçe1
(2017-2018)İKTİSADA GİRİŞTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KARAKAYA UĞUR,KANTARCI HASAN BÜLENT (2015). The Relationship between Democracy Freedom and Economic Development. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(6), 1817-1825. (Yayın No: 1831831)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KARAKAYA UĞUR (2014). Mülkiyet Hakları Teorisi nin İktisadi Analize Katkıları. Prof.Dr Fevzi Devrim'e Armağan (Kitap), 567-579. (Yayın No: 1063826)
2.KARAKAYA UĞUR (2013). Çimento Sektöründe Özelleştirmelerin İşletme Performansına Etkileri. GOP. Universitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(1), 125-145. (Yayın No: 372843)
3.KARAKAYA UĞUR, KANTARCI H BÜLENT (2011). Ekonomik Kurumların İktisadi Büyümedeki Rolü. Bütçe Dünyası Dergisi, 1(35), 56-67. (Yayın No: 373127)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KANTARCI HASAN BÜLENT,KARAKAYA UĞUR (2016). THE EFFECTS OF TOURISM SECTORON TURKEY S ECONOMIC DEVELOPMENT. The 2016 WEI International Academic Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2874092)
2.KARAKAYA UĞUR (2017). Türkiye’de Yiyecek ve İçecek Sektöründe Dış Ticaretin İstihdama Etkileri. Eurasion Conferences on Language and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4315004)
3.KARAKAYA UĞUR (2017). MÜLKİYET HAKLARI-İKTİSADİ KALKINMA VE BÜYÜME İLİŞKİSİNİN İSLAM EKONOMİSİNDEKİ YANSIMALARI. 1. Uluslararası Sosyal ve İslami Bilimler Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:4315019)
4.KARAKAYA UĞUR,KANTARCI HASAN BÜLENT (2015). The Relationship between Democracy Freedom and Economic Development ICSG 2015 17th International Conference on Sociology and Humanities San Francisco USA June 7 8 2015. 17th International Conference on Sociology and Humanities (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1586676)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Current Researches on Islam Economics (2018)., KARAKAYA UĞUR, New York Science Publishing, Editör: Assoc. Prof. Dr. Hasan Bülent Kantarcı, Assoc. Prof. Dr Vedat Cengiz, Sayfa Sayısı: 200, ISBN: 978-1-64204-029-6, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4315064)
Üniversite Dışı Deneyim

1990-1993ÖğretmenSosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Rehber öğretmen, (Diğer)