GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SELÇUK KIRTEPEž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Selçuk KIRTEPE

İlahiyat Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

selcuk.kirtepe@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Din Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (2005- 2014)

İlahiyat Fakültesi - Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1998- 2002)

İlahiyat Fakültesi - Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

LİSANS, Erciyes Üniversitesi (1993- 1998)

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Televizyon Dizilerinin Toplum Üzerindeki Etkileri Sosyo-Kültürel Bir Çözümleme(Erzurum Örneği)", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Din Ve Liberalizm", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2002

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Felsefe ve Din Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü/ Din Bilimleri Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sürekli Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi, (2016- Devam Ediyor)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Din Bilimleri Anabilim Dalı, (2016- 2018)

verdiği dersler

Din Sosyolojisinin Temel Kavramları, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Toplumsal Kurumlar Ve Din, Yüksek Lisans, (2016-2017)

İş Ahlakı Ve Sosyal Sorumluluk, Lisans, (2016-2017)

Din Psikolojisi I, Lisans, (2016-2017)

Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Değerler Sosyolojisi, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Din Psikolojisi Iı, Lisans, (2016-2017)

Toplumsal Gruplaşmalar Ve Din, Lisans, (2016-2017)

Din Sosyolojisi, Lisans, (2016-2017)

Din Psikolojisi, Lisans, (2016-2017)

Din Psikolojisine Giriş, Lisans, (2016-2017)

Medya Ve İletişim, Lisans, (2015-2016)

Çevre Ve Din, Lisans, (2015-2016)

Toplumsal Gruplaşmalar Ve Din, Lisans, (2015-2016)

Değerler Sosyolojisi, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Din Psikolojisi Iı, Lisans, (2015-2016)

Din Psikolojisi I, Lisans, (2015-2016)

Din Sosyolojisi Iı, Lisans, (2015-2016)

Din Sosyolojisi I, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Rıza KARABAĞ, "İlköğretim Ve Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Din Anlayışı: Merzifon İlçesi Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2016

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KIRTEPE SELÇUK, (2015). "Televizyon Dizileri Hakkında İzleyici Değerlendirmeleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 229-260. (Yayın No: 3561189)

KIRTEPE SELÇUK, (2015). "Dizi Karakterlerinden Etkilenme Hakkında İzleyici Değerlendirmeleri", Gaziosmanpaşa Üniniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 115-130. (Yayın No: 3561180)

KIRTEPE SELÇUK, (2014). "Sosyo-Kültürel Değişme Ve Kitle İletişim Araçları", Gaziosmanpaşa İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 237-256. (Yayın No: 3561195)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KIRTEPE SELÇUK (2017). GÖÇ EDEN ÇOCUKLARIN OKULLARDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 18-24 September, 2017 Malaga/Spain (Özet Bildiri) (Yayın No:3947218)

KIRTEPE SELÇUK (2017). TÜRK TOPLUMUNDA SILA-İ RAHİM UYGULAMALARI - TOKAT ÖRNEĞİ. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 18-24 September, 2017 Malaga/Spain (Özet Bildiri) (Yayın No:3947372)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1999-2012, Öğretmeni, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , Sınıf Öğretmeni, (Kamu)

2012-2013, Öğretmen, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , İHL Meslek Dersleri Öğretmeni, (Kamu)

2013-2015, Öğretmen, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

EĞİTİM BECERİLERİ GELİŞTİRME KURSU, EĞİTİCİLERİN EĞİTİM BECERİLERİNİN GÜNCELLENMESİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Kurs, 19.01.2016-22.01.2016 (Ulusal)

çalıştay

İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları Etkileşim Çalıştayı, EĞİTİMİN PAYDAŞLARININ SORUNLARA BİRLİKTE BAKMASI, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Çalıştay, 30.11.2016-30.11.2016 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, GOÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ IV. CİLT II. SAYI IV/II-III KODLU MAKALE İNCELENMESİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Rapor, 10.08.2016-09.09.2016 (Ulusal)

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ IV. CİLT I. SAYISINDAKİ IV/I-IX KODLU MAKALENİN İNCELENMESİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Rapor, 15.04.2016-15.05.2016 (Ulusal)

 

 

 
E-Posta Adresi:selcuk.kirtepe@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2014
Atatürk Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Televizyon Dizilerinin Toplum Üzerindeki Etkileri Sosyo-Kültürel Bir Çözümleme(Erzurum Örneği)
Yüksek Lisans
1998-2002
Atatürk Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Din Ve Liberalizm
Lisans
1993-1998
Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
2016-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2016-2017)İŞ AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUKTürkçe4
(2016-2017)DİN PSİKOLOJİSİ ITürkçe14
(2016-2017)DİN PSİKOLOJİSİ IITürkçe10
(2016-2017)TOPLUMSAL GRUPLAŞMALAR VE DİNTürkçe2
(2016-2017)DİN SOSYOLOJİSİTürkçe12
(2016-2017)DİN PSİKOLOJİSİTürkçe14
(2016-2017)DİN PSİKOLOJİSİNE GİRİŞTürkçe8
(2015-2016)MEDYA VE İLETİŞİMTürkçe2
(2015-2016)ÇEVRE VE DİNTürkçe2
(2015-2016)TOPLUMSAL GRUPLAŞMALAR VE DİNTürkçe2
(2015-2016)DİN PSİKOLOJİSİ IITürkçe2
(2015-2016)DİN PSİKOLOJİSİ ITürkçe2
(2015-2016)DİN SOSYOLOJİSİ IITürkçe2
(2015-2016)DİN SOSYOLOJİSİ ITürkçe2
Yüksek Lisans
(2016-2017)DİN SOSYOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARITürkçe3
(2016-2017)TOPLUMSAL KURUMLAR VE DİNTürkçe3
(2016-2017)ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARITürkçe3
(2016-2017)DEĞERLER SOSYOLOJİSİTürkçe3
(2015-2016)DEĞERLER SOSYOLOJİSİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Rıza KARABAĞ, (2016)., "İlköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin din anlayışı: Merzifon ilçesi örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KIRTEPE SELÇUK (2015). TELEVİZYON DİZİLERİ HAKKINDA İZLEYİCİ DEĞERLENDİRMELERİ. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 3(1), 229-260. (Yayın No: 3561189)
2.KIRTEPE SELÇUK (2015). DİZİ KARAKTERLERİNDEN ETKİLENME HAKKINDA İZLEYİCİ DEĞERLENDİRMELERİ. GAZİOSMANPAŞA ÜNİNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 3(1), 115-130. (Yayın No: 3561180)
3.KIRTEPE SELÇUK (2014). SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI. GAZİOSMANPAŞA İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2(2), 237-256. (Yayın No: 3561195)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KIRTEPE SELÇUK (2017). GÖÇ EDEN ÇOCUKLARIN OKULLARDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 18-24 September, 2017 Malaga/Spain (Özet Bildiri) (Yayın No:3947218)
2.KIRTEPE SELÇUK (2017). TÜRK TOPLUMUNDA SILA-İ RAHİM UYGULAMALARI - TOKAT ÖRNEĞİ. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 18-24 September, 2017 Malaga/Spain (Özet Bildiri) (Yayın No:3947372)
Üniversite Dışı Deneyim

2013-2015ÖğretmenMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, (Kamu)
2012-2013ÖğretmenMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , İHL Meslek Dersleri Öğretmeni, (Kamu)
1999-2012ÖğretmeniMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , Sınıf Öğretmeni, (Kamu)
Kurs
1.EĞİTİM BECERİLERİ GELİŞTİRME KURSU, EĞİTİCİLERİN EĞİTİM BECERİLERİNİN GÜNCELLENMESİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Kurs, 19.01.2016-22.01.2016 (Ulusal)
Çalıştay
1.İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları Etkileşim Çalıştayı, EĞİTİMİN PAYDAŞLARININ SORUNLARA BİRLİKTE BAKMASI, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Çalıştay, 30.11.2016-30.11.2016 (Ulusal)
Rapor
1.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ IV. CİLT I. SAYISINDAKİ IV/I-IX KODLU MAKALENİN İNCELENMESİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Rapor, 15.04.2016-15.05.2016 (Ulusal)
2.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, GOÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ IV. CİLT II. SAYI IV/II-III KODLU MAKALE İNCELENMESİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Rapor, 10.08.2016-09.09.2016 (Ulusal)