GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AHMET ERDEMž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Ahmet ERDEM

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ahmet.erdem@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013- 2017)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr) (Giresun Üniv. Ortak)

YÜKSEK LİSANS, İstanbul Rumeli Üniversitesi (2020- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Klinik Psikoloji (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2011- 2013)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2006- 2010)

Eğitim Fakültesi - Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Pr.

ÖNLİSANS, Atatürk Üniversitesi (2018- )

Açıköğretim Fakültesi - Hukuk Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Kontrollü İnternet Kullanımı Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımlarına Etkisinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "", İstanbul Rumeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutumları, Toplumsal Cinsiyetçilik Ve Narsisistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013

ÖNLİSANS, "", Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, (2012- 2017)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, (2018- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Okullarda Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Lisans, (2019-2020)

Çocuk Psikolojisi, Lisans, (2019-2020)

Okul Deneyimi-Rehberlik Ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması, Lisans, (2019-2020)

Grupla Psikolojik Danışma, Lisans, (2019-2020)

Seçim Teorisi Ve Gerçeklik Terapisi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Kriz Dönemi Ve Travma Sonrası Psikolojik Danışma, Lisans, (2019-2020)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2019-2020)

Öğrenme Psikolojisi, Lisans, (2019-2020)

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans, (2019-2020)

Psikolojiye Giriş, Lisans, (2019-2020)

Grupla Psikolojik Danışma, Lisans, (2018-2019)

Grupla Psikolojik Danışma, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Psikolojik Danışmada Yenilikçi Ve Yaratıcı Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Seçim Teorisi Ve Gerçeklik Terapisi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Okullarda Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Lisans, (2018-2019)

Öğrenme Psikolojisi, Lisans, (2018-2019)

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması, Lisans, (2018-2019)

Eğitim Psikolojisi, Lisans, (2018-2019)

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Okullarda Gözlem, Lisans, (2018-2019)

Psikolojiye Giriş, Lisans, (2018-2019)

Psikoloik Danışma Ve Rehberlik, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Ayşe Rüveyde GÜNAY, "Evli Ve Çocuk Sahibi Bireylerin Evlilik Uyumu, Çocuk Yetiştirme Tutumu Ve Aile İşlevselliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Berna ARGUN, "Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlüğü Yordamasında Psikolojik Sağlamlığın Aracı Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ahmet KALAYCI, "Maneviyat Ve Ödomanik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Bilgeliğin Aracılık Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Gökhan MERT, "İlkokuma Yazma Öğretimi Sürecinde Öğrencilerde Gözlemlenen Kaygı Belirtileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Çağlar ÇAĞAN, "Kabul İlgi Anne Baba Tutumu İle İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Duygusal Özerkliğin Aracı Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mahmud Musab ÖNDER, "Ortaokul Öğretmenlerinde Örgütsel Adalet Algısı Ve İşten Ayrılma Niyetinin Psikolojik Sağlamlığı Yordamadaki Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ERDEM AHMET,BAKİOĞLU FUAD, (2020). "Gender Roles And Dating Violence: A Mediator Role Of Moral Disengagement", Research İn Pedagogy, 10(2), 169-183., Doi: 10.5937/IstrPed2002169E (Yayın No: 6716060)

ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA, (2020). "Wisdom İn Relation To Ecopsychological Self", Current Psychology, , Doi: 10.1007/s12144-019-00599-x (Yayın No: 6156478) [SSCI]

ERDEM AHMET,ÖZDEMİR MERYEM, (2020). "Exploring Perceptions Of Online And Face-To-Face Counseling: A Qualitative Study", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 1-15., Doi: 10.18863/pgy.793232 (Yayın No: 6634729)

ERDEM AHMET,BARDAKCI SALİH,ERDEM ŞEFİKA, (2018). "Receiving Online Psychological Counseling And İts Causes: A Structural Equation Model", Current Psychology, 37(3), 591-601., Doi: 10.1007/s12144-016-9542-z (Yayın No: 3191567) [SSCI]

ERDEM AHMET,ŞAHİN RUKİYE, (2017). "Undergraduates’ Attitudes Toward Dating Violence: Its Relationship With Sexism And Narcissism", International Journal Of Higher Education, 6(6), 91-106., Doi: https://doi.org/10.5430/ijhe.v6n6p91 (Yayın No: 3662778)

ERDEM AHMET,ALKAN MUHAMMET FATİH,ERDEM ŞEFİKA, (2017). "Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kavramına İlişkin Algıları", Karaelmas Journal Of Educational Sciences, 5(2), 169-179. (Yayın No: 3714605)

YUMUŞAK AHMET,ŞAHİN RUKİYE, (2014). "Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçeklerinin Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 49(49), 233-252., Doi: 10.17755/esosder.55295 (Yayın No: 1028044)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BAŞOL GÜLŞAH,Çağan Çağlar,ERDEM AHMET (2019). Kabul İlgi Anne Baba Tutumu ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Duygusal Özerkliğin Aracılık Rolü1. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728785)

BUDAK SERDAR,ERDEM AHMET,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). İntiharla İlişkili Değişkenler: 22 OECD Ülkesinin 1970-2014 Arası Verilerinin Analizi. III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4315118)

ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET,SÜRÜCÜ ABDULLAH (2018). THE RELATIONSHIP BETWEEN UNDERGRADUATES’ ATTITUDES TOWARDS DATING VIOLENCE AND THEIR BASIC NEEDS. 3rd INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4559777)

ERDEM AHMET,ŞAHİN RUKİYE,ARPACI İBRAHİM,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). Ödomanik İyi-Oluş Ölçeği Uyarlama Çalışması. III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4315123)

ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA (2017). Bilgeliğe Gelişimsel Yaklaşım: Ekopsikolojik Benlikle ilişkisi. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3715050)

ERDEM ŞEFİKA,BUDAK FATMA,ERDEM AHMET (2016). The Impact Of Basic Human Values On Dating Violence A Structural Equation Model. International Symposium On Social Studies Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2966663)

BUDAK FATMA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA (2016). Investigation Of The Perceptions Of Social Studies Teacher Candidates About The Basic Human Values Through Metaphors. International Symposium On Social Studies Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2814030)

ERDEM AHMET,Günay Rüveyda Psikolojik Danışmanlar İçin Online Psikolojik Danışma DavranışÖlçeği Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Uluslarası Psikolojik Danışma ve rehberlik Kongresi (Yayın No:5464473)

Günay Rüveyda,ERDEM AHMET Psikolojik Danışmanlar İçin Online Psikolojik Danışma Niyet Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Yayın No:5464463)

ERDEM AHMET,ÖZDEMİR MERYEM Online Psikolojik Danışmaya İlişkin Nitel Bir Çalışma. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Yayın No:5464458)

ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik, Öz-Yeterlik ve Problemli İnternet Kullanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. V. INES Human and Civilization Congress FromPast To Future (Özet Bildiri) (Yayın No:5029828)

ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA Üniversite Öğrencilerinde Siber Flört Şiddeti, Problemli İnternet Kullanımı ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. V. INES Human and Civilization Congress FromPast To Future (Özet Bildiri) (Yayın No:5029825)

TUNÇ EMİNE,ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET Üniversite Öğrencilerinin Siber Flört Şiddeti Düzeyleri VeBağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4441796)

ERDEM AHMET,TUNÇ EMİNE,ERDEM ŞEFİKA Siber Flört Şiddeti Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4441726)

KALAYCI AHMET,ŞAHİN RUKİYE,ERDEM AHMET Ödomanya, Bilgelik ve Maneviyat İlişkisi Konusunda Bir Derleme. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER) (Özet Bildiri) (Yayın No:4347903)

ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET Üstün Yetenekli Çocuğa Sahip Olan AilelerinBakış Açısından Aile Terapisi. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER) (Özet Bildiri) (Yayın No:4347862)

Ahmet Yumuşak, Şefika Sürücü AN ANALYSIS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCEPTANCE LEVELS OF DATING VIOLENCE. International Counseling and Education Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:105760)

Şefika Sürücü, Ahmet Yumuşak Analysis of Using Social Media Habits Of Academics. International Counseling and Education Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:105767)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Sertan Talas, Ahmet Yumuşak, Murat Akdağ (2017). Okul Müdürlerinin Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:105768)

Sertan Talas, Murat Akdağ, Ahmet Yumuşak (2012). Öğretmenlerin Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:105756)

ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET Üniversite Öğrencilerinin Özgüven ve Narsisizm Düzeyleri Arasındaki İlişki. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1560443)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Psikolojik Danışmada Yeni Açılımlar Ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma Uygulayıcılar İçin El Kitabı (2020)., ERDEM AHMET,Buyruk Genç Arzu,DEMİRCİ İBRAHİM, Pegem Akademi, Editör: Şerife Gonca Zeren, ISBN: 978-625-7228-183, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6634830)

Yaşam Boyu Gelişim Ve Uyum Sorunları Psikopatolojiyi Anlamak (2020)., ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA, Nobel Yayınevi, Editör: İsmail Seçer, ISBN: 978-625-406-344-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6634779)

Psikolojik Danışmada Yeni Açılımlar Ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma Uygulayıcılar İçin El Kitabı (2020)., ERDEM AHMET, Pegem Akademi, Editör: Şerife Gonca Zeren, ISBN: 978-625-7228-18-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6634810)

Özel Eğitim (2020)., ERDEM AHMET, Nobel Yayınevi, Editör: Sertan Talas, ISBN: 978-625-406-638-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6634867)

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik (2020)., ERDEM AHMET, Pegem Akademi, Editör: Haktan Demircioğlu Cem Gençoğlu, ISBN: 978-605-80089-3-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6212834)

Eğitim Bilimine Giriş (2018)., ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET, Anı Yayıncılık, Editör: Mustafa Yavuz, ISBN: 978-605-170-193-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4171482)

Education And Human Rights (2018)., ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET,SÜRÜCÜ ABDULLAH, Lambert Academic Publishing, Editör: Nevide Akpınar Dellal, Witold Stankowski, ISBN: 978-613-9-94343-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4559439)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Çocuğa Yönelik Şiddeti Önleme Projesi", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.01.2013-30.04.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Eğitim Fakültesi Bireyle Danışma ve Grupla Danışma Odaları", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2015-16.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Alt Yapı Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.12.2019-06.07.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2010-2012, Rehber Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

Kişiler Arası İlişkiler Psikoterapisi Terapist Eğitimi, Kişilerarsaı İlişkiler Psikoterapisi Eğitim4 Modül-64 Saat, Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği, Sertifika, 02.11.2019-02.02.2020 (Uluslararası)

CETAD-Temel Cinsel Terapi Eğitimi, CETAD Temel Cinsel Terapi Eğitimi1. Modül, CETAD, Sertifika, 09.11.2019-08.12.2019 (Ulusal)

Aile Danışmanlığı Sertifikası, 450 Saatlik Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Sertifika, 01.02.2013-30.06.2013 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ahmet.erdem@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2013-2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr) (Giresun Üniv. Ortak)

Tez Adı:Kontrollü İnternet Kullanımı Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımlarına Etkisinin İncelenmesi
Yüksek Lisans
2020-
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Klinik Psikoloji (Yl) (Tezli)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2011-2013
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutumları, Toplumsal Cinsiyetçilik Ve Narsisistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki
Lisans
2006-2010
Selçuk Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Pr.

Önlisans
2018-
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Hukuk Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2012-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKTürkçe5
(2019-2020)ÇOCUK PSİKOLOJİSİTürkçe2
(2019-2020)OKUL DENEYİMİ-REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASITürkçe12
(2019-2020)GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMATürkçe6
(2019-2020)KRİZ DÖNEMİ VE TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMATürkçe6
(2019-2020)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe6
(2019-2020)ÖĞRENME PSİKOLOJİSİTürkçe2
(2019-2020)BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASITürkçe10
(2019-2020)PSİKOLOJİYE GİRİŞTürkçe2
(2018-2019)GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMATürkçe3
(2018-2019)OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKTürkçe4
(2018-2019)ÖĞRENME PSİKOLOJİSİTürkçe6
(2018-2019)REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASITürkçe10
(2018-2019)EĞİTİM PSİKOLOJİSİTürkçe2
(2018-2019)BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASITürkçe10
(2018-2019)OKULLARDA GÖZLEMTürkçe4
(2018-2019)PSİKOLOJİYE GİRİŞTürkçe2
(2018-2019)PSİKOLOİK DANIŞMA VE REHBERLİKTürkçe6
Yüksek Lisans
(2019-2020)SEÇİM TEORİSİ VE GERÇEKLİK TERAPİSİTürkçe3
(2018-2019)GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMATürkçe3
(2018-2019)PSİKOLOJİK DANIŞMADA YENİLİKÇİ VE YARATICI YAKLAŞIMLARTürkçe3
(2018-2019)SEÇİM TEORİSİ VE GERÇEKLİK TERAPİSİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Berna ARGUN, (2019)., "Beş faktör kişilik özelliklerinin belirsizliğe tahammülsüzlüğü yordamasında psikolojik sağlamlığın aracı rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Ahmet KALAYCI, (2019)., "Maneviyat ve ödomanik iyi oluş arasındaki ilişkide bilgeliğin aracılık rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Gökhan MERT, (2019)., "İlkokuma yazma öğretimi sürecinde öğrencilerde gözlemlenen kaygı belirtileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Çağlar ÇAĞAN, (2019)., "Kabul ilgi anne baba tutumu ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkide duygusal özerkliğin aracı rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Mahmud Musab ÖNDER, (2019)., "Ortaokul öğretmenlerinde örgütsel adalet algısı ve işten ayrılma niyetinin psikolojik sağlamlığı yordamadaki rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Ayşe Rüveyde GÜNAY, (2020)., "Evli ve çocuk sahibi bireylerin evlilik uyumu, çocuk yetiştirme tutumu ve aile işlevselliği arasındaki ilişkinin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ERDEM AHMET,BAKİOĞLU FUAD (2020). Gender Roles and Dating Violence: A Mediator Role of Moral Disengagement. Research in Pedagogy, 10(2), 169-183., Doi: 10.5937/IstrPed2002169E (Yayın No: 6716060)
2.ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA (2020). Wisdom in relation to ecopsychological self. CURRENT PSYCHOLOGY, , Doi: 10.1007/s12144-019-00599-x (Yayın No: 6156478)
3.ERDEM AHMET,ÖZDEMİR MERYEM (2020). Exploring Perceptions of Online and Face-to-Face Counseling: A Qualitative Study. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 1-15., Doi: 10.18863/pgy.793232 (Yayın No: 6634729)
4.ERDEM AHMET,BARDAKCI SALİH,ERDEM ŞEFİKA (2018). Receiving online psychological counseling and its causes: A structural equation model. Current Psychology, 37(3), 591-601., Doi: 10.1007/s12144-016-9542-z (Yayın No: 3191567)
5.ERDEM AHMET,ŞAHİN RUKİYE (2017). Undergraduates’ Attitudes toward Dating Violence: Its Relationship with Sexism and Narcissism. International Journal of Higher Education, 6(6), 91-106., Doi: https://doi.org/10.5430/ijhe.v6n6p91 (Yayın No: 3662778)
6.ERDEM AHMET,ALKAN MUHAMMET FATİH,ERDEM ŞEFİKA (2017). Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kavramına İlişkin Algıları. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 5(2), 169-179. (Yayın No: 3714605)
7.YUMUŞAK AHMET,ŞAHİN RUKİYE (2014). FLÖRTTE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 49(49), 233-252., Doi: 10.17755/esosder.55295 (Yayın No: 1028044)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA (2017). Bilgeliğe Gelişimsel Yaklaşım: Ekopsikolojik Benlikle ilişkisi. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3715050)
2.ERDEM ŞEFİKA,BUDAK FATMA,ERDEM AHMET (2016). The Impact Of Basic Human Values On Dating Violence A Structural Equation Model. International Symposium On Social Studies Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2966663)
3.BUDAK FATMA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA (2016). Investigation Of The Perceptions Of Social Studies Teacher Candidates About The Basic Human Values Through Metaphors. International Symposium On Social Studies Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2814030)
4.BUDAK SERDAR,ERDEM AHMET,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). İntiharla İlişkili Değişkenler: 22 OECD Ülkesinin 1970-2014 Arası Verilerinin Analizi. III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4315118)
5.ERDEM AHMET,ŞAHİN RUKİYE,ARPACI İBRAHİM,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). Ödomanik İyi-Oluş Ölçeği Uyarlama Çalışması. III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4315123)
6.BAŞOL GÜLŞAH,Çağan Çağlar,ERDEM AHMET (2019). Kabul İlgi Anne Baba Tutumu ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Duygusal Özerkliğin Aracılık Rolü1. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728785)
7.ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET,SÜRÜCÜ ABDULLAH (2018). THE RELATIONSHIP BETWEEN UNDERGRADUATES’ ATTITUDES TOWARDS DATING VIOLENCE AND THEIR BASIC NEEDS. 3rd INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4559777)
8.ERDEM AHMET,Günay Rüveyda (2018). Psikolojik Danışmanlar İçin Online Psikolojik Danışma DavranışÖlçeği Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Uluslarası Psikolojik Danışma ve rehberlik Kongresi (Yayın No:5464473)
9.Günay Rüveyda,ERDEM AHMET (2018). Psikolojik Danışmanlar İçin Online Psikolojik Danışma Niyet Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Yayın No:5464463)
10.ERDEM AHMET,ÖZDEMİR MERYEM (2018). Online Psikolojik Danışmaya İlişkin Nitel Bir Çalışma. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Yayın No:5464458)
11.ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET (2018). Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik, Öz-Yeterlik ve Problemli İnternet Kullanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. V. INES Human and Civilization Congress FromPast To Future (Özet Bildiri) (Yayın No:5029828)
12.ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA (2018). Üniversite Öğrencilerinde Siber Flört Şiddeti, Problemli İnternet Kullanımı ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. V. INES Human and Civilization Congress FromPast To Future (Özet Bildiri) (Yayın No:5029825)
13.TUNÇ EMİNE,ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET (2018). Üniversite Öğrencilerinin Siber Flört Şiddeti Düzeyleri VeBağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4441796)
14.ERDEM AHMET,TUNÇ EMİNE,ERDEM ŞEFİKA (2018). Siber Flört Şiddeti Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4441726)
15.KALAYCI AHMET,ŞAHİN RUKİYE,ERDEM AHMET (2018). Ödomanya, Bilgelik ve Maneviyat İlişkisi Konusunda Bir Derleme. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER) (Özet Bildiri) (Yayın No:4347903)
16.ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET (2018). Üstün Yetenekli Çocuğa Sahip Olan AilelerinBakış Açısından Aile Terapisi. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER) (Özet Bildiri) (Yayın No:4347862)
17.Ahmet Yumuşak, Şefika Sürücü (2018). AN ANALYSIS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCEPTANCE LEVELS OF DATING VIOLENCE. International Counseling and Education Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:105760)
18.Şefika Sürücü, Ahmet Yumuşak (2018). Analysis of Using Social Media Habits Of Academics. International Counseling and Education Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:105767)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Sertan Talas, Ahmet Yumuşak, Murat Akdağ (2017). Okul Müdürlerinin Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:105768)
2.Sertan Talas, Murat Akdağ, Ahmet Yumuşak (2012). Öğretmenlerin Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:105756)
3.ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET (2012). Üniversite Öğrencilerinin Özgüven ve Narsisizm Düzeyleri Arasındaki İlişki. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1560443)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Psikolojik Danışmada Yeni Açılımlar ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma Uygulayıcılar İçin El Kitabı (2020)., ERDEM AHMET,Buyruk Genç Arzu,DEMİRCİ İBRAHİM, Pegem Akademi, Editör: Şerife Gonca Zeren, ISBN: 978-625-7228-183, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6634830)
2.Yaşam Boyu Gelişim ve Uyum Sorunları PSİKOPATOLOJİYİ ANLAMAK (2020)., ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA, Nobel Yayınevi, Editör: İsmail Seçer, ISBN: 978-625-406-344-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6634779)
3.Psikolojik Danışmada Yeni Açılımlar ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma Uygulayıcılar İçin El Kitabı (2020)., ERDEM AHMET, Pegem Akademi, Editör: Şerife Gonca Zeren, ISBN: 978-625-7228-18-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6634810)
4.Özel Eğitim (2020)., ERDEM AHMET, Nobel Yayınevi, Editör: Sertan Talas, ISBN: 978-625-406-638-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6634867)
5.Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik (2020)., ERDEM AHMET, Pegem Akademi, Editör: Haktan Demircioğlu Cem Gençoğlu, ISBN: 978-605-80089-3-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6212834)
6.Eğitim Bilimine Giriş (2018)., ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET, Anı Yayıncılık, Editör: Mustafa Yavuz, ISBN: 978-605-170-193-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4171482)
7.Education and Human Rights (2018)., ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET,SÜRÜCÜ ABDULLAH, Lambert Academic Publishing, Editör: Nevide Akpınar Dellal, Witold Stankowski, ISBN: 978-613-9-94343-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4559439)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Çocuğa Yönelik Şiddeti Önleme Projesi, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.01.2013-30.04.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.Eğitim Fakültesi Bireyle Danışma ve Grupla Danışma Odaları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2015-16.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Alt Yapı Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.12.2019-06.07.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2010-2012Rehber ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı, , (Diğer)
Sertifika
1.CETAD-Temel Cinsel Terapi Eğitimi, CETAD Temel Cinsel Terapi Eğitimi1. Modül, CETAD, Sertifika, 09.11.2019-08.12.2019 (Ulusal)
2.Kişiler Arası İlişkiler Psikoterapisi Terapist Eğitimi, Kişilerarsaı İlişkiler Psikoterapisi Eğitim4 Modül-64 Saat, Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği, Sertifika, 02.11.2019-02.02.2020 (Uluslararası)
3.Aile Danışmanlığı Sertifikası, 450 Saatlik Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Sertifika, 01.02.2013-30.06.2013 (Ulusal)