GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NAZIM BÜYÜKBAޞ

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Nazım BÜYÜKBAŞ

İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

nazim.buyukbas@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

Temel İslam Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

İslam Hukuku Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Erciyes Üniversitesi (2008- 2013)

İlahiyat Fakültesi -

LİSANS, Erciyes Üniversitesi (1996- 2001)

İlahiyat Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Klasik İslam Hukukçularına Göre Cezalandırmanın Gayesi", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

Arapça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Temel İslam Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri Bölümü/ İslam Hukuku Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tasavvuf Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Dka3035 Tasavvuf Akımları, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Tib5019 İslam Ceza Hukukunun Genel Esasları, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Tib5017 Ahkam Ayetlerinin Fıkhi Analizi, Yüksek Lisans, (2016-2017)

İlh4009 İslam Hukuku I (İ.Ö.), Lisans, (2016-2017)

İla3009 Tasavvuf I, Lisans, (2016-2017)

İla3009 Tasavvuf I, Lisans, (2016-2017)

İlf2007 İslam Hukuk Tarihi, Lisans, (2016-2017)

İlf2007 İslam Hukuk Tarihi (İ.Ö.), Lisans, (2016-2017)

İlf2007 İslam Hukuk Tarihi (İ.Ö.), Lisans, (2016-2017)

İlf2007 İslam Hukuk Tarihi, Lisans, (2016-2017)

Dka3035 Tasavvuf Akımları (İ.Ö.), Lisans, (2016-2017)

İla3009 Tasavvuf I (İ.Ö.), Lisans, (2016-2017)

Dka3035 Tasavvuf Akımları, Lisans, (2016-2017)

Tib5068 İslam Ceza Hukuku, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Tib5066 İslam Hukukuna Giriş, Yüksek Lisans, (2015-2016)

İlh4118 Türk Mutasavvufları, Lisans, (2015-2016)

İlf1006 İslam İbadet Esasları, Lisans, (2015-2016)

İla3010 Tasavvuf Iı, Lisans, (2015-2016)

İla1004 İslam İbadet Esasları, Lisans, (2015-2016)

Dk3010 İslam Hukuku, Lisans, (2015-2016)

Dka3030 Fıkhi Ekoller, Lisans, (2015-2016)

Dka3022 Tasavvufun Temel Kavramları, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BÜYÜKBAŞ NAZIM, (2016). "Klasik İslam Hukuku Literatüründe Suç", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1760-1772. (Yayın No: 2687351)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BÜYÜKBAŞ NAZIM, (2016). "Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendi Nin Hayatı Eserleri Ve İslam Hukuk Usulü İle İlgili Görüşleri", Ekev Akademi Dergisi, 20(66), 483-501. (Yayın No: 2801502)

BÜYÜKBAŞ NAZIM, (2016). "İslam Cezâ Hukukunda Keffâret İlkesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(1), 37-61. (Yayın No: 3078134)

BÜYÜKBAŞ NAZIM, (2015). "Hanefi Tabakât Kitapları Arasında Kınalızâde Nin Tabakâtu L Hanefiyyesi Nin Yeri", Bilimname: Düşünce Platformu, 28(28), 247-262. (Yayın No: 2766106)

BÜYÜKBAŞ NAZIM, (2013). "İslam Ceza Hukukunda Cezalandırma Ve Maslahatların Korunması Arasındaki İlişki", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(33), 144-170. (Yayın No: 185763)

BÜYÜKBAŞ NAZIM, (2013). "İslam Ceza Hukukunda Haddlerin Caydırıcılığı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 97-126. (Yayın No: 185444)[SSCI]


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BÜYÜKBAŞ NAZIM (2017). Mustafa Sabri Efendi’nin İctihadla İlgili Görüşleri. Uluslararası Çalıştay: Mustafa Sabri Efendi’nin (1869-1954) İslâm Düşüncesine veYeni Kelâm Çalışmalarına Katkısı (Özet Bildiri) (Yayın No:3845489)

BÜYÜKBAŞ NAZIM (2017). Kamu Vicdanının Teskini ve Mağdurların Rahatlatılması. Uluslararası Mukayeseli Hukuk Konferansları Dizisi İslam Ceza Hukuku Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1533660)

BÜYÜKBAŞ NAZIM iMAM ŞATIBİNİN EL-MUVAFAKAT VE EL-İTİSAMINDA MEHDİLİK ANLAYIŞI. ULUSLARARASI MEHDİLİK SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3815210)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Tasavvufun Fikhi Temelleri (2016)., BÜYÜKBAŞ NAZIM, Gece Kitaplığı, Sayfa Sayısı: 288, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3083057)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2002-2013, Din Hizmetleri, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, İmamlık, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:nazim.buyukbas@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2008-2013
Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

Tez Adı:Klasik İslam Hukukçularına Göre Cezalandırmanın Gayesi
Lisans
1996-2001
Erciyes Üniversitesi
İlahiyat FakültesiAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2016-2017)İLH4009 İSLAM HUKUKU I (İ.Ö.)Türkçe2
(2016-2017)İLA3009 TASAVVUF ITürkçe2
(2016-2017)İLA3009 TASAVVUF ITürkçe2
(2016-2017)İLF2007 İSLAM HUKUK TARİHİTürkçe3
(2016-2017)İLF2007 İSLAM HUKUK TARİHİ (İ.Ö.)Türkçe3
(2016-2017)İLF2007 İSLAM HUKUK TARİHİ (İ.Ö.)Türkçe3
(2016-2017)İLF2007 İSLAM HUKUK TARİHİTürkçe3
(2016-2017)DKA3035 TASAVVUF AKIMLARI (İ.Ö.)Türkçe2
(2016-2017)İLA3009 TASAVVUF I (İ.Ö.)Türkçe2
(2016-2017)DKA3035 TASAVVUF AKIMLARITürkçe2
(2015-2016) İLH4118 TÜRK MUTASAVVUFLARITürkçe2
(2015-2016) İLF1006 İSLAM İBADET ESASLARITürkçe8
(2015-2016)İLA3010 TASAVVUF IITürkçe2
(2015-2016) İLA1004 İSLAM İBADET ESASLARITürkçe2
(2015-2016)DK3010 İSLAM HUKUKUTürkçe2
(2015-2016)DKA3030 FIKHİ EKOLLERTürkçe2
(2015-2016)DKA3022 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARITürkçe2
Yüksek Lisans
(2016-2017)DKA3035 TASAVVUF AKIMLARITürkçe2
(2016-2017)TİB5019 İSLAM CEZA HUKUKUNUN GENEL ESASLARITürkçe3
(2016-2017)TİB5017 AHKAM AYETLERİNİN FIKHİ ANALİZİTürkçe3
(2015-2016)TİB5068 İSLAM CEZA HUKUKUTürkçe3
(2015-2016)TİB5066 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BÜYÜKBAŞ NAZIM (2016). KLASİK İSLAM HUKUKU LİTERATÜRÜNDE SUÇ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1760-1772. (Yayın No: 2687351)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BÜYÜKBAŞ NAZIM (2016). ŞEYHULİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİ NİN HAYATI ESERLERİ VE İSLAM HUKUK USULÜ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 20(66), 483-501. (Yayın No: 2801502)
2.BÜYÜKBAŞ NAZIM (2016). İslam Cezâ Hukukunda Keffâret İlkesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(1), 37-61. (Yayın No: 3078134)
3.BÜYÜKBAŞ NAZIM (2015). Hanefi Tabakât Kitapları Arasında Kınalızâde nin Tabakâtu l Hanefiyyesi nin Yeri. Bilimname: Düşünce Platformu, 28(28), 247-262. (Yayın No: 2766106)
4.BÜYÜKBAŞ NAZIM (2013). İslam Ceza Hukukunda Cezalandırma Ve Maslahatların Korunması Arasındaki İlişki. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(33), 144-170. (Yayın No: 185763)
5.BÜYÜKBAŞ NAZIM (2013). İslam Ceza Hukukunda Haddlerin Caydırıcılığı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 97-126. (Yayın No: 185444)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BÜYÜKBAŞ NAZIM (2017). Kamu Vicdanının Teskini ve Mağdurların Rahatlatılması. Uluslararası Mukayeseli Hukuk Konferansları Dizisi İslam Ceza Hukuku Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1533660)
2.BÜYÜKBAŞ NAZIM (2017). Mustafa Sabri Efendi’nin İctihadla İlgili Görüşleri. Uluslararası Çalıştay: Mustafa Sabri Efendi’nin (1869-1954) İslâm Düşüncesine veYeni Kelâm Çalışmalarına Katkısı (Özet Bildiri) (Yayın No:3845489)
3.BÜYÜKBAŞ NAZIM (2017). iMAM ŞATIBİNİN EL-MUVAFAKAT VE EL-İTİSAMINDA MEHDİLİK ANLAYIŞI. ULUSLARARASI MEHDİLİK SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3815210)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Tasavvufun Fikhi Temelleri (2016)., BÜYÜKBAŞ NAZIM, Gece Kitaplığı, Sayfa Sayısı: 288, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3083057)
Üniversite Dışı Deneyim

2002-2013Din HizmetleriDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, İmamlık, (Kamu)