GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

BEHÇET KALDIKž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Behçet KALDIK

Pazar Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

behcet.kaldik@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Pazar Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü 

Anabilim Dalı

Sosyal Hizmetler Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Cumhuriyet Üniversitesi (2016- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji (Dr)

YÜKSEK LİSANS, İstanbul Üniversitesi (2003- 2004)

Sosyal Bilimler Enstitüsü -

YÜKSEK LİSANS, Maltepe Üniversitesi (2013- 2015)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji (Yl) (Tezli)

LİSANS, İstanbul Üniversitesi (1998- 2002)

Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Göç Mekanlarındaki Gençlerin Kimlik İnşası: Sultangazi Örneği", Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Sosyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Pazar Meslek Yüksekokulu/ Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü/ Sosyal Hizmetler Pr., (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Sosyal Hizmet Yapısı Ve Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

Sosyal Politika Çalışmaları, Önlisans, (2018-2019)

Sosyal Hizmet Mevzuatı-Iı, Önlisans, (2018-2019)

Rapor Yazma Ve Sunum Teknikleri, Önlisans, (2018-2019)

Türkiye’De Sosyal Hizmet Kuruluşları, Önlisans, (2018-2019)

İnsan Davranışları Ve Sosyal Çevre, Önlisans, (2018-2019)

Sosyal Hizmet Uygulamaları, Önlisans, (2018-2019)

Sosyal Hizmet Kuramları, Önlisans, (2018-2019)

Sivil Toplum Örgütleri, Önlisans, (2018-2019)

Sosyal Psikoloji, Önlisans, (2018-2019)

Sosyolojiye Giriş, Önlisans, (2018-2019)

Sosyal Hizmet Mevzuatı -I, Önlisans, (2018-2019)

Psikolojiye Giriş, Önlisans, (2018-2019)

İnsan Davranışları Ve Sosyal Çevre, Önlisans, (2017-2018)

Türkiye’De Sosyal Hizmet Kuruluşları, Önlisans, (2017-2018)

Fiziksel Ve Sosyal Rehabilitasyon, Önlisans, (2017-2018)

Sosyal Hizmet Mevzuatı-Iı, Önlisans, (2017-2018)

Sosyal Hizmet Yapısı Ve Yönetimi, Önlisans, (2017-2018)

Sosyal Hizmet Uygulamaları, Önlisans, (2017-2018)

Sivil Toplum Örgütleri, Önlisans, (2017-2018)

Sosyal Psikoloji, Önlisans, (2017-2018)

Sosyal Hizmet Mevzuatı -I, Önlisans, (2017-2018)

Psikolojiye Giriş, Önlisans, (2017-2018)

Sosyolojiye Giriş, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KALDIK BEHÇET, (2018). "Demokrasi Olgusu Bağlamında Devlet Ve Sivil Toplum İlişkisi", Journal Of Social And Humanities Sciences Research, 5(26), 2538-2546., Doi: http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.620 (Yayın No: 4454724)

KALDIK BEHÇET, (2018). "Akademisyenlerin Toplumsal Cinsiyet İle İlgili Tutum Ve Algıları: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği", Journal Of Social Humanıtıes Scıences Research, 5(31), 4803-4815., Doi: http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.960 (Yayın No: 4629000)

BEYAZ RAFET,KALDIK BEHÇET, (2018). "Üniversite Gençliğinde Dindarlık Ve Mutluluk İlişkisi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği", The Journal Of International Social Research, 11(60), 622-632., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2814 (Yayın No: 4548738)

KALDIK BEHÇET, (2017). "Türkiye’De Modernite Bağlamında Kent(Li)Leşme", Pesa International Journal Of Social Studies, 3(4), 27-41., Doi: 10.25272/j.2149-8385.2017.3.4.04 (Yayın No: 3858673)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KALDIK BEHÇET (2018). Kadınlık Toplumsal Cinsiyet Rollünün Kadın Hareketleri Tarafından Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4266089)

KALDIK BEHÇET (2018). Yaşlılarda Yaşam Doyumunun Artırılmasına Yönelik Serbest Zamanın Değerlendirilmesi ve Hobi Faaliyetleri. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4266082)

KALDIK BEHÇET (2017). Türkiye’de İç göç Bağlamında Kırsal Bölgelerden Kentlere Göç Eden Bireylerin Kentlere Etkileri Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (Özet Bildiri) (Yayın No:3857138)

KALDIK BEHÇET (2017). Göç Alan Mekânlardaki Gençlerin Kimlik İnşası. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (Özet Bildiri) (Yayın No:3856552)

BEYAZ RAFET,YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN,KALDIK BEHÇET (2017). Yerel Halk Tutumlarının Kırsal Turizme Etkisi: Pazar İlçesi Örneği. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3858369)

KALDIK BEHÇET,YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN (2017). Demokrasi Ekseninde Devlet- Sivil Toplum İlişkisi. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3858043)

KALDIK BEHÇET (2017). Türkiye’de Modernite Bağlamında Kent(li)leşme. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3857718)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Disadvantageousness, Social Work And Religion (2018)., KALDIK BEHÇET, Cambridge Scholars Publishing, Editör: İnce Abdullah, Akyüz İsmai, Sayfa Sayısı: 162, ISBN: 978-1-5275-1322-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4369422)

Yerel Yönetimler Üzerine Seçme Yazılar (2017)., KALDIK BEHÇET, Beşköprü Yayınları, Editör: Beşel Furkan, Yardımcıoğlu Fatih, Sayfa Sayısı: 254, ISBN: 978-605-67821-2-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3856035)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2005-2015, Kurum Müdürlüğü, Özel öğretim kurumu, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:behcet.kaldik@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2016-
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2003-2004
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2013-2015
Maltepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Göç Mekanlarındaki Gençlerin Kimlik İnşası: Sultangazi Örneği
Lisans
1998-2002
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU/ SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ/ SOSYAL HİZMETLER PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)SOSYAL HİZMET YAPISI VE YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARITürkçe3
(2018-2019)SOSYAL HİZMET MEVZUATI-IITürkçe3
(2018-2019)RAPOR YAZMA VE SUNUM TEKNİKLERİTürkçe3
(2018-2019)TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET KURULUŞLARITürkçe3
(2018-2019)İNSAN DAVRANIŞLARI VE SOSYAL ÇEVRETürkçe3
(2018-2019)SOSYAL HİZMET UYGULAMALARITürkçe1
(2018-2019)SOSYAL HİZMET KURAMLARITürkçe3
(2018-2019)SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİTürkçe2
(2018-2019)SOSYAL PSİKOLOJİTürkçe3
(2018-2019)SOSYOLOJİYE GİRİŞTürkçe3
(2018-2019)SOSYAL HİZMET MEVZUATI -ITürkçe3
(2018-2019)PSİKOLOJİYE GİRİŞTürkçe3
(2017-2018)İNSAN DAVRANIŞLARI VE SOSYAL ÇEVRETürkçe3
(2017-2018)TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET KURULUŞLARITürkçe3
(2017-2018)FİZİKSEL VE SOSYAL REHABİLİTASYONTürkçe2
(2017-2018)SOSYAL HİZMET MEVZUATI-IITürkçe3
(2017-2018)SOSYAL HİZMET YAPISI VE YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)SOSYAL HİZMET UYGULAMALARITürkçe6
(2017-2018)SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİTürkçe2
(2017-2018)SOSYAL PSİKOLOJİTürkçe3
(2017-2018)SOSYAL HİZMET MEVZUATI -ITürkçe3
(2017-2018)PSİKOLOJİYE GİRİŞTürkçe3
(2017-2018)SOSYOLOJİYE GİRİŞTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KALDIK BEHÇET (2018). Demokrasi Olgusu Bağlamında Devlet ve Sivil Toplum İlişkisi. Journal of Social And Humanities Sciences Research, 5(26), 2538-2546., Doi: http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.620 (Yayın No: 4454724)
2.KALDIK BEHÇET (2018). AKADEMİSYENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET İLE İLGİLİ TUTUM VE ALGILARI: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Journal of Social Humanıtıes Scıences Research, 5(31), 4803-4815., Doi: http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.960 (Yayın No: 4629000)
3.BEYAZ RAFET,KALDIK BEHÇET (2018). ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNDE DİNDARLIK VE MUTLULUK İLİŞKİSİ: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. The Journal of International Social Research, 11(60), 622-632., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2814 (Yayın No: 4548738)
4.KALDIK BEHÇET (2017). Türkiye’de Modernite Bağlamında Kent(li)leşme. PESA International Journal of Social Studies, 3(4), 27-41., Doi: 10.25272/j.2149-8385.2017.3.4.04 (Yayın No: 3858673)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BEYAZ RAFET,YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN,KALDIK BEHÇET (2017). Yerel Halk Tutumlarının Kırsal Turizme Etkisi: Pazar İlçesi Örneği. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3858369)
2.KALDIK BEHÇET,YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN (2017). Demokrasi Ekseninde Devlet- Sivil Toplum İlişkisi. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3858043)
3.KALDIK BEHÇET (2017). Türkiye’de Modernite Bağlamında Kent(li)leşme. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3857718)
4.KALDIK BEHÇET (2018). Kadınlık Toplumsal Cinsiyet Rollünün Kadın Hareketleri Tarafından Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4266089)
5.KALDIK BEHÇET (2018). Yaşlılarda Yaşam Doyumunun Artırılmasına Yönelik Serbest Zamanın Değerlendirilmesi ve Hobi Faaliyetleri. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4266082)
6.KALDIK BEHÇET (2017). Türkiye’de İç göç Bağlamında Kırsal Bölgelerden Kentlere Göç Eden Bireylerin Kentlere Etkileri Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (Özet Bildiri) (Yayın No:3857138)
7.KALDIK BEHÇET (2017). Göç Alan Mekânlardaki Gençlerin Kimlik İnşası. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (Özet Bildiri) (Yayın No:3856552)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Disadvantageousness, Social Work and Religion (2018)., KALDIK BEHÇET, Cambridge Scholars Publishing, Editör: İnce Abdullah, Akyüz İsmai, Sayfa Sayısı: 162, ISBN: 978-1-5275-1322-8, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4369422)
2.Yerel Yönetimler Üzerine Seçme Yazılar (2017)., KALDIK BEHÇET, Beşköprü Yayınları, Editör: Beşel Furkan, Yardımcıoğlu Fatih, Sayfa Sayısı: 254, ISBN: 978-605-67821-2-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3856035)
Üniversite Dışı Deneyim

2005-2015Kurum MüdürlüğüÖzel öğretim kurumu, (Diğer)