GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FERHAN ARSLANž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Ferhan ARSLAN

Erbaa Meslek Yüksekokulu / Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ferhan.arslan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü 

Anabilim Dalı

Bankacılık Ve Sigortacılık Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, İstanbul Üniversitesi (2018- 2019)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat Teorisi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Marmara Üniversitesi (2005- 2009)

Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu - Aktüerya Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Hane Halkı Tüketim Harcamalarını Etkileyen Faktörler: Türkiye Ve Avrupa Birliği Karşılaştırması", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Bankacılık ve Sigortacılık

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Meslek Yüksekokulu/ Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/ Bankacılık Ve Sigortacılık Pr., (2015- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gedik Üniversitesi/ Gedik Meslek Yüksekokulu/ Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/ Bankacılık Ve Sigortacılık Pr. (Ücretli), (2013- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Hayat Dışı Sigortalar, Önlisans, (2019-2020)

Türkiye Ekonomisi, Önlisans, (2019-2020)

Paket Programlar, Önlisans, (2019-2020)

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Önlisans, (2019-2020)

Sigorta Muhasebesi, Önlisans, (2019-2020)

Hayat Dışı Sigortalar, Önlisans, (2018-2019)

Hyat Dışı Sigortalar, Önlisans, (2018-2019)

Türkiye Ekonomisi, Önlisans, (2018-2019)

Hayat Dışı Sigortalar, Önlisans, (2017-2018)

Hayatdışı Sigortalar, Önlisans, (2017-2018)

Türkiye Eknomisi, Önlisans, (2017-2018)

Hayat Dışı Sigortalar, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011-2013, SERVİS GÖREVLİSİ, T.C. ZIRAAT BANKASI EĞİL ŞUBESİ, KREDİ VE OPERASYON İŞLEMLERİ, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ferhan.arslan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2018-2019
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Teorisi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Hane Halkı Tüketim Harcamalarını Etkileyen Faktörler: Türkiye Ve Avrupa Birliği Karşılaştırması
Lisans
2005-2009
Marmara Üniversitesi
Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu/Aktüerya BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/ FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR.
Öğretim Görevlisi
2013-
GEDİK ÜNİVERSİTESİ/ GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU/ FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. (ÜCRETLİ)


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)HAYAT DIŞI SİGORTALARTürkçe1
(2019-2020)TÜRKİYE EKONOMİSİTürkçe2
(2019-2020)PAKET PROGRAMLARTürkçe1
(2019-2020)ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe4
(2019-2020)SİGORTA MUHASEBESİTürkçe3
(2018-2019)HAYAT DIŞI SİGORTALARTürkçe1
(2018-2019)HYAT DIŞI SİGORTALARTürkçe2
(2018-2019)TÜRKİYE EKONOMİSİTürkçe2
(2017-2018)HAYAT DIŞI SİGORTALARTürkçe1
(2017-2018)HAYATDIŞI SİGORTALARTürkçe2
(2017-2018)TÜRKİYE EKNOMİSİTürkçe2
(2017-2018)HAYAT DIŞI SİGORTALARTürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Üniversite Dışı Deneyim

2011-2013SERVİS GÖREVLİSİT.C. ZIRAAT BANKASI EĞİL ŞUBESİ, KREDİ VE OPERASYON İŞLEMLERİ, (Kamu)