GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÇİĞDEM ALİÇAVUŞOĞLUž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Çiğdem ALİÇAVUŞOĞLU

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

cigdem.alicavusoglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2017- )

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2016- )

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2012- 2015)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye (Yl) (Tezli)

TEZLER

DOKTORA, "", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "Türkiye'de Ulaştırma Sektöründe Kamu Özel Sektör İşbirlikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Pazarlama

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Pazar Meslek Yüksekokulu/ Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/ Bankacılık Ve Sigortacılık Pr., (2010- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Pazar Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık Ve Sigortacılık Pr., (2012- 2015)

verdiği dersler

Genel Muhasebe 2, Önlisans, (2017-2018)

Banka Muhasebesi, Önlisans, (2017-2018)

Elektronik Bankacılık Ve Sigortacılık, Önlisans, (2017-2018)

Mesleki Yabancı Dil-Iı, Önlisans, (2017-2018)

Sigortacılığa Giriş, Önlisans, (2017-2018)

Sigorta Muhasebesi, Önlisans, (2017-2018)

Kredi Yönetimi Ve Analizi, Önlisans, (2017-2018)

Genel Muhasebe 1, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,BOYRAZ ELİF, (2019). "Takıntılı Tüketim: Tek Ürüne Yönelik Kompulsif Satın Alma Davranışı", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 81800-1814., Doi: 10.33206/mjss.483925 (Yayın No: 5025389)

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,BOYRAZ ELİF, (2019). "Kendimi Biliyorum, Kork(M)Uyorum! Yenilikleri Kaçırma Korkusu (Fomo) Ve Sosyal Medya Bağımlılığında Dijital Üstbilişin Rolü", Journal Of Social Humanıtıes Scıences Research, 6(33), 682-697., Doi: http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1105 (Yayın No: 4869666)

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,GÜRBÜZ AHMET, (2017). "Yerel Ulaşım Hizmetlerinde Hizmet Kalite Boyutlarının Değerlendirilmesi", Pesa International Journal Of Social Studies, 3(4), 74-86. (Yayın No: 3801666)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇİÇEK HALİT,ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM, (2016). "Türkiye De Ulaştırma Sektöründe Kamu Özel Sektör İşbirlikleri Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (3), 77-93., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.43 (Yayın No: 2834016)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,BOYRAZ ELİF (2018). Tüketi̇m Takintilari: Tek Ürüne Yöneli̇k Kompulsi̇f Satin Alma. II. Uluslararası Multidisipliner ÇalışmalarıKongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4298036)

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,BOYRAZ ELİF (2018). Bi̇r de Beni̇m Gözümden Bak! Hedef Pazar Strateji̇leri̇ne İli̇şki̇n Tüketi̇ci̇ Algisi. II. Uluslararası Multidisipliner ÇalışmalarıKongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4298033)

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,KEFELİ HATİCE,AKSU MURAT,GÜLPINAR SERHAT (2018). Okul Öncesi Eğitimde Hizmet Kalitesine Yönelik Veli Görüşleri. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269623)

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,AKSU MURAT (2018). Üniversite Öğrencilerinin İmpulsif Satın Alma ve Hedonik Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269572)

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,BOYRAZ ELİF (2017). Hedonik Alışveriş Ölçeklerinin Türk Tüketicilerine Uyarlanması. International Congress on Political, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3899541)

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,AKSU MURAT (2017). “Dezavantajlı Gruplar Bağlamında Yaşlıların Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3523587)

AKSU MURAT,İMRE TURAN BURAK,ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM (2017). “Pazarlama Karması Elemanlarının Tüketici Etnosentrizmi Üzerine Etkileri. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3523592)

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,GÜRBÜZ AHMET (2017). Belediye Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Hizmet Kalite Algısı. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3668443)

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM (2016). Vergi Affının Mükellefler Üzerindeki Etkileri Tokat İli Örneği. ICHACS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3393924)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,BOYRAZ ELİF Yine Olsa Yine Yaparım! Anlık Satın Alma ve Pişmanlık İlişkisi Üzerine Bir Deneme. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Yayın No:4262452)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2012, BİREYSEL PAZARLAMA YÖNETMENİ, HSBC BANK A.Ş, bireysel pazarlama portföy yönetimi sigorta türev ürünler, (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

Erasmus Ders Verme Hareketliliği, Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik eden ve üniversite öğrencisinin uluslararası hareketliliğini sağlayan bir Avrupa Birliği programdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır., Romanya, Çalışma, 26.05.2014-30.05.2014 (Uluslararası)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:cigdem.alicavusoglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2017-
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2016-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2012-2015
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Türkiye'de Ulaştırma Sektöründe Kamu Özel Sektör İşbirlikleri


Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU/ FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR.


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2012-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)GENEL MUHASEBE 2Türkçe4
(2017-2018)BANKA MUHASEBESİTürkçe3
(2017-2018)ELEKTRONİK BANKACILIK VE SİGORTACILIKTürkçe3
(2017-2018)MESLEKİ YABANCI DİL-IITürkçe3
(2017-2018)SİGORTACILIĞA GİRİŞTürkçe3
(2017-2018)SİGORTA MUHASEBESİTürkçe3
(2017-2018)KREDİ YÖNETİMİ VE ANALİZİTürkçe3
(2017-2018)GENEL MUHASEBE 1Türkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,BOYRAZ ELİF (2019). Takıntılı Tüketim: Tek Ürüne Yönelik Kompulsif Satın Alma Davranışı. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 81800-1814., Doi: 10.33206/mjss.483925 (Yayın No: 5025389)
2.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,BOYRAZ ELİF (2019). Kendimi Biliyorum, Kork(m)uyorum! Yenilikleri Kaçırma Korkusu (Fomo) ve Sosyal Medya Bağımlılığında Dijital Üstbilişin Rolü. Journal of Social Humanıtıes Scıences Research, 6(33), 682-697., Doi: http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1105 (Yayın No: 4869666)
3.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,GÜRBÜZ AHMET (2017). Yerel Ulaşım Hizmetlerinde Hizmet Kalite Boyutlarının Değerlendirilmesi. Pesa International Journal of Social Studies, 3(4), 74-86. (Yayın No: 3801666)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÇİÇEK HALİT,ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM (2016). Türkiye de Ulaştırma Sektöründe Kamu Özel Sektör İşbirlikleri Tokat ili Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (3), 77-93., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.43 (Yayın No: 2834016)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,BOYRAZ ELİF (2017). Hedonik Alışveriş Ölçeklerinin Türk Tüketicilerine Uyarlanması. International Congress on Political, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3899541)
2.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,AKSU MURAT (2017). “Dezavantajlı Gruplar Bağlamında Yaşlıların Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3523587)
3.AKSU MURAT,İMRE TURAN BURAK,ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM (2017). “Pazarlama Karması Elemanlarının Tüketici Etnosentrizmi Üzerine Etkileri. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3523592)
4.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,BOYRAZ ELİF (2018). Tüketi̇m Takintilari: Tek Ürüne Yöneli̇k Kompulsi̇f Satin Alma. II. Uluslararası Multidisipliner ÇalışmalarıKongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4298036)
5.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,BOYRAZ ELİF (2018). Bi̇r de Beni̇m Gözümden Bak! Hedef Pazar Strateji̇leri̇ne İli̇şki̇n Tüketi̇ci̇ Algisi. II. Uluslararası Multidisipliner ÇalışmalarıKongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4298033)
6.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,KEFELİ HATİCE,AKSU MURAT,GÜLPINAR SERHAT (2018). Okul Öncesi Eğitimde Hizmet Kalitesine Yönelik Veli Görüşleri. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269623)
7.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,AKSU MURAT (2018). Üniversite Öğrencilerinin İmpulsif Satın Alma ve Hedonik Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269572)
8.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,GÜRBÜZ AHMET (2017). Belediye Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Hizmet Kalite Algısı. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3668443)
9.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM (2016). Vergi Affının Mükellefler Üzerindeki Etkileri Tokat İli Örneği. ICHACS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3393924)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,BOYRAZ ELİF (2016). Yine Olsa Yine Yaparım! Anlık Satın Alma ve Pişmanlık İlişkisi Üzerine Bir Deneme. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Yayın No:4262452)
Üniversite Dışı Deneyim

2007-2012BİREYSEL PAZARLAMA YÖNETMENİHSBC BANK A.Ş, bireysel pazarlama portföy yönetimi sigorta türev ürünler, (Ticari (Özel))
Çalışma
1.Erasmus Ders Verme Hareketliliği, Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik eden ve üniversite öğrencisinin uluslararası hareketliliğini sağlayan bir Avrupa Birliği programdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır., Romanya, Çalışma, 26.05.2014-30.05.2014 (Uluslararası)