GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

PELİN SEVAL ESENž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ]

ARŞ. GÖR. DR. Pelin Seval ESEN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

pelin.caglayan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü 

Anabilim Dalı

Fars Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (2014- 2017)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Fars Dili Ve Edebiyatı (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2011- 2014)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Fars Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2007- 2011)

Edebiyat Fakültesi - Fars Dili Ve Edebiyatı Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Fahreddîn-İ Irâki Divanı Nda Kelime Ve Cümle Bilgisi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Mehmed Elif Efendi Ve Farsça Şiiirleri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

YABANCI DİLLER

İngilizce

Farsça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Dilbilimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü/ Fars Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (2011- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, (2011- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Doğu Esintileri İranoloji Fars Dili Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, AKTİF OFSET FORM MATBAACILIK

Doğu Esintileri İranoloji Fars Dili Ve Edebiyatı Araştırma Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Aktif Ofset Matbaacılık

Doğu Esintileri İranoloji Fars Dili Ve Edebiyatı Araştırma Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, AKTİF OFSET FORM MATBAACILIK

Doğu Esintileri İranoloji Fars Dili Ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Aktif Ofset Form Matbaacılık Ltd. Şti.

Doğu Esintileri İranoloji Fars Dili Ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, AKTİF OFSET FORM MATBAACILIK

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ESEN PELİN SEVAL, (2020). "Rehî-Yî Mueyyîrî’Nin Gazellerinde Çeşitli İsim Ve Sıfatlarla Anılan Sevgili", Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (67), 379-394., Doi: http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4177 (Yayın No: 6033376)

ESEN PELİN SEVAL, (2019). "Meliku’Ş-Şu‘Arâ Bahâr’In Milli Şair Firdevsî’Ye Methiyesi", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 14(2), 669-678. (Yayın No: 5737953)

ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL, (2019). "Farsça به Edatının Klasik Fars Şiirinden Örneklerle Çeşitli Görevleri, Kullanım Alanları Ve Anlamları", Nüsha, 19(48), 137-154., Doi: https://doi.org/10.32330/nusha.526028 (Yayın No: 5132076)

ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL,DEĞİRMENÇAY VEYİS, (2017). "Fahreddîn-İ Irâki Divanı’Nda Tamlama Çeşitleri", Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, (19), 19-36., Doi: http://dx.doi.org/10.15247/dev.2404 (Yayın No: 4183119)

ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL,DEĞİRMENÇAY VEYİS, (2017). "Elif Efendi Ve Farsça Şiirlerinde Aşk, Âşık", Current Research İn Social Sciences, 3(1), 28-34. (Yayın No: 3622814)

DEĞİRMENÇAY VEYİS,ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL, (2017). "Elif Efendi Ve Farsça Şiirlerinde Aşk, Âşık", Elif Efendi Ve Farsça Şiirlerinde Aşk, Âşık,, 3(1), (Yayın No: 3979124)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL, (2014). "İzzet Mehmed Bey Farsça Şiirleri Ve Türkçe Çevirisi", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (52), 49-94., Doi: 1300-9389 (Yayın No: 2260777)

ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL, (2013). "Huseyn Zulfikâr Ekber Râdî Ve Bârân Adlı Öyküsü", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (50), 317-324. (Yayın No: 2928434)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL (2019). Fahreddîn-i Irâkî Dîvânı’nda Peygamberler. Nevşehir Hacı BektaşVeli Üniversitesi 2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4835667)

ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL (2019). EVHADÜDDÎN-İ MERÂGÎ’NİN KALENDERLERLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİYANSITAN GAZELLERİ. 2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5316622)

ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL (2018). FARS ŞİİRİNDE MİTOLOJİK KUŞLAR HUMÂ VE SÎMURG (ANKÂ). I. KARAMAN ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4480612)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Küçük Göçmen (2016)., ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL, Demavend, Sayfa Sayısı: 64, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2261557)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:pelin.caglayan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2014-2017
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Fars Dili Ve Edebiyatı (Dr)

Tez Adı:Fahreddîn-İ Irâki Divanı Nda Kelime Ve Cümle Bilgisi
Yüksek Lisans
2011-2014
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Fars Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Mehmed Elif Efendi Ve Farsça Şiiirleri
Lisans
2007-2011
Atatürk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi/Fars Dili Ve Edebiyatı BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/ FARS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2011-


Editörlük

1.Doğu Esintileri İranoloji Fars Dili ve Edebiyatı Araştırma Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Aktif Ofset Matbaacılık
2.Doğu Esintileri İranoloji Fars Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Aktif Ofset Form Matbaacılık Ltd. Şti.
3.Doğu Esintileri İranoloji Fars Dili ve Edebiyatı Araştırma Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, AKTİF OFSET FORM MATBAACILIK
4.DOĞU ESİNTİLERİ İranoloji Fars Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, AKTİF OFSET FORM MATBAACILIK
5.DOĞU ESİNTİLERİ İRANOLOJİ FARS DİLİ VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, AKTİF OFSET FORM MATBAACILIK


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ESEN PELİN SEVAL (2020). REHÎ-YÎ MUEYYÎRÎ’NİN GAZELLERİNDE ÇEŞİTLİ İSİM VE SIFATLARLA ANILAN SEVGİLİ. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (67), 379-394., Doi: http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4177 (Yayın No: 6033376)
2.ESEN PELİN SEVAL (2019). MELİKU’Ş-ŞU‘ARÂ BAHÂR’IN MİLLİ ŞAİR FİRDEVSÎ’YE METHİYESİ. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 14(2), 669-678. (Yayın No: 5737953)
3.ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL (2019). FARSÇA به EDATININ KLASİK FARS ŞİİRİNDEN ÖRNEKLERLE ÇEŞİTLİ GÖREVLERİ, KULLANIM ALANLARI VE ANLAMLARI. Nüsha, 19(48), 137-154., Doi: https://doi.org/10.32330/nusha.526028 (Yayın No: 5132076)
4.ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL,DEĞİRMENÇAY VEYİS (2017). Fahreddîn-i Irâki Divanı’nda Tamlama Çeşitleri. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, (19), 19-36., Doi: http://dx.doi.org/10.15247/dev.2404 (Yayın No: 4183119)
5.ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL,DEĞİRMENÇAY VEYİS (2017). Elif Efendi ve Farsça Şiirlerinde Aşk, Âşık. Current Research in Social Sciences, 3(1), 28-34. (Yayın No: 3622814)
6.DEĞİRMENÇAY VEYİS,ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL (2017). Elif Efendi ve Farsça Şiirlerinde Aşk, Âşık. Elif Efendi ve Farsça Şiirlerinde Aşk, Âşık,, 3(1), (Yayın No: 3979124)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL (2014). iZZET MEHMED BEY FARSÇA ŞİİRLERİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, (52), 49-94., Doi: 1300-9389 (Yayın No: 2260777)
2.ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL (2013). Huseyn Zulfikâr Ekber Râdî ve Bârân Adlı Öyküsü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (50), 317-324. (Yayın No: 2928434)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL (2018). FARS ŞİİRİNDE MİTOLOJİK KUŞLAR HUMÂ VE SÎMURG (ANKÂ). I. KARAMAN ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4480612)
2.ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL (2019). Fahreddîn-i Irâkî Dîvânı’nda Peygamberler. Nevşehir Hacı BektaşVeli Üniversitesi 2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4835667)
3.ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL (2019). EVHADÜDDÎN-İ MERÂGÎ’NİN KALENDERLERLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİYANSITAN GAZELLERİ. 2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5316622)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.KÜÇÜK GÖÇMEN (2016)., ÇAĞLAYAN PELİN SEVAL, Demavend, Sayfa Sayısı: 64, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 2261557)