GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ADEM TÜZEMENž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Adem TÜZEMEN

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

adem.tuzemen@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İşletme Bölümü 

Anabilim Dalı

Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Dokuz Eylül Üniversitesi (2004- 2014)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2000- 2004)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Üretim Yönetimi Ve Pazarlama (Yl) (Tezli)

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2014- )

Açıköğretim Fakültesi - Felsefe Bölümü

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1996- 2000)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Ameliyathanelerde Malzeme Planlaması: Ameliyathane Operasyon Reçetesi (Aor) İle Yeni Randevu Sisteminin Tasarımı Ve Bir Uygulama", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Kuruluş Yeri Alternatifi Olarak Serbest Bölgelerin Değerlendirilmesi -Bir Uygulama-", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Üretim ve Operasyon Yönetimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı/ (2014- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı/ (2014- 2014)

Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi/İşletme Fakültesi/İşletme Bölümü/Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı/ (2004- 2014)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı/ (2002- 2004)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Üretim Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Modern Üretim Teknikleri, Doktora, (2020-2021)

Lisans Tezi, Lisans, (2020-2021)

Üretim İşlemler Yönetimi I, Lisans, (2020-2021)

Kurumsal Kaynak Planlaması, Lisans, (2020-2021)

Lisans Tezi, Lisans, (2019-2020)

Lisans Tezi Iı, Lisans, (2019-2020)

İleri Tahminleme, Doktora, (2019-2020)

Kurumsal Kaynak Planlaması, Lisans, (2019-2020)

Üretim/İşlemler Yönetimi I, Lisans, (2019-2020)

Proje Yönetimi, Lisans, (2019-2020)

Üretim Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Yönetim Bilişim Sistemleri, Lisans, (2019-2020)

Modern Üretim Teknikleri Iı, Doktora, (2019-2020)

Üretim Planlama Ve Kontrol, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Modern Üretim Teknikleri, Doktora, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Nurettin KOÇAK, "Çelik Kapı Sektöründe Tesis Yerleşim Problemi: Bir Uygulama", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Sadet ARSLAN, "Belediye Hizmet Kalitesinin Dematel Yöntemi İle Eğerlendirilmesi: Niksar Belediyesi Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Çağdaş YILDIZ, "Araç Rotlama Problemine Tamsayılı Doğrusal Programlama İle Bir Çözüm Önerisi: Bir Dağıtıcı Firma Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Abdurrahman İSKENDER, "Acil Servislerde Süreçlerin Ve Kaynak Kapasitelerinin Farklı Triaj Senaryolarına Göre Değerlendirilmesi: Simülasyon Temelli Analizler Ve Bir Model Önerisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2020

Editörlük

Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi (ASOS Index, Index Copernicus, OpenAIRE, ROAD, Rootindexing, Google Scholar, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, DRJI, EuroPub), Dergi, Editör, Dergipark, 01.06.2021

Etkin Depo Yerleşiminin Düzenlenmesınde Aprıorı Algoritmasının Uygulanması (ESJI, IndexCopernicus, OpenARE, DRJI, Asos Index), Dergi, Editör, Dergipark, 03.01.2021

Karar Vericinin El Kitabı, Kitap, Editör, Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar, 01.12.2021

Sağlık Kurumlarında Covıd-19 Güncesi, Kitap, Editör, Siyasal Kitabevi, 01.11.2021

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   Koçak Nurettin, TÜZEMEN ADEM, (2020). "Çelik Kapı Sektöründe Tesis Yerleşim Problemi: Bir Uygulama", Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi, 3(2), 129-135., Doi: https://doi.org/10.46238/jobda.833062 (Yayın No: 6737171)

2   TÜZEMEN ADEM, (2020). "Which Youtuber Should Be Followed? A Comparison Based Delphi-Ahp-Topsis", International Journal Of Contemporary Economics And Administrative Sciences, 10(2), 451-467., Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.4430009 (Yayın No: 6853006)

3   YILDIZ Çağdaş, TÜZEMEN ADEM, (2019). "A Solution Proposal To Vehicle Routing Problem With Integer Linear Programming: A Distributor Company Sample", International Journal Of Contemporary Economics And Administrative Sciences, 9(1), 46-78., Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.3262231 (Yayın No: 5119762)

4   TÜZEMEN ADEM,KURU ÖZGÜR, (2018). "Does The Consumer Want To Be Greened? The Place Of Green Packaging Applications With Green Supply Chain Function İn Consumer Perception", International Journal Of Contemporary Economics And Administrative Sciences, 8(2), 200-216. (Yayın No: 4567176)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   TÜZEMEN ADEM, (2020). "Yeni Bir Üretim Sistemi: Seru", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 334-351., Doi: https://doi.org/10.37880/cumuiibf.616999 (Yayın No: 6606677)

2   TÜZEMEN ADEM, (2020). "Cumhuriyet Altını Fiyatlarının Arıma Yöntemi Kullanılarak İleri Tahmini", Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 10(20), 361-381. (Yayın No: 6734917)

3   TÜZEMEN ADEM,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ, (2020). "Ameliyathanelerde Malzeme Planlaması: Ameliyathane Operasyon Reçetesi (Aor) İle Yeni Randevu Sisteminin Tasarımı Ve Bir Uygulama", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 15(1), 335-349. (Yayın No: 6316180)

4   TÜZEMEN ADEM,YILDIZ Çağdaş, (2018). "Holt-Wınters Tahminleme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye İşsizlik Oranları Uygulaması", Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 32(1), 1-18., Doi: 34703 (Yayın No: 4460410)

5   TÜZEMEN ADEM,YILDIZ Çağdaş, (2018). "Geleceğe Yönelik Tahminleme Analizi: Türkiye Çimento Üretimi Uygulaması", Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(3), 162-177., Doi: 10.11611/yead.360164 (Yayın No: 4460467)

6   KILIÇER TUĞBA,BOYRAZ ELİF,TÜZEMEN ADEM, (2016). "Kadın, Erkek, Ya Da? Hediye Satın Alma Davranışında Cinsiyet Kimliği Rolünün Etkisi", Ege Akademik Bakış, 16(1), 121-133. (Yayın No: 4460527)

7   KURUDİREK MUHARREM ALPARSLAN,BELLİ EMRE,KATKAT DURSUN,TÜZEMEN ADEM, (2012). "Determınıng The Motıvatıon Level Of The 25Thwınter Unıversıade Human Resources", Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 298-304. (Yayın No: 4491284)

8   TÜRKAY OĞUZ,TÜZEMEN ADEM, (2009). "Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20(2), 215-229. (Yayın No: 481509)

9   TÜZEMEN ADEM,ÖZDAĞOĞLU AŞKIN, (2007). "Doktora Öğrencilerinin Eş Seçiminde Önem Verdikleri Kriterlerin Analitik Hiyerarşi Süreci Yönetimi İle Belirlenmesi", Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 215-232. (Yayın No: 479021)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ÖZDAMAR BURÇİN, TÜZEMEN ADEM (2021). Remodeling the infrastructure of temporary shelter areas: In search of a sustainable business model. EURO-HOPE MINI-CONFERENCE 2021 (Özet Bildiri) (Yayın No:7522235)

2   ÖZDAMAR BURÇİN, TÜZEMEN ADEM (2021). Transportation, As a Complementary Element of Logistics: Sectoral Evaluation of Maritime Shipping Industry. 31st European Conference on Operational Research (EURO 2021) (Özet Bildiri) (Yayın No:7522211)

3   TÜZEMEN ADEM,ÇAM SELİM (2020). Altın Fiyatlarındaki Değişimin Farklı Regresyon Yöntemleri ile Karşılaştırılması: Covid-19 Pandemisi Etkisi. 1st International Applied Statistics Conference (UYIK-2020) (Özet Bildiri) (Yayın No:6606782)

4   TÜZEMEN ADEM,YILDIZ Çağdaş (2020). Laboratuvar Hata Miktarılarının İstatistiksel Kalite Kontrol ve Delphi Yöntemi ile Azaltılması. 1st International Applied Statistics Conference (UYIK-2020) (Özet Bildiri) (Yayın No:6607273)

5   TÜZEMEN ADEM,Bağ Mehmet Erdoğan (2019). The Prediction Of Turkish Foreign Demand Tourism. 3rd International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:5119396)

6   TÜZEMEN ADEM,ÇAM SELİM,TUNA MURAT FATİH (2019). Improvement of Stock Control Processes in Bistro Style Enterprises. 3rd International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:5119411)

7   ASLAN EMRE, TÜZEMEN ADEM (2019). Extending the Dice Game: TOC, Lean and Six Sigma in a Realistic Experiment. 2. International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6948489)

8   KURU ÖZGÜR, TÜZEMEN ADEM (2018). Tüketici Yeşillenmek İster mi-Yeşil Tedarik Zinciri Fonksiyonu Olan Yeşil Paketleme Uygulamalarının Tüketici Algısındaki Yeri. 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi - UMTEB (Özet Bildiri) (Yayın No:6951458)

9   TÜZEMEN ADEM,Açıkkapı Mustafa Alper,DİKER FEVZİ (2018). HOLT-WINTERS ve ARIMA TAHMİNLEME YÖNTEMLERİNİNKARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: TIBBİ ALETLER SEKTÖRÜ İHRACAT TUTARLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. 2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4484335)

10   TÜZEMEN ADEM, GÜRSES FİKRET, EROL YÜCEL, ÇAKAR SELİM (2018). Hizmet Sektöründe Kalitenin İyileştirilmesi İçin Pareto Analizi Uygulaması. 4. International Congress on Economics And Business "New Economic Trends And Business Opportunities" (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6948527)

11   İSKENDER ABDURRAHMAN, TÜZEMEN ADEM, GÜRSES FİKRET (2018). Çok Değişkenli Karar Verme Tekniklerinin Bulanıklaştırılması İle Anaokulu Seçimi: Sivas İli Örneği. 4. International Congress on Economics And Business "New Economic Trends And Business Opportunities" (Özet Bildiri) (Yayın No:6948544)

12   KAPUÇUGİL İKİZ AYSUN, ÖZDAĞOĞLU GÜZİN, ÖZDAĞOĞLU AŞKIN, DEMİREL BANU, TÜZEMEN ADEM (2013). A Critical Analysis of the Turkish Literature on QFD. The 19th International and 25th North American Symposium on QFD (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6920860)

13   KAPUÇUGİL İKİZ AYSUN, DEMİREL BANU, ÖZDAĞOĞLU AŞKIN, TÜZEMEN ADEM (2006). Development of Ideal Campus Settings and Activities At Dokuz Eylul University Kaynaklar Campus. 12. International Symposium On Quality Function Deployment (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6920830)

14   ÇAM FAZİLET BURCU, BİLGİLİ BİLSEN, TÜZEMEN ADEM (2005). A Research on Quality Function Deployment in Beauty Parlours. 11th International Symposium On Quality Function Deployment (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6920814)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   YILDIZ Çağdaş, TÜZEMEN ADEM (2019). Altın Yatırımlarının Gelecek Planlaması İçin Arıma Yöntemi Kullanılarak Türkiye Altın Fiyatlarının Tahmini. 4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6951416)

2   YILDIZ Çağdaş,TÜZEMEN ADEM (2018). KAPASİTE KISITLI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ’NE DAL-KESME ALGORİTMASIYLA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ. 3. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4528495)

3   İSKENDER ABDURRAHMAN, TÜZEMEN ADEM (2018). SPOR KULÜBÜ İÇİN TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİMİ. 3. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6944068)

4   DİKER FEVZİ, TÜZEMEN ADEM (2018). Çorum Organize Sanayi Bölgesinin Su Tüketiminin Tahmini. 3. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6948503)

5   TÜZEMEN ADEM,ÇAM SELİM,TUNA MURAT FATİH (2016). İKİNCİ EL ARAÇLARIN SATIŞ PROFİLLERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ. Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4491321)

6   TÜZEMEN ADEM, GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ, ÖZDAĞOĞLU GÜZİN (2015). BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE AMELİYATHANE OPERASYON REÇETELERİNİN MEVCUT YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ. 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6951499)

7   KILIÇER TUĞBA, BOYRAZ ELİF, TÜZEMEN ADEM (2015). Kadın, Erkek Ya Da? Hediye Satın Alma Davranışında Cinsiyet Kimliği Rolünün Etkisi. 20. Ulusal Pazarlama Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6951476)

8   TÜZEMEN ADEM, KILIÇER TUĞBA, BOYRAZ ELİF (2015). SWOT ANALİZİ IŞIĞINDA STRATEJİ GELİŞTİRMEDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YAKLAŞIMININ KULLANIMI: ÇOK ORTAKLI BİR HİZMET İŞLETMESİNDE UYGULAMA. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6906803)

9   ÖZDAĞOĞLU AŞKIN, TÜZEMEN ADEM (2009). Bulanık AHS yaklaşımı ile ile Hammadde Tedarikçisinin Değerlendirilmesi. 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914759)

10   BULUT ZEKİ ATIL, TÜZEMEN ADEM (2007). Konaklama İşletmelerinde Büyük Yanılgı: Halkla İlişkiler Müşteri İlişkilerine Karşı - Muğla İli Örneği. 6. Anadolu İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6920840)

11   Kanışlı Pelin, TÜZEMEN ADEM Plastik Enjeksiyonla Kalıplama Yöntemi İle Camlı Kapı Üretiminde Süreç Değişkenliğinin Ölçülmesi ve Analizi. 4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6936080)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Tahminleme: Yöntem Ve Uygulamalar (2020)., TÜZEMEN ADEM,YILDIZ Çağdaş, Pegem Akademi, Sayfa Sayısı: 162, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6217917)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Interdisciplinary Perspectives On Operations Management And Service Evaluation (2021)., TÜZEMEN ADEM, Igı-Global, Editör: Panagiotis Manolitzas, Constantin Zopounidis, Michael Talias, Evangelos Grigoroudis, Nikolaos Matsatsinis, Sayfa Sayısı: 401, ISBN: 9781799854425, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6607282)

2   Sağlık Kurumları Yönetiminde Covıd-19 Güncesi (2021)., TÜZEMEN ADEM, Siyasal Kitabevi, Editör: Çağatay Altuğ, Tüzemen Adem, Sayfa Sayısı: 414, ISBN: 978-625-7424-15-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7447382)

3   Karar Vericinin El Kitabı (2021)., TÜZEMEN ADEM, Seçkin Akademik Ve Mesleki Yayınlar, Editör: Tüzemen Adem, Aslan Emre, Sayfa Sayısı: 644, ISBN: 978-975-02-7436-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7448172)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2018, Şirket Sahibi, Adem Tüzemen AET Yazılım ve Danışmanlık (Teknopark Bünyesinde), Yazılım, Danışmanlık ve eğitim Hizmetleri

2011-2011, 2011 Erzurum Winter Universiade, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, Seyirci Hizmetleri ve Biletleme Direktör Yard.

2013-2013, 2013 Mersin 17. Akdeniz Oyunları Genel Koordinatörlüğü, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, Seyirci Hizmetleri-Biletleme ve Protokol Direktörü

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:adem.tuzemen@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2004-2014
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Dr)

Tez Adı:Ameliyathanelerde Malzeme Planlaması: Ameliyathane Operasyon Reçetesi (Aor) İle Yeni Randevu Sisteminin Tasarımı Ve Bir Uygulama
Yüksek Lisans
2000-2004
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Üretim Yönetimi Ve Pazarlama (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kuruluş Yeri Alternatifi Olarak Serbest Bölgelerin Değerlendirilmesi -Bir Uygulama-
Lisans
2014-
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Felsefe Bölümü

Lisans
1996-2000
Atatürk Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2014-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2014-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2004-2014
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2002-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)LİSANS TEZİTürkçe2
(2020-2021)ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ ITürkçe3
(2020-2021)KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASITürkçe3
(2019-2020)LİSANS TEZİTürkçe4
(2019-2020)LİSANS TEZİ IITürkçe4
(2019-2020)KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASITürkçe6
(2019-2020)ÜRETİM/İŞLEMLER YÖNETİMİ ITürkçe3
(2019-2020)PROJE YÖNETİMİTürkçe6
(2019-2020)YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2020-2021)ÜRETİM YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARTürkçe3
(2019-2020)ÜRETİM YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARTürkçe3
(2019-2020)ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROLTürkçe3
Doktora
(2020-2021)MODERN ÜRETİM TEKNİKLERİTürkçe3
(2019-2020)İLERİ TAHMİNLEMETürkçe3
(2019-2020)MODERN ÜRETİM TEKNİKLERİ IITürkçe3
(2019-2020)MODERN ÜRETİM TEKNİKLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Çağdaş YILDIZ, (2018)., "Araç rotlama problemine tamsayılı doğrusal programlama ile bir çözüm önerisi: Bir dağıtıcı firma örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Nurettin KOÇAK, (2019)., "Çelik kapı sektöründe tesis yerleşim problemi: Bir uygulama", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Sadet ARSLAN, (2019)., "Belediye hizmet kalitesinin dematel yöntemi ile eğerlendirilmesi: Niksar belediyesi örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Abdurrahman İSKENDER, (2020)., "Acil servislerde süreçlerin ve kaynak kapasitelerinin farklı triaj senaryolarına göre değerlendirilmesi: Simülasyon temelli analizler ve bir model önerisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora


Editörlük

1.Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi(ASOS Index, Index Copernicus, OpenAIRE, ROAD, Rootindexing, Google Scholar, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, DRJI, EuroPub), Dergi, Editör, Dergipark, 01.06.2021
2.Karar Vericinin El Kitabı, Kitap, Editör, Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar, 01.12.2021
3.Sağlık Kurumlarında COVID-19 Güncesi, Kitap, Editör, Siyasal Kitabevi, 01.11.2021
4.ETKİN DEPO YERLEŞİMİNİN DÜZENLENMESINDE APRIORI ALGORİTMASININ UYGULANMASI(ESJI, IndexCopernicus, OpenARE, DRJI, Asos Index), Dergi, Editör, Dergipark, 03.01.2021
Üniversite Dışı Deneyim

2018Şirket SahibiAdem Tüzemen AET Yazılım ve Danışmanlık (Teknopark Bünyesinde), Yazılım, Danışmanlık ve eğitim Hizmetleri
2013-20132013 Mersin 17. Akdeniz Oyunları Genel KoordinatörlüğüGENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, Seyirci Hizmetleri-Biletleme ve Protokol Direktörü
2011-20112011 Erzurum Winter UniversiadeGENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, Seyirci Hizmetleri ve Biletleme Direktör Yard.