GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HANİFE GAMZE HASTÜRKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Hanife Gamze HASTÜRK

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

hanifegamze.yalvac@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Temel Eğitim Bölümü 

Anabilim Dalı

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2009- 2013)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Fen Bilgisi Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (2006- 2008)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Fen Bilgisi Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (2002- 2006)

Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Öğretmen Adaylarının Bazı Çevre Konularına İlişkin Zihinsel Yapılarındaki Değişimlerin Otantik Öğrenme Ortamlarında İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Çevreye İlişkin Zihinsel Yapılarına Etkisi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Temel Eğitim

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Temel Eğitim Bölümü/ Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2008- 2013)


İdari Görevler

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr., (2010- 2013)

Enstitü Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2019- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Fen Ve Teknoloji Öğretimi I, Lisans, (2019-2020)

Fen Ve Teknoloji Öğretimi Iı, Lisans, (2019-2020)

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi, Lisans, (2019-2020)

Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Çevre Eğitimi, Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Fen Eğitimi, Lisans, (2018-2019)

Fen Ve Teknoloji Öğretimi Iı, Lisans, (2018-2019)

Fen Ve Teknoloji Öğretimi I, Lisans, (2018-2019)

Çevre Eğitimi, Lisans, (2018-2019)

Fen Öğretiminde Alternatif Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Fen Öğretimide Yeni Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Fen Eğitimi, Lisans, (2017-2018)

Fen Ve Teknoloji Öğretimi I-Iı, Lisans, (2017-2018)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2017-2018)

Fen Öğretiminde Alternatif Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Fen Öğretimide Yeni Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Çevre Eğitimi, Lisans, (2017-2018)

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı, Lisans, (2017-2018)

Özel Öğretim Yöntemleri Iı, Lisans, (2017-2018)

Özel Öğretim Yöntemleri I, Lisans, (2017-2018)

Çevre Bilimi, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mutlu YENİCELİ, "Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara İlişkin Tutumlarının İncelenmesi", 2020

Yüksek Lisans, Mutlu YENİCELİ, "Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara İlişkin Tutumlarının İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2020

Editörlük

Çevre Eğitimi, Kitap, Editör, Anı Yayıncılık

Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi, Kitap, Editör, Pegem Akademi

Teorik Bilgilerin Işığında Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları, Kitap, Editör, Pegem Akademi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Uteb) (Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Google Scholar, DRJI, Rootindexing, i2or, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Academic Keys, COSMOS IF, ResearchBib), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 20.11.2017

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Uteb) (SOBIAD, Google Scholar, DRJI), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Ballıel Ünal Buket,HASTÜRK HANİFE GAMZE, (2019). "The Effect Of E-Learning İn Science Lesson On Student Achievement: Acid-Base Example", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(1), 858-877., Doi: 10.14812/cufej.397330 (Yayın No: 5028526)

Ballıel Ünal Buket,HASTÜRK HANİFE GAMZE, (2018). "Fen Bilimleri Dersinde Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Dolaşım Sistemi Başarı Testi Sonuçlarına Etkisi", International Journal Of Humanities And Education, 4(7), 327-342. (Yayın No: 4267920)

SADIKOĞLU MURAT,HASTÜRK HANİFE GAMZE,POLAT OĞUZHAN, (2018). "Examınatıon Of Scıence Prospectıve Teachers’ Occupatıonal Anxıety Levels", The Journal Of International Social Research, 11(56), 1-9. (Yayın No: 4251029)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,DOĞAN ALEV, (2018). "The Effect Of Poster Actıvıtıes On Learners’ Intellectual Structure İn The Envıronmental Educatıon", The Journal Of International Social Research, 11(56), 1-11. (Yayın No: 4251022)

YÜRÜDÜR EREN,HASTÜRK HANİFE GAMZE,KÖKLÜNAR SERKAN, (2017). "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevreyeyönelik Tutumlarının İncelenmesi", Journal Of History School (Johs), (29), 447-466., Doi: dx.doi.org/10.14225/Joh1041 (Yayın No: 3510082)

HASTÜRK HANİFE GAMZE, (2017). "A New Approach To Environmental Education: Poster Activities", Internatıonal Journal Of Current Research, 9(6), 52362-52366., Doi: 10.24941/ijcr.2017 (Yayın No: 3510899)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,DOĞAN ALEV, (2016). "Effect Of Triadic Teaching Approach İn Some Environmental Subjects Prospective Science Teachers Practice", International Journal Of Environmental & Science Education, 11(5), 893-905., Doi: 10.12973/ijese.2016.323a (Yayın No: 2811202)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,Özkan Bengül, (2015). "7 Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Performansgörevlerine İlişkin Tutumlarını Etkileyen Değişkenler", International Journal Of Humanities And Education,, 1(1), 122-140. (Yayın No: 1508516)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZTÜRK GEREN NURHAN,demir ramazan,KARTAL TEZCAN, (2014). "Farklı Eğitim Kademelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimin Doğası İle İlgili Görüşleri", Journal Of History School, 7(14), 677-687., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh479 (Yayın No: 1473090)

ÖZTÜRK GEREN NURHAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE,demir ramazan, (2013). "İlköğretim 4 5 Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarındaki Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20), 25-36. (Yayın No: 92645)

KARTAL TEZCAN,ÖZTÜRK NURHAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE, (2011). "Misconceptions Of Science Teacher Candidates About Heat And Temperature", Procedia - Social And Behavioral Sciences, 152758-2763., Doi: 10.1016/j.sbspro.2011.04.184 (Yayın No: 92558)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

HASTÜRK HANİFE GAMZE (2018). Metaphors of Pre-Service Teachers Related To the Concepts of Science and Scientist. International Symposium On Human And Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4262781)

HASTÜRK HANİFE GAMZE (2018). Determination of Pre-Service Teachers ‘Cognitive Structures Related to the Concept of Ozone Layer by Word Association Test (WAT). International Symposium On Human And Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4262773)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,Özer Nefise (2018). STEM Temelli İşlenen Fen Bilimleri Dersinin Ortaokul Öğrencilerinin Fene İlişkin Tutumları Üzerine Etkisi. International Symposium On Human And Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4262765)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,Özer Nefise (2018). STEMTemelli İşlenen Fen Bilimleri Dersinin Ortaokul Öğrencilerinin Fen Okuryazarlığı Üzerine Etkisi. International Symposium On Human And Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4262762)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,Ballıel Ünal Buket (2018). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara İlişkin Görüşleri. X.International Congress Of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4262756)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,Ballıel Ünal Buket (2018). Çevre Sorunları Konusunda Bilgisayar Destekli Kavram Karikatürleri Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. X.International Congress Of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4262750)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,DOĞAN ALEV (2017). Çevre Eğitiminde Otantik Öğrenme Uygulamaları. 26th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3500022)

HASTÜRK HANİFE GAMZE (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akran ve Öz Değerlendirme Puanları İle Öğretmen Puanları Arasındaki İlişki. IX.International Congress Of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3519282)

HASTÜRK HANİFE GAMZE (2017). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunları Kavramına İlişkin Metaforları. 26th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3500033)

HASTÜRK HANİFE GAMZE (2017). Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzlerinin Hesaplanması ve Azaltılmasına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. IX.International Congress Of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3519280)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,doğan alev (2015). Poster Aktivitelerinin Öğretmen Adaylarının Bazı Çevre Konularına İlişkin Zihinsel Yapılarındaki Değişimlere Etkisi. 2. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2329352)

KESGİN KADİR,TAŞKARA ŞENOL,HASTÜRK HANİFE GAMZE (2014). 5e Öğrenme Döngüsü Modelinin 6 Sınıf Fen Bilimleri Dersi Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine İlişkin Başarı ve Tutuma Etkisi. Ist Eurasıan Educatıonal Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1059540)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,KARAHAN ERTUĞRUL,BOYACI ONUR (2014). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine İlişkin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi. Ist Eurasıan Educatıonal Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1059542)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,DOĞAN ALEV (2011). The Influences of the Poster Applications in Class About Some Environmental Issues upon the Mental Structures of Teacher Candidates. Internatıonal Congress of Educatıonal Research Congress Book (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1473214)

demir ramazan,KARTAL TEZCAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZTÜRK GEREN NURHAN (2011). İlköğretim 6 Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Bilimsel Bilginin Varlık Alanına ve Bilim İnsanına Yönelik Görüşleri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:1473305)

ÖZTÜRK NURHAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE,KARTAL TEZCAN,demir ramazan (2011). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim 4 5 Sınıf Programları ndaki Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:1473292)

KARTAL TEZCAN,demir ramazan,ÖZTÜRK GEREN NURHAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE (2011). Fen Bilgisi Eğitiminde Lisansüstü Tezlerin Tematik Eğilimleri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1473281)

SEÇGİN FADİME,HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÇETİN TURHAN (2010). İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Karikatürler Aracılığıyla Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1473252)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZTÜRK NURHAN,demir ramazan,KARTAL TEZCAN Farklı Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimin Doğası ile ilgili Görüşleri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1473314)

ÇAKIR ASLI,HASTÜRK HANİFE GAMZE,YILDIZ BURCU Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2846149)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,doğan alev Çevre Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Otantik Öğrenme. 3. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2846143)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZTÜRK GEREN NURHAN The Relation Between the Results of Peers and Self Assessment of Teacher Candidates and Teacher Scores. 12 th Annual International Conference Education (Özet Bildiri) (Yayın No:1473351)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,doğan alev Öğretmen Adaylarının Akran ve Öz Değerlendirme Puanları İle Öğretmen Puanları Arasındaki İlişki. 2.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1473337)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KARTAL TEZCAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZTÜRK NURHAN (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Isı Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgıları. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3795491)

ÖZTÜRK GEREN NURHAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlık Düzeylerinin Araştırılması. IX.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (Poster) (Yayın No:1473376)

HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZTÜRK GEREN NURHAN,SARIKAYA MUSTAFA İlköğretim Öğrencilerin Bilimin Doğası İle İlgili Görüşleri. 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1473371)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Fen Eğitimi Araştırmalarında Güncel Bakış (2020)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Akademisyen Kitabevi, Editör: İlbilge Dökme, Semra Benzer, ISBN: 978-605-258-982-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6317511)

Çevre Eğitimi (2019)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Anı Yayıncılık, Editör: Hanife Gamze Hastürk, ISBN: 978-605-170-284-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5549574)

Çevre Eğitimi (2019)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Anı Yayıncılık, Editör: Hanife Gamze Hastürk, Sayfa Sayısı: 410, ISBN: 978-605-170-284-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5548800)

Çevre Eğitimi (2019)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Anı Yayıncılık, Editör: Hanife Gamze Hastürk, Sayfa Sayısı: 410, ISBN: 978-605-170-284-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5548798)

Teorik Bilgilerin Işığında Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları (2018)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Pegem Yayıncılık, Editör: Hastürk Hanife Gamze, Sayfa Sayısı: 396, ISBN: 978-605-241-307-4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4356497)

Teorik Bilgilerin Işığında Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları (2018)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Pegem Akademi, Editör: Hastürk Hanife Gamze, Sayfa Sayısı: 396, ISBN: 978-605-241-307-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4356499)

Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi (2017)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Pegem Akademi, Editör: Hanife Gamze Hastürk, Sayfa Sayısı: 578, ISBN: 978-605-318-987-9, İngilizce(Ders Kitabı), (Yayın No: 3535643)

Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi (2017)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Pegem Akademi, Editör: Hanife Gamze Hastürk, Sayfa Sayısı: 578, ISBN: 978-605-318-987-9, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3535640)

Çevre Eğitimi (2016)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Lisans Yayıncılık, Editör: Hasan Genç, Sayfa Sayısı: 207, ISBN: 978-605-5044-10-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2864472)

sanatsal faaliyetler

"8. Geleneksel Fen Bilimleri Proje Sergisi", TÜRKİYE, 2019,

"Fen ve Matematik Eğitiminde STEM Uygulamaları", Tokat Bahçeşehir Koleji, 2018,

"Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu", 2018,

"Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu", 2018,

"Engelsiz Öğretmen Olmak Konulu Panel ve Etkinlik Sergisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi, 2018,

"Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamında Kuratörlük", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TÜRKİYE, 2017,

"7. Geleneksel Fen Bilimleri Poster ve Proje Sergisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TÜRKİYE, 2017,

"Topuma Hizmet Uygulamaları Etkinlik Sergisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakütesi, TÜRKİYE, 2016,

"6. Geleneksel Fen Bilimleri Poster ve Proje Sergisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TÜRKİYE, 2016,

"5.Geleneksel Fen Bilimleri Poster ve Proje Sergisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TÜRKİYE, 2015,

"4. Geleneksel Fen Bilimleri Poster ve Proje Sergisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TÜRKİYE, 2014,

"3.Geleneksel Çevre Eğitimi ve Otantik Öğrenme Temalı Poster, Broşür, Afiş ve Materyal Sergisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TÜRKİYE, 2012,

"2.Geleneksel Fen Bilimleri Bilim Şenliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TÜRKİYE, 2011,

"Fen Bilimleri Materyal Sergisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TÜRKİYE, 2010,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Geleceğe Hazırlanıyorum: Problemlere Çözüm Arıyorum", TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 07.09.2018-14.09.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2008, Fen ve Teknoloji Öğretmeni, Final Dergisi Dershanesi, 6.,7. ve 8. sınıf SBS sınavlarına hazırlık ve okula yardımcı olmak amacıyla fen ve teknoloji öğretmenliği, (Diğer)

2008-2008, Fen ve Teknoloji Öğretmeni, Nedim Korkut İlköğretim Okulu, MEB Nedim Korkut İlköğretim okulunda fen ve teknoloji öğretmenliği, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Tokat STEM, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarfından Desteklenen ’Tokat STEM Liderlerini Yetiştiriyor’ projesi STEM İleri Seviye Kursu, Farklı branşlardaki öğretmelerin STEM eğitimine ilişkin temel seviyede aldığı bilgi ve becerilerini geliştirmek ve uygulamaya dönük olarak bilgi becerilerini kullanabilmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kursta görev alınmıştır, Tokat Halk Eğitim Merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge, Kurs, 27.11.2017-29.11.2017 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:hanifegamze.yalvac@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2009-2013
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilgisi Eğitimi (Dr)

Tez Adı:Öğretmen Adaylarının Bazı Çevre Konularına İlişkin Zihinsel Yapılarındaki Değişimlerin Otantik Öğrenme Ortamlarında İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi
Yüksek Lisans
2006-2008
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Fen Bilgisi Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Çevreye İlişkin Zihinsel Yapılarına Etkisi
Lisans
2002-2006
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi (Dr)
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
2008-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Enstitü Müdür Yardımcısı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Farabi Koordinatörü
2010-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ ITürkçe3
(2019-2020)FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ IITürkçe3
(2019-2020)SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİTürkçe2
(2019-2020)ÇEVRE EĞİTİMİTürkçe2
(2018-2019)FEN EĞİTİMİTürkçe4
(2018-2019)FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ IITürkçe3
(2018-2019)FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ ITürkçe3
(2018-2019)ÇEVRE EĞİTİMİTürkçe2
(2017-2018)FEN EĞİTİMİTürkçe4
(2017-2018)FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I-IITürkçe3
(2017-2018)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2017-2018)ÇEVRE EĞİTİMİTürkçe2
(2017-2018)ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMITürkçe4
(2017-2018)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ IITürkçe4
(2017-2018)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ITürkçe4
(2017-2018)ÇEVRE BİLİMİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2019-2020)DANIŞMANLIKTürkçe1
(2019-2020)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2019-2020)FEN EĞİTİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARITürkçe3
(2019-2020)FEN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLARTürkçe3
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2018-2019)FEN ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARITürkçe3
(2018-2019)FEN ÖĞRETİMİDE YENİ YAKLAŞIMLARTürkçe3
(2017-2018)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2017-2018)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2017-2018)FEN ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARITürkçe3
(2017-2018)FEN ÖĞRETİMİDE YENİ YAKLAŞIMLARTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mutlu YENİCELİ, (2020)., "Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara İlişkin Tutumlarının İncelenmesi", Yüksek Lisans
2.Mutlu YENİCELİ, (2020)., "FEN BİLGİSİ, SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB)(Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Google Scholar, DRJI, Rootindexing, i2or, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Academic Keys, COSMOS IF, ResearchBib), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 20.11.2017
2.Çevre Eğitimi, Kitap, Editör, Anı Yayıncılık
3.Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB)(SOBIAD, Google Scholar, DRJI), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
4.Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi(Sobiad, Türk Eğitim İndeksi), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
5.Teorik Bilgilerin Işığında Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları, Kitap, Editör, Pegem Akademi
6.Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi, Kitap, Editör, Pegem Akademi
7.The Journal of Academic Social Science(sobiad, citefa, index copernicus, sıs), Dergi, Editör, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ELAZIĞ & Karbey Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Kesit Yayınları


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Ballıel Ünal Buket,HASTÜRK HANİFE GAMZE (2019). The Effect of E-Learning in Science Lesson on Student Achievement: Acid-Base Example. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(1), 858-877., Doi: 10.14812/cufej.397330 (Yayın No: 5028526)
2.Ballıel Ünal Buket,HASTÜRK HANİFE GAMZE (2018). Fen Bilimleri Dersinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Dolaşım Sistemi Başarı Testi Sonuçlarına Etkisi. International Journal of Humanities and Education, 4(7), 327-342. (Yayın No: 4267920)
3.SADIKOĞLU MURAT,HASTÜRK HANİFE GAMZE,POLAT OĞUZHAN (2018). Examınatıon of Scıence Prospectıve Teachers’ Occupatıonal Anxıety Levels. The Journal of International Social Research, 11(56), 1-9. (Yayın No: 4251029)
4.HASTÜRK HANİFE GAMZE,DOĞAN ALEV (2018). The Effect of Poster Actıvıtıes on Learners’ Intellectual Structure in the Envıronmental Educatıon. The Journal of International Social Research, 11(56), 1-11. (Yayın No: 4251022)
5.YÜRÜDÜR EREN,HASTÜRK HANİFE GAMZE,KÖKLÜNAR SERKAN (2017). İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYEYÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Journal of History School (JOHS), (29), 447-466., Doi: dx.doi.org/10.14225/Joh1041 (Yayın No: 3510082)
6.HASTÜRK HANİFE GAMZE (2017). A New Approach to Environmental Education: Poster Activities. INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH, 9(6), 52362-52366., Doi: 10.24941/ijcr.2017 (Yayın No: 3510899)
7.HASTÜRK HANİFE GAMZE,DOĞAN ALEV (2016). Effect of Triadic Teaching Approach in Some Environmental Subjects Prospective Science Teachers Practice. International Journal of Environmental & Science Education, 11(5), 893-905., Doi: 10.12973/ijese.2016.323a (Yayın No: 2811202)
8.HASTÜRK HANİFE GAMZE,Özkan Bengül (2015). 7 Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi performansgörevlerine ilişkin tutumlarını etkileyen değişkenler. International Journal of Humanities and Education,, 1(1), 122-140. (Yayın No: 1508516)
9.HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZTÜRK GEREN NURHAN,demir ramazan,KARTAL TEZCAN (2014). Farklı Eğitim Kademelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimin Doğası ile ilgili Görüşleri. journal of history school, 7(14), 677-687., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh479 (Yayın No: 1473090)
10.ÖZTÜRK GEREN NURHAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE,demir ramazan (2013). İlköğretim 4 5 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarındaki Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20), 25-36. (Yayın No: 92645)
11.KARTAL TEZCAN,ÖZTÜRK NURHAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE (2011). Misconceptions of science teacher candidates about heat and temperature. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152758-2763., Doi: 10.1016/j.sbspro.2011.04.184 (Yayın No: 92558)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.HASTÜRK HANİFE GAMZE,Ballıel Ünal Buket (2018). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara İlişkin Görüşleri. X.International Congress Of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4262756)
2.HASTÜRK HANİFE GAMZE,Ballıel Ünal Buket (2018). Çevre Sorunları Konusunda Bilgisayar Destekli Kavram Karikatürleri Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. X.International Congress Of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4262750)
3.KESGİN KADİR,TAŞKARA ŞENOL,HASTÜRK HANİFE GAMZE (2014). 5e Öğrenme Döngüsü Modelinin 6 Sınıf Fen Bilimleri Dersi Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine İlişkin Başarı ve Tutuma Etkisi. Ist Eurasıan Educatıonal Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1059540)
4.HASTÜRK HANİFE GAMZE,KARAHAN ERTUĞRUL,BOYACI ONUR (2014). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine İlişkin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi. Ist Eurasıan Educatıonal Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1059542)
5.HASTÜRK HANİFE GAMZE,DOĞAN ALEV (2017). Çevre Eğitiminde Otantik Öğrenme Uygulamaları. 26th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3500022)
6.HASTÜRK HANİFE GAMZE (2017). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunları Kavramına İlişkin Metaforları. 26th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3500033)
7.SEÇGİN FADİME,HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÇETİN TURHAN (2010). İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Karikatürler Aracılığıyla Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1473252)
8.HASTÜRK HANİFE GAMZE (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akran ve Öz Değerlendirme Puanları İle Öğretmen Puanları Arasındaki İlişki. IX.International Congress Of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3519282)
9.HASTÜRK HANİFE GAMZE (2017). Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzlerinin Hesaplanması ve Azaltılmasına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. IX.International Congress Of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3519280)
10.demir ramazan,KARTAL TEZCAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZTÜRK GEREN NURHAN (2011). İlköğretim 6 Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Bilimsel Bilginin Varlık Alanına ve Bilim İnsanına Yönelik Görüşleri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:1473305)
11.ÖZTÜRK NURHAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE,KARTAL TEZCAN,demir ramazan (2011). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim 4 5 Sınıf Programları ndaki Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:1473292)
12.KARTAL TEZCAN,demir ramazan,ÖZTÜRK GEREN NURHAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE (2011). Fen Bilgisi Eğitiminde Lisansüstü Tezlerin Tematik Eğilimleri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1473281)
13.HASTÜRK HANİFE GAMZE,doğan alev (2015). Poster Aktivitelerinin Öğretmen Adaylarının Bazı Çevre Konularına İlişkin Zihinsel Yapılarındaki Değişimlere Etkisi. 2. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2329352)
14.HASTÜRK HANİFE GAMZE,DOĞAN ALEV (2011). The Influences of the Poster Applications in Class About Some Environmental Issues upon the Mental Structures of Teacher Candidates. Internatıonal Congress of Educatıonal Research Congress Book (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1473214)
15.HASTÜRK HANİFE GAMZE (2018). Metaphors of Pre-Service Teachers Related To the Concepts of Science and Scientist. International Symposium On Human And Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4262781)
16.HASTÜRK HANİFE GAMZE (2018). Determination of Pre-Service Teachers ‘Cognitive Structures Related to the Concept of Ozone Layer by Word Association Test (WAT). International Symposium On Human And Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4262773)
17.HASTÜRK HANİFE GAMZE,Özer Nefise (2018). STEM Temelli İşlenen Fen Bilimleri Dersinin Ortaokul Öğrencilerinin Fene İlişkin Tutumları Üzerine Etkisi. International Symposium On Human And Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4262765)
18.HASTÜRK HANİFE GAMZE,Özer Nefise (2018). STEMTemelli İşlenen Fen Bilimleri Dersinin Ortaokul Öğrencilerinin Fen Okuryazarlığı Üzerine Etkisi. International Symposium On Human And Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4262762)
19.HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZTÜRK NURHAN,demir ramazan,KARTAL TEZCAN (2018). Farklı Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimin Doğası ile ilgili Görüşleri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1473314)
20.ÇAKIR ASLI,HASTÜRK HANİFE GAMZE,YILDIZ BURCU (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2846149)
21.HASTÜRK HANİFE GAMZE,doğan alev (2018). Çevre Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Otantik Öğrenme. 3. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2846143)
22.HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZTÜRK GEREN NURHAN (2018). The Relation Between the Results of Peers and Self Assessment of Teacher Candidates and Teacher Scores. 12 th Annual International Conference Education (Özet Bildiri) (Yayın No:1473351)
23.HASTÜRK HANİFE GAMZE,doğan alev (2018). Öğretmen Adaylarının Akran ve Öz Değerlendirme Puanları İle Öğretmen Puanları Arasındaki İlişki. 2.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1473337)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KARTAL TEZCAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZTÜRK NURHAN (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Isı Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgıları. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3795491)
2.ÖZTÜRK GEREN NURHAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlık Düzeylerinin Araştırılması. IX.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (Poster) (Yayın No:1473376)
3.HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZTÜRK GEREN NURHAN,SARIKAYA MUSTAFA (2010). İlköğretim Öğrencilerin Bilimin Doğası İle İlgili Görüşleri. 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1473371)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Fen Eğitimi Araştırmalarında Güncel Bakış (2020)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Akademisyen Kitabevi, Editör: İlbilge Dökme, Semra Benzer, ISBN: 978-605-258-982-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6317511)
2.Çevre Eğitimi (2019)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Anı Yayıncılık, Editör: Hanife Gamze Hastürk, ISBN: 978-605-170-284-1, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5549574)
3.Çevre Eğitimi (2019)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Anı Yayıncılık, Editör: Hanife Gamze Hastürk, Sayfa Sayısı: 410, ISBN: 978-605-170-284-1, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5548800)
4.Çevre Eğitimi (2019)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Anı Yayıncılık, Editör: Hanife Gamze Hastürk, Sayfa Sayısı: 410, ISBN: 978-605-170-284-1, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5548798)
5.Teorik Bilgilerin Işığında Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları (2018)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Pegem Yayıncılık, Editör: Hastürk Hanife Gamze, Sayfa Sayısı: 396, ISBN: 978-605-241-307-4, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4356497)
6.Teorik Bilgilerin Işığında Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları (2018)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Pegem Akademi, Editör: Hastürk Hanife Gamze, Sayfa Sayısı: 396, ISBN: 978-605-241-307-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4356499)
7.Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi (2017)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Pegem Akademi, Editör: Hanife Gamze Hastürk, Sayfa Sayısı: 578, ISBN: 978-605-318-987-9, İngilizce, Ders Kitabı, (Yayın No: 3535643)
8.Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi (2017)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Pegem Akademi, Editör: Hanife Gamze Hastürk, Sayfa Sayısı: 578, ISBN: 978-605-318-987-9, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3535640)
9.ÇEVRE EĞİTİMİ (2016)., HASTÜRK HANİFE GAMZE, Lisans Yayıncılık, Editör: Hasan Genç, Sayfa Sayısı: 207, ISBN: 978-605-5044-10-0, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2864472)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Geleceğe Hazırlanıyorum: Problemlere Çözüm Arıyorum, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 07.09.2018-14.09.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2008Fen ve Teknoloji ÖğretmeniNedim Korkut İlköğretim Okulu, MEB Nedim Korkut İlköğretim okulunda fen ve teknoloji öğretmenliği, (Diğer)
2007-2008Fen ve Teknoloji ÖğretmeniFinal Dergisi Dershanesi, 6.,7. ve 8. sınıf SBS sınavlarına hazırlık ve okula yardımcı olmak amacıyla fen ve teknoloji öğretmenliği, (Diğer)
Kurs
1.Tokat STEM, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarfından Desteklenen ’Tokat STEM Liderlerini Yetiştiriyor’ projesi STEM İleri Seviye Kursu, Farklı branşlardaki öğretmelerin STEM eğitimine ilişkin temel seviyede aldığı bilgi ve becerilerini geliştirmek ve uygulamaya dönük olarak bilgi becerilerini kullanabilmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kursta görev alınmıştır, Tokat Halk Eğitim Merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge, Kurs, 27.11.2017-29.11.2017 (Ulusal)