GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HACI ÖMER ATEޞ

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Hacı Ömer ATEŞ

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

omer.ates@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Temel Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (2002- 2007)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Moleküler Biyoloji Ve Genetik (Dr)

YÜKSEK LİSANS, İstanbul Üniversitesi (1997- 2001)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Genetik (Yl) (Tezli)

LİSANS, İstanbul Üniversitesi (1993- 1997)

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Romatoid Artrit Ve Tüberkülozda Metal İyon Taşıyıcı Protein Geni (Slc11a1-Nramp1) Polimorfizminin Rolü", İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007

YÜKSEK LİSANS, "Trombozlu Hastalarda Protein C Geninde Mutasyon Taraması", İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Tıbbi Biyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı/ (2017- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı/ (2011- 2017)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı/ (2009- 2011)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı/ (2007- 2009)

Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü/Moleküler Biyoloji Ve Genetik Pr./ (2002- 2007)

Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü/Genetik Anabilim Dalı/ (1999- 2002)


İdari Görevler

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Asiye YANCI, "Pterjiyum Tanısı Almış Hastalarda Col1a1 Geninin Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Mohammed Omar Rahman RAHMAN, "Effect Of Wasl(N-Wasp) Gene Expression İn Pterygium", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Soran Omar ABDULLAH, "Analysıs Of Actr2 Gene Expressıon In Pterygıum", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Aso Ibrahım Khaleel KHALEEL, "Investigation The Role Of Wasf3 İn The Development Of Pterygium", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Yusuf SELEN, "Arpc1a Geninin Periodontitis Gelişimindeki Rolünün Araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Hawbash Mohammed Amın RAHIM, "Analysis Of Wave1 Gene Expression İn Perıodontitis", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Mahdı Salah Mohammed AL-ZANDI, "Analysis Of Wasp Gene Expression İn Pterygium", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Mustafa Ahmed Abdullah AL-BAYATI, "Analysis Of Arpc1b Gene Expression İn Pterygium", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Balen Anwar Zaınal ZAINAL, "Analysis Of Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 2 Gene Expression İn Pterygium", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Darya Sardar Muhammad Rasheed ALJUMUR, "Analysis Of Actr-3 Gene Expression İn Pterygium", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Hatice TÜRKER ASLAN, "Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Serum İnterlökin 17 Düzeyinin Araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Burhan ERTEKİN, "Hashimoto Tiroiditi Olan Çocuklarda Neopterin Düzeylerinin Araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Çisem Nildem DOĞAN, "Akut Bronşiolit Olan Hastalarda Il-8 -251A/T Ve 781C/T Polimorfizmlerinin Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Sümeyya Deniz ÇELİK, "Il–18 Geni Promotör Polimorfizmlerinin Alopesi Areata İle İlişkisinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Emel ENSARİ, "Çocukluk Çağı Obezitesinde Anneksin A5 Gen Polimorfizmlerinin Rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Saime SEZER, "Migrende Dopamin Beta Hidroksilaz Gen Polimorfizmlerinin Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2012

Doktora, Sümeyya Deniz ÇELİK, "Pterjiumda Crabp2, Fabp5 Ve Ppard Genlerinin Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2020

Doktora, Emel ENSARİ, "Bir Yüzey Yapışma Proteini Olan E-Kaderinin Pterjiyum Gelişimindeki Rolünün Araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020

Doktora, Saime SEZER SONDAŞ, "Pterjiumda Konneksin 43 Gen Ekspresyonunun Ve Protein Düzeyinin Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Nihan BOZKURT, "Pterjiyumda Wwox Gen Ekspresyonunun Ve Protein Seviyesinin Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2018

Editörlük

Serum Ferritin Assessment İs Comparable With Hemoglobin To Predict Adverse Pregnancy Outcomes (Publons), Dergi, JSciMed Central, 06.10.2018 - 03.01.2019

Tıp Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, gaziosmanpaşa, 01.01.2015 - 31.12.2015

Tıp Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, gaziosmanpasa, 01.01.2015 - 31.12.2015

Tıp Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpasa Unv, 01.01.2015 - 31.12.2015

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   BİLGE SERAP, YILMAZ RESUL, KARAASLAN ERHAN, ÖZER SAMET, ATEŞ HACI ÖMER, ENSARİ EMEL, DEMİR OSMAN, (2021). "The Relationship Of Leptin (+19) Ag, Leptin (2548) Ga, And Leptin Receptor Gln223arg Gene Polymorphisms With Obesity And Metabolic Syndrome İn Obese Children And Adolescents", Pediatric Gastroenterology, Hepatology &Amp; Nutrition, 24(3), 306-315., Doi: 10.5223/pghn.2021.24.3.306 (Yayın No: 7520647)

2   NURSAL AYŞE FEYDA, YİĞİT SERBÜLENT, TEKCAN AKIN, ÖZSOY ASKER ZEKİ, ATEŞ HACI ÖMER, (2021). "Vntr Variant Of The Enos Gene And İts Relationship With Osteoporosis İn Postmenopausal Turkish Women", Endocrine, Metabolic &Amp; Immune Disorders - Drug Targets, 21(9), 10691-1695., Doi: 10.2174/1871530320999200918120208 (Yayın No: 7520689)

3   ENSARİ EMEL, ATEŞ HACI ÖMER, (2021). "Investigation Of The Profile Promotor Methylation Of The E-Cadherin Gene İn Patients With Pterygium ", New Trend Med Sci, 2(1), 1-4. (Yayın No: 7520768)

4   NURSAL AYŞE FEYDA,YİĞİT SERBÜLENT,TEKCAN AKIN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ATEŞ HACI ÖMER, (2020). "Vntr Variant Of Enos Gene And Their Relation With Osteoporosis İn Postmenopausal Turkish Women", Endocrine, Metabolic Immune Disorders - Drug Targets, 211-10., Doi: 10.2174/1871530320999200918120208 (Yayın No: 6457247) [SCI-Expanded]

5   Çelik Sumeyya, ATEŞ HACI ÖMER, (2020). "Analysis Of Crabp2 And Fabp5 Genes İn Primary And Recurrent Pterygium Tissues", Molecular Biology Reports, 476105-6110., Doi: 10.1007/s11033-020-05686-y (Yayın No: 6891447) [SCI-Expanded]

6   BOZKURT NİHAN, ATEŞ HACI ÖMER, (2020). "Analysis Of Wwox Gene Expression And Protein Levels İn Pterygium", International Ophthalmology, 401949-1953., Doi: 10.1007/s10792-020-01368-7 (Yayın No: 6891366) [SCI-Expanded]

7   NURSAL AYŞE FEYDA,YİĞİT SERBÜLENT,TEKCAN AKIN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ATEŞ HACI ÖMER, (2020). "Vntr Variant Of Enos Gene And Their Relation With Osteoporosis İn Postmenopausal Turkish Women", Endocrine Metabolic Immune Disorders-Drug Targets, 20 (Yayın No: 6793062) [SCI-Expanded]

8   Toprak Muhammed,ATEŞ HACI ÖMER,Ozsoy Asker Zeki,BOZKURT NİHAN,SEZER SONDAŞ SAİME,çakmak bülent,delibaş ibrahim,DEMİRTÜRK FAZLI, (2019). "Analysis Of Estrogen And Progesterone Receptor Gene Polymorphisms İn Leiomyoma", Journal Of Clınıcal Laboratory Analysıs, 33(2), 22704, Doi: 10.1002/jcla.22704 (Yayın No: 4648312) [SCI-Expanded]

9   YILMAZ RESUL,ATEŞ HACI ÖMER,GÜL ALİ,KASAP TUBA,ÖZER SAMET,ENSARİ EMEL, (2019). "Association Between Trp64arg Polymorphism Of The Β3 Adrenoreceptor Gene And Female Sex İn Obese Turkish Children And Adolescents", Pediatric Gastroenterology, Hepatology Nutrition, 22(5), 460, Doi: 10.5223/pghn.2019.22.5.460 (Yayın No: 5926921)

10   KALKAN GÖKNUR,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,BENLİ İSMAİL,AKBAŞ ALİ,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZYURT HÜSEYİN,BAŞ YALÇIN,OĞRUM ATİYE,pancar gunseli, (2019). "Association Of Paraoxonase 1 (Pon1) L55m And Pon1 Q192r Gene Polymorphisms And Risk Of Psoriasis", Giornale Italiano Di Dermatologia E Venereologia, 154(3), , Doi: 10.23736/S0392-0488.17.05514-6 (Yayın No: 5927369) [SCI-Expanded]

11   KASAP TUBA,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEMİR OSMAN,ENSARİ EMEL, (2018). "45Tg Single Nucleotide Polymorphism Of Adiponectin Gene: Is İt A Factor İn Childhood Obesity?", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 9(5), 376-380., Doi: 10.4328/JCAM.5735 (Yayın No: 4402303)

12   çelik sumeyye,ATEŞ HACI ÖMER, (2018). "Genetic Analysis Of İnterleukin 18 Gene Polymorphisms İn Alopecia Areata", Journal Of Clınıcal Laboratory Analysıs, 32(5), 22386, Doi: 10.1002/jcla.22386 (Yayın No: 4636167)

13   GÜL ALİ,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,KASAP TUBA,ENSARİ EMEL,DEMİR OSMAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN, (2017). "Role Of The Polymorphisms Of Uncoupling Protein Genes İn Childhood Obesity And Their Association With Obesity-Related Disturbances", Genetic Testing And Molecular Biomarkers, 21531-538., Doi: 10.1089/gtmb.2017.0068 (Yayın No: 3673686)

14   GÜNAL ÖZGÜR,YALÇIN Didem,Çelik Betül,RÜSTEMOĞLU AYDIN,DEMİR OSMAN,BARUT HÜSEYİN ŞENER,ATEŞ HACI ÖMER,KILIÇ SÜLEYMAN SIRRI, (2017). "Tnf-Alpha 308 Snp Rs3091256 Gg Genotype İs Stronglyassociated With Fibrosis İn Patients With Chronic Hepatitis C", Viral Hepatitis Journal, 23(2), 39-45., Doi: 10.4274/vhd.93723 (Yayın No: 3757514)

15   GÜNAL ÖZGÜR,YİĞİT SERBÜLENT,yalcın arzu didem,celik betül,BARUT HÜSEYİN ŞENER,DEMİR OSMAN,ATEŞ HACI ÖMER,DUYGU FAZİLET,kaya safak,RÜSTEMOĞLU AYDIN,sezer ozlem, (2017). "The Il4-Vntr P1 Allele, Il4-Vntr P2p2 Genotype And Il4-Vntr_Il6-174Cg P2p1-Gg Genotype Are Susceptable With A İncreased Risk İn Brucelosis.", Jpn J Infect Dis, 70(1), 61-64., Doi: 10.7883/yoken (Yayın No: 3673651)

16   ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "Analysis Of Vitamin D Receptor (Vdr) Gene Polymorphisms İn Alopecia Areata", J Clin Anal Med, 8(2), 151-154., Doi: 10.4328/JCAM.4795 (Yayın No: 3673673)

17   YILDIZ MESUT,ÇELİKEL FERYAL,ATEŞ HACI ÖMER,taycan serap,BENLİ İSMAİL,DEMİR OSMAN, (2017). "Paraoxonase (Pon1) L55m And Q192r Polymorphisms İn Major Depression And Bipolar Affective Disorder", Archives Of Clinical Psychiatry (São Paulo), 44(3), 73-76., Doi: 10.1590/0101-60830000000123 (Yayın No: 3673726) [SCI-Expanded]

18   ULUOCAK NİHAT,atılgan dogan,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283., Doi: 10.5152/tud.2017.74151 (Yayın No: 3673741)

19   RÜSTEMOĞLU AYDIN,ERKOL İNAL ESRA,İNANIR AHMET,ekinci duygu,GÜL ÜLKER,YİĞİT SERBÜLENT,ATEŞ HACI ÖMER,KARAKUŞ NEVİN, (2017). "Clinical Significance Of Ncoa5 Gene Rs2903908 Polymorphism İn Behçet S Disease.", Exclı J, 16609-617., Doi: 10.17179/excli2017-189 (Yayın No: 3673704) [SCI-Expanded]

20   RÜSTEMOĞLU AYDIN,yalçin didem,GÜNAL ÖZGÜR,çelik betül,ATEŞ HACI ÖMER, (2016). "Interleukin 28B Rs12979860 Ct Rs12980275 Ga Rs8099917gt And Tt Genotypes Are The Predictors Of Rapid Viralresponse İn Hepatitis C Virus Infected Patients", Viral Hepat J, 22(3), 97-102., Doi: 10.4274/vhd.51523 (Yayın No: 3158464)

21   inanır sema,YİĞİT SERBÜLENT,ÇELİKEL FERYAL,ATEŞ HACI ÖMER,taycan serap,nursal ayse,TEKCAN AKIN,RÜSTEMOĞLU AYDIN,dursun gül,İNANIR AHMET, (2016). "Relationship Between Major Depressive Disorder And Ace Gene I D Polymorphism İn A Turkish Population", Archives Of Clinical Psychiatry (São Paulo), 43(2), 27-30., Doi: 10.1590/0101-60830000000077 (Yayın No: 3024943) [SCI-Expanded]

22   SEZER SONDAŞ SAİME,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ATEŞ HACI ÖMER, (2016). "Analysis Of Dopamine Beta Hydroxylase Gene Polymorphisms İn Migraine", Clinical Neurology And Neurosurgery, 14596-100., Doi: 10.1016/j.clineuro.2016.02.002 (Yayın No: 3024567) [SCI-Expanded]

23   SOMUK BATTAL TAHSİN,KOÇ SEMA,ATEŞ HACI ÖMER,soyalic harun,uysal ismail onder,GÜRBÜZLER LEVENT,SAPMAZ EMRAH,SEZER SONDAŞ SAİME,EYİBİLEN AHMET, (2016). "Mbl P2x7 And Slc11a1 Gene Polymorphisms İn Patients With Oropharyngeal Tularemia", Acta Oto-Laryngologica, 136(11), 1168-1172., Doi: 10.1080/00016489.2016.1186835 (Yayın No: 3023894) [SCI-Expanded]

24   AKSOY DÜRDANE,ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN, (2016). "Analysis Of Mmp2 1306C T And Tımp2g 418C Polymorphisms With Relapsing Remitting Multiple Sclerosis", Journal Of Investigative Medicine, 64(6), 1143-1147., Doi: 10.1136/jim-2016-000111 (Yayın No: 3023983) [SCI-Expanded]

25   ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,unuvar seyma,ATEŞ HACI ÖMER, (2016). "Is The Il 6 174G C Gene Polymorphism Related To The Disease Severity Score İn Turkish Children With Familial Mediterranean Fever", Biochemical Genetics, 54(6), 886-893., Doi: 10.1007/s10528-016-9764-7 (Yayın No: 3023637) [SCI-Expanded]

26   ATEŞ HACI ÖMER, (2016). "Il 6 Promoter Polymorphism İn Alopecia Areata", Dicle Medical Journal, 43(4), 484-489., Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.04.0717 (Yayın No: 2984719)

27   celik atac,ozcetin mustafa,ATEŞ HACI ÖMER,altunkas fatih,KARAMAN KAYIHAN,AKAR İLKER,yalcın murat,KARAYAKALI METİN,ceyhan koksal,koc fatih, (2015). "Analyses Of C Reactive Protein Endothelial Nitric Oxide Synthase And Interleukin 6 Gene Polymorphisms İn Adolescents With A Family History Of Premature Coronary Artery Disease A Pilot Study", Balkan Medical Journal, 32397-402., Doi: 10.5152/balkanmedj. (Yayın No: 1844244) [SCI-Expanded]

28   altınısık julide,meric gokhan,ERDURAN MEHMET,ATEŞ HACI ÖMER,ulusal ali engin,AKSEKİ DEVRİM, (2015). "The Bstuı And Dpnıı Variants Of The Col5a1 Gene Are Associated With Tennis Elbow", The American Journal Of Sports Medicine, 43(7), 1784-1789., Doi: 10.1177/0363546515578661 (Yayın No: 1843490) [SCI-Expanded]

29   Cakmak Bulent,İNANIR AHMET,karakus nevin,ATEŞ HACI ÖMER,YİĞİT SERBÜLENT, (2015). "Association Between The Ace Gene I D Polymorphism And Osteoporosis İn A Turkish Population", Zeitschrift Für Rheumatologie, 74(4), 346-350., Doi: 10.1007/s00393-015-1582-5 (Yayın No: 1843204) [SCI-Expanded]

30   cevik betul,YİĞİT SERBÜLENT,karakus nevin,aksoy durdane,ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2015). "Lack Of Association Between Mıf Gene 173G C Polymorphism With Multiple Sclerosis", In Vivo, 2971-76. (Yayın No: 1842957) [SCI-Expanded]

31   ATEŞ HACI ÖMER, (2015). "Tübitak Sbag Bilirkişi", Tübitak Sbag, (Yayın No: 2195697) [SCI-Expanded]

32   ATEŞ HACI ÖMER, (2015). "Ct120a Acts As An Oncogene İn Head And Neck Squamous Cell Carcinoma", Journal Of Cancer, (Yayın No: 2194781) [SCI-Expanded]

33   DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,BENLİ İSMAİL,ALİM SAİT,BÜTÜN İLKNUR,GÜNEŞ ALPER,ATEŞ HACI ÖMER, (2015). "Genetıc Assocıatıon Between Arterıal Stıffness Related Gene Polymorphısms In Brvo And Crvo Patıents In A Turkısh Populatıon", Retina, 35(10), 2043-2051., Doi: 10.1097/IAE.0000000000000580 (Yayın No: 1685375) [SCI-Expanded]

34   ERKOL İNAL ESRA,RÜSTEMOĞLU AYDIN,İNANIR AHMET,Ekinci Duygu,GÜL ÜLKER,YİĞİT SERBÜLENT,ATEŞ HACI ÖMER, (2015). "Associations Of Rs4810485 And Rs1883832 Polymorphisms Of Cd40 Gene With Susceptibility And Clinical Findings Of Behçet S Disease", Rheumatology International, 35(5), 837-843., Doi: 10.1007/s00296-014-3171-3 (Yayın No: 1842577) [SCI-Expanded]

35   Cumurcu Bırgul E,ÖZYURT HÜSEYİN,ATEŞ HACI ÖMER,Gul IG,Demir Se,Karlıdag Rıfat, (2014). "Analysis Of Manganese Superoxide Dismutase Mnsod Ala 9Val And Glutathione Peroxidase Gsh Px Pro 197 Leu Gene Polymorphisms İn Mood Disorders", Bosn J Basic Med Sci, 13109-113. (Yayın No: 331945) [SCI-Expanded]

36   Demir Helin Deniz,ORTAK HÜSEYİN,ŞAHİN ŞEMSETTİN,ATEŞ HACI ÖMER,BENLİ İSMAİL,İNANIR AHMET, (2014). "Vkorc1 C1173t And Vkorc1 G1639a Gene Polymorphisms İn Turkish Behçet S Patients With Ocular And Non Ocular İnvolvement", Ophthalmic Genetics, 35(1), 7-11., Doi: 10.3109/13816810.2013.763994 (Yayın No: 331356) [SCI-Expanded]

37   Demirturk Fazlı ,ATEŞ HACI ÖMER,Gunal Ozgur,BOZKURT NİHAN,Aysal Tulay,Nacar Mehmet Can, (2014). "Il 6 Gene Promoter Polymorphisms Genetic Susceptibility To Recurrent Pregnancy Loss", Bratislava Medical Journal, 149 (Yayın No: 332098) [SCI-Expanded]

38   ERDURAN MEHMET,Altınısık Julide,Meric Gokhan,ATEŞ HACI ÖMER,ULUSAL ALİ ENGİN,AKSEKİ DEVRİM, (2014). "Is Sp1 Binding Site Polymorphism Within Col1a1 Gene Associated With Tennis Elbow", Gene, 537(2), 308-311., Doi: 10.1016/j.gene.2013.12.014 (Yayın No: 332510) [SCI-Expanded]

39   cevik betul,YİĞİT SERBÜLENT,Karakus Nevin,Aksoy Durdane,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ATEŞ HACI ÖMER, (2014). "Association Of Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene C677t Polymorphism With Multiple Sclerosis İn Turkish Patients", Journal Of Investigative Medicine, 62(8), 980-984., Doi: 10.1097/JIM.0000000000000107 (Yayın No: 1864914) [SCI-Expanded]

40   İNANIR AHMET,karakus nevin,ATEŞ HACI ÖMER,SEZER SAİME,BOZKURT NİHAN,inanır sema,YİĞİT SERBÜLENT, (2014). "Clinical Symptoms İn Fibromyalgia Are Associated To Catechol O Methyltransferase Comt Gene Val158met Polymorphism", Xenobiotica, 44(10), 952-956., Doi: 10.3109/00498254.2014.913083 (Yayın No: 1865044) [SCI-Expanded]

41   kalkan goknur,havva seckin,bas yalcın,BENLİ İSMAİL,ÖZYURT HÜSEYİN,ATEŞ HACI ÖMER,Pancar Günseli Şefika, (2014). "Analysis Of Manganese Superoxide Dismutase Mnsod Ala 9Val And Glutathione Peroxidase Gpx1 Pro 198 Leu Gene Polymorphisms İn Psoriasis", Archives Of Dermatological Research, 306(3), 253-258., Doi: 10.1007/s00403-013-1427-5 (Yayın No: 1865268) [SCI-Expanded]

42   YİĞİT SERBÜLENT,Tural Sengül,RÜSTEMOĞLU AYDIN,İNANIR AHMET,GÜL ÜLKER,KALKAN GÖKNUR,Akkanet Songul,KARAKUŞ NEVİN,ATEŞ HACI ÖMER, (2013). "Dd Genotype Of Ace Gene I D Polymorphism İs Associated With Behcet Disease İn A Turkish Population", Molecular Biology Reports, 40(1), 365-368., Doi: 10.1007/s11033-012-2069-y (Yayın No: 331154) [SCI-Expanded]

43   ATEŞ HACI ÖMER,Demirturk Fazli,Toprak Muhammet,SEZER SAİME, (2013). "Polymorphism Of Catechol O Methyltransferase And Uterine Leiomyoma", Molecular And Cellular Biochemistry, 375179-183., Doi: 10.1007/s11010-012-1540-3 (Yayın No: 331230) [SCI-Expanded]

44   YİĞİT SERBÜLENT,KARAKUŞ NEVİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ATEŞ HACI ÖMER, (2013). "Association Of Missense Mutations Of Mediterranean Fever Mefv Gene With Multiple Sclerosis İn Turkish Population", Journal Of Molecular Neuroscience, 50(2), 275-279., Doi: 10.1007/s12031-012-9947-6 (Yayın No: 331285) [SCI-Expanded]

45   ATEŞ HACI ÖMER,KARAKUŞ NEVİN,SEZER SAİME,BOZKURT NİHAN, (2013). "Genetic Association Of 5 Ht1a And 5 Ht1b Gene Polymorphisms With Migraine İn A Turkish Population", Journal Of The Neurological Sciences, 326(1-2), 64-67., Doi: 10.1016/j.jns.2013.01.013 (Yayın No: 331393) [SCI-Expanded]

46   ATEŞ HACI ÖMER,Celikel Feryal Cam,Taycan Serap Erdogan,SEZER SAİME,KARAKUŞ NEVİN, (2013). "Association Between 1603C T Polymorphism Of Dbh Gene And Bipolar Disorder İn A Turkish Population", Gene, 519(2), 356-359., Doi: 10.1016/j.gene.2013.01.031 (Yayın No: 331447) [SCI-Expanded]

47   ORTAK HÜSEYİN,SÖĞÜT ERKAN,ATEŞ HACI ÖMER,Erkorkmaz Unal,BENLİ İSMAİL,Akbas Ali,DEMİR SELİM,ÖZYURT HÜSEYİN, (2013). "Protective Effect Of Paraoxonase1 Gene Variant L55m İn Retinal Vein Occlusion", Molecular Vision, 19486-492. (Yayın No: 331596) [SCI-Expanded]

48   İNANIR AHMET,Tural Sengul,YİĞİT SERBÜLENT,KALKAN GÖKNUR,Pancar Gunseli S,Demir Helin D,ATEŞ HACI ÖMER, (2013). "Association Of Il 4 Gene Vntr Variant With Deep Venous Thrombosis İn Behçet S Disease And İts Effect On Ocular İnvolvement", Molecular Vision, 19675-683. (Yayın No: 331736) [SCI-Expanded]

49   ORTAK HÜSEYİN,DEMİR SELİM,ATEŞ HACI ÖMER,BENLİ İSMAİL,SÖĞÜT ERKAN,Sahin Mehmet, (2013). "The Role Of Mmp2 1306C T And Tımp2 418G C Promoter Variants İn Age Related Macular Degeneration", Ophthalmic Genetics, 34(4), 217-222., Doi: 10.3109/13816810.2013.781192 (Yayın No: 331789) [SCI-Expanded]

50   KALKAN GÖKNUR,ATEŞ HACI ÖMER,KARAKUŞ NEVİN,SEZER SAİME, (2013). "Functional Polymorphisms İn Cell Death Pathway Genes Fas And Fas Ligand And Risk Of Alopecia Areata", Archives Of Dermatological Research, 305(10), 909-915., Doi: 10.1007/s00403-013-1354-5 (Yayın No: 331997) [SCI-Expanded]

51   KARAKUŞ NEVİN,YİĞİT SERBÜLENT,KURT SEMİHA GÜLSÜM,Cevik Betul,DEMİR OSMAN,ATEŞ HACI ÖMER, (2013). "Association Of İnterleukin Il 4 Gene İntron 3 Vntr Polymorphism With Multiple Sclerosis İn Turkish Population", Human Immunology, 74(9), 1157-1160., Doi: 10.1016/j.humimm.2013.05.011 (Yayın No: 332150) [SCI-Expanded]

52   ORTAK HÜSEYİN,DEMİR SELİM,ATEŞ HACI ÖMER,ALİM SAİT,BENLİ İSMAİL, (2013). "Association Of Mmp2 1306C T And Tımp2g 418C Polymorphisms İn Retinal Vein Occlusion", Experimental Eye Research, 113151-155., Doi: 10.1016/j.exer.2013.06.009 (Yayın No: 332190) [SCI-Expanded]

53   YİĞİT SERBÜLENT,Inanir Ahmet,TEKCAN AKIN,Inanir Sema,Tural Sengul,ATEŞ HACI ÖMER, (2013). "Association Between Fibromyalgia Syndrome And Polymorphism Of The Il 4 Gene İn A Turkish Population", Gene, 527(1), 62-64., Doi: 10.1016/j.gene.2013.04.020 (Yayın No: 332249) [SCI-Expanded]

54   KALKAN GÖKNUR,KARAKUŞ NEVİN,Bas Yalcın,Takcı Zennure,ÖZUĞUZ PINAR,ATEŞ HACI ÖMER,YİĞİT SERBÜLENT, (2013). "The Association Between Interleukin Il 4 Gene İntron 3 Vntr Polymorphism And Alopecia Areata Aa İn Turkish Population", Gene, 527(2), 565-569., Doi: 10.1016/j.gene.2013.05.086 (Yayın No: 332289) [SCI-Expanded]

55   KALKAN GÖKNUR,YİĞİT SERBÜLENT,KARAKUŞ NEVİN,ATEŞ HACI ÖMER,BOZKURT NİHAN,Özdemir Atiye,Pancar Günseli Şefika, (2013). "Methylenetetrahydrofolate Reductase C677t Mutation İn Patients With Alopecia Areata İn Turkish Population", Gene, 530(1), 109-112., Doi: 10.1016/j.gene.2013.08.016 (Yayın No: 332331) [SCI-Expanded]

56   Taslıyurt Turker,YİĞİT SERBÜLENT,RÜSTEMOĞLU AYDIN,GÜL ÜLKER,ATEŞ HACI ÖMER, (2013). "Common Mefv Gene Mutations İn Turkish Patients With Behcet S Disease", Gene, 530(1), 100-103., Doi: 10.1016/j.gene.2013.08.026 (Yayın No: 332454) [SCI-Expanded]

57   Akçakaya Pinar,Azeroglu Benura,Even Ipek,ATEŞ HACI ÖMER,Turker Hatice,Ongen Gul,Topal-Sarikaya Aysegul, (2012). "The Functional Slc11a1 Gene Polymorphisms Are Associated With Sarcoidosis İn Turkish Population", Molecular Biology Reports, 39(4), 5009-5016., Doi: 10.1007/s11033-011-1297-x (Yayın No: 330405) [SCI-Expanded]

58   Ozcetin Mustafa,ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,Fırat M Murat,;Silan Fatma, (2012). "A Case Of Congenital Muscular Dystrophysimilar To Fukuyama Type With Missense Mutation İn The Fukutin Gene", Journal Of Pediatric Neurology, 1063-66. (Yayın No: 330684) [SCI-Expanded]

59   KARAKUŞ NEVİN,YİĞİT SERBÜLENT,KALKAN GÖKNUR,RÜSTEMOĞLU AYDIN,İNANIR AHMET,GÜL ÜLKER,Pancar Gunseli Sefika,Akkanet Songul,ATEŞ HACI ÖMER, (2012). "Association Between The Methylene Tetrahydrofolate Reductase Gene C677t Mutation And Colchicine Unresponsiveness İn Behcet S Disease", Molecular Vision, 181696-1700. (Yayın No: 331021) [SCI-Expanded]

60   YİĞİT SERBÜLENT,İNANIR AHMET,Tural Sengul,ATEŞ HACI ÖMER, (2012). "Association Of Angiotensin Converting Enzyme Ace Gene I D Polymorphism And Rheumatoid Arthritis", Gene, 511(1), 106-108., Doi: 10.1016/j.gene.2012.09.036 (Yayın No: 331105) [SCI-Expanded]

61   Dolek Bilgen,ATEŞ HACI ÖMER,Dalyan Levent,Musellim Benan,Ongen Gul,Topal-Sarikaya Aysegul, (2011). "The Association Between Bsmı Variant Of Vitamin D Receptor Gene And Susceptibility To Tuberculosis", Molecular Biology Reports, 38(4), 2633-2636., Doi: 10.1007/s11033-010-0404-8 (Yayın No: 329963) [SCI-Expanded]

62   ATEŞ HACI ÖMER,Dolek Bilgen,Dalyan Levent,Sarıkaya Aysegul Topal, (2011). "Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms İn Rheumatoid Arthritis", Turkish Journal Of Rheumatology, 26(2), 145-149., Doi: 10.5152/tjr.2011.021 (Yayın No: 330109) [SCI-Expanded]

63   ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,Altinisik Julide,Karaer Hatice,SEZER SAİME, (2011). "Genetic Variations İn Tumor Necrosis Factor Alpha Interleukin 10 Genes And Migraine Susceptibility", Pain Medicine, 12(10), 1464-1469., Doi: 10.1111/j.1526-4637.2011.01200.x (Yayın No: 330255) [SCI-Expanded]

64   Buyuk Umut,ATEŞ HACI ÖMER,Dalyan Levent,Musellim Benan,Ongen Gul,Sarıkaya Aysegul Topal, (2010). "Analysis Of Transforming Growth Factor Beta 1 Tgf 1 Gene Polymorphisms İn Turkish Patients With Scleroderma", Cell Biochemistry And Function, 28274-277. (Yayın No: 326121) [SCI-Expanded]

65   ATEŞ HACI ÖMER,Dalyan Levent,Hatemi Gulen,HAMURYUDAN VEDAT,Sarıkaya Aysegul Topal, (2010). "Analyses Of Functional Il10 And Tnf Genotypes İn Behçet S Syndrome", Molecular Biology Reports, 373637-3641. (Yayın No: 326549) [SCI-Expanded]

66   ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,BOZKURT NİHAN,Karaer Hatice, (2010). "Nramp1 Slc11a1 Variants Genetic Susceptibility To Multiple Sclerosis", Journal Of Clinical Immunology, 30(4), 583-586., Doi: 10.1007/s10875-010-9422-5 (Yayın No: 329885) [SCI-Expanded]

67   Kozan Salih,ATEŞ HACI ÖMER,Güran Şefik,Bahce Muhterem,BEYAN CENGİZ, (2010). "Bir Relaps Akut Non Lenfositer Lösemi Olgusunda İnversiyon 16 Ve Trizomi 22 Sitogenetik Anomalilerinin Birlikteliği", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 302037-2040. (Yayın No: 358731) [SCI-Expanded]

68   ATEŞ HACI ÖMER,Dalyan Levent,Musellim Benan,Hatemi Gulen,Turker Hatice,Ongen Gul,HAMURYUDAN VEDAT,Sarıkaya Aysegul Topal, (2009). "Nramp1 Slc11a1 Gene Polymorphisms That Correlate With Autoimmune Versus İnfectious Disease Susceptibility İn Tuberculosis And Rheumatoid Arthritis", International Journal Of Immunogenetic, 3615-19. (Yayın No: 325600) [SCI-Expanded]

69   ATEŞ HACI ÖMER,Dalyan Levent,Hatemi Gulen,HAMURYUDAN VEDAT,Sarıkaya Aysegul Topal, (2009). "Genetic Susceptibility To Behçet S Syndrome İs Associated With Nramp1 Slc11a1 Polymorphism İn Turkish Patients", Rheumatology International, 29787-791. (Yayın No: 325749) [SCI-Expanded]

70   Guran Sefik,ATEŞ HACI ÖMER,Torun Deniz,Kozan Salih, (2009). "3P21 3 Bölgesinde Delesyon İle Karakterize Kötü Prognozla Giden Bir Multipl Myeloma Olgusu", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 291795-1796. (Yayın No: 358884) [SCI-Expanded]

71   ATEŞ HACI ÖMER,Müsellim Benan,Öngen Gül,Sarıkaya Ayşegül Topal, (2008). "Nramp1 Slc11a1 A Plausible Candidate Gene For Systemic Sclerosis Ssc With Interstitial Lung Involvement", Journal Of Clinical Immunology, 2873-77., Doi: 10.1007/s10875-007-9134-7 (Yayın No: 323171) [SCI-Expanded]

72   ATEŞ HACI ÖMER,Müsellim Benan,Öngen Gül,Sarıkaya Aysegül Topal, (2008). "Interleukin 10 And Tumor Necrosis Factor Gene Polymorphisms İn Tuberculosis", Journal Of Clinical Immunology, 28232-236. (Yayın No: 323858) [SCI-Expanded]

73   Altınısık Jülide,ATEŞ HACI ÖMER,ULUTİN ALİ NUR TURGUT,CENGİZ MÜJGAN,BUYRU AYŞE NUR, (2008). "Factor V Leiden Prothrombin G20210a And Protein C Mutation Frequency İn Turkish Venous Thrombosis Patients", Clinical And Applied Thrombosis/Hemostasis, 14415-420. (Yayın No: 324139) [SCI-Expanded]

74   ATEŞ HACI ÖMER,Hatemi Gulen,HAMURYUDAN VEDAT,Sarıkaya Aysegül Topal, (2008). "Tumor Necrosis Factor Alpha And Interleukin 10 Gene Promoter Polymorphismsm İn Turkish Rheumatoid Arthritis Patients", Clinical Rheumatology, 271243-1248. (Yayın No: 324422) [SCI-Expanded]

75   ATEŞ HACI ÖMER,Musellim Benan,Ongen Gul,Sarıkaya Aysegul Topal, (2008). "Association Between Interleukin 10 Gene Il10 Polymorphisms And Systemic Sclerosis Ssc With Interstitial Lung Involvement", Rheumatology International, 281123-1126. (Yayın No: 324731) [SCI-Expanded]

76   ATEŞ HACI ÖMER,Musellim Benan,Ongen Gul,Sarıkaya Aysegul Topal, (2008). "Analyses Of Tnf Polymorphisms İn Turkish Systemic Sclerosis Patients With İnterstitial Lung İnvolvement", Biochemical Genetics, 46696-701. (Yayın No: 325238) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "Alopesi Areata’Da Tnf-Α Promotör Polimorfizminin Analizi", Kocatepe Tıp Dergisi, 187-12. (Yayın No: 3676311)

2   SEZER SAİME,altınısık julide,bozkurt nihan,akkanet songul,ATEŞ HACI ÖMER, (2013). "Migrende Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Ace İnsersiyon Delesyon I D Gen Polimorfizminin Analizi", Çağdaş Tıp Dergisi, 37-11. (Yayın No: 359622)

3   bahce muhterem,BEYAN CENGİZ,ATEŞ HACI ÖMER,kozan salih,torun deniz,guran sefik, (2011). "Miyelodisplastik Sendromlu Olguda İ 17Q Nadir Görülen Önemli Bir Kromozamal Anomali", Gülhane Tıp Dergisi, 53301-303. (Yayın No: 359275)

4   ATEŞ HACI ÖMER,budeyri nilay,Musellim Benan,ongen gul,TopalSarıkaya Aysegul, (2010). "Sistemik Sklerozda Col1a1 Ve Col1a2 Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi", Cumhuriyet Tıp Dergisi, 32181-185. (Yayın No: 359162)

5   Ates Omer, Nevruz O, Kozan S, Torun D, Guran S, Ural AU, Bahce M, (2009). "Miyelodisplastik Sendromdan Geçişli Akut Myelomonositik Lösemi Olgusunda Monozomi 7 Sitogenetik Anomalisi", Cumhuriyet Tıp Dergisi, 31303-306. (Yayın No: 359030)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860453)

2   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860452)

3   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860456)

4   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860455)

5   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860454)

6   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860451)

7   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860450)

8   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860448)

9   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860449)

10   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860401)

11   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860400)

12   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860399)

13   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860398)

14   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860397)

15   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860396)

16   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860395)

17   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860394)

18   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860393)

19   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860390)

20   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860392)

21   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860391)

22   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860389)

23   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860388)

24   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860387)

25   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860386)

26   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860384)

27   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860382)

28   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860385)

29   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860383)

30   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860381)

31   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860380)

32   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860379)

33   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860377)

34   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860375)

35   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860376)

36   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860374)

37   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860373)

38   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860360)

39   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860361)

40   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860357)

41   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860358)

42   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860359)

43   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860356)

44   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860353)

45   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860354)

46   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860355)

47   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860352)

48   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860351)

49   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860350)

50   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860349)

51   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860348)

52   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860347)

53   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860346)

54   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860345)

55   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860344)

56   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2018). INVESTIGATION OF RETINOIC ACID RECEPTOR BETA GENEEXPRESSION LEVEL IN PTERYGIUM. TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4860343)

57   SEZER SONDAŞ SAİME,ATEŞ HACI ÖMER (2017). Analysis of Connexin 43 gene expression in pterygium tissue. VI International Congress of Molecular Medicine (Özet Bildiri) (Yayın No:3676671)

58   çelik sümeyye deniz,ATEŞ HACI ÖMER,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2017). Pterjiumda FABP5 geninin ekspresyon seviyesinin değerlendirilmes. XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslar arası katılımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:3676692)

59   GÜL ALİ,altuntaş buket,TAKCI ŞAHİN,ATEŞ HACI ÖMER,YILMAZ RESUL,çelik sümeyye deniz (2017). Effect of Surfactant protein-B gene intron 4 and C/A -18 polymorphisms on infants with acute bronchiolitis. International DNA Day and Genome Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3676344)

60   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye deniz,SEZER SONDAŞ SAİME,BOZKURT NİHAN,ENSARİ EMEL,KALKAN GÖKNUR (2017). Investigation of IL-17 promoter polymorphism in alopecia areata. International DNA Day and Genome Congress. Kırsehir, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3676360)

61   YILMAZ RESUL,ATEŞ HACI ÖMER,GÜL ALİ,ÖZER SAMET,ENSARİ EMEL (2017). An association between TRP64ARG polymorphism of the B3 adrenoreceptor gene and female gender in obese Turkish children and adolescents. International DNA Day and Genome Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3676369)

62   DEMİR SELİM,KILIÇ RAŞİT,ATEŞ HACI ÖMER,BENLİ İSMAİL,ALİM SAİT,KARACAN ERŞEKERCİ TÜLAY,GÜNEŞ ALİ (2017). Association between allergic conjunctivitis and cytokine related genetic polymorphism in a pediatric population. International DNA Day and Genome Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3676382)

63   DEMİR AYŞE KEVSER,ATEŞ HACI ÖMER,altınışık jülide,BOZKURT NİHAN,SEZER SONDAŞ SAİME,DEMİR SELİM (2017). Association between Behcet’s disease and genetic polymorphisms of mannose-binding lectin in a Turkish population. International DNA Day and Genome Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3676398)

64   KASAP TUBA,ATEŞ HACI ÖMER,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,ENSARİ EMEL (2017). 45T/G single nucleotide polymorphism of adiponectin gene- is it a factor in childhood obesity?. International DNA Day and Genome Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3676424)

65   çelik sümeyye deniz,ATEŞ HACI ÖMER,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2017). Detection of expression of PPARβ/δ in human pterygium. International DNA Day and Genome Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3676440)

66   doğan çisem,ATEŞ HACI ÖMER,TAKCI ŞAHİN (2017). Analysis of relationship between acute bronchiolitis and IL-8 gene polymorphism. International DNA Day and Genome Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3676449)

67   ENSARİ EMEL,ATEŞ HACI ÖMER,sümeyye deniz çelik,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2017). Analysis of RARα gene expression in human pterygium. International DNA Day and Genome Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3676462)

68   çelik sümeyye deniz,ATEŞ HACI ÖMER,SEZER SONDAŞ SAİME,TAKCI ŞAHİN,seyyah buket (2017). The effect of surfactant protein b gene polymorphism in the ethiology of acute bronchiolitis. VI International Congress of Molecular Medicine (Özet Bildiri) (Yayın No:3676478)

69   doğan çisem,ATEŞ HACI ÖMER (2017). Association between bronchiolitis infants and interleukin 8 gene polymorphism. VI International Congress of Molecular Medicine (Özet Bildiri) (Yayın No:3676487)

70   GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,ATEŞ HACI ÖMER,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ENSARİ EMEL (2017). Effect of the polymorphism of uncoupling proteins genes UCP1 -3826 A/G and UCP2 exon8 Del/ins in childhood obesity. VI International Congress of Molecular Medicine (Özet Bildiri) (Yayın No:3676642)

71   BOZKURT NİHAN,ATEŞ HACI ÖMER (2017). Analysis of WWOX gene expression in pterygium tissue. VI International Congress of Molecular Medicine (Özet Bildiri) (Yayın No:3676659)

72   ATEŞ HACI ÖMER,çelik sümeyye deniz,ENSARİ EMEL,DEMİR SELİM,DENİZ DEMİR HELİN (2017). Pterjiumda CRABP-II geninin ekspresyon seviyesinin araştırılması. XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslar arası katılımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:3676684)

73   çelik sümeyye deniz,ATEŞ HACI ÖMER,BOZKURT NİHAN,SEZER SONDAŞ SAİME,ENSARİ EMEL,KALKAN GÖKNUR (2016). Investigation of the PTPN22 gene polymorphism in alopecia areata. . European Journal of Human Genetics Conference Abstracts (Poster) (Yayın No:2919387)

74   SEZER SONDAŞ SAİME,ATEŞ HACI ÖMER,DEMİRTÜRK FAZLI,BOZKURT NİHAN,ENSARİ EMEL (2016). Associationbetween P selectin polymorphism and preeclampsia. European Journal of Human Genetics Conference (Poster) (Yayın No:2919403)

75   ENSARİ EMEL,ATEŞ HACI ÖMER,KALKAN GÖKNUR (2016). Association of Fas promoter gene polymorphism in alopecia areata. European Journal of Human Genetics Conference (Poster) (Yayın No:2919411)

76   gunal ozgur,ATEŞ HACI ÖMER,DUYGU FAZİLET,barut senel (2015). TNF alpha and IL 10 gene polymorphisms and susceptibility to brucellosis. The 25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (Poster) (Yayın No:1860789)

77   altınısık julide,meric gokhan,ERDURAN MEHMET,ATEŞ HACI ÖMER,ULUSAL ALİ ENGİN,AKSEKİ DEVRİM (2015). BstUI and DpnII Variants of COL5A1 Gene are associated with tenis Elbow. Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (Poster) (Yayın No:1860876)

78   ATEŞ HACI ÖMER,SEZER SAİME,SOMUK BATTAL TAHSİN,koc sema (2015). The investigation of P2X7 gene 1513 A C polymorphism in Tularemia. V. International Congress of Molecular Medicine (Poster) (Yayın No:1844663)

79   RÜSTEMOĞLU AYDIN,ERKOL İNAL ESRA,İNANIR AHMET,ekinci duygu,GÜL ÜLKER,YİĞİT SERBÜLENT,ATEŞ HACI ÖMER (2015). Association of NCOA5 gene rs2903908 variant with the Behcet s disease. European Journal of Human Genetics Conference (Poster) (Yayın No:1860728)

80   ATEŞ HACI ÖMER,BOZKURT NİHAN,ENSARİ EMEL,celik sumeyye,kalkan goknur (2015). Association of IL10 1082 G A gene polymorphism in alopecia areata. V. International Congress of Molecular Medicine (Poster) (Yayın No:1844941)

81   ATEŞ HACI ÖMER,Celik Sumeyya Deniz Analyses of IL18 Gene Polymorphisms in Alopecia Areata. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3123375)

82   ATEŞ HACI ÖMER,SOMUK BATTAL TAHSİN DNA sequence analysis of the NRAMP1 promoter region in Tularemia. Medical Genetics and Clinical Applications (With International Participation) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3157982)

83   Ates Omer, Altinisik J, Cumurcu-Elbozan B, Rustemoglu A, Karlidag R, Gul-Gogcegoz I, Unal S. The investigation of TNF 308G A polymorphism in mood diseases. European Human Genetics Conference 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands. European Journal of Human Genetics. 2011;19 (2):304 (Poster) (Yayın No:361015)

84   Ates Omer, Altinisik J, Cumurcu-Elbozan B, Rustemoglu A, Karlidag R, Gul-Gogcegoz I, Unal S. MEFV gene mutations are associated with Behçet s Disease. European Human Genetics Conference 23-26 June 2012, Nürnberg, Germany. European Journal of Human Genetics. 2012;20 (1):210 (Poster) (Yayın No:360682)

85   Ates Omer, Bozkurt N, Cumurcu-Elbozan B, Unal S, Elyas-Kaya Z. Analyses of Tumor Necrosis Factor Alpha G308A Genotypes in Schizophrenia patients. IV. International Congress of Molecular Medicine 27-30 June 2011, Istanbul, Turkey. S.63, p.129 (Poster) (Yayın No:363711)

86   Ates Omer, Rustemoglu A, Cumurcu-Elbozan B, Unal S Is There Any Correlation Between IL 10 Polymorphisms And Bipolar Disorder. IV. International Congress of Molecular Medicine 27-30 June 2011, Istanbul, Turkey. S.99, p.237 (Poster) (Yayın No:363963)

87   Ateş Hacı Omer, Sayhan A.N, Cengiz M, Ulutin T Mutation Detection of Protein C Gene in Thrombosis Patients. Turkish Journal of Haematology 2000;17:3(suppl.):348 (Poster) (Yayın No:365914)

88   Ulutin T, Altinisik J, Ates Hacı Omer, Cengiz M, Sayhan N. Screening of Factor V Leiden G1691A Prothrombin G20210A and Protein C Gene Mutations in Thrombosis Patients. The American Journal of Human Genetics 2001;69:4(suppl.):1446 (Poster) (Yayın No:365797)

89   Ates Omer, Dolek B, Guz-Eroglu S, Musellim B, Ongen G,Topal-Sarikaya A. The possible association between systemic sclerosis and FokI BsmI TaqI polymorphisms in VDR. FEBS Journal 2006;273:1(suppl):275 (Poster) (Yayın No:365687)

90   Ates Omer, Hamuryudan V, Topal-Sarikaya A. Interleukin 10 and tumour necrosis factor alpha promoter regions polymorphisms in rheumatoid arthritis patients. FEBS Journal 2006;273:1(suppl):273 (Poster) (Yayın No:365582)

91   Ates Omer, Musellim B, Ongen G, Topal-Sarikaya A. Polymorphisms of SLC11A1 gene confers susceptibility to systemic sclerosis. FEBS Journal 2006;273:1(suppl):273-274 (Poster) (Yayın No:365483)

92   Pamukcu C, Yalçın B, Ates Omer, Topal-Sarıkaya A, Türker H, Ongen G. TNF Gene Polymorphisms in Sarcoidosis. IUBMB Life 2009; 61 (3):332-333 (Poster) (Yayın No:365371)

93   Akcakaya P, Azeroglu B, Even İ, Ates Omer, Turker H, Ongen G, Topal-Sarikaya A NRAMP1 SLC11A1 Possible Candidate Gene for Sarcoidosis in Turkish Population. IUBMB Life 2009; 61 (3):369-370 (Poster) (Yayın No:365221)

94   Guran S, Ates Omer, Yesilyurt A, Kozan S, Torun D, Onur A, Safali M, Kurekci AE, Bahce M. A rare Fankoni s Anemia and Wilms Tumor case with a special chromosomal abnormality. Stem Cells & Cancer Molecular Mechanisms Controlling Normal and Cancer Cells, 13-18 September 2009. Les Diablerets, Switzerland. (Poster) (Yayın No:365088)

95   Rustemoglu A., Gul U., Gumus Kaya G., Karadag A, Piskin E, Ates Omer, Sahin S, Sunguroglu A Analysis of MDR1 ABCB1 Gene Polymorphisms in Behçet s Disease. European Human Genetics Conference 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands European Journal of Human Genetics. 2011;19 (2):248 (Poster) (Yayın No:363281)

96   Yıgıt S., Taslıyurt T., Uzun Kaya S., Bozkurt N, Kısacık B, Ates Omer Determining R202Q Allele Frequency in FMF Patients. European Human Genetics Conference 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands. European Journal of Human Genetics. 2011;19 (2):253-254 (Poster) (Yayın No:363523)

97   Kozan S, Ates Omer, Guran S, Bahce M, Beyan C. A relapse phase acute non lymphocytic leukemia case with an inversiyon 16 and trisomy 22 cytogenetic findings. XXXIII. World Congress of the International Society of Hematology, 10-13 October 2010. Jerusalem, Israel. P39 (Poster) (Yayın No:364518)

98   Rustemoglu A, Yigit S, Ates Omer, Bozkurt N, Tasliyurt T. The Investigation of C1236T and C3435T polymorphisms in MDR1 ABCB1 gene in familial Mediterranean Fever FMF patients. European Human Genetics Conference 12-15 June 2010 Gothenburg, Sweden. European Journal of Human Genetics. 2010;18 (1):259 (Poster) (Yayın No:364721)

99   Ates Omer, Kurt S, Altınısık J, Karaer H, Sezer S Genetic variations in Tumor Necrosis Factor alpha Interleukin 10 genes and migraine susceptibility. . European Human Genetics Conference 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands European Journal of Human Genetics. 2011;19 (2):303 (Poster) (Yayın No:362872)

100   Ates Omer, Bozkurt N, Cumurcu-Elbozan B Genetic Susceptebility to Major Depression is Associated with IL 10 Promotor Polymorphism in Turkish Patients. European Biotechnology Congress 28Semtember -1 October 2011 Istanbul,Turkey. Current Opinion in Biotechnology 2011;22:104 (Poster) (Yayın No:360978)

101   Sezer S, Bozkurt N, Kurt S, Ates Omer The Association Between Migraine and 1603C T Polymorphism of the Dopamine Beta Hydroxylase DBH Locus in Turkey. European Biotechnology Congress 28Semtember -1 October 2011 Istanbul,Turkey. Current Opinion in Biotechnology 2011;22:104 (Poster) (Yayın No:360801)

102   Inanir A, Yigit S, Habiboglu A, Rustemoglu A, Ates Omer Analyses of MEFV mutations in patients with the rheumatoid arthritis. European Human Genetics Conference 23-26 June 2012, Nürnberg, Germany. European Journal of Human Genetics. 2012;20 (1):216. (Poster) (Yayın No:360753)

103   Ates O, Demirturk F, Toprak M, Sezer S, Yigit S Catechol O methyltransferase Val158Met polymorphism and uterine leiomyoma. European Human Genetics Conference 23-26 June 2012, Nürnberg, Germany. European Journal of Human Genetics. 2012;20 (1):210 (Poster) (Yayın No:360630)

104   Bozkurt N, Ates Omer, Karakus N, Demirturk F, Gunal O, Aysal T, Nacar MC IL 6 gene promoter polymorphisms Genetic susceptibility to recurrent pregnancy loss. European Human Genetics Conference 8-11 June 2013, Paris, France. European Journal of Human Genetics. 2013;21(2):588. (Poster) (Yayın No:360544)

105   Yigit S, Karakus N, Kurt S, Ates Omer Association of Interleukin IL 4 gene intron 3 VNTR polymorphism with multiple sclerosis in Turkish population. European Human Genetics Conference 8-11 June 2013, Paris, France. European Journal of Human Genetics. 2013;21(2):512. (Poster) (Yayın No:360473)

106   Sezer S, Ates Omer, Karakus N, Inanir A, Bozkurt N, Inanir S, Yigit S Clinical symptoms in fibromyalgia are associated to catechol O methyltransferase COMT gene Val158Met polymorphism. European Human Genetics Conference 8-11 June 2013, Paris, France. European Journal of Human Genetics. 2013;21(2):71.7 (Poster) (Yayın No:360059)

107   Celik A, Ozcetin M, Ates Omer, Altunkas F, Karaman K, Akar İ, İnce İ, Yalcın M, Ceyhan K, Koc F Association between C Reaktive Protein Endothelial Nitric Oxide Synthase and Interleukin 6 Gene Polymorphisms in Adolescents with a Family History of Premature Atherosclerosis. 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation 26-29 October 2013 Antalya,Turkey Journal of the American College of Cardiology 2013;62:125-126 PP -111. (Poster) (Yayın No:359860)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   SEZER SAİME,ATEŞ HACI ÖMER,BOZKURT NİHAN,kalkan goknurk,ENSARİ EMEL,celik sumeyye (2015). Alopesi areatada CTLA geni 49A G ve CT60G A polimorfizmlerinin analizi. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslar arası katılımlı). (Poster) (Yayın No:1861894)

2   ENSARİ EMEL,ATEŞ HACI ÖMER,ozer samet,YILMAZ RESUL,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,KARAASLAN ERHAN,sonmezgoz ergun (2015). Obezite tanılı çocuklarda Adinopektin 45 T G gen polimorfizmlerinin belirlenmesi. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslar arası katılımlı). (Poster) (Yayın No:1861748)

3   ATEŞ HACI ÖMER,gunal ozgur,altınısık julide,SEZER SAİME,DUYGU FAZİLET,RÜSTEMOĞLU AYDIN,barut senel (2015). Brusellozda TNF alfa ve IL 10 gen polimorfizmleri. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslar arası katılımlı) (Poster) (Yayın No:1861605)

4   ERDURAN MEHMET,AKSEKİ DEVRİM,ATEŞ HACI ÖMER (2011). Lateral epikondilitli hastalarda COL1A1 1546G T gen varyantlarının analizi. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. 27-30 Ekim 2013 Kuşadası, Aydın. S.319-320. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:368564)

5   SOMUK BATTAL TAHSİN,KOÇ SEMA,SEZER SAİME,GÖKTAŞ GÖKSEL,SOYALIÇ HARUN,GÜRBÜZLER LEVENT,UYSAL İSMAİL ÖNDER,ATEŞ HACI ÖMER Türk Popülasyonunda Orafarengeal Tularemi Hastalarında SLC11A1 Gen Polimorfizmi. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1281095)

6   Akkanet S, Bozkurt N, Sezer S, Ates Ömer Migrende ACE Gen Polimorfizminin Analizi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2011 Antalya. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(suppl):224 (Poster) (Yayın No:368055)

7   Sezer S, Bozkurt N, Demirturk F, Nacar MC, Metin ZF, Ates Ömer Leiomyomda CYP1A1 MspI T C ve CYP1B1 Arg48Gly C G gen polimorfizmlerinin rolü. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. 27-30 Ekim 2013 Kuşadası, Aydın. S.435-436. (Poster) (Yayın No:368513)

8   Ates Ömer, Demirturk F, Altınısık J, Sezer S, Toprak M, Bozkurt N, Nacar MC FAS geni 670A G varyantları ve preeklampsi riski. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. 27-30 Ekim 2013 Kuşadası, Aydın. S.272-273 (Poster) (Yayın No:368448)

9   ATEŞ HACI ÖMER Otoimmun ve infeksiyöz hastalıklarda genetik varyasyonların rolü. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. 27-30 Ekim 2013 Kuşadası, Aydın. S.61 (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:368376)

10   Rustemoglu A, Yigit S, Gul U, Taslıyurt T, Ates Ömer MEFV Genindeki Bazı Mutasyonlar Behçet Hastalığı İçin Risk Faktörü Olabilir. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 19-23 Aralık 2012 Bursa. S.41, 0125 (Poster) (Yayın No:368278)

11   Rustemoglu A, İnanır A, Yigit S, Gul U, Bozkurt N, Ates Ömer Behcet Hastalarında CD40 Geni rs4810485 Polimorfizminin Araştırılması. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 19-23 Aralık 2012 Bursa. S.175, 0116. (Poster) (Yayın No:368239)

12   Yigit S, Ates Ömer, Ulker G, Akkanet S, Rustemoglu A. Behçet Hastalığında ACE Gen I D Polimorfizmi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2011 Antalya. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(suppl):228 (Poster) (Yayın No:368194)

13   Altınısık J, Ates Ömer, Sezer S, Kurt S. Migren Hastalarında MTHFR Gen Polimorfizminin Araştırılması. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2011 Antalya. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(suppl):231 (Poster) (Yayın No:368156)

14   Uzun M, Ates Ömer, Rustemoglu A, Cumurcu BE, Unal S. Şizofreni Hastalarında Adenozin Deaminaz ADA Geni 22 G A Polimorfizminin Araştırılması. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2011 Antalya. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(suppl):225 (Poster) (Yayın No:368102)

15   Sezer S, Bozkurt N, Kurt S, Ates Ömer Migrende Dopamin Beta Hidroksilaz Gen Polimorfizminin Analizi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2011 Antalya. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(suppl):223 (Poster) (Yayın No:367965)

16   Bozkurt N, Sezer S, Ates Ömer Migrende 861G C 5 HT1B Gen Polimorfizminin Araştırılması. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2011 Antalya. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(suppl):223 (Poster) (Yayın No:367911)

17   Yigit S, Inanır A, Akkanet S, Uzun M, Ates Ömer. Romatoid Artrit İle Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Geninin İnsersiyon Delesyon Polimorfizmi Arasındaki İlişki. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2011 Antalya. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(suppl):181 (Poster) (Yayın No:367856)

18   Yigit S, Ates Ömer, Kurt S. Multiple Sklerozda MEFV Gen Mutasyonlarının Sıklığı ve Önemi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2011 Antalya. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(suppl):143 (Poster) (Yayın No:367788)

19   Ates Ömer, Altınısık J, Sezer S, Bozkurt N Behçet Hastalarında MBL Geni 4P Q Varyantlarının Analizi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2011 Antalya. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(suppl):227 (Poster) (Yayın No:367728)

20   Ates Ömer, Uzun M, Rustemoglu A, Elbozan-Cumurcu B, Unal S. Şizofrenide IL 10 819C T 592C A ve 1082 G A Polimorfizmlerinin Rolü. Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi 28 Haziran-1 Temmuz 2011 İstanbul, Türkiye S.253 PÖ1 (Poster) (Yayın No:367651)

21   Elbozan-Cumurcu B, Ates Ömer, Unal S, Kaya ZE, Yesil B Şizofren Hastalarda İnterlökin 10 IL 10 ve Tümör Nekroz Faktör alfa TNF Gen Polimorfizmleri. 20. Anadolu Psikiyatri Günleri 14-17 Haziran 2011 Hatay, S.107, PBÖ-5. (Poster) (Yayın No:367551)

22   Elbozan-Cumurcu B, Unal S, Elyas-Kaya Z, Ozyurt H, Ates Ömer, Kartalcı S, Sahin Semsettin,Cam-Celikel F. Şizofreni Tanısı almış Hastalarda Süperoksid Dismutaz SOD ve Glutatyon Peroksidaz GSH Px Enzim Polimorfizmi. 14. Gazi Günleri, İnteraktif Psikiyatri Kongresi, 31 Mart – 04 Nisan 2011 Girne/KKTC (Poster) (Yayın No:367473)

23   Elbozan-Cumurcu B, Ates Ömer, Karlidag R, Gogcegoz-Gul I. Depresyon ve Bipolar Affektif Bozukluk Tanılı Hastalarda İnterlökin 10 IL 10 ve Tümör Nekroz Faktör alfa TNF Gen Polimorfizmleri. 14. Gazi Günleri, İnteraktif Psikiyatri Kongresi, 31 Mart – 04 Nisan 2011 Girne/KKTC (Poster) (Yayın No:367406)

24   Ongen G, Ates Ömer, Dalyan L, Dolek B, Musellim B, Topal-Sarıkaya A. Tüberkülozda vitamin D reseptör gen polimorfizmlerinin analizi. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 28-31 Ekim 2009 Bodrum P94 s:101 (Poster) (Yayın No:367303)

25   Ates Ömer, Budeyri N, Ongen G, Topal-Sarıkaya A. Sistemik sklerozda COL1A1 ve COL1A2 polimorfizmleri. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 28-31 Ekim 2009 Bodrum P90 s:99 (Poster) (Yayın No:367214)

26   Guran S, Beyan C, Erdem G, Ates Ömer, Kozan S, Torun D, Bahce M Miyelodisplastik sendromlu olguda i 17q nadir görülen önemli bir kromozomal anomali. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 28-31 Ekim 2009 Bodrum P89 s:98 (Poster) (Yayın No:367147)

27   Ates Ömer, Nevruz O, Kozan S, Torun D, Guran S, Ural AU, Bahce M Monozomi 7 sitogenetik anomalisi tanımlanan bir miyelodisplastik sendromdan geçişli akut miyelomonositik lösemi AML M4 olgusu. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 28-31 Ekim 2009 Bodrum P15 s:61 (Poster) (Yayın No:367013)

28   Ates Ömer, Torun D, Kozan S, Nevruz O, Avcu F, Bahce M, Guran S. Kötü prognozla seyreden ilginç bir multipl miyelom olgusunda saptanan klonal kromozomal anomaliler. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 28-31 Ekim 2009 Bodrum P13 s:60 (Poster) (Yayın No:366904)

29   Kozan S, Ateş Ömer, Guran S, Bahce M, Beyan C. Bir relaps akut non lenfositer lösemi olgusunda inversiyon 16 ve trizomi 22 sitogenetik anomalilerinin birlikteliği. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 28-31 Ekim 2009 Bodrum P3 s:56 (Poster) (Yayın No:366787)

30   Sayhan A.N, Ates Hacı Ömer, Cengiz M, Ulutin T. Protein C Genindeki Mutasyonların SSCP Yöntemi ile Saptanması. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi 2-4 Kasım 2000/İzmir (poster) Abstracts:P-212 (Poster) (Yayın No:366152)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedaviler (2015)., ATEŞ HACI ÖMER, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Şemsettin Şahin, Fikret Erdemir, İsmail Okan, Faruk Kutlutürk, Ataç Çelik, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1844414)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Ailevi Akdeniz Ateşi FMF ile Takip Edilen Çocuk Hastalarda MIF 173G C ve IL 6 Geni IL 6 174G C Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-31.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Obezitede Annexin A5 Gen Polimorfizmlerinin Rolü", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.06.2015-31.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Tularemi Hastalarında SCL11A1 MBL ve P2X7 Gen Polimorfizmi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-25.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Alopesi Areata Hastalarında eNOS ve Fas-Fas Ligand Gen Polimorfizmler Arasındaki İlişkinin Saptanması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.04.2012-24.02.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Pterjiumlu Hastalarda Retinoik Asit Sinyal Yolagı Ile Iliskili GenlerinArastırılması", -Tübitak 1001, Yürütücü, 01.05.2016-22.02.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Alopeci Areata da Saçkıran Aday 23 SNP nin Analizi ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.09.2013-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Pterjumda WWOX ve Konneksin 43 Gen Ekspresyonlarının ve Protein Düzeylerinin Analizi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 06.04.2015-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   "Obezite tanılı çocuk ve adölesanlarda obeziteye yatkınlık oluşturan gen polimorfizmi çalışmaları", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 14.03.2015-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

9   "Major Depresyon ve Bipolar Afektif Bozukluğu olan hastalarda Paraoxonase 1 PON1 polimorfizmlerinin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28.02.2015-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

10   "Pterjiumlu Hastalarda Retinoik AsitSinyal Yolağı İle İlişkili Genlerin Araştırılması", -Tübitak 1001, Yürütücü, 01.05.2016-18.03.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

11   "Akut Bronşiolitli bebeklerde Surfaktan Protein A ve D gen polimorfizminin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 05.09.2015-14.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

12   "TNF ve IL 10 Gen Polimorfizmi ve Bruselloza Yatkınlık", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 29.03.2013-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

13   "Şizofreni Hastalarında Adenozin Deaminaz ADA Geni 22G A Polimorfizminin İncelenmesi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

14   "Miyomlarda Östrojen Progesteron CYP1 A1 CYP1 B1 COMT ve p53 Gen Polimorfizmlerinin Rolü", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

15   "Erken Ateroskleroz Açısından Riskli Çocuklarda Subklinik Ateroskleroz ile Fonksiyonel IL 6 CRP ve eNOS Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişkinin Saptanması", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

16   "Preeklampside Endotelin 1 Leptin Cannabinoid 1 Reseptör E P L Selektin ve Fas fas Ligand Gen Polimorfizmlerinin Analizi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

17   "Major Depresif Bozukluk Bipolar Bozukluk ve Şizofreni Tanısı Almış Hastalarda Süperoksisüperoksid Dismutaz SOD ve Glutatyon Peroksidaz GSH Px Gen Polimorfizminin Değerlendirilmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

18   "Behçet Hastalığında Metal İyon Taşıyıcı Protein SLC11A1 NRAMP1 İnterlökin 10 IL10 ve Tümör Nekröz Faktörü TNF Polimorfizmlerinin Rolü", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

19   "Major Depresif Bozukluk Bipolar Bozukluk ve Şizofreni Tanısı Almış Hastalarda Süperoksisüperoksid Dismutaz SOD ve Glutatyon Peroksidaz GSH Px Gen Polimorfizminin Değerlendirilmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

20   "Migrende İnterlökin10 IL 10 ve Tümör Nekröz Faktör Alfa TNF Gen Varyantlarının Analizi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

21   "Multipl Skleroz da Metal İyon Taşıyıcısı Protein Protein Gen NRAMP1 SLC11A1 Polimorfizmlerinin Analizi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

22   "Major Depresyon Şizofren ve Bipolar Hastalarında Fonksiyonel İnterlökin10 ve Tümör Nekröz Faktör Alfa Genotiplerinin Analiz", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

23   "Major Depresyon Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Tanısı Almış Hastalarda Dopamin Beta Hidroksilaz Gen Polimorfizmlerinin Analizi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

24   "Migrende dopamin beta hidroksilaz geni polimorfizmlerinin analizi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2008-2009, Sağ.Tğm.Dr, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:omer.ates@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2002-2007
İstanbul Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Moleküler Biyoloji Ve Genetik (Dr)

Tez Adı:Romatoid Artrit Ve Tüberkülozda Metal İyon Taşıyıcı Protein Geni (Slc11a1-Nramp1) Polimorfizminin Rolü
Yüksek Lisans
1997-2001
İstanbul Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Genetik (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Trombozlu Hastalarda Protein C Geninde Mutasyon Taraması
Lisans
1993-1997
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyolojik Bilimler BölümüAkademik Görevler

Profesör
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI/
Doçent
2011-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2009-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2007-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2002-2007
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/FEN FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR./
Araştırma Görevlisi
1999-2002
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ/TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/GENETİK ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Dekan
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Farabi Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Farabi Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Saime SEZER, (2012)., "Migrende dopamin Beta hidroksilaz gen polimorfizmlerinin analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Sümeyya Deniz ÇELİK, (2015)., "IL–18 geni promotör polimorfizmlerinin alopesi areata ile ilişkisinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Emel ENSARİ, (2015)., "Çocukluk çağı obezitesinde anneksin A5 gen polimorfizmlerinin rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Çisem Nildem DOĞAN, (2017)., "Akut bronşiolit olan hastalarda IL-8 -251A/T VE 781C/T polimorfizmlerinin analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Saime SEZER SONDAŞ, (2018)., "Pterjiumda konneksin 43 gen ekspresyonunun ve protein düzeyinin analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Doktora
6.Nihan BOZKURT, (2018)., "Pterjiyumda wwox gen ekspresyonunun ve protein seviyesinin analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Doktora
7.Sümeyya Deniz ÇELİK, (2020)., "Pterjiumda CRABP2, FABP5 ve PPARD genlerinin rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Doktora
8.Hatice TÜRKER ASLAN, (2019)., "Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda serum interlökin 17 düzeyinin araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Burhan ERTEKİN, (2019)., "Hashimoto tiroiditi olan çocuklarda neopterin düzeylerinin araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Emel ENSARİ, (2020)., "Bir yüzey yapışma proteini olan e-kaderinin pterjiyum gelişimindeki rolünün araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora
11.Mahdı Salah Mohammed AL-ZANDI, (2021)., "Analysis of WASP gene expression in pterygium", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Mustafa Ahmed Abdullah AL-BAYATI, (2021)., "Analysis of ARPC1B gene expression in pterygium", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Balen Anwar Zaınal ZAINAL, (2021)., "Analysis of actin related protein 2/3 complex subunit 2 gene expression in pterygium", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Darya Sardar Muhammad Rasheed ALJUMUR, (2021)., "Analysis of ACTR-3 gene expression in pterygium", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Asiye YANCI, (2022)., "Pterjiyum tanısı almış hastalarda COL1A1 geninin analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Mohammed Omar Rahman RAHMAN, (2022)., "Effect of WASL(N-WASP) gene expression in pterygium", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Soran Omar ABDULLAH, (2022)., "Analysıs of ACTR2 gene expressıon ın pterygıum", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Aso Ibrahım Khaleel KHALEEL, (2022)., "Investigation the role of WASF3 in the development of pterygium", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Yusuf SELEN, (2022)., "ARPC1A geninin periodontitis gelişimindeki rolünün araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Hawbash Mohammed Amın RAHIM, (2022)., "Analysis of WAVE1 Gene Expression in Perıodontitis", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Serum Ferritin Assessment is Comparable with Hemoglobin to Predict Adverse Pregnancy Outcomes(Publons), Dergi, JSciMed Central, 06.10.2018 - 03.01.2019
2.tıp dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, gaziosmanpaşa, 01.01.2015 - 31.12.2015
3.tıp dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, gaziosmanpasa, 01.01.2015 - 31.12.2015
4.tıp dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpasa Unv, 01.01.2015 - 31.12.2015
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2009Sağ.Tğm.DrGülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı,