GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FİKRET ERDEMİRž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Fikret ERDEMİR

Tıp Fakültesi / Tıp Pr.

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Tıp Pr. 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, İstanbul Üniversitesi (1998- 2003)

İstanbul Tıp Fakültesi -

LİSANS, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1989- 1995)

Tıp Fakültesi -

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Mesanenin Yüksek Grade’Xxli Evre Pt1 Ürotelyal Karsinomlarında E-Cadherin Ekspresyonunun Nüks Ve Progresyonla Olan İlişkisi", İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2001

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Üroloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıp Pr./ (2014- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Üroloji Anabilim Dalı/ (2009- 2014)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Üroloji Anabilim Dalı/ (2004- 2009)

Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi/İstanbul Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Üroloji Anabilim Dalı/ (1998- 2003)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı,

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Salih Rahman CEYLAN, "Prostat Kanserinin Tanısında Nötrofil-Lenfosit Oranı Ve Platelet-Lenfosit Oranının Önemi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Ana Bilim Dalı, 2020

Tıpta Uzmanlık, Şahin KILIÇ, "Oral 5-Alfa Redüktaz İnhibitörlerinin Rat Modelinde Erektil Fonksiyon Ve Penil Morfoloji Üzerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Ana Bilim Dalı, 2015

Tıpta Uzmanlık, Adem YAŞAR, "Tek Taraflı Parsiyel Üreter Obstrüksiyonu Oluşturulan Sıçanlarda Karvedilol Kullanımının Lipid Peroksidasyonu Ve Antioksidan Enzim Düzeylerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Ana Bilim Dalı, 2011

Editörlük

Androlji Bülteni (TR DİZİN), Dergi, Aves

Androloji Bülteni (TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES, 01.01.2021

Androloji Bülteniandrology Bulletin (PUBMED), Dergi, Editör, Aves, 05.01.2021

Çağdaş Tıp Dergisi, Dergi, Yrd. Editör, Tokat

Çğdaş Tıp Dergisi (SCOPEMED), Dergi, Yrd. Editör, Tokat

Çğdaş Tıp Dergisi (SCOPEMED), Dergi, Yrd. Editör, Tokat

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ASOS), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, 01.01.2021

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Dergipark), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 20.06.2019 - 20.01.2020

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (tÜRK MEDLİNE), Dergi, Editör, gAZİOSMANPAŞA üNİVERSİTESİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın evi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmabnpaşa

Journal Of Contemoraray Medicine (iNDEX MEDİCUS), Dergi, Yrd. Editör, Tokat

Journal Of Medical Education And Informatics (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat

Obezite İle İlişkili Hastalıklar İle Tedavileri (Endekste taranmıyor), Kitap, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Onkolojik Hastalıklarda Seksüalite Ve Fertiliteye Multidisipliner Yaklaşım, Kitap, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, 16.01.2021 - 30.12.2021

Prognostic Relevance Of Ca19-9 İmmunohistochemical Expression İn Transitional Cell Carcinoma Of The Urinary Bladder (Index medicus, Ebsco, Pubmed Central), Dergi, Yrd. Editör, Aves

Turkısh Journal Of Urology (AHCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES YAYINCILIK

Turkısh Journal Of Urology (SSCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.03.2012 - 02.09.2018

Turkısh Journal Of Urology (ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Yrd. Editör, AVES YAYINCILIK

Turkish Journal Of Urology (ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 23.11.2020

Turkish Journal Of Urology (ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018

Turkish Journal Of Urology (ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018

Turkish Journal Of Urology (ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018

Turkish Journal Of Urology (ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018

Turkish Journal Of Urology (ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2017

Turkish Journal Of Urology (TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES

Turkish Journal Of Urology (TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES

Turkish Journal Of Urology (TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES

Turkish Journal Of Urology (TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES

Turkish Journal Of Urology (TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES

Turkish Journal Of Urology (TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES

Turkish Journal Of Urology (TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES

Turkish Journal Of Urology (TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES, 01.01.2019 - 31.01.2019

Turkish Journal Of Urology (ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018

Turkish Journal Of Urology (ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018

Turkish Journal Of Urology (ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018

Turkish Journal Of Urology (ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018

Turkish Journal Of Urology (ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Yrd. Editör, AVES

Turkish Journal Of Urology (ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Yrd. Editör, AVES

Turkish Journal Of Urology (ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Yrd. Editör, AVES

Turkish Journal Of Urology (ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Yrd. Editör, AVES

Turkish Journal Of Urology (ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, aves

Turkish Journal Of Urology (ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, aves

Turkish Journal Of Urology (ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Yrd. Editör, Aves

Turkish Journal Of Urology (Index medicus, scopus), Dergi, Editör, Aves

Turkish Journal Of Urology (Index medicus, scopus), Dergi, Editör, Aves

Turkish Journal Of Urology (Index medicus, scopus), Dergi, Editör, Aves

Turkish Journal Of Urology, Dergi, Editör, Aves

Turkish Journalof Urology (Emerging Sources Citation Index), Dergi, Editör, AVES

Türk Üroloji Dergisi (ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 17.02.2020

Üreter Ve Üretranın Hastalıkları Ve Tedavileri (Endekste taranmıyor), Kitap, Editör, İstanbul Medikal Sağlık Hiz. Tic

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ARICI AKGÜL, AKÇAY ELİF, GÖRMEZ MÜMİNE, Deresoy Alev Faik, ERDEMİR FİKRET, KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN, (2021). "Testicular Tumors: A 15-Year Archive Review And Histopathological Evaluation", Journal Of Contemporary Medıcıne, 11(6), 816-821. (Yayın No: 7330617)

2   OCAKLI SEDA, GEVREK FİKRET, ERDEMİR FİKRET, (2020). "Experimental Of 997 Valosin Caontaining Protein İn Human Sperm And İts Correlation With Semen Parameters", International Journal Of Scientific And Technological Research, 6(3), 311-319. (Yayın No: 6913973)

3   FIRAT FATİH,ERDEMİR FİKRET,GÜNAYDIN BİLAL,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,MARKOÇ FATMA,YAŞAR ADEM, (2020). "Evaluation Of Effectiveness Of Antiandrogen Treatments On Cavernosal Tissues İn Rats.", Andrologıa, 52(5), 13567-13567., Doi: 10.1111/and.13567 (Yayın No: 6745884) [SCI-Expanded]

4   AKDENİZ EKREM,ÖNGER MEHMET EMİN,BOLAT MUSTAFA SUAT,FIRAT FATİH,GÜR METİN,BAKIRTAŞ MUSTAFA,AÇIKGÖZ ABDULLAH,ERDEMİR FİKRET, (2020). "Effect Of Atorvastatin On Spermatogenesis İn Rats: A Stereological Study", Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 19(12), 2609-2614., Doi: doi.org/10.4314/tjpr.v19i12.19 (Yayın No: 6781129)

5   FIRAT FATİH,ERDEMİR FİKRET,günaydın bilal,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,MARKOÇ FATMA,YAŞAR ADEM, (2020). "Evaluation Of Effectiveness Of Antiandrogen Treatments On Cavernosal Tissues İn Rats.", Andrologia, 52(5), 13567-13567., Doi: doi: 10.1111/and.13567. (Yayın No: 6780464) [SCI-Expanded]

6   MERTOĞLU CUMA, ÖZMEN ZELİHA CANSEL, ERDEMİR FİKRET, (2020). "Effectiveness Of Myo-İnositol Oxygenase İn The Early Diagnosis Of Experimental Acute Kidney İnjury", Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 121(8), 565-570., Doi: 10.4149/BLL_2020_094 (Yayın No: 6746058) [SCI-Expanded]

7   MERTOĞLU CUMA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,FIRAT FATİH,ARICI AKGÜL,ÜNSAL VELİD,ERDEMİR FİKRET, (2020). "Effectiveness Of Myo-İnositol Oxygenase İn The Early Diagnosis Of Experimental Acute Kidney İnjury.", Effectiveness Of Myo-İnositol Oxygenase İn The Early Diagnosis Of Experimental Acute Kidney İnjury., 121(8), 565-570., Doi: doi: 10.4149/BLL_2020_094. (Yayın No: 6780571) [SCI-Expanded]

8   FIRAT FATİH,ERDEMİR FİKRET, (2020). "The Effect Of Age On Semen Quality And Spontaneous Pregnancy Rates İn Patients Who Treated With Microsurgical Inguinal Varicocelectomy.", Cureus, 20(12(4)), , Doi: doi: 10.7759/cureus.7744. (Yayın No: 6780714)

9   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,UNSAL VELİD,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT, (2019). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats", International Urology And Nephrology, 51(2), 231-238., Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 4627404) [SCI-Expanded]

10   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,UNSAL VELİD,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT, (2019). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats", International Urology And Nephrology, 51(2), 231-238., Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 5150682) [SCI-Expanded]

11   KILIÇ ŞAHİN,KÖLÜKÇÜ ENGİN,ERDEMİR FİKRET,BENLİ İSMAİL,ARICI AKGÜL, (2019). "The Effects Of Oral 5-Alpha Reductase Inhibitors On Penile Intracavernosal Pressures And Penile Morphology İn Rat Model", Urology Journal, 16(2), 205-211., Doi: 10.22037/uj.v0i0.4164 (Yayın No: 5149866) [SCI-Expanded]

12   BOLAT MUSTAFA SUAT,Bakirtas Mustafa,FIRAT FATİH,AKDENİZ EKREM,Cinar Onder,ERDEMİR FİKRET, (2019). "The Effect Of Atorvastatin On Penile İntracavernosal Pressure And Cavernosal Morphology İn Normocholesterolemic Rats", Turkish Journal Of Urology, 45(2), 91-96., Doi: 10.5152/tud.2018.98048 (Yayın No: 5441209)

13   BOLAT MUSTAFA SUAT,BAKIRTAŞ MUSTAFA,Firat Fatih,Akdeniz Ekrem,ÇİNAR ÖNDER,ERDEMİR FİKRET, (2019). "The Effect Of Atorvastatin On Penile İntracavernosal Pressure And Cavernosal Morphology İn Normocholesterolemic Rats", Turkish Journal Of Urology, 45(2), 91-96., Doi: 10.5152/tud.2018.98048 (Yayın No: 4287648)

14   KÖLÜKÇÜ ENGİN,kılıç şahin,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,unsal velid,atılgan doğan,ULUOCAK NİHAT, (2019). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats.", International Urology And Nephrology, 51(2), 231-238. (Yayın No: 5765542) [SCI-Expanded]

15   KILIÇ ŞAHİN,KÖLÜKÇÜ ENGİN,ERDEMİR FİKRET,BENLİ İSMAİL,ARICI AKGÜL, (2019). "The Effects Of Oral 5-Alpha Reductase Inhibitors On Penile Intracavernosal Pressures And Penile Morphology İn Rat Model.", Urology Journal, 16(2), 205-2011. (Yayın No: 5765611) [SCI-Expanded]

16   FIRAT FATİH,ERDEMİR FİKRET,KÖLÜKÇÜ ENGİN,GEVREK FİKRET,BENLİ İSMAİL,UNSAL VELİD, (2018). "Oxytocin For Preventing İnjury Due To Testicular Torsion/Detorsion İn Rats.", Turkish Journal Of Trauma And Emergency Surgery, 24(2), 89-96., Doi: 10.5505/tjtes.2017.25730 (Yayın No: 4443257) [SCI-Expanded]

17   GÜL SERDAR SAVAŞ,GÜRGÜL SERKAN,UYSAL MURAT,ERDEMİR FİKRET, (2018). "The Protective Effects Of Pulsed Magnetic Field And Melatonin On Testis Torsion And Detorsion Induced Ratsındicated By Scintigraphy, Positron Emission Tomography/Computed Tomography And Histopathologicalmethods", Urology Journal, 15(6), 387-396., Doi: 10.22037/uj.v0i0.4404 (Yayın No: 4498605) [SCI-Expanded]

18   FIRAT FATİH,ERDEMİR FİKRET,KÖLÜKÇÜ ENGİN,GEVREK FİKRET,BENLİ İSMAİL,UNSAL VELİD, (2018). "Oxytocin For Preventing İnjury Due To Testicular Torsion/Detorsion İn Rats", Turkish Journal Of Trauma And Emergency Surgery, 24(2), 89-96., Doi: 10.5505/tjtes.2017.25730 (Yayın No: 5149861) [SCI-Expanded]

19   ÜNLÜ UFUK, YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, DEMİR OSMAN, ERDEMİR FİKRET, (2018). "Erkeklerde Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Semptomları Ve Depresyon İlişkisi", Cumhuriyet Medical Journal, 40(4), 370-376., Doi: 10.7197/223.vi.471867 (Yayın No: 5207110)

20   BOLAT MUSTAFA SUAT,BAKIRTAŞ MUSTAFA,FIRAT FATİH,AKDENİZ EKREM,ÇINAR ÖNDER,ERDEMİR FİKRET, (2018). "The Effect Of Atorvastatin On Penile İntracavernosal Pressure And Cavernosal Morphology İn Normocholesterolemic Rats", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 45(2), 91-96., Doi: 10.5152/tud.2018.98048 (Yayın No: 4366322)

21   GEVREK FİKRET,ERDEMİR FİKRET, (2018). "Investigation Of The Effects Of Curcumin, Vitamin E And Their Combination İn Cisplatin-İnduced Testicular Apoptosis Using İmmunohistochemical Technique", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 44(1), 16-23., Doi: 10.5152/tud.2017.95752 (Yayın No: 4720353)

22   GEVREK FİKRET,BİÇER ÇİĞDEM,KARA MİKAİL,ERDEMİR FİKRET, (2018). "The Ameliorative Effects Of Ginkgo Biloba On Apoptosis, Lh- R Expression And Sperm Morphology Anomaly İn Testicular Torsion And Detorsion", Andrologia, 50(4), 12969, Doi: 10.1111/and.12969 (Yayın No: 3664856)

23   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,Ünsal Velid,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT, (2018). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats", International Urology And Nephrology, , Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 4666663) [SCI-Expanded]

24   GEVREK FİKRET,ERDEMİR FİKRET, (2018). "Investigation Of The Effects Of Curcumin, Vitamin E And Their Combination İn Cisplatin-İnduced Testicular Apoptosis Using İmmunohistochemical Technique.", Turkish Journal Of Urology, 44(1), 16-23. (Yayın No: 4612350)

25   ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2018). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283. (Yayın No: 4650062)

26   KÖLÜKÇÜ ENGİN,MERCİMEK MEHMET NECMETTİN,ERDEMİR FİKRET, (2018). "Efficacy And Safety Of Holmium Laser Lithotripsy İn The Treatment Of Posterior Urethral Stones", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 9(6), 552-556. (Yayın No: 4610254)

27   GÜL SERDAR SAVAŞ,GÜRGÜL SERKAN,UYSAL MURAT,ERDEMİR FİKRET, (2018). "The Protective Effects Of Pulsed Magnetic Field And Melatonin On Testis Torsion And Detorsion Induced Rats Indicated By Scintigraphy, Positron Emission Tomography/Computed Tomography And Histopathological Methods", Urology Journal, 15(6), 387-396., Doi: 10.22037/uj.v0i0.4404 (Yayın No: 4946762) [SCI-Expanded]

28   Kölükçü Engin,Kılıç Şahin,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,Ünsal Velid,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT, (2018). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats", International Urology And Nephrology, , Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 4647703) [SCI-Expanded]

29   ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,DEMİR OSMAN,ERDEMİR FİKRET, (2018). "Correlation Of Chronic Pelvic Pain Syndrome Symptoms And Depression Among Male Population Erkeklerde Kronik Pelvik Ağri Sendromu Semptomlari Ve Depresyon İlişkisi", Cumhuriyet Medical Journal, 40(4), 370-376., Doi: 10.7197/223.vi.471867 (Yayın No: 4632716)

30   fırat fatih,ERDEMİR FİKRET,KÖLÜKÇÜ ENGİN,GEVREK FİKRET,BENLİ İSMAİL,ünsal velid, (2018). "Oxytocin For Preventing İnjury Due To Testicular Torsion/Detorsion İn Rats.", Turkish Journal Of Trauma And Emergency Surgery, 24(2), 89-96. (Yayın No: 4612072) [SCI-Expanded]

31   gül serdar savaş,GÜRGÜL SERKAN,UYSAL MURAT,ERDEMİR FİKRET, (2018). "The Protective Effects Of Pulsed Magnetic Field And Melatonin On Testis Torsion And Detorsion Induced Rats Indicated By Scintigraphy, Positron Emission Tomography/Computed Tomography And Histopathological Methods.", Urology Journal, 15(6), 387-396. (Yayın No: 4611891) [SCI-Expanded]

32   bolat mustafa suat,bakırtaş m,fırat fatih,akdeniz ekrem,çınar ö,ERDEMİR FİKRET, (2018). "The Effect Of Atorvastatin On Penile İntracavernosal Pressure And Cavernosal Morphology İn Normocholesterolemic Rats.", Turkish Journal Of Urology, 311-6. (Yayın No: 4580541)

33   BOLAT MUSTAFA SUAT,BİLGE SÜLEYMAN SIRRI,AKDENİZ EKREM,ÇINAR ÖNDER,FIRAT FATİH, ERDAL AĞRI ARZU,BAKIRTAŞ MUSTAFA,ALICI ÖMER,ERDEMİR FİKRET, (2017). "Effect Of A Carbohydrate-Rich Diet On Rat Detrusor Smooth Muscle Contractility: An Experimental Study", Biomed Research International, 20171-6., Doi: 10.1155/2017/5796456 (Yayın No: 3622531) [SCI-Expanded]

34   BOLAT MUSTAFA SUAT,AKDENİZ EKREM,AŞCI RAMAZAN,ERDEMİR FİKRET,çınar ö,tomak L, (2017). "Ureterorenoscopy With Stenting And İts Effect On Male Sexual Function: A Controlled Randomised Prospective Study.", Andrologıa, , Doi: doi: 10.1111/and.12746. (Yayın No: 6785937) [SCI-Expanded]

35   BOLAT MUSTAFA SUAT,AKDENİZ EKREM,AŞCI RAMAZAN,ERDEMİR FİKRET,ÇİNAR ÖNDER,TOMAK LEMAN, (2017). "Ureterorenoscopy With Stenting And İts Effect On Male Sexual Function: A Controlled Randomised Prospective Study.", Andrologıa, 49(9), , Doi: 10.1111/and.12746 (Yayın No: 3837986)

36   BOLAT MUSTAFA SUAT,AKDENİZ EKREM,AŞCI RAMAZAN,ERDEMİR FİKRET,ÇİNAR ÖNDER, (2017). "Ureterorenoscopy With Stenting And İts Effect On Male Sexual Function: A Controlled Randomized Prospective Study", Andrologia, 49(9), 12746, Doi: 10.1111/and.12746 (Yayın No: 3582686)

37   BOLAT MUSTAFA SUAT,BİLGE SÜLEYMAN SIRRI,AKDENİZ EKREM,ÇİNAR ÖNDER,FIRAT FATİH,AĞRI ARZU ERDAL,BAKIRTAŞ MUSTAFA,ALICI ÖMER,ERDEMİR FİKRET, (2017). "Effect Of A Carbohydrate-Rich Diet On Rat Detrusor Smooth Muscle Contractility: An Experimental Study.", Biomed Research International, 20171-6., Doi: 10.1155/2017/5796456 (Yayın No: 3582690) [SCI-Expanded]

38   FIRAT FATİH,ERDEMİR FİKRET,KÖLÜKÇÜ ENGİN,GEVREK FİKRET,BENLİ İSMAİL,ÜNSAL VELİD, (2017). "Oxytocin İn The Prevention Of Injury Due To Testicular Torsion/Detorsion İn Rats", Turkish Journal Of Trauma And Emergency Surgery, 24(2), 89-96., Doi: 10.5505/tjtes.2017.25730 (Yayın No: 5340963) [SCI-Expanded]

39   ERDEMİR FİKRET,KOÇ ESRA,CEYLAN MUSTAFA,SÖĞÜT ERKAN,ÇAYLI SEVİL,KESİCİ HAKAN, (2017). "İzogenol Tabanlı Etkili Yeni Bir Antioksidanın Testis Torsiyonu Oluşturulan Ratlarda Testis Dokuları Üzerine Olan Etkilerinin Melatoninle Karşılaştırılması", Androloji Bülteni, 19(4), 111-116., Doi: 10.24898/tandro.2017.54366 (Yayın No: 4018929)

40   ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283., Doi: 10.5152/tud.2017.74151 (Yayın No: 3929537)

41   ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "Apilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283. (Yayın No: 4647901)

42   BOLAT MUSTAFA SUAT,AKDENİZ EKREM,AŞCI RAMAZAN,ERDEMİR FİKRET,ÇINAR ÖNDER,TOMAK LEMAN, (2017). "Ureterorenoscopy With Stenting And İts Effect On Male Sexual Function: A Controlled Randomised Prospective Study", Andrologia, 49(9), 12746, Doi: 10.1111/and.12746 (Yayın No: 3622045)

43   ERDEMİR FİKRET,FINDIK ESRA,CEYLAN MUSTAFA,SÖĞÜT ERKAN,ÇAYLI SEVİL,KESİCİ HAKAN, (2017). "The Comparison Of The Effect Of Isoeugenol-Based Novel Potent Antioxidantand Melatonin On Testicular Tissues İn Torsion İnduced Rat Model", Androloji Bülteni, (Yayın No: 4037184)

44   ERDEMİR FİKRET,KOÇ ESRA,CEYLAN MUSTAFA,SÖĞÜT ERKAN,çaylı sevil,KESİCİ HAKAN, (2017). "İzogenol Tabanlı Etkili Yeni Bir Antioksidanın Testis Torsiyonu Oluşturulan Ratlarda Testis Dokuları Üzerine Olan Etkilerinin Melatoninle Karşılaştırılması", Androloji Bülteni, 19(4), 111-116., Doi: 10.24898/tandro.2017.54366 (Yayın No: 3839316)

45   ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer.", Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283. (Yayın No: 3836050)

46   Bolat Mustafa Suat,BİLGE SÜLEYMAN SIRRI,Akdeniz Ekrem,Cinar Onder,Firat Fatih,AĞRI ARZU,Bakirtas Mustafa,Alici Omer,ERDEMİR FİKRET, (2017). "Effect Of A Carbohydrate-Rich Diet On Rat Detrusor Smooth Muscle Contractility: An Experimental Study", Biomed Research International, 20171-6., Doi: 10.1155/2017/5796456 (Yayın No: 3648454) [SCI-Expanded]

47   SOLMAZ VOLKAN,albayrak s,tEKATAŞ A,AKSOY DÜRDANE,GENÇTEN YUSUF,iNANIR S,ERDEMİR FİKRET, (2017). "Evaluation Of Overactive Bladder İn Male Antidepressant Users: A Prospective Study.", International Urology And Nephrology, 24(21 (1)), 62-67. (Yayın No: 3835962) [SCI-Expanded]

48   ULUOCAK NİHAT,atılgan dogan,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283., Doi: 10.5152/tud.2017.74151 (Yayın No: 3673741)

49   SOLMAZ VOLKAN,ALBAYRAK SEBAHATTİN,TEKATAŞ ASLAN,AKSOY DÜRDANE,Gençten Yusuf,İNANIR SEMA,ERDEMİR FİKRET, (2017). "Evaluation Of Overactive Bladder İn Male Antidepressant Users: A Prospective Study", International Neurourology Journal, 21(1), 62-67., Doi: 10.5213/inj.1732652.326 (Yayın No: 3493303) [SCI-Expanded]

50   SOLMAZ VOLKAN,ALBAYRAK SEBAHATTİN,TEKATAS ASLAN,AKSOY DÜRDANE,GENÇTEN YUSUF,İNANIR SEMA,ERDEMİR FİKRET, (2017). "Evaluation Of Overactive Bladder İn Male Antidepressant Users A Prospective Study", İnternational Neurourology Journal, (Yayın No: 3228858) [SCI-Expanded]

51   SERİNKEN MUSTAFA,Eken C,ERDEMİR FİKRET,Eliçabuk Hayri,Başer A, (2016). "The Reliability Of National Videos Related To The Kidney Stones On Youtube", Turkish Journal Of Urology, 42(1), 7-11. (Yayın No: 2635766)

52   Fırat Fatih,ERDEMİR FİKRET,Kölükçü Engin,Atılğan Doğan,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT, (2016). "Alt Üriner Sistem Semptomları İle Serum Psa Seviyeleri Ve Histolojik Prostatit Arasındaki İlişki", Journal Of Contemporary Medicine, 6(1), 1-5. (Yayın No: 2635798)

53   ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,MARKOÇ FATMA,SAYLAN OĞUZ,ERKORKMAZ ÜNAL, (2016). "The Effects Of Trimetazidine And Sildenafil On Bilateral Cavernosal Nerve İnjury İnduced Oxidative Damage And Cavernosal Fibrosis İn Rats", Scientific World Journal, , Doi: 18;2014:970363. doi: 10.1155/2014/970363. eCollection 2014. (Yayın No: 1357176) [SCI-Expanded]

54   SOLMAZ VOLKAN,ceviz aytekin,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GENÇTEN YUSUF,ERDEMİR FİKRET, (2016). "Sexual Dysfunction İn Women With Migraine And Tension Type Headaches", International Journal Of Impotence Research, 28(6), 201-204. (Yayın No: 3020400) [SCI-Expanded]

55   ÇAYLI SEVİL,OCAKLI SEDA,Şenel Ufuk,Karaca Zafer,ERDEMİR FİKRET,Delibaşa Fatih, (2016). "Role Of An Endothelin Type A Receptor Antagonist İn Regulating Torsion İnduced Testicular Apoptosis İn Rats", Histology Histopathology, 31(5), 585-594. (Yayın No: 3020413) [SCI-Expanded]

56   AYAN MURAT,TAŞ UFUK,SÖĞÜT ERKAN,çaylı sevil,KAYA SÜHEYLA,ERDEMİR FİKRET, (2016). "Protective Effect Of Thymoquinone Against Testicular Torsion İnduced Oxidative İnjury", Andrologia, 48(2), 143-151. (Yayın No: 3020417) [SCI-Expanded]

57   ULUOCAK NİHAT,Kulu Müberra,Acar Ömer,atılgan doğan,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,Kılıç Şahin,İnanç L,ERDEMİR FİKRET, (2016). "Is There A Relatıonshıp Between Alcohol Drug Abuse And Luts Ed", Acta Medica Mediterranea, 32(4), 1029-1033. (Yayın No: 3020422) [SCI-Expanded]

58   Bolat M,Akdeniz E,Ozkaya S,Batur AF,KG Kutman,Goren R,ERDEMİR FİKRET,Ece F, (2016). "Smoking And Lower Urinary Tract Symptoms", Urology Journal, 23(12), 2447-2451. (Yayın No: 2069563) [SCI-Expanded]

59   PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,Gencten Yusuf,Benli Ismail,Ozyurt Hüseyin,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET, (2015). "A Pilot Study Of The Association Of Manganese Superoxide Dismutase And Glutathione Peroxidase 1 Single Gene Polymorphisms With Prostate Cancer And Serum Prostate Specific Antigen Levels", Archives Of Medical Science, 11(5), 994-1000. (Yayın No: 4731670) [SCI-Expanded]

60   PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,GENÇTEN YUSUF,BENLİ İSMAİL,ÖZYURT HÜSEYİN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET, (2015). "A Pilot Study Of The Association Of Manganese Superoxide Dismutase And Glutathione Peroxidase 1 Single Gene Polymorphisms With Prostate Cancer And Serum Prostate Specific Antigen Levels", Archives Of Medical Science, 12(11), 994-1000. (Yayın No: 2069605) [SCI-Expanded]

61   PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,GENÇTEN YUSUF,BENLİ İSMAİL,ÖZYURT HÜSEYİN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET, (2015). "A Pilot Study Of The Association Of Manganese Superoxide Dismutase And Glutathione Peroxidase 1 Single Gene Polymorphisms With Prostate Cancer And Serum Prostate Specific Antigen Levels", Archive Medical Sciernces, 12(11(5)), 994-1000. (Yayın No: 369538) [SCI-Expanded]

62   ERDEMİR FİKRET, (2015). "The Approaches Of Family Physicians About Prostate Patients And Prostate Specific Antigen İn Turkey", Turkish Journal Of Urology, (Yayın No: 2351625)

63   ERDEMİR FİKRET, (2015). "A Rare Cause Of Ureteral İnjuries Simiultaneously Common İliac Artery And Ureter İnjury During Posterior Lomber Disc Surgery", Turkish Journal Of Urology, (Yayın No: 2351802)

64   ERDEMİR FİKRET, (2015). "Laparoscopic Transperitoneal Nephrectomy Our İnitial Experiences", Turkish Journal Of Urology, (Yayın No: 2351858)

65   ERDEMİR FİKRET, (2015). "Flexible Ureterorenoscopy Results 279 Cases Analyses", Turkish Journal Of Urology, (Yayın No: 2351956)

66   ERDEMİR FİKRET, (2015). "Efficacy And Safety Of Semirigid Ureteroscopy Combined With Ho Yag Laser İn The Treatment Of Upper Urianry Tract Calculi", Turkish Journal Of Urology, (Yayın No: 2352016)

67   ERDEMİR FİKRET, (2015). "Publications Rates Of Full Text Journal Articles Converted From Abstracts Presentede During The 22Th Turkish National Urology Congress", Turkish Journal Of Urology, (Yayın No: 2351730)

68   ERDEMİR FİKRET, (2015). "Initial 6 And 8 Cores Transrectal Ultrasound Guided Prostate Biopsy Techniques Are İnadequate Comaperd To 10 Or 12 Cores İn Detecting Prostate Cancer", Turkish Journal Of Urology, (Yayın No: 2352149)

69   ERDEMİR FİKRET, (2015). "Erectile Dysfunction And Hypertension Among Adult Males İn Umideke Nigeria A Study Of Prevelance And Relationships", Turkish Journal Of Urology, (Yayın No: 2352213)

70   ERDEMİR FİKRET, (2015). "Pecutaneous Management Of Upper Tract Urothelial Carcinoma İn A Transplant Kidney", Turkish Journal Of Urology, (Yayın No: 2352283)

71   ERDEMİR FİKRET, (2015). "The Effect Of Chronic Cold Stress On Sexual Bvehaviors İn Males And İts Correlation With Hormone Levels A Prospective Clinical Trials", International Urology And Nephrology, (Yayın No: 2351473) [SCI-Expanded]

72   ERDEMİR FİKRET, (2015). "Is Erectile Dysfunction Still An Overlooked İssue İn İndivudials Wit Neurological Disability A Hospital Based Cros Sectional Study", International Urology And Nephrology, (Yayın No: 2351368) [SCI-Expanded]

73   ERDEMİR FİKRET, (2015). "Seminal Biochemical Parameters", International Urology And Nephrology, (Yayın No: 2351240) [SCI-Expanded]

74   ERDEMİR FİKRET, (2015). "The Effeciacy Of Udenafil İn End Stage Renal Disease Patients Undergoing Hemodialysis", Internationalo Of Urology And Nephrology, (Yayın No: 2350748) [SCI-Expanded]

75   ATILĞAN DOĞAN,gENÇTEN y,KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET, (2015). "Comparison Between Ciprofloxacin And Trimethoprim Sulfamethoxazole İn Antibiotic Prophylaxis For Transrectal Prostate Biopsy", Turkish Journal Of Urology, 41(1), 27-31. (Yayın No: 2070061)

76   Albayrak S,Solmaz v,GENÇTEN YUSUF,Fırat F,ORAN DEMİR MERAL,AKSOY DÜRDANE,Tanık N,Tanık S,ERDEMİR FİKRET, (2015). "Assessment Of Overactive Bladder İn Women Antidepressant Users", International Urology And Nephrology, 47(9), 1479-1484. (Yayın No: 2069658) [SCI-Expanded]

77   ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,Gencten Yusuf,ERDEMİR FİKRET,Ozyurt Hüseyin,Erkorkmaz Unal, (2014). "Pomegranate (Punica Granatum) Juice Reduces Oxidative İnjury And İmproves Sperm Concentration İn A Rat Model Of Testicular Torsion-Detorsion", Experimental And Therepeutic Medicine, 8(2), 478-482. (Yayın No: 4729469) [SCI-Expanded]

78   ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,KÖLÜKÇÜ ENGİN,ERDEMİR FİKRET,ÖZYURT HÜSEYİN,ERKORKMAZ ÜNAL, (2014). "The Relationship Between Ala16val Single Gene Polymorphism And Renal Cell Carcinoma", Adv Urol, (Yayın No: 2072290) [SCI-Expanded]

79   ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,MARKOÇ FATMA,SAYLAN OĞUZ,ERKORKMAZ ÜNAL, (2014). "Pomegranate Punica Granatum Juice Reduces Oxidative İnjury And İmproves Sperm Concentration İn A Rat Model Of Testicular Torsion Detorsion", Experimental And Therapeutic Medicine, 8(2), 478-482. (Yayın No: 1357172) [SCI-Expanded]

80   ERDEMİR FİKRET, (2014). "The Biochemical Effects Of İschemia Reperfusion İnjury İn The İpsilateral And Contralateral Testes Of Rats And The Protective Role Of Melatonin", International Urology And Nephrology, (Yayın No: 2349971) [SCI-Expanded]

81   PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ÖZYURT HÜSEYİN,GENÇTEN YUSUF,AKBAŞ ALİ,ERDEMİR FİKRET,ULUOCAK NİHAT, (2014). "The Biochemıcal Effects Of Ischemia Reperfusion Injury In Ipsilateral And Contralateral Testis Of Rats And Protective Role Of Melatonin", Andrology, 16(2), 314-318. (Yayın No: 369718) [SSCI]

82   ERDEMİR FİKRET,ATILĞAN DOĞAN,fırat fatih,FATMA MARKOÇ,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,SÖĞÜT ERKAN, (2014). "The Effects Of Sertraline Paroxetine Fluoxetine And Escitalopram On Testicular Tissue And Oxidative Stress Parameters İn Rats", Int Braz J Urol, 40(1), 100-108. (Yayın No: 369771) [SCI-Expanded]

83   PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,GENÇTEN YUSUF,akbaş ali,fatma markoç,ERDEMİR FİKRET,ÖZYURT HÜSEYİN,ULUOCAK NİHAT, (2014). "The Effects Of Carvedilol On İschemia Reperfusion İnjury İn The Rat Testis", Int Braz J Urol., 40(1), 109-117. (Yayın No: 2077832) [SCI-Expanded]

84   TAŞLIYURT TÜRKER,Bilir Y,ŞAHİN ŞAFAK,HY Seçkin,KAYA SÜHEYLA,Şıvgın H,Demir AK,ERDEMİR FİKRET, (2014). "Erectile Dysfunction İn Patients With Psoriasis Potential İmpact Of Metabolic Sydrome", Eur Rev Med Pharmacol, 18(4), 581-586. (Yayın No: 2072088) [SCI-Expanded]

85   ERDEMİR FİKRET,FIRAT FATİH,FATMA MARKOÇ,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KUYUCU YUNUS EMRE,GENÇTEN YUSUF, (2014). "The Effect Of Pentoxifylline On Penile Cavernosal Tissues İn İschemic Priapism İnduced Rat Model", Int Urol Nephrol., 46(10), 1961-1967. (Yayın No: 1357171) [SCI-Expanded]

86   ERDEMİR FİKRET, (2013). "How To Write A Materials And Methods Section Of A Scientific Article?", Turkish Journal Of Urology, 39(1), 10-15. (Yayın No: 7482135)

87   KAYA ZİYA,SÖĞÜT ERKAN,SÜREN MUSTAFA,ARICI SEMİH,KARAMAN SERKAN,ERDEMİR FİKRET, (2013). "Evaluation Of Effects Of Repeated Sevoflurane Exposure On Rat Testicular Tissue And Reproductive Hormones", Inhal Toxicol, 25(4), 192-198. (Yayın No: 368957) [SSCI]

88   ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,KILIÇ ŞAHİN,ERKORKMAZ ÜNAL,ÖZYURT HÜSEYİN,fatma markoç, (2013). "Weight Loss And Melatonin Reduce Obesity İnduced Oxidative Damage İn Rat Testis", Adv Urol., 836(21), (Yayın No: 369305)

89   YAŞAR ADEM,ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,SAYLAN O,FIRAT FATİH, (2013). "The Effect Of Carvedilol On Serum And Tissue Oxidative Stress Parameters İn Partial Ureteral Obstruction İnduced Rat Model", Kaohsiung J Med Sci., 29(1), 19-25. (Yayın No: 368872) [SCI-Expanded]

90   AKSOY DÜRDANE,volkan solmaz,ÇEVİK BETÜL,GENÇTEN YUSUF,ERDEMİR FİKRET,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2013). "The Evaluation Of Sexual Dysfunction İn Male Patients With Migraine And Tension Type Headache", J Headache Pain, 25(4), 192-198. (Yayın No: 369107) [SCI-Expanded]

91   ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,ÖZGÜR BOZTEPE, (2013). "Multicystic Renal Cell Carcinoma A Rare Kidney Tumor İn Children", Multicystic Renal Cell Carcinoma: A Rare Kidney Tumor İn Children., 10(1), 811-814. (Yayın No: 369029) [SCI-Expanded]

92   Erdemir Fikret, Kutlutürk Faruk, Atilgan Dogan, Fırat Fatih, Tasliyurt Turker, Parlaktas Bekir Suha, (2013). "The Evaluation Of Sexual Dysfunctions In Men With Thyroid Disorders", Health Med., (Yayın No: 369449)

93   Parlşaktas Bekir Suha, Erdemir Fikret, Atilgan Dogan, Fırat Fatih, Uluocak Nihat, Erkorkmaz Unal, (2013). "The Effects Of Anticholinergic And Alpha Blocker Combination Therapy On Male Sexual Functions And Lower Urinary Tract Symptoms İn Patients With Bph", Healthmed, 929-935. (Yayın No: 369380) [SCI-Expanded]

94   KAYA ZİYA,SÜREN MUSTAFA,ARICI SEMİH,KARAMAN SERKAN,TAPAR HAKAN,ERDEMİR FİKRET, (2012). "Prospective, Randomized, Double-Blinded Comparison Of The Effects Of Caudally Administered Levobupivacaine 0.25 And Bupivacaine 0.25 On Pain And Motor Block İn Children Undergoing Circumcision Surgery.", European Review For Medical And Pharmacological Sciences, 162014-2020. (Yayın No: 5922492) [SCI-Expanded]

95   ERDEMİR FİKRET,ATILĞAN DOĞAN,ÖZGÜR BOZTEPE,FATMA MARKOÇ,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ŞAHİN ŞEMSETTİN, (2012). "The Effect Of Diet İnduced Obesity On Testicular Tissue And Serum Oxidative Stress Parameters", Actas Urol Esp, 36(3), 153-159. (Yayın No: 353551) [SCI-Expanded]

96   TAŞLIYURT TÜRKER,KUTLUTÜRK FARUK,ERDEMİR FİKRET,Berna Yelken,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN, (2012). "Ischemic Skin Necrosis Following Terlipressin Therapy Report Of Two Cases And Review Of The Literature", Turk J Gastroenterol., 23(6), 788-791. (Yayın No: 369209) [SCI-Expanded]

97   AYAN MURAT,SÖĞÜT ERKAN,TAŞ UFUK,ERDEMİR FİKRET,ŞAHİN M,SÜREN MUSTAFA,KAYA ZİYA,DEMİRTÜRK FAZLI, (2012). "Pain Levels Associated With Renal Colic And Primary Dysmenorrhea A Prospective Controlled Study With Objective And Subjective Outcomes", Arch Gynecol Obstet, 286(2), 403-409. (Yayın No: 368492) [SCI-Expanded]

98   KAYA ZİYA,SÜREN MUSTAFA,ARICI SEMİH,KARAMAN SERKAN,TAPAR HAKAN,ERDEMİR FİKRET, (2012). "Prospective Randomized Double Blinded Comparison Of The Effects Of Caudally Administered Levobupivacaine 0 25 And Bupivacaine 0 25 On Pain And Motor Block İn Children Undergoing Circumcision Surgery", Eur Rev Med Pharmacol Sci., 16(14), 2014-2020. (Yayın No: 368804) [SCI-Expanded]

99   Karakus Osman Zeki, Ozcetin Mustafa, Erdemir Fikret, (2012). "Splenogonadal Fusion A Rare Congenital Anomaly İn Children", British Journal Of Urology, (Yayın No: 368731)

100   Atilgan Dogan, Parlaktas Bekir Suha, Uluocak Nihat, Erdemir Fikret, Fırat Fatih, Erkorkmaz Unal, Saylan Oguz, (2012). "Effects Of Melatonin On Partial Unilateral Ureteral Obstruction İnduced Oxidative İnjury İn Rat Kidney", Urol Ann, 89-93. (Yayın No: 368682)

101   Cayli Sevil, Erdemir Fikret, Ocaklı Seda, Ungor B, Kesici Hakan, Yener Tamer, Aslan Huseyin, (2012). "Interaction Between Smad1 And P97 Vcp İn Rat Testis And Epididymis During The Postnatal Development", Reprod Sci., 19(2), 190-201. (Yayın No: 368361) [SCI-Expanded]

102   Ozkan Fatih, Erdemir Fikret, Erkorkmaz Unal, Kaya Ziya, Senayli Yesim, Parlaktas Bekir Suha, (2012). "Comparison Of Three Different Analgesic Protocols During Shockwave Lithotripsy", J Endourol, 26(6), 691-696. (Yayın No: 353623)

103   YILDIRIM ALİ,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ÖZÇETİN MUSTAFA,ERDEMİR FİKRET,ÖZGÜR BOZTEPE, (2011). "Evaluation Of Lower Urinary Tract Symptoms İn Children Exposed To Sexual Abuse", Urol J, 8(1), 38-42. (Yayın No: 353381) [SCI-Expanded]

104   Atilgan Dogan, Uluocak Nihat, Parlaktas Bekir Suha, Erdemir Fikret, (2011). "Sarcomatous Carcinoma With Osteosarcomatoid Differentiation Of The Bladder With Simultaneous Sigmoid Colon Adenocarcinoma", Journal Of Surgical Case Reports, 5(4), (Yayın No: 353499)

105   Cayli Sevil, Ocakli Seda, Erdemir Fikret, Tas Ufuk, Aslan Huseyin, Yener Tamer, Karaca Zafer, (2011). "Developmental Expression Of P97 Vcp Valosin Containing Protein And Jab1 Csn5 İn The Rat Testis And Epididymis", Reprod Biol Endocrinol., 198(9), 117 (Yayın No: 353445)

106   ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,Yaşar A,ERKORKMAZ ÜNAL,aKBAŞ ALİ, (2010). "An Animal Model Of İschemic Priapism And The Effects Of Melatonin On Antioxidant Enzymes And Oxidative İnjury Parameters İn Rat Penis", International Urology And Nephrology, (Yayın No: 2072494) [SCI-Expanded]

107   ERDEMİR FİKRET, (2010). "An Animal Model Of İschemic Priapism And The Effects Of Melatonin On Antioxidant Enzymes And Oxidative İnjury Parameters İn Rat Penis", Int Urol Nephrol, (Yayın No: 353336) [SCI-Expanded]

108   ZORBA ORHAN ÜNAL,ŞANLI MEHMET ÖNER,Tezer Murat,ERDEMİR FİKRET,Shavakhabov S,KADIOĞLU ATEŞ, (2009). "Effect Of İnfertility Duration On Postvaricocelectomy Sperm Counts And Pregnancy Rates", Urology., 73(4), 767-771. (Yayın No: 353240) [SSCI]

109   Atilgan Dogan, Uluocak Nihat, Erdemir Fikret, Parlaktas Bekir Suha, (2009). "Female Epispadias A Case Report And Review Of The Literature", Kaohsiung J Med Sci, 25(11), 613-616. (Yayın No: 353285) [SCI-Expanded]

110   KİLCİLER METE,ERDEMİR FİKRET,DEMİR ERKAN,güven oğuz,Avcı Ali, (2008). "The Effect Of Rectal Foley Catheterization On Rectal Bleeding Rates After Transrectal Ultrasound Guided Prostate Biopsy", J Vasc Interv Radiol., 19(9), 1344-1346. (Yayın No: 353112) [SCI-Expanded]

111   ERDEMİR FİKRET,Harbin Andrew,Hellstrom Wayne, (2008). "5 Alpha Reductase İnhibitors And Erectile Dysfunction The Connection", J Sex Med, 5(12), 2917-2924. (Yayın No: 353169) [SCI-Expanded]

112   KİLCİLER METE,BEDİR SELAHATTİN,ERDEMİR FİKRET,Önder Örs,KİBAR YUSUF,Dayanç Murat, (2008). "Evaluation Of Urinary İnverted Papillomas A Report Of 13 Cases And Literature Review", Kaohsiung Journal Of Medical Sciences, 24(1), 25-30. (Yayın No: 2072892) [SCI-Expanded]

113   ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ÖZYURT HÜSEYİN,ÖZGÜR BOZTEPE,ATIŞ ÖMER,ŞAHİN ŞEMSETTİN, (2008). "Antioxidant Effect Of Melatonin İn Systemic Circulation Of Rats After Unilateral Testicular Torsion", Turkish Journal Of Medical Sciences, 38(1), 1-6. (Yayın No: 1212657) [SCI-Expanded]

114   ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,Yaşar aDEM,ULUOCAK NİHAT, (2008). "Duplicated Vas Deferens A Rare Congenital Abnormality", Kaohsiung Journal Of Medical Sciences, 24(4), 210-211. (Yayın No: 1212615) [SCI-Expanded]

115   ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,Deniz FE,ERDEMİR FİKRET,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,gEDAR m, (2007). "Orbital Metastasis Of Prostate Cancer A Case Report", Kaohsiung Journal Of Medical Sciences, 23(4), 199-202. (Yayın No: 2073730) [SCI-Expanded]

116   Hidayet Çoban,KİBAR YUSUF,Irkilata H,Seçkin B,ERDEMİR FİKRET,Murat Dayanç, (2007). "Anterior Urethral Valves An Uncommon Cause Of Obstyructive Urophathy İn Children", Journal Of Pediatric Urology, 3(5), 350-353. (Yayın No: 2072797) [SCI-Expanded]

117   ERDEMİR FİKRET,KİLCİLER METE,BEDİR SELAHATTİN,Yasar Ozgok,Hidayet Çoban,Koray Erten, (2007). "Clinical Significance Of Platelet Count İn Patients With Renal Cell Carcinoma", Urol Int, 79(2), 111-116. (Yayın No: 2073018) [SCI-Expanded]

118   ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,MK Çağlar,ETİKAN İLKER, (2007). "Bladder Wall Thicness İn Healthy School Age Children", Urology, 69(4), 763-766. (Yayın No: 2073410) [SCI-Expanded]

119   ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,Özgür Gökçe,ÖZCAN FARUK,Kılıçaslan Işın, (2007). "The Relationship Between The Expression Of E Cadherin And Tumor Recurrence And Progression İn High Grade Stage T1 Bladder Urothelial Carcinoma", International Urology And Nephrology, 39(4), 1031-1037. (Yayın No: 2073992) [SCI-Expanded]

120   TUNÇ HAYRİ MURAT,ÖZCAN FARUK,ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,kılıçaslan ışın,Gökçe Ö, (2007). "The Effect Of Squamous And Or Glandular Differentiation On Recurrence Progression And Survival İn Urothelial Carcinoma Of Bladder", Int Urol Nephrol., 39(3), 803-807. (Yayın No: 2074799) [SCI-Expanded]

121   KİLCİLER METE,BEDİR SELAHATTİN,ERDEMİR FİKRET,çoban h,koray erten,örs önder,Yaşar Özgök, (2007). "Condylomata Acuminata Of External Urethral Meatus Causing İnfravesical Obstruction", International Urology And Nephrology, 39(1), 107-109. (Yayın No: 2074880) [SCI-Expanded]

122   KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,Filiz NO,ERDEMİR FİKRET,ULUOCAK NİHAT,TULUNAY O, (2007). "Adenocarcinoma Originating From Mature Teratoma Of The Testis", Kaohsiung Journal Of Medical Sceinces, 23(5), 265-268. (Yayın No: 2073306) [SCI-Expanded]

123   KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,NO Filiz,ULUOCAK NİHAT,ETİKAN İLKER, (2007). "Effect Of Chrnic Prostatitis On Angiogenetic Aktivity And Serum Prostate Specific Antigen Level İn Benign Prostatic Hyperplasia", Kaohsiung Journal Of Medical Sciences, 23(8), 387-394. (Yayın No: 2073136) [SCI-Expanded]

124   KİLCİLER METE,BEDİR SELAHATTİN,ERDEMİR FİKRET,ZEYBEK NAZİF,ÖZGÖK İBRAHİM YAŞAR, (2006). "Comparison Of İleal Conduit And Transureteroureterostomy With Ureterocutaneostomy Urinary Diversion.", Urologia Internationalis, 77(3), (Yayın No: 5922501) [SCI-Expanded]

125   ERDEMİR FİKRET,özgür gökçe,ŞANLI MEHMET ÖNER,KADIOĞLU ATEŞ,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,kılıçaslan ışın, (2006). "A Rare Complication After Circumcision Keloid Of The Penis", Int Urol Nephrol. 2006, 38(3-4), 609-611. (Yayın No: 2075044) [SCI-Expanded]

126   TAHMAZ L,ERDEMİR FİKRET,KİBAR YUSUF,COŞAR AHMET,YALÇIN O, (2006). "Fournier S Gangrene Report Of Thirty Three Cases And A Review Of The Literature", Int J Urol., 13(7), 960-967. (Yayın No: 2075281) [SCI-Expanded]

127   PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,FİLİZ E,ERDEMİR FİKRET,ÖZYURT HÜSEYİN, (2006). "Intrascrotal Calculi A Very Rare Stone Disease", Int J Urol, 13(6), 849-850. (Yayın No: 2075557) [SCI-Expanded]

128   KİLCİLER METE,BEDİR SELAHATTİN,ERDEMİR FİKRET,ÇOBAN H,ERTEN K,GÜVEN OĞUZ,TOPAÇ H, (2006). "Spontaneous Ureteral Stent Fragmentation A Case Report And Review Of The Literature", Kaohsiung J Med Sci., 22(7), 363-366. (Yayın No: 2075503) [SCI-Expanded]

129   KİLCİLER METE,BEDİR SELAHATTİN,ERDEMİR FİKRET,ÇOBAN H,SAHAN B,ÖZGÖK Y, (2006). "Isolated Unilocular Renal Hydatid Cyst A Rare Diagnostic Difficulty With Simple Cyst", Urol Int., 77(4), 371-374. (Yayın No: 2074982) [SCI-Expanded]

130   KİLCİLER METE,BEDİR SELAHATTİN,ERDEMİR FİKRET,ZEYBEK N,KORAY ERTEN,YAŞAR ÖZGÖK, (2006). "Comparison Of İleal Conduit And Transureteroureterostomy With Ureterocutaneostomy Urinary Diversion", Urol Int., 77(3), 245-250. (Yayın No: 2075216) [SCI-Expanded]

131   PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,NASERİ E,ULUOCAK NİHAT,ELALMIŞ A,ERDEMİR FİKRET,ETİKAN İLKER, (2006). "Comparison Of The Effects Of On Pump Versus Off Pump Coronary Artery Bypass Surgery On Serum Prostate Specific Antigen Levels", Int J Urol., 13(3), 234-237. (Yayın No: 2075698) [SCI-Expanded]

132   KİLCİLER METE,BEDİR SELAHATTİN,ERDEMİR FİKRET,AVCI ALİ,YAŞAR ÖZGÖK, (2006). "Ectopic İnsertion Of A Single Ureter İnto The Bladder Adjacent To The Contralateral Ureter", Urol Int., 76(4), 371-373. (Yayın No: 2075626) [SCI-Expanded]

133   KİBAR YUSUF,AI UZAR,ERDEMİR FİKRET,ÖZCAN A,ÇOBAN H,BEDRETTİN SEÇKİN, (2006). "Hemangiopericytoma Arising From The Wall Of The Urinary Bladder", Int Urol Nephrol., 38(2), 243-246. (Yayın No: 2075327) [SCI-Expanded]

134   KİLCİLER METE,ERDEMİR FİKRET,BEDİR SELAHATTİN,Özgök Y, (2006). "Ureteral Membranous Band Causing Ureteral Obstruction After The Ureterolithotomy", Int Urol Nephrol., 38(3-4), 467-468. (Yayın No: 2074915) [SCI-Expanded]

135   YAĞCI S,KİBAR YUSUF,AKAY O,KILIÇ S,GÖK F,ERDEMİR FİKRET,MURAT DAYANÇ, (2005). "The Effect Of Biofeedback Treatment On Voiding And Urodynamic Parameters İn Children With Voiding Dysfunction", J Urol, 174(5), 1994-1997. (Yayın No: 2076070) [SCI-Expanded]

136   KİLCİLER METE,BEDİR SELAHATTİN,ÇOBAN H,ERTEN K,ORS O,ÖZGÖK Y,ERDEMİR FİKRET, (2005). "Using Two İpsilateral Double J Ureteral Stents For Extrinsic Ureteral Obstruction Due To Colon Carcinoma", Urol Int., 75(4), 319-321. (Yayın No: 2075922) [SCI-Expanded]

137   seçkin b,KİBAR YUSUF,GÖKTAŞ SERDAR,ERDEMİR FİKRET, (2005). "Alcock S Canal Releasing For Pudendal Artery Syndrome Resulting From Gunshot İnjury", Int J Imp Res, 17(5), 471-473. (Yayın No: 2076485) [SCI-Expanded]

138   BEDİR SELAHATTİN,KİLCİLER METE,AKAY O,ERDEMİR FİKRET,AVCI ALİ,YAŞAR ÖZGÖK,YAŞAR ÖZGÖK, (2005). "Endoscopic Treatment Of Multiple Prostatic Calculi Causing Urinary Retention", Int J Urol, 12(7), 693-695. (Yayın No: 2076548) [SCI-Expanded]

139   Parlaktas Bekir Suha, Erdemir Fikret, Uluocak Nihat, (2004). "A Rare Renal Developmental Anomaly", Turk J Med Sci, (Yayın No: 393025)

140   ÇAYAN SELAHİTTİN,ERDEMİR FİKRET,ÖZBEY İSA,PJ TUREK,KADIOĞLU ATEŞ,TELLALOĞLU S, (2002). "Can Varicocelectomy Significantly Change The Way Couples Use Assisted Reproductive Technologies", J Urol, 167(4), 1749-1752. (Yayın No: 2076308) [SCI-Expanded]

141   KADIOĞLU ATEŞ,TEFEKLİ A,ÇAYAN SELAHİTTİN,KANDIRALI E,TELLALOĞLU S,ERDEMİR FİKRET, (2001). "Microsurgical İnguinal Varicocele Repair İn Azoospermic Men", Urology, 57(2), 328-333. (Yayın No: 2076225) [SCI-Expanded]

142   KÖKSAL İSMAİL TÜRKER,TEFEKLİ A,KILIÇASLAN IŞIN,ERDEMİR FİKRET,KADIOĞLU ATEŞ,ESEN TARIK, (2001). "Hydatid Disease Of The Kidney Caused By Echinococcus Multilocularis A Rare Clinical Entity", Urol Int., 67(4), 310-312. (Yayın No: 2076394) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ERDEMİR FİKRET, ATILGAN DOĞAN, ULUOCAK NİHAT, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, YAŞAR ADEM, (2022). "Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, (Yayın No: 7539104)

2   AÇIKGÖZ ABDULLAH, ERDEMİR FİKRET, AKDENİZ EKREM, (2021). "Prostatitlerde Cinsel İşlev Bozuklukları Yönetimi", Androloji Bülteni, 23(2), 109-117. (Yayın No: 7329750)

3   KÖLÜKÇÜ ENGİN, ERDEMİR FİKRET, GÜLÜCÜ SELİM, (2021). "Kadın Cinsel İşlev Bozukluğu İle Polikistik Over Sendromunun İlişkisi", Androloji Bülteni, 23(2), 87-96. (Yayın No: 7329759)

4   KÖLÜKÇÜ ENGİN, KILIÇ ŞAHİN, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, ULUOCAK NİHAT, ATILĞAN DOĞAN, ALKAN EMRE, ERDEMİR FİKRET, ESER MUHAMMED ALİ, (2019). "Üst Üreter Taşlarının Tedavisinde Vücut Dışı Şok Dalgaları İle Taş Kırma Sonuçlarımız", Journal Of Health Sciences And Medicine, 2(1), 13-17., Doi: 10.32322/jhsm.486315 (Yayın No: 5151834)

5   ERDEMİR FİKRET, (2019). "Sperm Dondurma: Güncel Gelişmelersperm Cryopreservation: Current Developments", Androloji Bülteni, 21(1), 14-21. (Yayın No: 5765691)

6   KÖLÜKÇÜ ENGİN, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, ATILĞAN DOĞAN, ULUOCAK NİHAT, ERDEMİR FİKRET, ALKAN EMRE, KOYUNCU SERHAT, KILIÇ ŞAHİN, (2018). "Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 123-127. (Yayın No: 5151987)

7   KÖLÜKÇÜ ENGİN,MERCİMEK MEHMET NECMETTİN,ERDEMİR FİKRET, (2018). "Efficacy And Safety Of Holmium Laser Lithotripsy İn The Treatment Of Posterior Urethral Stones", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 9(6), 552-556., Doi: 10.4328/JCAM.5963 (Yayın No: 5150656)

8   ünlü ufuk,çeltek nagihan yıldız,demir osman,ERDEMİR FİKRET, (2018). "Erkeklerde Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Semptomları Vedepresif Semptomlarla İlişkisi", Cumhuriyet Tıp Dergisi, 40(4), 370-376. (Yayın No: 4613803)

9   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,alkan emre,KOYUNCU SERHAT,kılıç şahin, (2018). "Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 124-128. (Yayın No: 4613236)

10   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ERDEMİR FİKRET,KILIÇ ŞAHİN,FIRAT FATİH,ETİKAN İLKER, (2017). "Testis Tümörlü Hastalarda Tümör Grade İle Preoperatif Nötrofil Lenfosit Oranının İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 158-168. (Yayın No: 5151915)

11   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN,ERDEMİR FİKRET,DOĞANAY YAHYA, (2017). "Unutulan Double-J Stentlere Bağlı Gelişen Stent Enkrustasyonlarının Tedavisinde Holmium Lazer Litotripsinin Etkinliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 250-258. (Yayın No: 5151924)

12   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ERDEMİR FİKRET,Kilic Sahin,FIRAT FATİH,ETİKAN İLKER, (2017). "Testis Tümörlü Hastalarda Tümör Grade İle Preoperatif Nötrofil Lenfosit Oranının İlişkisi", Gop Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 158-168. (Yayın No: 5453979)

13   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN,ERDEMİR FİKRET,DOĞANAY YAHYA, (2017). "Unutulan Double-J Stentlere Bağlı Gelişen Stent Enkrustasyonlarının Tedavisinde Holmium Lazer Litotripsinin Etkinliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 250-258. (Yayın No: 3915337)

14   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,Kılıç Şahin,ERDEMİR FİKRET,doğanay yahya, (2017). "Unutulan Double-J Stentlere Bağlı Gelişen Stent Enkrustasyonlarının Tedavisinde Holmium Lazer Litotripsinin Etkinliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 250-258. (Yayın No: 3878249)

15   kölükçü engin,ERDEMİR FİKRET,kılıç şahin,fırat fatih, (2017). "Testis Tümörlü Hastalarda Tümör Grade İle Preoperatif Nötrofil Lenfosit Oranının İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 158-168. (Yayın No: 3838897)

16   ERDEMİR FİKRET,fındık esra,söğüt erkan,çaylı sevil,KESİCİ HAKAN, (2017). "İzogenol Tabanlı Etkili Yeni Bir Antioksidanın Testis Torsiyonu Oluşturulan Ratlarda Testis Dokuları Üzerine Olan Etkilerinin Melatoninle Karşılaştırılması", Androloji Bülteni, 19(4), 111-116. (Yayın No: 3838667)

17   ERDEMİR FİKRET,şenel ufuk, (2017). "Hipospadias Ve Erkek Cinsel Sağlığı", Androloji Bülteni, 19(2), 50-56. (Yayın No: 3838509)

18   ERDEMİR FİKRET,KİLCİLER METE,bolat mustafa suat, (2016). "Statinler Ve Bph Aüss Arasında İlişki Var Mıdır", Androloji Bülteni, 18(6), 222-225. (Yayın No: 3029693)

19   ERDEMİR FİKRET,BOLAT MUSTAFA SUAT,AKDENİZ EKREM, (2015). "Penil Protezle Seks", Androloji Bülteni, 17(62), 183-186. (Yayın No: 3583035)

20   ERDEMİR FİKRET, (2015). "Tecrübenin Perkütan Nefrolitotomi Komplikasyonlarına Etkisi", Ege Tıp Dergisi, (Yayın No: 2352399)

21   ERDEMİR FİKRET, (2015). "Konjenital Anomalilili Böbreklerde Perkütan Nefrolitotominin Etkinliği Ve Komplikasyon Oranları Tek Merkez Deneyimlerimiz", Ege Tıp Dergisi, (Yayın No: 2352358)

22   ERDEMİR FİKRET,kılıç ş,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, (2015). "Skrotal Leiomyom Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(1), 84-88. (Yayın No: 2111878)

23   Parlaktaş Bekir Süha, Kilciler Mete, Erdemir Fikret, Filiz Ercan, Uluocak Nihat, Bedir Selahattin, Erkorkmaz Ünal, Demir Erkan, (2006). "Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Standart Transüretral Prostat Rezeksiyonu İle Plazmakinetik Rezeksiyonun Etkinliğinin Karşılaştırılması", Yeni Üroloji Dergisi, 177-183. (Yayın No: 408863)

24   Parlaktaş Bekir Süha, Uluocak Nihat, Erdemir Fikret, Filiz Ercan, Boztepe Özgür, Erkorkmaz Ünal, Yaşar Adem, (2006). "Öğrenme Eğrisinin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etkisi", Yeni Üroloji Dergisi, 165-171. (Yayın No: 408780)

25   Uluocak Nihat, Erdemir Fikret, Parlaktaş Bekir Süha, Nasari Erdeşir, Elalmış Altay, (2006). "Abdominal Ve İnternal İliak Anevrizmalara Bağlı Üreteral Obstrüksiyon Olgu Sunumu Ve Yayınların Gözden Geçirilmesi", Türk Üroloji Dergisi, 543-545. (Yayın No: 408691)

26   Uluocak Nihat, Parlaktaş Bekir Süha, Erdemir Fikret, Çağlar MK, Haşılıoğlu Zehra, Etikan İlker, (2006). "Sağlıklı Okul Çağı Çocuklarında Böbrek Boyutlarının Vücut Kitle İndeksi Ve Cinsiyet İle Olan İlişkisi", Türk Üroloji Dergisi, 370-374. (Yayın No: 408633)

27   Uluocak Nihat, Erdemir Fikret, Parlaktaş Bekir Süha, Filiz Nurper Onuk, Filiz Ercan, Boztepe Özgür, (2006). "İşlev Görmeyen Böbrek Nedeni İle Yapılan Nefrektomiden Dokuz Yıl Sonra Ortaya Çıkan Üreter Güdüğü Ürotelyal Kanseri", Türk Üroloji Dergisi, 271-274. (Yayın No: 408566)

28   Kibar Yusuf, Özgök Yaşar, Erdemir Fikret, Göktaş Serdar, Özcan A, Peker Ahmet, (2006). "Tunika Vaginalisin Fibröz Psödotümörü Olgu Sunumu", Türk Üroloji Dergisi, 268-270. (Yayın No: 408513)

29   Erdemir Fikret, Uluocak Nihat, Tunç Murat, Özcan Faruk, Tunç Murat, (2006). "Radikal Sistektomi Sonrası Patoloji Spesimeninde Saptanan Mesanenin Ürotelyal Olmayan Kanserlerinin Değerlendirilmesi", Türk Üroloji Dergisi, 174-181. (Yayın No: 408452)

30   Tahmaz Lütfi, Erdemir Fikret, Çoban Hidayet, Yıldırım İbrahim, Dayanç Ahmet, Peker Ahmet, (2006). "Postprostatektomi Sonrası İnkontinansı Olan Hastalarda Artifisiyel Üriner Sfinkter Deneyimimiz", Yeni Üroloji Dergisi, 15-20. (Yayın No: 408403)

31   Erdemir Fikret, Uluocak Nihat, Musaoğlu Ahmet, Özcan Faruk, Kılıçaslan Işın, Tunç Murat, Esen Tarık, (2006). "Mesanenin Saf Skuamöz Hücreli Karsinomu", Yeni Üroloji Dergisi, 47-52. (Yayın No: 408361)

32   ERDEMİR FİKRET, (2006). "Büyük Prostat Taşları Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi", Türk Üroloji Dergisi, 138-141. (Yayın No: 408317)

33   Yıldırım İbrahim, Çoban Hidayet, Komesli Gökhan, Erdemir Fikret, Tahmaz Lütfi, Peker Ahmet, (2005). "Kalp Pili Olan Hastalarda Elektrokoter Seçimi", Türk Üroloji Dergisi, 580-584. (Yayın No: 408293)

34   Kibar Yusuf, Çoban Hidayet, Erdemir Fikret, Komesli Gökhan, Dayanç Murat, Peker Ahmet, (2005). "Böbreğin Nadir Görülen Bir Anomalisi Doğumsal Megakalikozis İki Olgu Sunumu", Türk Üroloji Dergisi, 444-447. (Yayın No: 408254)

35   Kilciler Mete, Erdemir Fikret, Bedir Sealahattin, Çoban Hidayet, Erten Koray, Özgök Yaşar, (2005). "Kliniğimizdeki Üretral Taşlı Olguların Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi", Türk Üroloji Dergisi, 389-395. (Yayın No: 408206)

36   Kibar Yusuf, Akay Ozan, Erdemir Fikret, Dayanç Murat, (2005). "Unutulmuş Üreteral Çift J Stentin Pyelolitotomi İle Çıkarılması", Gülhane Tıp Dergisi, 218-220. (Yayın No: 408098)

37   Kandıralı Engin, Şanlı Öner, Erdemir Fikret, Özcan Faruk, Esen Tarık, Tunç Murat, (2005). "Ürogenital Sistem Sarkomlarının Retrospektif Analizi", Türk Üroloji Dergisi, 49-54. (Yayın No: 408021)

38   ERDEMİR FİKRET, (2005). "Mesanenin Yüksek Grade Li Evre Pt1a Ve Pt1b Ürotelyal Karsinomlarında Nüks Ve Progresyonun Değerlendirilmesi", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 29-35. (Yayın No: 407956)

39   Parlaktaş Bekir Süha, Uluocak Nihat, Köseoğlu Reşit Doğan, Erdemir Fikret, Sezer Engin, (2005). "Idiopathic Scrotal Calcinosis A Rare Scrotal Skin Disorder", Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 20-22. (Yayın No: 407927)

40   Parlaktaş Bekir Süha, Köseoğlu Reşit Doğan, Uluocak Nihat, Erdemir Fikret, (2005). "Testis Sparing Surgery For Epidermoid Cyst Of Testis İn An Infertile Man", Erciyes Tıp Dergisi, 75-77. (Yayın No: 407888)

41   Erdemir Fikret, Parlaktaş Bekir Süha, Uluocak Nihat, Özcan Faruk, Çeltik Murat, Gökçe Özgür, (2005). "Böbrek Hücreli Kanserde Serum Ferritin Düzeyinin Önemi", Türk Üroloji Dergisi, (Yayın No: 393231)

42   Erdemir Fikret, Uluocak Nihat, Parlaktaş Bekir Süha, Gökçe Özgür, Köseoğlu Reşit Doğan, Filiz Ercan, Özcan Faruk, (2005). "Prostatın Primer Transizyonel Hücreli Karsinomu Dört Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi", Yeni Üroloji Dergisi, (Yayın No: 393179)

43   Erdemir Fikret, Guven Mehmet, Parlaktas Bekir Süha, Uluocak Nihat, Eyibilen Ahmet, Aladağ İbrahim, (2005). "Çocuklarda Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonuna Yol Açan Adenoid Vejetasyon İle Enürezis Noktürna Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", Yeni Üroloji Dergisi, (Yayın No: 393140)

44   Kandıralı Engin, Korgalı Esat, Erdemir Fikret, Atilgan Dogan, Esen Tarık, Tunç Murat, (2004). "Ürolojinin Gözardı Ettiği Cerrahi Böbrek Üstü Bezi Cerrahisi İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi", Türk Üroloji Dergisi, (Yayın No: 393093)

45   Dayanç Murat, Kibar Yusuf, Erdemir Fikret, Tahmaz Yusuf, (2004). "Sistoskopik Görüş Altında Perkütan Suprapubik Sistolitotomi", Üroloji Bülteni, (Yayın No: 393058)

46   Parlaktas Bekir Suha, Erdemir Fikret, Uluocak Nihat, (2004). "Selim Prostat Hiperplazili Hastalarda Transüretral Prostat Rezeksiyonunun Serum Prostat Spesifik Antijen Düzeyine Etkileri", Türk Üroloji Dergisi, (Yayın No: 393045)

47   Atilgan Dogan, Tunc Murat, Ozcan Faruk, Esen Tarık, Erdemir Fikret, Ozsoy Cavit, (2003). "Vena Kava İçi Tümör Trombüsünün Eşlik Ettiği Böbrek Hücreli Kanser Li Hastalarda Cerrahi Yaklaşımımız", Türk Üroloji Dergisi, 272-276. (Yayın No: 370212)

48   Şanlı Oner, Atilgan Doğan, Erdemir Fikret, Erol Bülent, Tunç Murat, Kadıoğlu Ateş, (2003). "Stres Üriner İnkontinansın Cerrahi Tedavisinde Pubovaginal Sling", Türk Üroloji Dergisi, 198-203. (Yayın No: 370098)

49   Tunc Murat, Erdemir Fikret, Tefekli Ahmet Hamdi, Akıncı Mustafa, Kandırali Engin, Şanlı Oner, (2002). "Radikal Prostatektomi Sonrası Yükselen Psa Nın Değerlendirilmesi", Türk Üroloji Dergisi, 42-47. (Yayın No: 369916)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   MERTOĞLU CUMA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,Fırat Fatih,ARICI AKGÜL,ünsal velid,ERDEMİR FİKRET (2019). Measurement of myo-inositol oxygenase as an early biomarker inrenal ischemia – reperfusion injury in rats. Euromedlab 2019 Barcelona (Özet Bildiri) (Yayın No:5116766)

2   Rüstemoğlu Hüsniye,RÜSTEMOĞLU AYDIN,KARAKUŞ NEVİN,ERDEMİR FİKRET (2018). Azospermikİnfertil Erkeklerde NCOA5 Geni rs2903908 Polimorfizminin Rolü.. International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences, 2018 (EurasianBioChem 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4817394)

3   Rüstemoğlu Hüsniye,RÜSTEMOĞLU AYDIN,KARAKUŞ NEVİN,ERDEMİR FİKRET (2018). Azospermik İnfertil Erkeklerde NCOA5 Geni rs2903908 Polimorfizminin Rolü. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4384523)

4   TURAN ERSAN,ÖZTAŞYONAR YUNUS,ERDEMİR FİKRET,KÖLÜKÇÜ ENGİN,FIRAT FATİH,UNSAL VELİD (2017). The Effect Of Whey Protein Usage On Testicular Tissue and Spermatogenesis In Exercise Induced Rat Model. 15th International Sport Sciences Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4097354)

5   ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN,CEYLAN SALİH RAHMAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET (2017). Onkolojik Palyatif bakım Hastalarında Perkütan Nefrostomi Deneyimlerimiz ve Clavien Sınıflamasına Göre Komplikasyonlar. Ulusal Endoüroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5065188)

6   ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN,CEYLAN SALİH RAHMAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET (2017). Endoskopi Ürolojik Girişimlerde PCS ve Kategorik Ağrı Değerlendirilmesi. Ulusal Endoüroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5065185)

7   ÖKSÜZ EROL,DEMİR ÖZGÜR,DENİZ FATİH ERSAY,AKINCI AHMET TOLGAY,BAHADIR SİNAN,KUYUCU YUNUS EMRE,ERDEMİR FİKRET (2017). Prevalence of erectile dysfunction in patients with lumbar herniated disc. WFNS 2017 (XVI. World Congress of Neurosurgery) (Özet Bildiri) (Yayın No:3901202)

8   RÜSTEMOĞLU AYDIN,KARAKUŞ NEVİN,Rüstemoğlu Hüsniye,ERDEMİR FİKRET (2017). The Effect of NCOA5 Gene rs2903908 Polymorphism on the Male Infertility. International DNA Day and Genome Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3852793)

9   ÖKSÜZ EROL,DEMİR ÖZGÜR,DENİZ FATİH ERSAY,AKINCI AHMET TOLGAY,BAHADIR SİNAN,KUYUCU YUNUS EMRE,ERDEMİR FİKRET (2017). Prevalence of erectile dysfunction in patients with lumbar herniated disc. 16. World Congress of Neurosurgery (Özet Bildiri) (Yayın No:3914922)

10   RÜSTEMOĞLU AYDIN,KARAKUŞ NEVİN,Rüstemoğlu Hüsniye,ERDEMİR FİKRET (2017). The Effect Of NCOA5 Gene rs2903908 Polymorphism On The Male Infertility.. IDDGC17 (Internatıonal Dna Day And Genome Congress 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3905957)

11   ÖKSÜZ EROL,DEMİR ÖZGÜR,DENİZ FATİH ERSAY,AKINCI AHMET TOLGAY,BAHADIR SİNAN,KUYUCU YUNUS EMRE,ERDEMİR FİKRET (2017). Prevalence of Erectile Dysfunction in Patients with Lumbar Herniated Disc. WFNS 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3897031)

12   TURAN ERSAN,ÖZTAŞYONAR YUNUS,ERDEMİR FİKRET,KÖLÜKÇÜ ENGİN,FIRAT FATİH,ÜNSAL VELÜD (2017). The Effect Of Whey Protein Usage On Testicular Tissue and Spermatogenesis In Exercise Induced Rat Model. 15TH INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3650686)

13   Turan Ersan,ÖZTAŞYONAR YUNUS,ERDEMİR FİKRET,Kölükçü Engin,Fırat Fatih,Ünsal Velid (2017). Egzersiz modeli oluşturulan ratlarda Whey proteini kullanımının testis dokusu ve spermatogenez üzerine olan etkileri. 15 th International Sport Sciences Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3839012)

14   ÖKSÜZ EROL,DEMİR ÖZGÜR,DENİZ FATİH ERSAY,akıncı ahmet tolgay,Bahadır Sinan,Kuyucu Emre,ERDEMİR FİKRET (2017). Prevalance off erectile dysfunction in patiens with lumbar herniated disc. XVI World Congress of Neurosurgery (Özet Bildiri) (Yayın No:3839112)

15   RÜSTEMOĞLU AYDIN,KARAKUŞ NEVİN,rüstemoğlu hüsniye,ERDEMİR FİKRET (2017). The effect of NCOA5 gene RS2903908 polymorphism on the male infertility. International DNA day and genome congress 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3839227)

16   turan ersan,ÖZTAŞYONAR YUNUS,ERDEMİR FİKRET,KÖLÜKÇÜ ENGİN,FIRAT FATİH,velid ünsal egzersiz modeli oluşturulan ratlarda whey proteini kullanımının testis dokusu ve spermatogenez üzerine olan etkileri. 15th sport sciences congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5468862)

17   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ERDEMİR FİKRET,ÖZSOY ZEKİ Palyatif bakım hastasında unilateral renal enfarktüs: olgu sunumu.. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4246209)

18   BİLGE SÜLEYMAN SIRRI,akdeniz ekrem,Bolat Mustafa Suat,Fırat Fatih,Erdal Arzu,Alıcı Ömer,Çınar Önder,ERDEMİR FİKRET eFFECT OF A FRUCTOSE diet on vas deferens contractility of rats. 7th European Congress of Pharmacology (Poster) (Yayın No:3063422)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ERDEMİR FİKRET,ÇELİK BÜLENT (2019). 2017 Yıllında Acil Kliniğinde Üriner Sistem Taşlarına Bağlı Renal Kolik İle Başvuran Erişkin Hastaların Değerlendirilmesi. 23. İstanbul Acil Tıp Kış Sempozyumu Kritik Bakım (Özet Bildiri) (Yayın No:5358584)

2   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ERDEMİR FİKRET (2019). Priapizm: Olgu Sunumu. 23. İstanbul Acil Tıp Kış Sempozyumu Kritik Bakım (Özet Bildiri) (Yayın No:5358628)

3   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ERDEMİR FİKRET (2019). İnfertil Hastalarda Obezitenin Sperm Parametreleri Üzerine Etkisi. Geleneksel İç Hastalıkları Günleri - İnteraktif Güncelleştirme 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5486970)

4   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ERDEMİR FİKRET (2019). İnfertil Hastalarda Obezitenin Reprodüktif Hormonlar Üzerine Etkisi. Geleneksel İç Hastalıkları Günleri - İnteraktif Güncelleştirme 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5487012)

5   KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,KILIÇ ŞAHİN,ERDEMİR FİKRET (2018). Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonuçlarımız. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490142)

6   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN (2018). Böbrek Üst Kaliks Taşlarının Tedavisinde ESWL (Vücut Dışı Şok Dalga Litotripsi) Sonuçlarımız. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487163)

7   KÖLÜKÇÜ ENGİN,ERDEMİR FİKRET,ÖZSOY ZEKİ (2018). Palyatif Bakım Hastasında Unilateral Renal Enfarktüs: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5489588)

8   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ERDEMİR FİKRET (2018). Ortalama Trombosit Hacmi ile Erektil Disfonksiyon İlişkisi. Güncel Androloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5491068)

9   KILIÇ ŞAHİN, KÖLÜKÇÜ ENGİN, ERDEMİR FİKRET, BENLİ İSMAİL, ARICI AKGÜL (2018). Oral 5 Alfa Redüktaz İnhibitörlerinin Rat Modelinde Penil İntrakavernozal Başınçlar ve Penil Morfoloji Üzerine Etkisi. Güncel Androloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5491007)

10   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,BEYHAN MURAT,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET (2018). Penil Mondor Hastalığı: Olgu Sunumu. Güncel Androloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5491029)

11   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ERDEMİR FİKRET,KULU MÜBERRA,KOYUNCU SERHAT (2018). Ketiapin Tedavisinin İlk Dozunda Ortaya Çıkan Priapizm: Olgu Sunumu. Güncel Androloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5491073)

12   KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN,ERDEMİR FİKRET (2018). Prematür Ejakülasyonlu Hastalarda Erektil Disfonksiyon Birlikteliği. Güncel Androloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5491061)

13   GEVREK FİKRET,BİÇER ÇİĞDEM,KARA MİKAİL,ERDEMİR FİKRET (2018). Testis torsiyonu ve detorsiyonunda Ginkgo biloba’nın apopitozis, LH-R ekspresyonu vesperm morfoloji anomalisine iyileştirici etkisinin araştırılması. 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4443678)

14   TURAN ERSAN,ÖZTAŞYONAR YUNUS,ERDEMİR FİKRET,KÖLÜKÇÜ ENGİN,FIRAT FATİH,UNSAL VELİD (2017). Egzersiz Modeli Oluşturulan Ratlarda Whey Proteini Kullanımının Testis Dokusu ve Spermatogenez Üzerine Olan Etkileri. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5488648)

15   BOLAT MUSTAFA SUAT,Bakırtaş Mustafa,Fırat Fatih,Akdeniz Ekrem,ÇİNAR ÖNDER,ERDEMİR FİKRET (2017). Statinin penis intrakavernoz basınç ve kavernozal morfoloji üzerine etkileri: Deneysel Çalışma.. 26. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3596034)

16   BOLAT MUSTAFA SUAT,BAKIRTAŞ MUSTAFA,FIRAT FATİH,AKDENİZ EKREM,ÇINAR ÖNDER,ERDEMİR FİKRET (2017). The effect of statin penile intracavernosal pressure and cavernosal morphology: An experimental study.. 26th National Congress of Urology (Özet Bildiri) (Yayın No:3661667)

17   BOLAT MUSTAFA SUAT,Bakırtaş Mustafa ,Fırat Fatih,Akdeniz Ekrem,ÇİNAR ÖNDER,ERDEMİR FİKRET The effect of atorvastatin on penile intracavernosal pressure and cavernosal morphology.. 26. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3613699)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Üroloji Ders Kitabı (2021)., ERDEMİR FİKRET, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Emrah Yürük, Cankon Germiyanoğlu, Ateş Kadıoğlu, Sayfa Sayısı: 180, ISBN: 978-605-335-616-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7329852)

2   Onkolojik Hastalıklarda Seksüealite Ve Fertiliteye Multidiispliner Yaklaşım (2021)., ERDEMİR FİKRET, KADIOĞLU ATEŞ, İstanbul Tıp Kitabevi, ISBN: 978-605-760-7997, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7329823)

3   Tiroid Hastalıklarına Multidisipliner Yaklaşım (2020)., ERDEMİR FİKRET, Nobel Tıp Kitabevi, ISBN: 9786057578525, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6783676)

4   Üroloji Akıl Notları (2018)., ERDEMİR FİKRET, Güneş Tıp Kitabevi, Editör: Emre Huri, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 978-975-277-696-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3838409)

5   Üroloji Akıl Notları (2018)., ERDEMİR FİKRET, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, Editör: Emre Huri, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 978-975-277-696-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3838460)

6   Üroloji Akıl Notları (2018)., ERDEMİR FİKRET, Güneş Tıp Kitabevi, Editör: Emre Huri, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 978-975-277-696-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3836504)

7   Üroloji Akıl Notları (2018)., ERDEMİR FİKRET, Güneş Tıp Kitabevi, Editör: Emre Huri, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 978-975-277-696-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3838360)

8   Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2017)., ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,FIRAT FATİH, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şemsettin Şahin, Fikret Erdemir, Atatç Çelik, İsmail Okan, Faruk Kutlutürk, Sayfa Sayısı: 589, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5478303)

9   Erkek Ve Kadın Cinsel Sağlığı (2016)., ERDEMİR FİKRET, Nobel, Editör: Sefa Resim, Ateş Kadıoğlu, Sayfa Sayısı: 538, ISBN: 978-605-83191-1-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3020484)

10   Güncel Üroloji (2016)., ERDEMİR FİKRET, Nobel, Editör: İlker Seçkiner, Ömer Bayrak, Sayfa Sayısı: 857, ISBN: 978-605-83191-2-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3020474)

11   Üreter Ve Üretranın Hastalıkları Ve Tedavileri (2015)., Fırat F,ERDEMİR FİKRET, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., Editör: Recep Büyükalpelli, Fikret Erdemir, Ramazan Aşcı, Mustafa Suat Bolat, Sayfa Sayısı: 519, ISBN: 978-605-4949-34-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2069840)

12   Üreter Ve Üretranın Hastalıkları Ve Tedavileri (2015)., ERDEMİR FİKRET,KADIOĞLU ATEŞ, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti, Editör: Recep Büyükalpelli, Fikret Erdemir, Ramazan Aşcı, Mustafa Suat Bolat, ISBN: 978-605-4949-34-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2069800)

13   Obezite İle İlişkili Hastalıklar İle Tedavileri (2015)., ERDEMİR FİKRET,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,Fırat F,Fırat F, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Şemsettin Şahin, Fikret Erdemir, Ataç Çelik, İsmail Okan, Faruk Kutlutürk, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2069985)

14   Obezite İle İlişkili Hastalıklar İle Tedavileri (2015)., ERDEMİR FİKRET,Mustafa Suat Bolat,Ekrem Akdeniz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Şemsettin Şahin, Fikret Erdemir, Ataç Çelik, İsmail Okan, Faruk Kutlutürk, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2069959)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Kliniğe hazırlık kursu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.08.2013-29.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Oral 5 alfa redüktaz inhibitörlerinin rat modelinde erektil fonksiyon ve penil morfoloji üzerine etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.01.2015-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Antiandrojen Tedavi ile Orşiyektominin Penil Kavernozal Dokular Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 23.06.2011-24.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Parasetamol zehirlenmelerinde kurkumin erdostein C vitamini ve E vitamini etkinliğinin aaştırılması ve N asetilsistein ile karşılaştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.07.2013-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1995-1998, Müdür, Ardahan İl Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürlüğü, Laboratuvar müdürlüğü

1995-1998, Müdür, Ardahan İl Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürlüğü, Laboratuvar müdürlüğü

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fikret.erdemir@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
1998-2003
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi

Tez Adı:Mesanenin Yüksek Grade’Xxli Evre Pt1 Ürotelyal Karsinomlarında E-Cadherin Ekspresyonunun Nüks Ve Progresyonla Olan İlişkisi
Lisans
1989-1995
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp FakültesiAkademik Görevler

Profesör
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TIP PR./
Doçent
2009-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÜROLOJİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2004-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÜROLOJİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1998-2003
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÜROLOJİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bologna Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Adem YAŞAR, (2011)., "Tek taraflı parsiyel üreter obstrüksiyonu oluşturulan sıçanlarda karvedilol kullanımının lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim düzeylerine olan etkilerinin değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Şahin KILIÇ, (2015)., "Oral 5-alfa redüktaz inhibitörlerinin rat modelinde erektil fonksiyon ve penil morfoloji üzerine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
3.Salih Rahman CEYLAN, (2020)., "Prostat kanserinin tanısında nötrofil-lenfosit oranı ve platelet-lenfosit oranının önemi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
2.Onkolojik Hastalıklarda seksüalite ve fertiliteye multidisipliner yaklaşım, Kitap, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, 16.01.2021 - 30.12.2021
3.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(ASOS), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, 01.01.2021
4.Androloji Bülteni(TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES, 01.01.2021
5.tÜRK üROLOJİ dERGİSİ(ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 17.02.2020
6.Turkish Journal of Urology(ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 23.11.2020
7.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Dergipark), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 20.06.2019 - 20.01.2020
8.Androlji Bülteni(TR DİZİN), Dergi, Aves
9.Androloji BülteniAndrology Bulletin(PUBMED), Dergi, Editör, Aves, 05.01.2021
10.Turkish Journal of Urology(ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018
11.Turkish Journal of Urology(ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018
12.Turkish Journal of Urology(ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018
13.Turkish Journal of Urology(ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018
14.TURKISH JOURNAL OF UROLOGY(AHCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES YAYINCILIK
15.TURKISH JOURNAL OF UROLOGY(SSCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.03.2012 - 02.09.2018
16.Turkish Journal of Urology(ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2017
17.Turkish Journal of Urology(TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES
18.Turkish Journal of Urology(TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES
19.Turkish Journal of Urology(TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES
20.Turkish Journal of Urology(TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES
21.Turkish Journal of Urology(TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES
22.Turkish Journal of Urology(TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES
23.Turkish Journal of Urology(TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES
24.Turkish Journal of Urology(TR DİZİN), Dergi, Editör, AVES, 01.01.2019 - 31.01.2019
25.gAZİOSMANPAŞA üNİVERSİTESİ tIP fAKÜLTESİ dERGİSİ(tÜRK MEDLİNE), Dergi, Editör, gAZİOSMANPAŞA üNİVERSİTESİ
26.Turkish Journal of Urology(ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018
27.Turkish Journal of Urology(ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018
28.Turkish Journal of Urology(ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018
29.Turkish Journal of Urology(ESCI), Dergi, Yrd. Editör, AVES, 01.01.2018
30.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın evi
31.Turkish Journalof Urology(Emerging Sources Citation Index), Dergi, Editör, AVES
32.gAZİOSMANPAŞA üNİVERSİTESİ tIP fAKÜLTESİ dERGİSİ, Dergi, Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
33.Turkish Journal Of Urology(ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Yrd. Editör, AVES
34.Turkish Journal of Urology(ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Yrd. Editör, AVES
35.Turkish Journal Of Urology(ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Yrd. Editör, AVES
36.Turkish Journal Of Urology(ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Yrd. Editör, AVES
37.Turkish Journal of Urology(ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, aves
38.tURKİSH JOURNAL OF UROLOGY(ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, aves
39.TURKISH JOURNAL OF UROLOGY(ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Yrd. Editör, AVES YAYINCILIK
40.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
41.Turkish Journal of Urology(ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Yrd. Editör, Aves
42.Prognostic relevance of CA19-9 immunohistochemical expression in transitional cell carcinoma of the urinary bladder(Index medicus, Ebsco, Pubmed Central), Dergi, Yrd. Editör, Aves
43.gAZİOSMANPAŞA üNİVERSİTESİ tIP fAKÜLTESİ dERGİSİ(Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
44.jOURNAL OF CONTEMORARAY MEDİCİNE(iNDEX MEDİCUS), Dergi, Yrd. Editör, Tokat
45.Çağdaş Tıp Dergisi, Dergi, Yrd. Editör, Tokat
46.Çğdaş Tıp Dergisi(SCOPEMED), Dergi, Yrd. Editör, Tokat
47.Çğdaş Tıp dergisi(SCOPEMED), Dergi, Yrd. Editör, Tokat
48.Turkish Journal of Urology(Index medicus, scopus), Dergi, Editör, Aves
49.Turkish Journal of Urology(Index medicus, scopus), Dergi, Editör, Aves
50.Turkish Journal of urology(Index medicus, scopus), Dergi, Editör, Aves
51.Turkish Journal of Urology, Dergi, Editör, Aves
52.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmabnpaşa
53.Üreter ve üretranın hastalıkları ve tedavileri(Endekste taranmıyor), Kitap, Editör, İstanbul Medikal Sağlık Hiz. Tic
54.Obezite ile ilişkili Hastalıklar ile tedavileri(Endekste taranmıyor), Kitap, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
55.Journal of Medical Education and Informatics(Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat
Üniversite Dışı Deneyim

1995-1998MüdürArdahan İl Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürlüğü, Laboratuvar müdürlüğü
1995-1998MüdürArdahan İl Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürlüğü, Laboratuvar müdürlüğü