GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ALİ YILDIRIMž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Ali YILDIRIM

İlahiyat Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ali.yildirim26@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Din Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Marmara Üniversitesi (2006- 2012)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Erciyes Üniversitesi (2001- 2005)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Erciyes Üniversitesi (1996- 2001)

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Din Dilinin Anlamı Doğrulamacı Ve İşlevselci Yaklaşımlar", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

YÜKSEK LİSANS, "Mehmet Akif Ersoy'a Göre Tanrı Ve Özgürlük", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Felsefe ve Din Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü/ Din Bilimleri Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, (2015- 2016)

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2014- 2017)

Enstitü Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015- 2017)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, (2012- 2018)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli) (Cumhuriyet Üniv. Ortak), (2013- 2017)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı, (2012- 2014)

verdiği dersler

Din Felsefesi, Yüksek Lisans, (2016-2017)

İslam Ahlak Felsefesi, Lisans, (2016-2017)

Mantık, Lisans, (2016-2017)

Ahlak Felsefesi, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Din Felsefesi, Lisans, (2016-2017)

Temel Bilgisayar Kullanımı, Lisans, (2016-2017)

Yeniçağ Felsefesi Tarihi, Lisans, (2015-2016)

Mantık, Lisans, (2015-2016)

Din Felsefesi, Lisans, (2015-2016)

Din Felsefesi, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Ahlak Felsefesi, Yüksek Lisans, (2015-2016)

İlkçağ Felsefesi Tarihi, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Kürşat AKKUŞ, "Erzurumlu İbrahim Hakkı'ının Marifetname Adlı Eserinde Ahlâk Anlayışı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2017

Editörlük

Tasavvufun Fıkhî Temelleri (Endekste taranmıyor), Kitap, Editör, Gece Kitaplığı, 01.04.2016 - 01.04.2016

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi (Index Islamicus), Dergi, Editör, Elektronik, 01.01.2017

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILDIRIM ALİ, (2012). "Çağdaş İngiliz Felsefesinde Din Dilinin Fonksiyonel Analizi", İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İtobiad), 1(2), 320-344. (Yayın No: 85917)

YILDIRIM ALİ, (2012). "Din Dilinin Ahlaki Yorumu", Cü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(1), 541-567. (Yayın No: 85938)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILDIRIM ALİ, (2016). "Postmodern İnsanın Tanrı Anlayışı", Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 45-52. (Yayın No: 2900988)

YILDIRIM ALİ, (2016). "Din Dili Dini Dil Ayrımı", Gosos Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(1), 323-330. (Yayın No: 2836002)

YILDIRIM ALİ, (2013). "Süreç Felsefesinin Tanrı Anlayışının Mehmet Akif Ersoy Un Tanrı Anlayışı İle Karşılaştırılması", Gosos Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(2), 1-15. (Yayın No: 939662)

YILDIRIM ALİ, (2013). "Günümüz Türk Toplumunda Felsefeye Yönelik Olumsuz Bakışın Tarihsel Arka Planı Üzerine Bir İnceleme", Goü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 201-224. (Yayın No: 85973)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

YILDIRIM ALİ, (2006). "Mehmet Akif Ersoy Un Tanrı Anlayışında Allah In İsim Ve Sıfatları", Yedi İklim Dergisi, 20(201), 33-36. (Yayın No: 84627)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YILDIRIM ALİ (2018). Dini Ritüel Ahlaki Kural İlişkisine Bir Bakış. İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4218770)

YILDIRIM ALİ (2018). Deizm Yanılgısı. İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4218764)

YILDIRIM ALİ (2017). İslam Düşüncesinde Din Ahlak Ayrılmazlığı. IMCOFE 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3513376)

YILDIRIM ALİ (2016). Postmodern İnsanın Tanrı Anlayışı. ICPESS İstanbul Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:2901811)

YILDIRIM ALİ (2016). Ortak Bir Din Dilinin İnşasının İmkanı. IBAD Madrid Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2845418)

YILDIRIM ALİ (2014). Mehmet Akif Ersoy un Tanrı Anlayışının Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi. Eskişehir Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1056204)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Ahlak Ve Din (2017)., YILDIRIM ALİ, Elis Yayınları, Sayfa Sayısı: 106, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3565963)

Din Dilinin Ahlaki Yorumu (2015)., YILDIRIM ALİ, Elis Yayınları, Sayfa Sayısı: 152, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1339705)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni (2015)., YILDIRIM ALİ, İnsan Yayınları, Editör: Celal Türer, Hakan Olgun, Sayfa Sayısı: 1052, ISBN: 9789755747606, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 2288074)

Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni (2015)., YILDIRIM ALİ, İnsan Yayınları, Editör: Celal Türer, Hakan Olgun, Sayfa Sayısı: 1052, ISBN: 9789755747606, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 2304537)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"GÜDÜMLÜ PROJE", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.07.2015-02.07.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2001-2005, Öğretmen, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, (Kamu)

2005-2012, Memur, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, Memur, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Trafik ve Çevre Bilgisi Öğreticileri Kursu, Motorlu Taşıt Sürücüleri İçin Verilen Derslerde Öğreticilik Yapmak üzere alınan Trafik ve Çevre Bilgisi Öğreticileri Kursu, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kurs, 28.04.2003-16.05.2003 (Ulusal)

Bilgisayar Eğitim Programları Kursu, Temel Bilgisayar Teknolojileri ile ilgili becerileri kapsayan bir kurstur., Melikgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kurs, 17.02.2001-20.05.2001 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Eğiticilerin Eğitimi Programı Kapsamında Üniversite Öğretim Elemanlarına verilen bir kurstur., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Kurs, 19.01.2016-22.01.2016 (Ulusal)

çalıştay

Yaygın Din Eğitimi, İlahiyat Fakütesi ve Müftülük Çalışanlarının ortaklaşa düzenlediği, Yaygın din eğitimi sorunları ve çözümlerine yönelik olarak gerçekleştirilmiş bir çalıştaydır., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, Çalıştay, 05.04.2018-05.04.2018 (Ulusal)

Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı, Din Görevlilerinin Yeterlikleri Bağlamında Yüksek Din Öğretiminin Durumu ile ilgili hazırlanması planlanan Raporlar ile ilgili gerçekleştirilen bir çalıştay., Bera Otel, Çalıştay, 16.06.2014-16.06.2014 (Ulusal)

İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları Etkileşim Çalıştayı, İmam Hatip Liseleri meslek dersleri programlarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, meteryal kullanımı ve kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon, Gaziosmanpaşa Ünivwersitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Konferans Salonu, Çalıştay, 30.11.2016-30.11.2016 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

VII. Din Felsefesi Kongresi, Ondokuz Mayıs Ünv. İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı Tarafından Düzenlenen "Gençliğin Değerlerini Tehdit Eden Postmodern Akımlar" Temalı Din Felsefesi Koordinasyon Toplantısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çalışma, 06.10.2017-07.10.2017 (Ulusal)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ali.yildirim26@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2006-2012
Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

Tez Adı:Din Dilinin Anlamı Doğrulamacı Ve İşlevselci Yaklaşımlar
Yüksek Lisans
2001-2005
Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Mehmet Akif Ersoy'a Göre Tanrı Ve Özgürlük
Lisans
1996-2001
Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği
2015-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DEVLET KONSERVATUVARI
Enstitü Müdür Yardımcısı
2015-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı Başkanı
2013-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
2014-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm Bşk.
2012-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2012-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2016-2017)İSLAM AHLAK FELSEFESİTürkçe2
(2016-2017)MANTIKTürkçe8
(2016-2017)DİN FELSEFESİTürkçe2
(2016-2017)TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMITürkçe16
(2015-2016)YENİÇAĞ FELSEFESİ TARİHİTürkçe2
(2015-2016)MANTIKTürkçe14
(2015-2016)DİN FELSEFESİTürkçe4
(2015-2016)İLKÇAĞ FELSEFESİ TARİHİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2016-2017)DİN FELSEFESİTürkçe3
(2016-2017)AHLAK FELSEFESİTürkçe3
(2015-2016)DİN FELSEFESİTürkçe3
(2015-2016)AHLAK FELSEFESİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Yunus Vehbi SULA, "LEVİ TOLSTOY'UN DİN FELSEFESİ", Yüksek Lisans
2.Kürşat AKKUŞ, (2017)., "ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI'NIN MARİFETNAMESİNDE AHLAK FELSEFESİNE DAİR GÖRÜŞLERİ", Yüksek Lisans
3.Kürşat AKKUŞ, (2017)., "Erzurumlu İbrahim Hakkı'ının Marifetname adlı eserinde ahlâk anlayışı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi(Index Islamicus), Dergi, Editör, Elektronik, 01.01.2017
2.Tasavvufun Fıkhî Temelleri(Endekste taranmıyor), Kitap, Editör, Gece Kitaplığı, 01.04.2016 - 01.04.2016
3.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ(ULAKBİM-TUBİTAK, ASOS), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MATBAASI, 30.06.2006
4.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ(ASOS, ACAR, İSAM, SOBİAD), Dergi, Yrd. Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MATBAASI, 30.06.2013
5.asd, Kitap, Editör, asdf, 31.12.2016 - 31.12.2016


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YILDIRIM ALİ (2012). ÇAĞDAŞ İNGİLİZ FELSEFESİNDE DİN DİLİNİN FONKSİYONEL ANALİZİ. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İTOBİAD), 1(2), 320-344. (Yayın No: 85917)
2.YILDIRIM ALİ (2012). DİN DİLİNİN AHLAKİ YORUMU. CÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16(1), 541-567. (Yayın No: 85938)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YILDIRIM ALİ (2016). POSTMODERN İNSANIN TANRI ANLAYIŞI. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 45-52. (Yayın No: 2900988)
2.YILDIRIM ALİ (2016). DİN DİLİ DİNİ DİL AYRIMI. GOSOS SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 11(1), 323-330. (Yayın No: 2836002)
3.YILDIRIM ALİ (2013). SÜREÇ FELSEFESİNİN TANRI ANLAYIŞININ MEHMET AKİF ERSOY UN TANRI ANLAYIŞI İLE KARŞILAŞTIRILMASI. GOSOS SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 8(2), 1-15. (Yayın No: 939662)
4.YILDIRIM ALİ (2013). GÜNÜMÜZ TÜRK TOPLUMUNDA FELSEFEYE YÖNELİK OLUMSUZ BAKIŞIN TARİHSEL ARKA PLANI ÜZERİNE BİR İNCELEME. GOÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1(2), 201-224. (Yayın No: 85973)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.YILDIRIM ALİ (2006). MEHMET AKİF ERSOY UN TANRI ANLAYIŞINDA ALLAH IN İSİM VE SIFATLARI. YEDİ İKLİM DERGİSİ, 20(201), 33-36. (Yayın No: 84627)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YILDIRIM ALİ (2018). Dini Ritüel Ahlaki Kural İlişkisine Bir Bakış. İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4218770)
2.YILDIRIM ALİ (2018). Deizm Yanılgısı. İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4218764)
3.YILDIRIM ALİ (2016). Postmodern İnsanın Tanrı Anlayışı. ICPESS İstanbul Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:2901811)
4.YILDIRIM ALİ (2014). Mehmet Akif Ersoy un Tanrı Anlayışının Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi. Eskişehir Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1056204)
5.YILDIRIM ALİ (2017). İslam Düşüncesinde Din Ahlak Ayrılmazlığı. IMCOFE 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3513376)
6.YILDIRIM ALİ (2016). Ortak Bir Din Dilinin İnşasının İmkanı. IBAD Madrid Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2845418)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Ahlak ve Din (2017)., YILDIRIM ALİ, Elis Yayınları, Sayfa Sayısı: 106, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 3565963)
2.Din Dilinin Ahlaki Yorumu (2015)., YILDIRIM ALİ, Elis Yayınları, Sayfa Sayısı: 152, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1339705)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni (2015)., YILDIRIM ALİ, İnsan Yayınları, Editör: Celal Türer, Hakan Olgun, Sayfa Sayısı: 1052, ISBN: 9789755747606, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 2288074)
2.Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni (2015)., YILDIRIM ALİ, İnsan Yayınları, Editör: Celal Türer, Hakan Olgun, Sayfa Sayısı: 1052, ISBN: 9789755747606, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 2304537)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.GÜDÜMLÜ PROJE, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.07.2015-02.07.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2005-2012MemurİÇİŞLERİ BAKANLIĞI, Memur, (Kamu)
2001-2005ÖğretmenMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, (Kamu)
Kurs
1.Trafik ve Çevre Bilgisi Öğreticileri Kursu, Motorlu Taşıt Sürücüleri İçin Verilen Derslerde Öğreticilik Yapmak üzere alınan Trafik ve Çevre Bilgisi Öğreticileri Kursu, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kurs, 28.04.2003-16.05.2003 (Ulusal)
2.Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Eğiticilerin Eğitimi Programı Kapsamında Üniversite Öğretim Elemanlarına verilen bir kurstur., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Kurs, 19.01.2016-22.01.2016 (Ulusal)
3.Bilgisayar Eğitim Programları Kursu, Temel Bilgisayar Teknolojileri ile ilgili becerileri kapsayan bir kurstur., Melikgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kurs, 17.02.2001-20.05.2001 (Ulusal)
Çalıştay
1.İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları Etkileşim Çalıştayı, İmam Hatip Liseleri meslek dersleri programlarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, meteryal kullanımı ve kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon, Gaziosmanpaşa Ünivwersitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Konferans Salonu, Çalıştay, 30.11.2016-30.11.2016 (Ulusal)
2.Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı, Din Görevlilerinin Yeterlikleri Bağlamında Yüksek Din Öğretiminin Durumu ile ilgili hazırlanması planlanan Raporlar ile ilgili gerçekleştirilen bir çalıştay., Bera Otel, Çalıştay, 16.06.2014-16.06.2014 (Ulusal)
3.Yaygın Din Eğitimi, İlahiyat Fakütesi ve Müftülük Çalışanlarının ortaklaşa düzenlediği, Yaygın din eğitimi sorunları ve çözümlerine yönelik olarak gerçekleştirilmiş bir çalıştaydır., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, Çalıştay, 05.04.2018-05.04.2018 (Ulusal)
Çalışma
1.VII. Din Felsefesi Kongresi, Ondokuz Mayıs Ünv. İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı Tarafından Düzenlenen "Gençliğin Değerlerini Tehdit Eden Postmodern Akımlar" Temalı Din Felsefesi Koordinasyon Toplantısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çalışma, 06.10.2017-07.10.2017 (Ulusal)