GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YALÇIN ÖNDERž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Yalçın ÖNDER

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yalcin.onder@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.) (2005- 2010)

-

TIPTA UZMANLIK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1992- 1995)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2001- 2003)

İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü

LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1984- 1990)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

ÖNLİSANS, Anadolu Üniversitesi (1997- 1999)

Açıköğretim Fakültesi - Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Hastanemiz Bölgesinde Vitamin B12 Ve Folik Asit Düzeylerinin Referans Aralıklarının Belirlenmesi", Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.) , 2010

TIPTA UZMANLIK, "Samsun İl Merkezinde Yaşayan Yaşlıların Medikososyal Sorunlarının Epidemiyolojik Olarak İncelenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995

ÖNLİSANS, "", Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Halk Sağlığı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Halk Sağlığı Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

İl Müdürü, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.), Kurumlar, Sağlık Bakanlığı, (2000- 2003)

Başhekim Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, (2019- Devam Ediyor)

Enstitü Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2019- 2020)

verdiği dersler

Tıbbi Terminoloji, Yüksek Lisans, (2019-2020)

İş Sağlığına Giriş, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Halk Sağlığı, Lisans, (2019-2020)

Halk Sağlığı, Lisans, (2018-2019)

Nutrisyonel Epidemiyoloji Ve Kanser, Doktora, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Şükriye YENİÇERİ, "Çocuk Acil Hastaları Ebeveynlerinin Akılcı İlaç Kullanımı Ve Sağlık Okuryazarlığı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2019

Tıpta Uzmanlık, Soner SORHAN, "Üniversite Hastanesinde Takip Edilen Mide Ve Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Başvuru, Tanı Ve Tedavi Aşamalarındaki Gecikme Süresi Ve Etkileyen Faktörler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN, (2020). "Attitudes Of Nursing And Medical School Students Towards Ageism", Medicine Science International Medical Journal, 9(4), 848-855. (Yayın No: 6498580)

DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK,UZUN SÜHEYLA,BÜTÜN İLKNUR,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,TAŞLIYURT TÜRKER,KUTLUTÜRK FARUK,DEMİR OSMAN,DEVECİ KÖKSAL, (2020). "Prevalence Of İnsulin Resistance And İdentifying Homa1-Ir And Homa2-Ir İndexes İn The Middle Black Sea Region Of Turkey", African Health Sciences, 20(1), 277-286. (Yayın No: 6797034) [SCI-Expanded]

KISSAL AYGÜL,SOYSAL GONCA,KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,GÜLPINAR SERHAT,ÖNDER YALÇIN, (2019). "Knowledge And Skill Needs Of Home Caregivers And Their Care Burden Perceptions", Journal Of Human Sciences, 13(3), 833-845., Doi: 10.14687/jhs.v16i3.5610 (Yayın No: 5431112)

OKAN İSMAİL,SÜREN MUSTAFA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,AKAY SEÇİL,DEMİR TUĞÇE, (2019). "An Evaluation Of The Mourning Tradition, The “First Feast,” İn The Context Of Palliative Care: The Possibility Of İncorporating Cultural Rituals İnto Palliative Care", Palliative And Supportive Care, 17(04), 453-458., Doi: 10.1017/S1478951518000767 (Yayın No: 4378637) [SSCI]

ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,bulut yunus emre,Zihni Hüseyin, (2018). "Evaluation Of The Awareness Of Medical Students On Palliative Care", Bezmialem Science, 6(2), 100-107., Doi: 10.14235/bs.2018.1582 (Yayın No: 4630789)

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ÜNÜVAR ŞEYMA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR, (2017). "Prevalence Of Proteinuria İn School-Aged Turkish Children, And Its Association With Obesity And Hypertension", The Journal Of Pediatric Research, 195-199., Doi: 10.4274/jpr.36449 (Yayın No: 3897655)

EMEKDAR GİZEM,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,bulut yunus emre,yaşayancan özkan,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,EĞRİ MÜCAHİT, (2017). "Tokat İli Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Prevalansı Ve Etkileyen Faktörler", Journal Of Contemporary Medicine, 1-1., Doi: 10.16899/gopctd.286207 (Yayın No: 3898772)

DUYGU FAZİLET,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ŞAFAK,BULUT YUNUS EMRE,ÇAĞLAYIK DİLEK,KILIÇ SELÇUK, (2017). "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’Nin Endemik Olduğu Bölgede Kene İle Bulaşan Hastalık Prevalansı: Seroepidemiyolojik Saha Çalışması", Mediterr J Infect Microb Antimicrob, 6(Supplement 1), 63-63. (Yayın No: 3575447)

BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,DEMİR SELİM,ŞAHİN ŞAFAK, (2016). "Investigation Of Behçet S Disease And Recurrent Aphthous Stomatitis Frequency The Highest Prevalence İn Turkey", Balkan Medical Journal, 33(4), 390-395., Doi: 10.5152/balkanmedj.2016.15101 (Yayın No: 3129464) [SCI-Expanded]

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN, (2016). "Prevalence Of Hypercalciuria And Urinary Calcium Excretion İn School Aged Children İn The Province Of Tokat", Türk Pediatri Arşivi, 51(4), 193-197., Doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162 (Yayın No: 3131419)

SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,ÖNDER YALÇIN,BÜTÜN İLKNUR,BİLGE SERAP, (2016). "Hypovitaminosis D İn Children With Hashimoto S Thyroiditis", Revista Médica De Chile, 144(5), 611-616., Doi: 98872016000500009 (Yayın No: 3130057) [SCI-Expanded]

BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ŞAHİN ŞAFAK,DEMİR AYŞE KEVSER, (2016). "Prevalence And Related Factors Of Psoriasis And Seborrheic Dermatitis A Community Based Study", Turkısh Journal Of Medıcal Scıences, 46303-309., Doi: 10.3906/sag-1406-51 (Yayın No: 1978544) [SCI-Expanded]

SÜREN MUSTAFA,DOĞRU SERKAN,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,KARAMAN SERKAN,BAŞOL NURŞAH, (2015). "The Evaluation Of The Symptom Clusters İn Patients With The Diagnosis Of Terminal Stage Cancer", Ağrı, 27(1), 12-17. (Yayın No: 1397630)

BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ŞAHİN ŞAFAK,DEMİR AYŞE KEVSER, (2015). "Prevalence And Types Of Androgenetic Alopecia İn North Anatolian Population A Community Based Study", Jpma. The Journal Of The Pakistan Medical Association, 65(8), 806-9. (Yayın No: 1977721) [SCI-Expanded]

ORTAK HÜSEYİN,İNANIR AHMET,DEMİR SELİM,UYSAL ALPER,ŞAHİN ŞAFAK,SAĞCAN MUSTAFA,ÖNDER YALÇIN,ALİM SAİT,DEMİR AYŞE KEVSER, (2014). "Decreased Central Corneal Thickness İn Ankylosing Spondylitis", International Ophthalmology, 34(2), 263-268., Doi: 10.1007/s10792-013-9827-2 (Yayın No: 90428) [SCI-Expanded]

S. KARAMAN, T. KARAMAN, S. DOGRU, Y. ONDER1, R. CITIL1, Y.E. BULUT1,H. TAPAR, A. SAHIN, S. ARICI, Z. KAYA, M. SUREN, (2014). "Prevalence Of Sleep Disturbance İn Chronic Pain", European Review For Medical And Pharmacological Sciences, (18), 2475-2481. (Yayın No: 1397609) [SCI-Expanded]

AKBAŞ ALİ,İNANIR AHMET,BENLİ İSMAİL,ÖNDER YALÇIN,AYDOĞAN LEYLA, (2014). "Evaluation Of Some Antioxidant Enzyme Activities Sod And Gpx And Their Polymorphisms Mnsod2 Ala9val Gpx1 Pro198leu İn Fibromyalgia", European Review For Medical And Pharmacological Sciences, (18), 1199-1203. (Yayın No: 1083298) [SCI-Expanded]

Seçkin Havva Yıldız, Kalkan Göknur, Baş Yalçın, Akbaş Ali, Önder Yalçın, Özyurt Hüseyin, Şahin Mehmet, (2013). "Oxidative Stress Status İn Patients With Melasma", Cutaneous And Ocular Toxicology, 32(3), 1-6., Doi: 10.3109/15569527.2013.834496 (Yayın No: 90412) [SCI-Expanded]

keskin tülay,Hürmeydan Özlem,ÖNDER YALÇIN,Dağdelen Lale,Caner Nazlı,Yücel Nihal,orçun Asuman, (2009). "The Value Of Soluble Transferrin Receptor And Tfr Ferritin İndex İn The Differential Diagnosis Of İron Deficiency Anemia", Clinical Biochemistry, 42(4-5), 343-344., Doi: 10.1016/j.clinbiochem.2008.09.076 (Yayın No: 3211333)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

EĞRİ MÜCAHİT,KAYAOĞLU ASUDE,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA, (2015). "Tokat İl Merkezindeki İlköğretim 12 Yaş Öğrencilerde Dmft İndeksi Ve İlişkili Faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 198-207. (Yayın No: 1979666)

ÇITIL RIZA,YAKIŞTIRAN BARUT SEMRA,EĞRİ MÜCAHİT,ÖNDER YALÇIN, (2014). "Anemıa Prevalance And Related Factors In Pregnant Women Admıtted To State Hospıtal", J Contemp Med., 4(2), 76-83. (Yayın No: 1425304)

Çakmak B, Metin FZ, Özsoy AZ, Çıtıl R, Önder Y., (2014). "Kadınların İsteğe Bağlı Kürtaja Bakışları", J Turk Soc Obstet Gynecol, (3), 170-175., Doi: 10.4274/tjod.83723 (Yayın No: 1425152)

ÖNDER YALÇIN,TEZCAN SEHAVET,HÜRMEYDAN KADILAR ÖZLEM,KÖROĞLU DAĞDELEN LALE,ÇAKIR MADENCİ ÖZLEM,YÜCEL NİHAL,ORÇUN ASUMAN, (2014). "Kartal Bölgesinde Vitamin B12 Ve Folik Asit Referans Aralıklarının Belirlenmesi", Türk Klinik Biyokimya Derg, 12(3), 131-136. (Yayın No: 1425213)

MANSUR KAMACI,ÖNDER YALÇIN,NEVZAT AKMAN, (1997). "Adolesanlardaki Primer Dismenorenin Vücut Kütle İndeksi İle İlişkisi", Van Tıp Dergisi, 4(3), 154-157. (Yayın No: 1988004)

ÖZTÜRK MUSTAFA,ÖNDER YALÇIN,Gür Ramazan,HAKAN SEVGİ, (1997). "Askerlik Görevini Yapmakta Olan Doktorlar Arasında Sigara İçme Durumu", Sağlık İçin Sigara Alarmı, 3(1-2), 25-28. (Yayın No: 1987780)

DEMİRCAN CELALEDDİN,ÖNDER YALÇIN,Necmiye Emirler,Rahime Deniz,Feyman Oktar,ŞAHİN BÜNYAMİN, (1994). "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarının Sigaraya Karşı Yasal Önlemler Konusundaki Düşünceleri", Sağlık İçin Sigara Alarmı, 1(2), 60-63. (Yayın No: 1987517)

DEMİRCAN CELALEDDİN,ÖNDER YALÇIN,NECMİYE EMİRLER,RAHİME DENİZ,FEYMAN OKTAR,ŞAHİN BÜNYAMİN, (1994). "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Sigara İçme Sıklığı Ve Nedenlerinin İncelenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 11(3), 165-172. (Yayın No: 1980618)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. ULUSLARARASI KATILIMLI PALYATİF BAKIM VE HOSPİS KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4979664)

Yıldız Mustafa Sait,Altu Eda,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,OKAN İSMAİL (2018). 2012 - 2017 Yılları Arasında Üniversite HastanesindeKanser Tanısı Alan Erişkinlere Ait Tıbbi VerilerinRetrospektif Değerlendirilmesi. 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631058)

KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. Uluslar Arası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4378775)

KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4207464)

ERAYDIN ŞAHİZER,SÜREN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL (2017). By-Stander Effect of Nursing Students Thorough Peer Interaction on Palliative Care Education. uluslararası palyatif bakım kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446575)

KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,aytekin kanadlı keriman,özdursun karaca tuğba,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). determining the training need so the relatives of the patients with palliative care. uluslararası palyatif bakım kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446502)

KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN (2017). Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6137899)

KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,kanadlı keriman,karaca tuğba,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). Determining the Training need so the Relatives of the Patients With Palliative Care. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3914247)

KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KANADLI KERİMAN,KARACA TUĞBA,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). DETERMINING THE NEEDS OF THE RELATIVES OF THE PATIENTS WITH PALLIATIVE CARE. ULUSLARARASI PALYATİF BAKIM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4006528)

KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KANADLI AYTEKİN KERİMAN,KARACA ÖZDURSUN TUBA,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). DETERMİNİNG THE TRAİNİNG NEED SO THE RELATİVES OF THEPATİENTS WİTH PALLİATİVE CARE.. ULUSLARARASI PALYATİF BAKIM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4002299)

ERAYDIN ŞAHİZER,SÜREN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL (2017). By-Stander Effect of Nursing Students Thorough Peer Interaction on Palliative Care Education. ULUSLAR ARASI PALYATİF BAKIM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3864793)

KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KANADLI KERİMAN,KARACA TUBA,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). Determining the Training Need so the Relatives of the Patients with Palliative Care.. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3575454)

KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN (2017). Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. 1. ULUSLARARASI 4.ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3667493)

ŞAHİN ŞAFAK,UZUN KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ARSLAN ŞEN TUĞBA,ZÜLFÜOĞULLARI CİHAT (2015). The Prevalance Of Hypertension and Status of Awareness in Adults. The 5th World Congress On Controversies To Consensus in Diabetes, Obesity And Hypertension (Poster) (Yayın No:1992138)

ŞAHİN ŞAFAK,ÇITIL RIZA,UZUN KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,BULUT YUNUS EMRE,DEMİRTAŞ AHMET,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK (2015). The Prevalence Of Diabetes And Status of Awareness in Adults. The 5th World Congress On Controversıes To Consensus in Diabetes, Obesity And Hypertensıon (Poster) (Yayın No:1991917)

ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT,EMEKDAR GİZEM,YAŞAYANCAN ÖZKAN,GÜL HÜSEYİN,ACAR FATİH,CİHAT ZÜLFÜOĞULLARI (2015). Birinci Basamak Sağlik Çalışanlarında Yaşam Doyumu İş Doyumu Ve Tükenmişlik Durumu. 9th International Congress on Quality in Healtcare, Accreditation and Patient Safety (Özet Bildiri) (Yayın No:1991056)

ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,EĞRİ MÜCAHİT,BULUT YUNUS EMRE,GÜL HÜSEYİN,YALIN ALPER,ZÜLFÜOĞULLARI CİHAT (2015). Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu Ve Tükenmişlik Durumu. 9th International Congress on Quality in Healtcare, Accreditation and Patient Safety (Poster) (Yayın No:1991368)

RIZA ÇITIL, YALÇIN ÖNDER, NESLİHAN YILDIZ ÇELTEK, Suren M, Yaşayancan Ö, Bulut YE, Eğri M, Okan İ, The Attitude and the Opinion of Physicians about Palliative Care for Terminally Ill Cancer Patients. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). Prague, Czech Republic, 30 May – 2 June 2013 p.181. (Poster) (Yayın No:90436)

MUSTAFA SÜREN, NESLİHAN YILDIZ ÇELTEK, YALÇIN ÖNDER, Sahin A, Çıtıl R, Okan I, Başol N, Arıcı S Cancer Pain Management in a Northern City of Turkey Phisicians Attitudes and Prescribing Practices. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). Prague, Czech Republic, 30 May – 2 June 2013 p. 72. (Poster) (Yayın No:90442)

Yücel N., Çakır Madenci Ö., Önder Y., S. Tezcan, H. Turhan, A. Orçun Kaptanağası. Reference Interval Calculatıon For Vitamin B12 And Folic Acid. IFCC WorldLab İstanbul 2014 - İstanbul, 22-26 June 2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1333335)

NAGEHAN YILDIZ ÇELTEK, YALÇIN ÖNDER, MUSTAFA SÜREN, Okan I, Çıtıl R, Başol N, Do the Different Scales of Performances Correlate with the Duration of Follow up in Turkish Advanced Cancer Population. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). Prague, Czech Republic, 30 May – 2 June 2013 p.180. (Poster) (Yayın No:90475)

MUSTAFA SÜREN, SERKAN DOĞRU, YALÇIN ÖNDER, Yıldız Çeltek N, Okan I, Çıtıl R, Karaman S, Başol N Symptom Clusters in Advanced Cancer Patients during Terminal Phase of their Illness in a Northern City of Turkey. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). Prague, Czech Republic, 30 May – 2 June 2013 p.108. (Poster) (Yayın No:90468)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK,UZUN SÜHEYLA,BÜTÜN İLKNUR,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR OSMAN,DEVECİ KÖKSAL,KUTLUTÜRK FARUK (2017). Orta Karadeniz Bölgesi’xxnde İnsülin Direnci Prevalansı ile HOMA1-IR Ve HOMA2-IR İndekslerinin Belirlenmesi. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:6153619)

DUYGU FAZİLET,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ŞAFAK,bulut yunus emre,çağlayık dilek,kılıç selçuk (2017). Kırım-Kongo Kanamalı Ateinin endemik olduğu bölgede kene ile bulaşan hastalık prevalansı. Seroepidemiyolojik saha çalışması. 6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3959806)

ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT Tokat İlinde Yetişkinlerde Metabolik Sendrom Prevalansı. 17. UHSK (Poster) (Yayın No:1397717)

ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT Öğrencilerin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Farkındalıkları. 17. UHSK (Poster) (Yayın No:1397709)

ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT Tokat İlinde İçme Sularında Flor Düzeyleri. 16 UHSK (Poster) (Yayın No:1425659)

ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,ÜNÜVAR ŞEYMA Tokat İlinde Öğrencilerde Kardiyak Üfürüm Prevalansı. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1397781)

ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sağlıkla İlgili Konuları İnternet Yoluyla Araştırma Durumları. 17. UHSK (Poster) (Yayın No:1397730)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Iı Palyatif Bakıma Giriş Kursu Palyatif Bakım Çalıştayı (2017)., ÖNDER YALÇIN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Okan İsmail, Süren Mustafa, Sayfa Sayısı: 63, ISBN: 978-975-7328-68-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3899223)

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Şahin S, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F. , ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1989962)

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,EĞRİ MÜCAHİT, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Şahin S, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1990141)

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık (2014)., ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Sayılı Murat, Sayfa Sayısı: 204, ISBN: 978-975-7328-58-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1397657)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tokat İlinde Yetişkinlerde Viral Hepatit Prevalansı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sık Görülen Kronik Hastalıkların Tokat İlindeki Prevalansı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tıp Eğitimi Ölçme Değerlendirmesinde Altyapı Güçlendirmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 26.11.2018-26.05.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İl Merkezi ve İlçelerinde Kene İle Bulaşan Enfeksyonların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Q Ateşi Lyme Hastalığı Tularemi Seroprevalansı Epdemiyolojsi ve Hastalıklara Yaklaşım Konusunda İnsanların Bilgi Düzeyleri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.07.2014-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitimi Altyapı Destek Projesi ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.03.2014-19.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde İyot Alım Durumu ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-18.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde İçme Sularında Flor Düzeylerindeki Mevsimsel Değişikliklerin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kliniğe Hazırlık Kursu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.08.2013-08.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde Öğrencilerde Obezite ve Boy Kısalığı Prevalansı ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-08.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde Öğrencilerde Diyabetes Mellitus Hipertansiyon Hiperkolestrolemi Proteinüri Hematüri Hiperkasiüri Prevalanslarının Saptanması ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-06.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Hasta Verilerinin Oracle 12c Veritabanında Saklanması ve İstatistiksel Veri Olarak Sorgulanması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 23.09.2019-06.02.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlindeki Tiroid Hormon Düzeyleri ve Tiroidit Prevalansı ", BAP, Araştırmacı (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2012, ÖĞRETİM ÜYESİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, YRD DOÇ DR (HALK SAĞLIĞI AD), (Kamu)

1990-1992, PRATİSYEN DOKTOR, SAĞLIK BAKANLIĞI, PRATİSYEN DOKTOR, (Kamu)

1992-1995, ASİSTAN DOKTOR, ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ, HALK SAĞLIĞI ASİSTANI, (Kamu)

1995-1997, TABİP ASTEĞMEN, GATA HALK SAĞLIĞI, ASKERLİK HİZMETİ, (Kamu)

1997-2000, ŞUBE MÜDÜRÜ, AMASYA SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ, BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRÜ, (Kamu)

2000-2003, İL MÜDÜRÜ, AMASYA SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ, İL MÜDÜRÜ, (Kamu)

2003-2005, UZMAN DOKTOR, AMASYA DEVLET HASTANESİ, HALK SAĞLIĞI UZMANI, (Kamu)

2005-2010, ASİSTAN DOKTOR, DR LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, TIBBİ BİYOKİMYA ASİSTANI, (Kamu)

2010-2012, UZMAN DOKTOR, GÖRELE DEVLET HASTANESİ, TIBBİ BİYOKİMYA UZMANI, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TEMEL ve İLERİ EĞİTİMİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI, İYİ KLİNİK UYGULAMALAR KURSU 24 eğiticinin sunduğu toplam 28 dersten oluşmaktadır. Bu dersler 2 ayrı eğitim programı şeklinde düzenlenmiştir:Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursuİleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu, Uzaktan Eğitim, Kurs, 15.07.2015-03.08.2015 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

Global Tobacco Control: Learning from the Experts 2018 Course, Global Tobacco Control, On Line, Sertifika, 06.11.2018-06.11.2018 (Uluslararası)

İşyeri Hekimliği Belgesi, İşyeri Hekimliği Sertifikası, Ankara, Sertifika, 01.01.1996-08.01.1996 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yalcin.onder@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2005-2010
Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)


Tez Adı:Hastanemiz Bölgesinde Vitamin B12 Ve Folik Asit Düzeylerinin Referans Aralıklarının Belirlenmesi
Tıpta Uzmanlık
1992-1995
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Samsun İl Merkezinde Yaşayan Yaşlıların Medikososyal Sorunlarının Epidemiyolojik Olarak İncelenmesi
Lisans
2001-2003
Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi/İşletme Bölümü

Lisans
1984-1990
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.

Önlisans
1997-1999
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Başhekim Yardımcısı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
2019-2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İl Müdürü
2000-2003
DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)/ KURUMLAR


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)HALK SAĞLIĞITürkçe2
(2018-2019)HALK SAĞLIĞITürkçe2
Yüksek Lisans
(2019-2020)TIBBİ TERMİNOLOJİTürkçe3
(2019-2020)İŞ SAĞLIĞINA GİRİŞTürkçe3
Doktora
(2018-2019)NUTRİSYONEL EPİDEMİYOLOJİ VE KANSERTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Şükriye YENİÇERİ, (2019)., "Çocuk acil hastaları ebeveynlerinin akılcı ilaç kullanımı ve sağlık okuryazarlığı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Soner SORHAN, (2019)., "Üniversite hastanesinde takip edilen mide ve kolorektal kanser tanılı hastalarda başvuru, tanı ve tedavi aşamalarındaki gecikme süresi ve etkileyen faktörler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN (2020). Attitudes of nursing and medical school students towards ageism. Medicine Science International Medical Journal, 9(4), 848-855. (Yayın No: 6498580)
2.DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK,UZUN SÜHEYLA,BÜTÜN İLKNUR,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,TAŞLIYURT TÜRKER,KUTLUTÜRK FARUK,DEMİR OSMAN,DEVECİ KÖKSAL (2020). Prevalence of insulin resistance and identifying HOMA1-IR and HOMA2-IR indexes in the Middle Black Sea region of Turkey. African Health Sciences, 20(1), 277-286. (Yayın No: 6797034)
3.KISSAL AYGÜL,SOYSAL GONCA,KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,GÜLPINAR SERHAT,ÖNDER YALÇIN (2019). Knowledge and skill needs of home caregivers and their care burden perceptions. Journal of Human Sciences, 13(3), 833-845., Doi: 10.14687/jhs.v16i3.5610 (Yayın No: 5431112)
4.OKAN İSMAİL,SÜREN MUSTAFA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,AKAY SEÇİL,DEMİR TUĞÇE (2019). An evaluation of the mourning tradition, the “First Feast,” in the context of palliative care: The possibility of incorporating cultural rituals into palliative care. Palliative and Supportive Care, 17(04), 453-458., Doi: 10.1017/S1478951518000767 (Yayın No: 4378637)
5.ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,bulut yunus emre,Zihni Hüseyin (2018). Evaluation of the Awareness of Medical Students on Palliative Care. Bezmialem Science, 6(2), 100-107., Doi: 10.14235/bs.2018.1582 (Yayın No: 4630789)
6.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ÜNÜVAR ŞEYMA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR (2017). Prevalence of Proteinuria in School-Aged Turkish Children, and Its Association with Obesity and Hypertension. The Journal of Pediatric Research, 195-199., Doi: 10.4274/jpr.36449 (Yayın No: 3897655)
7.EMEKDAR GİZEM,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,bulut yunus emre,yaşayancan özkan,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,EĞRİ MÜCAHİT (2017). Tokat İli Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Prevalansı ve Etkileyen Faktörler. Journal of Contemporary Medicine, 1-1., Doi: 10.16899/gopctd.286207 (Yayın No: 3898772)
8.DUYGU FAZİLET,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ŞAFAK,BULUT YUNUS EMRE,ÇAĞLAYIK DİLEK,KILIÇ SELÇUK (2017). Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’nin Endemik Olduğu Bölgede Kene ile Bulaşan Hastalık Prevalansı: Seroepidemiyolojik Saha Çalışması. Mediterr J Infect Microb Antimicrob, 6(Supplement 1), 63-63. (Yayın No: 3575447)
9.BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,DEMİR SELİM,ŞAHİN ŞAFAK (2016). Investigation of Behçet s Disease and Recurrent Aphthous Stomatitis Frequency The Highest Prevalence in Turkey. Balkan Medical Journal, 33(4), 390-395., Doi: 10.5152/balkanmedj.2016.15101 (Yayın No: 3129464)
10.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Prevalence of hypercalciuria and urinary calcium excretion in school aged children in the province of Tokat. Türk Pediatri Arşivi, 51(4), 193-197., Doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162 (Yayın No: 3131419)
11.SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,ÖNDER YALÇIN,BÜTÜN İLKNUR,BİLGE SERAP (2016). Hypovitaminosis D in Children with Hashimoto s Thyroiditis. Revista médica de Chile, 144(5), 611-616., Doi: 98872016000500009 (Yayın No: 3130057)
12.BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ŞAHİN ŞAFAK,DEMİR AYŞE KEVSER (2016). Prevalence and related factors of psoriasis and seborrheic dermatitis a community based study. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 46303-309., Doi: 10.3906/sag-1406-51 (Yayın No: 1978544)
13.SÜREN MUSTAFA,DOĞRU SERKAN,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,KARAMAN SERKAN,BAŞOL NURŞAH (2015). The Evaluation of the Symptom Clusters in Patients with the Diagnosis of Terminal Stage Cancer. Ağrı, 27(1), 12-17. (Yayın No: 1397630)
14.BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ŞAHİN ŞAFAK,DEMİR AYŞE KEVSER (2015). Prevalence and types of androgenetic alopecia in north Anatolian population A community based study. JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 65(8), 806-9. (Yayın No: 1977721)
15.ORTAK HÜSEYİN,İNANIR AHMET,DEMİR SELİM,UYSAL ALPER,ŞAHİN ŞAFAK,SAĞCAN MUSTAFA,ÖNDER YALÇIN,ALİM SAİT,DEMİR AYŞE KEVSER (2014). Decreased central corneal thickness in ankylosing spondylitis. International Ophthalmology, 34(2), 263-268., Doi: 10.1007/s10792-013-9827-2 (Yayın No: 90428)
16.S. KARAMAN, T. KARAMAN, S. DOGRU, Y. ONDER1, R. CITIL1, Y.E. BULUT1,H. TAPAR, A. SAHIN, S. ARICI, Z. KAYA, M. SUREN (2014). Prevalence of sleep disturbance in chronic pain. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, (18), 2475-2481. (Yayın No: 1397609)
17.AKBAŞ ALİ,İNANIR AHMET,BENLİ İSMAİL,ÖNDER YALÇIN,AYDOĞAN LEYLA (2014). Evaluation Of Some Antioxidant Enzyme Activities SOD and GPX And Their Polymorphisms MNSOD2 ALA9VAL GPX1 PRO198LEU İn Fibromyalgia. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, (18), 1199-1203. (Yayın No: 1083298)
18.Seçkin Havva Yıldız, Kalkan Göknur, Baş Yalçın, Akbaş Ali, Önder Yalçın, Özyurt Hüseyin, Şahin Mehmet (2013). Oxidative stress status in patients with melasma. Cutaneous and Ocular Toxicology, 32(3), 1-6., Doi: 10.3109/15569527.2013.834496 (Yayın No: 90412)
19.keskin tülay,Hürmeydan Özlem,ÖNDER YALÇIN,Dağdelen Lale,Caner Nazlı,Yücel Nihal,orçun Asuman (2009). The value of soluble transferrin receptor and Tfr Ferritin index in the differential diagnosis of iron deficiency anemia. Clinical Biochemistry, 42(4-5), 343-344., Doi: 10.1016/j.clinbiochem.2008.09.076 (Yayın No: 3211333)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.EĞRİ MÜCAHİT,KAYAOĞLU ASUDE,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA (2015). Tokat İl Merkezindeki İlköğretim 12 Yaş Öğrencilerde DMFT İndeksi ve İlişkili Faktörler. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 198-207. (Yayın No: 1979666)
2.ÇITIL RIZA,YAKIŞTIRAN BARUT SEMRA,EĞRİ MÜCAHİT,ÖNDER YALÇIN (2014). Anemıa Prevalance And Related Factors In Pregnant Women Admıtted To State Hospıtal. J Contemp Med., 4(2), 76-83. (Yayın No: 1425304)
3.Çakmak B, Metin FZ, Özsoy AZ, Çıtıl R, Önder Y. (2014). Kadınların İsteğe Bağlı Kürtaja Bakışları. J Turk Soc Obstet Gynecol, (3), 170-175., Doi: 10.4274/tjod.83723 (Yayın No: 1425152)
4.ÖNDER YALÇIN,TEZCAN SEHAVET,HÜRMEYDAN KADILAR ÖZLEM,KÖROĞLU DAĞDELEN LALE,ÇAKIR MADENCİ ÖZLEM,YÜCEL NİHAL,ORÇUN ASUMAN (2014). Kartal Bölgesinde Vitamin B12 ve Folik Asit Referans Aralıklarının Belirlenmesi. Türk Klinik Biyokimya Derg, 12(3), 131-136. (Yayın No: 1425213)
5.MANSUR KAMACI,ÖNDER YALÇIN,NEVZAT AKMAN (1997). Adolesanlardaki Primer Dismenorenin Vücut Kütle İndeksi ile İlişkisi. Van Tıp Dergisi, 4(3), 154-157. (Yayın No: 1988004)
6.ÖZTÜRK MUSTAFA,ÖNDER YALÇIN,Gür Ramazan,HAKAN SEVGİ (1997). Askerlik görevini yapmakta olan doktorlar arasında sigara içme durumu. Sağlık İçin Sigara Alarmı, 3(1-2), 25-28. (Yayın No: 1987780)
7.DEMİRCAN CELALEDDİN,ÖNDER YALÇIN,Necmiye Emirler,Rahime Deniz,Feyman Oktar,ŞAHİN BÜNYAMİN (1994). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarının sigaraya karşı yasal önlemler konusundaki düşünceleri. Sağlık İçin Sigara Alarmı, 1(2), 60-63. (Yayın No: 1987517)
8.DEMİRCAN CELALEDDİN,ÖNDER YALÇIN,NECMİYE EMİRLER,RAHİME DENİZ,FEYMAN OKTAR,ŞAHİN BÜNYAMİN (1994). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarında sigara içme sıklığı ve nedenlerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 11(3), 165-172. (Yayın No: 1980618)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN (2017). Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. 1. ULUSLARARASI 4.ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3667493)
2.KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN (2017). Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6137899)
3.KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KANADLI AYTEKİN KERİMAN,KARACA ÖZDURSUN TUBA,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). DETERMİNİNG THE TRAİNİNG NEED SO THE RELATİVES OF THEPATİENTS WİTH PALLİATİVE CARE.. ULUSLARARASI PALYATİF BAKIM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4002299)
4.Yıldız Mustafa Sait,Altu Eda,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,OKAN İSMAİL (2018). 2012 - 2017 Yılları Arasında Üniversite HastanesindeKanser Tanısı Alan Erişkinlere Ait Tıbbi VerilerinRetrospektif Değerlendirilmesi. 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631058)
5.ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT,EMEKDAR GİZEM,YAŞAYANCAN ÖZKAN,GÜL HÜSEYİN,ACAR FATİH,CİHAT ZÜLFÜOĞULLARI (2015). Birinci Basamak Sağlik Çalışanlarında Yaşam Doyumu İş Doyumu Ve Tükenmişlik Durumu. 9th International Congress on Quality in Healtcare, Accreditation and Patient Safety (Özet Bildiri) (Yayın No:1991056)
6.ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,EĞRİ MÜCAHİT,BULUT YUNUS EMRE,GÜL HÜSEYİN,YALIN ALPER,ZÜLFÜOĞULLARI CİHAT (2015). Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu Ve Tükenmişlik Durumu. 9th International Congress on Quality in Healtcare, Accreditation and Patient Safety (Poster) (Yayın No:1991368)
7.ERAYDIN ŞAHİZER,SÜREN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL (2017). By-Stander Effect of Nursing Students Thorough Peer Interaction on Palliative Care Education. uluslararası palyatif bakım kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446575)
8.KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,aytekin kanadlı keriman,özdursun karaca tuğba,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). determining the training need so the relatives of the patients with palliative care. uluslararası palyatif bakım kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446502)
9.KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,kanadlı keriman,karaca tuğba,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). Determining the Training need so the Relatives of the Patients With Palliative Care. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3914247)
10.KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KANADLI KERİMAN,KARACA TUĞBA,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). DETERMINING THE NEEDS OF THE RELATIVES OF THE PATIENTS WITH PALLIATIVE CARE. ULUSLARARASI PALYATİF BAKIM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4006528)
11.KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KANADLI KERİMAN,KARACA TUBA,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). Determining the Training Need so the Relatives of the Patients with Palliative Care.. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3575454)
12.KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. ULUSLARARASI KATILIMLI PALYATİF BAKIM VE HOSPİS KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4979664)
13.KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. Uluslar Arası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4378775)
14.KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4207464)
15.ERAYDIN ŞAHİZER,SÜREN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL (2017). By-Stander Effect of Nursing Students Thorough Peer Interaction on Palliative Care Education. ULUSLAR ARASI PALYATİF BAKIM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3864793)
16.ŞAHİN ŞAFAK,UZUN KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ARSLAN ŞEN TUĞBA,ZÜLFÜOĞULLARI CİHAT (2015). The Prevalance Of Hypertension and Status of Awareness in Adults. The 5th World Congress On Controversies To Consensus in Diabetes, Obesity And Hypertension (Poster) (Yayın No:1992138)
17.ŞAHİN ŞAFAK,ÇITIL RIZA,UZUN KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,BULUT YUNUS EMRE,DEMİRTAŞ AHMET,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK (2015). The Prevalence Of Diabetes And Status of Awareness in Adults. The 5th World Congress On Controversıes To Consensus in Diabetes, Obesity And Hypertensıon (Poster) (Yayın No:1991917)
18.RIZA ÇITIL, YALÇIN ÖNDER, NESLİHAN YILDIZ ÇELTEK, Suren M, Yaşayancan Ö, Bulut YE, Eğri M, Okan İ, (2015). The Attitude and the Opinion of Physicians about Palliative Care for Terminally Ill Cancer Patients. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). Prague, Czech Republic, 30 May – 2 June 2013 p.181. (Poster) (Yayın No:90436)
19.MUSTAFA SÜREN, NESLİHAN YILDIZ ÇELTEK, YALÇIN ÖNDER, Sahin A, Çıtıl R, Okan I, Başol N, Arıcı S (2015). Cancer Pain Management in a Northern City of Turkey Phisicians Attitudes and Prescribing Practices. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). Prague, Czech Republic, 30 May – 2 June 2013 p. 72. (Poster) (Yayın No:90442)
20.Yücel N., Çakır Madenci Ö., Önder Y., S. Tezcan, H. Turhan, A. Orçun Kaptanağası. (2015). Reference Interval Calculatıon For Vitamin B12 And Folic Acid. IFCC WorldLab İstanbul 2014 - İstanbul, 22-26 June 2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1333335)
21.NAGEHAN YILDIZ ÇELTEK, YALÇIN ÖNDER, MUSTAFA SÜREN, Okan I, Çıtıl R, Başol N, (2015). Do the Different Scales of Performances Correlate with the Duration of Follow up in Turkish Advanced Cancer Population. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). Prague, Czech Republic, 30 May – 2 June 2013 p.180. (Poster) (Yayın No:90475)
22.MUSTAFA SÜREN, SERKAN DOĞRU, YALÇIN ÖNDER, Yıldız Çeltek N, Okan I, Çıtıl R, Karaman S, Başol N (2015). Symptom Clusters in Advanced Cancer Patients during Terminal Phase of their Illness in a Northern City of Turkey. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). Prague, Czech Republic, 30 May – 2 June 2013 p.108. (Poster) (Yayın No:90468)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK,UZUN SÜHEYLA,BÜTÜN İLKNUR,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR OSMAN,DEVECİ KÖKSAL,KUTLUTÜRK FARUK (2017). Orta Karadeniz Bölgesi’xxnde İnsülin Direnci Prevalansı ile HOMA1-IR Ve HOMA2-IR İndekslerinin Belirlenmesi. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:6153619)
2.DUYGU FAZİLET,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ŞAFAK,bulut yunus emre,çağlayık dilek,kılıç selçuk (2017). Kırım-Kongo Kanamalı Ateinin endemik olduğu bölgede kene ile bulaşan hastalık prevalansı. Seroepidemiyolojik saha çalışması. 6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3959806)
3.ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT (2017). Tokat İlinde Yetişkinlerde Metabolik Sendrom Prevalansı. 17. UHSK (Poster) (Yayın No:1397717)
4.ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT (2017). Öğrencilerin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Farkındalıkları. 17. UHSK (Poster) (Yayın No:1397709)
5.ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT (2017). Tokat İlinde İçme Sularında Flor Düzeyleri. 16 UHSK (Poster) (Yayın No:1425659)
6.ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,ÜNÜVAR ŞEYMA (2017). Tokat İlinde Öğrencilerde Kardiyak Üfürüm Prevalansı. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1397781)
7.ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA (2017). Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sağlıkla İlgili Konuları İnternet Yoluyla Araştırma Durumları. 17. UHSK (Poster) (Yayın No:1397730)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.II Palyatif Bakıma Giriş Kursu Palyatif Bakım Çalıştayı (2017)., ÖNDER YALÇIN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Okan İsmail, Süren Mustafa, Sayfa Sayısı: 63, ISBN: 978-975-7328-68-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3899223)
2.Obezite İle İlişkili hastalıklar ve Tedavileri (2015)., ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Şahin S, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F. , ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1989962)
3.Obezite İle İlişkili hastalıklar ve Tedavileri (2015)., ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,EĞRİ MÜCAHİT, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Şahin S, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1990141)
4.tarımsal yayım ve danışmanlık (2014)., ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Sayılı Murat, Sayfa Sayısı: 204, ISBN: 978-975-7328-58-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1397657)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tokat İlinde Yetişkinlerde Viral Hepatit Prevalansı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Sık Görülen Kronik Hastalıkların Tokat İlindeki Prevalansı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Tıp Eğitimi Ölçme Değerlendirmesinde Altyapı Güçlendirmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 26.11.2018-26.05.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Tokat İl Merkezi ve İlçelerinde Kene İle Bulaşan Enfeksyonların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Q Ateşi Lyme Hastalığı Tularemi Seroprevalansı Epdemiyolojsi ve Hastalıklara Yaklaşım Konusunda İnsanların Bilgi Düzeyleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.07.2014-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitimi Altyapı Destek Projesi , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.03.2014-19.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Tokat İlinde İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde İyot Alım Durumu , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-18.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Tokat İlinde İçme Sularında Flor Düzeylerindeki Mevsimsel Değişikliklerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Kliniğe Hazırlık Kursu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.08.2013-08.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Tokat İlinde Öğrencilerde Obezite ve Boy Kısalığı Prevalansı , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-08.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Tokat İlinde Öğrencilerde Diyabetes Mellitus Hipertansiyon Hiperkolestrolemi Proteinüri Hematüri Hiperkasiüri Prevalanslarının Saptanması , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-06.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.Hasta Verilerinin Oracle 12c Veritabanında Saklanması ve İstatistiksel Veri Olarak Sorgulanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 23.09.2019-06.02.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
12.Tokat İlindeki Tiroid Hormon Düzeyleri ve Tiroidit Prevalansı , BAP, Araştırmacı (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2012ÖĞRETİM ÜYESİGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, YRD DOÇ DR (HALK SAĞLIĞI AD), (Kamu)
2010-2012UZMAN DOKTORGÖRELE DEVLET HASTANESİ, TIBBİ BİYOKİMYA UZMANI, (Kamu)
2005-2010ASİSTAN DOKTORDR LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, TIBBİ BİYOKİMYA ASİSTANI, (Kamu)
2003-2005UZMAN DOKTORAMASYA DEVLET HASTANESİ, HALK SAĞLIĞI UZMANI, (Kamu)
2000-2003İL MÜDÜRÜAMASYA SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ, İL MÜDÜRÜ, (Kamu)
1997-2000ŞUBE MÜDÜRÜAMASYA SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ, BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRÜ, (Kamu)
1995-1997TABİP ASTEĞMENGATA HALK SAĞLIĞI, ASKERLİK HİZMETİ, (Kamu)
1992-1995ASİSTAN DOKTORONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ, HALK SAĞLIĞI ASİSTANI, (Kamu)
1990-1992PRATİSYEN DOKTORSAĞLIK BAKANLIĞI, PRATİSYEN DOKTOR, (Kamu)
Kurs
1.İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TEMEL ve İLERİ EĞİTİMİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI, İYİ KLİNİK UYGULAMALAR KURSU 24 eğiticinin sunduğu toplam 28 dersten oluşmaktadır. Bu dersler 2 ayrı eğitim programı şeklinde düzenlenmiştir:Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursuİleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu, Uzaktan Eğitim, Kurs, 15.07.2015-03.08.2015 (Ulusal)
Sertifika
1.Global Tobacco Control: Learning from the Experts 2018 Course, Global Tobacco Control, On Line, Sertifika, 06.11.2018-06.11.2018 (Uluslararası)
2.İşyeri Hekimliği Belgesi, İşyeri Hekimliği Sertifikası, Ankara, Sertifika, 01.01.1996-08.01.1996 (Ulusal)