GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HAKAN POLATCIž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Hakan POLATCI

Ziraat Fakültesi / Biyosistem Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

hakan.polatci@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Biyosistem Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Tarımda Enerji Sistemleri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (2008- 2013)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Makinaları (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2005- 2008)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Makinaları (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2001- 2005)

Ziraat Fakültesi - Tarım Teknolojisi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Tokat İlinde Güneş Enerji Destekli Isı Pompalı Bir Kurutucu Sistem Geliştirilmesi Ve Domates Kurutma Performansının Farklı Kurutma Sistemleri İle Karşılaştırılması", Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "Farklı Kurutma Yöntemlerinin Reyhan (Ocimum Basilicum) Bitkisinin Kuruma Süresine Ve Kalitesine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Biyosistem Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Biyosistem Mühendisliği Bölümü/ Tarımda Enerji Sistemleri Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Biyosistem Mühendisliği Bölümü/ Tarımda Enerji Sistemleri Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Biyosistem Mühendisliği Bölümü/ Tarımda Enerji Sistemleri Anabilim Dalı, (2010- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Biyosistem Mühendisliği Bölümü/ Tarımda Enerji Sistemleri Anabilim Dalı, (2006- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, (2014- 2015)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, (2015- Devam Ediyor)

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, (2019- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Emine ADSIZ, "Farklı Muhafaza Koşullarında Golden Delicious Elma Çeşidinin Performansının Görüntü İşleme Yoluyla Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Burcu AKSÜT, "Farklı Basınçlarda R404a Gazı Kullanılan Bir Soğutma Sistemi Performansının Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Gülcan ŞAHİN, "Mersin (Myrtus Communis L.) Bitkisi Mevyesinin Bazı Biyo-Teknik Özellikleri Ve Kurutma Karakteristiklerinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Sema Nur YILMAZ, "Çekirdeksiz Üzümün Kurutulmasında Farklı Kurutma Yöntemlerinin Kuruma Özellikleri Ve Kalite Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Neslihan ÇAKMAK, "Çilek Meyvesinin Kurutulmasında Farklı Kurutma Yöntemlerinin Kuruma Performansı Ve Kalite Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Neşe KARAOSMAN, "Yeşil Çay Üretiminde Farklı Kurutma Yöntemlerinin Çayın Kuruma Performansı Ve Renk Değişimi Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Osman DAŞCI, "Muş–Berce Alparslan Tarım İşletmesinin Mekanizasyon Düzeyinin Ve Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Muhammed TAŞOVA, "Sıcaklık Kontrollü Bir Mikrodalga Kurutucu Geliştirilmesi Ve Performansının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016

Editörlük

Gaziosmanpasa Journal Of Scientific Research (DRJI, Rootindexing, Cosmosimpactfaktor), Dergi, Gaziosmanpasa University

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (IRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

International Journal Of Agriculture Forestry And Fisheries (WorldCat , Academickeys , Researchbib), Dergi, Editör, Open Science

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN, (2019). "Effect Of Post-Harvest Drying Methods On Lemon Balm (Melissa Offcinalis L.) Plant Drying Properties: Modeling, Color, Chlorophyll", Journal Of Current Research On Engineering, Science And Technology, (Yayın No: 5698916)

TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN, (2019). "Tokat İlinde Bulunan Tahıl Sap Atıklarının Metan Gazı Ve Enerji Değerlerinin Teorik Analizi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 5560753)

ALTUNTAŞ EBUBEKİR,SARAÇOĞLU ONUR,POLATCI HAKAN, (2018). "Physico-Mechanical, Colour And Chemical Properties Of Selected Cherry Laurel Genotypes Of Turkey", Advances İn Agricultural Science, 6(3), 61-76. (Yayın No: 4624969)

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED, (2018). "Mikrodalga Fırın İle Kurutulan Yenidünya (Eriobotrya Japonica L.) Meyvesinin Kuruma Kinetiği Ve Kalitesinin Belirlenmesi", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 33(2), 124-130., Doi: https://dx.doi.org/10.7161/omuanajas.342904 (Yayın No: 4624530)

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED, (2017). "Mikrodalga Yöntemi İle Kurutulan Dereotu Yapraklarının (Anethum Graveolens L.) Kurutma Kinetiği Ve Renk Değerlerinin Belirlenmesi", Gaziosmanapaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 642-51. (Yayın No: 3836910)

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED, (2017). "Sıcaklık Kontrollü Mikrodalga Kurutma Yönteminin Alıç (Crataegusspp. L.) Meyvesinin Kuruma Karakteristikleri Ve Renk Değerleri Üzerine Etkisi", Türk Tarım – Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5(10), 1130-1135., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i10.1130-1135.1201 (Yayın No: 3600408)

POLATCI HAKAN,YILDIZ ADİL KORAY, (2016). "Güneş Takip Sistemli Bir Güneş Enerjili Pişirici Geliştirilmesi Veperformansının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33137-142. (Yayın No: 3166979)

DİLMAÇ MESUT,TARHAN SEFA,POLATCI HAKAN, (2016). "Aerodynamıc Propertıes Of Faba Bean Vıcıa Faba L Seeds", Legume Research - An International Journal, 39(3), 379-384., Doi: 10.18805/lr.v39i3.10751 (Yayın No: 3166835)

ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TARHAN SEFA,POLATCI HAKAN,TELCİ İSA, (2016). "A New Way To Improve The Drying Kinetics And Final Quality Of Peppermint", Journal Of Essential Oil Bearing Plants, 19(6), 1368-1379. (Yayın No: 3166612) [SCI-Expanded]

TARHAN SEFA,TELCİ İSA,TUNCAY MEHMET TANER,POLATCI HAKAN, (2011). "Peppermint Drying Performance Of Contact Dryer İn Terms Of Product Quality Energy Consumption And Drying Duration", Drying Technology, 29(6), 642-651., Doi: 10.1080/07373937.2010.520421 (Yayın No: 2090518) [SSCI]

TARHAN SEFA,TELCİ İSA,TUNCAY MEHMET TANER,POLATCI HAKAN, (2010). "Product Quality And Energy Consumption When Drying Peppermint By Rotary Drum Dryer", Industrial Crops And Products, 32(3), 420-427., Doi: 10.1016/j.indcrop.2010.06.003 (Yayın No: 2090460) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

POLATCI HAKAN,ERKMEN YÜCEL, (2019). "Effects Of Different Drying Methods On Modelling, Energy Consumption And Final Quality Of Tomato (Lycopersicum Esculentum Mill)", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 7(12), 2148-2153., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i12.2148-2153.2909 (Yayın No: 5804395)

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,SARAÇOĞLU ONUR,TAŞKIN ONUR, (2018). "Şeftali (Prunus Persica L.) Posasının Farklı Sıcaklıklardakuruma Parametrelerin Belirlenmesi", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 14(3), 149-156. (Yayın No: 4733661)

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,SARAÇOĞLU ONUR,TAŞKIN ONUR, (2018). "Şeftali (Prunus Persica L.) Posasının Farklı Sıcaklıklarda Kuruma Parametrelerin Belirlenmesi", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, (Yayın No: 4711621)

POLATCI HAKAN,YILDIZ ADİL KORAY,SARAÇOĞLU ONUR,ADSIZ Emine,AKSÜT Burcu, (2017). "Görüntü İşleme Yöntemleri Kullanılarak Kivi Meyvesinin Kuruma Performansı Ve Renk Değişiminin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34107-114. (Yayın No: 3975805)

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,KASAP ALİ,yüksel mehmet, (2016). "Biogas Production Potential Of Solid Wastes A Research Experience", Research Journal Of Agricultural Sciences, 9(1), 48-50. (Yayın No: 3167103)

YILDIZ ADİL KORAY,POLATCI HAKAN,HARUN UÇUN, (2015). "Farklı Kurutma Şartlarında Muz Musa Cavendishii Meyvesinin Kurutulması Ve Kurutma Kinetiğinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 11(2), 173-178. (Yayın No: 1683368)

POLATCI HAKAN, (2012). "Farklı Kurutma Yöntemlerinin Avg Aminoethoxyvinylglycine Uygulaması Yapılmış Black Beauty Prunus Salicina L Erik Çeşidinde Kuruma Süresi Ve Kalitesine Etkisi", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 8(2), 171-178. (Yayın No: 96682)

Hakan POLATCI, Sefa TARHAN, (2009). "Farklı Kurutma Yöntemlerinin Reyhan Ocimum Basilicum Bitkisinin Kuruma Süresine Ve Kalitesine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 61-70. (Yayın No: 96683)

Ebubekir ALTUNTAŞ, Hakan POLACI, Erdal BAYRAM, (2007). "Kombine Ekim Makinasında Farklı Ekim Normları Ve İlerleme Hızlarının Buğday Ve Fiğ Tohumlarının Sıra Üzeri Ve Sıralar Arası Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkileri", Gaziosmanapaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Degisi, 24(2), 57-65. (Yayın No: 96684)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

POLATCI HAKAN,AKSÜT BURCU,TAŞOVA MUHAMMED (2019). Farklı ön işlem uygulamaları ile Turp (RAPHANUS SATİVUS L.)Kuruma Performansının Belirlenmesi. 2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5699398)

TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). BİTKİSEL ATIK YAĞ VE BİYODİZEL ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİ. 1. ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4983533)

TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). ÇİTLEMBİK (CELTİS AUSTRALİS) MEYVESİNİN BAZI FİZİKO-MEKANİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ. INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM - II (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5181666)

YILDIZ ADİL KORAY,TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). DETERMINATION OF THE MOST APPROPRIATE THIN LAYER CURVES OF CROCUS (CROCUS SPP.) PLANT WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANN). International Conference on Computer Technologies and Applications in Food and Agriculture (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5269368)

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,selçuk mahmut (2019). GÖZLEK VE TERZİKÖY JEOTERMAL KAYNAKLARININ DOMATES VE MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDEKİ ISI ENERJİSİ POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu “SürdürülebilirTarım ve Çevre” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5376078)

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,SELÇUK Mahmut (2019). DRY OF FRUIT CHANDLER WALNUT VARIETY: DRYING CHARACTERISTICS AND FINAL QUALITY VALUE. VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5448652)

TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND COLOR PROPERTIES OF BLACK MULBERRY (MORUS NIGRA L.) AND FINGER MULBERRY (MORUS LEVIGATA WALL.). VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5448654)

POLATCI HAKAN,AKSÜT BURCU,TAŞOVA MUHAMMED (2019). KURUTMA YÖNTEMLERİNİN MAYDANOZUN (PETROSELINUM CRISPUM L.) KURUMA KİNETİĞİ VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİS. 2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5699328)

TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). DETERMINATION OF HEAT ENERGY POTENTIALS OF TOMATO AND LETTUCE CULTIVATION OF GÖZLEK AND TERZIKOY GEOTHERMAL RESOURCES. 3. Uluslararası Sürüdürülebilir Tarım ve Çevre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5131518)

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,SARAÇOĞLU ONUR (2019). DETERMINATION OF THE MOST APPROPRIATE THIN LAYER DRYING MODEL AND QUALITY KINETICS OF APPLE (Malus Domestica) POMACE UNDER DRYING TEMPERATURE. 3. Uluslararası Sürdürülebilir Tarım ve Çevre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5131514)

TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). Bitkisel Atık Yağ Ve Biyodizel Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. Harran Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4916511)

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED (2019). Domates ve Marul Yetiştiriciliği İçin Jeotermal Enerji Kullanım Potnsiyelinin Belirlenmesi. International Black Sea Coastline Countries Syposium-II (Özet Bildiri) (Yayın No:5161752)

YILDIZ ADİL KORAY,TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). Determination of the Most Appropriate Thin Layer Curves of Crocus (Crocus Spp.) Plant with Artificial Neural Networks (ANN). International Conference on Computer Technologies and Applications in Food and Agriculture (TURJAF) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5528474)

TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). Çitlembik (CELTİS AUSTRALİS) Meyvesinin Bazı Fiziko-Mekanik Parametrelerinin Belirlenmesi. International Black Sea Coastline Countries Symposium-II (Özet Bildiri) (Yayın No:5161749)

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,ÖZKURT MAHİR (2018). DETERMINATION OF THE OPTIMUM DRYING CONDITION OF CULTUREMUSHROOM (AGARICUS BISPORUS (L.) SING.) IN TERMS OF DRYINGPERFORMANCE AND RAW PROTEIN RATIO. 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:4366666)

AYYILDIZ BEKİR,CÖMERT MEHMET MURAT,POLATCI HAKAN (2018). FORECASTING OF SHORT-TERM AGRICULTURALMECHANIZATION, CLIMATE AND ENVIRONMENTAL CHANGES OF TURKEY. 4th International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS) (Özet Bildiri) (Yayın No:4290472)

POLATCI HAKAN (2018). Modelling And Final Quality Of Drying Optimization On Bee Pollen. Modelling And Final Quality Of Drying Optimization On Bee Pollen (Özet Bildiri) (Yayın No:4624116)

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,SARAÇOĞLU ONUR (2018). Kurutulan Armut (Pirus communis L.) Posasının Son Kalite Değerleri Açısından En Uygun Kurutma Sıcaklığının Belirlenmesi. 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4514457)

TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2018). Investigation of Optimum Drying Conditions of Hazelnut (Corylus Avellana) in Terms of Aflatoxin Formation. 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM (Özet Bildiri) (Yayın No:4465782)

TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2018). Determination of the Performance of Orange (Citrus sinensis) Slices in Controlled Microwave Drying. 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM (Özet Bildiri) (Yayın No:4465775)

SARAÇOĞLU ONUR,POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,YILDIZ KENAN (2018). Effects of Different Drying Methods on Modelling and Final Quality of Black Mulberry Fruit (Morus nigra). 4. International Conference on Engineering and Natural Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4374832)

POLATCI HAKAN,SARAÇOĞLU ONUR,TAŞOVA MUHAMMED (2017). Effects Of Different Drying Methods On Modelling And Final Quality Of Quince (Cydonia oblonga) Slices.. 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) (Özet Bildiri) (Yayın No:4386983)

POLATCI HAKAN,KARADAĞ HAKAN,AKÇA YAŞAR,TARHAN SEFA (2017). THE EFFECTS OF VARIOUS DRYING METHODS ON THE DRYING TIME AND QUALITY OF WALNUT (JUGLANS REGIA L.). 3rd International Conference On Environmental Science And Technokogy (Özet Bildiri) (Yayın No:3985469)

ALTUNTAŞ EBUBEKİR,SARAÇOĞLU ONUR,POLATCI HAKAN (2017). PHYSICO-MECHANICAL, COLOUR AND CHEMICAL PROPERTIES OF SELECTED CHERRY LAUREL GENOTYPES OF TURKEY. VIII. International Agriculture Symposium(AGROSYM 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3722636)

YILDIZ ADİL KORAY,TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN Use of Radial Based Artificial Neural Networks in Modeling of Drying Kinetics. I. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF) (Özet Bildiri) (Yayın No:5479895)

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,KASAP ALİ,Yüksel Mehmet Biogas Production Potential of Solid Wastes A Research Experience. 2. International Congres on Applied Biological Sciences (Poster) (Yayın No:3179743)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,SARAÇOĞLU ONUR,TAŞKIN ONUR (2018). Şeftali (Prunus persica L.) Posasının Farklı Sıcaklıklarda Kuruma Parametrelerin Belirlenmesi. 31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4374847)

POLATCI HAKAN,YILDIZ ADİL KORAY,SARAÇOĞLU ONUR,ADSIZ Emine,AKSÜT Burcu (2017). Görüntü İşleme Yöntemleri Kullanılarak Kivi Meyvesinin Kuruma Performansı ve Renk DeğiĢiminin Belirlenmesi. 2.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3568752)

SARAÇOĞLU ONUR,POLATCI HAKAN,BOYAR SAMİ,HARUN UÇUN (2017). Hassas Kurutucuda Granny Smith ve Amasya Elma Çeşitlerinin Kuruma Karateristiği ve Kalitesinin Belirlenmesi. II. Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4405896)

TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN,ERGÜNEŞ GAZANFER (2017). Tarımsal Ürünlerin Kurutulmasında Uygulanan Ön İşlemler.. 2. ULUSAL BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3587237)

POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED (2017). Mikrodalga Kurutma Yönteminin Dereotu Yapraklarının (Anethum graveolens L.) Kurutma Kinetiğine ve Renk Kriteri Üzerine Etkisi. 2.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3568746)

Ali KASAP, Gazanfer ERGÜNEŞ, Sefa TARHAN, Mehmet Metin ÖZGÜVEN, Hakan POLATCI Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar Vizyon Anketi. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2. Ulusal Çalıştayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:96685)

Hakan POLATCI, Sefa TARHAN Doğrudan Değmeli Kurutucunun Maydanoz Petroselinum crispum Bitkisinin Kuruma Süresine ve Kalitesine Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi (Poster) (Yayın No:96686)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tokat İli Meyve Ürünlerinde Çoğaltma ve Muhafaza Yöntemleriyle Katma Değerinin Arttırılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sıcaklık Kontrollü Bir Mikrodalga Kurutucunun Geliştirilmesive Performansının Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.03.2016-29.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Yöresinde Örnek Domates Kurutma Tesisi Geliştirilmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 06.04.2012-21.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Narince Üzüm Çeşidinin Kurutularak Pazar Değerinin ve Tüketim Süresinin Arttırılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.02.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Ekolojisine Uygun Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kurutulmasının Yaygınlaştırılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2016-15.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Çeşitli Mühendislik Hesaplarının / İşlemlerinin Yapılabilmesi ve Mevcut Ansys Yazılımının Etkin Kullanımı İçin İş İstasyonu Kurulumu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 05.02.2017-10.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Kurutma İşleminde Yüksek Kaliteli Ürün ve Enerji Tasarrufu Elde Etmek Amacıyla Yeni Kurutucu Protiplerinin Geliştirilmesi ve Performanslarının Belirlenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:hakan.polatci@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2008-2013
Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları (Dr)

Tez Adı:Tokat İlinde Güneş Enerji Destekli Isı Pompalı Bir Kurutucu Sistem Geliştirilmesi Ve Domates Kurutma Performansının Farklı Kurutma Sistemleri İle Karşılaştırılması
Yüksek Lisans
2005-2008
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Farklı Kurutma Yöntemlerinin Reyhan (Ocimum Basilicum) Bitkisinin Kuruma Süresine Ve Kalitesine Etkisi
Lisans
2001-2005
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarım Teknolojisi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ TARIMDA ENERJİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ TARIMDA ENERJİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ TARIMDA ENERJİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2006-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ TARIMDA ENERJİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
2014-2015


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Muhammed TAŞOVA, (2016)., "Sıcaklık kontrollü bir mikrodalga kurutucu geliştirilmesi ve performansının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Osman DAŞCI, (2017)., "Muş–Berce Alparslan Tarım İşletmesinin mekanizasyon düzeyinin ve enerji kullanım etkinliğinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Emine ADSIZ, (2019)., "Farklı muhafaza koşullarında golden delicious elma çeşidinin performansının görüntü işleme yoluyla belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Burcu AKSÜT, (2019)., "Farklı basınçlarda R404a gazı kullanılan bir soğutma sistemi performansının belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Gülcan ŞAHİN, (2019)., "Mersin (myrtus communis l.) bitkisi mevyesinin bazı biyo-teknik özellikleri ve kurutma karakteristiklerinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Sema Nur YILMAZ, (2019)., "Çekirdeksiz üzümün kurutulmasında farklı kurutma yöntemlerinin kuruma özellikleri ve kalite üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Neslihan ÇAKMAK, (2019)., "Çilek meyvesinin kurutulmasında farklı kurutma yöntemlerinin kuruma performansı ve kalite üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Neşe KARAOSMAN, (2019)., "Yeşil çay üretiminde farklı kurutma yöntemlerinin çayın kuruma performansı ve renk değişimi üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, GBAD(doaj), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2.Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research(DRJI, Rootindexing, Cosmosimpactfaktor), Dergi, Gaziosmanpasa University
3.asdasdasdasd(sasassadasd), Dergi, asdasdasd
4.GAZIOSMANPASA JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH(DRJI, Rootindexing, Cosmosimpactfaktor), Dergi, Gaziosmanpasa University
5.GAZIOSMANPASA JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH(DRJI, Rootindexing, Cosmosimpactfaktor), Dergi, Gaziosmanpasa University
6.aa(Google), Dergi, Editör, TGOU
7.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
8.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(IRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
9.International Journal of Agriculture Forestry and Fisheries(WorldCat , Academickeys , Researchbib), Dergi, Editör, Open Science


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). Effect of Post-Harvest Drying Methods on Lemon Balm (Melissa offcinalis L.) Plant Drying Properties: Modeling, color, chlorophyll. Journal of Current Research on Engineering, Science and Technology, (Yayın No: 5698916)
2.TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). Tokat İlinde Bulunan Tahıl Sap Atıklarının Metan Gazı ve Enerji Değerlerinin Teorik Analizi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 5560753)
3.ALTUNTAŞ EBUBEKİR,SARAÇOĞLU ONUR,POLATCI HAKAN (2018). Physico-mechanical, colour and chemical properties of selected cherry laurel genotypes of Turkey. Advances in Agricultural Science, 6(3), 61-76. (Yayın No: 4624969)
4.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED (2018). Mikrodalga fırın ile kurutulan yenidünya (Eriobotrya japonica L.) meyvesinin kuruma kinetiği ve kalitesinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 33(2), 124-130., Doi: https://dx.doi.org/10.7161/omuanajas.342904 (Yayın No: 4624530)
5.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED (2017). Mikrodalga Yöntemi ile Kurutulan Dereotu Yapraklarının (Anethum graveolens L.) Kurutma Kinetiği ve Renk Değerlerinin Belirlenmesi. Gaziosmanapaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 642-51. (Yayın No: 3836910)
6.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED (2017). Sıcaklık Kontrollü Mikrodalga Kurutma Yönteminin Alıç (Crataegusspp. L.) Meyvesinin Kuruma Karakteristikleri ve Renk Değerleri Üzerine Etkisi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(10), 1130-1135., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i10.1130-1135.1201 (Yayın No: 3600408)
7.POLATCI HAKAN,YILDIZ ADİL KORAY (2016). Güneş Takip Sistemli Bir Güneş Enerjili Pişirici Geliştirilmesi vePerformansının Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33137-142. (Yayın No: 3166979)
8.DİLMAÇ MESUT,TARHAN SEFA,POLATCI HAKAN (2016). AERODYNAMIC PROPERTIES OF FABA BEAN VICIA FABA L SEEDS. Legume Research - An International Journal, 39(3), 379-384., Doi: 10.18805/lr.v39i3.10751 (Yayın No: 3166835)
9.ÖZGÜVEN MEHMET METİN,TARHAN SEFA,POLATCI HAKAN,TELCİ İSA (2016). A New Way to Improve the Drying Kinetics and Final Quality of Peppermint. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 19(6), 1368-1379. (Yayın No: 3166612)
10.TARHAN SEFA,TELCİ İSA,TUNCAY MEHMET TANER,POLATCI HAKAN (2011). Peppermint Drying Performance of Contact Dryer in Terms of Product Quality Energy Consumption and Drying Duration. Drying Technology, 29(6), 642-651., Doi: 10.1080/07373937.2010.520421 (Yayın No: 2090518)
11.TARHAN SEFA,TELCİ İSA,TUNCAY MEHMET TANER,POLATCI HAKAN (2010). Product quality and energy consumption when drying peppermint by rotary drum dryer. Industrial Crops and Products, 32(3), 420-427., Doi: 10.1016/j.indcrop.2010.06.003 (Yayın No: 2090460)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.POLATCI HAKAN,ERKMEN YÜCEL (2019). Effects of Different Drying Methods on Modelling, Energy Consumption and Final Quality of Tomato (Lycopersicum esculentum Mill). Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(12), 2148-2153., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i12.2148-2153.2909 (Yayın No: 5804395)
2.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,SARAÇOĞLU ONUR,TAŞKIN ONUR (2018). Şeftali (Prunus persica L.) Posasının Farklı SıcaklıklardaKuruma Parametrelerin Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 14(3), 149-156. (Yayın No: 4733661)
3.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,SARAÇOĞLU ONUR,TAŞKIN ONUR (2018). Şeftali (Prunus persica L.) Posasının Farklı Sıcaklıklarda Kuruma Parametrelerin Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, (Yayın No: 4711621)
4.POLATCI HAKAN,YILDIZ ADİL KORAY,SARAÇOĞLU ONUR,ADSIZ Emine,AKSÜT Burcu (2017). Görüntü İşleme Yöntemleri Kullanılarak Kivi Meyvesinin Kuruma Performansı ve Renk Değişiminin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34107-114. (Yayın No: 3975805)
5.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,KASAP ALİ,yüksel mehmet (2016). Biogas Production Potential of Solid Wastes A Research Experience. Research Journal Of Agricultural Sciences, 9(1), 48-50. (Yayın No: 3167103)
6.YILDIZ ADİL KORAY,POLATCI HAKAN,HARUN UÇUN (2015). Farklı Kurutma Şartlarında Muz Musa cavendishii Meyvesinin Kurutulması ve Kurutma Kinetiğinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 11(2), 173-178. (Yayın No: 1683368)
7.POLATCI HAKAN (2012). Farklı Kurutma Yöntemlerinin AVG aminoethoxyvinylglycine Uygulaması Yapılmış Black Beauty Prunus Salicina L Erik Çeşidinde Kuruma Süresi ve Kalitesine Etkisi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 8(2), 171-178. (Yayın No: 96682)
8.Hakan POLATCI, Sefa TARHAN (2009). Farklı Kurutma Yöntemlerinin Reyhan Ocimum Basilicum Bitkisinin Kuruma Süresine Ve Kalitesine Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 61-70. (Yayın No: 96683)
9.Ebubekir ALTUNTAŞ, Hakan POLACI, Erdal BAYRAM (2007). Kombine Ekim Makinasında Farklı Ekim Normları ve İlerleme Hızlarının Buğday ve Fiğ Tohumlarının Sıra Üzeri ve Sıralar Arası Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkileri. Gaziosmanapaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Degisi, 24(2), 57-65. (Yayın No: 96684)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED (2019). Domates ve Marul Yetiştiriciliği İçin Jeotermal Enerji Kullanım Potnsiyelinin Belirlenmesi. International Black Sea Coastline Countries Syposium-II (Özet Bildiri) (Yayın No:5161752)
2.TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). Çitlembik (CELTİS AUSTRALİS) Meyvesinin Bazı Fiziko-Mekanik Parametrelerinin Belirlenmesi. International Black Sea Coastline Countries Symposium-II (Özet Bildiri) (Yayın No:5161749)
3.TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2018). Investigation of Optimum Drying Conditions of Hazelnut (Corylus Avellana) in Terms of Aflatoxin Formation. 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM (Özet Bildiri) (Yayın No:4465782)
4.TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2018). Determination of the Performance of Orange (Citrus sinensis) Slices in Controlled Microwave Drying. 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM (Özet Bildiri) (Yayın No:4465775)
5.TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). BİTKİSEL ATIK YAĞ VE BİYODİZEL ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİ. 1. ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4983533)
6.POLATCI HAKAN,AKSÜT BURCU,TAŞOVA MUHAMMED (2019). Farklı ön işlem uygulamaları ile Turp (RAPHANUS SATİVUS L.)Kuruma Performansının Belirlenmesi. 2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5699398)
7.POLATCI HAKAN,AKSÜT BURCU,TAŞOVA MUHAMMED (2019). KURUTMA YÖNTEMLERİNİN MAYDANOZUN (PETROSELINUM CRISPUM L.) KURUMA KİNETİĞİ VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİS. 2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5699328)
8.YILDIZ ADİL KORAY,TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). DETERMINATION OF THE MOST APPROPRIATE THIN LAYER CURVES OF CROCUS (CROCUS SPP.) PLANT WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANN). International Conference on Computer Technologies and Applications in Food and Agriculture (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5269368)
9.YILDIZ ADİL KORAY,TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). Determination of the Most Appropriate Thin Layer Curves of Crocus (Crocus Spp.) Plant with Artificial Neural Networks (ANN). International Conference on Computer Technologies and Applications in Food and Agriculture (TURJAF) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5528474)
10.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,SELÇUK Mahmut (2019). DRY OF FRUIT CHANDLER WALNUT VARIETY: DRYING CHARACTERISTICS AND FINAL QUALITY VALUE. VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5448652)
11.TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND COLOR PROPERTIES OF BLACK MULBERRY (MORUS NIGRA L.) AND FINGER MULBERRY (MORUS LEVIGATA WALL.). VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5448654)
12.ALTUNTAŞ EBUBEKİR,SARAÇOĞLU ONUR,POLATCI HAKAN (2017). PHYSICO-MECHANICAL, COLOUR AND CHEMICAL PROPERTIES OF SELECTED CHERRY LAUREL GENOTYPES OF TURKEY. VIII. International Agriculture Symposium(AGROSYM 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3722636)
13.POLATCI HAKAN,SARAÇOĞLU ONUR,TAŞOVA MUHAMMED (2017). Effects Of Different Drying Methods On Modelling And Final Quality Of Quince (Cydonia oblonga) Slices.. 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) (Özet Bildiri) (Yayın No:4386983)
14.POLATCI HAKAN,KARADAĞ HAKAN,AKÇA YAŞAR,TARHAN SEFA (2017). THE EFFECTS OF VARIOUS DRYING METHODS ON THE DRYING TIME AND QUALITY OF WALNUT (JUGLANS REGIA L.). 3rd International Conference On Environmental Science And Technokogy (Özet Bildiri) (Yayın No:3985469)
15.TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). ÇİTLEMBİK (CELTİS AUSTRALİS) MEYVESİNİN BAZI FİZİKO-MEKANİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ. INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM - II (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5181666)
16.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,selçuk mahmut (2019). GÖZLEK VE TERZİKÖY JEOTERMAL KAYNAKLARININ DOMATES VE MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDEKİ ISI ENERJİSİ POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu “SürdürülebilirTarım ve Çevre” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5376078)
17.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,ÖZKURT MAHİR (2018). DETERMINATION OF THE OPTIMUM DRYING CONDITION OF CULTUREMUSHROOM (AGARICUS BISPORUS (L.) SING.) IN TERMS OF DRYINGPERFORMANCE AND RAW PROTEIN RATIO. 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:4366666)
18.TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). Bitkisel Atık Yağ Ve Biyodizel Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. Harran Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4916511)
19.TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2019). DETERMINATION OF HEAT ENERGY POTENTIALS OF TOMATO AND LETTUCE CULTIVATION OF GÖZLEK AND TERZIKOY GEOTHERMAL RESOURCES. 3. Uluslararası Sürüdürülebilir Tarım ve Çevre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5131518)
20.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,SARAÇOĞLU ONUR (2019). DETERMINATION OF THE MOST APPROPRIATE THIN LAYER DRYING MODEL AND QUALITY KINETICS OF APPLE (Malus Domestica) POMACE UNDER DRYING TEMPERATURE. 3. Uluslararası Sürdürülebilir Tarım ve Çevre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5131514)
21.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,SARAÇOĞLU ONUR (2018). Kurutulan Armut (Pirus communis L.) Posasının Son Kalite Değerleri Açısından En Uygun Kurutma Sıcaklığının Belirlenmesi. 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4514457)
22.SARAÇOĞLU ONUR,POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,YILDIZ KENAN (2018). Effects of Different Drying Methods on Modelling and Final Quality of Black Mulberry Fruit (Morus nigra). 4. International Conference on Engineering and Natural Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4374832)
23.POLATCI HAKAN (2018). Modelling And Final Quality Of Drying Optimization On Bee Pollen. Modelling And Final Quality Of Drying Optimization On Bee Pollen (Özet Bildiri) (Yayın No:4624116)
24.AYYILDIZ BEKİR,CÖMERT MEHMET MURAT,POLATCI HAKAN (2018). FORECASTING OF SHORT-TERM AGRICULTURALMECHANIZATION, CLIMATE AND ENVIRONMENTAL CHANGES OF TURKEY. 4th International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS) (Özet Bildiri) (Yayın No:4290472)
25.YILDIZ ADİL KORAY,TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN (2018). Use of Radial Based Artificial Neural Networks in Modeling of Drying Kinetics. I. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF) (Özet Bildiri) (Yayın No:5479895)
26.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,KASAP ALİ,Yüksel Mehmet (2018). Biogas Production Potential of Solid Wastes A Research Experience. 2. International Congres on Applied Biological Sciences (Poster) (Yayın No:3179743)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.POLATCI HAKAN,YILDIZ ADİL KORAY,SARAÇOĞLU ONUR,ADSIZ Emine,AKSÜT Burcu (2017). Görüntü İşleme Yöntemleri Kullanılarak Kivi Meyvesinin Kuruma Performansı ve Renk DeğiĢiminin Belirlenmesi. 2.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3568752)
2.TAŞOVA MUHAMMED,POLATCI HAKAN,ERGÜNEŞ GAZANFER (2017). Tarımsal Ürünlerin Kurutulmasında Uygulanan Ön İşlemler.. 2. ULUSAL BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3587237)
3.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED (2017). Mikrodalga Kurutma Yönteminin Dereotu Yapraklarının (Anethum graveolens L.) Kurutma Kinetiğine ve Renk Kriteri Üzerine Etkisi. 2.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3568746)
4.SARAÇOĞLU ONUR,POLATCI HAKAN,BOYAR SAMİ,HARUN UÇUN (2017). Hassas Kurutucuda Granny Smith ve Amasya Elma Çeşitlerinin Kuruma Karateristiği ve Kalitesinin Belirlenmesi. II. Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4405896)
5.POLATCI HAKAN,TAŞOVA MUHAMMED,SARAÇOĞLU ONUR,TAŞKIN ONUR (2018). Şeftali (Prunus persica L.) Posasının Farklı Sıcaklıklarda Kuruma Parametrelerin Belirlenmesi. 31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4374847)
6.Ali KASAP, Gazanfer ERGÜNEŞ, Sefa TARHAN, Mehmet Metin ÖZGÜVEN, Hakan POLATCI (2018). Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar Vizyon Anketi. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2. Ulusal Çalıştayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:96685)
7.Hakan POLATCI, Sefa TARHAN (2018). Doğrudan Değmeli Kurutucunun Maydanoz Petroselinum crispum Bitkisinin Kuruma Süresine ve Kalitesine Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi (Poster) (Yayın No:96686)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tokat İli Meyve Ürünlerinde Çoğaltma ve Muhafaza Yöntemleriyle Katma Değerinin Arttırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Sıcaklık Kontrollü Bir Mikrodalga Kurutucunun Geliştirilmesive Performansının Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.03.2016-29.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Tokat Yöresinde Örnek Domates Kurutma Tesisi Geliştirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 06.04.2012-21.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Narince Üzüm Çeşidinin Kurutularak Pazar Değerinin ve Tüketim Süresinin Arttırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.02.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Tokat Ekolojisine Uygun Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kurutulmasının Yaygınlaştırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2016-15.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Çeşitli Mühendislik Hesaplarının / İşlemlerinin Yapılabilmesi ve Mevcut Ansys Yazılımının Etkin Kullanımı İçin İş İstasyonu Kurulumu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 05.02.2017-10.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Kurutma İşleminde Yüksek Kaliteli Ürün ve Enerji Tasarrufu Elde Etmek Amacıyla Yeni Kurutucu Protiplerinin Geliştirilmesi ve Performanslarının Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer (Tamamlandı) (ULUSAL)