GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ESMA EMMİOĞLU SARIKAYAž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Esma EMMİOĞLU SARIKAYA

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

esma.emmioglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2005- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Bilimleri (Dr)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2000- 2004)

Gazi Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA, "", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, (2005- 2011)


İdari Görevler

Enstitü Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2017- 2017)

verdiği dersler

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, (2017-2018)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Eğitimde Nitel Araştırma, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Program Geliştirmenin Temelleri, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Program Değerlendirme Modelleri Ve Çağdaş Yaklaşımlar, Doktora, (2016-2017)

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı, Lisans, (2016-2017)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Rabia ALKAN, "İstatistiğe Giriş Derslerindeki Farklı Uygulamaların Öğrencilerin İstatistiğe Yönelik Tutumlarındaki Değişime Yansımaları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Zeynep ALKAN, "Doktora Öğrencilerinin Katıldıkları Çeşitli Akademik Etkinliklerin Doktora Tezi Yazma Sürecine Yansımaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Lokman ÇAVDAR, "Kodlama Öğretiminde Kullanılan Çevrimiçi Platformların Değerlendirilmesi: Code.Org Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Yafes CAN, "Öğrenci Yanıt Sisteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin İngilizce Dersindeki Başarıları Ve Başarı Duyguları Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Natalia ÇELİK, "Türkiye Ve Rusya Federasyonu Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2015

Doktora, Muhammet Fatih ALKAN, "Araştırma Görevlilerinin İşyerinde Öğrenmelerini Açıklayan Faktörlerin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Doktora, Didem KAYAHAN YÜKSEL, "Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocukların Okuma Yazma Eğitimine Anne Katılımı: Bir Eğitim Programı Taslağı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Doktora, Fazilet Özge MAVİŞ SEVİM, "Doktora Öğrencileri İçin Hazırlanan Araştırma Üretkenliğini Destekleme Programının Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2018

Doktora, Oğuzhan TEKİN, "Tersyüz Sınıf Modelinin Lise Matematik Dersinde Uygulanması: Bir Karma Yöntem Çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2018

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, (2018). "Adaptation Of Preservice Teachers’ Information And Communication Technology Competencies Scale İnto Turkish Culture", Bartın University Journal Of Faculty Of Education, 7(2), 665-691., Doi: 10.14686/buefad.375745 (Yayın No: 4303199)

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,OK AHMET,ÇAPA AYDIN YEŞİM,Schau Candace, (2018). "Turkish Version Of The Survey Of Attitudes Toward Statistics: Factorial Structure Invariance By Gender", International Journal Of Higher Education, 7(2), 121-127., Doi: 10.5430/ijhe.v7n2p121 (Yayın No: 4314093)

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,McAlpine Lynn,Amundsen Cheryl, (2017). "Doctoral Students’ Experıences Of Feelıng (Or Not) Lıke An Academıc", International Journal Of Doctoral Studies, 1273-90. (Yayın No: 3541454)

amundsen cheryl,EMMİOĞLU ESMA,hotton veronica,hum gregory,xin cindy, (2016). "The Intentional Design Of A Sotl Initiative", New Directions For Teaching And Learning, 2016(146), 31-38., Doi: 10.1002/tl.20184 (Yayın No: 2829424)

McAlpine Lynn,EMMİOĞLU ESMA, (2015). "Perceptions Of Sciences Doctoral Students Post Phd Researchers And Pre Tenure Academics", Studies İn Higher Education, 40(10), 1770-1785., Doi: 10.1080/03075079.2014.914908 (Yayın No: 1269302) [SSCI]

Marion Caldecott,EMMİOĞLU ESMA, (2015). "Do Group Exams Support English As An Additional Language Student Learning", Multicultural Learning And Teaching, 1-22., Doi: 10.1515/mlt-2014-0013 (Yayın No: 1880098)

HUM GREGORY,Cheryl Amundsen,EMMİOĞLU ESMA, (2015). "Evaluating A Teaching Development Grants Program Our Framework Process Initial Findings And Reflections", Studies İn Educational Evaluation, 46(2015), 29-38., Doi: 10.1016/j.stueduc.2015.02.004 (Yayın No: 1847436) [SSCI]

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,ÇAPA AYDIN YEŞİM, (2012). "Attitudes And Achievement İn Statistics A Meta Analysis Study", Statistics Education Research Journal, 11(2), 95-102. (Yayın No: 731605)

Schau Candace,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, (2012). "Do U S İntroductory Statistics Courses İmprove Students Attitudes", Statistics Education Research Journal, 11(2), 86-94. (Yayın No: 731920)

Ramirez Caroline,Schau Candace,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, (2012). "The İmportance Of Attitudes İn Statistics Education", Statistics Education Research Journal, 11(2), 57-71. (Yayın No: 732153)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇAYCI DİLARA,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Doctoral Students’ Views On Research Education. European Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4411019)

Can Yafes,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,BARDAKCI SALİH (2018). Sınav Duyguları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4314107)

CAN YAFES,BARDAKCI SALİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Sınav Duyguları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4704557)

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,ÇAĞLAR AYŞE (2018). PhD Drop-Outs in Geography: A Narrative Study. European Conference on Educational Research (ECER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4352269)

MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2017). Doctoral Students’ Research Productivity: A Needs Assessment Study. European Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4410991)

ÇAVDAR LOKMAN,KILIÇER KEREM,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2017). Öğretmenlerin Kodlamaya İlişkin Sanal Topluluklardaki Paylaşımlarının İçerik Analiziyle İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3629329)

ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2017). Öğretmen Adayları için BİT Yeterlikleri Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3650037)

ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Learning Potential of the Workplace Scale. ECER 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4440235)

Hum Gregory, Emmioğlu Esma Science doctoral students learning of research and research methods through research work and engagement. the 15th Biennal Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:733220)

Amundsen Cheryl, Hotton Veronica, Emmioğlu Esma, Xin Cindy, Hum Gregory A framework for evaluating a Scholarship of Teaching and Learning initiative Our process and initial findings. Symposium on Scholarship of Teaching and Learning (Özet Bildiri) (Yayın No:733117)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar (2018)., EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE, Pegem, Editör: Emel Tüzel İşeri, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4722269)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA ÜRETKENLİĞİNİ DESTEKLEME PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 31.10.2017-02.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"A multi level framework to evaluate the SFU Teaching and Learning Development Grant program", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Devam Ediyor)

"Developmental trajectories of doctoral candidate through new appointee A longitudinal study of academic identity construction", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Devam Ediyor)

"Active Citizenship Training", Avrupa Birliği, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Test Anxiety and Emotional Regulation during Test Taking", DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)

"Research Productivity of Graduate Students", DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)

"Students Attitudes and Motivations", DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2005, Uzman Yardımcısı , TED Ankara Koleji , , (Diğer)

2005-2012, Araştırma Görevlisi, ODTÜ, , (Diğer)

2012-2014, Post Doctoral Fellow, Simon Fraser University, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 












E-Posta Adresi:esma.emmioglu@gop.edu.tr




Öğrenim Durumu

Bütünleşik Doktora
2005-
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri (Dr)

Tez Adı:
Lisans
2000-2004
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü



Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2005-2011
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Enstitü Müdür Yardımcısı
2017-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİTürkçe3
(2016-2017)ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMITürkçe3
(2016-2017)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2016-2017)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİTürkçe1
(2016-2017)EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMATürkçe3
(2016-2017)PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİTürkçe3
Doktora
(2016-2017)PROGRAM DEĞERLENDİRME MODELLERİ VE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Fazilet Özge MAVİŞ SEVİM, (2018)., "Doktora Öğrencileri İçin Hazırlanan Araştırma Üretkenliğini Destekleme Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi", Doktora
2.Fazilet Özge MAVİŞ SEVİM, (2018)., "Doktora Öğrencileri İçin Hazırlanan Araştırma Üretkenliğini Destekleme Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi", Doktora
3.Oğuzhan TEKİN, (2018)., "Tersyüz sınıf modelinin lise matematik dersinde uygulanması: Bir karma yöntem çalışması", Doktora
4.Natalia ÇELİK, (2015)., "Türkiye ve Rusya Federasyonu ortaöğretim ingilizce dersi öğretim programlarının karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Zeynep ALKAN, (2018)., "Doktora öğrencilerinin katıldıkları çeşitli akademik etkinliklerin doktora tezi yazma sürecine yansımaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Lokman ÇAVDAR, (2018)., "Kodlama öğretiminde kullanılan çevrimiçi platformların değerlendirilmesi: Code.org örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Yafes CAN, (2018)., "Öğrenci yanıt sisteminin ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce dersindeki başarıları ve başarı duyguları üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Fazilet Özge MAVİŞ SEVİM, (2018)., "Doktora öğrencileri için hazırlanan araştırma üretkenliğini destekleme programının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora
9.Muhammet Fatih ALKAN, (2019)., "Araştırma görevlilerinin işyerinde öğrenmelerini açıklayan faktörlerin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora
10.Oğuzhan TEKİN, (2018)., "Tersyüz sınıf modelinin lise matematik dersinde uygulanması: Bir karma yöntem çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora
11.Didem KAYAHAN YÜKSEL, (2019)., "Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların okuma yazma eğitimine anne katılımı: Bir eğitim programı taslağı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora
12.Rabia ALKAN, (2019)., "İSTATİSTİĞE GİRİŞ DERSLERİNDEKİ FARKLI UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN İSTATİSTİĞE YÖNELİK TUTUMLARINDAKİ DEĞİŞİME YANSIMALARI", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Adaptation of Preservice Teachers’ Information and Communication Technology Competencies Scale into Turkish Culture. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(2), 665-691., Doi: 10.14686/buefad.375745 (Yayın No: 4303199)
2.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,OK AHMET,ÇAPA AYDIN YEŞİM,Schau Candace (2018). Turkish Version of the Survey of Attitudes toward Statistics: Factorial Structure Invariance by Gender. International Journal of Higher Education, 7(2), 121-127., Doi: 10.5430/ijhe.v7n2p121 (Yayın No: 4314093)
3.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,McAlpine Lynn,Amundsen Cheryl (2017). DOCTORAL STUDENTS’ EXPERIENCES OF FEELING (OR NOT) LIKE AN ACADEMIC. International Journal of Doctoral Studies, 1273-90. (Yayın No: 3541454)
4.amundsen cheryl,EMMİOĞLU ESMA,hotton veronica,hum gregory,xin cindy (2016). The Intentional Design of a SoTL Initiative. New Directions for Teaching and Learning, 2016(146), 31-38., Doi: 10.1002/tl.20184 (Yayın No: 2829424)
5.McAlpine Lynn,EMMİOĞLU ESMA (2015). Perceptions of sciences doctoral students post PhD researchers and pre tenure academics. Studies in Higher Education, 40(10), 1770-1785., Doi: 10.1080/03075079.2014.914908 (Yayın No: 1269302)
6.Marion Caldecott,EMMİOĞLU ESMA (2015). Do Group Exams Support English as an Additional Language Student Learning. Multicultural Learning and Teaching, 1-22., Doi: 10.1515/mlt-2014-0013 (Yayın No: 1880098)
7.HUM GREGORY,Cheryl Amundsen,EMMİOĞLU ESMA (2015). Evaluating a Teaching Development Grants Program Our Framework Process Initial Findings and Reflections. Studies in Educational Evaluation, 46(2015), 29-38., Doi: 10.1016/j.stueduc.2015.02.004 (Yayın No: 1847436)
8.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,ÇAPA AYDIN YEŞİM (2012). Attitudes and achievement in statistics A meta analysis study. Statistics Education Research Journal, 11(2), 95-102. (Yayın No: 731605)
9.Schau Candace,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2012). Do U S introductory statistics courses improve students attitudes. Statistics Education Research Journal, 11(2), 86-94. (Yayın No: 731920)
10.Ramirez Caroline,Schau Candace,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2012). The importance of attitudes in statistics education. Statistics Education Research Journal, 11(2), 57-71. (Yayın No: 732153)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇAVDAR LOKMAN,KILIÇER KEREM,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2017). Öğretmenlerin Kodlamaya İlişkin Sanal Topluluklardaki Paylaşımlarının İçerik Analiziyle İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3629329)
2.ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2017). Öğretmen Adayları için BİT Yeterlikleri Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3650037)
3.ÇAYCI DİLARA,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Doctoral Students’ Views On Research Education. European Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4411019)
4.MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2017). Doctoral Students’ Research Productivity: A Needs Assessment Study. European Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4410991)
5.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,ÇAĞLAR AYŞE (2018). PhD Drop-Outs in Geography: A Narrative Study. European Conference on Educational Research (ECER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4352269)
6.CAN YAFES,BARDAKCI SALİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Sınav Duyguları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4704557)
7.Can Yafes,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,BARDAKCI SALİH (2018). Sınav Duyguları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4314107)
8.ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Learning Potential of the Workplace Scale. ECER 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4440235)
9.Hum Gregory, Emmioğlu Esma (2018). Science doctoral students learning of research and research methods through research work and engagement. the 15th Biennal Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:733220)
10.Amundsen Cheryl, Hotton Veronica, Emmioğlu Esma, Xin Cindy, Hum Gregory (2018). A framework for evaluating a Scholarship of Teaching and Learning initiative Our process and initial findings. Symposium on Scholarship of Teaching and Learning (Özet Bildiri) (Yayın No:733117)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar (2018)., EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE, Pegem, Editör: Emel Tüzel İşeri, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4722269)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA ÜRETKENLİĞİNİ DESTEKLEME PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 31.10.2017-02.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.A multi level framework to evaluate the SFU Teaching and Learning Development Grant program, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Devam Ediyor)
3.Developmental trajectories of doctoral candidate through new appointee A longitudinal study of academic identity construction, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Devam Ediyor)
4.Active Citizenship Training, Avrupa Birliği, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
5.Test Anxiety and Emotional Regulation during Test Taking, DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)
6.Research Productivity of Graduate Students, DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)
7.Students Attitudes and Motivations, DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)




Üniversite Dışı Deneyim

2012-2014Post Doctoral FellowSimon Fraser University, (Diğer)
2005-2012Araştırma GörevlisiODTÜ, , (Diğer)
2004-2005Uzman Yardımcısı TED Ankara Koleji , , (Diğer)