GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ESMA EMMİOĞLU SARIKAYAž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Esma EMMİOĞLU SARIKAYA

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

esma.emmioglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2005- 2011)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Bilimleri (Dr)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2000- 2004)

Gazi Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA, "A Structural Equation Model Examining The Relationships Among Mathematics Achievement, Attitudes Toward Statistics, And Statistics Outcomes", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Simon Fraser University/ Eğitim Fakültesi(2012- 2014)

Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, (2005- 2011)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, (2017- 2017)

Enstitü Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2017- 2017)

verdiği dersler

Eğitimde Program Geliştirmenin Temelleri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Mikro Öğretim, Lisans, (2019-2020)

Program Geliştirme, Lisans, (2019-2020)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Eğitimde Program Geliştirme, Lisans, (2019-2020)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Rabia ALKAN, "İstatistiğe Giriş Derslerindeki Farklı Uygulamaların Öğrencilerin İstatistiğe Yönelik Tutumlarındaki Değişime Yansımaları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Zeynep ALKAN, "Doktora Öğrencilerinin Katıldıkları Çeşitli Akademik Etkinliklerin Doktora Tezi Yazma Sürecine Yansımaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Lokman ÇAVDAR, "Kodlama Öğretiminde Kullanılan Çevrimiçi Platformların Değerlendirilmesi: Code.Org Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Yafes CAN, "Öğrenci Yanıt Sisteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin İngilizce Dersindeki Başarıları Ve Başarı Duyguları Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Natalia ÇELİK, "Türkiye Ve Rusya Federasyonu Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2015

Doktora, Dilara ÇAYCI KARAKÖSE, "Doktora Öğrencilerine Sunulan Araştırma Derslerine Yönelik Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2020

Doktora, Muhammet Fatih ALKAN, "Araştırma Görevlilerinin İşyerinde Öğrenmelerini Açıklayan Faktörlerin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Doktora, Didem KAYAHAN YÜKSEL, "Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocukların Okuma Yazma Eğitimine Anne Katılımı: Bir Eğitim Programı Taslağı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Doktora, Fazilet Özge MAVİŞ SEVİM, "Doktora Öğrencileri İçin Hazırlanan Araştırma Üretkenliğini Destekleme Programının Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2018

Doktora, Oğuzhan TEKİN, "Tersyüz Sınıf Modelinin Lise Matematik Dersinde Uygulanması: Bir Karma Yöntem Çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2018

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, (2020). "How To Be Productive İn Phd Level: A Needs Assessment Study For Doctoral Students’ Research Productivity", International Journal Of Curriculum And Instruction, 12(2), 75-94. (Yayın No: 6450232)

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,OK AHMET,ÇAPA AYDIN YEŞİM,Schau Candace, (2018). "Turkish Version Of The Survey Of Attitudes Toward Statistics: Factorial Structure Invariance By Gender", International Journal Of Higher Education, 7(2), 121-127., Doi: 10.5430/ijhe.v7n2p121 (Yayın No: 4314093)

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,McAlpine Lynn,Amundsen Cheryl, (2017). "Doctoral Students’ Experıences Of Feelıng (Or Not) Lıke An Academıc", International Journal Of Doctoral Studies, 1273-90. (Yayın No: 3541454)

amundsen cheryl,EMMİOĞLU ESMA,hotton veronica,hum gregory,xin cindy, (2016). "The Intentional Design Of A Sotl Initiative", New Directions For Teaching And Learning, 2016(146), 31-38., Doi: 10.1002/tl.20184 (Yayın No: 2829424)

Marion Caldecott,EMMİOĞLU ESMA, (2015). "Do Group Exams Support English As An Additional Language Student Learning", Multicultural Learning And Teaching, 1-22., Doi: 10.1515/mlt-2014-0013 (Yayın No: 1880098)

McAlpine Lynn,EMMİOĞLU ESMA, (2015). "Navigating Careers: Perceptions Of Sciences Doctoral Students, Post-Phd Researchers, And Pre-Tenure Academics", Studies İn Higher Education, 40(10), 1770-1785., Doi: 10.1080/03075079.2014.914908 (Yayın No: 1269302) [SSCI]

HUM GREGORY,Cheryl Amundsen,EMMİOĞLU ESMA, (2015). "Evaluating A Teaching Development Grants Program Our Framework Process Initial Findings And Reflections", Studies İn Educational Evaluation, 46(2015), 29-38., Doi: 10.1016/j.stueduc.2015.02.004 (Yayın No: 1847436) [SSCI]

Ramirez Caroline,Schau Candace,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, (2012). "The İmportance Of Attitudes İn Statistics Education", Statistics Education Research Journal, 11(2), 57-71. (Yayın No: 732153)

Schau Candace,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, (2012). "Do U S İntroductory Statistics Courses İmprove Students Attitudes", Statistics Education Research Journal, 11(2), 86-94. (Yayın No: 731920)

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,ÇAPA AYDIN YEŞİM, (2012). "Attitudes And Achievement İn Statistics A Meta Analysis Study", Statistics Education Research Journal, 11(2), 95-102. (Yayın No: 731605)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Tekin Oğuzhan,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, (2020). "Flipped Classroom Model İn High School Mathematics", Bartın University Journal Of Faculty Of Education, 9(2), 301-314., Doi: 10.14686/buefad.559990 (Yayın No: 6270415)

CAN YAFES,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,BARDAKCI SALİH, (2020). "Başarı Duyguları Anketinin Türk Kültürüne Uyarlanması", Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 673-693., Doi: 10.24106/kefdergi.697110 (Yayın No: 6139517)

SARIKAYA KADİR,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, (2019). "Mühendislik Öğrencilerinin İstatistiğe Karşı Tutumları: Çoklu Durum Çalışması", Uluslararası İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 5110-125., Doi: 10.29131/uiibd.641525 (Yayın No: 5688245)

ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, (2018). "Adaptation Of Preservice Teachers’ Information And Communication Technology Competencies Scale İnto Turkish Culture", Bartın University Journal Of Faculty Of Education, 7(2), 665-691., Doi: 10.14686/buefad.375745 (Yayın No: 4303199)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ALKAN MUHAMMET FATİH,ÇÖLKESEN ALKIŞ DERYA,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2019). ADAPTATION OF VOCATIONAL IDENTITY SCALE INTO TURKISH LANGUAGE AND CULTURE. 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION (Özet Bildiri) (Yayın No:5507696)

Can Yafes,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,BARDAKCI SALİH (2018). Ders Duyguları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. II. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6135942)

ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Learning Potential of the Workplace Scale. ECER 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4440235)

MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Doctoral Students’ Research Productivity: A Needs Assessment Study. European Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4410991)

CAN YAFES,BARDAKCI SALİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Sınav Duyguları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4704557)

ÇAYCI DİLARA,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Doctoral Students’ Views On Research Education. European Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4411019)

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,ÇAĞLAR AYŞE (2018). PhD Drop-Outs in Geography: A Narrative Study. European Conference on Educational Research (ECER) (Özet Bildiri) (Yayın No:4352269)

ÇAVDAR LOKMAN,KILIÇER KEREM,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2017). Öğretmenlerin Kodlamaya İlişkin Sanal Topluluklardaki Paylaşımlarının İçerik Analiziyle İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3629329)

ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2017). Öğretmen Adayları için BİT Yeterlikleri Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3650037)

amundsen cheryl,Hotton Veronica,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,xin cindy,Hum Gregory (2013). A framework for evaluating a Scholarship of Teaching and Learning initiative Our process and initial findings. Symposium on Scholarship of Teaching and Learning (Özet Bildiri) (Yayın No:733117)

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,McAlpine Lynn,amundsen cheryl (2013). Doctoral students’ experiences of feeling like an academic. American Educational Research Association annual meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:5961500)

ÇAPA AYDIN YEŞİM,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,KONDAKÇI ESEN (2012). Investigating the factors predicting statistics self-efficacy of graduate students. American Educational Research Association (Özet Bildiri) (Yayın No:5961919)

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,ÇAPA AYDIN YEŞİM (2012). A meta-analysis on students’ attitudes toward statistics. 58th World Statistics Congress of the International Statistical Institute (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5999569)

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,ÇAPA AYDIN YEŞİM,ÇOBANOĞLU RAHİME (2011). Attitudes and achievement in educational statistics: A case from Turkey. European Conference on Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:5999538)

ÇAPA AYDIN YEŞİM,KONDAKÇI ESEN,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2011). Factors Predicting Research Productivity of Graduate Students. European Conference on Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:5999549)

ramirez caroline,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,Schau Candace (2010). Understanding Students’ Attitudes Toward Statistics: New Perspectives Using Expectancy Value Theory of Motivation and the Survey of Attitudes Toward Statistics. Joint Statistical Meetings (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5999614)

ÇAPA AYDIN YEŞİM,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2009). The role of emotional regulation processes in Turkish high school students’ achievement. American Educational Research Association Annual Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:5999687)

keser filiz,AKAR HANİFE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2009). Building active citizens in school context through extra-curricular activities. European Conference on Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:5999670)

ÇAPA AYDIN YEŞİM,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2008). High school students’ emotions and emotional regulation during test taking. European Conference on Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:5999702)

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,amundsen cheryl,Hotton Veronica Linking teaching and learning development grant projects and student learning. Society for Teaching and Learning in Higher Education (Özet Bildiri) (Yayın No:5961203)

amundsen cheryl,Hotton Veronica,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA An analysis of the link between a SoTL initiative and student-centered teaching practice. Canadian Society for the study of Higher Education annual conference (Özet Bildiri) (Yayın No:5961243)

amundsen cheryl,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,Hotton Veronica A multi-level framework to evaluate the SFU Teaching and Learning Development Grant Program. 2013 Symposium on Teaching and Learning (Özet Bildiri) (Yayın No:5961369)

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,RAMIREZ CAROLINE,Schau Candace The importance of students’ attitudes toward statistics in statistics courses. United States Conference on Teaching Statistics (Özet Bildiri) (Yayın No:5999599)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,ÇAPA AYDIN YEŞİM,ÇOBANOĞLU RAHİME (2010). Lisansüstü Öğrencilerin İstatistiğe Yönelik Tutumu ile İstatistik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. National Congress of Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:5999606)

ÇAPA AYDIN YEŞİM,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2009). İstatistik Dersinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Öğrenci Görüşleri. I. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5999725)

EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,keser filiz,AKAR HANİFE,Yıldırım Ali (2008). Vatandaşlık Becerilerini Geliştirme Etkinlikleri. eğitimde iyi örnekler konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:5999750)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Doktora Eğitiminde Araştırma Üretkenliği: Bir Program Geliştirme Çalışması (2019)., MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, Pegem Akademi, Sayfa Sayısı: 137, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5713618)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar (2018)., EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE, Pegem, Editör: Emel Tüzel İşeri, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4722269)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Research Productivity of Graduate Students", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2009-31.12.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Test Anxiety and Emotional Regulation during Test Taking", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2007-31.12.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"A multi level framework to evaluate the SFU Teaching and Learning Development Grant program", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 15.10.2011-15.04.2014 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA ÜRETKENLİĞİNİ DESTEKLEME PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 31.10.2017-02.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Active Citizenship Training", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.01.2006-01.12.2007 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Depth of Experience in MACM 201 (Discrete Mathematics II)", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.01.2013-01.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Applying and Understanding the Scientific Method with iClicker Surveys in Human Biology", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.11.2012-01.07.2013 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Group Exams and EAL Student Performance", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.01.2013-01.06.2013 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Developmental trajectories of doctoral candidate through new appointee A longitudinal study of academic identity construction", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.01.2006-01.05.2014 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"CAUSEmos: CAUSE Making Outreach Sustainable for Statistics Educators Project Students Attitudes and Motivations Research Cluster", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.08.2006-01.01.2014 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2005, Uzman Yardımcısı, TED Ankara Koleji, İlköğretim Fen Bilgisi dersine yönelik ders içi etkinlik tasarlama, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

Erasmus Teaching Mobility Program, Fundamentals of Educational Research Workshop, Klaipeda University, Çalıştay, 16.09.2019-20.09.2019 (Uluslararası)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:esma.emmioglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Bütünleşik Doktora
2005-2011
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri (Dr)

Tez Adı:A Structural Equation Model Examining The Relationships Among Mathematics Achievement, Attitudes Toward Statistics, And Statistics Outcomes
Lisans
2000-2004
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2012-2014
Simon Fraser University/ Eğitim Fakültesi
Araştırma Görevlisi
2005-2011
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
2017-2017
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
2017-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)MİKRO ÖĞRETİMTürkçe2
(2019-2020)PROGRAM GELİŞTİRMETürkçe2
(2019-2020)EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMETürkçe3
(2019-2020)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2019-2020)EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİTürkçe3
(2019-2020)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİKTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Fazilet Özge MAVİŞ SEVİM, (2018)., "Doktora Öğrencileri İçin Hazırlanan Araştırma Üretkenliğini Destekleme Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi", Doktora
2.Fazilet Özge MAVİŞ SEVİM, (2018)., "Doktora Öğrencileri İçin Hazırlanan Araştırma Üretkenliğini Destekleme Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi", Doktora
3.Oğuzhan TEKİN, (2018)., "Tersyüz sınıf modelinin lise matematik dersinde uygulanması: Bir karma yöntem çalışması", Doktora
4.Natalia ÇELİK, (2015)., "Türkiye ve Rusya Federasyonu ortaöğretim ingilizce dersi öğretim programlarının karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Zeynep ALKAN, (2018)., "Doktora öğrencilerinin katıldıkları çeşitli akademik etkinliklerin doktora tezi yazma sürecine yansımaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Lokman ÇAVDAR, (2018)., "Kodlama öğretiminde kullanılan çevrimiçi platformların değerlendirilmesi: Code.org örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Yafes CAN, (2018)., "Öğrenci yanıt sisteminin ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce dersindeki başarıları ve başarı duyguları üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Fazilet Özge MAVİŞ SEVİM, (2018)., "Doktora öğrencileri için hazırlanan araştırma üretkenliğini destekleme programının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora
9.Muhammet Fatih ALKAN, (2019)., "Araştırma görevlilerinin işyerinde öğrenmelerini açıklayan faktörlerin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora
10.Oğuzhan TEKİN, (2018)., "Tersyüz sınıf modelinin lise matematik dersinde uygulanması: Bir karma yöntem çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora
11.Didem KAYAHAN YÜKSEL, (2019)., "Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların okuma yazma eğitimine anne katılımı: Bir eğitim programı taslağı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora
12.Rabia ALKAN, (2019)., "İstatistiğe giriş derslerindeki farklı uygulamaların öğrencilerin istatistiğe yönelik tutumlarındaki değişime yansımaları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Dilara ÇAYCI KARAKÖSE, (2020)., "DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE SUNULAN ARAŞTIRMA DERSLERİNE YÖNELİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2020). How to be productive in PhD Level: A needs assessment study for doctoral students’ research productivity. International Journal of Curriculum and Instruction, 12(2), 75-94. (Yayın No: 6450232)
2.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,OK AHMET,ÇAPA AYDIN YEŞİM,Schau Candace (2018). Turkish Version of the Survey of Attitudes toward Statistics: Factorial Structure Invariance by Gender. International Journal of Higher Education, 7(2), 121-127., Doi: 10.5430/ijhe.v7n2p121 (Yayın No: 4314093)
3.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,McAlpine Lynn,Amundsen Cheryl (2017). DOCTORAL STUDENTS’ EXPERIENCES OF FEELING (OR NOT) LIKE AN ACADEMIC. International Journal of Doctoral Studies, 1273-90. (Yayın No: 3541454)
4.amundsen cheryl,EMMİOĞLU ESMA,hotton veronica,hum gregory,xin cindy (2016). The Intentional Design of a SoTL Initiative. New Directions for Teaching and Learning, 2016(146), 31-38., Doi: 10.1002/tl.20184 (Yayın No: 2829424)
5.Marion Caldecott,EMMİOĞLU ESMA (2015). Do Group Exams Support English as an Additional Language Student Learning. Multicultural Learning and Teaching, 1-22., Doi: 10.1515/mlt-2014-0013 (Yayın No: 1880098)
6.McAlpine Lynn,EMMİOĞLU ESMA (2015). Navigating careers: Perceptions of sciences doctoral students, post-PhD researchers, and pre-tenure academics. Studies in Higher Education, 40(10), 1770-1785., Doi: 10.1080/03075079.2014.914908 (Yayın No: 1269302)
7.HUM GREGORY,Cheryl Amundsen,EMMİOĞLU ESMA (2015). Evaluating a Teaching Development Grants Program Our Framework Process Initial Findings and Reflections. Studies in Educational Evaluation, 46(2015), 29-38., Doi: 10.1016/j.stueduc.2015.02.004 (Yayın No: 1847436)
8.Ramirez Caroline,Schau Candace,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2012). The importance of attitudes in statistics education. Statistics Education Research Journal, 11(2), 57-71. (Yayın No: 732153)
9.Schau Candace,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2012). Do U S introductory statistics courses improve students attitudes. Statistics Education Research Journal, 11(2), 86-94. (Yayın No: 731920)
10.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,ÇAPA AYDIN YEŞİM (2012). Attitudes and achievement in statistics A meta analysis study. Statistics Education Research Journal, 11(2), 95-102. (Yayın No: 731605)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.Tekin Oğuzhan,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2020). Flipped Classroom Model in High School Mathematics. Bartın University Journal of Faculty of Education, 9(2), 301-314., Doi: 10.14686/buefad.559990 (Yayın No: 6270415)
2.CAN YAFES,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,BARDAKCI SALİH (2020). Başarı Duyguları Anketinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 673-693., Doi: 10.24106/kefdergi.697110 (Yayın No: 6139517)
3.SARIKAYA KADİR,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2019). MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİĞE KARŞI TUTUMLARI: ÇOKLU DURUM ÇALIŞMASI. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5110-125., Doi: 10.29131/uiibd.641525 (Yayın No: 5688245)
4.ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Adaptation of Preservice Teachers’ Information and Communication Technology Competencies Scale into Turkish Culture. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(2), 665-691., Doi: 10.14686/buefad.375745 (Yayın No: 4303199)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.keser filiz,AKAR HANİFE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2009). Building active citizens in school context through extra-curricular activities. European Conference on Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:5999670)
2.ÇAVDAR LOKMAN,KILIÇER KEREM,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2017). Öğretmenlerin Kodlamaya İlişkin Sanal Topluluklardaki Paylaşımlarının İçerik Analiziyle İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3629329)
3.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,McAlpine Lynn,amundsen cheryl (2013). Doctoral students’ experiences of feeling like an academic. American Educational Research Association annual meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:5961500)
4.ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2017). Öğretmen Adayları için BİT Yeterlikleri Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3650037)
5.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,ÇAPA AYDIN YEŞİM,ÇOBANOĞLU RAHİME (2011). Attitudes and achievement in educational statistics: A case from Turkey. European Conference on Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:5999538)
6.ÇAPA AYDIN YEŞİM,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,KONDAKÇI ESEN (2012). Investigating the factors predicting statistics self-efficacy of graduate students. American Educational Research Association (Özet Bildiri) (Yayın No:5961919)
7.ALKAN MUHAMMET FATİH,ÇÖLKESEN ALKIŞ DERYA,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2019). ADAPTATION OF VOCATIONAL IDENTITY SCALE INTO TURKISH LANGUAGE AND CULTURE. 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION (Özet Bildiri) (Yayın No:5507696)
8.ÇAPA AYDIN YEŞİM,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2009). The role of emotional regulation processes in Turkish high school students’ achievement. American Educational Research Association Annual Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:5999687)
9.ÇAPA AYDIN YEŞİM,KONDAKÇI ESEN,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2011). Factors Predicting Research Productivity of Graduate Students. European Conference on Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:5999549)
10.amundsen cheryl,Hotton Veronica,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,xin cindy,Hum Gregory (2013). A framework for evaluating a Scholarship of Teaching and Learning initiative Our process and initial findings. Symposium on Scholarship of Teaching and Learning (Özet Bildiri) (Yayın No:733117)
11.Can Yafes,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,BARDAKCI SALİH (2018). Ders Duyguları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. II. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6135942)
12.ÇAPA AYDIN YEŞİM,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2008). High school students’ emotions and emotional regulation during test taking. European Conference on Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:5999702)
13.ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Learning Potential of the Workplace Scale. ECER 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4440235)
14.MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Doctoral Students’ Research Productivity: A Needs Assessment Study. European Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4410991)
15.ÇAYCI DİLARA,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Doctoral Students’ Views On Research Education. European Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4411019)
16.ramirez caroline,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,Schau Candace (2010). Understanding Students’ Attitudes Toward Statistics: New Perspectives Using Expectancy Value Theory of Motivation and the Survey of Attitudes Toward Statistics. Joint Statistical Meetings (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5999614)
17.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,ÇAĞLAR AYŞE (2018). PhD Drop-Outs in Geography: A Narrative Study. European Conference on Educational Research (ECER) (Özet Bildiri) (Yayın No:4352269)
18.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,ÇAPA AYDIN YEŞİM (2012). A meta-analysis on students’ attitudes toward statistics. 58th World Statistics Congress of the International Statistical Institute (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5999569)
19.CAN YAFES,BARDAKCI SALİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Sınav Duyguları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4704557)
20.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,amundsen cheryl,Hotton Veronica (2018). Linking teaching and learning development grant projects and student learning. Society for Teaching and Learning in Higher Education (Özet Bildiri) (Yayın No:5961203)
21.amundsen cheryl,Hotton Veronica,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). An analysis of the link between a SoTL initiative and student-centered teaching practice. Canadian Society for the study of Higher Education annual conference (Özet Bildiri) (Yayın No:5961243)
22.amundsen cheryl,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,Hotton Veronica (2018). A multi-level framework to evaluate the SFU Teaching and Learning Development Grant Program. 2013 Symposium on Teaching and Learning (Özet Bildiri) (Yayın No:5961369)
23.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,RAMIREZ CAROLINE,Schau Candace (2018). The importance of students’ attitudes toward statistics in statistics courses. United States Conference on Teaching Statistics (Özet Bildiri) (Yayın No:5999599)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,ÇAPA AYDIN YEŞİM,ÇOBANOĞLU RAHİME (2010). Lisansüstü Öğrencilerin İstatistiğe Yönelik Tutumu ile İstatistik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. National Congress of Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:5999606)
2.EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,keser filiz,AKAR HANİFE,Yıldırım Ali (2008). Vatandaşlık Becerilerini Geliştirme Etkinlikleri. eğitimde iyi örnekler konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:5999750)
3.ÇAPA AYDIN YEŞİM,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2009). İstatistik Dersinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Öğrenci Görüşleri. I. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5999725)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Doktora eğitiminde araştırma üretkenliği: bir program geliştirme çalışması (2019)., MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, Pegem Akademi, Sayfa Sayısı: 137, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5713618)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar (2018)., EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE, Pegem, Editör: Emel Tüzel İşeri, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4722269)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Research Productivity of Graduate Students, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2009-31.12.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Test Anxiety and Emotional Regulation during Test Taking, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2007-31.12.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.A multi level framework to evaluate the SFU Teaching and Learning Development Grant program, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 15.10.2011-15.04.2014 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
4.DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA ÜRETKENLİĞİNİ DESTEKLEME PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 31.10.2017-02.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Active Citizenship Training, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.01.2006-01.12.2007 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
6.Depth of Experience in MACM 201 (Discrete Mathematics II), Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.01.2013-01.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
7.Applying and Understanding the Scientific Method with iClicker Surveys in Human Biology, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.11.2012-01.07.2013 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
8.Group Exams and EAL Student Performance, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.01.2013-01.06.2013 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
9.Developmental trajectories of doctoral candidate through new appointee A longitudinal study of academic identity construction, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.01.2006-01.05.2014 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
10.CAUSEmos: CAUSE Making Outreach Sustainable for Statistics Educators Project Students Attitudes and Motivations Research Cluster, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.08.2006-01.01.2014 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2004-2005Uzman YardımcısıTED Ankara Koleji, İlköğretim Fen Bilgisi dersine yönelik ders içi etkinlik tasarlama, (Diğer)
Çalıştay
1.Erasmus Teaching Mobility Program, Fundamentals of Educational Research Workshop, Klaipeda University, Çalıştay, 16.09.2019-20.09.2019 (Uluslararası)