GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AYGÜN KALINBAYRAK ERCANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Aygün KALINBAYRAK ERCAN

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Mimarlık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

aygun.ercan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Mimarlık Bölümü 

Anabilim Dalı

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2011- 2018)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Mimarlık Tarihi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2008- 2011)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Mimarlık Tarihi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2002- 2007)

Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Lycia And Rome: An Architectural Encounter", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018

YÜKSEK LİSANS, "Elite Benefaction İn Roman Asia Minor: The Case Of Plancia Magna İn Perge", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı - Mimarlık

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mimarlık Bölümü/Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı/ (2018- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mimarlık Bölümü/Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı/ (2014- 2018)

Araştırma Görevlisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü/Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı/ (2012- 2014)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Tokat Yerleşim Ve Mimarlık Tarihi, Lisans, (2020-2021)

Temel Strüktür Ve Yapı Bilgisi, Lisans, (2020-2021)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   AKIN EMİNE SAKA,KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN,MUMCUOĞLU SADAKAT SAFİYYE,YAPRAK BAŞARAN ELİF, (2018). "Yeniden İşlevlendirilen Bir Geleneksel Konut Tokat Vasfi Süsoy Evi. A Refunctioned Traditional House: Vasfi Süsoy House, Tokat", Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 17119-140., Doi: 10.22520/tubaked.2018.17.007 (Yayın No: 4305356)

2   AKIN EMİNE SAKA,HANOĞLU CANAN,KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN,YAPRAK BAŞARAN ELİF, (2018). "Amasya Saraçhane Camii", Tarih Okulu Dergisi / Journal Of History School, (33), 269-316., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1237 (Yayın No: 4225594)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   AKIN EMİNE SAKA,KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN,YAPRAK BAŞARAN ELİF, (2017). "Tokat-Zile Şeyh Nusrettin Türbe Ve Camisi", Vakıflar Dergisi, (47), 67-98. (Yayın No: 3552514)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN (2021). Reuse, rediscovery and reconstruction: Afterlife of three inscribed monuments from Roman Lycia. Architecture and Endurance, European Architectural History Network Thematic Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:7293692)

2   KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN (2020). Fortifications and Urbanism in Late Antique Lycia. ARCHTHEO 20 / XIV. International Theory and History of Architecture Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6599542)

3   KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN (2020). Arkeolojik Araştırmalar Işığında Tokat ve Çevresinde Yerleşim Tarihi. 5. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6116650)

4   KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN (2018). Sustainability of Architectural Cultural Heritage in the Roman Imperial Period. Beyond All Limits 2018: International Congress on Sustainability in Architecture, Planning and Design (Özet Bildiri) (Yayın No:4408593)

5   KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN (2018). Likya Antik Kentlerinin Roma İmparatorluk Dönemi Sonuna Kadarki Mimari ve Kentsel Gelişimi Üzerine Ön Değerlendirmeler. Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II: Anadolu Akdenizi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2544677)

6   KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN (2016). Romalı bir Kadının Hayatını Mimariyle Anlatmak: Plancia Magna ve Perge Şehir Kapısı. Uluslararası Sempozyum Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1032439)

7   AKIN EMİNE SAKA,YAPRAK BAŞARAN ELİF,KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN (2015). Standardization for Livable Spaces in Historic Environments. Standardization, Protypes and Quality. A Means of Balkan Countries’ Collaboration (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1722924)

8   KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN,KALKAN AÇIKKAPI DUYGU 19. Yüzyıl Seyyahlarının Mimarlık Tarihi Yazımına Katkısı: W.J. Hamilton ve W.F. Ainsworth’un Anlatımıyla Tokat ve Amasya. İDÜ-UBBK İzmir Demokrasi Üniversitesi, Uluslararası Beşeri Bilimler Kongresi (Yayın No:6634601)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN (2021). Dynamics of Architecture in the Roman Cities of Lycia. Settlement Archaeology Symposium Series VII Adaptation and Resistance (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4279090)

2   KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN Plancia Magna of Perge A Female Patron in the Roman Empire. ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu VI: “Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Hamilik ve Mimarlik Tarihi, Orta Doğu Teknik Üniverstesi, Ankara (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:167585)

3   KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN Roman Urbanization of the Greek Cities of Asia Minor The Case of Perge. ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu VII: “Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Kent ve Mimarlik Tarihi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:167590)

4   KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN Likya ve Roma Mimari Bir Karşılaşma. 2. ODTÜ Sosyal Bilimler Doktora Öğrencileri Çalıştayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1032432)

5   KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN Private Benefactions in The Greek Cities Of Asia Minor Re Urbanization Under The Roman Rule. KOÇ ARHA GSA Lisansüstü Sempozyumu: Kentler: Resmin Tamamına Bakış, Koç Üniversitesi, İstanbul (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:167595)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Cinsiyet, Cinsellik Ve Mimarlık Tarihi (2020)., KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN, Odtü Basım İşliği, Editör: Turan Özkaya Belgin, Güner Gizem, Sayfa Sayısı: 124, ISBN: 978-975-429-397-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7009672)

2   Beşeri Bilimler Ekseninde Güncel Araştırmalar: Kuramlar, Kavramlar, Uygulamalar (2020)., KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN,KALKAN AÇIKKAPI DUYGU, Kriter Yayınevi, Editör: Bedriye Tunçsiper, Dilek İnan, Sayfa Sayısı: 16, ISBN: 9786257130851, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6781162)

3   İnci Aslanoğlu İçin Bir Mimarlık Tarihi Dizimi (2019)., KALINBAYRAK ERCAN AYGÜN, Odtü Mimarlık Fakültesi, Editör: T. Elvan Altan Sevil Enginsoy Ekinci, ISBN: 9789754293906, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5080634)

sanatsal faaliyetler

"Multisensorial Perception and Cultural Heritage Sites", Çankaya Üniversitesi, TÜRKİYE, 2018,

"Güncel Sanat Arşivi Seçkisi", Tüyap Artist 2018 28. İstanbul Sanat Fuarı, TÜRKİYE, 2018,

"Aphrodisias antik kenti 2010 kazı çalışmaları",

"Aphrodisias antik kenti 2009 kazı çalışmaları", TÜRKİYE,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Tokat ili ve ilçelerinde bulunan arkeolojik yerleşmeler üzerine kaynakça ve fotoğraf arşivi oluşturulması", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 17.04.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2011, Mimar, Setenart Tasarım, Proje Mimarı

2011-2012, Mimar, Ediz Mimarlık, Proje Mimarı

2015-2018, Kurucu Ortak, Mimar, ARCHTECH Mimarlık, Tokat Teknopark bünyesinde kurulan şirket, kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak tarihi yapıların restorasyonu üzerine projeler üretmiştir.

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

Publons Academy Peer Review Training, Publons tarafondan çevrimiçi düzenlenen uluslararası hakemlik eğitimihttps://publons.com/community/academy/, Çevrimiçi, Sertifika, 04.08.2020-05.08.2020 (Uluslararası)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:aygun.ercan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2011-2018
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Mimarlık Tarihi (Dr)

Tez Adı:Lycia And Rome: An Architectural Encounter
Yüksek Lisans
2008-2011
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Mimarlık Tarihi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Elite Benefaction İn Roman Asia Minor: The Case Of Plancia Magna İn Perge
Lisans
2002-2007
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi/Mimarlık BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK TARİHİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2014-2018
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK TARİHİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2012-2014
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK TARİHİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)TOKAT YERLEŞİM VE MİMARLIK TARİHİTürkçe2
(2020-2021)TEMEL STRÜKTÜR VE YAPI BİLGİSİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2020-2021)DANIŞMANLIKTürkçe2
(2020-2021)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe8
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

2015-2018Kurucu Ortak, MimarARCHTECH Mimarlık, Tokat Teknopark bünyesinde kurulan şirket, kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak tarihi yapıların restorasyonu üzerine projeler üretmiştir.
2011-2012MimarEdiz Mimarlık, Proje Mimarı
2007-2011MimarSetenart Tasarım, Proje Mimarı
Sertifika
1.Publons Academy Peer Review Training, Publons tarafondan çevrimiçi düzenlenen uluslararası hakemlik eğitimihttps://publons.com/community/academy/, Çevrimiçi, Sertifika, 04.08.2020-05.08.2020 (Uluslararası)