GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUSTAFA CANLIž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Mustafa CANLI

İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mustafa.canli@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

Temel İslam Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Hadis Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Erciyes Üniversitesi (1992- 1998)

İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Erciyes Üniversitesi (1989- 1992)

İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü

LİSANS, Erciyes Üniversitesi (1984- 1989)

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Hicri İlk Dört Asırda Hadis Şerhçiliği", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1998

YÜKSEK LİSANS, "Bedreddin Zerkeşi Ve Hadis İlmindeki Yeri", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1992

YABANCI DİLLER

İngilizce

Arapça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Temel İslam Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Hadis Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hadis Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Hadiste Temel Kaynaklar Ve Faydalanma Yolları, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Hadis İlimleri Ve Literatürü, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Sünnette Çağdaş Yaklaşımlar, Lisans, (2015-2016)

Günümüz Hadis Proplemleri, Lisans, (2015-2016)

Hadis Usulü, Lisans, (2015-2016)

Hadisleri Anlama Ve Değerlendirme Yöntemi, Yüksek Lisans, (2015-2016)

İlk Dönem Hadis Şerhçiliği, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Hz. Peygamber'in Hadisleri, Lisans, (2015-2016)

Hadis Tarihi Ve Usulü, Lisans, (2015-2016)

Tıbb-I Nebevi, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mehmet Sait KURTULUŞ, "Mübârekfûrî'nin Tuhfetü'l-Ahvezî Adlı Eserinde Aynî'ye İtirazları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Hadis Anablim Dalı, 2017

Editörlük

İlahiyat Fakültesi Dergisi (asos), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOP

İlahiyat Fakültesi Dergisi (asos), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOP

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

CANLI MUSTAFA, (2015). "Gop", İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), (Yayın No: 2515983)

CANLI MUSTAFA, (2013). "Rivayetlerde Âlim Portresi", İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), 43-70. (Yayın No: 2761807)

CANLI MUSTAFA, (2013). "Hayreddin Tokadî Nin Düşünce Dünyası Konulu Panel Tanıtımı Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 1 Sayı 2 Yaz 2013 Iı 345 350", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 345-350. (Yayın No: 86720)

CANLI MUSTAFA, (2013). "Peygamberimizin Vecizeleri Adlı Eseri Çerçevesinde Ahmet Hamdi Akseki Nin Hadisleri Tercüme Ve Şerh Metodu", Bilimname, 2(25), 49-67. (Yayın No: 1031960)

CANLI MUSTAFA, (2013). "Dr Muhammed Ra Fet Saîd İn Ma Mer B Raşid Es Sanânî Mesâdiruhu Ve Menhecuhu Ve Eseruhu Fî Rivâyeti L Hadis Adlı Eserigaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 1 Sayı 1 Yaz 2013 133 136", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 133-136. (Yayın No: 86696)

CANLI MUSTAFA, (2013). "Ahmed Hamdi Akseki Nin Hadis Ve Sünnete Bakışı Riyazü S Sâlihîn Ve Tercemesi Adlı Esere Yazmış Olduğu Mukaddime Bağlamında", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(34), 126-143. (Yayın No: 86549)

CANLI MUSTAFA, (2012). "Hadislerde Îcâz İtnâb Ve Musâvât", Bilimname, 1(22), 113-129. (Yayın No: 86523)

CANLI MUSTAFA, (2011). "Hicazın Sosyal Ve Ekonomik Tarihi İçin Kaynak Olarak El Muvatta Farhat J Ziadeh E Ait Al Muvatta As A Source For The Social And Economic History Of The Hijaz Adlı İngilizce Makalenin Türkçe Çevirisi", Bilimname, 2(21), 237-247. (Yayın No: 86596)

CANLI MUSTAFA, (2011). "Sünnetin Anlamının Araştırılması Süleyman En Nedvî Ye Ait Tahkîku Ma Na S Sünne Adlı Arapça Makalenin Türkçe Çevirisi İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Sayı 18 2011 S 77 89", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 1(18), 77-89. (Yayın No: 86577)

CANLI MUSTAFA, (2008). "Hz Peygamber Örnekliğinde Sözlü Ve Sözsüz İletişim", Bilimname, 2(15), 147-177. (Yayın No: 86502)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

CANLI MUSTAFA, (2015). "Tokat Ta Kurulan Daru L Hadisler", Tokat Tarihi Ve Kültürü Sempozyumu, 315-29. (Yayın No: 1669503)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

CANLI MUSTAFA (2017). HAYRADDÎN ATÛFÎ VE TIBB-I NEBEVÎYE KATKILARI. ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3843332)

CANLI MUSTAFA OSMANLI DÖNEMİNİN İLK TIBB I NEBEVÎ MÜELLİFİATÛFÎ VE RAVDU L İNSAN FÎ TEDBÎRİ SIHHATİ LEBDÂN ADLI YAZMA ESERİNİN TANITIMI. ADANA 2015 ULUSLARARASI İSLAM-TIP TIBB-I NEBEVİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2791297)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

CANLI MUSTAFA (2015). TOKAT TA KURULAN DARU L HADİSLER. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2791188)

CANLI MUSTAFA HADİSLERDE SAĞ ELLE YEME KONUSU VE BUNUN TAHLİLİ. MUHDER TIBB-I NEBEVİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2800879)

CANLI MUSTAFA HZ PEYGAMBER VE EHL İ KİTAPLA BİRLİKTE YAŞAMA HUKUKU. HZ. PEYGAMBER VE BİRLİKTE YAŞAMA HUKUKU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2800787)

CANLI MUSTAFA Hz Peygamber Örnekliğinde Din Hizmetlerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI I. DİN HİZMETLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97271)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

40 Hadis 40 Mesaj (2017)., CANLI MUSTAFA, Yüzakı, Sayfa Sayısı: 356, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3842929)

Hicrî İlk Üç Asırda Yemen De Hadis (2016)., CANLI MUSTAFA, Yüzakı Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 280, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2761563)

Hayreddîn Atufî Ve Ravdu L İnsan Adlı Eserinin Tahkiki (2014)., CANLI MUSTAFA, Tokat Güneş Medya, Sayfa Sayısı: 330, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2800382)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed (2017)., KILIÇ MUSTAFA,YILMAZ HÜSEYİN,ÇOLAK ABDULLAH,İNANIR AHMET,AKIN MURAT,CANLI MUSTAFA,TURGUT BAHATTİN,ARSLAN ALİ,ÇETİNTAŞ RECEP,Gafarov Anar,DİLEK UĞUR BEKİR,GÜLER ZEKERİYA,BAYRAKTUTAR MUAMMER,DEMİR HALİS,HATİP ABDULAZİZ, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Editör: Recep Çetintaş, Anar Gafarov, İbrahim Türkoğlu, Sayfa Sayısı: 266, ISBN: 978-605-84301-8-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3518970)

Hadislerle İslam (2013)., CANLI MUSTAFA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-975-19-5545-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 97837)

Hadislerle İslam (2013)., CANLI MUSTAFA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar Ve Diğerleri, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-975-19-5545-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 97779)

Hadislerle İslam (2013)., CANLI MUSTAFA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sayfa Sayısı: 14, ISBN: 978-975-19-5545-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 97818)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ GOP BAP 2013 111", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.09.2013-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ GOP BAP 2013 71", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 21.06.2013-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1991-1998, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , ALANINDA ARAŞTIRMA YAPMAK, (Diğer)

1999-2004, ÖĞRETMEN, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL UFUK LİSESİ, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ YAPMAK, (Diğer)

2004-2013, EĞİTİM ELAMANI, DİB KAYSERİ EĞİTİM MERKEZİ, DİB MÜFTÜ VE VAİZLERİ YETİŞTİRME, (Diğer)

2009-2013, DİN GÖREVLİSİ, AVUSTRALYA SİDNEY BAŞKONSOLOSLUĞU , YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN DİNİ VE SOSYAL İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMEK, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mustafa.canli@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1992-1998
Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Hicri İlk Dört Asırda Hadis Şerhçiliği
Yüksek Lisans
1989-1992
Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Bedreddin Zerkeşi Ve Hadis İlmindeki Yeri
Lisans
1984-1989
Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ HADİS ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2015-2016)SÜNNETTE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARTürkçe2
(2015-2016)GÜNÜMÜZ HADİS PROPLEMLERİTürkçe2
(2015-2016)HADİS USULÜTürkçe2
(2015-2016)HZ. PEYGAMBER'İN HADİSLERİTürkçe1
(2015-2016)HADİS TARİHİ VE USULÜTürkçe4
(2015-2016)TIBB-I NEBEVİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2015-2016)HADİSTE TEMEL KAYNAKLAR VE FAYDALANMA YOLLARITürkçe3
(2015-2016)HADİS İLİMLERİ VE LİTERATÜRÜTürkçe3
(2015-2016)HADİSLERİ ANLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİTürkçe3
(2015-2016)İLK DÖNEM HADİS ŞERHÇİLİĞİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mehmet Sait KURTULUŞ, (2017)., "Mübârekfûrî'nin Tuhfetü'l-Ahvezî adlı eserinde aynî'ye itirazları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Hadis Anablim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.İlahiyat Fakültesi Dergisi(asos), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOP
2.İlahiyat Fakültesi Dergisi(asos), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOP


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.CANLI MUSTAFA (2015). GOP. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), (Yayın No: 2515983)
2.CANLI MUSTAFA (2013). RİVAYETLERDE ÂLİM PORTRESİ. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 17(2), 43-70. (Yayın No: 2761807)
3.CANLI MUSTAFA (2013). Hayreddin Tokadî nin Düşünce Dünyası Konulu Panel Tanıtımı Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 1 sayı 2 Yaz 2013 II 345 350. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 345-350. (Yayın No: 86720)
4.CANLI MUSTAFA (2013). PEYGAMBERİMİZİN VECİZELERİ ADLI ESERİ ÇERÇEVESİNDE AHMET HAMDİ AKSEKİ NİN HADİSLERİ TERCÜME VE ŞERH METODU. BİLİMNAME, 2(25), 49-67. (Yayın No: 1031960)
5.CANLI MUSTAFA (2013). Dr Muhammed Ra fet Saîd in Ma mer b Raşid es Sanânî Mesâdiruhu ve Menhecuhu ve Eseruhu fî Rivâyeti l Hadis Adlı EseriGaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 1 sayı 1 Yaz 2013 133 136. gaziosmanpaşa üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi, 1(1), 133-136. (Yayın No: 86696)
6.CANLI MUSTAFA (2013). Ahmed hamdi akseki nin Hadis ve Sünnete bakışı Riyazü s sâlihîn ve tercemesi adlı esere yazmış olduğu mukaddime bağlamında. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 1(34), 126-143. (Yayın No: 86549)
7.CANLI MUSTAFA (2012). Hadislerde Îcâz İtnâb ve Musâvât. BİLİMNAME, 1(22), 113-129. (Yayın No: 86523)
8.CANLI MUSTAFA (2011). Hicazın Sosyal ve Ekonomik Tarihi için Kaynak olarak el Muvatta Farhat J Ziadeh e ait al Muvatta As A Source for The Social and Economic History of The Hijaz adlı İngilizce makalenin Türkçe çevirisi. BİLİMNAME, 2(21), 237-247. (Yayın No: 86596)
9.CANLI MUSTAFA (2011). Sünnetin Anlamının Araştırılması Süleyman en Nedvî ye ait Tahkîku ma na s Sünne adlı Arapça makalenin Türkçe çevirisi İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Sayı 18 2011 s 77 89. İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1(18), 77-89. (Yayın No: 86577)
10.CANLI MUSTAFA (2008). Hz Peygamber Örnekliğinde Sözlü ve Sözsüz İletişim. BİLİMNAME, 2(15), 147-177. (Yayın No: 86502)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.CANLI MUSTAFA (2015). TOKAT TA KURULAN DARU L HADİSLER. TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, 315-29. (Yayın No: 1669503)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.CANLI MUSTAFA (2017). HAYRADDÎN ATÛFÎ VE TIBB-I NEBEVÎYE KATKILARI. ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3843332)
2.CANLI MUSTAFA (2017). OSMANLI DÖNEMİNİN İLK TIBB I NEBEVÎ MÜELLİFİATÛFÎ VE RAVDU L İNSAN FÎ TEDBÎRİ SIHHATİ LEBDÂN ADLI YAZMA ESERİNİN TANITIMI. ADANA 2015 ULUSLARARASI İSLAM-TIP TIBB-I NEBEVİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2791297)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.CANLI MUSTAFA (2015). TOKAT TA KURULAN DARU L HADİSLER. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2791188)
2.CANLI MUSTAFA (2015). HADİSLERDE SAĞ ELLE YEME KONUSU VE BUNUN TAHLİLİ. MUHDER TIBB-I NEBEVİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2800879)
3.CANLI MUSTAFA (2015). HZ PEYGAMBER VE EHL İ KİTAPLA BİRLİKTE YAŞAMA HUKUKU. HZ. PEYGAMBER VE BİRLİKTE YAŞAMA HUKUKU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2800787)
4.CANLI MUSTAFA (2015). Hz Peygamber Örnekliğinde Din Hizmetlerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI I. DİN HİZMETLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97271)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.40 HADİS 40 MESAJ (2017)., CANLI MUSTAFA, Yüzakı, Sayfa Sayısı: 356, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3842929)
2.HİCRÎ İLK ÜÇ ASIRDA YEMEN DE HADİS (2016)., CANLI MUSTAFA, Yüzakı Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 280, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2761563)
3.HAYREDDÎN ATUFÎ VE RAVDU L İNSAN ADLI ESERİNİN TAHKİKİ (2014)., CANLI MUSTAFA, Tokat Güneş Medya, Sayfa Sayısı: 330, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2800382)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed (2017)., KILIÇ MUSTAFA,YILMAZ HÜSEYİN,ÇOLAK ABDULLAH,İNANIR AHMET,AKIN MURAT,CANLI MUSTAFA,TURGUT BAHATTİN,ARSLAN ALİ,ÇETİNTAŞ RECEP,Gafarov Anar,DİLEK UĞUR BEKİR,GÜLER ZEKERİYA,BAYRAKTUTAR MUAMMER,DEMİR HALİS,HATİP ABDULAZİZ, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Editör: Recep Çetintaş, Anar Gafarov, İbrahim Türkoğlu, Sayfa Sayısı: 266, ISBN: 978-605-84301-8-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3518970)
2.HADİSLERLE İSLAM (2013)., CANLI MUSTAFA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-975-19-5545-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 97837)
3.HADİSLERLE İSLAM (2013)., CANLI MUSTAFA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar Ve Diğerleri, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-975-19-5545-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 97779)
4.HADİSLERLE İSLAM (2013)., CANLI MUSTAFA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sayfa Sayısı: 14, ISBN: 978-975-19-5545-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 97818)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ GOP BAP 2013 111, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.09.2013-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ GOP BAP 2013 71, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 21.06.2013-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2009-2013DİN GÖREVLİSİAVUSTRALYA SİDNEY BAŞKONSOLOSLUĞU , YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN DİNİ VE SOSYAL İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMEK, (Diğer)
2004-2013EĞİTİM ELAMANIDİB KAYSERİ EĞİTİM MERKEZİ, DİB MÜFTÜ VE VAİZLERİ YETİŞTİRME, (Diğer)
1999-2004ÖĞRETMENKAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL UFUK LİSESİ, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ YAPMAK, (Diğer)
1991-1998ARAŞTIRMA GÖREVLİSİERCİYES ÜNİVERSİTESİ , ALANINDA ARAŞTIRMA YAPMAK, (Diğer)