GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ADEM ŞAHİNž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Adem ŞAHİN

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

adem.sahin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2013)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2008- 2010)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2003- 2008)

Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Hessenberg Matris Yöntemi İle Genelleştirilmiş Fibonacci Ve Lucas Polinomlarının Terimlerinin Hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "Bazı Genelleştirilmiş K-Basamak Sayı Dizilerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Matematik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ (2018- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı/ (2013- 2018)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/ (2008- 2013)


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Lisans, (2018-2019)

İstatistik Ve Olasılık 2, Lisans, (2018-2019)

Elementer Sayı Kuramı, Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Soyut Matematik, Lisans, (2018-2019)

Grup Teorisi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Lineer Cebir Iı, Lisans, (2018-2019)

Lineer Cebir I, Lisans, (2018-2019)

Cebire Giriş, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Sadettin KARAGÖL, "Lucas Sayılarının Bazı Bölünebilme Özellikleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Ahmet TURAN, "Bazı (0,1) Ve (-1,1) Matrislerin Maksimum Determinantları Üzerine", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Adem ÜNAL, "Aritmetik Fonksiyonlar Halkası Ve Rasyonel Fonksiyonlar Grubu Üzerine", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Müzeyyen DEMİR, "Aritmetik Fonksiyonlar Ve Üzerindeki Trigonometrik Operatörler Üzerine", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2019

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞAHİN ADEM, (2018). "Inverse And Factorızatıon Of Trıangular Toeplıtzmatrıces", Miskolc Mathematical Notes, 19(1), 527-536., Doi: DOI: 10.18514/MMN.2018.1780 (Yayın No: 4485166) [SCI-Expanded]

ŞAHİN ADEM, (2017). "On The Generalızed Perrın And Cordonnıermatrıces", Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Sér. A1 Math. Stat., 66(1), 242-253. (Yayın No: 2890689)

Infante Geraldine M,Ramirez Jose L,ŞAHİN ADEM, (2017). "Some Results On Q Analogue Of The Bernoulli Euler And Fibonacci Matrices", Mathematical Reports, 19(4), 399-417. (Yayın No: 2764748) [SCI-Expanded]

ŞAHİN ADEM,KAYGISIZ KENAN, (2016). "Inverse Of Triangular Matrices And Generalized Bivariate Fibonacci And Lucas P Polynomials", Notes On Number Theory And Discrete Mathematics, 22(1), 18-28. (Yayın No: 2584476)

ŞAHİN ADEM, (2016). "On The Q Analogue Of Fibonacci And Lucas Matrices And Fibonacci Polynomials", Utilitas Mathematica, 100113-125. (Yayın No: 1677304) [SCI-Expanded]

ŞAHİN ADEM,Jose Luis Ramirez, (2016). "Determinantal And Permanental Representations Of Convolved Lucas Polynomials", Applied Mathematics And Computation, 281314-322., Doi: 10.1016/j.amc.2016.01.064 (Yayın No: 2574308) [SCI-Expanded]

DEMİRİZ SERKAN,ŞAHİN ADEM, (2016). "Q Cesàro Sequence Spaces Derived By Q Analogue", Advances İn Mathematics: Scientific Journal, 597-110. (Yayın No: 2578536)

KAYGISIZ KENAN,ŞAHİN ADEM, (2016). "Determinantal And Permanental Representations Of Fibonacci Type Numbers And Polynomials", Rocky Mountain Journal Of Mathematics, 46(1), (Yayın No: 2578542) [SCI-Expanded]

ŞAHİN ADEM, (2015). "Triangular Matrices And Weighted Isobaric Polynomials", Universal Journal Of Mathematics And Mathematical Sciences, 8(1-2), 59-73., Doi: 10.17654/UM0080120059 (Yayın No: 2578538)

KAYGISIZ KENAN, ADEM ŞAHİN, (2014). "Calculating Terms Of Associated Polynomials Of Perrin And Cordonnier Numbers", Notes On Number Theory And Discrete Mathematics, 20(1), 10-18. (Yayın No: 1083347)

KENAN KAYGISIZ, ADEM ŞAHİN, (2013). "Generalized Van Der Laan And Perrin Polynomials And Generalizations Of Van Der Laan And Perrin Numbers", Selçuk Journal Of Applied Mathematics, 14(1), 89-103. (Yayın No: 94992)

KENAN KAYGISIZ, ADEM ŞAHİN, (2013). "Determinant And Permanent Of Hessenberg Matrix And Generalized Lucas Polynomials", Bulletin Of The Iranian Mathematical Society, 39(6), 1065-1078. (Yayın No: 94866) [SCI-Expanded]

KENAN KAYGISIZ, ADEM ŞAHİN, (2013). "A New Method To Compute The Terms Of Generalized Order K Fibonacci Numbers", Journal Of Number Theory, 133(9), 3119-3126., Doi: 10.1016/j.jnt.2013.03.007 (Yayın No: 94847)

KENAN KAYGISIZ, ADEM ŞAHİN, (2012). "Generalized Bivariate Lucas P Polynomials And Hessenberg Matrices", Journal Of İnteger Sequences, 15(3), 1-8. (Yayın No: 95042)

KENAN KAYGISIZ, ADEM ŞAHİN, (2012). "Determinant And Permanent Of Hessenberg Matrix And Fibonacci Type Numbers", General Mathematics Notes, 9(2), 32-41. (Yayın No: 95144)

KENAN KAYGISIZ, ADEM ŞAHİN, (2012). "New Generalizations Of Lucas Numbers", General Mathematics Notes, 10(1), 63-77. (Yayın No: 95089)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞAHİN ADEM, PARMAKSIZ İSKENDER, KAYGISIZ KENAN, (2014). "İndirgeme İlişkisine Sahip Diziler Ve Matrisler Yardımı İle Gen Frekanslarının Hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Dergisi, (9), 20-25. (Yayın No: 1083081)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

ŞAHİN ADEM, (2011). "Determinantal And Permanental Representation Of Generalized Fibonacci Polynomials", Arxiv.Org, (Yayın No: 3856944)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ŞAHİN ADEM (2017). Plastic Number and Inverse, Factorization and DeterminantalRepresentation of Cordonnier and Perrin Matrices. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3823255)

ŞAHİN ADEM (2017). Convolved Lucas matrices. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3821745)

ŞAHİN ADEM,KAYGISIZ KENAN (2013). Computing k sequences of the generalized order k Fibonacci and Lucas numbers. 4th International Conference on Matrix Analysis and Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:2578579)

KAYGISIZ KENAN,ŞAHİN ADEM (2013). Generalized Fibonacci polynomials and inverse of triangular matrices. 4th International Conference on Matrix Analysis and Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:2578601)

ŞAHİN ADEM,KAYGISIZ KENAN (2013). On the Generalized Fibonacci polynomials. 15. Antalya Algebra Days (Özet Bildiri) (Yayın No:2578605)

ŞAHİN ADEM,demir müzeyyen On the LOG and EXP Operators on Isoboric Polynomials. icmme2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4332182)

ŞAHİN ADEM,demir müzeyyen On the properties of hyperbolic trigonometric operators. icmme2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4332180)

ŞAHİN ADEM,duran ahmet On the Dodgson condensation method. icmme2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4332179)

ŞAHİN ADEM,turan ahmet On the The Maximum Determinant of Lower Hessenberg (0,1) Matrix. ICMME-2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4332176)

ŞAHİN ADEM On The Linear Recurrence Sequences. International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2765602)

ŞAHİN ADEM Some properties of q generalized Fibonacci and Lucas matrices. XVIII. Antalya Algebra Days (Özet Bildiri) (Yayın No:2765538)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

karagöl sadettin,ŞAHİN ADEM (2016). Lucas Sayılarının bAzı Bölünebilme Özellikleri. 11. Ankara Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4332139)

ceylan esin,ŞAHİN ADEM (2016). Mesafeli Fibonacci Sayları Üzerine. 3. Kadın Matematikçiler Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:4332136)

ŞAHİN ADEM (2015). q Fibonacci ve q Lucas Matrisleri Üzerine. 10. Ankara Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:2578577)

DEMİRİZ SERKAN,ŞAHİN ADEM (2013). Fibonacci Sayı Dizileri Kullanılarak Tanımlanmış Bazı Yeni Dizi Uzayları. 8. Ankara Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:2578571)

ŞAHİN ADEM,KAYGISIZ KENAN (2013). Genelleştirilmiş iki değişkenli Fibonacci p polinomları üzerine. 8. Ankara Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:2578575)

ŞAHİN ADEM,KAYGISIZ KENAN (2012). Lucas sayı dizisinin genelleştirilmesi üzerine. 25. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2578566)

ŞAHİN ADEM,KAYGISIZ KENAN (2011). Genelleştirilmiş k Basamak Sayıların k Dizisi. 24. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2578562)

ŞAHİN ADEM,KAYGISIZ KENAN (2010). Genelleştirilmiş k Basamak Fibonacci Sayılarının k Dizisi Üzerine. 23. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2578559)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"ÖZGÜN MATERYALLERİ GELİŞTİRME PROJESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2017-15.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bazı genelleştirilmiş k basamak sayı dizilerinin incelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 14.09.2009-07.10.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Eğitim Fakültesi Matematik Laboratuarı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 26.07.2015-06.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2014-2014, Piyade Er, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, 353. Dönem Kısa Dönem Askerlik, KKTC, Lefkoşa, KTKA, Ortaköy, 03.03.2014-27.07.2014

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Gopüsem 4. Dönem Ales Kursu, Matematik, Sayısal Mantık ve Sözel Mantıktır konularını içine alan Ales sınavına yönelik üniversite sürekli eğitim merkezinde verilen kursta eğitmen., Gopüsem, Kurs, 07.03.2009-03.05.2009 (Ulusal)

çalıştay

Sayılar Kuramı Çalıştayı, Moduler Formlar ve Bazı Uygulamaları, Cebirsel Eğriler (Algebraic Curves), Analitik Sayılar Teorisi konularında ileri düzey yogunlaştırılmış program katılımcı., İzmir Şirince Matematik Köyü, Çalıştay, 18.01.2010-27.01.2010 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:adem.sahin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2013
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik (Dr)

Tez Adı:Hessenberg Matris Yöntemi İle Genelleştirilmiş Fibonacci Ve Lucas Polinomlarının Terimlerinin Hesaplanması
Yüksek Lisans
2008-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Bazı Genelleştirilmiş K-Basamak Sayı Dizilerinin İncelenmesi
Lisans
2003-2008
Cumhuriyet Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doçent
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/
Doktor Öğretim Üyesi
2013-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2008-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)EĞİTİMDE ÖLÇME DEĞERLENDİRMETürkçe2
(2018-2019)İSTATİSTİK VE OLASILIK 2Türkçe3
(2018-2019)ELEMENTER SAYI KURAMITürkçe3
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe6
(2018-2019)SOYUT MATEMATİKTürkçe3
(2018-2019)LİNEER CEBİR IITürkçe3
(2018-2019)LİNEER CEBİR ITürkçe3
(2018-2019)CEBİRE GİRİŞTürkçe3
Yüksek Lisans
(2018-2019)GRUP TEORİSİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Adem ÜNAL, (2019)., "Aritmetik fonksiyonlar halkası ve rasyonel fonksiyonlar grubu üzerine", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Müzeyyen DEMİR, (2019)., "Aritmetik fonksiyonlar ve üzerindeki trigonometrik operatörler üzerine", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Sadettin KARAGÖL, (2020)., "Lucas sayılarının bazı bölünebilme özellikleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Ahmet TURAN, (2020)., "Bazı (0,1) ve (-1,1) matrislerin maksimum determinantları üzerine", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ŞAHİN ADEM (2018). INVERSE AND FACTORIZATION OF TRIANGULAR TOEPLITZMATRICES. Miskolc Mathematical Notes, 19(1), 527-536., Doi: DOI: 10.18514/MMN.2018.1780 (Yayın No: 4485166)
2.ŞAHİN ADEM (2017). ON THE GENERALIZED PERRIN AND CORDONNIERMATRICES. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Sér. A1 Math. Stat., 66(1), 242-253. (Yayın No: 2890689)
3.Infante Geraldine M,Ramirez Jose L,ŞAHİN ADEM (2017). Some Results on q Analogue of the Bernoulli Euler and Fibonacci Matrices. Mathematical Reports, 19(4), 399-417. (Yayın No: 2764748)
4.ŞAHİN ADEM,KAYGISIZ KENAN (2016). Inverse of triangular matrices and generalized bivariate Fibonacci and Lucas p polynomials. Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, 22(1), 18-28. (Yayın No: 2584476)
5.ŞAHİN ADEM (2016). On the q analogue of Fibonacci and Lucas matrices and Fibonacci polynomials. Utilitas Mathematica, 100113-125. (Yayın No: 1677304)
6.ŞAHİN ADEM,Jose Luis Ramirez (2016). Determinantal and permanental representations of convolved Lucas polynomials. Applied Mathematics and Computation, 281314-322., Doi: 10.1016/j.amc.2016.01.064 (Yayın No: 2574308)
7.DEMİRİZ SERKAN,ŞAHİN ADEM (2016). q Cesàro Sequence Spaces Derived by q Analogue. Advances in Mathematics: Scientific Journal, 597-110. (Yayın No: 2578536)
8.KAYGISIZ KENAN,ŞAHİN ADEM (2016). Determinantal and Permanental Representations of Fibonacci Type Numbers and Polynomials. Rocky Mountain Journal of Mathematics, 46(1), (Yayın No: 2578542)
9.ŞAHİN ADEM (2015). Triangular Matrices and Weighted Isobaric Polynomials. Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 8(1-2), 59-73., Doi: 10.17654/UM0080120059 (Yayın No: 2578538)
10.KAYGISIZ KENAN, ADEM ŞAHİN (2014). Calculating terms of associated polynomials of Perrin and Cordonnier numbers. Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, 20(1), 10-18. (Yayın No: 1083347)
11.KENAN KAYGISIZ, ADEM ŞAHİN (2013). Generalized Van Der Laan and Perrin Polynomials and Generalizations of Van Der Laan and Perrin Numbers. Selçuk Journal of Applied Mathematics, 14(1), 89-103. (Yayın No: 94992)
12.KENAN KAYGISIZ, ADEM ŞAHİN (2013). Determinant and permanent of Hessenberg matrix and generalized Lucas polynomials. Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 39(6), 1065-1078. (Yayın No: 94866)
13.KENAN KAYGISIZ, ADEM ŞAHİN (2013). A new method to compute the terms of generalized order k Fibonacci numbers. Journal of Number Theory, 133(9), 3119-3126., Doi: 10.1016/j.jnt.2013.03.007 (Yayın No: 94847)
14.KENAN KAYGISIZ, ADEM ŞAHİN (2012). Generalized Bivariate Lucas p Polynomials and Hessenberg Matrices. Journal of İnteger Sequences, 15(3), 1-8. (Yayın No: 95042)
15.KENAN KAYGISIZ, ADEM ŞAHİN (2012). Determinant and permanent of Hessenberg matrix and Fibonacci type numbers. General Mathematics Notes, 9(2), 32-41. (Yayın No: 95144)
16.KENAN KAYGISIZ, ADEM ŞAHİN (2012). New Generalizations of Lucas Numbers. General Mathematics Notes, 10(1), 63-77. (Yayın No: 95089)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ŞAHİN ADEM, PARMAKSIZ İSKENDER, KAYGISIZ KENAN (2014). İndirgeme İlişkisine Sahip Diziler ve Matrisler Yardımı ile Gen Frekanslarının Hesaplanması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Dergisi, (9), 20-25. (Yayın No: 1083081)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.ŞAHİN ADEM (2011). Determinantal and Permanental Representation of Generalized Fibonacci Polynomials. arXiv.org, (Yayın No: 3856944)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ŞAHİN ADEM,KAYGISIZ KENAN (2013). On the Generalized Fibonacci polynomials. 15. Antalya Algebra Days (Özet Bildiri) (Yayın No:2578605)
2.ŞAHİN ADEM (2017). Plastic Number and Inverse, Factorization and DeterminantalRepresentation of Cordonnier and Perrin Matrices. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3823255)
3.ŞAHİN ADEM (2017). Convolved Lucas matrices. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3821745)
4.ŞAHİN ADEM,KAYGISIZ KENAN (2013). Computing k sequences of the generalized order k Fibonacci and Lucas numbers. 4th International Conference on Matrix Analysis and Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:2578579)
5.KAYGISIZ KENAN,ŞAHİN ADEM (2013). Generalized Fibonacci polynomials and inverse of triangular matrices. 4th International Conference on Matrix Analysis and Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:2578601)
6.ŞAHİN ADEM,demir müzeyyen (2013). On the LOG and EXP Operators on Isoboric Polynomials. icmme2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4332182)
7.ŞAHİN ADEM,demir müzeyyen (2013). On the properties of hyperbolic trigonometric operators. icmme2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4332180)
8.ŞAHİN ADEM,duran ahmet (2013). On the Dodgson condensation method. icmme2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4332179)
9.ŞAHİN ADEM,turan ahmet (2013). On the The Maximum Determinant of Lower Hessenberg (0,1) Matrix. ICMME-2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4332176)
10.ŞAHİN ADEM (2013). On The Linear Recurrence Sequences. International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2765602)
11.ŞAHİN ADEM (2013). Some properties of q generalized Fibonacci and Lucas matrices. XVIII. Antalya Algebra Days (Özet Bildiri) (Yayın No:2765538)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DEMİRİZ SERKAN,ŞAHİN ADEM (2013). Fibonacci Sayı Dizileri Kullanılarak Tanımlanmış Bazı Yeni Dizi Uzayları. 8. Ankara Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:2578571)
2.ŞAHİN ADEM,KAYGISIZ KENAN (2013). Genelleştirilmiş iki değişkenli Fibonacci p polinomları üzerine. 8. Ankara Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:2578575)
3.ŞAHİN ADEM (2015). q Fibonacci ve q Lucas Matrisleri Üzerine. 10. Ankara Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:2578577)
4.ŞAHİN ADEM,KAYGISIZ KENAN (2011). Genelleştirilmiş k Basamak Sayıların k Dizisi. 24. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2578562)
5.ŞAHİN ADEM,KAYGISIZ KENAN (2012). Lucas sayı dizisinin genelleştirilmesi üzerine. 25. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2578566)
6.ŞAHİN ADEM,KAYGISIZ KENAN (2010). Genelleştirilmiş k Basamak Fibonacci Sayılarının k Dizisi Üzerine. 23. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2578559)
7.karagöl sadettin,ŞAHİN ADEM (2016). Lucas Sayılarının bAzı Bölünebilme Özellikleri. 11. Ankara Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4332139)
8.ceylan esin,ŞAHİN ADEM (2016). Mesafeli Fibonacci Sayları Üzerine. 3. Kadın Matematikçiler Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:4332136)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.ÖZGÜN MATERYALLERİ GELİŞTİRME PROJESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2017-15.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Bazı genelleştirilmiş k basamak sayı dizilerinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 14.09.2009-07.10.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Eğitim Fakültesi Matematik Laboratuarı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 26.07.2015-06.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2014-2014Piyade ErMİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, 353. Dönem Kısa Dönem Askerlik, KKTC, Lefkoşa, KTKA, Ortaköy, 03.03.2014-27.07.2014
Kurs
1.Gopüsem 4. Dönem Ales Kursu, Matematik, Sayısal Mantık ve Sözel Mantıktır konularını içine alan Ales sınavına yönelik üniversite sürekli eğitim merkezinde verilen kursta eğitmen., Gopüsem, Kurs, 07.03.2009-03.05.2009 (Ulusal)
Çalıştay
1.Sayılar Kuramı Çalıştayı, Moduler Formlar ve Bazı Uygulamaları, Cebirsel Eğriler (Algebraic Curves), Analitik Sayılar Teorisi konularında ileri düzey yogunlaştırılmış program katılımcı., İzmir Şirince Matematik Köyü, Çalıştay, 18.01.2010-27.01.2010 (Ulusal)