GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUHAMMED AVŞARž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ]

ÖĞR. GÖR. DR. Muhammed AVŞAR

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

muhammed.avsar@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü 

Anabilim Dalı

Halkbilimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2011- 2018)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Halk Edebiyatı (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2006- 2010)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (1999- 2004)

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi - Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Pr. (5 Yıllık)

TEZLER

DOKTORA, "Tokatlı Halk Şairi Eşref Tonbuloğlu’Nun Şiir Dünyası", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018

YÜKSEK LİSANS, "Tokatlı Âşık Selmani'nin Âşıklık Geleneğindeki Yeri", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Filoloji Temel Alanı - Türk Halk Bilimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/ Halkbilimi Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkçe Öğretim Uygulama Ve Araştırma Merkezi, (2020- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Tde Araştırmaya Giriş Iı (İ.Ö), Lisans, (2018-2019)

Tde Araştırmaya Giriş Iı, Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatına Giriş Iı (İ.Ö), Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı Iı (Eğitim Fak), Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı Vı, Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı Vı (İ.Ö), Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı Iv (İ.Ö), Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı Iı (İ.Ö), Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatına Giriş Iı, Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı Iv, Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı Iı, Lisans, (2018-2019)

Tde Araştırmaya Giriş I (İ.Ö), Lisans, (2018-2019)

Tde Araştırmaya Giriş I, Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı I (Eğitim Fak), Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatına Giriş I (İ.Ö), Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı V (İ.Ö), Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı Iıı (İ.Ö), Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı I (İ.Ö), Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatına Giriş I, Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı V, Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı I, Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı Iıı, Lisans, (2018-2019)

Türk Halk Edebiyatı I (Eğitim Fak), Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatına Giriş I (İ.Ö), Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatına Giriş I, Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatı V (İ.Ö), Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatı V, Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatı Iıı (İ.Ö), Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatı Iıı, Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatı I (İ.Ö), Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatı I, Lisans, (2017-2018)

Diksiyon I, Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatına Giriş Iı (İ.Ö), Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatına Giriş Iı, Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatı Iı (Eğitim Fak.), Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatı Vı (İ.Ö), Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatı Vı, Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatı Iv (İ.Ö), Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatı Iv, Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatı Iı (İ.Ö), Lisans, (2017-2018)

Türk Halk Edebiyatı Iı, Lisans, (2017-2018)

Tde Araştırmaya Giriş Iı (İ.Ö), Lisans, (2017-2018)

Tde Araştırmaya Giriş Iı, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AVŞAR MUHAMMED, (2018). "Sosyal Dışlanma- Yoksulluk İlişkisi Bağlamında Âşık Eşref’İn Şiirleri Üzerine Bir İnceleme", Littera Turca Journal Of Turkish Language And Literature, 4(1), 47-61. (Yayın No: 4307104)

AVŞAR MUHAMMED,KOLUKIRIK KUBİLAY, (2016). "Tokatlı Halk Şairi Ve Halk Müziği Sanatçısı Eşreftonbuloğlu’Nun Hayatı Ve Sanatı Çerçevesinde Halk Müziği Formundaki On Eserinin Müzikalçözümlemelerinin Yapılması", Rast Müzikoloji, 4(3), 1305-1326., Doi: 10.12975 (Yayın No: 3929240)

AVŞAR MUHAMMED, (2016). "Zilede Kutlanan Mitik Bir Bahar Bayramı: Ficek", Akra Kültür, Sanat Ve Edebiyat Dergisi, 1(10), 218-236. (Yayın No: 6249592)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

AVŞAR MUHAMMED,KALAFAT YAŞAR (2017). Anadolu Türk Halk İnançlarının Geriye DönüşTarihinin İnşaasında Altay Türk İnançlarının İzleri. Altay Toplulukları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3934243)

AVŞAR MUHAMMED (2017). Sosyal Dışlanma- Yoksulluk İlişkisi Bağlamında Âşık Eşref’in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3935811)

AVŞAR MUHAMMED (2017). “Yörük Yaşamının ve Kültürünün Türk Halk Şiiri BağlamındaYansımaları”. YÖRÜK YAŞAMI KÜLTÜRÜ VE ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRK SANATLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3930025)

AVŞAR MUHAMMED,TÜRKMEN İSMET (2013). Neşet Ertaş Türkülerinde Göç ve Gurbet Olguları. ULUSLARARASI BOZKIRIN TEZENESİ NEŞET ERTAŞ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:94873)

AVŞAR MUHAMMED Türküler ve Manilerle Dil Öğretimi. AVRUPA DİLLERİ ORTAK ÇERÇEVE METNİ BAĞLAMINDA DİL ÖĞRETİMİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1388374)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

AVŞAR MUHAMMED,KALAFAT YAŞAR (2016). Teke Yöresi Salur Halk İnançlarında Karşılaştırmalı Mitolojik İzler. 1. TEKE YÖRESİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1388332)

AVŞAR MUHAMMED (2016). ZİLE DE KUTLANAN FİCEK BAYRAMI NDAKİ UYGULAMALAR ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA. TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE 3. ZİLE SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1693046)

AVŞAR MUHAMMED,KALAFAT YAŞAR (2016). ZİLE’DE SALUR HALK KÜLTÜRÜ VE KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANÇLARI. TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ZİLE SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1693136)

AVŞAR MUHAMMED (2015). Kat Köyünde Bereket Kurbanı Ritüeli ve Buna Bağlı Bir Gelenek Hudut Okuma. TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1388280)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Tokat’Ta Âşıklık Geleneği Ve Âşık Selmani (2012)., AVŞAR MUHAMMED, Kömen, Sayfa Sayısı: 300, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 319878)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Türklük Biliminde Gür Bir Ses Prof. Dr. İsa Özkan’Xxa Armağan (2019)., AVŞAR MUHAMMED, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Editör: İbrahim Dilek- İhsan Kalenderoğlu, Sayfa Sayısı: 588, ISBN: 978-975-456-151-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6249587)

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Iı (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985) (2019)., AVŞAR MUHAMMED, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı-Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 5138468)

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Iı (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985) (2019)., AVŞAR MUHAMMED, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı-Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 5138463)

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Iı (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985) (2019)., AVŞAR MUHAMMED, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı-Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 5138462)

Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları (2017)., AVŞAR MUHAMMED, Berikan, Editör: Yaşar Kalafat, Muhammed Avşar, Ahmet Turan, Sayfa Sayısı: 512, ISBN: 978-605-9661-89-8, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3927666)

Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları (2017)., AVŞAR MUHAMMED,KALAFAT YAŞAR, Berikan, Editör: Yaşar Kalafat, Muhammed Avşar, Ahmet Turan, Sayfa Sayısı: 512, ISBN: 978-605-9661-89-8, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3927016)

Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları (2017)., KALAFAT YAŞAR,AVŞAR MUHAMMED, Berikan, Editör: Yaşar Kalafat, Muhammed Avşar, Ahmet Turan, Sayfa Sayısı: 512, ISBN: 978-605-9661-89-8, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3926514)

Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları (2017)., AVŞAR MUHAMMED,KALAFAT YAŞAR, Berikan, Editör: Yaşar Kalafat, Muhammed Avşar, Ahmet Turan, Sayfa Sayısı: 512, ISBN: 978-605-9661-89-08, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3926739)

Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları (2017)., AVŞAR MUHAMMED,KALAFAT YAŞAR, Berikan, Editör: Yaşar Kalafat, Muhammed Avşar, Ahmet Turan, Sayfa Sayısı: 512, ISBN: 978-605-9661-89-8, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3928091)

Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları (2017)., AVŞAR MUHAMMED,KALAFAT YAŞAR, Berikan, Editör: Yaşar Kalafat, Muhammed Avşar, Ahmet Turan, Sayfa Sayısı: 512, ISBN: 978-605-9661-89-8, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3927381)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2005, öğretmen, BİLGİ DERSHANESi, öğretmen, (Diğer)

2005-2009, öğretmen, FİNAL DERGİSİ DERSHANESİ, öğretmen, (Diğer)

2010-2012, öğretmen, KONYA ÖZEL ENDERUN LİSELERİ, öğretmen, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:muhammed.avsar@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2011-2018
Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Halk Edebiyatı (Dr)

Tez Adı:Tokatlı Halk Şairi Eşref Tonbuloğlu’Nun Şiir Dünyası
Yüksek Lisans
2006-2010
Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

Tez Adı:Tokatlı Âşık Selmani'nin Âşıklık Geleneğindeki Yeri
Lisans
1999-2004
Selçuk Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi/Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Pr. (5 Yıllık)Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
2020
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)TDE ARAŞTIRMAYA GİRİŞ II (İ.Ö)Türkçe2
(2018-2019)TDE ARAŞTIRMAYA GİRİŞ IITürkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ II (İ.Ö)Türkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATI II (EĞİTİM FAK)Türkçe2
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATI VITürkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATI VI (İ.Ö)Türkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATI IV (İ.Ö)Türkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATI II (İ.Ö)Türkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ IITürkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATI IVTürkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATI IITürkçe2
(2018-2019)TDE ARAŞTIRMAYA GİRİŞ I (İ.Ö)Türkçe2
(2018-2019)TDE ARAŞTIRMAYA GİRİŞ ITürkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATI I (EĞİTİM FAK)Türkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I (İ.Ö)Türkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATI V (İ.Ö)Türkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATI III (İ.Ö)Türkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATI I (İ.Ö)Türkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ ITürkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATI VTürkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATI ITürkçe2
(2018-2019)TÜRK HALK EDEBİYATI IIITürkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATI I (EĞİTİM FAK)Türkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I (İ.Ö)Türkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ ITürkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATI V (İ.Ö)Türkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATI VTürkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATI III (İ.Ö)Türkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATI IIITürkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATI I (İ.Ö)Türkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATI ITürkçe2
(2017-2018)DİKSİYON ITürkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ II (İ.Ö)Türkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ IITürkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATI II (EĞİTİM FAK.)Türkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATI VI (İ.Ö)Türkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATI VITürkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATI IV (İ.Ö)Türkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATI IVTürkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATI II (İ.Ö)Türkçe2
(2017-2018)TÜRK HALK EDEBİYATI IITürkçe2
(2017-2018)TDE ARAŞTIRMAYA GİRİŞ II (İ.Ö)Türkçe2
(2017-2018)TDE ARAŞTIRMAYA GİRİŞ IITürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Editörlük

1.Kaşgarlı Mahmut 2.Uluslararası Dil ve Eğitim Bilimleri Kongresi (3-4 Mayıs 2019-Malatya) Kongre Kitabı, Kitap, Editör, İKSAD
2.Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları, Kitap, Editör, BERİKAN, 20.05.2017 - 20.05.2017


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AVŞAR MUHAMMED (2018). SOSYAL DIŞLANMA- YOKSULLUK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ÂŞIK EŞREF’İN ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 4(1), 47-61. (Yayın No: 4307104)
2.AVŞAR MUHAMMED,KOLUKIRIK KUBİLAY (2016). TOKATLI HALK ŞAİRİ VE HALK MÜZİĞİ SANATÇISI EŞREFTONBULOĞLU’NUN HAYATI VE SANATI ÇERÇEVESİNDE HALK MÜZİĞİ FORMUNDAKİ ON ESERİNİN MÜZİKALÇÖZÜMLEMELERİNİN YAPILMASI. RAST MÜZİKOLOJİ, 4(3), 1305-1326., Doi: 10.12975 (Yayın No: 3929240)
3.AVŞAR MUHAMMED (2016). Zilede Kutlanan Mitik Bir Bahar Bayramı: Ficek. AKRA KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, 1(10), 218-236. (Yayın No: 6249592)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AVŞAR MUHAMMED (2017). “Yörük Yaşamının ve Kültürünün Türk Halk Şiiri BağlamındaYansımaları”. YÖRÜK YAŞAMI KÜLTÜRÜ VE ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRK SANATLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3930025)
2.AVŞAR MUHAMMED (2017). Sosyal Dışlanma- Yoksulluk İlişkisi Bağlamında Âşık Eşref’in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3935811)
3.AVŞAR MUHAMMED,TÜRKMEN İSMET (2013). Neşet Ertaş Türkülerinde Göç ve Gurbet Olguları. ULUSLARARASI BOZKIRIN TEZENESİ NEŞET ERTAŞ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:94873)
4.AVŞAR MUHAMMED,KALAFAT YAŞAR (2017). Anadolu Türk Halk İnançlarının Geriye DönüşTarihinin İnşaasında Altay Türk İnançlarının İzleri. Altay Toplulukları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3934243)
5.AVŞAR MUHAMMED (2017). Türküler ve Manilerle Dil Öğretimi. AVRUPA DİLLERİ ORTAK ÇERÇEVE METNİ BAĞLAMINDA DİL ÖĞRETİMİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1388374)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.AVŞAR MUHAMMED (2016). ZİLE DE KUTLANAN FİCEK BAYRAMI NDAKİ UYGULAMALAR ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA. TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE 3. ZİLE SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1693046)
2.AVŞAR MUHAMMED,KALAFAT YAŞAR (2016). ZİLE’DE SALUR HALK KÜLTÜRÜ VE KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANÇLARI. TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ZİLE SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1693136)
3.AVŞAR MUHAMMED (2015). Kat Köyünde Bereket Kurbanı Ritüeli ve Buna Bağlı Bir Gelenek Hudut Okuma. TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1388280)
4.AVŞAR MUHAMMED,KALAFAT YAŞAR (2016). Teke Yöresi Salur Halk İnançlarında Karşılaştırmalı Mitolojik İzler. 1. TEKE YÖRESİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1388332)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.TOKAT’TA ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE ÂŞIK SELMANİ (2012)., AVŞAR MUHAMMED, Kömen, Sayfa Sayısı: 300, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 319878)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Türklük Biliminde Gür Bir Ses Prof. Dr. İsa Özkan’xxa Armağan (2019)., AVŞAR MUHAMMED, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Editör: İbrahim Dilek- İhsan Kalenderoğlu, Sayfa Sayısı: 588, ISBN: 978-975-456-151-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6249587)
2.Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Iı (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985) (2019)., AVŞAR MUHAMMED, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı-Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 5138468)
3.Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Iı (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985) (2019)., AVŞAR MUHAMMED, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı-Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 5138463)
4.Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Iı (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985) (2019)., AVŞAR MUHAMMED, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı-Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 5138462)
5.TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA SALUR HALK İNANÇLARI (2017)., AVŞAR MUHAMMED, Berikan, Editör: Yaşar Kalafat, Muhammed Avşar, Ahmet Turan, Sayfa Sayısı: 512, ISBN: 978-605-9661-89-8, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 3927666)
6.TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA SALUR HALK İNANÇLARI (2017)., AVŞAR MUHAMMED,KALAFAT YAŞAR, Berikan, Editör: Yaşar Kalafat, Muhammed Avşar, Ahmet Turan, Sayfa Sayısı: 512, ISBN: 978-605-9661-89-8, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 3927016)
7.TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA SALUR HALK İNANÇLARI (2017)., KALAFAT YAŞAR,AVŞAR MUHAMMED, Berikan, Editör: Yaşar Kalafat, Muhammed Avşar, Ahmet Turan, Sayfa Sayısı: 512, ISBN: 978-605-9661-89-8, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 3926514)
8.TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA SALUR HALK İNANÇLARI (2017)., AVŞAR MUHAMMED,KALAFAT YAŞAR, Berikan, Editör: Yaşar Kalafat, Muhammed Avşar, Ahmet Turan, Sayfa Sayısı: 512, ISBN: 978-605-9661-89-08, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 3926739)
9.TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA SALUR HALK İNANÇLARI (2017)., AVŞAR MUHAMMED,KALAFAT YAŞAR, Berikan, Editör: Yaşar Kalafat, Muhammed Avşar, Ahmet Turan, Sayfa Sayısı: 512, ISBN: 978-605-9661-89-8, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 3928091)
10.TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA SALUR HALK İNANÇLARI (2017)., AVŞAR MUHAMMED,KALAFAT YAŞAR, Berikan, Editör: Yaşar Kalafat, Muhammed Avşar, Ahmet Turan, Sayfa Sayısı: 512, ISBN: 978-605-9661-89-8, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 3927381)
Üniversite Dışı Deneyim

2010-2012öğretmenKONYA ÖZEL ENDERUN LİSELERİ, öğretmen, (Diğer)
2005-2009öğretmenFİNAL DERGİSİ DERSHANESİ, öğretmen, (Diğer)
2004-2005öğretmenBİLGİ DERSHANESi, öğretmen, (Diğer)