GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NALAN KANGALž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Nalan KANGAL

Almus Meslek Yüksekokulu / Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

nalan.kangal@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Almus Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü 

Anabilim Dalı

Sosyal Güvenlik Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2010- 2013)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2005- 2010)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Sosyal Sermaye Teorileri Ve Sosyal Sermaye Kalkınma İlişkisi: Türkiye Örneği", Selçuk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Makro İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü/ Sosyal Güvenlik Pr., (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Sosyal Güvenliğin Finansmanı, Önlisans, (2017-2018)

Kamu Yönetimi, Önlisans, (2017-2018)

İnsan Hakları Ve Demokrasi, Önlisans, (2017-2018)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Önlisans, (2017-2018)

Genel İşletme, Önlisans, (2017-2018)

Çalışma Psikolojisi, Önlisans, (2017-2018)

Genel Ekonomi, Önlisans, (2017-2018)

Mesleki Uygulama, Önlisans, (2017-2018)

İstatistik, Önlisans, (2016-2017)

Sosyal Sigortalar, Önlisans, (2016-2017)

Halkla İlişkiler Ve İletişim, Önlisans, (2016-2017)

Mesleki Uygulama, Önlisans, (2016-2017)

İnsan Hakları Ve Demokrasi, Önlisans, (2016-2017)

Yönetim Organizasyon, Önlisans, (2016-2017)

Sigorta Pazarlama, Önlisans, (2016-2017)

Çalışma Ekonomisi, Önlisans, (2016-2017)

Mesleki Uygulama , Önlisans, (2016-2017)

Genel İşletme , Önlisans, (2016-2017)

Genel Ekonomi, Önlisans, (2016-2017)

Sosyal Güvenliğin Finansmanı, Önlisans, (2016-2017)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Önlisans, (2016-2017)

Kamu Yönetimi, Önlisans, (2016-2017)

Çalışma Psikolojisi, Önlisans, (2016-2017)

İstatistik, Önlisans, (2015-2016)

Halkla İlişkiler Ve İletişim , Önlisans, (2015-2016)

Sosyal Sigorta, Önlisans, (2015-2016)

Temel İşletme, Önlisans, (2015-2016)

Genel Ekonomi, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN, (2018). "Temiz Enerji Kapsamında Tr83 Bölgesinin Değerlendirilmesi", Namık Kemal Üniversitesi Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 83-105. (Yayın No: 4268931)

BARIŞ SERAP,KANGAL NALAN, (2017). "Avrupa Borç Krizi Bağlamında Parasal Birliğin Ekonomik Ve Politik Kritiği", Sosyal Bilimler Metinleri, 134-147. (Yayın No: 3963695)

EROĞLU İLHAN,UÇGUNOĞLU Meltem,KANGAL NALAN, (2016). "Economic Integration Problem Of Turkey An Evaluation About Shanghai Cooperation Organization Within The Frame Of Alternative Searches", British Journal Of Economics, Management & Trade, 13(2), 1-18., Doi: 10.9734/BJEMT/2016/24230 (Yayın No: 2813973)

EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN, (2016). "Can Social Capital Be The New Dynamics Of Economic Development", Annales. Ethics İn Economic Life, 19(4), 51-64., Doi: http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.4.04 (Yayın No: 3018448)

EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN, (2015). "European Dept Crisis And Future Of The Monetary Union", Amerrican International Journal Of Contemporary Research, 5(6), 119-126. (Yayın No: 3591884)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN, (2016). "Tcmb Yeterince Bağımsız Mı Fed Ecb İle Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", Namık Kemal University Institute Of Social Sciences, 25-32. (Yayın No: 3280530)

EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN, (2016). "2008 Küresel Finans Krizi Perspektifinde Özbek Modeli Orta Asya Ülkeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", Namık Kemal University Institute Of Social Sciences, 1-11. (Yayın No: 3280432)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2018). İslam’ın Fiyatlama ve Fiyat İstikrarı Anlayışı. International Conference on Social Sciences – Cappadocia (Özet Bildiri) (Yayın No:4268928)

EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2017). İslami Düşünce Ekseninde Faiz Gerçeği: Faizsiz Bir İktisadi Faaliyet Mümkün Mü?. International Congress Of Islamic Economy, Finance and Ethics-ISEFE’xx17 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4012220)

BARIŞ SERAP,KANGAL NALAN (2017). Avrupa Borç Krizi Bağlamında Parasal Birliğin ekonomik ve Politik Kritiği. International Congress of Manegement, Economy and Policy (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4012156)

EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2017). Rational Human Model in Economics and Pyschology. 21. International Conference ’xx’xxEthics in Economic Life ’xx’xx (Özet Bildiri) (Yayın No:3603392)

EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN (2017). The Evaluatıon Of TR83 Regıon In The Context Of Clean Energy. International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521195)

EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2016). TCMB YETERİNCE BAĞIMSIZ MI FED ECB İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. International Congress of Management Economy and Policy (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930464)

EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN (2016). 2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİ PERSPEKTİFİNDE ÖZBEK MODELİ ORTA ASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. International Congress of Management Economy and Policy (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930469)

EROĞLU İLHAN,AYDIN HALİL İBRAHİM,KANGAL NALAN (2015). Social Capital as a New Agent of Economic Development an Assesment of its Placa in Capital Factor and Role in Economic. Congress on Applied Sciences "Social Capital" (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1897488)

KANGAL NALAN,EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ An Evaluation on the Role of Political Stability to Provide Economic Consistency in Turkey after the 2008 Global Financial Crisis. ICOPEC 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2930460)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Politic Economy Of Globalization Financialization Crises (2016)., KANGAL NALAN,EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ, Icopec Popilicaion, Editör: İsmail Şiriner, Julia Dobreva, Çiğdem Boz, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 978-0-9932118-3-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3017938)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

Çankaya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Programı Sertifikası, Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı, Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Sertifika, 02.11.2014-05.01.2015 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:nalan.kangal@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2010-2013
Selçuk Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü

Tez Adı:Sosyal Sermaye Teorileri Ve Sosyal Sermaye Kalkınma İlişkisi: Türkiye Örneği
Lisans
2005-2010
Selçuk Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ/ SOSYAL GÜVENLİK PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANITürkçe2
(2017-2018)KAMU YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİTürkçe2
(2017-2018)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)GENEL İŞLETMETürkçe2
(2017-2018)ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİTürkçe3
(2017-2018)GENEL EKONOMİTürkçe3
(2017-2018)MESLEKİ UYGULAMATürkçe4
(2016-2017)İSTATİSTİKTürkçe2
(2016-2017)SOSYAL SİGORTALARTürkçe3
(2016-2017)HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİMTürkçe2
(2016-2017)MESLEKİ UYGULAMATürkçe4
(2016-2017)İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİTürkçe3
(2016-2017)YÖNETİM ORGANİZASYONTürkçe3
(2016-2017)SİGORTA PAZARLAMATürkçe3
(2016-2017)ÇALIŞMA EKONOMİSİTürkçe3
(2016-2017)MESLEKİ UYGULAMA Türkçe4
(2016-2017)GENEL İŞLETME Türkçe2
(2016-2017)GENEL EKONOMİTürkçe3
(2016-2017)SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANITürkçe2
(2016-2017)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe3
(2016-2017)KAMU YÖNETİMİTürkçe3
(2016-2017)ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİTürkçe3
(2015-2016)İSTATİSTİKTürkçe2
(2015-2016)HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Türkçe2
(2015-2016)SOSYAL SİGORTATürkçe3
(2015-2016)TEMEL İŞLETMETürkçe2
(2015-2016)GENEL EKONOMİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN (2018). Temiz Enerji Kapsamında TR83 Bölgesinin Değerlendirilmesi. Namık Kemal Üniversitesi Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 83-105. (Yayın No: 4268931)
2.BARIŞ SERAP,KANGAL NALAN (2017). Avrupa Borç Krizi Bağlamında Parasal Birliğin Ekonomik Ve Politik Kritiği. Sosyal Bilimler Metinleri, 134-147. (Yayın No: 3963695)
3.EROĞLU İLHAN,UÇGUNOĞLU Meltem,KANGAL NALAN (2016). Economic Integration Problem of Turkey An Evaluation about Shanghai Cooperation Organization within the Frame of Alternative Searches. British Journal of Economics, Management & Trade, 13(2), 1-18., Doi: 10.9734/BJEMT/2016/24230 (Yayın No: 2813973)
4.EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2016). Can Social Capital Be the New Dynamics of Economic Development. Annales. Ethics in Economic Life, 19(4), 51-64., Doi: http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.4.04 (Yayın No: 3018448)
5.EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN (2015). European Dept Crisis and Future of the Monetary Union. Amerrican International Journal of Contemporary Research, 5(6), 119-126. (Yayın No: 3591884)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2016). TCMB Yeterince Bağımsız mı FED ECB ile Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Namık Kemal University Institute of Social Sciences, 25-32. (Yayın No: 3280530)
2.EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN (2016). 2008 Küresel Finans Krizi Perspektifinde Özbek Modeli Orta Asya Ülkeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Namık Kemal University Institute of Social Sciences, 1-11. (Yayın No: 3280432)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2017). İslami Düşünce Ekseninde Faiz Gerçeği: Faizsiz Bir İktisadi Faaliyet Mümkün Mü?. International Congress Of Islamic Economy, Finance and Ethics-ISEFE’xx17 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4012220)
2.EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2016). TCMB YETERİNCE BAĞIMSIZ MI FED ECB İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. International Congress of Management Economy and Policy (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930464)
3.EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN (2016). 2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİ PERSPEKTİFİNDE ÖZBEK MODELİ ORTA ASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. International Congress of Management Economy and Policy (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930469)
4.EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN (2017). The Evaluatıon Of TR83 Regıon In The Context Of Clean Energy. International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521195)
5.EROĞLU İLHAN,AYDIN HALİL İBRAHİM,KANGAL NALAN (2015). Social Capital as a New Agent of Economic Development an Assesment of its Placa in Capital Factor and Role in Economic. Congress on Applied Sciences "Social Capital" (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1897488)
6.BARIŞ SERAP,KANGAL NALAN (2017). Avrupa Borç Krizi Bağlamında Parasal Birliğin ekonomik ve Politik Kritiği. International Congress of Manegement, Economy and Policy (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4012156)
7.EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2018). İslam’ın Fiyatlama ve Fiyat İstikrarı Anlayışı. International Conference on Social Sciences – Cappadocia (Özet Bildiri) (Yayın No:4268928)
8.EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2017). Rational Human Model in Economics and Pyschology. 21. International Conference ’xx’xxEthics in Economic Life ’xx’xx (Özet Bildiri) (Yayın No:3603392)
9.KANGAL NALAN,EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ (2017). An Evaluation on the Role of Political Stability to Provide Economic Consistency in Turkey after the 2008 Global Financial Crisis. ICOPEC 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2930460)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Politic Economy of Globalization Financialization Crises (2016)., KANGAL NALAN,EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ, Icopec Popilicaion, Editör: İsmail Şiriner, Julia Dobreva, Çiğdem Boz, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 978-0-9932118-3-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3017938)
Sertifika
1.Çankaya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Programı Sertifikası, Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı, Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Sertifika, 02.11.2014-05.01.2015 (Ulusal)