GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AYŞE ÖLMEZž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Ayşe ÖLMEZ

Almus Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ayse.olmez@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Almus Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Ormancılık Bölümü 

Anabilim Dalı

Avcılık Ve Yaban Hayatı Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (2010- 2015)

Su Ürünleri Fakültesi - Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2008- 2010)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (2004- 2008)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Uzun Süreli Açlığın Zebra Balığı(Danio Rerio) Yağ Asidi Metabolizmasınamoleküler Etkileri", Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 2015

YÜKSEK LİSANS, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Su Ürünleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Ormancılık Bölümü/ Avcılık Ve Yaban Hayatı Pr., (2014- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Su Ürünleri Bölümü/ Su Ürünleri Pr., (2012- 2014)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Su Ürünleri Bölümü/ Su Ürünleri Pr., (2011- 2012)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Koyulhisar Meslek Yüksekokulu/ Su Ürünleri Bölümü/ Su Ürünleri Pr., (2009- 2011)


İdari Görevler

verdiği dersler

Çevre Koruma, Önlisans, (2016-2017)

Hayvan Davranışları, Önlisans, (2016-2017)

Toprak İlmi, Önlisans, (2016-2017)

Yaban Hayvan Hastalıkları, Önlisans, (2016-2017)

Genel Zooloji, Önlisans, (2016-2017)

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler, Önlisans, (2015-2016)

Zooloji, Önlisans, (2015-2016)

Genel Zooloji, Önlisans, (2015-2016)

Toprak İlmi, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖLMEZ AYŞE,BAYIR MEHTAP,Chunfang WANG,BAYIR Abdulkadir, (2015). "Effects Of Long Term Starvation And Refeeding On Fatty Acid Metabolism Relatedgene Expressions İn The Liver Of Zebrafish Danio Rerio", Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences, 39654-660., Doi: 10.3906/vet-1507-54 (Yayın No: 1682112) [SCI-Expanded]

AKIN ŞENOL,ŞAHİN CEMALETTİN,TURAN DAVUT,GÖZLER AHMET MUTLU,VEREP BÜLENT,BOZKURT AHMET,ÇELİK KEMAL,ÇETİN EVREN,ÖLMEZ AYŞE, (2011). "Effects Of Preservation Methods On The 13C And 15N Signatures İn Muscle Tissues Of Two Freshwater Fish Species", Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 2897608) [SSCI]

AKIN ŞENOL,ÖLMEZ AYŞE,ŞAHİN CEMALETTİN,VEREP BÜLENT,TURAN DAVUT,GÖZLER AHMET MUTLU,BOZKURT AHMET,ÇELİK KEMAL,evren çetin,irfan sargın, (2011). "Feeding Habits Of İntroduced European Perch Percafluviatilis İn An İmpounded Large River System İn Turkey", African Journal Of Agricultural Research, 6(18), 4293-4307. (Yayın No: 2026666) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

AKIN ŞENOL,ÇETİN EVREN,ÖLMEZ AYŞE,ŞAHİN CEMALETTİN,VEREP BÜLENT,TURAN DAVUT,GÖZLER AHMET MUTLU,BOZKURT AHMET,ÇELİK KEMAL (2009). Food web structure of an impounded large river in Turkey The effects of dam on river food webs. International Congress of Ecology, INT ECOL, Brisbane, Australia (Özet Bildiri) (Yayın No:2897624)

AKIN ŞENOL,ÇETİN EVREN,ÖLMEZ AYŞE,ŞAHİN CEMALETTİN,VEREP BÜLENT,TURAN DAVUT,GÖZLER AHMET MUTLU,BOZKURT AHMET,ÇELİK KEMAL (2009). Feeding habits of introduced European perch Perca fluviatilis in a large river system in Turkey. The 10th International Congress of Ecology, INT ECOL (Poster) (Yayın No:2905270)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÇETİN EVREN,AKIN ŞENOL,ÖLMEZ AYŞE (2009). Sucul Besin Ağı Çalışmalarında Duraylı İzotop Yönteminin Kullanılması. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2905251)

ÖLMEZ AYŞE,AKIN ŞENOL,ÇETİN EVREN (2009). Sucul Besin Ağı Çalışmalarında Kullanılan Geleneksel Bir Metot Olan Analiz Yöntemi. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2897640)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"plati balığı xiphophorus maculatus nda karnitin palmitoltransferazların cpt1 ve cpt2 doku spesifik dağılımları", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.12.2013-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"uzun süreli açlığın zebra balığı danio rerio ında yağ asiti metabolizmasında desaturasyon elongasyon B oksidasyon ve taşınma moleküler etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.12.2013-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Barajların nehir besin ağı ve balıkların beslenme alışkanlıkları üzerine etkilerinin duraylı karbon 13C 12C azot 15N 14N ve mide analiz yöntemleriyle belirlenmesi Suat ve Hasan Uğurlu Barajlar Örneği", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ayse.olmez@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2015
Atatürk Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü

Tez Adı:Uzun Süreli Açlığın Zebra Balığı(Danio Rerio) Yağ Asidi Metabolizmasınamoleküler Etkileri
Yüksek Lisans
2008-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:
Lisans
2004-2008
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi (Dr)
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ ORMANCILIK BÖLÜMÜ/ AVCILIK VE YABAN HAYATI PR.
Öğretim Görevlisi
2012-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ/ SU ÜRÜNLERİ PR.
Öğretim Görevlisi
2011-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ/ SU ÜRÜNLERİ PR.
Öğretim Görevlisi
2009-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ KOYULHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU/ SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ/ SU ÜRÜNLERİ PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2016-2017)ÇEVRE KORUMATürkçe1
(2016-2017)HAYVAN DAVRANIŞLARITürkçe1
(2016-2017)TOPRAK İLMİTürkçe1
(2016-2017)YABAN HAYVAN HASTALIKLARITürkçe4
(2016-2017)GENEL ZOOLOJİTürkçe3
(2015-2016)TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERTürkçe2
(2015-2016)ZOOLOJİTürkçe4
(2015-2016)GENEL ZOOLOJİTürkçe3
(2015-2016)TOPRAK İLMİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖLMEZ AYŞE,BAYIR MEHTAP,Chunfang WANG,BAYIR Abdulkadir (2015). Effects of long term starvation and refeeding on fatty acid metabolism relatedgene expressions in the liver of zebrafish Danio rerio. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, 39654-660., Doi: 10.3906/vet-1507-54 (Yayın No: 1682112)
2.AKIN ŞENOL,ŞAHİN CEMALETTİN,TURAN DAVUT,GÖZLER AHMET MUTLU,VEREP BÜLENT,BOZKURT AHMET,ÇELİK KEMAL,ÇETİN EVREN,ÖLMEZ AYŞE (2011). Effects of preservation methods on the 13C and 15N signatures in muscle tissues of two freshwater fish species. Fresenius Environmental Bulletin, (Yayın No: 2897608)
3.AKIN ŞENOL,ÖLMEZ AYŞE,ŞAHİN CEMALETTİN,VEREP BÜLENT,TURAN DAVUT,GÖZLER AHMET MUTLU,BOZKURT AHMET,ÇELİK KEMAL,evren çetin,irfan sargın (2011). Feeding habits of introduced European perch Percafluviatilis in an impounded large river system in Turkey. African Journal of Agricultural Research, 6(18), 4293-4307. (Yayın No: 2026666)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AKIN ŞENOL,ÇETİN EVREN,ÖLMEZ AYŞE,ŞAHİN CEMALETTİN,VEREP BÜLENT,TURAN DAVUT,GÖZLER AHMET MUTLU,BOZKURT AHMET,ÇELİK KEMAL (2009). Food web structure of an impounded large river in Turkey The effects of dam on river food webs. International Congress of Ecology, INT ECOL, Brisbane, Australia (Özet Bildiri) (Yayın No:2897624)
2.AKIN ŞENOL,ÇETİN EVREN,ÖLMEZ AYŞE,ŞAHİN CEMALETTİN,VEREP BÜLENT,TURAN DAVUT,GÖZLER AHMET MUTLU,BOZKURT AHMET,ÇELİK KEMAL (2009). Feeding habits of introduced European perch Perca fluviatilis in a large river system in Turkey. The 10th International Congress of Ecology, INT ECOL (Poster) (Yayın No:2905270)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÇETİN EVREN,AKIN ŞENOL,ÖLMEZ AYŞE (2009). Sucul Besin Ağı Çalışmalarında Duraylı İzotop Yönteminin Kullanılması. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2905251)
2.ÖLMEZ AYŞE,AKIN ŞENOL,ÇETİN EVREN (2009). Sucul Besin Ağı Çalışmalarında Kullanılan Geleneksel Bir Metot Olan Analiz Yöntemi. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2897640)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.plati balığı xiphophorus maculatus nda karnitin palmitoltransferazların cpt1 ve cpt2 doku spesifik dağılımları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.12.2013-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.uzun süreli açlığın zebra balığı danio rerio ında yağ asiti metabolizmasında desaturasyon elongasyon B oksidasyon ve taşınma moleküler etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.12.2013-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Barajların nehir besin ağı ve balıkların beslenme alışkanlıkları üzerine etkilerinin duraylı karbon 13C 12C azot 15N 14N ve mide analiz yöntemleriyle belirlenmesi Suat ve Hasan Uğurlu Barajlar Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)