GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ADEM İŞCANž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Adem İŞCAN

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

adem.iscan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (2004- 2009)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türkçe Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2001- 2004)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1996- 2000)

Eğitim Fakültesi - Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin 2005 Türkçe Öğretim Programındaki Anlam Bilgisi İle İlgili Başarı Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Erzurum Örneklemi)", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "İlköğretim İkinci Kademe Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrencilere Estetik Zevk Kazandırmadaki Rolü", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Türkçe Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı/ (2018- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı/ (2012- 2018)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı/ (2009- 2012)

Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı/ (2003- 2009)


İdari Görevler

Enstitü Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Konuşma Eğitimi, Lisans, (2018-2019)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Iı, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Filmlerle Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Türk Dili I, Lisans, (2018-2019)

Türk Dili Iı, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Hakan KÖSE, "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Kaygılarının Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Zeynep DALCI, "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygılarının Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Edanur KANCA, "Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Görsel-Metin Uyumu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Merve Nur MADEN, "Yabancı Öğrencilerin Türkçe Söz Varlığının Geliştirilmesinde Şarkıların Kullanımı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Ebru KAYA TORUN, "Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Resimlerin Metinlerle Uyum Düzeyinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Burcu BİLGİN, "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Hikâye Kitaplarının Söz Varlığı Açısından Değerlendirilmesi: Yunus Emre Enstitüsü Çocuk Hikâyeleri Dizisi Örneği (A1-A2)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Kübra KARADAĞ, "İlkokul 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Resimlerin Metinlerle Uyumunun İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mete ALMALI, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Kültürel Unsurların Kullanımı: Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Örneği (C1 – C2 Seviyesi)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Oya ÖZGAT TATAN, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı: Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Örneği (A1-A2 Düzeyi)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Esra SAYİD AÇIKGÖZ, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı: (A1-A2 Düzeyi)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Elvan DOĞAN, "Metin Dışı Okumalarda Yürekdede İle Padişah Kitabından Değerler Eğitimi Bağlamında Yararlanma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Ahmet Turan CIMBIZ, "Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Resimlerin Metinlerle Uyum Düzeyinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Büşra DURSUN, "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Film Kullanımının Öğrencilerin Anlama Becerisine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Derya BİRCAN, "Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Türk Halk Kültürü Unsurları Üzerine Bir Değerlendirme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Mahmut DELEN, "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanımı (Selvi Boylum Al Yazmalım Filmi Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Eraslan ŞARA, "İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Yapılandırıcı Yaklaşıma Göre İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Menşure KÜÇÜKAYDIN, "İlköğretim 3.Sınıf Türkçe Ders Kitapları Ve Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Uygunluk Düzeyi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2013

Editörlük

Dil Ve Beceri Eğitimi Araştırmaları, Kitap, Editör, LAMBERT ACADEMİC PUBLİSHİNG, 30.12.2020

Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar, Kitap, Editör, NOBEL

Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım, Kitap, Editör, NOBEL

Recent Studies Of Education İn Various Occasions, Kitap, Editör, LAMBERT ACADEMİC PUBLİSHİNG, 01.01.2021

Türkçe Eğitimi, Kitap, Editör, NOBEL, 02.06.2020 - 10.06.2020

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Kitap, Editör, NOBEL, 01.01.2019 - 27.12.2019

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

İŞCAN ADEM, KANCA EDANUR, (2021). "Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Görsel-Metin Uyumu", Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 6(1), 133-160. (Yayın No: 7103499)

İŞCAN ADEM, BASKIN SAMİ, (2021). "Comparison The Course Books Used İn Teaching Turkish And English As A Foreign Language İn Terms Of Culture Transmission", Education Quarterly Reviews, 4(1), 661-675., Doi: 10.31014/aior.1993.04.02.276 (Yayın No: 7050150)

İŞCAN ADEM, MADEN MERVE NUR, (2020). "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Türkçe Söz Varlığının Geliştirilmesinde Şarkıların Kullanımı", International Journal Of Current Approaches İn Language, Education And Social Sciences, 2(2), 630-650., Doi: 10.35452/caless.2020.33 (Yayın No: 6904173)

İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH, (2020). "Türkçe Eğitimi Akademik Alanının Sorunlarına İlişkin Gözlemler", Turkish Studies- Educational Sciences, 15(2), 911-921., Doi: dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41912 (Yayın No: 6247617)

İŞCAN ADEM,YASSITAŞ TUFAN, (2019). "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Farklı Öğretim Alanlarına Yönelik Film Etkinlikleri: Uzun Hikâye Film Örneği", Tübad, 4(1), 49-60. (Yayın No: 5210595)

KARAGÖZ BEYTULLAH,İŞCAN ADEM,BASKIN SAMİ,IRŞİ AYŞEGÜL, (2017). "Investigation Of Turkish Teacher Candidates Listening Skills", Universal Journal Of Educational Research, 5(5), 750-756., Doi: 10.13189/ujer.2017.050507 (Yayın No: 3503353)

İŞCAN ADEM, (2017). "The Use Of Eclectic Method İn Teaching Turkish To Foreign Students", Journal Of Education And Practice, 8(7), 149-153. (Yayın No: 3462455)

İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,BOZOĞLU NEŞE, (2017). "An Analysis On Reading Texts İn Teaching Turkish To Foreigners", International Journal Of Languages’S Education And Teaching, 1(Volume 5 Issue 3), 37-51., Doi: 10.18298/ijlet.1805 (Yayın No: 3593110)

İŞCAN ADEM, (2017). "Using Films İn Turkish Teaching Grammar As A Foreign Language", Journal Of Current Researches On Educational Studies (Jocures), 7(2), 27-40., Doi: doi: 10.26579/jocures (Yayın No: 3690365)

İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,KONYAR MERVE, (2017). "Cultural Transfer And Creating Cultural Awareness İn Teaching Turkish As A Foreign Language: A Sample From Gaziosmanpaşa University Tömer", Journal Of Education And Practice, 8(9), 53-63. (Yayın No: 3462748)

İŞCAN ADEM, (2017). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarım Aracı Olarak Filmlerden Yararlanma", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 58(1), 437-452., Doi: http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3678 (Yayın No: 3424284)

İŞCAN ADEM, (2017). "Using Films İn Vocabulary Teaching Of Turkish As A Foreign Language", Journal Of Education And Training Studies, 5(5), 27-35., Doi: 10.11114/jets.v5i5.2245 (Yayın No: 3457236)

BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,BİROL GÜLNUR, (2017). "The Use Of Vocabulary Learning Strategies İn Teaching Turkish As A Second Language", Journal Of Education And Practice, 8(9), 126-134. (Yayın No: 3462895)

İŞCAN ADEM, (2016). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yabancı Dilkaygısının Türkçe Öğrenenler Üzerindeki Etkisi (Ürdününiversitesi Örneği)", Dil Ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, (Yayın No: 3958780)

İŞCAN ADEM, (2016). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisi Kazandırmada Filmlerin Kullanımı", Turkish Studies, 11(21), 487-500. (Yayın No: 3010266)

İŞCAN ADEM, (2015). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Kaygısı Üzerine Bir İnceleme Ürdün Üniversitesi Örneği", Dil Ve Edebiyat Eğitimi, 14135-152., Doi: 10.12973/jlle.11.279 (Yayın No: 1704366)

İŞCAN ADEM,AKTÜRK YUNUS, (2014). "Televizyon Dizilerinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanımı Seksenler Dizisi Örneği", İjla, 2(4), 234-246. (Yayın No: 1704229)

YAĞMUR ŞAHİN ESİN,İŞCAN ADEM,KANA FATİH,KOÇER ÖMER, (2013). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları Betimsel Bir Durum Çalışması", Jass, 6(4), 1185-1193. (Yayın No: 1704114)

İŞCAN ADEM,İSMAİL BAHA ARIKAN,ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN MENŞURE, (2013). "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlıkları Ve Okumaya İlişkin Tutumları", Uluslar Arası Avrasya Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(11), 1-16. (Yayın No: 1704182)

SEVİM OĞUZHAN,İŞCAN ADEM, (2012). "Türkçenin Eğitimi Ve Öğretimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinde Geçen Anahtar Kelimelere Dönük Bir İçerik Analizi", Turkish Studies, 7(1), 1863-1873. (Yayın No: 1692912)

İŞCAN ADEM,YAĞMUR ŞAHİN ESİN,VARIŞOĞLU BEHİCE,KANA FATİH,ŞENGÜL KÜBRA, (2012). "Hindistan Da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Genç Yetişkinlerin Öğrenme Geçmişlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Turkish Studies, 7(4), 407-415. (Yayın No: 1704069)

İŞCAN ADEM,ŞİMŞEK YAŞAR, (2012). "Üniversite Öğrencilerinin İstiklal Marşı Algısı", The Journal Of International Social Research, (Yayın No: 1277292)

İŞCAN ADEM, (2011). "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Suggestopedianın Telkin Yöntemi Kullanımı", Turkish Studies, 6(1), 1281-1286. (Yayın No: 1277201)

İŞCAN ADEM, (2011). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Filmlerin Yeri Ve Önemi", Turkish Studies, 6(3), 939-948. (Yayın No: 1277293)

İŞCAN ADEM, (2011). "Anlam Bilgisi Konularının Öğretimi", Turkish Studies, (Yayın No: 1277199)

İŞCAN ADEM, (2011). "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Önemi", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 429-36. (Yayın No: 1277198)

İŞCAN ADEM, (2011). "The Effect Of Language Learning Anxiety On The Learner Of Turkish As A Foreign Language The Case Of Jawaharlal Nehru University India", Educational Research And Reviews, 6(8), 586-591. (Yayın No: 1277197)

EFENDİOĞLU SÜLEYMAN,İŞCAN ADEM, (2010). "Türkçe Ses Bilgisi Öğretiminde Ses Olaylarının Sınıflandırılması", Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (Yayın No: 1277200)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

İŞCAN ADEM, KARADAĞ KÜBRA, (2021). "İlkokul 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Resimlerin Metinlerle Uyumunun İncelenmesi", Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 196-215. (Yayın No: 7050159)

İŞCAN ADEM, (2020). "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme An Evaluation On The Problems Of Teaching Turkish As A Foreign Language", Aydın Tömer Dil Dergisi, 5(1), 119-137., Doi: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019/tomer_v05i1005 (Yayın No: 6916663)

İŞCAN ADEM,CIMBIZ AHMET TURAN, (2018). "Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Resimlerin Metinlerleuyum Düzeyinin İncelenmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 250-272., Doi: 10.17240/aibuefd.2018..-380009 (Yayın No: 4208873)

İŞCAN ADEM,YASSITAŞ TUFAN, (2018). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültüraktarımı: Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Örneği (B1-B2 Düzeyi)", Aydın Tömer Dil Dergisi, 3(1), 47-66. (Yayın No: 4208426)

İŞCAN ADEM,ŞARA ERASLAN, (2018). "İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Yapılandırıcı Yaklaşıma Göre İncelenmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 76-105., Doi: http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2018.62 (Yayın No: 4173526)

İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,ALMALI METE, (2017). "Öğretmen Adaylarının Sözlü Anlatım Dersine Ve Sözlü Anlatıma Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(8), 42-63. (Yayın No: 3503380)

İŞCAN ADEM, (2017). "6. Sınıf Öğrencilerinin Anlam Bilgisi İle İlgili Başarı Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Erzurum Örneklemi)", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1948-68., Doi: 10.17556/erziefd.295272 (Yayın No: 3503392)

ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN MENŞURE,İŞCAN ADEM, (2017). "İlköğretim 3.Sınıf Türkçe Ders Kitapları Ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Uygunluk Düzeyi", Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(1), 1-13. (Yayın No: 3424292)

İŞCAN ADEM,DELEN MAHMUT, (2017). "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanımı (Selvi Boylum Al Yazmalım Filmi Örneği)", Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 87-101. (Yayın No: 3503419)

KARAGÖZ BEYTULLAH,İŞCAN ADEM, (2016). "Kültürel Bellek Aktarımı Temelinde Ninnilerin Rolü Anneler Ninnileri Biliyor Mu", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1036-1055., Doi: 10.17556/jef.45789 (Yayın No: 2983388)

İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,SÖNMEZ ARZU,AKSOY ERDEM, (2016). "Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi” Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi", Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-10. (Yayın No: 3519060)

İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH, (2016). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisikazandırmada Filmlerin Kullanımı", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1265-1278. (Yayın No: 3015938)

İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH, (2016). "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 193-206. (Yayın No: 3010284)

İŞCAN ADEM,CIMBIZ AHMET TURAN,DOĞAN ELVAN,HARDAL İSMAİL, (2015). "Ortaokul 6 Sınıf Anlam Bilgisi Konularıyla İlgili Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Uteb, 116-146. (Yayın No: 1704347)

İŞCAN ADEM,SEVİM OĞUZHAN,VARIŞOĞLU BEHİCE, (2012). "Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Düzeyler", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(6), 205-215. (Yayın No: 1710445)

MADEN SEDAT,İŞCAN ADEM, (2011). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Amaç Ve Sorunlar Hindistan Örneği", Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 23-38. (Yayın No: 1710405)

ŞAHİN ABDULLAH,İŞCAN ADEM,MADEN SEDAT, (2009). "İlköğretim Öğrencilerinin Okul Kitaplıklarını Kullanımı", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13), 183-196. (Yayın No: 1710367)

İŞCAN ADEM, (2007). "İşlevsel Dilbilgisinin Türkçe Öğretimindeki Yeri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9253-258. (Yayın No: 1710138)

ADA ŞÜKRÜ,İŞCAN ADEM, (2007). "İlk Okuma Yazma Öğretimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Erzurum İli Örneği", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14101-114. (Yayın No: 1710117)

İŞCAN ADEM,EFENDİOĞLU SÜLEYMAN,ADA ŞÜKRÜ, (2007). "Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Edebi Metinlerin Öğrencilere Estetik Zevk Kazandırmadaki Rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 59-76. (Yayın No: 1710083)

İŞCAN ADEM, (2007). "Dil Ve Anadil Olarak Türkçe Üzerine", Erciyes Dergisi, (352), 5-6. (Yayın No: 1710245)

İŞCAN ADEM, (2007). "Şiirin Çocuklardaki Estetik Duygunun Gelişmesine Katkısı", Erciyes Dergisi, (353), 30-32. (Yayın No: 1710293)

İŞCAN ADEM, (2007). "Necip Fazıl Kısakürek İn Eski Elbiselerin Hafızası Adlı Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme", Erciyes Dergisi, (350), 21-22. (Yayın No: 1710201)

İŞCAN ADEM,KOLUKISA HAMZA, (2005). "İlköğretim İkinci Kademe Dil Bilgisi Öğretiminin Durumu Sorunları Ve Çözüm Önerileri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 299-308. (Yayın No: 1710020)

İŞCAN ADEM, (2005). "Çoklu Ortam Multimedya Aktiviteleriyle Bir Kavak Ve İnsanlar Adlı Kısa Hikâye Nin Öğretimi", Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 1235-51. (Yayın No: 1709828)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

İŞCAN ADEM, (2021). "Çocuk Ve Gençlerde Okuma Kültürü", Eğitime Bakış, 17(51), 11-20. (Yayın No: 7131330)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

İŞCAN ADEM, BASKIN SAMİ (2020). KİŞİLERİN SEÇME VE DİZME EKSENİNDEKİ TERCİHLERİN PSİKOLOJİK NEDENLERİ. 12. ULUSLARARASI GÜNCEL ARAŞTIRMALARLA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914393)

BASKIN SAMİ, İŞCAN ADEM, KARA RAMAZAN (2020). TOPLUMSAL VE EĞİTSEL BİR DEĞER OLARAK ÖĞRETMEN. 12. ULUSLARARASI EĞİTİM CAMİASI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6904362)

BASKIN SAMİ, İŞCAN ADEM (2020). GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BAYRAM KAVRAMI . 12. ULUSLARARASI GÜNCEL ARAŞTIRMALARLA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6904394)

İŞCAN ADEM, BASKIN SAMİ, MADEN MERVE NUR (2020). TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE BİR KÜLTÜR AKTARICISI OLARAK TÜRKÜLERİN ÖNEMİ. 12. ULUSLARARASI EĞİTİM CAMİASI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6904330)

İŞCAN ADEM, KÖSE HAKAN (2020). TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 13. ULUSLARARASI EĞİTİM CAMİASI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6904429)

BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2019). Behiç Ak’ın Çatıdaki Gezegen Kitabının Söz varlığı ve Kelime Türlerinin Öğretiminde Kullanımına Yönelik Bir Etkinlik Önerisi. 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5921578)

BASKIN SAMİ,Bilgin Burcu,İŞCAN ADEM (2019). Bir Şeftali Bin Şeftali Eserinin Söz Varlığı ve Sözcük Türleri Öğretiminde Kullanımına Yönelik Örnek Uygulamalar. 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5890154)

TUZCUOĞLU AKSİN Şehnaz,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2019). Behiç Ak’ın Güneşi Bile Tamir Eden Adam Adlı Öyküsünün Dil Bilgisi Öğretiminde Kullanımına Yönelik Bir Öneri. 11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5916659)

İŞCAN ADEM,MADEN Merve Nur,BASKIN SAMİ (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Şarkıların Kullanımı. 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5925603)

KAŞAVEKLİOĞLU Goncagül,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2019). Oyunlarla Yaşayanlar Eserinin Söz Varlığıyla İlgili Bir Değerlendirme. 11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5925130)

ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN MENŞURE,İŞCAN ADEM (2019). Etkili İletişim Dersinin Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ve Empatik Eğilimleri Üzerine Etkisi. INTERNATIONAL SYMPOSİUM ON ACTİVE LEARNİNG (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5800712)

İŞCAN ADEM,AYTAN ŞÜKRÜ,BASKIN SAMİ (2019). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alternatif Materyaller: Türk Filmlerinin Kullanımı. 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5920526)

İŞCAN ADEM,Maden Merve Nur,BASKIN SAMİ (2019). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanımına Yönelik Örnek Etkinlikler. 11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5916961)

AKSOY ERDEM,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2018). DİNLEME EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: CÜMLE TAMAMLAMA TESTLERİ ÖRNEĞİ. 10. SOSYAL BİLİMLER VE SPOR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4710444)

YANCI HÜSEYİN,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2018). FARKLI YAKLAŞIMLARA GÖRE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE EDİNİM KAVRAMLARI. 10. SOSYAL BİLİMLER VE SPOR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4710374)

YILDIRIM ABDULVAHAP,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2018). SÖZLÜK BİLİMİ VE EĞİTİM. Akşemsedddin Uluslararası İnsan Toplum Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4710295)

BASKIN SAMİ,TORUN DÜRDANE,İŞCAN ADEM (2018). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKUMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4611969)

BASKIN SAMİ,DALCI ZEYNEP,İŞCAN ADEM (2018). ÖĞRENCİLERİN EKRAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4611872)

İŞCAN ADEM,KANCA EDANUR,BASKIN SAMİ (2018). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4586246)

İŞCAN ADEM,BASKIN SAMİ (2018). FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ(120 FİLMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ). Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4586187)

İŞCAN ADEM,BASKIN SAMİ (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı. Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4586117)

İŞCAN ADEM,KÖSE HAKAN (2018). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DERS DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖNEMİ. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4611801)

İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi Kazandırmada Filmlerin Kullanımı. 3. International Symposium on Language Education and Teaching (Özet Bildiri) (Yayın No:3572826)

İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi Kazandırmada Filmlerin Kullanımı. 3. International Symposium on Language Education and Teaching (Özet Bildiri) (Yayın No:3572821)

İŞCAN ADEM,GEDİKLİ ÖZLEM (2017). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SEÇMELİ YÖNTEMİN KULLANIMI. ICQH 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3690472)

İŞCAN ADEM,YASSITAŞ TUFAN (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe ÖğretimiDers Kitaplarında Kültür Aktarımı:Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Örneği(B1-B2 Düzeyi). TÜRKİYEDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OLMAK SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3690424)

İŞCAN ADEM,ÇİNPOLAT ENES (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Ingilizce Ders KitaplarınınKültür Aktarımı Yönünden Incelenmesi. IV. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3795938)

İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH (2017). Filmlerle Yabancılara Türkçe Öğretimi. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3572815)

İŞCAN ADEM,ALTUN SALİH (2017). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanılmasına İlişkin Etkinlik Örnekleri. 10. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI (Özet Bildiri) (Yayın No:3690396)

KARAGÖZ BEYTULLAH,İŞCAN ADEM,DURSUN BÜŞRA (2016). TAHİR ALANGU NUN KELOĞLAN MASALLARI ADLI ESERİNİN SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ. International Conference on Quality in Higher Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2983460)

İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH (2016). The Use Of Turkish Films In Teaching Turkish As A Foreign Language A Sample From HababamSınıfı. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2963024)

KARAGÖZ BEYTULLAH,İŞCAN ADEM (2016). Listening Anxiety Scale For University Students A Study Of Validity And Reliability. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2963046)

İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,DURSUN BÜŞRA (2016). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanımı Kelebeğin Rüyası Örneği. International Conference on Quality in Higher Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2983427)

İŞCAN ADEM,YILMAZ FATİH,AKTÜRK YUNUS (2015). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarım Aracı Olarak Türk Filmlerinin Kullanımı Babam ve Oğlum Filmi Örneği. I. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1842450)

İŞCAN ADEM,YAĞMUR ŞAHİN ESİN,AYDIN GÜLNUR (2011). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yöntem Sorunu. Gazi Üniversitesi Uluslar arası Türkçe Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1842248)

İŞCAN ADEM,MADEN SEDAT İlköğretim II Kademe Dil bilgisi Öğretiminde Anlam Bilgisi Haritalarının Kullanımı. II. Uluslar arası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1841934)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Filmlerle Yabancılara Türkçe Öğretimi (2017)., İŞCAN ADEM, Nobel Yayınları, Sayfa Sayısı: 134, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3441968)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

İlkokul Eğitiminde Eğitsel Oyunlar Ve Güncel Uygulamalar (2020)., İŞCAN ADEM,MADEN MERVE NUR, Nobel, Editör: Alkış Küçükaydın Menşure, Sayfa Sayısı: 353, ISBN: 978-625-402-334-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6394463)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (2019)., İŞCAN ADEM, Pegem, Editör: Mehmet Nuri Kardaş, Sayfa Sayısı: 402, ISBN: 978-605-80060-1-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5778340)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (2019)., İŞCAN ADEM, Nobel, Editör: Adem İşcan, Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 422, ISBN: 948-605-033-183-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5777032)

Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar (2018)., İŞCAN ADEM,TATAN OYA ÖZGAT, Nobel, Editör: Adem İşcan, Sayfa Sayısı: 864, ISBN: 978-605-7928-22-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4460567)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler (2018)., İŞCAN ADEM,AYDIN GÜLNUR, Pegem A, Editör: Doç. Dr. Abdullah Şahin, Sayfa Sayısı: 747, ISBN: 978-605-364-919-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4425686)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler (2018)., İŞCAN ADEM, Pegem A, Editör: Doç. Dr. Abdullah Şahin, Sayfa Sayısı: 747, ISBN: 978-605-364-919-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4425669)

Etkinliklerle Hafta Hafta Konuşma Eğitimi (2017)., İŞCAN ADEM,AKÇAY AHMET,VARIŞOĞLU BEHİCE,SARIKAYA BÜNYAMİN,AKIN ERHAN,TOPUZKANAMIŞ ERSOY,ALTUNKAYA HATİCE,YILMAZ HİKMET,KIYMAZ M SAİD,KARDAŞ MEHMET NURİ,GÜN MESUT,EKEN NETİCEYİ TAYYİBE,SEVİM OĞUZHAN,SEMERCİ SEDA YILMAZ,ÖZDEMİR SERPİL, Anı Yayıncılık, Editör: Akçay Ahmet, Baskın Sami, Sayfa Sayısı: 454, ISBN: 978-605-170-170-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3665630)

Etkinliklerle Hafta Hafta Sözlü Anlatım (2016)., İŞCAN ADEM, Nobel, Editör: Murat Şengül, Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 214, ISBN: 978-605-320-364-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2923526)

Etkinliklerle Hafta Hafta Sözlü Anlatım (2016)., İŞCAN ADEM, Nobel, Editör: Şengül, Murat, Baskın, Sami, Sayfa Sayısı: 214, ISBN: 978-605-320-364-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2923542)

Konuşma Eğitimi Yöntemler Etkinlikler (2015)., İŞCAN ADEM, Pegem A, Editör: Abdullah Şahin, Sayfa Sayısı: 296, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1710801)

Konuşma Eğitimi Yöntemler Etkinlikler (2015)., İŞCAN ADEM, Pegem A, Editör: Abdullah Şahin, Sayfa Sayısı: 296, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1710890)

Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım (2015)., İŞCAN ADEM, Nobel, Editör: Adem İşcan, Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 179, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1711015)

Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım (2015)., İŞCAN ADEM, Nobel, Editör: Adem İşcan, Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 179, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1711104)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar Yaklaşımlar Etkinlikler (2014)., İŞCAN ADEM, Pegem A, Editör: Abdullah Şahin, Sayfa Sayısı: 518, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 74006)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar Yaklaşımlar Etkinlikler (2014)., İŞCAN ADEM,AYDIN GÜLNUR, Pegema, Editör: Abdullah Şahin, Sayfa Sayısı: 518, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1710761)

Konuşma Eğitimi (2013)., İŞCAN ADEM, Pegem, Editör: Şahin Abdullah, ISBN: 978-605-364-281-7, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3958131)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (2012)., İŞCAN ADEM, Pegem Yayınları, Editör: Şahin Abdullah, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3958029)

Konuşma Eğitimi (2011)., İŞCAN ADEM, Pegem, Editör: Aziz Kılınç, Abdullah Şahin, ISBN: 978-605-364-281-7, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5800358)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

" Bir Harf Bir İnsan ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.02.2016-30.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Genç Eğitimciler Her Yerde", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 10.05.2008-10.12.2008 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Türkçenin eğitim ve öğretimini iyileştirmek üzere Erzurum il merkezinde bulunan İlköğretim okullarındaki sınıf kitaplıklarıyla okul kütüphanelerinin mevcut durumunun tespit edilmesi kütüphane ortamının II kademe Türkçe derslerine katkısının etkinleştirilmesi sınıf kitaplıkları ile okul kütüphanelerinin işlevlerinin artırılarak öğrencilere yeterli okuma yararlanma ortamlarının oluşturulması", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Genç Eğitimciler Her Yerde", Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2000-2003, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı , Türkçe- Edebiyat Öğretmeni

2010-2011, Misafir Öğretim Üyesi, TÜRK İŞBİRLİĞİ KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (TİKA), Hindistan Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Hindistan, Misafir Öğretim Üyesi

2013-2014, Misafir Öğretim Üyesi, YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ, Ürdün Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:adem.iscan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2004-2009
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkçe Eğitimi (Dr)

Tez Adı:İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin 2005 Türkçe Öğretim Programındaki Anlam Bilgisi İle İlgili Başarı Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Erzurum Örneklemi)
Yüksek Lisans
2001-2004
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İlköğretim İkinci Kademe Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrencilere Estetik Zevk Kazandırmadaki Rolü
Lisans
1996-2000
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Profesör
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Doçent
2012-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2009-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2003-2009
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)KONUŞMA EĞİTİMİTürkçe3
(2018-2019)TÜRK DİLİ ITürkçe3
(2018-2019)TÜRK DİLİ IITürkçe3
Yüksek Lisans
(2018-2019)TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ IITürkçe3
(2018-2019)FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Menşure KÜÇÜKAYDIN, (2013)., "İlköğretim 3.sınıf Türkçe ders kitapları ve Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygunluk düzeyi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Eraslan ŞARA, (2015)., "İlkokul 2. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin yapılandırıcı yaklaşıma göre incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Mahmut DELEN, (2016)., "Yabancılara Türkçe öğretiminde filmlerin kullanımı (Selvi Boylum Al Yazmalım filmi örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Ahmet Turan CIMBIZ, (2017)., "Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Büşra DURSUN, (2017)., "Yabancılara Türkçe öğretiminde film kullanımının öğrencilerin anlama becerisine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Derya BİRCAN, (2017)., "Ortaokul Türkçe ders kitaplarında Türk halk kültürü unsurları üzerine bir değerlendirme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Oya ÖZGAT TATAN, (2018)., "Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti örneği (A1-A2 düzeyi)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Esra SAYİD AÇIKGÖZ, (2018)., "Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı: (A1-A2 düzeyi)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Elvan DOĞAN, (2018)., "Metin dışı okumalarda Yürekdede ile Padişah kitabından değerler eğitimi bağlamında yararlanma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Kübra KARADAĞ, (2019)., "İlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyumunun incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Mete ALMALI, (2019)., "Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında kültürel unsurların kullanımı: Yunus Emre Enstitüsü yedi iklim Türkçe öğretim seti örneği (C1 – C2 seviyesi)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Hakan KÖSE, (2020)., "Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Zeynep DALCI, (2020)., "Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma kaygılarının değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Edanur KANCA, (2020)., "Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında görsel-metin uyumu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Merve Nur MADEN, (2020)., "Yabancı öğrencilerin Türkçe söz varlığının geliştirilmesinde şarkıların kullanımı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Ebru KAYA TORUN, (2020)., "Ortaokul 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Burcu BİLGİN, (2020)., "Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan hikâye kitaplarının söz varlığı açısından değerlendirilmesi: Yunus Emre Enstitüsü Çocuk Hikâyeleri Dizisi örneği (A1-A2)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Recent Studies of Education in Various Occasions, Kitap, Editör, LAMBERT ACADEMİC PUBLİSHİNG, 01.01.2021
2.Dil ve Beceri Eğitimi Araştırmaları, Kitap, Editör, LAMBERT ACADEMİC PUBLİSHİNG, 30.12.2020
3.Türkçe Eğitimi, Kitap, Editör, NOBEL, 02.06.2020 - 10.06.2020
4.TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ, Kitap, Editör, NOBEL, 01.01.2019 - 27.12.2019
5.EĞİTİM BİLİMLERİNDE ÖRNEK ARAŞTIRMALAR, Kitap, Editör, NOBEL
6.ETKİNLİKLERLE HAFTA HAFTA YAZILI ANLATIM, Kitap, Editör, NOBEL


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.İŞCAN ADEM, KANCA EDANUR (2021). Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Görsel-Metin Uyumu. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 6(1), 133-160. (Yayın No: 7103499)
2.İŞCAN ADEM, BASKIN SAMİ (2021). Comparison the Course Books Used in Teaching Turkish and English as a Foreign Language in Terms of Culture Transmission. Education Quarterly Reviews, 4(1), 661-675., Doi: 10.31014/aior.1993.04.02.276 (Yayın No: 7050150)
3.İŞCAN ADEM, MADEN MERVE NUR (2020). TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN TÜRKÇE SÖZ VARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE ŞARKILARIN KULLANIMI. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences, 2(2), 630-650., Doi: 10.35452/caless.2020.33 (Yayın No: 6904173)
4.İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH (2020). Türkçe Eğitimi Akademik Alanının Sorunlarına İlişkin Gözlemler. Turkish Studies- Educational Sciences, 15(2), 911-921., Doi: dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41912 (Yayın No: 6247617)
5.İŞCAN ADEM,YASSITAŞ TUFAN (2019). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Farklı Öğretim Alanlarına Yönelik Film Etkinlikleri: Uzun Hikâye Film Örneği. TÜBAD, 4(1), 49-60. (Yayın No: 5210595)
6.KARAGÖZ BEYTULLAH,İŞCAN ADEM,BASKIN SAMİ,IRŞİ AYŞEGÜL (2017). Investigation of Turkish Teacher Candidates Listening Skills. Universal Journal of Educational Research, 5(5), 750-756., Doi: 10.13189/ujer.2017.050507 (Yayın No: 3503353)
7.İŞCAN ADEM (2017). The Use of Eclectic Method in Teaching Turkish to Foreign Students. Journal of Education and Practice, 8(7), 149-153. (Yayın No: 3462455)
8.İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,BOZOĞLU NEŞE (2017). An Analysis on Reading Texts in Teaching Turkish to Foreigners. International Journal of Languages’s Education and Teaching, 1(Volume 5 Issue 3), 37-51., Doi: 10.18298/ijlet.1805 (Yayın No: 3593110)
9.İŞCAN ADEM (2017). Using Films in Turkish Teaching Grammar as a Foreign Language. Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES), 7(2), 27-40., Doi: doi: 10.26579/jocures (Yayın No: 3690365)
10.İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,KONYAR MERVE (2017). Cultural Transfer and Creating Cultural Awareness in Teaching Turkish as A Foreign Language: A Sample from Gaziosmanpaşa University Tömer. Journal of Education and Practice, 8(9), 53-63. (Yayın No: 3462748)
11.İŞCAN ADEM (2017). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIM ARACI OLARAK FİLMLERDEN YARARLANMA. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 58(1), 437-452., Doi: http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3678 (Yayın No: 3424284)
12.İŞCAN ADEM (2017). Using Films in Vocabulary Teaching of Turkish as a Foreign Language. Journal of Education and Training Studies, 5(5), 27-35., Doi: 10.11114/jets.v5i5.2245 (Yayın No: 3457236)
13.BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,BİROL GÜLNUR (2017). The Use of Vocabulary Learning Strategies in Teaching Turkish as a Second Language. Journal of Education and Practice, 8(9), 126-134. (Yayın No: 3462895)
14.İŞCAN ADEM (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yabancı DilKaygısının Türkçe Öğrenenler Üzerindeki Etkisi (ÜrdünÜniversitesi Örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, (Yayın No: 3958780)
15.İŞCAN ADEM (2016). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA BECERİSİ KAZANDIRMADA FİLMLERİN KULLANIMI. Turkish Studies, 11(21), 487-500. (Yayın No: 3010266)
16.İŞCAN ADEM (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Kaygısı Üzerine Bir İnceleme Ürdün Üniversitesi Örneği. Dil ve Edebiyat Eğitimi, 14135-152., Doi: 10.12973/jlle.11.279 (Yayın No: 1704366)
17.İŞCAN ADEM,AKTÜRK YUNUS (2014). Televizyon Dizilerinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanımı Seksenler Dizisi Örneği. İJLA, 2(4), 234-246. (Yayın No: 1704229)
18.YAĞMUR ŞAHİN ESİN,İŞCAN ADEM,KANA FATİH,KOÇER ÖMER (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları Betimsel Bir Durum Çalışması. JASS, 6(4), 1185-1193. (Yayın No: 1704114)
19.İŞCAN ADEM,İSMAİL BAHA ARIKAN,ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN MENŞURE (2013). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlıkları ve Okumaya İlişkin Tutumları. Uluslar arası Avrasya Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(11), 1-16. (Yayın No: 1704182)
20.SEVİM OĞUZHAN,İŞCAN ADEM (2012). Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinde Geçen Anahtar Kelimelere Dönük Bir İçerik Analizi. Turkish Studies, 7(1), 1863-1873. (Yayın No: 1692912)
21.İŞCAN ADEM,YAĞMUR ŞAHİN ESİN,VARIŞOĞLU BEHİCE,KANA FATİH,ŞENGÜL KÜBRA (2012). Hindistan da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Genç Yetişkinlerin Öğrenme Geçmişlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Turkish Studies, 7(4), 407-415. (Yayın No: 1704069)
22.İŞCAN ADEM,ŞİMŞEK YAŞAR (2012). Üniversite Öğrencilerinin İstiklal Marşı Algısı. The Journal of International Social Research, (Yayın No: 1277292)
23.İŞCAN ADEM (2011). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Suggestopedianın Telkin Yöntemi Kullanımı. Turkish Studies, 6(1), 1281-1286. (Yayın No: 1277201)
24.İŞCAN ADEM (2011). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi. Turkish Studies, 6(3), 939-948. (Yayın No: 1277293)
25.İŞCAN ADEM (2011). Anlam Bilgisi Konularının Öğretimi. Turkish Studies, (Yayın No: 1277199)
26.İŞCAN ADEM (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Önemi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 429-36. (Yayın No: 1277198)
27.İŞCAN ADEM (2011). The effect of language learning anxiety on the learner of Turkish as a foreign language The case of Jawaharlal Nehru University India. Educational Research and Reviews, 6(8), 586-591. (Yayın No: 1277197)
28.EFENDİOĞLU SÜLEYMAN,İŞCAN ADEM (2010). Türkçe Ses Bilgisi Öğretiminde Ses Olaylarının Sınıflandırılması. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (Yayın No: 1277200)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.İŞCAN ADEM, KARADAĞ KÜBRA (2021). İlkokul 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Resimlerin Metinlerle Uyumunun İncelenmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 196-215. (Yayın No: 7050159)
2.İŞCAN ADEM (2020). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme An Evaluation on the Problems of Teaching Turkish as a Foreign Language. Aydın TÖMER dil dergisi, 5(1), 119-137., Doi: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019/tomer_v05i1005 (Yayın No: 6916663)
3.İŞCAN ADEM,CIMBIZ AHMET TURAN (2018). Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerleuyum düzeyinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 250-272., Doi: 10.17240/aibuefd.2018..-380009 (Yayın No: 4208873)
4.İŞCAN ADEM,YASSITAŞ TUFAN (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında KültürAktarımı: Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Örneği (B1-B2 Düzeyi). Aydın Tömer Dil Dergisi, 3(1), 47-66. (Yayın No: 4208426)
5.İŞCAN ADEM,ŞARA ERASLAN (2018). İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Yapılandırıcı Yaklaşıma Göre İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 76-105., Doi: http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2018.62 (Yayın No: 4173526)
6.İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,ALMALI METE (2017). Öğretmen Adaylarının Sözlü Anlatım Dersine ve Sözlü Anlatıma Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(8), 42-63. (Yayın No: 3503380)
7.İŞCAN ADEM (2017). 6. Sınıf Öğrencilerinin Anlam Bilgisi İle İlgili Başarı Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Erzurum Örneklemi). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1948-68., Doi: 10.17556/erziefd.295272 (Yayın No: 3503392)
8.ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN MENŞURE,İŞCAN ADEM (2017). İlköğretim 3.Sınıf Türkçe Ders Kitapları ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Uygunluk Düzeyi. ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, 5(1), 1-13. (Yayın No: 3424292)
9.İŞCAN ADEM,DELEN MAHMUT (2017). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanımı (Selvi Boylum Al Yazmalım Filmi Örneği). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 87-101. (Yayın No: 3503419)
10.KARAGÖZ BEYTULLAH,İŞCAN ADEM (2016). Kültürel Bellek Aktarımı Temelinde Ninnilerin Rolü Anneler Ninnileri Biliyor Mu. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1036-1055., Doi: 10.17556/jef.45789 (Yayın No: 2983388)
11.İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,SÖNMEZ ARZU,AKSOY ERDEM (2016). TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “TÜRK DİL BİLGİSİ I: SES BİLGİSİ” DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-10. (Yayın No: 3519060)
12.İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma BecerisiKazandırmada Filmlerin Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1265-1278. (Yayın No: 3015938)
13.İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH (2016). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 193-206. (Yayın No: 3010284)
14.İŞCAN ADEM,CIMBIZ AHMET TURAN,DOĞAN ELVAN,HARDAL İSMAİL (2015). Ortaokul 6 Sınıf Anlam Bilgisi Konularıyla İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. UTEB, 116-146. (Yayın No: 1704347)
15.İŞCAN ADEM,SEVİM OĞUZHAN,VARIŞOĞLU BEHİCE (2012). Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Düzeyler. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(6), 205-215. (Yayın No: 1710445)
16.MADEN SEDAT,İŞCAN ADEM (2011). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Amaç ve Sorunlar Hindistan Örneği. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 23-38. (Yayın No: 1710405)
17.ŞAHİN ABDULLAH,İŞCAN ADEM,MADEN SEDAT (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Okul Kitaplıklarını Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13), 183-196. (Yayın No: 1710367)
18.İŞCAN ADEM (2007). İşlevsel Dilbilgisinin Türkçe Öğretimindeki Yeri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9253-258. (Yayın No: 1710138)
19.ADA ŞÜKRÜ,İŞCAN ADEM (2007). İlk Okuma Yazma Öğretimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Erzurum İli Örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14101-114. (Yayın No: 1710117)
20.İŞCAN ADEM,EFENDİOĞLU SÜLEYMAN,ADA ŞÜKRÜ (2007). Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Edebi Metinlerin Öğrencilere Estetik Zevk Kazandırmadaki Rolü. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 59-76. (Yayın No: 1710083)
21.İŞCAN ADEM (2007). Dil ve Anadil Olarak Türkçe Üzerine. Erciyes Dergisi, (352), 5-6. (Yayın No: 1710245)
22.İŞCAN ADEM (2007). Şiirin Çocuklardaki Estetik Duygunun Gelişmesine Katkısı. Erciyes Dergisi, (353), 30-32. (Yayın No: 1710293)
23.İŞCAN ADEM (2007). Necip Fazıl Kısakürek in Eski Elbiselerin Hafızası Adlı Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme. Erciyes Dergisi, (350), 21-22. (Yayın No: 1710201)
24.İŞCAN ADEM,KOLUKISA HAMZA (2005). İlköğretim İkinci Kademe Dil bilgisi Öğretiminin Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 299-308. (Yayın No: 1710020)
25.İŞCAN ADEM (2005). Çoklu Ortam Multimedya Aktiviteleriyle Bir Kavak ve İnsanlar Adlı Kısa Hikâye nin Öğretimi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 1235-51. (Yayın No: 1709828)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.İŞCAN ADEM (2021). Çocuk ve Gençlerde Okuma Kültürü. Eğitime Bakış, 17(51), 11-20. (Yayın No: 7131330)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.İŞCAN ADEM,YAĞMUR ŞAHİN ESİN,AYDIN GÜLNUR (2011). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yöntem Sorunu. Gazi Üniversitesi Uluslar arası Türkçe Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1842248)
2.BASKIN SAMİ,Bilgin Burcu,İŞCAN ADEM (2019). Bir Şeftali Bin Şeftali Eserinin Söz Varlığı ve Sözcük Türleri Öğretiminde Kullanımına Yönelik Örnek Uygulamalar. 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5890154)
3.İŞCAN ADEM,AYTAN ŞÜKRÜ,BASKIN SAMİ (2019). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alternatif Materyaller: Türk Filmlerinin Kullanımı. 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5920526)
4.İŞCAN ADEM,YASSITAŞ TUFAN (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe ÖğretimiDers Kitaplarında Kültür Aktarımı:Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Örneği(B1-B2 Düzeyi). TÜRKİYEDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OLMAK SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3690424)
5.İŞCAN ADEM,ALTUN SALİH (2017). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanılmasına İlişkin Etkinlik Örnekleri. 10. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI (Özet Bildiri) (Yayın No:3690396)
6.İŞCAN ADEM,YILMAZ FATİH,AKTÜRK YUNUS (2015). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarım Aracı Olarak Türk Filmlerinin Kullanımı Babam ve Oğlum Filmi Örneği. I. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1842450)
7.AKSOY ERDEM,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2018). DİNLEME EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: CÜMLE TAMAMLAMA TESTLERİ ÖRNEĞİ. 10. SOSYAL BİLİMLER VE SPOR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4710444)
8.YANCI HÜSEYİN,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2018). FARKLI YAKLAŞIMLARA GÖRE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE EDİNİM KAVRAMLARI. 10. SOSYAL BİLİMLER VE SPOR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4710374)
9.İŞCAN ADEM,KANCA EDANUR,BASKIN SAMİ (2018). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4586246)
10.İŞCAN ADEM,ÇİNPOLAT ENES (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Ingilizce Ders KitaplarınınKültür Aktarımı Yönünden Incelenmesi. IV. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3795938)
11.KARAGÖZ BEYTULLAH,İŞCAN ADEM,DURSUN BÜŞRA (2016). TAHİR ALANGU NUN KELOĞLAN MASALLARI ADLI ESERİNİN SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ. International Conference on Quality in Higher Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2983460)
12.İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,DURSUN BÜŞRA (2016). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanımı Kelebeğin Rüyası Örneği. International Conference on Quality in Higher Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2983427)
13.ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN MENŞURE,İŞCAN ADEM (2019). Etkili İletişim Dersinin Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ve Empatik Eğilimleri Üzerine Etkisi. INTERNATIONAL SYMPOSİUM ON ACTİVE LEARNİNG (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5800712)
14.TUZCUOĞLU AKSİN Şehnaz,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2019). Behiç Ak’ın Güneşi Bile Tamir Eden Adam Adlı Öyküsünün Dil Bilgisi Öğretiminde Kullanımına Yönelik Bir Öneri. 11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5916659)
15.KAŞAVEKLİOĞLU Goncagül,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2019). Oyunlarla Yaşayanlar Eserinin Söz Varlığıyla İlgili Bir Değerlendirme. 11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5925130)
16.İŞCAN ADEM,Maden Merve Nur,BASKIN SAMİ (2019). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanımına Yönelik Örnek Etkinlikler. 11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5916961)
17.İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH (2016). The Use Of Turkish Films In Teaching Turkish As A Foreign Language A Sample From HababamSınıfı. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2963024)
18.KARAGÖZ BEYTULLAH,İŞCAN ADEM (2016). Listening Anxiety Scale For University Students A Study Of Validity And Reliability. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2963046)
19.YILDIRIM ABDULVAHAP,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2018). SÖZLÜK BİLİMİ VE EĞİTİM. Akşemsedddin Uluslararası İnsan Toplum Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4710295)
20.BASKIN SAMİ,TORUN DÜRDANE,İŞCAN ADEM (2018). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKUMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4611969)
21.BASKIN SAMİ,DALCI ZEYNEP,İŞCAN ADEM (2018). ÖĞRENCİLERİN EKRAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4611872)
22.İŞCAN ADEM,BASKIN SAMİ (2018). FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ(120 FİLMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ). Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4586187)
23.İŞCAN ADEM,BASKIN SAMİ (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı. Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4586117)
24.İŞCAN ADEM,KÖSE HAKAN (2018). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DERS DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖNEMİ. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4611801)
25.İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH (2017). Filmlerle Yabancılara Türkçe Öğretimi. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3572815)
26.İŞCAN ADEM,GEDİKLİ ÖZLEM (2017). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SEÇMELİ YÖNTEMİN KULLANIMI. ICQH 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3690472)
27.İŞCAN ADEM, KÖSE HAKAN (2020). TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 13. ULUSLARARASI EĞİTİM CAMİASI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6904429)
28.İŞCAN ADEM, BASKIN SAMİ (2020). KİŞİLERİN SEÇME VE DİZME EKSENİNDEKİ TERCİHLERİN PSİKOLOJİK NEDENLERİ. 12. ULUSLARARASI GÜNCEL ARAŞTIRMALARLA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914393)
29.BASKIN SAMİ, İŞCAN ADEM, KARA RAMAZAN (2020). TOPLUMSAL VE EĞİTSEL BİR DEĞER OLARAK ÖĞRETMEN. 12. ULUSLARARASI EĞİTİM CAMİASI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6904362)
30.BASKIN SAMİ, İŞCAN ADEM (2020). GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BAYRAM KAVRAMI . 12. ULUSLARARASI GÜNCEL ARAŞTIRMALARLA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6904394)
31.İŞCAN ADEM, BASKIN SAMİ, MADEN MERVE NUR (2020). TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE BİR KÜLTÜR AKTARICISI OLARAK TÜRKÜLERİN ÖNEMİ. 12. ULUSLARARASI EĞİTİM CAMİASI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6904330)
32.İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi Kazandırmada Filmlerin Kullanımı. 3. International Symposium on Language Education and Teaching (Özet Bildiri) (Yayın No:3572826)
33.İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi Kazandırmada Filmlerin Kullanımı. 3. International Symposium on Language Education and Teaching (Özet Bildiri) (Yayın No:3572821)
34.BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2019). Behiç Ak’ın Çatıdaki Gezegen Kitabının Söz varlığı ve Kelime Türlerinin Öğretiminde Kullanımına Yönelik Bir Etkinlik Önerisi. 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5921578)
35.İŞCAN ADEM,MADEN Merve Nur,BASKIN SAMİ (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Şarkıların Kullanımı. 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5925603)
36.İŞCAN ADEM,MADEN SEDAT (2019). İlköğretim II Kademe Dil bilgisi Öğretiminde Anlam Bilgisi Haritalarının Kullanımı. II. Uluslar arası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1841934)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (2017)., İŞCAN ADEM, Nobel Yayınları, Sayfa Sayısı: 134, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3441968)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.İLKOKUL EĞİTİMİNDE EĞİTSEL OYUNLAR VE GÜNCEL UYGULAMALAR (2020)., İŞCAN ADEM,MADEN MERVE NUR, Nobel, Editör: Alkış Küçükaydın Menşure, Sayfa Sayısı: 353, ISBN: 978-625-402-334-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6394463)
2.TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ (2019)., İŞCAN ADEM, Pegem, Editör: Mehmet Nuri Kardaş, Sayfa Sayısı: 402, ISBN: 978-605-80060-1-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5778340)
3.Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (2019)., İŞCAN ADEM, Nobel, Editör: Adem İşcan, Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 422, ISBN: 948-605-033-183-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5777032)
4.EĞİTİM BİLİMLERİNDE ÖRNEK ARAŞTIRMALAR (2018)., İŞCAN ADEM,TATAN OYA ÖZGAT, Nobel, Editör: Adem İşcan, Sayfa Sayısı: 864, ISBN: 978-605-7928-22-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4460567)
5.Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler (2018)., İŞCAN ADEM,AYDIN GÜLNUR, Pegem A, Editör: Doç. Dr. Abdullah Şahin, Sayfa Sayısı: 747, ISBN: 978-605-364-919-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4425686)
6.Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler (2018)., İŞCAN ADEM, Pegem A, Editör: Doç. Dr. Abdullah Şahin, Sayfa Sayısı: 747, ISBN: 978-605-364-919-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4425669)
7.Etkinliklerle Hafta Hafta Konuşma Eğitimi (2017)., İŞCAN ADEM,AKÇAY AHMET,VARIŞOĞLU BEHİCE,SARIKAYA BÜNYAMİN,AKIN ERHAN,TOPUZKANAMIŞ ERSOY,ALTUNKAYA HATİCE,YILMAZ HİKMET,KIYMAZ M SAİD,KARDAŞ MEHMET NURİ,GÜN MESUT,EKEN NETİCEYİ TAYYİBE,SEVİM OĞUZHAN,SEMERCİ SEDA YILMAZ,ÖZDEMİR SERPİL, Anı Yayıncılık, Editör: Akçay Ahmet, Baskın Sami, Sayfa Sayısı: 454, ISBN: 978-605-170-170-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3665630)
8.Etkinliklerle Hafta Hafta Sözlü Anlatım (2016)., İŞCAN ADEM, Nobel, Editör: Murat Şengül, Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 214, ISBN: 978-605-320-364-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2923526)
9.ETKİNLİKLERLE HAFTA HAFTA SÖZLÜ ANLATIM (2016)., İŞCAN ADEM, Nobel, Editör: Şengül, Murat, Baskın, Sami, Sayfa Sayısı: 214, ISBN: 978-605-320-364-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2923542)
10.Konuşma Eğitimi Yöntemler Etkinlikler (2015)., İŞCAN ADEM, Pegem A, Editör: Abdullah Şahin, Sayfa Sayısı: 296, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1710801)
11.Konuşma Eğitimi Yöntemler Etkinlikler (2015)., İŞCAN ADEM, Pegem A, Editör: Abdullah Şahin, Sayfa Sayısı: 296, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1710890)
12.Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım (2015)., İŞCAN ADEM, Nobel, Editör: Adem İşcan, Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 179, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1711015)
13.Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım (2015)., İŞCAN ADEM, Nobel, Editör: Adem İşcan, Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 179, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1711104)
14.Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar Yaklaşımlar Etkinlikler (2014)., İŞCAN ADEM, Pegem A, Editör: Abdullah Şahin, Sayfa Sayısı: 518, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 74006)
15.Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar Yaklaşımlar Etkinlikler (2014)., İŞCAN ADEM,AYDIN GÜLNUR, Pegema, Editör: Abdullah Şahin, Sayfa Sayısı: 518, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1710761)
16.Konuşma Eğitimi (2013)., İŞCAN ADEM, Pegem, Editör: Şahin Abdullah, ISBN: 978-605-364-281-7, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3958131)
17.Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (2012)., İŞCAN ADEM, Pegem Yayınları, Editör: Şahin Abdullah, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3958029)
18.Konuşma Eğitimi (2011)., İŞCAN ADEM, Pegem, Editör: Aziz Kılınç, Abdullah Şahin, ISBN: 978-605-364-281-7, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5800358)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Bir Harf Bir İnsan , Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.02.2016-30.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Genç Eğitimciler Her Yerde, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 10.05.2008-10.12.2008 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
3.Türkçenin eğitim ve öğretimini iyileştirmek üzere Erzurum il merkezinde bulunan İlköğretim okullarındaki sınıf kitaplıklarıyla okul kütüphanelerinin mevcut durumunun tespit edilmesi kütüphane ortamının II kademe Türkçe derslerine katkısının etkinleştirilmesi sınıf kitaplıkları ile okul kütüphanelerinin işlevlerinin artırılarak öğrencilere yeterli okuma yararlanma ortamlarının oluşturulması, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
4.Genç Eğitimciler Her Yerde, Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2013-2014Misafir Öğretim ÜyesiYUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ, Ürdün Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi
2010-2011Misafir Öğretim ÜyesiTÜRK İŞBİRLİĞİ KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (TİKA), Hindistan Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Hindistan, Misafir Öğretim Üyesi
2000-2003ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı , Türkçe- Edebiyat Öğretmeni