GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

DOĞAN ATILĞANž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Doğan ATILĞAN

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Üroloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, İstanbul Üniversitesi (2016- 2020)

Tıp Fakültesi -

LİSANS, Uludağ Üniversitesi (1989- 1995)

Tıp Fakültesi -

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinin İnterstisiyel I-125 İmplantasyonu", İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Üroloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Üroloji Anabilim Dalı, (2007- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi/ İstanbul Tıp Fakültesi/ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Üroloji Anabilim Dalı, (1997- 2003)


İdari Görevler

Başhekim Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, (2008- 2010)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Yusuf GENÇTEN, "Böbrek Hücreli Kanserde Zeb2 Protein Ekspresyonu Ve Prognostik Faktörlerle İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı, 2015

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ATILĞAN DOĞAN, Kölükçü Engin, Fırat Fatih, KÖLÜKÇÜ VİLDAN, (2020). "Efficacy And Safety Of Holmium Laser Lithotripsy Under Local Anesthesia İn The Treatment Of Urethral Stones İn Elderly Male Patients", Healthcare, 8(2), 2-10., Doi: 10.3390/healthcare8020150 (Yayın No: 6897533) [SSCI]

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,UNSAL VELİD,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT, (2019). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats", International Urology And Nephrology, 51(2), 231-238., Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 4627404) [SCI-Expanded]

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN, (2019). "Comparison Of Two Different Anesthetic Methods On Pain Perception İn Prostate Biopsy", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 10(1), 121-124., Doi: 10.4328/JCAM.6028 (Yayın No: 5150692)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,DERESOY FAİK ALEV,ATILĞAN DOĞAN,GÜMÜŞAY ÖZGE,ULUOCAK NİHAT, (2019). "Contralateral Testicular Metastasis Of Renal Cell Carcinoma: A Case Report", The Eurasian Journal Of Medicine, 51(3), 310-312., Doi: 10.5152/eurasianjmed.2018.18357 (Yayın No: 5510610)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,UNSAL VELİD,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT, (2019). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats", International Urology And Nephrology, 51(2), 231-238., Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 5150682) [SCI-Expanded]

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN,UNSAL VELİD,ETİKAN İLKER, (2018). "Clinical Relevance Of Preoperative Neutrophil To Lymphocyte And Platelet To Lymphocyte Ratio İn Renal Cell Carcinoma", Journal Of Urological Surgery, 5(4), 189-193., Doi: 10.4274/jus.2133 (Yayın No: 4590777)

ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2018). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283. (Yayın No: 4650062)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN,UNSAL VELİD,ETİKAN İLKER, (2018). "Clinical Relevance Of Preoperative Neutrophil To Lymphocyte And Platelet To Lymphocyte Ratio İn Renal Cell Carcinoma", Journal Of Urological Surgery, 5(4), 189-193., Doi: 10.4274/jus.2133 (Yayın No: 5150664)

Kölükçü Engin,Kılıç Şahin,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN,Ünsal Velid,ETİKAN İLKER, (2018). "Clinical Relevance Of Preoperative Neutrophil To Lymphocyte And Platelet To Lymphocyte Ratio İn Renal Cell Carcinoma", Journal Of Urologıcal Surgery, 5(4), 189-193. (Yayın No: 4650332)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN,ÜNSAL VELİD,ETİKAN İLKER, (2018). "Clinical Relevance Of Preoperative Neutrophil To Lymphocyte And Platelet Ratio İn Renal Cell Carcinoma", Journal Of Urologic Surgery, 5(4), 189-193. (Yayın No: 4617213)

Kölükçü Engin,Kılıç Şahin,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,Ünsal Velid,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT, (2018). "The Effects Of Oxytocin On Penile Tissues İn Experimental Priapism Model İn Rats", International Urology And Nephrology, , Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 4647703) [SCI-Expanded]

İleri AB,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,Markoç Fatma,ETİKAN İLKER,ATILĞAN DOĞAN,DERESOY FAİK ALEV, (2018). "Immunohistochemical Analysis Of The Extrinsic Apoptosis Process İn The Non-Neoplastic And Neoplastic Prostate.", Turk Patoloji Derg., 34(1), 19-28. (Yayın No: 4647427)

ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283., Doi: 10.5152/tud.2017.74151 (Yayın No: 3929537)

ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "Apilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283. (Yayın No: 4647901)

ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER, (2017). "A Pilot Study Assessing The Association Between Paraoxonase 1 Gene Polymorphism And Prostate Cancer.", Turkish Journal Of Urology, 43(3), 279-283. (Yayın No: 3836050)

Fırat Fatih,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,ATILĞAN DOĞAN,Markoç Fatma,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,YAŞAR ADEM, (2016). "Evaluation Of The Effects Of Omega-3 İnterferon Alpha-2B Administration On Partial Bladder Outlet Obstruction İn A Rat Model", Indian Journal Of Medical Research, 144(1), 572-579., Doi: 10.4103/0971-5916.200899 (Yayın No: 5903433) [SCI-Expanded]

ULUOCAK NİHAT,Kulu Müberra,Acar Omer,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,Kılıç Şahin,İnanc Leman,ERDEMİR FİKRET, (2016). "Is There A Relationship Between Alcohol/Drug Abuse And Luts/Ed?", Acta Medica Mediterranea, 32(4), 1029-1034. (Yayın No: 4731597)

PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,Gencten Yusuf,Benli Ismail,Ozyurt Hüseyin,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET, (2015). "A Pilot Study Of The Association Of Manganese Superoxide Dismutase And Glutathione Peroxidase 1 Single Gene Polymorphisms With Prostate Cancer And Serum Prostate Specific Antigen Levels", Archives Of Medical Science, 11(5), 994-1000. (Yayın No: 4731670) [SCI-Expanded]

ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,Markoç Fatma,saylan Oguzhan,erkorkmaz unal, (2014). "The Effects Of Trimetazidine And Sildenafil On Bilateral Cavernosal Nerve Injury Induced Oxidative Damage And Cavernosal Fibrosis İn Rats", The Scientific World Journal, 20141-6., Doi: 10.1155/2014/970363 (Yayın No: 5910500) [SCI-Expanded]

ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,Gencten Yusuf,ERDEMİR FİKRET,Ozyurt Hüseyin,Erkorkmaz Unal, (2014). "Pomegranate (Punica Granatum) Juice Reduces Oxidative İnjury And İmproves Sperm Concentration İn A Rat Model Of Testicular Torsion-Detorsion", Experimental And Therepeutic Medicine, 8(2), 478-482. (Yayın No: 4729469) [SCI-Expanded]

ERDEMİR FİKRET,Fırat Fatih,Markoç Fatma,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KUYUCU YUNUS EMRE,Gencten Yusuf, (2014). "The Effect Of Pentoxifylline On Penile Cavernosal Tissues İn İschemic Priapism-İnduced Rat Model", Internatıonal Urology And Nephrology, 46(10), 1961-1967. (Yayın No: 4729705) [SCI-Expanded]

PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,Gencten Yusuf,Akbas Ali,Markoç Fatma,ERDEMİR FİKRET,Ozyurt Hüseyin,ULUOCAK NİHAT, (2014). "The Effects Of Carvedilol On İschemia-Reperfusion İnjury İn The Rat Testis", International Braz J Urol, 40(1), 109-117. (Yayın No: 4729376) [SCI-Expanded]

ERDEMİR FİKRET,ATILĞAN DOĞAN,Fırat Fatih,Markoç Fatma,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,Sogut Erkan, (2014). "The Effect Of Sertraline, Paroxetine, Fluoxetine And Escitalopram On Testicular Tissue And Oxidative Stress Parameters İn Rats", International Braz J Urol, 40(1), 100-108. (Yayın No: 4729246) [SCI-Expanded]

Dogan Atilgan, Bekir S PArlaktas, Nihat Uluocak, Engin Kolukcu,Fikret Erdemir,Huseyin Ozyurt,Unal Erkorkmaz, (2014). "The Relationship Between Ala16val Single Gene Polymorphism And Renal Cell Carcinoma", Advances İn Urology, (Yayın No: 318887)

YAŞAR ADEM, ERDEMİR FİKRET, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, ATILĞAN DOĞAN, KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN, ŞAYLAN OĞUZHAN, Fırat Fatih, (2013). "The Effect Of Carvedilol On Serum And Tissue Oxidativestress Parameters İn Partial Ureteral Obstruction İnducedrat Model", Kaohsıung Journal Of Medıcal Scıences, (25), 19-25. (Yayın No: 6905609) [SCI-Expanded]

Bekir S Parlaktas, Fikret Erdemir, Dogan Atilgan, Fatih Firat,Nihat uluocak,Unal Erkorkmaz, (2013). "The Effects Of Anticholinergic And Alpha Blockercombination Therapy On Male Sexual Functions Andlower Urinary Tract Symptoms İn Patients With Bph", Healthmed, (Yayın No: 319981)

Fikret Erdemir, Dogan Atilgan, Faatih Firat, Faruk Kutlutürk,Turker Tasliyurt,BekirS parlaktas, (2013). "The Evaluation Of Sexual Dysfunction İn Men With Thyroid Disorders", Healthmed, (Yayın No: 319270) [SCI-Expanded]

Adem Yasar, Fikret Erdemir, Bekir S PArlaktas, Dogan Atilgan, Resit Dogan Koseoglu,oguzhan Saylan, Fatih Firat, (2013). "The Effect Of Carvedilol On Serum And Tissue Oxidative Stress Parameters İnpartial Ureteral Obstruction İnduced Rat Model", Kaohsiung J Med Sci, (Yayın No: 318234) [SCI-Expanded]

Dogan Atilgan, Nihat Uluocak, Fikret Erdemir, Bekir S Parlaktas, Resit Dogan Koseoglu, Ozgur Boztepe, (2013). "Multicystic Renal Cell Carcinoma A Rare Kidney Tumor İn Children", Urology Journal, (Yayın No: 318092) [SCI-Expanded]

Dogan Atilgan, Yusuf Gencten, (2013). "Carcinosarcoma Of The Bladder A Case Report And Review Of The Literature", Case Report İn Urology, (Yayın No: 318013)

Dogan Atilgan, Nihat Uluocak, Bekir S Parlaktas, (2013). "Renal Cell Carcinoma Of The Kidney Withsynchronous İpsilateral Transitional Cell Carcinoma Of The Renal Pelvis", Case Report İn Urology, (Yayın No: 317893)

Dogan Atilgan, Bekir S Parlaktas, Nihat Uluocak, Fikret Erdemir, Sahin Kilic, Unal Erkorkmaz, Huseyin Ozyurt, Fatma Markoc, (2013). "Weight Loss And Melatonin Reduce Obesity İnduced Oxidative Damage İnrat Testis", Advances İn Urology, , Doi: 10.1155/2013/836121 (Yayın No: 317765)

Bekir S Parlaktas, Dogan Atilgan, Huseyin Ozyurt, Yusuf Gencten, Ali Akbas,Fikret Erdemir, Nihat Uluocak, (2013). "The Biochemical Effects Of İschemia Reperfusion İnjury İn The İpsilateral Andcontralateral Testes Of Rats And The Protective Role Of Melatonin", Asian J Androl, , Doi: doi: 10.4103/1008-682X.122202 (Yayın No: 317525)

Fikret Erdemir, Dogan Atilgan, Fatma Markoc, Ozgur Boztepe,Bekir S PArlaktas, Sahin Kilic, (2012). "Theeffect Of Diet İnduced Obesity On Testicular Tissue And Serum Oxidative Stressparameters", Actas Urol Esp, (Yayın No: 319668) [SCI-Expanded]

Dogan Atilgan, Bekir S PArlaktas, Nihat Uluocak, Fikret Erdemir,Fatih Firat,Unal Erkorkmaz,Oguzhan Saylan, (2012). "Effects Of Melatonin On Partial Unilateral Ureteral Obstruction İnduced Oxidativeinjury İn Rat Kidney", Urology Annalls, (Yayın No: 318351)

Ali Yildirim, Nihat Uluocak, Dogan Atilgan, Mustafa Ozetin,Fikret Erdemir,Ozgur Boztepe, (2011). "Evaluation Of Lower Urinary Tract Symptoms İn Children Exposed To Sexual Abuse", Urology Journal, (Yayın No: 318426) [SCI-Expanded]

Nihat Uluocak, Dogan Atilgan, Fikret Erdemir, Bekir S PArlaktas,Adem Yasar,Unal Erkorkmaz,Ali Akbas, (2010). "An Animal Model Of İschemic Priapism And The Effects Of Melatonin On Antioxidant Enzymes And Oxidative İnjury Parameters İn Rat Penis", Int Urol Nephrol, (Yayın No: 318520) [SCI-Expanded]

Dogan Atilgan, Nihat Uluocak, Fikret Erdemir, Bekir S PArlaktas, (2009). "Female Epispadias A Casereport And Review Of The Literature", Kaohsiung J Med Sci, (Yayın No: 318667) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,ATILĞAN DOĞAN, (2019). "Factors Affecting Complications Of Transrectal Ultrasound-Guided Prostate Biopsy: A Cohort Study With 403 Patients İn A Single Center", Journal Of Surgery And Medicine, 3(2), 183-186., Doi: 10.28982/josam.519931 (Yayın No: 5150802)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,DERESOY FAİK ALEV, (2019). "Sarcomatoid Carcinoma Of The Urinary Bladder: A Case Report And Short Review Of The Literature", Journal Of Surgery And Medicine, 3(1), 118-120., Doi: 10.28982/josam.510390 (Yayın No: 5150865)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ALKAN EMRE,ERDEMİR FİKRET, (2019). "Our Results Of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Treatment İn Upper Ureteral Stones", Journal Of Health Sciences And Medicine, 2(1), 13-17., Doi: 10.32322/jhsm.486315 (Yayın No: 5151834)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,DERESOY FAİK ALEV,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,GÜMÜŞAY ÖZGE,BEYHAN MURAT,KILIÇ ŞAHİN, (2019). "Sarkomatoid Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi", Anadolu Güncel Tıp Dergisi, 1(2), 42-46. (Yayın No: 5151803)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,AŞCI MURAT,UNSAL VELİD,ATILĞAN DOĞAN,DOĞANAY YAHYA, (2019). "Metastatic Renal Cell Carcinoma Diagnosed By Humerus Metastasis: Case Report", Journal Of Health Sciences And Medicine, 2(2), 68-71., Doi: 10.32322/jhsm.499989 (Yayın No: 5151240)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,AŞCI MURAT,ARICI AKGÜL,UNSAL VELİD,ATILĞAN DOĞAN,DOĞANAY YAHYA, (2019). "Metastatic Renal Cell Carcinoma Diagnosed By Humerus Metastasis: Case Report", Journal Of Health Sciences And Medicine, 2(2), 68-71., Doi: 10.32322/jhsm.499989 (Yayın No: 4991473)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,ALKAN EMRE,KOYUNCU SERHAT, (2018). "Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 123-127. (Yayın No: 5151987)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,alkan emre,KOYUNCU SERHAT,kılıç şahin, (2018). "Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 124-128. (Yayın No: 4613236)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,KILIÇ ŞAHİN,DOĞANAY YAHYA,ETİKAN İLKER, (2017). "Kadınlarda Alt Üriner Sistem Semptomlarının Nadir Bir Nedeni: Üretral Karunkül", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 259-269. (Yayın No: 5151931)

ATILĞAN DOĞAN, Gencten Yusuf, Kölükçü Engin, Kılıç Şahin, ULUOCAK NİHAT, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, ERDEMİR FİKRET, (2015). "Comparison Between Ciprofloxacin And Trimethoprim-Sulfamethoxazole İn Antibiotic Prophylaxis For Transrectal Prostate Biopsy", Turkish Journal Of Urology, 41, Doi: 10.5152/tud.2015.22120 (Yayın No: 6898892)

Bülent Çakmak, Doğan Atılgan, Bekir S PArlaktaş, Reşit Doğan Köseoğlu,Zeki Özsoy,Mehmet Can Nacar,Fazlı Demirtürk, (2013). "Mesane İnvazyonu Nedeniyle Parsiyel Sistektomi Yapılan 2 Plasenta Previa Perkrata Olgusu", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (Yayın No: 322790)

Dogan Atilgan, Nihat Uluocak, Bekir S Parlaktaş, Fikret Erdemir,Engin Kölükçü, (2012). "Renal Hücreli Karsinomda Bilateral Adrenal Bez Metastazı Olgu Sunumu", Yeni Üroloji Dergisi, (Yayın No: 320430)

Nihat Uluocak, Dogan Atilgan, Fikret Erdemir, Adem Yasar,R.Dogan Koseoglu, (2012). "The Fibroepithelial Polyp Of The Urethra A Rare Cause Of Urinary Retention İn Children", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, (Yayın No: 320213)

ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET, (2011). "Sarcomatous Carcinoma With Osteosarcomatoid Differentiation Of The Bladder With Simultaneous Sigmoid Colon Adenocarcinoma", Journal Of Surgical Case Reports, (Yayın No: 6255626)

Fikret Erdemir, Doğan Atılgan, Adem yaşar, Bekir S Parlaktaş,Fatih Fırat, (2011). "İdiopatik Erkek İnfertilitesinde Klomifen Sitratın Semen Parametreleri Ve Gebelik Ornları Üzerine Etkisi", Yeni Üroloji Dergisi, (Yayın No: 322123)

Dogan Atilgan, Adem Yaşar, fikret Erdemir, Bekir S Parlaktaş,Nihat Uluocak,Fatih Fırat, (2011). "Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, (Yayın No: 320606)

Fikret Erdemir, Fatih Fırat, Doğan Atılgan, Nihat uluocak,Bekir S PArlaktaş,Adem Yaşar, (2010). "Tip 3 Kronik Prostatit Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, (Yayın No: 322568)

Mustafa Özçetin, Nihat uluocak, Resul Yılmaz, Doğan Atılgan,Fikret Erdemir,Erhan Karaaslan, (2010). "Okul Öncesi Çocuklarında İdrar Kaçırmanın Değerlendirilmesi", Çocuk Dergisi, (Yayın No: 322287)

Fikret Erdemir, Mete Kilciler, Doğan Atılgan, (2010). "Alt Üriner Sistem Semptomları Benign Prostat Hiperplazisi Nin Erektil Disfonksiyon Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi", Türk Urol Sem, (Yayın No: 321897)

Fikret Erdemir, Dogan Atılgan, özgür Boztepe, Pelin Aytan,Nihat Uluocak,Türker Taşlıyurt, (2010). "Behçet Hastalığı İle Erektil Disfonksiyon Arasında İlişki Var Mıdır", Türk Üroloji Dergisi, (Yayın No: 320886)

Nihat Uluocak, Fikret Erdemir, Dogan Atılgan, Unal Erkorkmaz,İlhan Çetin,Bekir S Parlaktaş, (2010). "Tokat İlinde Üriner Sistem Taş Hastalığı Prevalansı", Türk Üroloji Dergisi, (Yayın No: 320756)

Fikret Erdemir, Orhan Önalan, Adem Yaşar, Köksal Ceyhan,Doğan Atılgan,Nihat uluocak,Bekir S Parlaktaş, (2009). "Hiperlipidemi Ve Erektil Disfonksiyon Tanısı Olan Hastalarda Statin Tedavisinin Etkinliği", Yeni Üroloji Dergisi, (Yayın No: 321570)

Dogan Atılgan, Nihat uluocak, Fikret Erdemir, R.Doğan Köseoğlu,Bekir S Parlaktaş,Adem Yaşar, (2009). "Mesanenin Enflamatuvar Psödotümörü Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi", Yeni Üroloji Dergisi, (Yayın No: 321393)

Fİkret Erdemir, Fatih Fırat, Dogan Atılgan, Nihat uluocak,Bekir S Parlaktaş,Adem Yaşar, (2009). "Lökositospermi Tedavisinin Semen Parametreleri Ve Gebelik Üzerine Olan Etkisi", Yeni Üroloji Dergisi, (Yayın No: 321263)

Dogan Atılgan, Nihat Uluocak, Fikret Erdemir, Bekir S Parlaktaş,Fatih Fırat, (2009). "Üreter Obstrüksiyonu Nun Nadir Bir Nedeni Vasküler Greft Basısı Olgu Sunumu Ve Literatürlerin Gözden Geçirilmesi", Yeni Üroloji Dergisi, (Yayın No: 321120)

Nihat Uluocak, Doğan Atılgan, Köksal Ceyhan, Ünal Erkorkmaz,Fikret Erdemir;Bekir S PArlaktaş, (2009). "Koroner Anjiyografik Veriler Işığında Erektil Disfonksiyona Bakış", Türk Üroloji Dergisi, (Yayın No: 321007)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Dogan Atilgan, Nihat Uluocak, Bekir S Parlaktas, Fikret Erdemir,Fatih Firat,Unal Erkorkmaz,Oguzhan Saylan Effect of melatonin on partial ureteral obstruction induced oxidative injury in rat kidney. EAU 6th south eastern European meeting (Poster) (Yayın No:325251)

Dogan Atilgan, Nagehan Yildiz Celtek, Mustafa Suren, Fatih Firat,Ismail Okan,Nihat Uluocak Palliative interventions for obstructive uropathies in advanced cancer patients. 13th world congress of the european association for palliative care (Poster) (Yayın No:324617)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ERDEMİR FİKRET (2019). Ortalama Trombosit Hacmi ile Erektil Disfonksiyon İlişkisi. Güncel Androloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5491068)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KÖLÜKÇÜ VİLDAN,DERESOY FAİK ALEV,ATILĞAN DOĞAN,MUTLUŞAHİN FATİH (2019). Mesane Tümörlü Obez Hastada Spinal Anestezi Altında Obturator Sinir Bloğu Yardımı İle Transüretral Rezeksiyon. 14. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5475402)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KÖLÜKÇÜ VİLDAN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,MUTLUŞAHİN FATİH (2019). Yaşlı Erkek Hastalarda Mesane Tümörü Takiplerinde Lokal Anestezİ Altında Sistoüretroskopi Kullanımı. 14. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5475400)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,DERESOY FAİK ALEV,ÖKSÜZ EROL,ESER MUHAMMED ALİ,ATILĞAN DOĞAN (2019). Renal Hücrelİ Karsinomun Beyin Metastazı. 14. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5475398)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,MUTLUŞAHİN FATİH (2019). Lomber Dejeneratif Skolyozlu Palyatif Bakım Hastalarında Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Nefrostomi Uygulamalarımız. 14. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5475391)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN (2019). Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Bening Prostat Hiperplazisi. 23. İstanbul Acil Tıp Kış Sempozyumu Kritik Bakım (Özet Bildiri) (Yayın No:5392049)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,CEYLAN SALİH RAHMAN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2019). Spontan Renal Pelvisin Spontan Rüptürü: Üst Üreter Taşının Nadir Bir Komplkasyonu. 28. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5332748)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN (2019). Sünnet Uygulanan Çocuklarda Gyotin Yöntemi Sonuçlarımız. 28. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5332712)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,YAVAŞ HAKAN HALDUN,ATILĞAN DOĞAN (2018). İdrar Retansiyonu Tespit Edilen Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Perkütan Suprapubik Sistostominin Güvenirliği. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5506034)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,YAVAŞ HAKAN HALDUN (2018). Akut Böbrek Hasarına Neden Olan Mesane Taşı: Olgu Sunumu. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5506029)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN (2018). Hematospermi: Bir Olgu Sunumu. 12. İstanbul Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5491343)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN (2018). Prostat Kanseri Tanısında Aile Hekiminin Yeri. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5491321)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,KILIÇ ŞAHİN (2018). Uzun Dönem Antikoagulan Tedavisi Alan Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490178)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ÖZSOY ZEKİ (2018). Onkolojik Palyatif Bakım Hastalarında Üreteral DoubleJ Stent Uygulamalarımız ve Modifiye Clavien Sınıflamasına Göre Komplikasyonlarımız. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5489606)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ÖZSOY ZEKİ (2018). Palyatif Bakım Hastasında Vezikosigmoid Fistül: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5489533)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KOYUNCU SERHAT,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN (2018). Percutaneous Nephrostomy Experiences in Upper Urinary System Obstruction. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5489109)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN,CEYLAN SALİH RAHMAN (2018). Yaz Mevsiminde Yapılan Sünnet Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487179)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,DOĞANAY YAHYA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN (2018). 2018 Yazında Sünnet Başvurularında Dış Genital Organ Anomali Oranları. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487812)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,AKTAŞ VOLKAN (2017). Spinal Anestezi Altında Üretroskopik Üst Üreter Taşı Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. 26.Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5506087)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN (2017). Piyelonefrozla Gelen Gebe Hastada Nefrostomi Uygulaması: Bir Olgu Sunumu. 26.Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5501651)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,AKTAŞ VOLKAN (2017). Epidural Anestezi Altında Üretroskopik Distal Üreter Taşı Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. 26.Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5505959)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT (2017). Testis Torsiyonun Mevsimsel İlişkisi Var Mı?. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490936)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT (2017). Kliniğimizde 2017 Yaz Mevsiminde Yapılan Sünnetlerin Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490972)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN (2017). Çocukluk Çağında Görülen Enürezisde Pozitif Aile Öyküsünün Değerlendirilmesi. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490898)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ALKAN EMRE (2017). Genç Kadın Hastada Dev Renal Onkositom: Olgu Sunumu. 13. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490085)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ALKAN EMRE (2017). Nadir Bir Akut Üriner Retansiyon Sebebi Üretral Karünkül: Olgu Sunumu. 13. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490079)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2017). Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL (Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma) Sonuçlarımız. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488806)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ESER MUHAMMED ALİ (2017). Obezite Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL (Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma) Sonuçlarını Etkiler Mi ?. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488800)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN (2017). Obstrüktif Üropatide Ultrasonografi Kılavuzluğunda Perkütan Nefrostomi: Olgu Sunumu. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488774)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ALKAN EMRE (2017). Perkütan Nefrolitotomi Uygulanan Hastalarda Geçirilmiş Açık Nefrolitotominin Operasyon Süresine Etkisi. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488744)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN (2017). Üreter Taşı Nedeniyle Gelişen Spontan Renal Pelvis Rüptürü:Olgu Sunumu. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488706)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN (2017). Unutulan Üretral D-J Stent: Olgu Sunumu. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488702)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN (2017). Üreteral Stentlere Bağlı Alt Üriner Sistem SemptomlarınınDeğerlendirilmesi.. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488683)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN (2017). Distal Üreter Taşı İle Birlikte Distal Üreter Darlığının TedavisindeEndoskopik Distal Üreter İnsizyonu ve Pnomotik Litotripsi. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488678)

Doğan Atılgan, Şahi Kılıç, Yusuf Gençten, Fikret Erdemir,Bekir S Parlaktaş,Nihat Uluocak,Engin Kölükçü Böbrek taşlarında PCNL deneyimlerimiz. 22.Ulusal Üroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:326292)

Doğan Atılgan, Yusuf Gençten, Bekir S Parlaktaş, Nihat Uluocak,Fikret Erdemir,Engin Kölükçü Endoskopik üreterolitotomi deneyimlerimiz. 22. Ulusal Üroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:326172)

Bekir S PArlaktaş, Fatih Fırat, Fikret Erdemir, Doğan Atılgan,Nihat Uluocak,Engin Kölükçü,Berat Acu,Yusyf Gençten Alt üriner sistem semptomları ile serum PSA ve histolojik prostatit arasındaki ilişki. 22. Ulusal Üroloji kongresi (Poster) (Yayın No:326028)

Doğan Atılgan, Yusuf Gençten, Nihat Uluocak, Fikret Erdemir,Bekir S PArlaktaş,Fatih Fırat,Şahin Kılıç H Pilori alt üriner sistem semptomları ya da erektil disfonksiyon ile ilşkili midir. 22.ulusal üroloji kongresi (Poster) (Yayın No:325823)

Fikret Erdemir, Esra fındık, Mustafa Ceylan, Sevil Çaylı,Hüseyin Aslan,Hakan Kesici,Erken Söğüt,Doğan Atılgan yeni bir antioksidan ajanın testis torsiyonu oluşturulan rat modeline etkisi. 22iulusal üroloji kongresi (Poster) (Yayın No:325629)

Dogan Atilgan, Şahin Kılıç, Bekir S PArlaktaş, Nihat Uluocak,Fikret Erdemir,Fatih Firat,Yusuf Gençten staghorn taşlarda PCNL deneyimimiz. 22. ulusal üroloji kongresi (Poster) (Yayın No:325443)

Erdinç Yenidoğan, İsmail okan, Ayhan Kayaoğlu, Doğan Atılgan,Zeki Özsoy,Servet Tali,Mustafa Şahin akut batında nadir bir olgu chilaiditi belirtisi. 9. ulusal travma ve acil cerrahi kongresi (Poster) (Yayın No:324916)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007- , Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Yrd.Doç.Dr, (Diğer)

1997-2003, Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, (Diğer)

2003-2007, Üroloji Uzmanı, İstanbul Özel Yeni Umut Hastahanesi, Üroloji Uzmanı, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:dogan.atilgan@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2016-2020
İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tez Adı:Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinin İnterstisiyel I-125 İmplantasyonu
Lisans
1989-1995
Uludağ Üniversitesi
Tıp FakültesiAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2007-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1997-2003
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ/ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Başhekim Yardımcısı
2008-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Yusuf GENÇTEN, (2015)., "Böbrek hücreli kanserde ZEB2 protein ekspresyonu ve prognostik faktörlerle ilişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ATILĞAN DOĞAN, Kölükçü Engin, Fırat Fatih, KÖLÜKÇÜ VİLDAN (2020). Efficacy and Safety of Holmium Laser Lithotripsy Under Local Anesthesia in the Treatment of Urethral Stones in Elderly Male Patients. Healthcare, 8(2), 2-10., Doi: 10.3390/healthcare8020150 (Yayın No: 6897533)
2.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,UNSAL VELİD,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT (2019). The effects of oxytocin on penile tissues in experimental priapism model in rats. International Urology and Nephrology, 51(2), 231-238., Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 4627404)
3.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN (2019). Comparison of two different anesthetic methods on pain perception in prostate biopsy. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 10(1), 121-124., Doi: 10.4328/JCAM.6028 (Yayın No: 5150692)
4.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,DERESOY FAİK ALEV,ATILĞAN DOĞAN,GÜMÜŞAY ÖZGE,ULUOCAK NİHAT (2019). Contralateral Testicular Metastasis of Renal Cell Carcinoma: A Case Report. The Eurasian Journal of Medicine, 51(3), 310-312., Doi: 10.5152/eurasianjmed.2018.18357 (Yayın No: 5510610)
5.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,UNSAL VELİD,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT (2019). The effects of oxytocin on penile tissues in experimental priapism model in rats. International Urology and Nephrology, 51(2), 231-238., Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 5150682)
6.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN,UNSAL VELİD,ETİKAN İLKER (2018). Clinical Relevance of Preoperative Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratio in Renal Cell Carcinoma. Journal of Urological Surgery, 5(4), 189-193., Doi: 10.4274/jus.2133 (Yayın No: 4590777)
7.ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER (2018). A pilot study assessing the association between paraoxonase 1 gene polymorphism and prostate cancer. Turkish Journal of Urology, 43(3), 279-283. (Yayın No: 4650062)
8.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN,UNSAL VELİD,ETİKAN İLKER (2018). Clinical Relevance of Preoperative Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratio in Renal Cell Carcinoma. Journal of Urological Surgery, 5(4), 189-193., Doi: 10.4274/jus.2133 (Yayın No: 5150664)
9.Kölükçü Engin,Kılıç Şahin,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN,Ünsal Velid,ETİKAN İLKER (2018). Clinical Relevance of Preoperative Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratio in Renal Cell Carcinoma. JOURNAL OF UROLOGICAL SURGERY, 5(4), 189-193. (Yayın No: 4650332)
10.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN,ÜNSAL VELİD,ETİKAN İLKER (2018). Clinical Relevance of Preoperative Neutrophil to Lymphocyte and Platelet ratio in Renal Cell Carcinoma. Journal of Urologic Surgery, 5(4), 189-193. (Yayın No: 4617213)
11.Kölükçü Engin,Kılıç Şahin,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,Ünsal Velid,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT (2018). The effects of oxytocin on penile tissues in experimental priapism model in rats. International Urology and Nephrology, , Doi: 10.1007/s11255-018-2046-z (Yayın No: 4647703)
12.İleri AB,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,Markoç Fatma,ETİKAN İLKER,ATILĞAN DOĞAN,DERESOY FAİK ALEV (2018). Immunohistochemical Analysis of the Extrinsic Apoptosis Process in the Non-Neoplastic and Neoplastic Prostate.. Turk Patoloji Derg., 34(1), 19-28. (Yayın No: 4647427)
13.ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER (2017). A pilot study assessing the association between paraoxonase 1 gene polymorphism and prostate cancer. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 43(3), 279-283., Doi: 10.5152/tud.2017.74151 (Yayın No: 3929537)
14.ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER (2017). Apilot study assessing the association between paraoxonase 1 gene polymorphism and prostate cancer. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 43(3), 279-283. (Yayın No: 4647901)
15.ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ERDEMİR FİKRET,ATEŞ HACI ÖMER (2017). A pilot study assessing the association between paraoxonase 1 gene polymorphism and prostate cancer.. Turkish Journal of Urology, 43(3), 279-283. (Yayın No: 3836050)
16.Fırat Fatih,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,ATILĞAN DOĞAN,Markoç Fatma,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,YAŞAR ADEM (2016). Evaluation of the effects of omega-3 interferon alpha-2b administration on partial bladder outlet obstruction in a rat model. Indian Journal of Medical Research, 144(1), 572-579., Doi: 10.4103/0971-5916.200899 (Yayın No: 5903433)
17.ULUOCAK NİHAT,Kulu Müberra,Acar Omer,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,Kılıç Şahin,İnanc Leman,ERDEMİR FİKRET (2016). Is there a relationship between Alcohol/Drug Abuse and LUTS/ED?. Acta Medica Mediterranea, 32(4), 1029-1034. (Yayın No: 4731597)
18.PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,Gencten Yusuf,Benli Ismail,Ozyurt Hüseyin,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET (2015). A pilot study of the association of manganese superoxide dismutase and glutathione peroxidase 1 single gene polymorphisms with prostate cancer and serum prostate specific antigen levels. Archives of Medical Science, 11(5), 994-1000. (Yayın No: 4731670)
19.ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,Markoç Fatma,saylan Oguzhan,erkorkmaz unal (2014). The Effects of Trimetazidine and Sildenafil on Bilateral Cavernosal Nerve Injury Induced Oxidative Damage and Cavernosal Fibrosis in Rats. The Scientific World Journal, 20141-6., Doi: 10.1155/2014/970363 (Yayın No: 5910500)
20.ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,Gencten Yusuf,ERDEMİR FİKRET,Ozyurt Hüseyin,Erkorkmaz Unal (2014). Pomegranate (Punica granatum) juice reduces oxidative injury and improves sperm concentration in a rat model of testicular torsion-detorsion. experimental and therepeutic medicine, 8(2), 478-482. (Yayın No: 4729469)
21.ERDEMİR FİKRET,Fırat Fatih,Markoç Fatma,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KUYUCU YUNUS EMRE,Gencten Yusuf (2014). The effect of pentoxifylline on penile cavernosal tissues in ischemic priapism-induced rat model. INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, 46(10), 1961-1967. (Yayın No: 4729705)
22.PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,Gencten Yusuf,Akbas Ali,Markoç Fatma,ERDEMİR FİKRET,Ozyurt Hüseyin,ULUOCAK NİHAT (2014). The effects of carvedilol on ischemia-reperfusion injury in the rat testis. International Braz J Urol, 40(1), 109-117. (Yayın No: 4729376)
23.ERDEMİR FİKRET,ATILĞAN DOĞAN,Fırat Fatih,Markoç Fatma,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,Sogut Erkan (2014). The effect of Sertraline, Paroxetine, Fluoxetine and Escitalopram on testicular tissue and oxidative stress parameters in rats. International Braz J Urol, 40(1), 100-108. (Yayın No: 4729246)
24.Dogan Atilgan, Bekir S PArlaktas, Nihat Uluocak, Engin Kolukcu,Fikret Erdemir,Huseyin Ozyurt,Unal Erkorkmaz (2014). The Relationship between ALA16VAL Single Gene Polymorphism and Renal Cell Carcinoma. Advances in Urology, (Yayın No: 318887)
25.YAŞAR ADEM, ERDEMİR FİKRET, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, ATILĞAN DOĞAN, KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN, ŞAYLAN OĞUZHAN, Fırat Fatih (2013). The effect of carvedilol on serum and tissue oxidativestress parameters in partial ureteral obstruction inducedrat model. KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, (25), 19-25. (Yayın No: 6905609)
26.Bekir S Parlaktas, Fikret Erdemir, Dogan Atilgan, Fatih Firat,Nihat uluocak,Unal Erkorkmaz (2013). The effects of anticholinergic and alpha blockercombination therapy on male sexual functions andlower urinary tract symptoms in patients with BPH. Healthmed, (Yayın No: 319981)
27.Fikret Erdemir, Dogan Atilgan, Faatih Firat, Faruk Kutlutürk,Turker Tasliyurt,BekirS parlaktas (2013). The Evaluation of sexual dysfunction in men with thyroid disorders. Healthmed, (Yayın No: 319270)
28.Adem Yasar, Fikret Erdemir, Bekir S PArlaktas, Dogan Atilgan, Resit Dogan Koseoglu,oguzhan Saylan, Fatih Firat (2013). The effect of carvedilol on serum and tissue oxidative stress parameters inpartial ureteral obstruction induced rat model. Kaohsiung J Med Sci, (Yayın No: 318234)
29.Dogan Atilgan, Nihat Uluocak, Fikret Erdemir, Bekir S Parlaktas, Resit Dogan Koseoglu, Ozgur Boztepe (2013). Multicystic renal cell carcinoma a rare kidney tumor in children. Urology Journal, (Yayın No: 318092)
30.Dogan Atilgan, Yusuf Gencten (2013). Carcinosarcoma of the bladder a case report and review of the literature. Case report in Urology, (Yayın No: 318013)
31.Dogan Atilgan, Nihat Uluocak, Bekir S Parlaktas (2013). Renal cell carcinoma of the kidney withsynchronous ipsilateral transitional cell carcinoma of the renal pelvis. Case report in Urology, (Yayın No: 317893)
32.Dogan Atilgan, Bekir S Parlaktas, Nihat Uluocak, Fikret Erdemir, Sahin Kilic, Unal Erkorkmaz, Huseyin Ozyurt, Fatma Markoc (2013). Weight loss and melatonin reduce obesity induced oxidative damage inrat testis. Advances in Urology, , Doi: 10.1155/2013/836121 (Yayın No: 317765)
33.Bekir S Parlaktas, Dogan Atilgan, Huseyin Ozyurt, Yusuf Gencten, Ali Akbas,Fikret Erdemir, Nihat Uluocak (2013). The biochemical effects of ischemia reperfusion injury in the ipsilateral andcontralateral testes of rats and the protective role of melatonin. Asian J Androl, , Doi: doi: 10.4103/1008-682X.122202 (Yayın No: 317525)
34.Fikret Erdemir, Dogan Atilgan, Fatma Markoc, Ozgur Boztepe,Bekir S PArlaktas, Sahin Kilic (2012). Theeffect of diet induced obesity on testicular tissue and serum oxidative stressparameters. Actas Urol Esp, (Yayın No: 319668)
35.Dogan Atilgan, Bekir S PArlaktas, Nihat Uluocak, Fikret Erdemir,Fatih Firat,Unal Erkorkmaz,Oguzhan Saylan (2012). Effects of melatonin on partial unilateral ureteral obstruction induced oxidativeinjury in rat kidney. Urology Annalls, (Yayın No: 318351)
36.Ali Yildirim, Nihat Uluocak, Dogan Atilgan, Mustafa Ozetin,Fikret Erdemir,Ozgur Boztepe (2011). Evaluation of lower urinary tract symptoms in children exposed to sexual abuse. Urology Journal, (Yayın No: 318426)
37.Nihat Uluocak, Dogan Atilgan, Fikret Erdemir, Bekir S PArlaktas,Adem Yasar,Unal Erkorkmaz,Ali Akbas (2010). An animal model of ischemic priapism and the effects of melatonin on antioxidant enzymes and oxidative injury parameters in rat penis. Int Urol Nephrol, (Yayın No: 318520)
38.Dogan Atilgan, Nihat Uluocak, Fikret Erdemir, Bekir S PArlaktas (2009). Female epispadias a casereport and review of the literature. Kaohsiung J Med Sci, (Yayın No: 318667)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,ATILĞAN DOĞAN (2019). Factors affecting complications of transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: A cohort study with 403 patients in a single center. Journal of Surgery and Medicine, 3(2), 183-186., Doi: 10.28982/josam.519931 (Yayın No: 5150802)
2.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,DERESOY FAİK ALEV (2019). Sarcomatoid carcinoma of the urinary bladder: A case report and short review of the literature. Journal of Surgery and Medicine, 3(1), 118-120., Doi: 10.28982/josam.510390 (Yayın No: 5150865)
3.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ALKAN EMRE,ERDEMİR FİKRET (2019). Our results of extracorporeal shock wave lithotripsy treatment in upper ureteral stones. Journal of Health Sciences and Medicine, 2(1), 13-17., Doi: 10.32322/jhsm.486315 (Yayın No: 5151834)
4.KÖLÜKÇÜ ENGİN,DERESOY FAİK ALEV,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,GÜMÜŞAY ÖZGE,BEYHAN MURAT,KILIÇ ŞAHİN (2019). Sarkomatoid renal hücreli karsinom: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Anadolu Güncel Tıp Dergisi, 1(2), 42-46. (Yayın No: 5151803)
5.KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,AŞCI MURAT,UNSAL VELİD,ATILĞAN DOĞAN,DOĞANAY YAHYA (2019). Metastatic renal cell carcinoma diagnosed by humerus metastasis: Case Report. Journal of Health Sciences and Medicine, 2(2), 68-71., Doi: 10.32322/jhsm.499989 (Yayın No: 5151240)
6.KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,AŞCI MURAT,ARICI AKGÜL,UNSAL VELİD,ATILĞAN DOĞAN,DOĞANAY YAHYA (2019). Metastatic renal cell carcinoma diagnosed by humerus metastasis: Case Report. Journal of Health Sciences and Medicine, 2(2), 68-71., Doi: 10.32322/jhsm.499989 (Yayın No: 4991473)
7.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,ALKAN EMRE,KOYUNCU SERHAT (2018). Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 123-127. (Yayın No: 5151987)
8.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET,alkan emre,KOYUNCU SERHAT,kılıç şahin (2018). Penil Fraktürün Erken Cerrahi Onarımı: Bir Olgu Sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 124-128. (Yayın No: 4613236)
9.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,KILIÇ ŞAHİN,DOĞANAY YAHYA,ETİKAN İLKER (2017). Kadınlarda Alt Üriner Sistem Semptomlarının Nadir Bir Nedeni: Üretral Karunkül. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 259-269. (Yayın No: 5151931)
10.ATILĞAN DOĞAN, Gencten Yusuf, Kölükçü Engin, Kılıç Şahin, ULUOCAK NİHAT, PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA, ERDEMİR FİKRET (2015). Comparison between ciprofloxacin and trimethoprim-sulfamethoxazole in antibiotic prophylaxis for transrectal prostate biopsy. Turkish Journal of Urology, 41, Doi: 10.5152/tud.2015.22120 (Yayın No: 6898892)
11.Bülent Çakmak, Doğan Atılgan, Bekir S PArlaktaş, Reşit Doğan Köseoğlu,Zeki Özsoy,Mehmet Can Nacar,Fazlı Demirtürk (2013). Mesane invazyonu nedeniyle parsiyel sistektomi yapılan 2 plasenta previa perkrata olgusu. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri dergisi, (Yayın No: 322790)
12.Dogan Atilgan, Nihat Uluocak, Bekir S Parlaktaş, Fikret Erdemir,Engin Kölükçü (2012). Renal hücreli karsinomda bilateral adrenal bez metastazı Olgu sunumu. Yeni Üroloji Dergisi, (Yayın No: 320430)
13.Nihat Uluocak, Dogan Atilgan, Fikret Erdemir, Adem Yasar,R.Dogan Koseoglu (2012). The fibroepithelial polyp of the urethra A rare cause of urinary retention in children. Journal of Clinical and Analytical Medicine, (Yayın No: 320213)
14.ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET (2011). Sarcomatous carcinoma with osteosarcomatoid differentiation of the bladder with simultaneous sigmoid colon adenocarcinoma. Journal of Surgical Case Reports, (Yayın No: 6255626)
15.Fikret Erdemir, Doğan Atılgan, Adem yaşar, Bekir S Parlaktaş,Fatih Fırat (2011). İdiopatik erkek infertilitesinde klomifen sitratın semen parametreleri ve gebelik ornları üzerine etkisi. Yeni Üroloji Dergisi, (Yayın No: 322123)
16.Dogan Atilgan, Adem Yaşar, fikret Erdemir, Bekir S Parlaktaş,Nihat Uluocak,Fatih Fırat (2011). Benign prostat hiperplazisi tedavisinde kullanılan dört alfa blokör ajanın etkinliklerinin karşılaştırılması. Journal of Clinical and Analytical Medicine, (Yayın No: 320606)
17.Fikret Erdemir, Fatih Fırat, Doğan Atılgan, Nihat uluocak,Bekir S PArlaktaş,Adem Yaşar (2010). Tip 3 kronik prostatit kronik pelvik ağrı sendromu üzerine üç farklı tedavi protokolünün etkinliğinin karşılaştırılması. Journal of Clinical and Analytical Medicine, (Yayın No: 322568)
18.Mustafa Özçetin, Nihat uluocak, Resul Yılmaz, Doğan Atılgan,Fikret Erdemir,Erhan Karaaslan (2010). okul öncesi çocuklarında idrar kaçırmanın değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi, (Yayın No: 322287)
19.Fikret Erdemir, Mete Kilciler, Doğan Atılgan (2010). Alt üriner sistem semptomları benign prostat hiperplazisi nin Erektil disfonksiyon üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi. Türk Urol Sem, (Yayın No: 321897)
20.Fikret Erdemir, Dogan Atılgan, özgür Boztepe, Pelin Aytan,Nihat Uluocak,Türker Taşlıyurt (2010). Behçet hastalığı ile erektil disfonksiyon arasında ilişki var mıdır. Türk Üroloji Dergisi, (Yayın No: 320886)
21.Nihat Uluocak, Fikret Erdemir, Dogan Atılgan, Unal Erkorkmaz,İlhan Çetin,Bekir S Parlaktaş (2010). Tokat ilinde üriner sistem taş hastalığı prevalansı. Türk Üroloji Dergisi, (Yayın No: 320756)
22.Fikret Erdemir, Orhan Önalan, Adem Yaşar, Köksal Ceyhan,Doğan Atılgan,Nihat uluocak,Bekir S Parlaktaş (2009). Hiperlipidemi ve erektil disfonksiyon tanısı olan hastalarda statin tedavisinin etkinliği. Yeni Üroloji Dergisi, (Yayın No: 321570)
23.Dogan Atılgan, Nihat uluocak, Fikret Erdemir, R.Doğan Köseoğlu,Bekir S Parlaktaş,Adem Yaşar (2009). Mesanenin enflamatuvar psödotümörü Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Yeni Üroloji Dergisi, (Yayın No: 321393)
24.Fİkret Erdemir, Fatih Fırat, Dogan Atılgan, Nihat uluocak,Bekir S Parlaktaş,Adem Yaşar (2009). Lökositospermi tedavisinin semen parametreleri ve gebelik üzerine olan etkisi. Yeni Üroloji Dergisi, (Yayın No: 321263)
25.Dogan Atılgan, Nihat Uluocak, Fikret Erdemir, Bekir S Parlaktaş,Fatih Fırat (2009). Üreter obstrüksiyonu nun nadir bir nedeni Vasküler greft basısı Olgu sunumu ve literatürlerin gözden geçirilmesi. Yeni Üroloji Dergisi, (Yayın No: 321120)
26.Nihat Uluocak, Doğan Atılgan, Köksal Ceyhan, Ünal Erkorkmaz,Fikret Erdemir;Bekir S PArlaktaş (2009). Koroner anjiyografik veriler ışığında erektil disfonksiyona bakış. Türk Üroloji Dergisi, (Yayın No: 321007)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Dogan Atilgan, Nihat Uluocak, Bekir S Parlaktas, Fikret Erdemir,Fatih Firat,Unal Erkorkmaz,Oguzhan SaylanEffect of melatonin on partial ureteral obstruction induced oxidative injury in rat kidney. EAU 6th south eastern European meeting (Poster) (Yayın No:325251)
2.Dogan Atilgan, Nagehan Yildiz Celtek, Mustafa Suren, Fatih Firat,Ismail Okan,Nihat UluocakPalliative interventions for obstructive uropathies in advanced cancer patients. 13th world congress of the european association for palliative care (Poster) (Yayın No:324617)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,KILIÇ ŞAHİN,ATILĞAN DOĞAN,CEYLAN SALİH RAHMAN (2018). Yaz Mevsiminde Yapılan Sünnet Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487179)
2.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,DOĞANAY YAHYA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN (2018). 2018 Yazında Sünnet Başvurularında Dış Genital Organ Anomali Oranları. 27. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5487812)
3.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KOYUNCU SERHAT,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN (2018). Percutaneous Nephrostomy Experiences in Upper Urinary System Obstruction. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5489109)
4.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN (2019). Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Bening Prostat Hiperplazisi. 23. İstanbul Acil Tıp Kış Sempozyumu Kritik Bakım (Özet Bildiri) (Yayın No:5392049)
5.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,AKTAŞ VOLKAN (2017). Spinal Anestezi Altında Üretroskopik Üst Üreter Taşı Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. 26.Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5506087)
6.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,KILIÇ ŞAHİN (2017). Piyelonefrozla Gelen Gebe Hastada Nefrostomi Uygulaması: Bir Olgu Sunumu. 26.Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5501651)
7.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,AKTAŞ VOLKAN (2017). Epidural Anestezi Altında Üretroskopik Distal Üreter Taşı Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. 26.Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5505959)
8.KÖLÜKÇÜ ENGİN,CEYLAN SALİH RAHMAN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA (2019). Spontan Renal Pelvisin Spontan Rüptürü: Üst Üreter Taşının Nadir Bir Komplkasyonu. 28. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5332748)
9.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,CEYLAN SALİH RAHMAN (2019). Sünnet Uygulanan Çocuklarda Gyotin Yöntemi Sonuçlarımız. 28. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5332712)
10.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ERDEMİR FİKRET (2019). Ortalama Trombosit Hacmi ile Erektil Disfonksiyon İlişkisi. Güncel Androloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5491068)
11.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN (2018). Prostat Kanseri Tanısında Aile Hekiminin Yeri. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5491321)
12.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ALKAN EMRE (2017). Genç Kadın Hastada Dev Renal Onkositom: Olgu Sunumu. 13. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490085)
13.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ALKAN EMRE (2017). Nadir Bir Akut Üriner Retansiyon Sebebi Üretral Karünkül: Olgu Sunumu. 13. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490079)
14.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ÖZSOY ZEKİ (2018). Onkolojik Palyatif Bakım Hastalarında Üreteral DoubleJ Stent Uygulamalarımız ve Modifiye Clavien Sınıflamasına Göre Komplikasyonlarımız. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5489606)
15.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ÖZSOY ZEKİ (2018). Palyatif Bakım Hastasında Vezikosigmoid Fistül: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5489533)
16.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KÖLÜKÇÜ VİLDAN,DERESOY FAİK ALEV,ATILĞAN DOĞAN,MUTLUŞAHİN FATİH (2019). Mesane Tümörlü Obez Hastada Spinal Anestezi Altında Obturator Sinir Bloğu Yardımı İle Transüretral Rezeksiyon. 14. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5475402)
17.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KÖLÜKÇÜ VİLDAN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,MUTLUŞAHİN FATİH (2019). Yaşlı Erkek Hastalarda Mesane Tümörü Takiplerinde Lokal Anestezİ Altında Sistoüretroskopi Kullanımı. 14. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5475400)
18.KÖLÜKÇÜ ENGİN,DERESOY FAİK ALEV,ÖKSÜZ EROL,ESER MUHAMMED ALİ,ATILĞAN DOĞAN (2019). Renal Hücrelİ Karsinomun Beyin Metastazı. 14. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5475398)
19.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,MUTLUŞAHİN FATİH (2019). Lomber Dejeneratif Skolyozlu Palyatif Bakım Hastalarında Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Nefrostomi Uygulamalarımız. 14. Üroonkoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5475391)
20.KÖLÜKÇÜ ENGİN,YAVAŞ HAKAN HALDUN,ATILĞAN DOĞAN (2018). İdrar Retansiyonu Tespit Edilen Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Perkütan Suprapubik Sistostominin Güvenirliği. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5506034)
21.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,YAVAŞ HAKAN HALDUN (2018). Akut Böbrek Hasarına Neden Olan Mesane Taşı: Olgu Sunumu. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5506029)
22.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN (2018). Hematospermi: Bir Olgu Sunumu. 12. İstanbul Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5491343)
23.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,KILIÇ ŞAHİN (2018). Uzun Dönem Antikoagulan Tedavisi Alan Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490178)
24.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT (2017). Testis Torsiyonun Mevsimsel İlişkisi Var Mı?. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490936)
25.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT (2017). Kliniğimizde 2017 Yaz Mevsiminde Yapılan Sünnetlerin Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490972)
26.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN (2017). Çocukluk Çağında Görülen Enürezisde Pozitif Aile Öyküsünün Değerlendirilmesi. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5490898)
27.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN,ULUOCAK NİHAT,CEYLAN SALİH RAHMAN (2017). Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL (Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma) Sonuçlarımız. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488806)
28.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ESER MUHAMMED ALİ (2017). Obezite Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL (Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma) Sonuçlarını Etkiler Mi ?. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488800)
29.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,ULUOCAK NİHAT,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ATILĞAN DOĞAN (2017). Obstrüktif Üropatide Ultrasonografi Kılavuzluğunda Perkütan Nefrostomi: Olgu Sunumu. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488774)
30.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ULUOCAK NİHAT,ATILĞAN DOĞAN,ALKAN EMRE (2017). Perkütan Nefrolitotomi Uygulanan Hastalarda Geçirilmiş Açık Nefrolitotominin Operasyon Süresine Etkisi. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488744)
31.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN (2017). Üreter Taşı Nedeniyle Gelişen Spontan Renal Pelvis Rüptürü:Olgu Sunumu. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488706)
32.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN (2017). Unutulan Üretral D-J Stent: Olgu Sunumu. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488702)
33.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN (2017). Üreteral Stentlere Bağlı Alt Üriner Sistem SemptomlarınınDeğerlendirilmesi.. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488683)
34.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILĞAN DOĞAN (2017). Distal Üreter Taşı İle Birlikte Distal Üreter Darlığının TedavisindeEndoskopik Distal Üreter İnsizyonu ve Pnomotik Litotripsi. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:5488678)
35.Doğan Atılgan, Şahi Kılıç, Yusuf Gençten, Fikret Erdemir,Bekir S Parlaktaş,Nihat Uluocak,Engin Kölükçü (2017). Böbrek taşlarında PCNL deneyimlerimiz. 22.Ulusal Üroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:326292)
36.Doğan Atılgan, Yusuf Gençten, Bekir S Parlaktaş, Nihat Uluocak,Fikret Erdemir,Engin Kölükçü (2017). Endoskopik üreterolitotomi deneyimlerimiz. 22. Ulusal Üroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:326172)
37.Bekir S PArlaktaş, Fatih Fırat, Fikret Erdemir, Doğan Atılgan,Nihat Uluocak,Engin Kölükçü,Berat Acu,Yusyf Gençten (2017). Alt üriner sistem semptomları ile serum PSA ve histolojik prostatit arasındaki ilişki. 22. Ulusal Üroloji kongresi (Poster) (Yayın No:326028)
38.Doğan Atılgan, Yusuf Gençten, Nihat Uluocak, Fikret Erdemir,Bekir S PArlaktaş,Fatih Fırat,Şahin Kılıç (2017). H Pilori alt üriner sistem semptomları ya da erektil disfonksiyon ile ilşkili midir. 22.ulusal üroloji kongresi (Poster) (Yayın No:325823)
39.Fikret Erdemir, Esra fındık, Mustafa Ceylan, Sevil Çaylı,Hüseyin Aslan,Hakan Kesici,Erken Söğüt,Doğan Atılgan (2017). yeni bir antioksidan ajanın testis torsiyonu oluşturulan rat modeline etkisi. 22iulusal üroloji kongresi (Poster) (Yayın No:325629)
40.Dogan Atilgan, Şahin Kılıç, Bekir S PArlaktaş, Nihat Uluocak,Fikret Erdemir,Fatih Firat,Yusuf Gençten (2017). staghorn taşlarda PCNL deneyimimiz. 22. ulusal üroloji kongresi (Poster) (Yayın No:325443)
41.Erdinç Yenidoğan, İsmail okan, Ayhan Kayaoğlu, Doğan Atılgan,Zeki Özsoy,Servet Tali,Mustafa Şahin (2017). akut batında nadir bir olgu chilaiditi belirtisi. 9. ulusal travma ve acil cerrahi kongresi (Poster) (Yayın No:324916)
Üniversite Dışı Deneyim

2007- Öğretim ÜyesiGaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Yrd.Doç.Dr, (Diğer)
2003-2007Üroloji Uzmanıİstanbul Özel Yeni Umut Hastahanesi, Üroloji Uzmanı, (Diğer)
1997-2003Araştırma Görevlisiİstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, (Diğer)